Archív za 1986 rok

Strana 228

Útkové prohozní zařízení tryskového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225821

Dátum: 15.01.1986

Autor: Takahashi Takao

Značky: prohozní, zařízení, stavu, tkalcovského, útkové, tryskového

Zhrnutie / Anotácia:

Útkové prohozní zařízení tryskového tkalcovského stavu, zahrnující v sobě trysku na zanášení útkové příze pod vlivem proudu vzduchu k zanášení do prošlupu z osnovních přízí, vzduchové vodiče, z nichž každý má zakřivený úsek, vymezující vnitřním obvodovým povrchem vzduchový otvor se štěrbinou pro výstup útkové příze ze vzduchového otvoru, přičemž vzduchové otvory tvoří vzduchový kanál k prohozu útkové příze do prošlupu z osnovních přízí, a...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225820

Dátum: 15.01.1986

Autori: Grasset Daniel, Martinot Bernard

Značky: způsob, zóně, vznícení, následkem, ethylenu, výbuchu, vysokotlaké, snížení, nebezpečí, rozkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně, tvořené bud reakční zónou pro polymeraci ethylenu za tlaku v rozmezí 30 až 300 MPa a při teplotě v rozmezí 150 °C až 354 °C, nebo odlučovací zónou pro odlučování ethylenu od polyethylenu, pracující za tlaku v rozmezí 10 až 50 MPa, vyznačující se tím, že se plyny vzniklé rozkladem odvedou do sběrací zóny o objemu, rovnajícím se dvojnásobku až 100 násobku...

Způsob výroby nových 6-aminopenamderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225819

Dátum: 15.01.1986

Autori: Schaffner Karl, Scartazzini Riccardo

Značky: způsob, výroby, nových, 6-aminopenamderivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 6-aminopenamderivátů obecného vzorce I v němž R1 znamená azatricykloalkenylovou skupinu s 8 až 11 atomy v kruhu a R2 znamená alkanoyloxyalkoxykarbonylovou skupinu se 3 až 16 atomy uhlíku nebo alkoxy karbonyloxyalkoxykarbonylovou skupinu se 4 až 16 atomy uhlíku, a solí sloučenin vzorce I, vyznačující se tím, že se ve sloučenině obecného vzorce Ia v němž R1 má shora uvedený význam, R2 znamená karboxylovou skupinu nebo...

Způsob regulace provozu nejméně jednoho pracovního prvku tkacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225818

Dátum: 15.01.1986

Autori: Suzuki Hajime, Arakawa Akio

Značky: zařízení, provádění, provozu, tkacího, stroje, jednoho, regulace, způsob, prvků, nejméně, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace provozu nejméně jednoho pracovního prvku tkacího stroje na základě referenčního signálu, vyznačený tím, že referenční signál se porovnává se signálem okamžité úhlové polohy, vysílaným během každého pracovního cyklu tkacího stroje k vytvoření signálu úhlu natočení, udávajícího úhel, o který se stroj otočil vzhledem k referenční úhlové poloze, a časování činnosti pracovního prvku se určuje na základě signálu úhlu natočení.

Způsob výroby 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]-karbazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225817

Dátum: 15.01.1986

Autori: Harfenist Morton, Joyner Charles Thomas, Chapel Hill

Značky: způsob, výroby, 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]-karbazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl] karbazolu vzorce A jeho solí a solvátů těchto solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II nebo IIA v nichž Z má odštěpitelný atom nebo skupinu, jako atom halogenu, s výhodou chloru, arylsulfonyloxyskupinu nebo alkylsufonyloxyskupinu, nechá reagovat s karbazolem nebo jeho reaktivním derivátem v případě sloučeniny vzorce II, nebo s 3,5-cis-dimethylpiperazinem v případě...

Způsob výroby alkoxyfenylpyrrolidonů s kruhovými substituenty s dusíkem na konci alifatického řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225816

Dátum: 15.01.1986

Autori: Müller Bernd, Schiechen Ralph, Paschelke Gert, Seidelmann Dieter

Značky: výroby, řetězce, kruhovými, způsob, konci, alifatického, dusíkem, substituenty, alkoxyfenylpyrrolidonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkoxyfenylpyrrolidonů s kruhovými substituenty obsahujícími dusík na konci alifatického řetězce obecného vzorce I, kde význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích a jejich solí, vyznačující se tím, že se kondenzují substituované fenyl-2-pyrrolidony se sekundárním cyklickým aminem v inertním organickém rozpouštědle při teplotě mezi teplotou místnosti a teplotou varu reakční směsi a...

Způsob výroby komplexní směsi pro heterogenní katalýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225815

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kim Leo, Tang Sunny Conrad, Paxson Timm Edward

Značky: směsi, výroby, způsob, komplexní, heterogenní, katalýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexní směsi pro heterogenní katalýzu, vyznačující se tím, že se v prvním stupni nechá reagovat ionexová pryskyřice s přechodným kovem, přičemž tento kov je přímo vázán bud koordinovaně nebo iontově k ionexové pryskyřici a v druhém stupni se produkt nechá reagovat s organickou sloučeninou tvořící vazbu, která má alespoň jednu část koordinovaně vázanou ke kovu a dále má jednu část, která je iontově vázána k ionexové pryskyřici.

Stroj na splétání pramenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225814

Dátum: 15.01.1986

Autor: Séra István

Značky: splétání, pramenů, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na splétání pramenů určený pro kabelový průmysl, opatřený nosnou kostrou pro splétací jednotku a tažná a navíjecí ústrojí, vyznačený tím, že jeho nosná kostra (3, 4, 5, 6, 7) tvoří uzavřenou rámovou konstrukci, k níž je na vstupní straně stroje, před přední čelní stěnou (3) nosné kostry připojen nosný rám (9) opatřený nosnou deskou (12), která je uložena vodorovně seřiditelně mezi dvěma vodícími lištami (13, 14) a na níž jsou uloženy ve...

Vícevrstvý nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225813

Dátum: 15.01.1986

Autor: Heggenstaller Anton

Značky: nosník, vícevrstvý

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvý nosník s nejméně jednou průtlačně lisovanou střední jádrovou vrstvou, zabírající převážnou část objemu nosníku a vytvořenou z drobných částic přírodních materiálů, zejména z dřevěných třísek, slámy, bagasy, bavlníkových stonků, vláken agave, odpadních textilních vláken apod., smíchaných a pojivem, přičemž nejméně jedna střední jádrová vrstva je spojena slepením s vnějšími krycími plášťovými vrstvami a je popřípadě opatřena podélnou...

Způsob výroby hnojiva ze stromové kůry

Načítavanie...

Číslo patentu: 225812

Dátum: 15.01.1986

Autor: Ufheil Egbert

Značky: stromové, způsob, hnojiva, kůry, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hnojiva ze stromové kůry, získané jako odpad při zpracování kmenů po jejím drcení, popřípadě usušení a zpracování parou, vyznačující se tím, že se kůra zpracovává suchou parou o teplotě vyšší než 100 °C za současného nebo následného přidávání 1 až 6 % dusíkatých látek, nerozpustných nebo těžce rozpustných ve vodě.

Způsob výroby nových 6-aminopenamderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225811

Dátum: 15.01.1986

Autori: Schaffner Karl, Scartazzini Riccardo

Značky: způsob, 6-aminopenamderivátů, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby nových 6-aminopenamderivátů obecného vzorce I, v němž R1 znamená azaoligocykloalkylový zbytek, vázaný přes atom dusíku v kruhu a obsahující nejméně jeden atom tvořící endo-můstek a celkem 7 až 12 atomů v kruhu, přičemž tento azaoligocykloalkylový zbytek popřípadě obsahuje dvojnou vazbu nebo jako další heteroatom v kruhu atom kyslíku nebo atom dusíku, na který je vázán zbytek X1, přičemž X1 znamená vodík neby alkylovou...

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225810

Dátum: 15.01.1986

Autori: Szirmai Zoltán, Boda Miklós, Tóth László, Révész György

Značky: prístroje, dopplerově, odrazů, doplnění, indikaci, vnímání, vniknutí, princípu, předmětů, pracujícího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů, obsahující zářič a oscilátor, čidlo detektoru a na něj připojený zesilovač, jakož i poplachový obvod, vyznačující se tím, že mezi zesilovačem (3) a poplachovým obvodem (5) je zapojen komplexní demodulátor (4), na jehož vstup je také připojen výstup zářiče a oscilátoru (1).

Pojízdný stroj pro podbíjení pražců, nivelaci a rovnání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225809

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: podbíjení, koleje, nivelaci, stroj, pojízdný, rovnání, pražců

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro podbíjení pražců, nivelaci a rovnání koleje s rámovou konstrukcí uloženou na podvozcích a sestávající z hlavního rámu a pomocného rámu pohyblivého oproti rámu hlavnímu, kde jsou uspořádána podbíjecí ústrojí, alespoň jedno ústrojí pro zdvihání a rovnání koleje, vztažný systém a ústrojí pro měření nebo kontrolu opravy a zkorigované kolejnice a případně ústrojí pro profilování nebo rovnání kolejového lože, přičemž pohony...

Spojka, zejména pro automobilní vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225808

Dátum: 15.01.1986

Autor: Beccaris Carlo

Značky: vozidla, spojka, zejména, automobilní

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka, zejména pro automobilní vozidla, vytvořená ze dvou spojkových sestav, obsahujících každá opěrný talíř, určený pro spojení do společného otáčení s prvním hřídelem, obecně hnacím hřídelem, dále třecí kotouč uložený s možností pohybu ve směru podélné osy spojky vzhledem k uvedenému opěrnému talíři, a určený ke spojeni do společného otáčení s druhým hřídelem, obecně hnaným hřídelem, dále přítlačný talíř, uložený s možností pohybu ve směru...

Způsob katalické výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225807

Dátum: 15.01.1986

Autori: Foster Alan Ivor, James Peter Gordon, Mc Carroll John James

Značky: amoniaku, katalické, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické výroby amoniaku z výchozích látek obsahujících dusík a vodík, při němž tyto výchozí látky přecházejí přes katalyzátor, který má jako nosič uhlík obsahu jící grafit, který má plochu povrchu bazální roviny alespoň 100 m2/g, poměr celkové plochy povrchu k ploše povrchu bazální roviny až 8:1 a výhodně až 5:1, poměr plochy povrchu bazální roviny k ploše povrchu hrany alespoň 2:1, výhodně alespoň 5:1, a jako aktivní složku obsahuje...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225806

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stephens Frank Moe

Značky: výroby, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oceli kysličníku železa, u něhož se v prvním stupni kysličník železa nauhličuje ve fluidizačním loži směsí plynů, obsahující vodík a uhlíkatý materiál a ve druhém stupni se vytvořený karbid železa přeměřuje na ocel, vyznačující se tím, že během nauhličování ve fluidizačním loži je vodík H2 v plynné směsi přítomen v objemové koncentraci,převyšující 60 % objemové koncentrace kysličníku uhelnatého C0, za účelem vyloučení tvorby...

Zařízení pro sledování více přístrojů, např. relé, reléových soustav, počítacích ústrojí a pod. v telekomunikačním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 225805

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lars Kalle Lindén, Kjell Stellan Persson

Značky: zařízení, více, soustav, napr, telekomunikačním, počítacích, přístrojů, reléových, sledování, ústrojí, systému, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování více přístrojů, například relé, reléových soustav, počítacích ústrojí apod. v telekomunikačním systému, pro vytváření poměru mezi počtem provozních stavů zaznamenaných v prvních čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů a mezi počtem normálních provozních stavů, zaznamenaných v druhých čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů, přičemž obsahuje prví sečítací obvod, který je...

Způsob výroby heterocyklických derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225804

Dátum: 15.01.1986

Autor: Rasmussen Chris Royce

Značky: heterocyklických, výroby, způsob, derivátů, guanidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby heterocyklických derivátů guanidinu obecného vzorce I a jeho farmaceuticky vhodné adiční soli s kyselinou a kvartérní soli, v němž význam substituentů je vysvětlen v opisu. Při tomto způsobu se nechá zreagovat sloučenina obecného vzorce III se sloučeninou obecného vzorce IV v bezvodém organickém rozpouštědle, přičemž se reakce provádí v rozmezí 0 až 100 °C, výhodně při teplotě místnosti, za vzniku sloučeniny obecného...

Prostředek pro montáž vnějšího dílu, přivařením na vnější stěnu vysokotlakového reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225803

Dátum: 15.01.1986

Autori: Mraz George, Simier Jean-nöel, Ford Hugh

Značky: přivařením, dílů, montáž, vysokotlakového, vnější, stěnu, prostředek, reaktoru, vnějšího

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro montáž vnějšího dílu přivařením na vnější stěnu vysokotlakého reaktoru, vyznačený tím, že sestává z přípojného věnce (12) s návarovými plochami (40), umístěného v obvodovém dotyku okolo příruby (14) vystupující ze stěny (10) reaktoru, a sevřeného mezi touto přírubou (14) a svěrným členem (16), umístěným po jeho vnějším obvodě.

Způsob výroby nových 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225802

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kehr Wolfgang, Huth Andreas, Západní Berlín (západní Berlín), Palenschat Dieter, Schmiechen Ralph, Paschelke Gert, Wachtel Helmut

Značky: výroby, 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidonů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidonů obecného vzorce I kde R1 a R2, které mohou být stejné nebo rozdílné, značí alkylové skupiny s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylové skupiny s 5 nebo 6 atomy uhlíku a R5 značí 0-alkyl, 0-aryl nebo 0-aralkyl, kde alkyl má až 5 atomů uhlíku a aryl a aralkyl až 8 atomů uhlíku, vyznačený tím, že se 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidon obecného vzorce II kde R1 a R2 značí buď R1 a R2 nebo atomy...

Podklad vozovky s tepelně izolující vrstvou mezi podložím a krytem vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225801

Dátum: 15.01.1986

Autori: Eisenmann Josef, Meier Hermann

Značky: vrstvou, vozovky, podklad, krytem, podložím, tepelně, izolující

Zhrnutie / Anotácia:

Podklad je určen pro silnice, pojížděcí letištní plochy a podobně. Tepelně izolující vrstva vložená mezi podloží a kryt vozovky je zhotovena z lehčeného betonu. Izolující vrstva může být vyztužena. Může být vytvořena v podobě obdélníkových prefabrikovaných desek. Boční stěny desek mohou být opatřeny zvlněním nebo ozubením.

Textilní hala, tvořená textilním střešním pláštěm, čely a nosným systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220805

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pospíšil Zdeněk, Krejčí František, Šilar Jiří, Telecký Václav, Rojíček Ladislav, Ducháček Dušan, Obruča Jiří

Značky: textilní, systémem, pláštěm, čely, střešním, hala, nosným, tvořená, textilním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilní haly, tvořené textilním střešním pláštěm, čely a nosným systémem s více vedle sebe uspořádanými nosnými oblouky spojenými rovnou hřebenovou vzpěrou a níže položenými spojnicemi, jejichž horní části jsou vyduté směrem do haly. Ve spodní části pláště je upevňovací kotevní a napínací systém. Vynález je nejlépe patrný z obr. 10.

Způsob výroby nových 1-substituovaných 2-methylen-1H-2,3,5,6-tetrahydroimidazo-[1,2-a]imidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224650

Dátum: 15.01.1986

Autori: Stockhaus Klaus, Köppe Herbert, Hoefke Wolfgang, Stähle Helmut, Gaida Wolfram, Kummer Werner

Značky: 2-methylen-1h-2,3,5,6-tetrahydroimidazo-[1,2-a]imidazolů, 1-substituovaných, nových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových, v poloze 1 substituovaných 2-metylen-1H-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[1,2-a] imidazolů obecného vzorce I jakož i jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s kyselinami, které vykazují cenné terapeutické vlastnosti. Ve shora uvedeném obecném vzorci I představuje R fenylový zbytek nesoucí 1 až 3 substituenty. Těmito substituenty, které mohou být stejné nebo rozdílné, jsou atomy vodíku, fluoru, chloru nebo bromu, metylová...

Ústrojí u zařízení, zejména u rotačních třídičů štěpků uložených pomocí drátů nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224649

Dátum: 15.01.1986

Autor: Larsson John Bromma (švédsko)

Značky: zejména, ústrojí, štěpků, zařízení, uložených, drátu, tyčí, třídičů, rotačních, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí u zařízení, zejména u rotačních třídičů štěpků uložených pomocí drátů nebo tyčí, pro jejichž činnost je zapotřebí zejména kruhového kmitavého pohybu ve vodorovné rovině, přičemž moment se vytváří hnacím motorem pohánějícím především svislý hřídel opatřený excentricky umístěným závažím, vyznačující se tím, že excentricky umístěné závaží (8) je otočně uloženo v podpěře (7) pomocí vodorovného čepu (9), přičemž podpěra (7) je pevně spojena...

Způsob výroby isosorbid-2-nitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224648

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stoss Peter

Značky: isosorbid-2-nitrátu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby isosorbid-2-nitrátu vzorce vyznačující se tím, že se a) isosorbid nechá reagovat s 1 až 2 molekvivalenty anhydridu karboxylové kyseliny v přítomnosti 0,005 až 0,02 molekvivalentu katalyzátoru, jímž je sůl kovu vybraného ze 2., 3., 4., 5. nebo 8. skupiny periodického systému, b) vzniklý isosorbid-5-acylát se esterifikuje kyselinou dusičnou a c) výsledný isosorbid-5-acylát-2-nitrát se působením alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku v...

Stroj pro podbíjení příčných pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224647

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theuer Josef

Značky: stroj, pražců, podbíjení, příčných, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro podbíjení příčných pražců koleje, zejména pro podbíjení výhybek koleje, kolejových křižovatek apod., který má alespoň jeden na rámu stroje prostřednictvím hydraulického pracovního válce výškově přestavitelný podbíjecí agregát, který má jednotlivě a, případně nebo společně bočně přestavitelné případně vykývnutelné podbíjecí nástroje, které jsou zejména pro zasouvání do štěrkového lože v oblasti podélných stran pražců...

Způsob výroby nových derivátů 3,4 -dihydro-5H-2,3-benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224646

Dátum: 15.01.1986

Autori: Andrási Ferenc, Ila Lajos, Hámori Tamás, Sineger Eleonora, Goldschmidt Katalin, Láng Tibor, Körösi Jenö, Balogh Tibor, Moravcsik Imre, Székely József

Značky: nových, výroby, způsob, derivátů, dihydro-5h-2,3-benzodiazepinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepinu obecného vzorce I kde R představuje fenylovou skupinu, která popřípadě obsahuje jeden nebo dva substituenty vybrané ze souboru zahrnujícího halogen, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a benzyloxyskupinu, furylovou nebo thienylovou skupinu, R1 představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 a R3 znamenají vždy atom vodíku, alkoxyskupinu s 1...

Způsob výroby substituovaných 3-aminosydnoniminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224645

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bohn Helmut, Just Melitta, Nitz Rolf-eberhard, Martorana Piero, Beyerle Rudi, Schönafinger Karl

Značky: způsob, 3-aminosydnoniminů, výroby, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby farmakologicky účinných substituovaných 3-aminosydnoniminů obecného vzorce I v němž R1 znamená skupinu vzorce nebo skupinu vzorce R2 znamená vodík nebo skupinu vzorce -CO-R4, R3 znamená metylovou skupinu, etylovou skupinu, propylovou skupinu, isopropylovou skupinu, R4 znamená alifatickou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhlíku cykloalifatickou...

Stroj na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 224644

Dátum: 15.01.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: výrobu, cigariet, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na výrobu cigaret, obsahující sestupnou šachtu, hlavní zásobovací jednotku spojenou s horním vstupním koncem sestupné šachty a zubový válec uložený u dolního výstupního konce sestupné šachty, vyznačený tím, že dále obsahuje pomocnou zásobovací jednotku (45), která je spojena se sestupnou šachtou (3) a obsahuje alespoň dva prvky (46) pro zavádění tabáku, uložené vzájemně rovnoběžně kolmo k většímu rozměru sestupné šachty (30) a vzájemně...

Způsob zpracování textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224643

Dátum: 15.01.1986

Autor: Martin Eugene Ray

Značky: textilního, způsob, zpracování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování textilního materiálu, vyznačený tím, že se textilní materiál povlékne silylovaným polyéterem obecného vzorce kde alespoň jeden substituent R je zbytek obecného vzorce ve kterém zbytek je vázán na polyéter esterovou vazbou a zbývající R skupiny jsou vybrané ze skupiny z oxyuhlovodíkových zbytků obsahujících do 28 atomů uhlíku, hydroxylu nebo zbytku vzorce kde R1 je dvojvazný uhlovodíkový zbytek vybraný ze skupiny obsahující...

Zařízení k vzorkování roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224642

Dátum: 15.01.1986

Autor: Pelton Franklin John

Značky: roztaveného, zařízení, vzorkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vzorkování roztaveného kovu, sestávající z pórovitého filtru, jeho držáku, vrtání probíhajícího z místa v sousedství nebo pod filtrem držákem do kryté nádrže, dále z vývěvy, spojené s nádrží otvorem v jejím víku, kteréžto části jsou uspořádány tak, že roztavený kov lze nasávat přes filtr směrem dolů a pak dalším vrtáním do nádrže, vyznačené tím, že držák (9) je opatřen vybráním pro těsné rozebratelné uložení pouzdra (12), na obou...

Výměník tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224641

Dátum: 15.01.1986

Autori: Szücs László, Tasnádi Csaba, Szabó Jozsef

Značky: způsob, výměník, tepla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla, obsahující alespoň jednu teplosměnnou trubku s alespoň jedno žebro vání, provedené z tepelně vodivého materiálu zohýbaného do varhánkovitého tvaru a vytvářejícího žebra v podstatě kolmá na osu teplosměnné trubky a sestávající z křídel a základny žebra, mezi nimi, přičemž jsou tato žebra k teplosměnné trubce připojena základnami, vyznačující se tím, že alespoň jedno z křídel (4A, 4B) každého žebra (2) obsahuje tvary narušující...

Zařízení k přímé redukci kysličníků železa na kovové železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224640

Dátum: 15.01.1986

Autor: Sanzenbacher Charles Walter

Značky: zařízení, přímé, kovové, kysličníku, redukci, železo, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přímé redukci kysličníků železa na kovové železo ve svislé šachtové redukční peci s násypkou k přivádění kusového kysličníkového materiálu do horní části redukční pece k vytvoření zavážky a s výpustí k odebírání vyrobeného kovového železa z dolní části redukční pece, čímž vzniká spojitý gravitační pohyb zavážky v redukční peci, do které ústí uprostřed výšky první přívod redukčního plynu a nad ním druhý přívod redukčního plynu a ze...

Způsob výroby 3,6-disubstituovaných 4-amino-1,2,4-triazin-5-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224639

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bonse Gerhard, Blank Heinz Ulrich, Schmidt Thomas, Timmler Helmut

Značky: způsob, výroby, 3,6-disubstituovaných, 4-amino-1,2,4-triazin-5-onů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3,6-disubstituovaných 4-amino-1,2,4-triazin-5-onů obecného vzorce I v němž R1 znamená isopropylovou skupinu, terc.butylovou skupinu, cyklohexylovou skupinu, furylovou skupinu, thienylovou skupinu nebo v poloze para nebo meta popřípadě halogenem, methylovou skupinou, methoxyskupinou, trifluormethylovou skupinou nebo nitroskupinou substituovanou fenylovou skupinu, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo...

Způsob enzymatického štěpení D,L-2-amino-4-methylfosfinomáselné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224638

Dátum: 15.01.1986

Autori: Sauber Klaus, Grabley Susane

Značky: kyseliny, štěpení, enzymatického, d,l-2-amino-4-methylfosfinomáselné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob enzymatického štěpení D,L-2-amino-4-methylfosfinomáselné kyseliny pro získání L-2-amino-4-methylfosfinomáselné kyseliny, vyznačující se tím, že se na odpovídající N-fenacetylderivát vzorce I působí ve vodném prostředí acylázou penicilínu G.

Způsob výroby nových cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224637

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lechner Uwe, Maier Roland, Goeth Hanns, Reuter Wolfgang, Wetzel Bernd, Woitun Eberhard

Značky: cefalosporinu, způsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových cefalosporinů obecného vzorce I popřípadě jejich možných tautomerů, jejich fyziologicky použitelných solí s anorganickými nebo organickými bázemi, kteréžto sloučeniny mají cenné farmakologické vlastnosti.

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224636

Dátum: 15.01.1986

Autori: Van Geem Christiaan, Boelens Christiaan

Značky: přípravy, cyklohexanolu, cyklohexanonu, cyklohexanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu, vyznačující se tím, že se cyklohexan dehydrogenuje na cyklohexen při teplotě v rozmezí od 200 °C do 700 °C a při tlaku v rozmezí od 0,01 do 10 MPa, takto získaný cyklohexen se převede na výše vroucí meziprodukty obsahující kyslík pro výrobu kaprolaktamu, které se oddělí a směs benzenu a cyklohexanu a/nebo cyklohexenu současně získaná při oddělování uvedených mezi produktů se...

Způsob výroby derivátů 5,6,7,7a-tetrahydo-4H-thieno(3,2-c)pyridin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224635

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ashida Shinichiro, Suzuki Norio, Matsubayashi Kiuichi, Maffrand Jean-piere

Značky: derivátů, výroby, způsob, 5,6,7,7a-tetrahydo-4h-thieno(3,2-c)pyridin-2-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno(3,2-c)pyridin-2-onu obecného vzorce I kde R znamená fenylový zbytek popřípadě substituovaný atomem halogenu, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou nebo kyanoskupinou, a R1 znamená vodík nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich adičních solí s minerálními nebo organickými kyselinami, farmaceuticky vhodnými, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného...

Způsob výroby derivátů 5,6,7,7a-tetrahydo-4H-thieno(3,2-c)pyridin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224634

Dátum: 15.01.1986

Autori: Suzuki Norio, Matsubayashi Kiuichi, Maffrand Jean-piere, Ashida Shinichiro, Boigegrain Robert

Značky: 5,6,7,7a-tetrahydo-4h-thieno(3,2-c)pyridin-2-onu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5, 6, 7, 7a-tetrahydro-4H-thieno(3,2-c)pyridin-2-onu obecného vzorce I kde R znamená fenylový zbytek popřípadě substituovaný atomem halogenu, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou nebo kyanoskupinou, a R1 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich adičních solí s minerálními nebo organickými, farmaceuticky vhodnými kyselinami, vyznačující se tím, že se oxiduje derivát...

Vrtačka na odpichový otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224633

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bäumer Albrecht, Kreuz Hans-otto, Müller-späth Hans-jörg

Značky: odpichový, vŕtačka, otvor

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtačka na odpichový otvor pro šachtové pece, zejména vysoké pece, s lafetou nesoucí vrtací nástroj a jeho pohon, která je upevněna na volném konci výložníku, uloženého na konci odvráceném od lafety bočně otočně v ložiskovém dílci, vyznačená tím, že ložiskový dílec (5) je přestavitelný kolem v podstatě vodorovné osy (6) naklápění pomocí klopného válce (7), pro nastavení úhlu ("alfa") náklonu výložníku (1).