Archív za 1986 rok

Strana 226

Způsob mlhového ostřikování rotující destičky při vyvolávací operaci fotolitografického vytváření plošně členěných struktur v oblasti elektroniky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221102

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vostárek Miroslav

Značky: způsobu, struktur, provádění, tohoto, operaci, destičky, mlhového, vytváření, ostřikování, rotující, plošné, oblastí, elektroniky, fotolitografického, členěných, vyvolávací, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mlhového ostřikování rotující destičky při vyvolávací operaci fotolitografického vytváření plošně členěných struktur v oblasti elektroniky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález řeší zdokonalení operace vyvolávání při fotochemickém opracování polovodičových nebo jiných destičkových prvků, používaných v mikroelektronice. Podstatou nového způsobu je, že se při vyvolávání a oplachování přivádí pracovní kapalina na destičku...

Mechanismus pro zakládání a axiální polohování tyčí, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221101

Dátum: 15.01.1986

Autor: Toman Otakar

Značky: mechanismus, zakládání, tyčí, stroje, indukční, ohřívací, polohování, zejména, kovárenské, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu, pro zakládání a axiální polohování tyčí, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje a řeší problém spočívající v tom, aby po dokončeném podání jedné tyče byla do podávacího mechanismu vhozena další tyč tak, aby je jí přední konec byl vždy ve stejné poloze vzhledem k podávacímu mechanismu. Účelu se dosahuje tím, že na horní straně vodorovného nosníku jsou upevněny nejméně dva vyhazovací palce a na boku nosníku...

Zařízení k ostření šroubovitých vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221100

Dátum: 15.01.1986

Autori: Žák Jan, Keil Vladimír

Značky: zařízení, šroubovitých, vrtáků, ostření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ostření šroubovitých vrtáků, zejména metodou čtyř ploch. Je opatřeno brousicím kotoučem a přípravkem pro upnutí broušeného šroubovitého vrtáku, který je nastavitelný ve třech rovinách. Šroubovitý vrták určený k ostření je upevněn v upínací hlavě, která je spolu s posuvným stolem posuvná ve směru osy (o1) kolmé k pevné ose (o2) otáčení brousicího kotouče, přičemž sklopná deska s na ní nastavitelnou upevněnou upínací hlavou je výkyvně...

Zařízení na rubové povrstvování všívané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221099

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kábela Josef, Ptáček Adolf

Značky: povrstvování, rubové, textilie, všívané, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rubové povrstvování všívané textilie podle vynálezu se používá na výrobu všívané textilie propustné pro tekutiny. Zařízení nanáší rubový zátěr v pruzích tak, že povrstvovacím prostředkem jsou zatřeny všechny stehy všívaného vlasu a alespoň některé mezery mezi stehy jsou bez zátěru, což je dosahováno tím, že mezi textilii a obvod brodivého válce nanášejícího povrstvující prostředek jsou při rotaci brodivého válce přitlačovány podélné...

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221098

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ptáček Adolf, Kábela Josef

Značky: stehem, všívaným, tekutin, přímým, textilie, vlasem, propustností, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin podle vynálezu se používá v mokrých prostorách jako krytina podlah. Propouští tekutinu, protože všechny mezery mezi stehy všívaného vlasu nebo alespoň některé jsou bez rubového zátěru
stehy všívaného vlasu jsou povrstveny v podstatě všechny.

Flexibilní lutna pro separátní větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 221097

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pekárek Tomáš, Kalafut Štefan, Lapčík Vladimír

Značky: separátní, lutna, větrání, flexibilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Vynález se týká flexibilní lutny po separátní větrání, zejména pro větrání při ražení dlouhých důlních děl. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je provedena ze dvou čelních nosných ocelových kruhů, vzájemně rozepřených ocelovou spirálou, která je zašita do pásu lutnoviny o šířce větší, než je stoupání ocelové spirály. Vynálezu lze využít u separátního větrání při stavbě tunelů, podzemních drah a šachet ve...

Způsob metanového zkvašování organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221096

Dátum: 15.01.1986

Autori: Žilka Miloslav, Doubravský František

Značky: odpadů, způsob, metanového, zkvašování, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém úpravy slamnaté chlévské mrvy a podobných odpadních hmot za účelem úchovy jejich hodnoty jako hnojiva, zničení plevelných semen a získání topného plynu s obsahem metanu. Podle vynálezu se metanové kvašení zahajuje při teplotě 55 až 65 °C činností termofilních bakterií, se snižováním teploty na 35 až 32°C se plynule přechází na kvašení působením bakterií mezofilních až snížením teploty pod 30 °C se kvasný proces zastavuje....

Disková pásová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 221095

Dátum: 15.01.1986

Autori: Valenta Petr, Valenta Dalibor

Značky: pásová, brzda, disková

Zhrnutie / Anotácia:

Disková pásová brzda má diskový třecí kotouč opásán na svém obvodu brzdovými čelistmi navzájem spojenými pomocí čepů. Na vnitřním obvodu čelistí jsou upevněna třecí tělesa a čelisti jsou opatřeny bočním vedením.

Hrázový objekt důlního díla s průjezdnou závěsnou drážkou, uzavíratelného výbuchovzdornými dveřními křídly

Načítavanie...

Číslo patentu: 221094

Dátum: 15.01.1986

Autori: Gřešek Antonín, Šmolka Tomáš, Medák Jiří

Značky: výbuchovzdornými, objekt, závěsnou, díla, křídly, hrázový, uzavíratelného, drážkou, průjezdnou, dveřními, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví na hlubinných dolech. Vynález se týká hrázového objektu důlního díla s průjezdnou závěsnou drážkou, uzavíratelného výbuchovzdornými dveřními křídly pro hlubinné doly, zejména pro doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že nad výbuchovzdornými dveřními křídly je vytvořen průchozí kanál pro upevnění tělesa závěsné drážky, přičemž přímý průřez průchozího kanálu je jak na vtažné,...

Protivýbuchová uzávěra v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221093

Dátum: 15.01.1986

Autor: Varner Karel

Značky: dolech, uzávěra, protivýbuchová, hlubinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protivýbuchové uzávěry pro hlubinné doly, která slouží k zamezení a přenosu výbuchu uhelného prachu a uhašení vzniklého plamene. Podstata řešení spočívá v tom, že na konstrukcích lehce rozmetatelných rázovou vlnou se umístí tříštivé nádoby s poklopy naplněné do 75 % objemu aktivním hasicím práškem, např. na bázi hexafluorohlinitanu sodného a pod. s různými i hydrofobními přísadami. Při výbuchu tlak v čele rázové vlny roztříští...

Zařízení k nízkotlakému lití materiálů, zejména barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221092

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vinš Jan

Značky: nízkotlakému, materiálů, barevných, zejména, kovů, zařízení, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k nízkotlakému statickému lití hliníku, mosazi a jiných barevných kovů, případně plastických materiálů. Zařízení sestává z udržovací pece propojené výpustným otvorem s vyměnitelnou formou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výpustný otvor udržovací pece, uzavíratelný zátkou na tyči, je bezprostředně spojen s vyměnitelnou formou umístěnou pod udržovací pecí. Přitlačení vyměnitelné formy ke dnu udržovací pece zajišťuje...

Zařízení k měření tvrdosti cívkového návinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221091

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hes Luboš, Prášil Vladimír

Značky: tvrdosti, měření, cívkového, návinů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení rychlejší a přesnější práce při měření tvrdosti návinu cívky v textilní technologii. Zařízení sestává z hrotu, uloženého v ložisku rukojeti a pružiny, zakotvené jak ve hrotu, tak i v rukojeti a je opatřeno ukazatelem pootočení hrotu. Vynález spočívá v tom, že hrot má v průřezu neokrouhlý tvar, například obdélníkový, kosodélníkový nebo čočkovitý.

Způsob barvení a potiskování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221089

Dátum: 15.01.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

Značky: textilních, celulózová, vlákna, obsahujících, materiálů, způsob, vláknitých, barvení, potiskování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení a potiskování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na textilní vláknité materiály před barvením, současně s barvivem nebo po barvení působí vodnou lázní obsahující 1 až 150 g.l-l sloučeniny obecného vzorce kde Y je skupina nebo X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny, n je celé číslo 1, 2 nebo 3.

Nelineární elektrický prvek z organických polovodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221088

Dátum: 15.01.1986

Autori: Doskočil Jiří, Chudáček Ivo, Slavínská Danka

Značky: polovodičů, organických, prvek, nelineární, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nelineárního elektrického prvku, sestaveného z organických polovodičů sendvičového typu, vyznačeného tím, že první vrstva je tvořena organickým systémem obsahujícím nízkomolekulární látku donorového typu, polymerní látku a látku o nízké molekulové hmotnosti, přičemž táto látka a každá monomerní jednotka polymerní látky obsahují shodné skupiny atomů, druhá vrstva je tvořena stejnou polymerní látkou a látkou o nízké molekulové...

Tyristorový střídač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221087

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vackář Jiří

Značky: tyristorový, střídač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tyristorového střídače jako napájecího zdroje pro elektrická zařízení využívající elektrického obloukového výboje, například pro obloukové svařovací přístroje a zařízení obloukových pecí, výbojek a dalších zařízení, která potřebují zdroj s nelineární charakteristikou a dobrou účinností. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen dvěma sériově řazenými tyristory, dvěma diodami a zatěžovacího obvodu, složeného z transformátoru...

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221086

Dátum: 15.01.1986

Autori: Skoupý Josef, Staniček Zdenko, Kratochvíl Ervín

Značky: hlavice, čelistí, pohon, robotu, průmyslového, úchopové

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon čelistí úchopové hlavice průmyslového robotu šnekovým samosvorným převodem, má s poháněnou hřídelí hnací jednotky spojený šnek, který je v záběru alespoň se dvěma šnekovými koly spojenými s ozubenými koly, která zabírají do ozubených hřebenů, na nichž jsou upevněny čelisti úchopové hlavice. Dosáhne se tak velké svěrné síly čelistí při nízké hmotnosti a malých rozměrech úchopové hlavice a malém výkonu poháněného motoru.

Negativní regulační stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221085

Dátum: 15.01.1986

Autori: Mikula Julius, Janoušek Pavel

Značky: regulační, stolice, negativní, pásového, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Negativní regulační stolice pásového dopravníku pro regulaci přímého běhu dolní větve dopravního pásu před náběhem na vratný buben. Negativní regulační stolice sestávající ze základního trubkového rámu, ramen a strážních válečků je ve středu pravé i levé části základního trubkového rámu opatřena deskami, ke kterým jsou otočně připojeny držáky válečků. K držákům válečků v bodech B, které jsou umístěny ve vnitřních polovinách držáků, jsou...

Zařízení pro nastavování průchodu mezi noži u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221084

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vyčichl Jaroslav, Vacík Petr, Holý Vladimír

Značky: průchodu, nastavování, noži, nůžek, hutních, zařízení, strojírenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování průchodu mezi noži u hutních a strojírenských nůžek, zejména s kolébkovým nebo valivým střihem. Vynálezem se řeší zvětšení průchodu nůžkami bez zvětšování excentricity klikových hřídelů. Mezi stojanem nůžek a alespoň jedním prvkem střižného mechanismu, ve směru výkyvu těchto prvků je na protilehlé straně odpruženého opěrného elementu uspořádán tlačný element. Tento tlačný element je v poloze mimo střih v...

Zařízení ke spojení závěsu s nosníkem vozíku manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221083

Dátum: 15.01.1986

Autori: Janiga Pavel, Kušička Alois, Kropík Jan

Značky: zařízení, vozíků, manipulátoru, spojení, nosníkem, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke spojení závěsu s nosníkem vozíku manipulátoru, určeného zejména pro manipulaci s plechy u příčných hutnických nůžek ve válcovnách. Za řízení umožňuje, aby konzola nosníku se skříní pojezdového mechanismu kopírovala kruhovou pojezdovou dráhu bez zvýšeného namáhání závěsu nosníku. Podstatou vynálezu je to, že v oku otočného čepu závěsu je upevněna dělená pánev s kulovým pouzdrem, v němž je otočně uložen nosný čep,...

Zapojení pro měření proudu tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221082

Dátum: 15.01.1986

Autori: Skokan Karel, Anderle Vladislav

Značky: tyristorového, proudu, zapojení, měření, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že signál úměrný proudu na vstupní (střídavé) straně měniče je elektronicky zpracován a na výstupních svorkách je pak napětí úměrné výstupnímu (stejnosměrnému) proudu měniče. Přitom se měří vstupní proud standardními měřicími transformátory proudu ve třech nebo jen ve dvou fázích. Vynález může být využit v oboru výroby elektrické energie, pro měření budicího proudu synchronních generátorů.

Způsob výroby kapalného dusíkatého hnojiva v jedné operaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 221081

Dátum: 15.01.1986

Autori: Peluněk Antonín, Huc František, Žmolík Jiří, Vaněk Vlastimil, Kraft Jaroslav, Zelenka Jaroslav

Značky: kapalného, výroby, operaci, jedné, hnojiva, způsob, dusíkatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kapalného dusíkatého hnojiva v jedné operaci na bázi dusičnanu amonného s využitím tepla roztoku dusičnanu amonného a záporného rozpouštěcího tepla močoviny k dosažení výrobku o vhodné teplotě pro skladování a expedici.

Zařízení k nabírání a zakládání pneumatik do samospádového skladovacího regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221080

Dátum: 15.01.1986

Autori: Blažek Jan, Pallay Ján

Značky: pneumatik, skladovacího, samospádového, zakládání, regálu, zařízení, nabírání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k nabírání a zakládání pneumatik do samospádového skladovacího regálu a jeho účelem je vyřešit rychlé, bezpečné a fyzicky nenáročné manipulace s pneumatikami. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základového rámu (1) na nosnou plošinu zakladače. Tento rám (1), na kterém je uspořádán trubkový rám (3), je opatřen spádovými kolejnicemi (2) a svodidly (4), které vytvářejí sekce pro pneumatiky (37). Každá sekce je...

Způsob určování elastických vlastností kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221079

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šulman Zenovej Pinkusovič, Pokryvaljo Naum Alexandrovič, Wein Ondřej, Pašik Gennadij Maximovič, Golbinová Inna Ivanovna

Značky: kapalin, určování, elastických, vlastností, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určování elastických kapalin vytvořením rotačního proudění kapaliny kolem osově symetrického tělesa, například koule, při němž se za účelem rozšíření rozsahu měření přidají do kapaliny elektrochemicky aktivní látky, například ferro-ferrikyanid draselný a elastické vlastnosti kapaliny se určují z výsledků měření limitního elektrického difúzního proudu podle vztahů pro vn. Pro zvýšení citlivosti se do kapaliny přidává v...

Zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221078

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Rozbořil Miloslav

Značky: úchylek, kruhovitosti, provoznímu, zařízení, měření, kuliček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základovému rámu zařízení je připojeno kuželové lůžko s funkční plochou zhotovenou z plastické hmoty o nízkém koeficientu tření pro vedení kuličky a unášeč pro uvádění kuličky do rotace. Unášeč je výkyvně uložený v kloubu, posuvný ve směru osy kuželového lůžka a přitlačovaný do kuličky prostřednictvím pružinového ústrojí. K...

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221077

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zůna Jaroslav, Reichel Pavel, Pellant Michal

Značky: polovodičové, zejména, vodivý, elektricky, tepelně, spoj, chladiče, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče, který je tvořen slitinou obsahující 41 až 48 % vizmutu, 20 až 26 % olova, 5 až 11 % cínu, 2 až 8 % kadmia a 16 až 22 % india.

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221076

Dátum: 15.01.1986

Autori: Jakeš Jan, Tlučhoř Zdeněk, Malec Václav, Rajský Antonín, Bárdoš Ladislav, Musil Jindřich

Značky: fóliích, vrstev, kovových, dielektrických, tenkých, způsob, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích, přičemž vytvářené tenké vrstvy jsou kovové, dielektrické, polovodivé, magnetické a supravodivé, vyznačený tím, že pevný terč, tvořící katodu magnetronového rozprašovacího systému, se rozprašuje v plazmatu vytvořeném v inertním plynu nebo ve směsi inertního a reaktivního plynu při tlaku v rozsahu 102 Pa až 102 Pa rozprášené částice pevného terče kondenzují a deponují se...

Sběrač proudu s pneumatickým pohonem a diferenciálním odpružením smýkadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221075

Dátum: 15.01.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: sběrač, pneumatickým, smýkadla, odpružením, proudu, pohonem, diferenciálním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstantní přítlak sběrače na trolej u pantografových a polopantografových sběračů proudu e1ektríckých trakčních vozidel. Konstantní přítlak je dosažen tím, že válec je kloubově spojen s horními konci horních ramen sběrače a ve válci je uložen píst spojený se smýkadlem, přičemž je diferenciální odpružení opatřeno vratnou pružinou. Diferenciální odpružení vylučuje vliv pasivních odporů z činnosti sběrače a tím se dosáhne...

Zapojení registračního systému pro elektrokardiograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 221074

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kozempel Milan

Značky: registračního, elektrokardiograf, systému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Ovládací člen motoru je připojen přes výkonový regulační člen na motor pro posuv registračního papíru a zároveň na tvarovací a budicí člen registračního systému. Navrhované řešení při pohotovostním chodu elektrokardiografu odstraňuje nevyhovující hladinu akustického projevu modulačního registračního systému tak, že z regulační servosmyčky se odstraní střídavý modulační signál v synchronizaci s...

Způsob výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221073

Dátum: 15.01.1986

Autori: Regner Karel, Burda Václav, Procházka Jiří, Jareš František

Značky: koncovek, proudu, chlazeného, vodou, elektrického, ohebného, způsob, výroby, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu s jádrem tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků. Vynález řeší problém vodivého spojení konců jádra s měděnými přívodními nátrubky. Způsobem podle vynálezu se výroba koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudů s jádrem, tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků, kde konce jádra se zavedou do měděných přívodních...

Česle se samočinným odstraňováním shrabků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221072

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kesler Josef

Značky: česle, samočinným, odstraňováním, shrabků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samočinného odstraňování hrubších nečistot (shrabků), které byly zachyceny česlemi z protékající vody, a to bez strojního stírání česlí. Česle se samočinným odstraňováním shrabků sestávají z hlavních česlí, na které jsou v horní části upevněny pomocné česle. Česlice hlavních česlí mají dolní část rozšířenou v segmenty, které slouží jednak k vyvažování horní poloviny hlavních česlí s pomocnými česlemi, jednak přebírají funkci...

Řehtačkový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 221071

Dátum: 15.01.1986

Autor: Olšák Miloň

Značky: zvedák, řehtačkový

Zhrnutie / Anotácia:

Řehtačkový zvedák sestávající z tělesa s hákem, zvedacím a zadržovacím mechanismem a páky s reverzním ústrojím, u kterého hřídel (6) procházející otvorem ořechu (3) má na svém konci vytvořen otvor (7) souosý s otvorem ořechu (3), ve kterém je umístěn upevňovací kolík, zatímco v nálitku (24) horní části tělesa (1) je uložen nosný čep (25) opatřený drážkou (26), ve kterém je uložen dřík (27) plochého háku (28) s otvorem (29) zajištěný kolíkem...

Vícesložková příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 221070

Dátum: 15.01.1986

Autori: Velínský František, Diviš Václav, Rypka Čestmír, Voříšek Přemysl, Rohlena Václav, Miklas Zdeněk, Maixner Václav

Značky: vícesložková, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká textilního oboru výroby složených přízí. Skaním dvou nebo více přízí se získá pevnější a stejnoměrnější příze. Výroba vícesložkových přízí je pracná a nákladná, přičemž jednotlivé příze mění při skaní svou základní charakteristiku. Úkolem je vytvořit vícesložkové příze, které by se podobaly skaným přízím, ale byly by vyráběny jednodušším způsobem za současné tvorby jedné složky příze v rotoru bezvřetenového spřádacího...

Zapojení pro řízení oběhu topné vody z akumulačního bloku s tlakovým přepouštěcím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221069

Dátum: 15.01.1986

Autori: Janeček Jiří, Petr Bohumír

Značky: tlakovým, řízení, oběhu, přepouštěcím, zapojení, akumulačního, topné, bloků, ventilem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení oběhu vody z akumulačního bloku do systému teplovodního vytápění tlakovým přepouštěcím ventilem při regulaci teploty vratné vody teplotně závislým ventilem. Podstatou vynálezu je zapojení tlakového přepouštěcího ventilu do směšovací větve, vřazené mezi výtlačnou stranu oběhového čerpadla a výstupní potrubí. Rovněž na výtlačné straně oběhového čerpadla ve vratném potrubí je zařazen teplotně závislý ventil. Přepouštěcí ventil...

Dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221068

Dátum: 15.01.1986

Autori: Uhlíř Josef, Hranička Jan

Značky: dvoustranné, pohyb, umožňující, uložení, kmitavý, rotační, součástí, stroje, zejména, superfinišovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukčně i výrobně jednoduché dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb, zaručující dlouhodobě přesný pohyb uložené součásti v obvodovém i v osovém směru a umožňující plynulé seřizování vůle v uložení. Dvoustranné uložení součástí se vyznačuje tím, že uložená součást je na obou koncích zakončena kuželovými hroty provedenými z otěruvzdorného materiálu. Tyto hroty přiléhají...

Způsob vytváření spojů, zejména složených vysokotlakých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 221067

Dátum: 15.01.1986

Autor: Souček Vlastimil

Značky: způsob, vytváření, vysokotlakých, složených, nádob, spojů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava stykových ploch složených vysokotlakých nádob nebo trub představuje jejich účelné zmenšení při zachování zásad stanovení radiálního tlaku a jemu odpovídajícímu přesahu průměru. Tohoto způsobu se dá využít v oboru výroby hlavní děl, při výrobě vysokotlakých akumulátorů používaných při obsluze hydraulických lisů, dále v obdobných případech v chemickém průmyslu. Je tím sledováno snížení pracnosti a doby přesného a náročného konečného...

Způsob isolace naftalenu z pyrolýzního oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221066

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Kusý Vladimír, Černý Jaroslav, Schöngut Jiří

Značky: isolace, pyrolýzního, oleje, způsob, naftalenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace naftalenu o čistotě nejméně 98 % z pyrolyzního plynového oleje tak, jak odpadá z olefinické jednotky nebo po úpravě, při kterém se pyrolýzní plynový olej podrobí krystalizaci při teplotách -10 až 40 °C, výhodně 0 až 30 °C a získaný krystalický naftalen se promývá roztokem metanolu s 0 až 30 % hmot. vody, výhodně 4 až 6 % hmot. vody. Pro získání naftalenu o čistotě nad 99 % se pyrolýzní plynový olej podrobí...

Zapojení převodníku proudu nebo napětí pro měření stejnosměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221065

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zakopal Erich, First Antonín

Značky: převodníku, proudu, veličin, měření, napětí, stejnosměrných, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení uvedeného převodníku, který je od měřeného obvodu galvanicky oddělen a je určen zejména pro řízení pulsních měničů. Převodník je sestaven ze dvou čidel a součtového členu. Dynamické čidlo je tvořeno proudovým transformátorem. Statické čidlo může být tvořeno Hallovou sondou nebo magnetoodporem, transduktorem, příp. optopřevodníkem. Výstupy obou čidel jsou připojeny k jednotlivým vstupům součtového členu, přičemž statické...

Zařízení pro ovládání úchopového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221064

Dátum: 15.01.1986

Autor: Ručný Jiří

Značky: mechanismu, ovládání, úchopového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání úchopového mechanismu, zejména čelistí mechanické ruky. Účelem vynálezu je vytvoření kvalitního řešení elektrického regulačního pohonu úchopového mechanismu, což doposud nebylo úspěšně realizováno. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že úchopový mechanismus je spojen s maticí pohybového šroubu na volném konci hřídele trojfázového asynchronního elektromotoru s rotorem nakrátko, kde jednotlivá fázová statorová...

Způsob ochrany polovodičového prvku tvořeného PIN-fotodiodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221063

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kopecký Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef

Značky: tvořeného, polovodičového, ochrany, způsob, prvků, pin-fotodiodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ochrany PIN-fotodiody, u které při kontaktním zalévání hrozí nebezpečí mechanického poškození, nepříznivého chemického ovlivnění, zhoršení elektrických a optických parametrů. Ochrana se řeší mezivrstvou mezi PIN fotodiodou a zalévací látkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezivrstva mezi ochrannou zalévací látkou a PIN-fotodiodou je vytvořena z polyvinylchloridu PVC, rozpuštěného v methylenchloridu CH2Cl2, a to tak, že...

Hydraulický obvod pro automatické zastavení plošin zdvihacích zařízení, při zvýšení jejich klesací rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221062

Dátum: 15.01.1986

Autori: Anýž Jaromír, Vávra Jaroslav, Rychtář Miroslav, Horáček Jiří, Engliš Karel Praha

Značky: zastavení, automatické, klesací, zvýšení, rychlostí, zařízení, jejich, plošín, hydraulický, zdvihacích, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou hydraulického obvodu pro automatická zastavení plošin zdvihacích zařízení při zvýšení jejich klesací rychlosti je, že obsahuje od nosného prvku zdvihacího zařízení přes kinematickou vazbu ovládané čerpadlo, na jehož výstup je připojen svým vstupem přepouštěcí ventil, uzavírací ventil a přesuvný rozváděč, ovládaný hydraulickým válcem, jehož prostor nad pístem je spojen s tlakovou větví přesuvného rozváděče, jehož výstup je přes škrticí...