Zverejnene patenty 15.05.1987

Strana 11

Spôsob výroby uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239182

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C01F 11/18

Značky: vápenatého, spôsob, uhličitanu, tvarom, kryštálov, výroby, sférolitickým

Zhrnutie / Anotácia:

Uhličitan vápenatý so sférolitickým tvarom kryštálov sa vyrába z prevažne vápenatých surovín cez intermediárnu tvorbu roztoku mravčanu alebo octanu vápenatého, čo je podmienkou vytvorenia sférolitických kryštálov. Obvykle po oddelení nerozpustenej suspenzie z roztoku sa pôsobením uhličitanu amónneho a/alebo oxidom uhličitým za prítomnosti stechiometrického alebo nadstechiometrického množstva amoniaku a/alebo hydroxidu amónneho pri teplote 0 až...

Prostriedok na liečenie zápalov mandlí a hrtana

Načítavanie...

Číslo patentu: 239181

Dátum: 15.05.1987

Autori: Valachová Emília, Kučerová Margita, Kóša Arnold Pavol, Čupka Pavol

MPK: A61K 35/78

Značky: liečenie, prostriedok, mandlí, zápalov, hrtana

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je príprava prostriedku, ktorý sa používa na liečenie zápalov mandlí a hrtana. Nový prostriedok sa získa perkoláciou rastlinných drog vňate kuklíka mestského ( Herba caryophyllatae ), vňate pamajoránu obyčajného (Herba origani), vňate zlatobyľu obyčajného ( Herba virgaureae ) a kvetu klinčekového (Flos caryophylli) zriedeným liehom, pričom hmotnostny pomer násady k hotovému výluhu je 1:1 a koncentrácia liehu je od 40 do 60 obj....

Spôsob chromočinenia koží a kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: 239180

Dátum: 15.05.1987

Autori: Galatík Antonín, Blažej Anton Akademik

MPK: C14C 3/06

Značky: koží, spôsob, kožušín, chromočinenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do kožiarskeho odboru rieši spôsob chromočinenia koží a kožušín. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na holinu sa po odvápnení, morení a piklovaní pôsobí po dobu 4 až 18 hodín bázickými chromitými zlúčeninami s obsahom 0,01 až 2 % hmotnostné redukujúcich látok, ktorých štandardný redukčnooxidačný potenciál v kyslom alebo neutrálnom prostredí je zápornejší ako - 0,65 V. Ako redukujúce látky slúžia kovový horčík,...

Spôsob úpravy finálneho továrenského kukuričného škrobu bez zvyšného gluténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239179

Dátum: 15.05.1987

Autori: Smelík Andrej, Halásová Gabriela

MPK: C08B 30/00

Značky: úpravy, spôsob, gluténu, škrobu, finálneho, továrenského, kukuričného, zvyšného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru škrobárenských technológií. Rieši spôsob úpravy finálneho továrenského kukuričného škrobu bez zvyšného gluténu tak, že je zhomogenizovaná zmes dvakrát po sebe extrahovaná po dobu 12 h minimálne v ekvihmotnostnom pomere, maximálne v pomere jedného hmotnostného diela škrobu s 1,5 hmotnostným dielom 75 % až 96 % najlepšie 85 % etylalkoholu. Vynález možno použiť na prípravu vybieleného, dezodorovaného, odtučneného a...

Výkyvné spojenie čeľuste s ramenom chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239178

Dátum: 15.05.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: chápadlá, výkyvné, spojenie, ramenom, čeľuste

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvného spojenia čeľuste s ramenom chápadla prostredníctvom dvoch čapov otočne a kyvne uložených, pričom stabilnú polohu zaisťuje pružný prút. Spojenie umožňuje nastavovať rôzne pootočenie a sklon čeľustí dvoj- a viacčeľusťových chápadiel v závislosti na tvare a sklone upínacích plôch. Vynález je možno využiť pri konštrukcií chápadiel určených pre priemyselné roboty.

Železobetónové nástroje s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239177

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polák Karol, Polák Juraj, Šulová Viera

MPK: B22C 23/00

Značky: plošné, železobetónové, súčastí, nástroje, tvárnenie, plastovaným, velkorozměrových, povrchom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčiastok najmä výbuchom, ktoré sú konštrukčne prevedené vo forme laminovaného kompozitu, pozostávajúceho z prvej vrstvy z epoxidovej živice, nanesenej na základný sadrový model potretý separátorom, na ktorú je nanesená ďalšia vrstva kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 % koloidného prášku Al2O3 rozptýleného v základnej zložke,...

Zapojenie na sledovanie okamihu a miesta vzniku trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239176

Dátum: 15.05.1987

Autori: Baxa Stanislav, Longauer Branislav, Husár Ivan

MPK: G01N 27/24

Značky: vzniku, miesta, vhodné, zapojenie, okamihu, materiálov, trhliny, najmä, materiáloch, elektricky, únavové, vodivých, sledovanie, skúšky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre dlhodobé lomovo-mechanické skúšky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že merané úseky (2, 3) skúšaného materiálu sú zapojené ako ramená v sérii zapojených mostov napájaných zo zdroja (1) konštantného prúdu a ktorých ako druhé páry ramien sú zapojené časti potenciometra (6) rozdelené ich bežcom a signály z diagonál týchto mostov sú zapojené na vstupy meracích obvodov (9, 10) rozlišujúcich ich úroveň, polaritu a...

Voliaci mechanizmus samočinnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239175

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bednář Jiří

MPK: F16H 5/44

Značky: mechanizmus, voliaci, samočinnej, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom zjednodušenia konštrukcie a výroby voliaceho mechanizmu a vysokej únosnosti voľnobežných spojok rieši vynález voliaci mechanizmus tak, že kulisa je voľne otočne uložená v telese, pričom do tvarových otvorov kulisy zasahujú západky a reakčne západky, ktoré sú v zábere s vonkajším tvarom kulisy. Pôsobením pružiny na západku je kulisa zovretá pomedzi operný krúžok rohatky a pomedzi lamelu rohatky a svojou drážkou je v zábere s ramenom,...

Spôsob úpravy povrchov natieraných materiálov s vysokým obsahom hydroxylových skupín v koronovom výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239174

Dátum: 15.05.1987

Autori: Košík Martin, Reiser Vladimír, Čermák Mirko, Jurák Štefan

MPK: B05D 3/06

Značky: natieraných, obsahom, povrchov, hydroxylových, materiálov, spôsob, skupin, koronovom, vysokým, výboji, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepeniek. Jeho podstata spočíva v tom, že sa na povrch pôsobí v zápornom korónovom výboji ionizačným žiarením pri intenzite elektrického prúdu 0,5 až 20 mA, napätí 10 kV, po dobu 20 až 60 sekúnd za prítomnosti pár anhydridu kyseliny octovej. Predmet vynálezu sa dá využívať v obalovej technike, a to pri glejení papiera, kartónu a lepeniek.

Náterová farba pre zníženie horľavosti natieraných materiálov na báze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239173

Dátum: 15.05.1987

Autori: Reiser Vladimír, Jurák Štefan, Košík Martin, Obetko Dušan

MPK: C09D 5/18, C09D 3/74

Značky: natieraných, farba, nátěrová, materiálov, zníženie, báze, buničiny, hořlavostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši náterovú farbu pre zníženie horľavosti natieraných materiálov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z 10 až 40 % hmotnostných hydroxidu hlinitého, 60 až 90 % hmotnostných náterového kaolínu, 0,2 až 2 % hmotnostných retardérov horenia, 0,1 až 1,5 % hmotnostných molekulových koloidov, 5 až 15 % hmotnostných polyvinylacetátu so stupňom hydrolýzy acetylových skupín 95 až 100 % hmotnostných. Predmet vynálezu sa dá využívať v...

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239172

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hudcovský Ján, Topor Karol, Petrášová Kornélia

MPK: F01C 9/00

Značky: kývavým, zariadenie, brzdenie, pohybom, piesta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje v hydromotore s kývavým pohybom brzdenie piesta v dobehových krajných polohách, vytvoreného v závislosti na riešení zariadenia pre brzdenie piesta s kývavým pohybom. Zariadenie pozostáva z tlmiaceho segmentu, ktorým je zo strany segmentu opatrený piest hydromotora. Tlmiaci segment je umiestnený tak, že medzi jeho obvodovou valcovou plochou a telesom je vytvorená prietoková medzera. Na obvodovej...

Spôsob výroby okrajových prvkov plochy tvaru hyperbolického paraboloidu z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239171

Dátum: 15.05.1987

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04B 7/00

Značky: paraboloidu, prvkov, okrajových, dřeva, spôsob, tvaru, hyperbolického, plochy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby okrajových prvkov strešnej konštrukcie v tvare plochy hyperbolického paraboloidu s použitím dreva ako konštrukčného materiálu, kde požadovaný prierez zhotovených okrajových prvkov daných nosníkov sa vyskladá z drevených lamiel hrúbky 1 až 2 cm, ktoré sa vzájomne zlepia a kde podstatou je, že ihneď po nanesení lepidla a vyvodení lisovacieho tlaku sa koncové prierezy pootočia o predom zvolený uhol a takto upravené...

Rýchloupínacia rúrková spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239170

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16L 37/18

Značky: rýchloupínacia, rúrková

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínací rúrkový spoj ako zátka, či prípojka je tvorená vonkajším plášťom, opatreným na jednom konci konzolou pre ovládací excenter tesniaceho piesta a na druhom konci upínacími segmentmi. Riešeným problémom je možnosť jednoduchého dolaďovania upínacích segmentov ako aj prítlačnej sily tesnenia k rúrke, čo sa dosahuje tým, že tesniaci piest (5) je vo svojej časti, priľahlej k excentru (4), opatrený vybraním (15) pre klinovú vložku, opretú...

Rýchlouzáver hrdla nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239169

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: nádob, hrdla, rychlouzávěr

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlouzáver hrdla nádob, najmä tlakových pozostáva z valcovitého telesa opatreného na jednom konci tesniacou prírubou a na druhom konci opernou plochou pre excenter spojený s posuvným ťahadlom, usporiadaným súosovo s telesom rýchlouzáveru. Riešeným problémom je skrátenie manipulačných časov a možnosť jeho použitia i pre väčšie tlaky v nádobe. To sa dosahuje tým, že ťahadlo (11) je na svojom druhom konci opatrené čapom (15) v podobe zapustenej...

Spôsob stanovenia fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239168

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štefánek Anton, Kubán Jozef, Dzurányi Eduard, Drábek Dušan

MPK: B23K 11/24

Značky: posuvu, fázového, stanovenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia fázového posuvu medzi prvými harmonickými napájacieho napätia a prúdu fázové riadených strojov, najmä strojov pre odporové zváranie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pri meraní sa stroj napája jednou periódou prúdu, ktorá má obmedzený riadiaci uhol v prvej polperióde a minimálny riadiaci uhol v druhej polperióde. Meria sa čas medzi skončením druhej polperiódy prúdu a predchádzajúcim prechodom napätia nulou.

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239167

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: technologický, nádob, přírubový, rychlouzávěr

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob, najmä tlakových, slúži pre uzatváranie ich hlavného otvoru pri tlakových skúškach. Pozostáva z uzatváracieho veka, opatreného na jeho obvode tesniacou prírubou a v jeho strednej časti otvorom pre upínaciu skrutku, zachytenú o priečne rameno. Riešeným problémom je skrátenie času uzatvárania hlavného otvoru tlakovej nádoby, čo sa dosahuje tým, že uzatváracie veko je z jeho vonkajšej strany opatrené...

Spôsob triedenia zrnitých vlhkých substrátov, hlavne dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239166

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemčič Ladislav

MPK: B07B 1/00

Značky: spôsob, triedenia, substrátov, dolomitu, hlavne, zrnitých, vlhkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém triedenia vlhkých jemnozrnných rudných a iných surovín, s hmotnostným podielom do 30 % častíc o zrnitosti pod 0,5 mm a s 1 až 10 % voľnej vody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zrnitý substrát sa zmieša s mletým vápnom o zrnitosti do 0,2 mm v pomere na 1 diel voľnej vody až 1,5 dielov mletého vápna, potom sa zmes nechá odležať po dobu 4 až 20 hodín a získaný suchý substrát sa roztriedi podľa zrnitosti.

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Drobný Michal, Štupáková Eva, Štegena Ján, Švonavec Pavol, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Bučko Jozef, Šimo Rudolf, Pechár Amadeus, Večerný Vojtech

MPK: D01F 13/04

Značky: syntetických, polymérov, spôsob, výroby, spracovania, vykonávaniu, zariadenie, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Spôsob oddelenia povrchu formy od povrchu dielca vyrábaného v nej

Načítavanie...

Číslo patentu: 239164

Dátum: 15.05.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 13/00, B28B 1/08

Značky: spôsob, vyrábaného, dielca, povrchu, oddelenia, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oddelenia povrchu formy od povrchu dielca vyrábaného v nej z tuhnúcej zmesi. Podstata vynálezu je v tom, že po stuhnutí zmesi vo forme sa prevedie vibrácia formy, čím sa porušia väzby vznikajúce medzi povrchom formy a povrchom dielca vyrábaného v nej. Riešenie podľa vynálezu je možné využiť najmä v stavebníctve pri výrobe silikátových dielcov.

Planárny naprašovací magnetrón

Načítavanie...

Číslo patentu: 239163

Dátum: 15.05.1987

Autori: Harman Rudolf, Matuška Jozef

MPK: H01J 37/30

Značky: planárny, magnetrón, naprašovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vákuovej technológie prípravy tenkých vrstiev metódou magnetrónoveho naprašovania. Účelom vynálezu je zabezpečenie variabilnosti v tvare a hrúbke odprašovaného terča, umožnenie zmeny tvaru jeho eróznej zóny podľa potreby a stanovenie tvaru čela magnetrónu, ktorý dovolí jeho jednoduchú montáž na príruby rôzneho členenia. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukciou, pri ktorej je základová doska naprašovacieho magnetrónu pripevnená...

Kruhová nádrž zoskrutkovaná z vlnitých oceľových plechov s fóliovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239162

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kysela Karol

MPK: B65D 88/00, B65D 88/06

Značky: fóliovým, tesnením, zoskrutkovaná, kruhová, nádrž, vlnitých, plechov, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušiť zriadenie a demontáž najmä dočasných nádrží na tekutiny alebo sypké hmoty alebo aj funkčné nádrže s použitím bežne dostupných prvkov pre konštrukciu a pre tesnenie. Uvedeného účelu sa dosiahne zoskrutkovaním staticky nutnej konštrukcie stien nádrže z oceľových vlnitých plechov, ohnutých do segmentov rôzneho zakrivenia a rôznej hrúbky stien. Tesniaci účinok nádrže sa podľa vynálezu zabezpečí osobitným tesniacim...

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239161

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pisár Ľudovít, Zvodár Jaroslav

MPK: F22B 37/24

Značky: parných, hadovitých, ploch, výhrevných, kotlov, uchytenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov. Vynález sa týka odboru parných kotlov. Podstatou vynálezu je, že hadovité výhrevné plochy sú v mieste uchytenia na závesné rúrky prihnuté tak, aby vzdialenosť medzi hadovitými výhrevnými plochami a závesnými rúrkami bola rovná vzťahu (I), kde Dl je vonkajší priemer závesnej rúrky a D2 je vonkajší priemer trúbky výhrevnej plochy. Vynález je možné využiť pri projektovaní vysokovýkonných...

Perforovaný sekací nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 239160

Dátum: 15.05.1987

Autori: Porubský Július, Suchoba Ján

MPK: C14B 5/02

Značky: sekací, nôž, perforovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spevnenie perforácie sekacieho noža skružovaného po obvode vysekávacieho valca v tvarovacej drážke tým, že najmenej dva zuby perforácie sekacieho noža sú najmenej na jednej strane sekacieho noža spevnené ich privarením vyrovnávacím zvarom k vystužovacej lište s príchytkami, pričom aj perforácia sekacieho noža je najviac obostranne vyvarená vyrovnávacím zvarom do jednoliateho celku. Oblasť určenia využitia vynálezu sú dvojvalcové...

Zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elekrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239159

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kalaš Václav, Harvánek Zdenko, Žalman Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: elekrického, medzere, stroja, elektromagnetického, vzduchovej, zapojenie, striedavého, snímača, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky v dolnej časti je do telesa závesu 1 zalisovaný a rieši zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elektrického stroja. Jeho podstatou je spracovanie svorkového napätia a prúdu striedavého elektrického stroja. Snímanie svorkového napätia a prúdu zabezpečujú snímače napätia a prúdu, pričom signály zo snímača napätia sú privedené na prvé vstupy integrátorov a signály zo...

Závesné zariadenie poklopov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239158

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šangala Alojz

MPK: B66C 1/66

Značky: zariadenie, závesné, poklopov

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné zariadenie poklopov, pozostávajúce zo závesu so záchytom, upevneným v rúrke poklopu, kde valcové teleso závesu je vložené do telesa záchytu, zdola opatreného dolným axiálnym otvorom o väčšom priemere ako je celková dĺžka priečneho záchytného čapu a zhora opatreného horným axiálnym otvorom s dvojicou prechodových drážok pre priečny záchytný čap, kde na rozhraní medzi horným axiálnym otvorom a dolným axiálnym otvorom je radiálna...

Spôsob výroby laktózového sirupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239157

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: C13K 5/00, A23C 21/00

Značky: laktózového, výroby, spôsob, sirupu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby laktózového sirupu, pri ktorom sa do srvátky pridá hydroxid vápenatý, alebo kysličník vápenatý. Po pasterizácii sa oddelia precipitované minerálne soli a bielkoviny. Čiastočne demineralizovaná a odbielkovinovaná srvátka sa následne zahustí.

Výkonová ultrazvuková hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 239156

Dátum: 15.05.1987

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/00

Značky: ultrazvuková, výkonová, hlavica

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie výkonovej ultrazvukovej hlavice, ktorá umožňuje čistiť vnútorné povrchy potrubí. Uvedeného účelu sa dosahuje ultrazvukovou hlavicou, ktorej ultrazvukový žiarič je v tvare kvapky.

Zapojenie testovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239155

Dátum: 15.05.1987

Autor: Weis Peter

MPK: G11C 7/00

Značky: zapojenie, prístroja, testovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z rady budiacich členov (1), ktorých vstupy (11) sú napojené na vstupy (32) testovanej PROM/ROM pamäte (3), ktorej výstupy (33) sú napojené na vstup (21) D-klopných obvodov (2). Výstupy (23) týchto D-klopných obvodov (2) sú napojené na riadiaci systém, hodinový vstup (22) D-klopných obvodov (2) je napojený na výstup (43) riadiacej logiky (4), ktorej druhý výstup (44) je pripojený k uvoľňovaciemu vstupu (12) budiacich členov...

Rezačka na ničenie dokumentácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239154

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mancel Ľubor

MPK: B02C 18/44, B02C 18/40

Značky: ničenie, řezačka, dokumentácie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata jej činnosti spočíva v rezaní vkladanej dokumentácie na pásy, z ktorých je nemožné prečítať pôvodný text. Rezanie sa vykonáva medzi dvojicou rezacích rotorov (1), zložených z rezacích kotúčov (7) a rozperných kotúčov (8), pričom aspoň jeden rezací kotúč má reznú hranu (10) radiálne tvarovanú. Namotávaniu rozrezaných dokumentov do medzier (12) medzi rezacími rotormi (1) zabraňujú zuby (11) stieracích hrebeňov (3) vytvorené ako pružné...

Spôsob výroby PVC tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239153

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krivošík Ivan, Pintér Jozef, Kyslinger Oldřich, Welnitz Ľudovít

MPK: B29C 47/00

Značky: tlakových, dovolenom, výroby, spôsob, napätí, tangenciálnom, sigma

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa. Uvedeného účelu sa dosiahne kombináciou dvoch stabilizátorov na báze bázických síranov olova s rôznym obsahom ďalších zložiek, a to stearátov olova a vápnika a mastív. Zmes takouto úpravou mazacieho a stabilizačného systému je spracovateľná na dvojzávitovkových vytláčacích strojoch rôznej konštrukcie, pričom súčasne vyrobené rúry majú vysoké dovolené...

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239152

Dátum: 15.05.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Mohyla Miroslav, Pernecký Gustáv, Frýdlant Nad Ostravicí

MPK: B05D 1/04

Značky: elektrickom, kovových, spôsobu, povlakov, strany, tohoto, spôsob, vnútornej, rúrkách, vykonávanie, práškovaním, smaltovaných, vytvárania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Riešeným problémom je eliminácia Faradayovho efektu pri nanášaní prášku, čo sa dosahuje tým, že častice prášku sa nabíjajú mimo priestoru kovovej rúrky a dopravujú sa podávacou hubicou do nanášaného priestoru, z ktorého sa podávacia hubica počas nanášania plynulým pohybom vysúva od jednej...

Zariadenie na prestavovanie zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239151

Dátum: 15.05.1987

Autor: Voroňák Jozef

MPK: B30B 1/06

Značky: zariadenie, zdvihu, prestavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výstredníkového lisu s priečne uloženým výstredníkovým hriadeľom, u ktorého sa rieši prenos krútiaceho momentu z prestaviteľného výstredníkového puzdra a z krúžku na výstredníkový hriadeľ a obmedzenie polohy krúžku pri prestavovaní zdvihu. Uvedeného cieľa sa dosahuje tým, že výstredníkový hriadeľ má na svojej čelnej strane vytvorenú priečnu drážku, v ktorej je uložené priečne pero, pevne spojené s výstredníkovým hriadeľom a...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238900

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolembus František, Masár Ľubomír, Slížik Pavol, Gostanian Edward Aršak

MPK: F16H 39/00

Značky: pohon, hydrostatický, kolesový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického kolesového pohonu so zabudovanou lamelovou brzdou. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zapadajú výstupné ozubené kolesá mechanickej prevodovej časti. Mechanická prevodová časť je pevne spojená s hnaným hriadeľom, ktorý ja pomocou kotúča prepojený s hnacím hriadeľom...

Mnohovláknitý stabilizovaný supravodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238899

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: H01B 12/00

Značky: supravodič, stabilizovaný, mnohovláknitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohovláknitých stabilizovaných supravodičov používaných v supravodivých zariadeniach, ich tepelnej a elektrickej stabilizácie a problému oddelenia tejto stabilizácie od samotného mnohovláknitého supravodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mnohovláknitý nestabilizovaný supravodič a stabilizačný kov sú od seba oddelené nekovovou difúznou bariérou, výhodne z grafitu. Vynález je možné využívať hlavne pri vývoji a výrobe...

Posuvný mechanizmus pozdĺžneho suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238898

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ďatko Rudolf

MPK: B23Q 5/40

Značky: posuvný, mechanizmus, suportů, pozdĺžneho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rýchlu zmenu ručného posuvu pozdĺžneho suportu na strojný a naopak. Uvedeného účelu sa dosiahne delenou vodiacou maticou tvorenou opornou časťou upevnenou v telese spojenom s pozdĺžnym suportom a prestaviteľnou časťou spojenou s dvojramennou pákou uloženou na otočnom čape. Spodná časť dvojramennej páky je spojená s ovládacou skrutkou uloženou v telese a oproti hornej časti dvojramennej páky je v telese upravená...

Plánovacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238897

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jandušík Anton, Mikšovský Jozef

MPK: B23B 29/30

Značky: hlava, plánovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom obrobenia dna čelnej drážky po celej jeho šírke sa použije plánovacia hlava, ktorej tiahlo má na stenách priliehajúcich k hornému a dolnému šupátku vytvorené drážkovanie s rovnakým sklonom a rovnakou orientáciou ako je drážkovanie vytvorené na stenách horného a dolného šupátka priliehajúcich k stenám tiahla.

Presúvacie zariadenie stĺpcov tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238896

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 63/02

Značky: zariadenie, stĺpcov, presúvacie, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Presúvacie zariadenie stĺpcov tehál je určené na presúvanie stĺpcov tehál na náväzné zariadenie. Presúvanie stĺpcov tehál sa vykonáva presúvacím ramenom, ktoré je kyvne uložené na vozíku, ťahanom reťazovými prevodmi, pričom krútiaci moment v reťazových prevodoch je vyvodený od činnosti hydraulického valca. Sklápanie a vyklápanie posúvacieho ramena sa uskutočňuje počas jeho pohybu a je riadené polohou vodiacej narážky. Vo zvislej polohe je...

Zapojenie fázovocitlivého detektora v obvode s uzavretou spätnoväzobnou slučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238895

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartok Karol

MPK: H08D 3/04

Značky: uzavretou, zapojenie, fázovocitlivého, slučkou, obvode, detektora, spätnoväzobnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie spadá do oblasti elektronických meracích prístrojov. Účelom zapojenia fázovocitlivého detektora je zlepšenie linearity dynamického rozsahu a citlivosti meracích prístrojov. Podstata zapojenia spočíva v tom, že diferenciálny zosilňovač je svojimi symetrickými výstupmi pripojený cez kondenzátory na riadené elektronické prepínače. Výstup riadených elektronických prepínačov je pripojený k diferenciálnemu vstupu integrátora. Zapojenie môže...

Zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238894

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mejzlík Karel

MPK: B24B 53/065

Značky: kontrolu, presnosti, brusných, chodu, orovnávačov, zariadenie, kotúčov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov pre brúsenie plôch tvaru časti povrchu anuloidu. Podstata vynálezu je v tom, že v držiaku diamantu orovnávača je pevne uchytené teleso držiaka etanolu, v ktorom je suvne uložený držiak etalonu. V ňom je pevne uchytený guľový etalon, na ktorého povrch dosadá dotyk snímača.

Relatívne rotujúce trojkrúžkové valivé ložisko so závisle riadeným medzikrúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238893

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: F16C 19/54

Značky: trojkrúžkové, riadeným, medzikrúžkom, rotujúce, valivé, ložisko, závislé, relativně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jednoduchým mechanickým spôsobom problém závisle riadenej rotácie medzikrúžku relatívne rotujúceho trojkrúžkového valivého ložiska. Podstatu vynálezu tvorí riadiace valivé ložisko, z ktorého klietkou je pevne spojený medzikrúžok trojkrúžkového valivého ložiska, ktoré má s vnútorným krúžkom riadiaceho valivého ložiska pevne spojenú vnútornú klietku, pričom vonkajší krúžok trojkrúžkového valivého ložiska a riadiaceho valivého...