Archív za 1986 rok

Strana 44

Snímací systém měřicí sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234126

Dátum: 01.10.1986

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/03

Značky: snímací, systém, měřicí, sondy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému měřicí sondy, určené pro, automatické provádění kontroly v průběhu programovaného cyklu obráběcího nebo měřicího stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že dotykové čidlo je spojeno se základním tělesem měřicí sondy prostřednictvím pružné části a jeho čelní plocha dosedá v klidové poloze na opěrnou plochu vytvořenou na základním tělese. Dotykové čidlo obsahuje kontaktní těleso, které se dotýká v klidové poloze...

Fasádní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234125

Dátum: 01.10.1986

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/40

Značky: fasádní, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Fasádní dílec sestávající nejméně ze dvou vrstev, z nichž jedna je vytvořena z tepelně izolačních prvků ve tvaru hranolu, zpravidla na bázi silikátů, a druhá je vytvořena z betonu. Spojení obou vrstev navzájem je. zabezpečeno zejména vetknutím tahového množství tepelně izolačních prvků do betonové vrstvy, že celková plocha průřezů vetknutých tepelně izolačních prvků činí ve styčné rovině obou vrstev 7,5 % až 50 % průčelní plochy fasádního...

Spojkové ústrojí, zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234124

Dátum: 01.10.1986

Autori: Pajgrt Jan, Novák Jiří, Bezdíček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: zejména, spojkové, ústrojí, tkací, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká,spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, tvořeného skříní, v níž je pevně uložena dvojice elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč uložený suvně na výstupním hřídeli, přičemž mezi jedním elektromagnetem a třecím kotoučem je rotor s třecím obložením pro styk s třecím kotoučem, uložený pevně na ovládacím hřídeli.

Tabule pro evidenci hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 234123

Dátum: 01.10.1986

Autor: Štěpánek Přemysl

MPK: A01K 29/00

Značky: tabule, evidenci, zvířat, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Tabule je určena pro evidenci a signalizaci změn reprodukčního cyklu hospodářských zvířat ve velkokapacitních ustájeních. Na základní tabuli se značkami znázorňuje rozmístění zvířat v prostoru ustájení. Přes tuto tabuli pojíždí jezdec ve tvaru mřížky, jejíž rozteče jsou úměrné časovým intervalům jednotlivých fází reprodukčního cyklu. Základní čára jezdce se nastavuje k současnému datu na příslušném poli tabule a ostatní vlákna mřížky pak...

Způsob zauhlování plynového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234122

Dátum: 01.10.1986

Autor: Zíka Vladimír

MPK: C10B 31/00

Značky: plynového, způsob, generátoru, zauhlování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zuhlování plynového generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu, zvláště pro provozy s výrobou nízkotlakého plynu, např. v hutnictví, ve sklárnách a v keramickém průmyslu. Způsob zauhlování plynového generátoru podle vynálezu spočívá v tom, že dávkované uhlí se vede prostorem zaplněným vodou, ze kterého se plynule dopravuje dopravníkovým šnekem do plynového generátoru. Zařízení k provádění tohoto způsobu sestává ze...

Zařízení k nakládání a překládání sypkých materiálů uložených na hromadách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234121

Dátum: 01.10.1986

Autori: Majzlík Ratibor, Rajnoch Miroslav

MPK: B65G 65/16

Značky: hromadách, zařízení, uložených, sypkých, překládání, materiálů, nakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zintenzívnit manipulaci se sypkými hmotami a současně snížit prašnost prostředí a zvýšit bezpečnost práce. Tohoto účelu je dosaženo tím, že na samohybném podvozku je umístěn korečkový naběrač, na který navazují pásové dopravníky, které se směrem dozadu přibližují. Zařízení je opatřeno záchytnými žlaby proti spadu hmoty pod kola zařízení. Pohon je zajištěn elektromotory. Velkou manipulovatelnost zařízení umožňuje možnost...

Způsob likvidace silážních šťáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 234120

Dátum: 01.10.1986

Autori: Alexa Pavel, Vojtíšek Bohuslav

MPK: A23K 1/18

Značky: způsob, šťáv, likvidace, silážních

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška vynálezu řeší způsob likvidace silážních šťáv. Odtékající šťávy jsou zachycovány a smíchány s nasáklivým a nasávacím objemovým nebo koncentrovaným krmivem v hmotnostním poměru 0,6 : 1 až 1 : 1, jako na příklad krátce řezanou slámou, plevami, senem, úsušky apod., a zkrmovány příslušné kategorii zvířat za předpokladu nepřekročení denního přísunu kyselin v dávce 2 molů na 100 kg živé hmotnosti zvířat. Účinek takto obohacené krmné dávky...

Izolačný obal podzemných tepelných vedení pre bezkanálové uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234119

Dátum: 01.10.1986

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/04

Značky: vedení, izolačný, podzemných, bezkanálové, uloženie, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom izolačného obalu je zníženie tepelných strát, stavba dlhých dilatačných úsekov, jednoduchá kontrola funkcie, možnosť zabudovania mokrých izolácií, umožnenie funkcie izo1ačného obalu, čiastočne i počas havárie, vniknutí vody alebo unikaní tepelného média, ochrana tepelnej izolácie pri poruche tepelného potrubia, umožnenie oddelenej výmeny tepelného potrubia bez výmeny obalu a zvýšenie únosnosti v tangenciálnom smere pri možnosti použiť...

Dehtofibrové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234118

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jabůrek Stanislav, Götz Josef, Hofírek Stanislav

MPK: B32B 1/08

Značky: dehtofibrové, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dehtofibrové potrubí se sendvičovým uspořádáním vrstev pro stavební a průmys1ové použití. Potrubí je vyznačeno tím, že dehtofibrová stěna trubky je zevnitř opatřena přilnavou vrstvou na bázi polymerů a zvenčí spojena s armující vrstvou. Mezi vnější armující vrstvu a vnější stěnu trubky může být s výhodou vložena i přilnavá vrstva. Po každém montážním opracování potrubí je každá odkrytá dehtofibrová plocha opatřena...

Zařízení k jímání kalového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234117

Dátum: 01.10.1986

Autori: Žilka Miloslav, Doubravský František

MPK: C02F 11/04

Značky: plynů, kalového, zařízení, jímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k jímání kalového plynu především v zemědělství z tekutého hnoje v otevřených nádržích jakéhokoliv typu. Zařízení se skládá ze sběrače nebo sběračů, zvonu jako pomocného plynojemu. Celé zařízení může být s výhodou opatřeno plováky ke stabilizaci polohy celého zařízení na hladině kapaliny. Ve srovnání s dosud běžnými způsoby odpadá zařízení pro kontrolu hladiny, odpadá nebezpečí výbuchu plynu a při zřizování lze použít...

Zařízení pro ovinování hadic nebo kabelů vláknitými materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 234116

Dátum: 01.10.1986

Autori: Vraj Marian, Valenta Ladislav, Zdražil Jaroslav

MPK: B65H 54/00

Značky: zařízení, ovinování, vláknitými, materiály, hadíc, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k ovinování hadic nebo kabelů textilními materiály. Dosavadní ovíjecí zařízení mají symetricky rozmístěné cívky v rovinách kolmých na osu rotace ovinovacího disku. Při zvětšování počtu cívek vede toto řešení k různým obtížím, které má odstranit konstrukce podle vynálezu. Podstatou zařízení je, že se skládá ze dvou ovinovacích hlav s opačným smyslem rotace, na jejichž hřídeli je umístěna rotující souprava cívek....

Forma pro lití velkoplošných odlitků z polyuretanové integrální pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234115

Dátum: 01.10.1986

Autor: Prokeš Antonín

MPK: B29C 1/16

Značky: pěny, lití, integrální, forma, odlitků, polyuretanové, velkoplošných

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro lití velkoplošných odlitků z polyuretanové integrální pěny umožňuje ekonomicky výhodnou malosériovou výrobu velkoplošných odlitků i při velkém vnitřním tlaku u těchto odlitků. Řešení formy sestávající ze dvou částí sevřených spojovacími elementy a opatřené na obvodu uspořádaným kovovým rámem spojeným s výztuhami a temperovacími trubkami připevněnými ke kovovému rámu spočívá v tom, že horní část a dolní část formy je zalita opěrnou...

Způsob experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 234114

Dátum: 01.10.1986

Autori: Fuciman Klement, Vilímek Lubomír

MPK: G01M 19/00, G01L 1/26

Značky: konstant, axiální, tuhost, třecího, komutátorů, kužele, rybinového, experimentálního, úhlu, radiální, určení, velikostí, způsob, charakterizujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele, který odpovídá třecím poměrům na styčných plochách lamelového věnce komutátoru a jeho stahovací konstrukce. Účelem vynálezu je docílit přesné zjištění hodnot bez ohledu na složitost dílců rybinového komutátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor zatěžuje různými hodnotami...

Způsob kontinuálního předčištění znehodnocených olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234113

Dátum: 01.10.1986

Autori: Nečesaný František, Večerka Jan, Kočandrle Josef, Jadrný Jan, Sýkora Milan, Svoboda Karel

MPK: C02F 1/40

Značky: emulzí, znehodnocených, kontinuálního, předčištění, způsob, olejových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zneškodňování průmyslových odpadních vod a je použitelný v oblasti vodního hospodářství řeší problém zneškodňování znehodnocených uměle stabilizovaných olejových emulzí kontinuálním způsobem. Podstata vynálezu spočívá v kontiná1ním předčištění znehodnocených olejových emulzí kombinací chemického zásahu, kterým je eliminován stabilizační účinek emulgátorů,a dvoustupňové tlakové flotace s předřazenou koalescencí olejových...

Zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 234112

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hendrich Rudolf, Moucha Vladimír

MPK: G01K 1/12

Značky: veličin, zařízení, například, jiných, prvků, teploty, tavenině, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu pláště je umístěna clona, ke které je připojena mezičást, opatřená průzorem, uzavřeným materiálem propouštějícím záření, přičemž na tento průchod navazuje čidlo záření, umístěné například na nosném prvku. Zařízení podle vynálezu lze používat v mnoha oborech, například v hutnictví, barevné...

Zapalovací svíčka pro zážehové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 234111

Dátum: 01.10.1986

Autor: Pán Jan

MPK: H01T 13/20

Značky: motory, zážehové, zapalovací, svíčka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu tepla z činné části zapalovací svíčky, a tím zvýšení tepelného rozsahu. Uvedeného účelu se dosahuje použitím tepelného členu z kovových materiálů, uloženého ve špičce izolátoru, ve kterém je upevněna střední elektroda. Tepelný člen zlepšuje odvod tepla z tepelně exponované části svíčky do chlazené oblasti izolátoru.

Záznamová hlava s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234110

Dátum: 01.10.1986

Autori: Rež Jaroslav, Dědek Otakar, Křevký Jaromír

MPK: G11B 5/12

Značky: elektromagnetem, hlava, záznamová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká záznamových hlav automatických souřadnicových kreslicích stolů. Vynález řeší uspořádání elektromagnetu, regulaci přítlačné síly na nástroj a rychlosti spouštění nástroje. Záznamová hlava sestává z elektromagnetu s příčným tlakem, v jehož jádru je upevněn držák nástroje elektronického zařízení, které reguluje velikost a časový průběh magnetického napětí cívky elektromagnetu. Velikost přítlačné síly je dána velikostí magnetického...

Způsob stanovení celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234109

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kubant Josef, Litomiský Miroslav

MPK: G01F 17/00

Značky: celkové, hmotnosti, skládky, stanovení, uhlí, objemové, průměrné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovená celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí, zejména energetického. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví průměrná sypná hmotnost uhlí, průměrná stlačitelnost uhlí, rozměry geometrického tvaru skládky uhlí a plošná hmotnost zhutňovacího prostředku použitého při tvorbě skládky, přičemž celková průměrná objemová hmotnost skládky je harmonickým průměrem objemových hmotností kvádrů a trojbokých...

Zapojení přívodu elektrické energie pro topná tělesa lyofilizačních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234108

Dátum: 01.10.1986

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: H05B 1/00

Značky: přívodů, energie, elektrické, zařízení, zapojení, topná, tělesa, lyofilizačních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení přívodu elektrické energie pro topná tělesa lyofilizačních zařízení, u kterých je přívod elektrické energie ovládán pomocí tyristorů, které v případě průrazu kteréhokoliv tyristoru automaticky přepojí příkon na žádanou nižší hodnotu, aby nedošlo k přehřátí materiálu a poškození zařízení.

Vakuová slnečná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234107

Dátum: 01.10.1986

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: F24J 3/02

Značky: vakuová, slnečná

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vakuovej slnečnej pece pozostávajúcej zo slnečného transformátora tvoreného dvomi koaxiálne usporiadanými konfokálnymi paraboloidmi navzájom pevne spojenými, ktorých k sebe privrátené plochy sú reflexné, kde vo vrchole väčšieho z oboch paraboloidov, umiestneného na sekundárnej strane, je výstupný otvor, pričom takto usporiadaný slnečný transformátor je na primárnej strane priehladne utesnený, tvorí k vrcholu väčšieho paraboloidu s...

Upínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234106

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/18

Značky: tenkostenných, upínacia, hlava, krúžkov, sústruženie

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom umožnenia upnutia oválneho tenkostenného krúžku bez jeho deformácie sa použije upínacia hlava s vahadlami, ktoré sú opatrené výkyvnými čeľusťami, upravenými na vahadlách prostredníctvom čapov. Vonkajší vydutý povrch vahadiel je opásaný odpruženou príložkou, pre udržiavanie vahadiel v kruhovej polohe.

Vystužený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 234105

Dátum: 01.10.1986

Autori: Červinka Ivan, Čižmár Milan, Kolársky Juraj, Deák Teodor

MPK: B32B 15/12

Značky: materiál, vystužený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka zosilnených fólií na báze papiera, hliníkovej fólie laminovaných polyetylénovou fóliou. Podstatou riešenia je použitie vložiek z umelých vlákien k spevneniu najmenej dvoch vrstiev laminovaného papiera, laminovanej hliníkovej fólie, prípadne ich kombinácií alebo kombinácií s polyetylénovou fóliou. Vložky z umelých vlákien sú kordové vlákna, vlákna a textílie na báze chemlonu a iné. Vystužené materiály majú radu vhodných použití v...

Řezný nástroj s mechanicky upnutou břitovou destičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234104

Dátum: 01.10.1986

Autori: Polák Miloš, Řasa Jaroslav, Řasa Alexandr

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, destičkou, řezný, upnutou, břitovou, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit universálnost použití řezných nástrojů pro různé druhy vyměnitelných britových destiček. Podstatou vynálezu je to, že opěrné plochy tělesa nástroje vytvořené pro boční plochy břitové destičky jsou vzájemně hladké, přičemž ve vybrání tělesa je uložena podložka, přestavitelná vzhledem k tělesu nejméně ve dvou navzájem kolmých směrech. Opěrné plochy pro břitovou destičku mohou být také vytvořeny ve vyměnitelné příložce,...

Způsob měřní elektrické vodivosti stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234103

Dátum: 01.10.1986

Autori: Linka Miroslav, Kůdela Vlastimil

MPK: G01R 27/22

Značky: způsob, proudem, stejnosměrným, elektrické, měřní, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká způsobu měření elektrické vodivosti stejnosměrným proudem ve vodivých roztocích a hmotách zbotnalých vodivými roztoky a řeší vyloučení vlivu polarizace elektrod na správnost měření. Způsob měření elektrické vodivosti stejnosměrným proudem ve vodivých roztocích a hmotách zbotnalých vodivými roztoky, řešící vyloučení vlivu polarizace elektrod na správnost měření. Předmětem vynálezu je způsob měření elektrické vodivosti...

Zařízení k elektroléčbě zhoubných nádorů a jiných onemocnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234102

Dátum: 01.10.1986

Autori: Doležal Vladimír, Sedlák Ladislav

MPK: A61N 1/08, A61N 1/44

Značky: elektroléčbě, zhoubných, zařízení, onemocnění, jiných, nádorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k elektroléčbě nádorových a jiných onemocnění stejnosměrným elektrickým proudem s poloautomatickou regulací odchylek od požadovaného elektroterepeutického režimu, vyvolaných především změnou vodivosti a kontaktních povrchů na elektrodách, které není možně kompenzovat na základě vnitřní stabilizace zdroje proudu. Jednoduchý přenosný přístroj s elektrochemickým zdrojem proudu o napětí cca 25 V, které je dále regulováno, signalizuje na...

Způsob svařování kovových materiálů o rozdílném bodu tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234101

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav, Svoboda Vladimír, Doležal Zdeněk

MPK: B23K 11/26

Značky: rozdílném, tání, materiálů, kovových, způsob, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu svařování dvou materiálů, které mají rozdílné teploty tání. Svařování se provádí mžikovým kondenzátorovým výbojem, který je polarizován. Podstatou je přivádění svařovacího proudu o záporném náboji vždy na součást o vyšší teplotě tání, čímž se dosahuje záměrně orientovaného přenosu materiálu. Vynález je využitelný zejména pro svařování wolframových kontaktů s ocelovými nosiči, jaké se používají v elektrotechnice,...

Mikroseparátor pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234100

Dátum: 01.10.1986

Autori: Novák Ivan, Berek Dušan, Šoltés Ladislav

MPK: G01N 31/06

Značky: látok, separáciu, mikroseparátor, analytickú, kvapalnej, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mikroseparátora určeného pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy pred ich následným chromatografickým určovaním. Podstata mikroseparátora spočíva v tom, že na jednom konci zúžená rúrka napríklad telo injekčnej striekačky je na straně zúženého konca naplnená sorbentom, ktorý je v tele mikroseparátora zafixovaný permeabilnými uzávermi. Náplň sorbenta tvorí silikágel alebo silikágel s chemicky viazanou alkylsilánovou fázou...

Zařízení na posuv středního a upínacího mechanismu do záběru s unášečem ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234099

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hradil Josef, Kilian Pavel

MPK: G11B 17/02

Značky: posuv, upínacího, ohebných, mechanismu, unášečem, záběrů, disků, středního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit zařízení jednoduché, pohotové a snadno ovladatelné. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí se středicím a upínacím mechanismem, uloženým otočně a osově suvně na rámu a souose s unášečem ohebných disků, který je otočně uložen na rámu, s přítlačným ústrojím středicího a upínacího mechanismu v poloze. Na rámu je uspořádán pružný závěs, na němž je otočně uložen středicí a upínací mechanismus a který je spražen s...

Flotační reaktor, zejména na čištění odpadních vod, znečistěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234098

Dátum: 01.10.1986

Autori: Boček Jaroslav, Dus Karel, Morávek Otakar, Vondra Josef

MPK: B03D 1/14

Značky: disperzemi, flotační, znečištěných, zejména, odpadních, reaktor, jejich, čištění, tuky, oleji, emulzemi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká flotačního reaktoru, zejména na čistění odpadních vod, znečištěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost zařízení a rozšířit oblast jeho možného využití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nádrž reaktoru je vestavbou rozdělena na navzájem propojené funkční prostory, a to homogenizační, uklidňovací, flotační, sestupný, případně sedimentační, přičemž homogenizační prostor, napojený na...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234097

Dátum: 01.10.1986

Autori: Halad Zdeněk, Hejl Lubomír, Dušek Jan, Matějka Karel

MPK: E02F 3/90

Značky: čerpadlo, bagrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Bagrovací čerpadlo s drážkou v prstenci pro hydraulickou dopravu směsi kapaliny a pevných částic, které má vodní rozvaděč s kanály, ústícími do vnitřku čerpadla, jimiž proudí proplachovací voda. Toto uspořádání odstraňuje nebezpečí zadírání čerpadla a zmenšuje jeho opotřebení v místech, kde jsou nejblíže oběžné kolo a těleso čerpadla.

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234096

Dátum: 01.10.1986

Autori: Matějka Karel, Dušek Jan, Hejl Lubomír, Halad Zdeněk

MPK: E02F 3/90

Značky: čerpadlo, bagrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Bagrovací čerpadlo pro hydraulickou dopravu směsi kapaliny a pevných částic, vhodné pro případy, kdy z konstrukčních důvodů není možné provést drážku pro rovnoměrné rozdělování tlaku a průtoku proplachovací vody v prstenci oběžného kola.

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: průtoku, přesného, sonda, integrální, ventilátoru, určení, provádění, objemového, způsobu, tohoto, větru, způsob, hlavního, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Sekce závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234094

Dátum: 01.10.1986

Autori: Štos Libor, Šefl Zdeněk

MPK: E21F 13/02

Značky: dráhy, závesné, sekce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti dopravy materiálu a osob na závěsných drahách. Týká se sekcí závěsné dráhy, určených zejména pro použití v hlubinných dolech se zavěšováním mimo spoje sekcí. Podstata spočívá v tom, že na jednom z konců je na horní části těleso sekce opatřeno přídavnou lištou omezené délky, na níž je uložen jednoduchý závěs se závěsným prvkem. Vynálezu lze s výhodou použít ve všech oblastech průmyslu, kde se používá závěsných dráh.

Naváděcí skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234093

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hadrava Josef, Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: B65G 47/18, E21F 17/00

Značky: skluz, naváděcí

Zhrnutie / Anotácia:

Naváděcí skluz je určen pro usměrňování toku těživa na šroubovicový skluz ve svislých důlních zásobnících na uhlí. Sestává z řady prstencovitých segmentů, jejichž čela svírají ostrý úhel ? a jsou opatřena přírubami s oválnými otvory pro šroubové spojení. Vzájemným natočením prstencovitých segmentů lze nastavit vhodný úhel sklonu jednotlivých částí naváděcího skluzu a provést prostorovou úpravu jeho tvaru pro správné navedení těživa na...

Zařízení pro zvýšení příčné stability letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234092

Dátum: 01.10.1986

Autor: Světlík Milan

MPK: B64C 5/08

Značky: zvýšení, stability, zařízení, letounu, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zvýšení stability letounu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno aerodynamickou ploškou (1) upevněnou na jednom konci raménka (8), jehož druhý konec je pevně uchycen na křidélku (4), přičemž aerodynamická ploška (1) je předsunut

Diferenční pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234091

Dátum: 01.10.1986

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, diferenční, pneumatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenční pneumatické pružiny (11), sestávající buď z jedné nejméně dvouvlnové pneumatické pružiny, nebo z více pneumatických pružin stejných či rozdílných nosností, ukončená navzájem pevně spojenými uzávěry (2). Mezi vlnami diferenční pneumatické pružiny (11) nebo mezi pneumatickými pružinami, tvořícími diferenční pneumatickou pružinu (11) je uchyceno rameno (6), které má mimo osu diferenční pneumatické pružiny (11) vytvořen...

Pojezdová soustava mostového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234090

Dátum: 01.10.1986

Autor: Koscelanský Jozef

MPK: B66C 9/16

Značky: jeřábu, soustava, mostového, pojezdová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mostových jeřábů a řeší pojezdovou soustavu s jedním pevným příčníkem a jedním děleným příčníkem. Dělený příčník má střední část a dvě krajní části s pojezdovými koly otočně připojené ke střední části vzájemně kloubově spojené spojovací tyčí, přičemž otočné připojení je provedeno u horní stěny střední části a spojovací tyč je s krajními částmi spojena pod úrovní střední části a pojezdová kola jsou v krajních částech uložena na...

Rohový spoj kabinových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 234089

Dátum: 01.10.1986

Autor: Vašek Karel

MPK: B66B 11/02

Značky: kabinových, rohový, stěn

Zhrnutie / Anotácia:

Rohový spoj kabinových stěn, např. kabiny výtahu, využívající svěrného spojení pomocí prolisů ve tvaru jazýčků klínovitě vyhnutých pod úhlem (? ). Na hranách kabinových stěn jsou prolisy vyhnuté směrem nahoru a na spojovacích úhelnících prolisy vyhnuté směrem dolů.

Sklářská tavící dvouprostorová pec vytápěná elektrickým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234088

Dátum: 01.10.1986

Autori: Němeček Miloslav, Praha

MPK: C03B 5/027

Značky: elektrickým, tavicí, proudem, sklářská, dvouprostorová, vytápěná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického tavení skla a řeší problém ovládnutí teplotního proudění skloviny v tavicí části pece. U sklářské dvouprostorové, elektrickým proudem vytápěné peci s hlubokou tavicí částí se střechovitě vyspádovaným dnem je pracovní část položena výše a oddělena průtokem. Podstata vynálezu spočívá v účelném rozmístění elektrod v tavicí části, která je rozdělena do tří oblastí centrální oblasti s nejvyšší hustotou elektrod, jejichž...

Potrubní tvarovka, zejména oblouk pro dopravu sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234087

Dátum: 01.10.1986

Autori: Štifter Ladislav, Kohout Vladimír, Janoušek Jaromír

MPK: B65G 53/52, B65G 53/38

Značky: potrubní, oblouk, tvarovka, dopravu, zejména, materiálů, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadná opravitelnost a několikanásobné zvýšení životnosti potrubní tvarovky, sestávající z pláště a například čedičovýstelky, v níž je upraven průtočný průřez s náběhovou částí kolmou na rovinu ohybu dopravovaného materiálu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že náběhová část (15) průtočného průřezu (8) je přímková, výstelka (2) je v místě náběhové části (15) tvořena výměnnými segmenty (7), přičemž plášť (1) je v místě segmentů...