Archív za 1986 rok

Strana 227

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221061

Dátum: 15.01.1986

Autori: Brzobohatý Pavel, Loukota Jiří, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf

Značky: vodíku, způsob, dočišťování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí s následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá při teplotách 160 až 300 °C a energeticky méně náročná než dosavadní způsoby.

Nosná mostní konstrukce, tvořená prefabrikovaným předpjatým pásem, a způsob její montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 221060

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hustý Ilja, Janíčková Alena, Stráský Jiří, Chlup Zdeněk

Značky: způsob, její, tvořená, nosná, mostní, pásem, konstrukce, předpjatým, montáže, prefabrikovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná mostní konstrukce je tvořena prefabrikovaným předpjatým pásem sestaveným z mostních prefabrikovaných prvků, které spočívají na nechráněných montážních panelech a jsou opatřeny nejméně jedním dopnutým výztužným kabelem. Prefabrikované prvky se postupně zavěšují na nechráněné montážní kabely, po kterých jsou posouvány do požadované polohy, dopnuty výztužnými kabely a spáry mezi nimi dobetonovány. Konstrukce je vhodná pro výstavbu lávek,...

Zařízení na zachycování vzácnych a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích laboratořích apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 221059

Dátum: 15.01.1986

Autor: Klička Jan

Značky: zachycování, vzácných, například, ordinacích, zejména, laboratořích, zařízení, kovů, zubolékařských, drahých, zdravotnických, apod, zařízeních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zachycování vzácných a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích, laboratořích apod., zabudované na vývod umývadla nebo plivátka, odsavače slin a podobně u jakékoliv zubní soupravy na principu odkalovače, vyznačující se tím, že na vyústění umývadla nebo plivátka (11) otočeného vně soupravy, je pružně připojena stoupací trubka (12), upevněná ve velkoobjemové nádobě (13), opatřené na...

Ohebný vláknitý plošný útvar, propustný pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 221058

Dátum: 15.01.1986

Autori: Karásek Otakar, Plička Eduard, Výlet Jiří

Značky: plošný, útvar, vláknitý, páry, vodní, propustný, ohebný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohebný vláknitý plošný útvar, propustný pro vodní páry, jehož podkladová vrstva je složena z vláken impregnovaných bezrozpouštědlovou termoreaktivní směsí na bázi polyesterů, polyéterů nebo jejich směsí a polyizokyanátů, přičemž termoreaktivní směs obsahuje prodlužovala specifikovaného typu. Materiál podle vynálezu se vyznačuje měkkostí, ohebností, snadnou tvarovatelností a propustností pro vodu. Lze jej použít, jako podklad nebo samonosný...

Zařízení pro vytváření stavebních prvků tyčového tvaru o libovolném průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221057

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hrabalová Eva, Kopenec Antonín, Holý Ladislav, Císařová Jaroslava, Hájek Jaromír

Značky: tvaru, průřezu, tyčového, vytváření, prvků, stavebních, libovolném, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření stavebních prvků tyčového tvaru o libovolném průřezu na pevné podložce tvořené bočnicemi opatřenými vibrátory, které má bočnice kyvně spojeny čepy a uhlopříčnými rameny opatřenými alespoň jedním otvorem a fixované v požadované poloze spojovacími elementy, přičemž spojovací elementy jsou s výhodou vytvořeny vřetenem a maticemi pružně uchycenými na bočnicích.

Způsob výroby kysličníku vanadičného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221056

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kohout Zdeněk, Táborský Jaroslav, Štamberg Jiří, Šindelář Vlastimil, Peška Jan, Starý Petr

Značky: vanadičného, výroby, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kysličníku vanadičného, u kterého se například výchozí surovina s obsahem chromu oxidačně praží s alkalickou přísadou a tím se převede trojmocný vanad na pětimocnou formu, načež se tento vanad ze získaného pražence vyluhuje vodou a izoluje jako meta-, případně polyvanadičnan amonný, který se oddělí od recirkulačních vod a taví na kysličník vanadičný, vyznačující se tím, že se vstupní recirkulační vody filtrují nejméně dvěma za...

Vývod vláken do spřádací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 221055

Dátum: 15.01.1986

Autor: Šafář Václav

Značky: spřádací, vývod, vláken, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vývodu vláken do spřádací komory, provedený ve formě vyměnitelné vložky tělesa spřádací jednotky, opatřené místem pro odlučování nečistot a jejich vývodem v úseku mezi ojednocováním vláken a jejich vývodem do spřádací komory, který umožňuje zvýšení účinnosti odlučování nečistot, a tím zpracování více znečištěných a méně jakostních vlákenných surovin na přízi uspokojivé jakosti, přičemž podstata spočívá v tom, že vnější stěna se...

Zařízení pro dávkování tekutých přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 221054

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hájek Jaromír

Značky: dávkování, přísad, zařízení, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dávkování tekutých přísad, zejména při výrobě stavebních hmot, opatřené nádrží (1), rozváděčem (6) a odměrnou nádobou (5), která je opatřena jednou nebo více odvzdušňovacími trubicemi (4), jejichž výška přesahuje úroveň hladiny v nádrži (1), přičemž trubice (4) jsou v případě potřeby opatřeny uzávěry (3).

Nakládací jednotka pro střihárenskou linku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221053

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kadlec Zdeněk, Pírek Arnošt

Značky: nakládací, střihárenskou, jednotka, linku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nakládací jednotky, která sestává nejméně ze dvou úseků. Podstatou řešení je, že její první úsek je tvořen dopravníkem (1), jehož horní nakládací větev (2) je ohraničena na obou koncích jedním stacionárně uloženým hnacím rotačním elementem (3, 4) s vlastní pohonnou jednotkou a volnoběžkou (5, 6). Spodní propojovací větev (7) dopravníku (1) je napínána dvěma stacionárně uloženými rotačními napínacími elementy (8, 9) společně s...

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221052

Dátum: 15.01.1986

Autor: Červencl Milan

Značky: průběhu, první, podle, elektrického, napětí, derivace, zjišťování, zapojení, druhé, času

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času je určeno ke zkoumání změn a rychlosti změn nějaké fyzikální veličiny vyjádřené elektrickým napětím. Podstata zapojení spočívá v tom, že nejprve je uložena informace druhé paměti do třetí paměti, po tom informace první paměti do druhé paměti a nakonec uložena okamžitá hodnota měřeného napětí do první paměti, přičemž první derivace je získána změřením rozdílu...

Stejnosměrný elektronický elektroměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 221051

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vykoupil Libor

Značky: stejnosměrný, elektroměr, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektronický elektroměr pro měření elektrické energie, vytvořený z převodníku proudu na frekvenci, který sestává ze zesilovače vstupního napětí, z integrátoru proudu a z detektoru úrovně referenčního napětí, vyznačující se tím, že v obvodu hlavního zdroje (Q) je zapojen blok snímače (F), v němž je na kladný pól hlavního zdroje (Q) buď přes dělicí Zenerovu diodu (D2) připojen referenční odpor (R5), který je dále přes výstupní odpor...

Způsob výroby nových R,R-N-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-1-methyl-3-fenylpropylaminových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225850

Dátum: 15.01.1986

Autori: Schmiegel Klaus Kurt, Mills Jack, Tuttle Ronald Ralph

Značky: způsob, r,r-n-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-1-methyl-3-fenylpropylaminových, výroby, derivátů, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby nových R,R,H-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-1-metlyl-3-fenylpropylaminových derivátů. Tyto deriváty se získávají z odpovídajících produktů, v nichž jsou hydroxylové skupiny chráněny běžnými ochrannými skupinami. Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vy nálezu mají velmi cenné farmakologické vlastnosti. Působí jednak zvýšení síly stahu srdečního svalu a je tedy možno jich užít pro srdeční slabosti nebo k její...

Způsob výroby 9-[3-(-3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]karbozolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225849

Dátum: 15.01.1986

Autori: Harfenist Morton, Chapel Hill, Joyner Charles Thomas

Značky: 9-[3-(-3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]karbozolu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl] karbazolu vzorce A jeho solí a solvátů těchto solí, vyznačující se tím, že se selektivně redukuje sloučenina odpovídající vzorci II v němž dva atomy vodíku na některém m uhlíkových atomů označených 1,2 a 3 jsou nahraženy oxoskupinou a výsledný produkt vzorce A se izoluje jako volná báze nebo jako farmaceuticky přijatelná sůl s kyselinou, výhodně s kyselinou chlorovodíkovou, nebo jako...

Způsob výroby 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]karbazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225848

Dátum: 15.01.1986

Autori: Harfenist Morton, Joyner Charles Thomas, Chapel Hill

Značky: 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]karbazolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-[3-(3,5-cis-dimethylpiperazino)propyl]karbazolu vzorce A jeho solí a solvátů těchto solí, vyznačující se tím, že se aldehyd vzorce II nechá reagovat s 3,5-cis-dimethylpiperazinem s následující selektivní redukcí a výsledný produkt vzorce A se izoluje jako volná báza nebo jako farmaceuticky přijatelná sůl s kyselinou, výhodně s kyselinou chlorovodíkovou, nebo jako farmaceuticky přijatelný solvát této farmaceuticky přijatelné soli.

Způsob výroby nových 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225847

Dátum: 15.01.1986

Autori: Wachtel Helmut, Paschelke Gert Dr, Kehr Wolfgang, Palenschat Dieter, Schmiechen Ralph, Huth Andreas

Značky: způsob, 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidonů, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidonů obecného vzorce I kde R1 a R2, které mohou být stejné nebo rozdílné, značí alkylové skupiny s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylové skupiny s 5 nebo 6 atomy uhlíku a R5 značí aminoskupinu, NH-a1kyl, NH-aryl, NH-aralkyl, N-alkyl2, N-aryl2 a přičemž alkylová skupina má až 5 atomů uhlíku a arylová skupina má až vyznačený tím, že se 4-(polyalkoxyfenyl)-2-pyrrolidon obecného vzorce II kde R1 a...

Štípací stroj, zejména pro usně a kůže, netkané textilní výrobky, pryže, plastické hmoty v deskách nebo svitcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 225846

Dátum: 15.01.1986

Autori: Buisson Pierre, Mercier Georges, Mercier Jacques

Značky: plastické, hmoty, pryže, zejména, netkané, deskách, stroj, usně, kůže, výrobky, svitcích, textilní, štípací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu souvisí s technickým odvětvím úpravy a zpracování zejména kůží a usní. Stroj obsahuje pevnou soustavu nesoucí zařízení pro podávání, nastavování a unášení výrobků, odlišně seřiditelná, a pohyblivou sestavu obsahující nosnou stolici vybavenou veškerými zařízeními pro vedení, nastavování, unášení a ostření nekonečného pásového nože v neměnné poloze. Vynález je použitelný hlavně pro štípání kůží.

Způsob výroby zlepšeného farmaceutického prostředku ve formě prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225845

Dátum: 15.01.1986

Autor: Beatty Morgan Lee

Značky: formě, prostředků, prášků, způsob, výroby, farmaceutického, zlepšeného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zlepšeného farmaceutického prostředku ve formě prášku, schopného re konstituce přidáním vody za vzniku vodného prostředku pro perorální podání s obsahem ediční soli bacampicilinu s kyselinou ve formě mikrokapslí se zlepšenou biologickou dostupností, přijatelnou chutí a dobrou stálostí, vyznačující se tím, že se a) povlékají částice z farmaceutického hlediska přijatelné, ve vodě rozpustné adiční soli bacampicilinu s kyselinou...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu křemíku a/nebo karbidu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225844

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lask Gert-wilhelm

Značky: výroby, způsob, křemíku, karbidu, výrobu, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polotovaru pro výrobu křemíku a/neb° karbidu křemíku, obsahujícího kysličník křemičitý a uhlovodík, vyznačený tím, že se ze zrn křemenného písku připraví s udržuje fluidní lože za pomoci vodní páry a plynů, jehož teplota leží v rozmezí 500 až 700 °C, do tohoto fluidního lože se zavádějí horké kapalné uhlovodíky o teplotě vyšší než 250 °C a do fluidního lože se dále stále zavádějí čerstvá, popř. již uhlíkem potažená zrna křemenného...

Způsob počítání předmětů pohybujících se ve spojitém proudu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225843

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hiekel Rodney William, North Carolina

Značky: počítání, proudu, zařízení, způsobu, provádění, spojitém, způsob, pohybujících, tohoto, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotlivé předměty, které mají různé mezery a postupují v proudu za sebou, se vychylují ze své dráhy pohybu v šikmém směru. Snímací hlava a odrazový snímač, umístěné pod proudem předmětů v místě šik mého pohybu detekují postupně přítomnost a nepřítomnost předmětů a tato informace se akumuluje k vytvoření úhrnného součtu předmětů. počítání předmětů ve tvaru tyčky, například cigaret, může zařízení se stávat ze šnekového bubnu opatřeného...

Způsob výroby 23-de(mycinosyloxy)-tylosinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225842

Dátum: 15.01.1986

Autori: Seno Eugene Thomas, Baltz Richard Henry, Wild Gene Muriel, Kirst Herbert Andrew

Značky: derivátů, 23-de(mycinosyloxy)-tylosinového, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 23-de(mycinosyloxy)tylosinového derivátu obecného vzorce I kde Q znamená skupinu CH20H nebo CHO, jakož i z farmaceutického hlediska přijetelných solí nebo acylasterů těchto sloučenin, vyznačující se tím, že se pěstuje Streptomyces fradiae NRRL 12171 v submerzní kultuře za aerobních podmínek při teplotě 10 až 37 °C, antibiotikum se z kultivačního prostředí izoluje a popřípadě se takto získané antibiotikum převádí na sůl,...

Způsob výroby makrolidních antiobiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 225841

Dátum: 15.01.1986

Autori: Baltz Richard Henry, Seno Eugene Thomas, Wild Gene Muriel, Kirst Herbert Andrew

Značky: výroby, makrolidních, způsob, antiobiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby makrolidních antibiotik obecného vzorce I kde Q znamená skupinu -CH2OH nebo -CHO, nebo z farmaceutického h1ediska přijatelných solí nebo acylesterů těchto látek za předpokladu, že v případě, že se v příloze 3 nachází 0-acetylová skupina, nachází se na poloze 4 " skupina, odlišná od 0-isovalerylové skupiny, vyznačující se tím, že se a) pěstuje Streptomyces fradiae NRRL 12170 v submerzní kultuře za aerobních podmínek při teplotě 10...

Způsob přípravy derivátů pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225840

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lansen Jacqueline, Saint Mathieu De Treviers, Demarne Henri, Bernhart Claude

Značky: způsob, derivátů, pyridinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů pyridinu obecného vzorce I ve kterém substituent pyridinu je připojen k pyridinovému cyklu v poloze 2, 3 nebo 4, R1 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou nebo alkenylovou skupinu se 3 až 6 uhlíkovými atomy, R2 a R3 znamenají přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 uhlíkovými atomy nebo oba R2 a R3 tvoří s atomem dusíku, ke kterému jsou připojeny, 2,6-dimetylpiperidinovou skupinu, jakož i solí těchto...

Katalytický systém pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225839

Dátum: 15.01.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

Značky: olefinu, katalytický, systém, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro polymeraci olefinů, vyznačený tím, že obsahuje složku obsahující organohlinitý podíl a složku obsahující halogenid titanu, získatelnou reakcí hořečnaté sloučeniny obsahující halogen s organickým fosfitem v množství 0,01 až 10 molů fosfitu ne mol hořečnaté sloučeniny, společným rozpráškováním reakčního produktu s komplexem halogenidu titanu a sloučeniny, která je donorem elektronu a reakcí společně rozpráškovaného produktu...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225838

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zeeh Bernd, Ammermann Eberhard, Rentzea Costin, Jung Johann, Pommer Ernst-heinrich, Sauter Hubert

Značky: fungicidní, rostlin, regulaci, růstu, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku azolylderivát obecného vzorce I ve kterém X znamená atom vodíku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, trifluormetylovou skupinu nebo fenylovou skupinu a _m je celé číslo o hodnotě 1 a 2, přičemž v případě, že m má hodnotu 2, mohou být jednotlivé zbytky...

Zařízení pro zarážení izolačních desek do zdiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225837

Dátum: 15.01.1986

Autori: Haböck Herwing, Weinzierl Bruno

Značky: zařazení, zařízení, zdiva, desek, izolačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dodatečného izolování pozemních staveb tím, že se do zdiva zaráží zařízením podle vynálezu jedna izolační deska vedle druhé, přičemž desky procházejí napříč průřezem zdiva. Zařízení je tvořeno, zejména pneumatickým kladivem, uloženým výškově a stranově stavitelně na lešení s působícím svým úderovým pístem na čelní plochu nebo stranu profilované ocelové desky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kladivo působí na čelní stranu...

Způsob polymerace ethylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225836

Dátum: 15.01.1986

Autori: Nicco Adrien, Machon Jean-pierre

Značky: způsob, polymerace, jednoho, volných, iniciátorů, radikálů, zařízení, ethylenu, provádění, přítomnosti, alespoň

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace etylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů za tlaku v rozmezí 100 až 300 MPa při teplotě v rozmezí 180 až 300 °C v alespoň jedné reakční zóně, vyznačující se tím, že se polymerace provádí v přítomnosti vody o hmotnost ní koncentraci vyšší nebo rovnající se 1 %, avšak nižší nebo rovnající se sytné koncentraci vody v etylenu při teplotě příslušné reakční zóny.

Způsob přípravy a,ß-nenasycených ketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225835

Dátum: 15.01.1986

Autori: Katsuura Kiyoshi, Takaoka (japonsko), Sawaki Mikio, Kaku Tsutomu

Značky: a,ß-nenasycených, přípravy, ketonů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alfa,beta-nenasycených ketonů obecného vzorce I: ve kterém znamená R alkylovou skupinu obsahující 2 až 5, 7 nebo 9 atomů uhlíku, 2-(ethylthio)propylovou skupinu, 1-(ethylthio)propylovou skupinu, 2-(fenylthio)propýlovou skupinu, 2-(4-methylfenylthio)propylovou skupinu, 2-(4-chlorfenylthio)propylovou skupinu, 2-(ethylgulfonyl)propylovou skupinu a 2-(4-methylfenylsulfonyl)propylovou skupinu, vyznačující se tím, že se nechají...

Prostředek pro ochranu dřeva na bázi ve vodě rozpustné alkydové pryskyřice a biocidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225834

Dátum: 15.01.1986

Autor: Marx Hans-norbert

Značky: vodě, dřeva, bázi, prostředek, biocidu, rozpustné, pryskyřice, alkydové, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro ochranu dřeva na bázi ve vodě rozpustné alkydové pryskyřice a biocidu, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje hmotnostně 5 až 30 % neutralizované, ve vodě rozpustné alkydové pryskyřice ve formě vodného roztoku a 0,5 až 5 % alespoň jednoho biocidu za souboru zahrnujícího N-methoxy-N-cyklohexylamid 2,5-dimethylfuran-3-karboxylové kyseliny, tributylcínbenzoát, tributylcínnaftenát, gamma-hexachlorcyklohexan,...

Způsob výroby 9-karbamoyl-9-aminoalkylfluorenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225833

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lavagnino Edward Ralph, Pike Andrew Joseph, Campbell Jack Beuford

Značky: způsob, derivátů, 9-karbamoyl-9-aminoalkylfluorenových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-karbamoyl-9-aminoalkylfluorenových derivátů obecného vzorce ve kterém R4 a R5 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu a 1 až 4 atomy uhlíku a R2 a R3 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a jejich farmaceuticky upotřebitelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce I ve kterém R4 a R5 mají shora uvedený význam, redukuje v...

Způsob výroby terpolymerů propylenu s ethylenem a jiným a-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225832

Dátum: 15.01.1986

Autori: Matsuda Kenji, Uwai Toshihiro, Chiba Hiromasa, Hanari Tohru, Sato Akihiro, Kikuta Kazutsune, Suzuki Takeshi

Značky: způsob, a-olefinem, propylenu, terpolymeru, výroby, jiným, ethylenem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby terpolymerů propylenu s ethylenm a jiným alfa-olefinem se 4 až 12 atomy uhlíku kopolymerací monomerní směsi obsahující 1,0 až 3,5 % hmot. ethylenu, 88 až 96 % hmot. propylenu a 1,0 až 10,0 % hmot. jiného alfa-olefinu v přítomnosti katalyzátoru sestávajícího ze směsi na bázi chloridu titanitého a diorganoaluminiumhalogenidu obecného vzorce

Secí stroj pro výsev zeleninových a podobných semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 225831

Dátum: 15.01.1986

Autor: Maury Jean-piere

Značky: semen, podobných, secí, zeleninových, stroj, výsev

Zhrnutie / Anotácia:

Secí stroj pro výsev zeleninových a podobných semen, opatřený perforovaným rozdělovacím kotoučem, navazujícím na pneumatický ejektor s výstupním a vstupním otvorem, vyznačující se tím, že na jedné straně perforovaného kotouče (2) je uložena nasávací komora (3) a ke druhé straně perforovaného kotouče (2) přiléhá Venturiho trubice (1), jejíž zúžení (7) je opatřeno vstupním otvorem (8) semen, přičemž sbíhavý úsek (10) Venturiho trubice (1) je...

Způsob současné výroby zvířecích chlupů a usní především ze surových králičích, ovčích a kozích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225830

Dátum: 15.01.1986

Autori: Turu István, Keskeny Ferenc, Magyar Tibor

Značky: především, výroby, usní, surových, způsob, chlupů, ovčích, kůži, současné, kozích, zvířecích, králičích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby zvířecích chlupů a usní především ze surových králičích, ovčích a kozích kůží, vyznačující se tím, že se na surové kůže v hydratovaném stavu, určené ke zpracování a účelně zbavené masných zbytků, přdběžně působí při teplotě 20 až 30 °C po dobu 6 až 48 hodin kyselou piklovací břečkou, která obsahuje s výhodou 30 až 80 g chloridu sodného, 5 až 10 g síranu amonného, 4 až 15 g anorganické nebo organické kyseliny a 0,5 až 1,5...

Způsob výroby hlinitokřemičitanů se zeolitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225829

Dátum: 15.01.1986

Autori: Notari Bruno, Perego Giovanni, Taramasso Marco

Značky: strukturou, způsob, výroby, zeolitovou, hlinitokřemičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hlinitokřemičitanů se zeolitovou strukturou, při které se hydrotermicky zpracovává homogenní vodná směs sestávající ze zdroje kysličníku křemičitého, zdroje kysličníku hlinitého a iontů alkalického kovu a/nebo kovu alkalických zemin, vyznačený tím, že ke směsi se přidá organická látka, která má v molekule nejméně jednu hydroxylovou skupinu, nebo látka schopná vytvořit hydroxylované nebo polyhydroxylované skupiny vhodné pro tvorbu...

Herbicidní prostředek a prostředek inhibující růst rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225828

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bott Mingen (švýcarsko), Dürr Dieter

Značky: prostředek, způsob, inhibující, růst, výroby, účinné, rostlin, složky, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek a prostředek inhibujíc růst rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje 1 až 80 % hmotnostních alespoň jednoho 2-nitro-5-fenoxyfenyl-oxazolu, -oxazolinu -oxazinu nebo thiazolu obecného vzorce I v němž A znamená alkylenový zbytek se 2 až 3 atomy uhlíku nebo alkylenový zbytek se 2 až 3 atomy uhlíku, který je popřípadě substituován methylovou skupinu, ethylovou skupinou nebo/a chlormethylovou skupinou, X...

Způsob přípravy 3-jodmethylcefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225827

Dátum: 15.01.1986

Autor: Bonjouklian Rosanne

Značky: 3-jodmethylcefalosporinů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 3-jodmethylcefalosporinů obecného vzorce II kde R, R0,a R1 mají dále uvedený význam, vyznačující se tím, že v aprotickém rozpouštědle za bezvodých podmínek při teplotě mezi 0 °C a 35 °C reaguje 3-alkanoyloxymethyl nebo 3-kar-bamcyloxymethylcefalosporin obecného vzorce I s trialkylsilyljodidem obecného vzorce přičemž ve výše uvedených vzorcích R znamená skupinu R1 znamená C1-C4 alkylovou skupinu, benzyl, nitrobenzyl nebo...

Způsob výroby poly-a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225826

Dátum: 15.01.1986

Autori: Miyajima Masazumi, Sato Akihiro, Hanari Tohru, Kikuta Kazutsune

Značky: způsob, poly-a-olefinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby poly- olefinů vyznačující se tím, že se polymeruje -olefin nebo -olefiny v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího kombinaci pevného produktu (III) s organohlinitou sloučeninou, přičemž pevný produkt (III) je vyrobitelný reakcí 1 molárního dílu organohlinité sloučeniny obecného vzorce AlRnR'n·X3-(n+n´) kde R a R´ znamenají vždy alkylovou, arylovou, alkarylovou nebo cykloalkylovou skupinu nebo a alkoxyskupinu, X představuje fluor,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225825

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theissen Robert James

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeni nu obecného vzorce kde X představuje vodík nebo metylskupinu a představuje hydroxyskupinu nebo alkylskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku.

Bezklíčový mechanický kódovatelný zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225824

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lakos Károly

Značky: bezklíčový, zámek, mechanicky, kódovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického kódovatelného zámku, odemykaného bez pomoci klíče, který je opatřen spínacími orgány, ovladatelnými podle stanoveného kódu a ozubenou tyčí, ovládanou vybranou kombinací spínacích orgánů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s každým spínacím orgánem 2, tvořeným např. tlačítkem, je spřažena příčně posuvná vložka 16 ve formě plochého podlouhlého tělíska, opatřeného na kratší podélné straně dvěma asymetricky...

Způsob přípravy derivátů pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225823

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lansen Jacqueline, Bernhart Claude, Demarne Henri

Značky: přípravy, způsob, derivátů, pyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyridinu obecného vzorce ve kterém je substituent pyridinu připojen v poloze 2, 3 nebo 4 pyridinového cyklu, R1 znamená nasycený přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 6 uhlíkovými atomy nebo cyklohexylovou skupinu, R2 a R3 znamenají přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 4 uhlíkovými atomy nebo cyklohexylovou skupinu, anebo R2 a R3 tvoří společně s atomem dusíku, ke kterému jsou vázány, 5- až 7 členný kruh,...

Zachycovací ústrojí pro zanášecí projektil útku tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225822

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stauner Rudolf

Značky: zanášecí, tkalcovského, zachycovací, projektil, stroje, útku, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrážeč je vratně pohybovatelný v přímočarém vedení probíhajícím ve směru vyrážení projektilu. Je opatřen proláklinou, se kterou spolupracuje zarážka blokovací západky, která je pohybovatelná do dráhy zarážecích projektilů zachycovacího ústrojí. Blokovací západka je udržována v blokovacím postavení působením pružiny a je vyrážečem při vyrážecím pohybu před vyrážecí projektil tlačena proti působeni pružiny z blokovacího postavení do uvolňovacího...