Archív za 1986 rok

Strana 230

Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezonátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226994

Dátum: 01.01.1986

Autori: Tischer Zdeněk, Křiva Jiří

Značky: polotovarů, způsob, výrobu, rezonátorů, mechanických, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezonátorů, zejména pro elektromechanické filtry a oscilátory ze slitiny na bázi železo nikl s obsahem 40 až 45 % niklu, 3 až 6 % chromu, 1 až 5 % titanu, 0,5 až 3 % hliníku, 0,01 až 0,6 % manganu, vyznačený tím, že slitina, jejíž součet obsahu chromu, titanu, hliníku, manganu a přídavných dalších nemagnetických příměsí, zejména křemíku a uhlíku, je v rozmezí 7,5 až 9,5 %, se vytvrzuje v...

Mazací emulze pro kovací zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226993

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kohout Jan, Řehák Zdeněk, Šrámek Ladislav

Značky: emulze, mazací, zápustky, kovací

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací emulze pro kovací zápustky tvořená směsí grafitového separačního přípravku a vody, vyznačená tím, že k základní směsi složené ze 70 až 80 % vody, 10 až 20 % grafitu, 10 až 15 % stabilizačních prvků, 2 až 4 % čpavku a ředěné vodou v poměru 1 : 8 až 1 : 15 je přidáno 0,6 až 1,4 % vodního skla.

Způsob výroby olejorozpustného alkylarylsulfonátu vápenatého a nebo hořečnatého z ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226992

Dátum: 01.01.1986

Autori: Přibyl Miroslav, Kostúrová Alice, Štěpina Václav

Značky: alkylarylsulfonátu, způsob, výroby, vápenatého, horečnatého, olejorozpustného, olejů, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ropného olejorozpustného alkylarylsulfonátu vápenatého, nebo hořečnatého, vyznačený tím, že olejorozpustné kyseliny, vytvořené sulfonací aromaticko-cyklanických podílů olejové frakce plynným kysličníkem sírovým nebo oleem, se přímo neutralizují alkalickou rezervou bázického sulfonátu vápenatého nebo (hořečnatého) ve směsí, do niž se přidá 0,1 až 5,0 % hmot. optimálně 0,5 až 2,0 % hmot vody, a v níž se obě složky zvolí v poměru...

Způsob přípravy skořicového aldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226991

Dátum: 01.01.1986

Autori: Málek Jaroslav, Hájek Milan

Značky: aldehydů, způsob, skořicového, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy skořicového aldehydu z 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu, vyznačený tím, že k roztoku obsahujícímu 1,1,3-trichlor-3-fenylpropan a 95 až 100% kyseliny octové v molárním poměru 1 : 0,5 až 3 se přidá, vztaženo na 1,1,3-trichlor-3-fenylpropan, buď najednou 0,6 až 6 % hmot., nebo s výhodou nejprve 0,05 až 2 % hmot. a potom postupně během 3 až 10 hodin 0,55 až 4 hmot. chloridu zinečnatého, přičemž se reakční směs za míchání zahřívá na 110...

Hlava válce vzduchem chlazeného vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226990

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kroupa Petr, Pospíšil Karel, Jonas František

Značky: motorů, hlava, chlazeného, válce, vzduchem, vznětového

Zhrnutie / Anotácia:

Hlava válce vzduchem chlazeného vznětového motoru s chladicími žebry, vstřikovačem umístěným v oblasti můstku mezi ventily, dilatačními spárami a spalovacím prostorem, jehož převážná část je vytvořena v pístu, vyznačená tím, že je vanového typu s chladicími žebry uspořádanými převážně vně na stěnách (2) hlavy (1), oblast můstků (5) se vstřikovačem (8) je oddělená od obvodové oblasti dna (3) hlavy (1) dilatačními spárami (6, 7, 7´, 6´)...

Izotermická karoserie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226989

Dátum: 01.01.1986

Autori: Voříšek Ladislav, Chládek Miloslav, Vácha Karel

Značky: karosérie, izotermická

Zhrnutie / Anotácia:

Izotermická karoserie vyrobená ze sendvičových desek zakončených obvodovými kovovými profily pomocí nichž jsou tyto desky upevněny do hranových kovových profilů karoserie, vyznačená tím, že obvodové kovové profily (11) sendvičových desek (10) a stojiny (3) hranových kovových profilů karoserie (1) spojující vnější plášť karoserie s jejím vnitřním obložením jsou v celé délce přerušený a překryty pásem (20) z materiálu s nízkou vodivosti tepla,...

Zařízení k odstraňování otřepu ražební fólie z knižních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226988

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kudlička Miloš

Značky: fólie, otřepů, odstraňování, knižních, desek, ražební, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování otřepu ražební fólie z knižních desek, vyznačené tím, že je tvořeno pracovní deskou (1) opatřenou příčným výřezem (2), do kterého je vložen volně otočný přítlačný válec (3), který je ve výřezu (2) výškově stavitelný šroubem (4) a je v dotyku s otočným válcovým kartáčem (5) upraveným souose nad ním na pracovní desce (1), přičemž válcový kartáč (5) má vlastni rotační pohon a pracovní deska (1) je vhodně opatřena sací...

Zariadenie pre uchytenie hadov šotových ohrievačov vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 226987

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pacala Ján, Kozelka Ľudovít

Značky: šotových, zariadenie, ohrievačov, hadov, uchytenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre uchytenie hadov šotových ohrievačov vody tvorené zo vstupného a výstupného korektoru, ako i vstupnej a výstupnej rúrky, vyznačujúce sa tým, že výmenníkové rúrky /7/ sú viazané v niekoľkých miestach v lisovaných podperách /10/ na ktorých sú prelisy pre uloženie výmenikových rúrok /7/, pričom tieto lisované podpery /10/ sú na vymenníkových rúrkách /7- v priečnej osy /12/ umiestnené striedavo a v miestach prelisu sú upevnené...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226986

Dátum: 01.01.1986

Autor: Sasín Miroslav

Značky: způsob, organokřemičitých, esterů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů teoretického vzorce I kde R1 až R5 značí allylskupinu s 8 až 16 uhlíky a x a y mají hodnotu 0,1 až 10 X = Cl, Br přičemž z má hodnotu 1 až 4, reakcí halogenfenyltrichlorsilanů vzorce II C6H5-nXn SiCl3 kde X = Cl, Br n má výše uvedený význam, s etylenglykolem, polyethylenglykolethery, peopylenglykolem nebo polypropylenglykolethery popřípadě jejich směsí a dále s jednomocnými alkoholy s počtem atomů uhlíku...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226983

Dátum: 01.01.1986

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří

Značky: organokřemičitých, přípravy, esterů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů teoretického vzorce I kde R1 až R5 značí alkylskupinu s 8 až 16 atomy uhlíku a z a y mají hodnotu 0,1 až 10, přičemž z má hodnotu 0 až 3, reakcí fenyltrichlorsilanu vzorce II C6H5SiCl3 (II) a jednomocnými alkoholy s počtem atomů uhlíku 8 až 16 a dále etylenglykolem, polyetylenglykolethery, propylenglykolem nebo polypropylenglykolethery nebo jejich směsí vyznačený tím, že se fenyltrichlorsilan reaguje s...

Způsob zhotovení manipulační úchytky rotačního tělesa, zejména navíjené rotační nádoby z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226982

Dátum: 01.01.1986

Autori: Zábranský František, Dvořák Gustav

Značky: rotačního, zejména, navíjené, plastické, úchytky, tělesa, nádoby, zhotovení, manipulační, rotační, způsob, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení manipulační úchytky rotačního tělesa, zejména navíjené rotační nádoby z plastické hmoty vyztužené skleněnými vlákny, vyznačený tím, že na trn ve tvaru otvoru manipulační úchytky se navine uvolněný navíjecí pás prosycené výztuže, který se spolu s trnem uloží na povrch rotačního tělesa a převine radiálními náviny prosycené výztuže, načež se trn vyjme.

Způsob čištění vod a separace balastních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226981

Dátum: 01.01.1986

Autori: Tympl Milan, Matouš Václav, Pecák Václav

Značky: způsob, separace, balastních, látek, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vod a separace balastních látek, chemických nebo biologických nečistot nebo radioizotopů, a/nebo koncentrace a separace některých těžkých kovů, zvláště uranu, účinným sorbentem o velmi vysokém povrchu, suspendovaným nebo koprecipitovaným ve zpracovávaném médiu, zvláště hydrolyzovanými solemi železitými a/nebo železnatými, silikáty hlinitoalkalickými, některými fosfáty nebo komplexními kyanidy s charakterem velmi jemných suspenzí...

Orovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226980

Dátum: 01.01.1986

Autori: Uhlíř Josef, Daněk Radoslav

Značky: zařízení, orovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Orovnávací zařízení k vytvoření modifikovaného tvaru v brusném kotouči, vyznačené tím, že sestává z natáčivého držáku (1), v němž je otočně uspořádáno vřeteno (2) výkyvné pomocí páky (5) a na konci vřetene (2) je suvně uspořádána kostka (3) s diamantem (4).

Ovládací zařízení brzdy jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 226979

Dátum: 01.01.1986

Autor: Jung Josef

Značky: ovládací, brzdy, jízdního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení brzdy jízdného kola, zejména závodního, sestávající z držáku páčky, duté páky, zarážky s pružinou a lanovodu s lankem, vyznačené tím, že mezi dorazové plochy páky (2) zasahuje užším rozměrem plochá zarážka (7) s dříkem (10), opatřeným kruhovým průřezem (11), čtvercovým průřezem (12) a ovládacím výřezem (14), uložená ve čtvercovém otvoru (13) držáku (1) páčky (2), přičemž zarážka (7) je opřena svou dorazovou plochou (9) s...

Způsob dočišťování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226978

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cihlář Radko, Holle Bedřich, Domalíp Vratislav, Klučiar Lubomír, Kubička Rudolf, Andrus Ludvík

Značky: dočišťování, kysličníku, uhličitého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočišťování kysličníku uhličitého, odpadajícího při výrobě vodíku a syntézních plynů z generátorového plynu z parciální oxidace ropných nebo dehtových surovin, určeného k výrobě močoviny, zejména pro potravinářské účely, vyznačený tím, že kysličník uhličitý se vypírá kyselinou dusičnou o koncentraci 2 až 85 %, s výhodou 5 až 20 %, při teplotě 10 až 150 °C, výhodně 30 až 90 °C a atmosférickém nebo zvýšeném tlaku.

Kaučuková směs se zvýšenou ozonuvzdorností a zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226977

Dátum: 01.01.1986

Autori: Podešva Milan, Kobalíček Josef

Značky: směs, ozonuvzdorností, kaučuková, zlepšenou, zpracovatelností, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Kaučuková směs se zvýšenou ozonuvzdorností a zlepšenou zpracovatelnosti pro výrobky z technické pryže vyznačená tím, že obsahuje 20 až 55 hmot. % kaučuku a 10 až 70 hmot. % kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, přičemž směs obsahuje plniva, přísady a síťující činidla používané v gumárenské prxi.

Ocelové, schodišťové rameno se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226976

Dátum: 01.01.1986

Autor: Götz Josef

Značky: ocelové, požární, rameno, schodišťové, zvýšenou, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelové schodišťové rameno se zvýšenou požární odolností, vyznačené tím, že obě schodnice (1), vytvořené z dutého, uzavřeného profilu, jsou těsně připojeny k dutým nosníkům (2), na nichž spočívají konstrukční i nášlapné části jednotlivých stupňů (3), přičemž dutiny schodnic (1) a dutiny nosníků (2) jsou prostupné cirkulaci chladicího média, přiváděného do konstrukce oběhovým potrubím (4) v nejnižším místě schodnice a odváděné z konstrukce v...

Způsob nízkoteplotní syntézy fosfidu gallia z výchozích prvků transportem v parní fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226975

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich

Značky: parní, syntézy, prvků, provádění, nízkoteplotní, výchozích, zařízení, způsob, transportem, fázi, fosfidu, gallia

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotní syntézy fosfidu gallia z výchozích prvků, transportem v parní fázi se zamezením vzniku izolační vrstvy na povrchu gallia, při kterém se v hermeticky uzavřeném reakčním prostoru působí na roztavené gallium parami fosforu po dobu 12 hodin až 4 dnů při teplotě na galliu v rozmezí 1 000 až 1 150 K a na fosforu 440 až 470 K a při tlaku 1 až 100 mPa, vyznačující se tím, že se před počátkem syntézy do reakčního prostoru přidá jako...

Způsob výroby 1,1,3-trichloralkanů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226974

Dátum: 01.01.1986

Autori: Málek Jaroslav, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan

Značky: 1,1,3-trichloralkanů, derivátů, jejich, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1,3-trichloralkanů a jejich derivátů obecného vzorce RR1CClCH2CHCl2 (I) kde R je C3 až C14 alkyl, fenyl, CH2OH či CN skupina a R1 je H nebo kde R je COOR2 skupina kde R2 je C1 až C8 alkyl a R1 je H či CH3 skupina, vyznačený tím, že reakční směs obsahující na 1 mol l-alkenu a substituovaného l-alkenu obecného vzorce RR1C=CH2 (II) kde R a R1 mají shora uvedený význam, 1 až 50 molů chloroformu, 0,001 až 0,1 molu práškovité kovové...

Způsob přípravy alkalických solí nebo amonné soli nízkomolekulární kyseliny polyakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226973

Dátum: 01.01.1986

Autori: Dnebovský Josef, Jedlička Pavel, Pichrt Aleš

Značky: kyseliny, alkalických, amonné, solí, přípravy, nízkomolekulární, polyakrylové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alkalických solí nebo amonné soli nízkomolekulární kyseliny polyakrylové řízenou radikálovou roztokovou polymerací ve směsném prostředí vody a izopropylalkoholu s výhodou v inertní atmosféře za přítomnosti vhodného iniciačního systému na bázi peroxesloučenin a/nebo alifatických azolátek a případně dalšího, regulátoru molekulové hmotnosti s následujícím převedením na sodnou a/nebo draselnou a/nebo amonnou sůl, vyznačený tím, že...

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226972

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hezina Jiří, Kadlec Ladislav, Leeb Jiří, Zika Zdeněk

Značky: kovů, kapalina, její, způsob, koncentrovaná, syntetická, přípravy, obrábění, rezná

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebe fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Pojistné zařízení univerzální podložky pro žíhání plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226971

Dátum: 01.01.1986

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: plastů, podložky, pojistné, nádob, kruhových, žíhání, univerzální, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebo fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Kolébkové tlačítko elektrického vypínače s pružným jazýčkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226970

Dátum: 01.01.1986

Autori: Uchytil Josef, Šváb Jaroslav, Sedlák Josef

Značky: tlačítko, jazýčkem, elektrického, kolébkové, vypínače, pružným

Zhrnutie / Anotácia:

Kolébkové tlačítko elektrického vypínače s pružným jazýčkem a dutým hřídelem otvoru zadního krytu vysavače, vyznačené tím, že pružný jazýček (2) má náběhový úkos (7), v horní části se zaoblenou ploškou (8), jehož výška je menší, než vnitřní průměr (5), dutého hřídele (3), přičemž k zajištění kývavého pohybu kolébkového tlačítka (1) má otvor (10) v dutém hřídeli svou stranu (11) kolmou k ose větší, než je šířka pružného jazýčku (2).

Zařízení na kontinuální povrchovou úpravu válcových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226969

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rychtrmoc Josef, Rokos Rudolf

Značky: úpravu, válcových, povrchovou, kontinuální, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální povrchovou úpravu válcových předmětů, vyznačující se tím, že je tvořeno podavačem (12) s vratným výtlačným členem (23) a řízeným pracovním pohybem mezi výstupem vstupního skluzu (7) a vstupem výstupního skluzu (26), mezi nimiž jsou uspořádány, v prostoru tvořeném soustavou hnacích a přidržovacích válců (1,2,3,4), jejichž osy jsou v podstatě rovnoběžné se směrem pohybu vratného výtlačného členu (23), pracovní nástroje.

Zapojení obvodu pro stereotypní vytváření uvolňovacích řetězců v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226968

Dátum: 01.01.1986

Autori: Červený Jindřich, Ročák Jaroslav, Cabicar Rudolf

Značky: rozvodnách, obvodů, zapojení, stereotypní, vytváření, uvolňovacích, řetězců

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro stereotypní sestavování uvolňovacích řetězců v rozvodnách, sestávající nejméně ze čtyř a nejvýše ze sedmi součinových obvodů a nejméně z jednoho a nejvýše ze tří součtových obvodů, vyznačené tím, že prvý vazební vstup (121) zapojení je spojen s druhým vstupem (12) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým informačním vstupem (111) zapojení, jehož prvý výstup (131) je spojen s výstupem (13) prvého...

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů v rozvodnách o dvou sekcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226967

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Ročák Jaroslav

Značky: logických, zapojení, signálu, společných, uvolňovacích, úprav, jednotného, rozvodnách, sekcích, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů pro rozvodnny o dvou sekcích, sestávající ze čtyř součinových obvodů, vyznačené tím, že napájecí svorky (19,29,39,49) všech součinových obvodů (1,2,3,4) jsou spojeny s napájecí svorkou (59) zapojení, jehož prvý vstup (51) je spojen jednak a prvým vstupem (11) prvého součinového obvodu (1), jednak a prvým vstupem (21) druhého součinového obvodu (2) a jednak s druhým...

Osvětlovací systém osvětlovaného prostoru v zorném poli pozorovatele

Načítavanie...

Číslo patentu: 226966

Dátum: 01.01.1986

Autor: Pilař Alexandr

Značky: osvětlovaného, zorném, pozorovatele, systém, prostoru, osvětlovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká osvětlovacího systému pro osvětlování například číselníku (4) nanelového přístroje (5). Osvětlovací zdroj (6) je umístěn vedle osvětlovaného prostoru (l) mimo zorné pole (3) pozorovatele (2). Mezi osvětlovaný prostor (l) a pozorovatele (2) je vložena průhledná deska (7) klínového tvaru, překrývající zorné pole (3) pozorovatele (2) a mající leštěný obvod (8), v jehož širší časti (11) je provedena nejméně jedna matná ploška (9),...

Zařízení pro chemicko-tepelné a tepelné zpracování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226965

Dátum: 01.01.1986

Autori: Frey Augustín, Holata Vladimír, Michna Vladimír, Rybář Oldřich, Exner Milan, Jakeš Jan

Značky: chemicko-tepelné, zařízení, součástí, zpracování, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chemicko-tepelné a tepelné zpracování součástí, skládající se z vakuově těsné topné komory a ochlazovací komory, které jsou od sebe vakuotěsně odděleny, přičemž v plášti topné komory jsou umístěny proudové průchodky odporového topení, dále je zařízení vybaveno vakuovacím zařízeníma manipulační plošinou, vyznačující se tím, že v topné komoře (l) je umístěno zařízení vytvářející doutnavý výboj, skládající se z průchodek (13.15), kde...

Nový produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis KL-1 CCM 3525

Načítavanie...

Číslo patentu: 226964

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bedrník Petr, Klánová Kateřina, Krumphanzl Vladimír, Vaněk Zdenko, Ševčík Bohumil, Bělík Eduard, Tax Jiří, Pospíšil Stanislav, Zajíček Jiří, Cimburková Emanuela, Stajner Karel

Značky: streptomyces, produkční, mikroorganismu, nový, cinnamonensis

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensie KL-1, produkující monensin, který se od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis liší tím, že ne produkuje tmavěhnědočervené pigmenty. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J.E. Purkyně (CCM) pod číslem 3525.

Způsob zachycování stříbra z odpadu fotochemického a fotografického stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 226963

Dátum: 01.01.1986

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Kratochvíl Pavel

Značky: fotografického, fotochemického, zachycování, odpadů, stříbra, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu zachycování a koncentrace stříbra z odpadů fotochemického a fotografického průmyslu s vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Odpadní vody s obsahem stříbra jsou vedeny do kolon s nápní kaseinu, s výhodou pat kasoinovóhe polymeru, přičemž stříbro je z roztoku zachycováno. Získání stříbra z náplně je možné provést spálením této náplně, výměnou iontů, popřípade iontovýměnou spojenou s elektrolysou. Další...

Krokový chladník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226962

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vítek Ervín, Koláček Jaroslav, Sklenář Jaroslav

Značky: krokový, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit krokový chladník, který umožňuje použití libovolného počtu roštů, za účelem manipulace s plechy v podélném směru po chladníku. Za tím účelem sestává chladník z pevných a pohyblivých roštů, jehož pohyblivé rošty leží na kladkách, po kterých se pohybují ve vodorovném směru. Pohyblivé rošty (2), které se pohybují po kotoučích (3) jsou vytvořeny jako samostatné rámy, přičemž pohon (9) zdvihu těchto rámů je umístěn kolmo...

Sušárna zejména zemědělských produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226961

Dátum: 01.01.1986

Autori: Doubravský František, Žilka Miloslav

Značky: zemědělských, produktů, zejména, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Sušárna zejména zemědělských produktů, pracující přetržitě na principu využití přirozené ho nebo i uměle zvyšovaného sytostního doplňku sušicího vzduchu provívaného sušeným materiálem, s předřazeným ústrojím pro přihřev sušicího vzduchu a s ventilátory pro jeho dopravu, vyznačená tím, že sestává za vzduchové komory (1), nad níž je umístěna nejméně jedna sušicí komora (2), z nichž v každé je alespoň jeden předsoušecí rošt (3) a jeden dosoušecí...

Dno úchovných chlazených akumulačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226960

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hlaváček Jiří, Bohdanecký Ladislav, Bartoň Josef, Rybák Vít

Značky: úchovných, chlazených, akumulačních, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Dno úchovných chlazených akumulačních nádrží, vyznačené tím, že pod dnem (3) nádrže (1) je umístěn plášť (4) ve tvaru dna (3), jehož okraje jsou zvednuty podél stěn nádrže, vy tváří přepad (5), přičemž v nejnižším místě pláště (4) je otvor (6) pro výtok chladicí kapaliny.

Zařízení pro odběr a regeneraci bazénových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 226959

Dátum: 01.01.1986

Autor: Urbánek Mojmír

Značky: regeneraci, odber, zařízení, bazénových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odběr a regeneraco bazénových vod v recirkulačním systému, které sestává z části odběrné, kterou tvoří sběrný sloupek (3), situovaný v bazénu a z filtračního zařízení (13) situovaného vně bazénu, vyznačující se tím, že odběrný sloupek (3) s čerpacím ústrojím (6) je opatřen spodním dnovým odběrem (5) a výškově proměnným hladinovým odběrem (2) se síty (4) k předčištění vody, dále z filtračního zařízení (13) a armaturním systémem (9),...

Zařízení pro somatometrické hodnocení páteře a lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226958

Dátum: 01.01.1986

Autori: Louda Ladislav, Nadrchalová Eva, Lukáš Edgar

Značky: hodnocení, somatometrické, páteře, zařízení, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro somatometrické hodnocení páteře a lopatek. Zařízení podle vynálezu lze využít zejména pro reprodukovatelné hodnocení velkých souborů osob a pro objektivní sledování vývoje jednotlivce. Podstata zařízení spočívá podle vynálezu v tom, že sestává z nosného rámu, který je sestaven ze spodní vodorovné podlážky a svislé ho rámu, na kterém je svisle uspořádán průhledný štít, na kterém je vytvořen odečítací rastr. Vynálezem...

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226957

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bureš Josef, Dvorský Václav

Značky: tyristorů, efektu, měření, obvodů, zapojení, strmostního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů, sestávající ze zdroje napětí první a druhé mřížky pentody, zdroje proměnného napětí, alespoň jedné pentody a diskrétních elektronických prvků, vyznačované tím, že do série s měřeným tyristorem (15) je zapojena pomocná dioda (14), jejíž katoda je spojena se záporným pólem zdroje (2) proměnného napětí, jehož kladný pol je spojen s anodou pentody (17) a anoda měřeného tyristoru (15) je...

Odstopkovací zařízení okurek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226956

Dátum: 01.01.1986

Autor: Bergman Jaroslav

Značky: okurek, zařízení, odstopkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Odstopkovací zařízení okurek, odpovídajících normě ON 569211, sestává z korečků (1) a levými čel (2) a pravými čely (3) s ode dna se rozšiřujícími drážkami, programově výkyvných ve vidlicích (7) vozíků (4) umístěných na řetězovém dopravníku (17), na jehož stranách je stabilně umístěn levý kotoučový nůž (11) a pravý kotoučový nůž (12). Řezné plochy obou kotoučových nožů jsou umístěny paralelně s čely (2) a (3) v obou sklopených mezních polohách...

Způsob přípravy strukturně lehčených hmot vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226955

Dátum: 01.01.1986

Autori: Brůžek Jan, Mostecký Jiří, Šmejkal František, Špička Jiří

Značky: lehčených, vstřikováním, strukturně, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vážným problémem při přípravě strukturních pěn je volba vstřikovaného množství taveniny při daném obsahu nadouvadla tak, aby výstřik měl požadovanou hmotnost a průměrnou objemovou hmotnost. Na základě známého objemu výrobku a experimentálně stanovených hodnot pro taveninu vystříknutou do volného prostoru lze ze vztahu (I) zjistit požadované údaje.

Víceúčelová sestavná větrací jednotka s rekuperací tepla nebo chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226954

Dátum: 01.01.1986

Autori: Zemánek Jan, Havlín Zdeněk, Lerl Zdeněk, Jílek Karel

Značky: chladu, víceúčelová, tepla, sestavná, větrací, jednotka, rekuperací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je možno využít k tepelným a vlhkostním úpravám plynů, zejména vzdušin, používaných při větrání nebo klimatizaci prostorů s vývinem odpadního tepla a plynných škodlivin. Podstatou vynálezu je, že využívá svislých nebo vodorovných teplovodních trubic k rekuperaci tepla nebo chladu ze vzduchu odpadního, z větraného prostoru odváděného, do vzduchu přiváděného a vodou smáčených ploch jednak k ochlazování a vlhčení vzduchu...

Zařízení k odměřování útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 226953

Dátum: 01.01.1986

Autori: Mňuk Jiří, Opletal Robert, Palhoun Miroslav, Černý Miroslav, Zahradník Stanislav

Značky: odměřování, zařízení, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování útkové niti na tkacích strojích, zahrnujících otočný navíjecí buben a jehlový kotouč. Jehlový kotouč je v otočném navíjecím bubnu upevněn na hřídeli, který je přestavitelně uložen v náboji stočného navíjecího bubnu. Konec hřídele je pomocí pružiny opřen o páku, která je v záběhu s vačkou, jejími tvarem je určena vysouvání a posouvání jehlového kotouče. Předmět vynálezu je určen pro neortodoxní tkací stroje.