Archív za 1986 rok

Strana 225

Valcovací stolice obsahujíci nejméně jednu dvojici pracovních valců oboustranně uložených

Načítavanie...

Číslo patentu: 221142

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mokříš Václav

Značky: dvojici, nejméně, stolice, jednu, válců, uložených, válcovací, pracovních, oboustranné, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém axiální tuhosti válcovacích stolic, který vyvstává zejména u stolic pro válcování tvarových profilů. Ložiska dvojice pracovních válců pro zachycení axiálních válcových sil jsou uložena v rámu válcovací stolice, přičemž ložisková tělesa ložisek pro zachycení radiálních válcovacích sil jsou uložena odděleně.

Zařízení pro uchycení usměrňovacího disku rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221141

Dátum: 15.01.1986

Autori: Březinová Jitka, Musil František

Značky: strojů, disků, zařízení, usměrňovacího, uchycení, žacích, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zařízení pro uchycení usměrňovacího disku pro čelně nesené rotační žací stroje, jehož účelem je zajistit spolehlivé usměrnění sečeného porostu bez větších nároků na prostorové uspořádání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosném držáku je stavitelně uspořádána objímka s trubkou, nesoucí prostřednictvím další objímky desku, k níž je prostřednictvím čepu připojeno přestavitelné rameno opatřené vodicím pouzdrem, v němž je...

Způsob výroby čidla vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221140

Dátum: 15.01.1986

Autori: Křemen Vladimír, Adamčík Ivan

Značky: způsob, čidla, vlhkosti, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čidla vlhkosti vytvořením kondenzátoru s dielektrikem citlivým na vlhkost, například kysličníkem hlinitým na křemíkovém substrátu, využívající běžnou technologii výroby integrovaných obvodů.

Způsob dvoustupňového sušení zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221139

Dátum: 15.01.1986

Autori: Těšík Jan, Praha, Choc Miroslav, Kučera Vlastimil

Značky: dvoustupňového, plodin, sušení, zemědělských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití dodávaného tepla při sušení zemědělských plodin při zachování kvalitního vzhledu, nutriční hodnoty a odstraňování pachů sušeného materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem dvoustupňového sušení, jehož podstatou je, že sušený materiál se předsouší v prvním stupni sušicím prostředím o teplotě vyšší než 350 °C, ve druhém stupni se sušený materiál dosouší sušicím prostředím o teplotě nižší než 350 °C a...

Zařízení pro odstřeďovaní fází o různé hmotnosti obsažených v roztocích a suspensích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221138

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šebek Jaroslav, Folprecht Richard

Značky: různé, odstřeďování, obsažených, hmotnosti, zařízení, fázi, suspensích, roztocích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstřelování fází o různé hmotnosti obsažených v roztocích a suspenzích je vhodné buď jen pro přepouštění kapalin ve sterilním prostředí, nebo pro přepouštění žíravých a toxických kapalin nebo může sloužit k rozdělení fází a současnému přepouštění rozdělených fází obsažených v roztocích a suspenzích. Zařízení je použitelné jak v pozemských podmínkách, tak i ve stavu beztíže. Zařízení se skládá z odstřeďovací jednotky válcového...

Způsob pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221137

Dátum: 15.01.1986

Autori: Weisser Otto Doc: Ing, Mostecký Jiří Prof: Ing:, Veselý Petr, Kubička Rudolf

Značky: způsob, pyrolýzy, frakcí, atomů, olefinických, obsahem, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu pyrolýzy olefinických frakcí s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku je umožnění pyrolýzy látek, které obsahují méně stabilní látky. Olefinické frakce s obsahem 3 až 5 atomů uhlíku z produktů pyrolýzy a z produktů katalytického krakování se předehřejí na teplotu od 120 do 650 °C, s výhodou od 180 do 500 °C, načež se dávkují do proudu primární alkalické suroviny, například propan-butanu, frakce uhlovodíku s obsahem 4 atomů uhlíku,...

Regulátor teploty pro elektrické kloboukové kvočny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221136

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lomoz František

Značky: elektrické, kvočny, kloboukové, teploty, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor zprostředkovává individuální regulaci teploty pod kvočnami, přitom nastavení požadované teploty se děje hromadně z jednoho místa. Tuto funkci zabezpečuje tvarovač síťového napětí a astabilním multivibrátorem ovlivňovaným čidlem teploty a přijímač signálu zadané teploty. Obvody společně působí pomocí expandéru na výkonový spínač v obvodu topného tělesa kvočny. Regulátor lze uplatnit pro individuální regulaci elektrického vyhřívání...

Ethery 2,6-dimethyl-3,5-dichlor-4-hydroxypyridinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221135

Dátum: 15.01.1986

Autori: Němcová Dagmar, Zikán Viktor, Šváb Alois

Značky: ethery, jejich, způsob, výroby, 2,6-dimethyl-3,5-dichlor-4-hydroxypyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká anthelminticky účinných etherů 2,6-dimethyl-3,5-dichlor-4-hydroxy pyridinu obecného vzorce ve kterém R značí 4-chlorfenyl-, 4-acetamidofenyl- nebo 2-methylthio-5-pyrimidinylskupinu, jakož i způsobu výroby těchto látek, a to reakcí 2,6-dimethyl-3,4,5-trichlorpyridinu se solí 4-chlorfenolu nebo 4-acetamidofenolu či 2-methylthio-5-hydroxypyrimidinu s alkalickým kovem, v polárním aprotickém rozpouštědle, jako dimethylformamidu nebo...

Způsob vytvoření kontaktní vrstvy na dilatačních elektrodách polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221134

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bartoš Ján, Zamastil Jaroslav, Praha, May Jan, Bloudková Lenka, Šimko Timotěj, Stejskal Pavel

Značky: polovodičových, způsob, elektrodách, kontaktní, dilatačních, součástek, vytvoření, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob vytváření kontaktní vrstvy na dilatačních wolframových nebo molybdenových elektrodách polovodičových součástek. Na odmaštěný a oleptaný povrch elektrody se galvanicky nanese vrstva niklu o tloušťce 0,3 až 1,0 µm a po oplachu vodou a osušení se nanese galvanicky vrstva zlata o tloušťce 0,3 až 2,0 µm s následným zažíhnutím ve vakuu při tlaku nižším než 10-2 Pa nebo v inertní či redukční atmosféře při procesu připájení...

Měkká lehčená koženka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221133

Dátum: 15.01.1986

Autori: Petřík Stanislav, Kotoučkova Marie, Mikula Jaroslav

Značky: koženka, její, lehčená, měkká, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Měkká lehčená koženka sestávající z lícové polymerní vrstvy, spojovací lehčené mezivrstvy a podkladové textilní vrstvy, případně impregnované polymerním pojivem, vyznačená tím, že lehčená mezivrstva o tloušťce 0,1 až 1,0 mm je tvořena polyakryláty a/nebo jejich kopolymery buď samosíťujícími, nebo ve směsi s pomocným síťovacím činidlem na bázi melaminformaldehydové pryskyřice a má při objemové hmotnosti suché pěny 100 až 600 kg/m3 pravidelnou...

Monoblokové zařízení pro kontinuální odlučovaní látek z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221132

Dátum: 15.01.1986

Autor: Barták Ladislav

Značky: odlučování, zařízení, látek, kapalin, monoblokové, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Monoblokové zařízení pro kontinuální odlučování látek z kapalin sestávající z prostoru flotačního, v němž je centrálně umístěna kuželovitá, směrem vzhůru se rozšiřující vestavba, dno níž ústí vířivá expanzní tryska a z prostoru filtračního, ve kterém je uložena plovoucí filtrační vrstva udržovaná ve vznosu kapalinopropustnou přepážkou, nad kterou je vytvořen prostor přefiltrované kapaliny, vyznačené tím, že filtrační prostor (2) je umístěn v...

Hydraulický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 221131

Dátum: 15.01.1986

Autori: Eret Jiří, Vlasák Jiří, Pauer Václav, Štajer Vojtěch

Značky: tlumič, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického tlumiče, u kterého je omezena velikost maximální tlumicí síly bez ohledu na rychlost posuvu pístu tlumiče. Hydraulický tlumič omezuje nežádoucí velikost síly mezi horním okem a spodní částí válce s okem, což pevnostně zabezpečuje konstrukci tlumiče a zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla. Další výhodou tohoto tlumiče je, že plynulým otevíráním průtokových průřezů je možno vhodně regulovat charakteristiku tlumiče....

Diferenciální odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221130

Dátum: 15.01.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: proudu, diferenciální, sběrače, smýkadla, odpružení, vozidel, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel, vyzbrojeného podélnou membránou, která má malé pasivní odpory a snese boční namáhání smýkadla v jakémkoliv směru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve dvoudílném pouzdru je uložena podélná membrána, která je usazena horním koncem v horní části vnitřního dílu, pevně spojeného s nosičem smýkadla a dolním koncem dosedá na dno, pevně spojené s vnějším dílem...

Odtahové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221129

Dátum: 15.01.1986

Autori: Veselý Jan, Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

Značky: stroje, okrouhlého, pletacího, zařízení, odtahové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického odtahového zařízení okrouhlého pletacího stroje, které má ventilátor, vzduchový filtr a nádobu pro úplety napojené v podtlakovém vedení. Vynález řeší umístění uzavírací klapky podtlakového vedení mimo nádobu pro úplety. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uzavírací klapka je zařazena mezi ventilátor a vzduchový filtr, před kterým je ještě nádoba pro úplety.

Zařízení pro stupňovité zvětšení síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 221128

Dátum: 15.01.1986

Autor: Šalda Alois

Značky: zvětšení, síly, zařízení, stupňovité

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je silové zařízení pro stupňovité zvětšení síly, sestávající z několika samostatných silových jednotek. Podstatou zařízení podle vynálezu jdou jednotlivé válce, v nichž jsou uloženy písty a opatřené přívodními otvory, dosedající na sebe v axiálním směru čelnými stykovými plochami a jsou navzájem staženy pomocí vrchní a spodní spojovací desky a spojovacích tyčí. Pístnice pístů jsou ve vzájemném dotyku pomocí stykových čel....

Formovací samotuhnoucí esterová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 221127

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hirsch Alfred, Krajčovič František

Značky: esterová, samotuhnoucí, formovací, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru slévárenské technologie a řeší regulaci doby tuhnutí formovací směsi, obsahující 100 hmotnostních dílů ostřiva, 2,7 až 3,7 hmotnostních dílů vodního skla a 0,28 až 0,33 hmotnostního dílu esterolu, zejména za nízkých teplot. Podstatou vynálezu je, že formovací směs dále obsahuje 0,01 až 0,10 hmotnostního dílu hydroxidu vápenatého pro dosažení podstatného zkrácení doby tuhnutí směsi.

Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221126

Dátum: 15.01.1986

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav

Značky: vláknité, agregátu, kotevní, príchytka, pecních, zejména, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kotevní příchytka, zejména pro upevňování vláknitých vyzdívek pecních agregátů k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kruhovému průchozímu otvoru kotevní příchytky jsou přiřazeny jednak dvě protilehlé průchozí drážky ve stěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě protilehlé neprůchozí drážky vyústěné ve stěně průchozího otvoru, přičemž roviny podélných stěn průchozích drážek jsou kolmé na roviny...

Zařízení pro zvýšení kapacity zásobníku sklízecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221125

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek Csc, Pavlica Ivo

Značky: sklízecího, stroje, zásobníku, zařízení, kapacity, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Základní zásobník sklízecího stroje je prostřednictvím přenášecího dopravníku spojen s přídavným zásobníkem. Do základního zásobníku je přenášecí dopravník zaveden otvorem ve stěně základního zásobníku. Případně může být přední konec přenášecího dopravníku uspořádán výkyvně s možností regulace naplnění objemu základního zásobníku.

Sdružené čelní a boční rovnací zařízení tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221124

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ruder Rudolf Prof: Dr:, Papírnik Pavel

Značky: strojů, čelní, boční, tiskařských, zařízení, rovnací, sdružené

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že sdružené čelní a boční rovnací zařízení sestává z těles čelních dorazů, na kterých jsou uchyceny vodicí segmenty, přičemž uvedená hřídel je uložena v bočnicích stroje. Tělesa čelních dorazů jsou opatřena čelními rovnacími plochami, přičemž vodicí segmenty jsou opatřeny rovinnými ploškami. Vnitřní vzdálenost rovinných plošek je shodná s šířkou formátu potiskovaných archů.

Orovnávací zařízení pro brusky na kuličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221123

Dátum: 15.01.1986

Autori: Král Miloslav, Novák Pavel, Suk Josef, Zahrádka Jan

Značky: orovnávací, zařízení, kuličky, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká orovnávacího zařízení pro brusky na kuličky, které je tvořeno orovnávacím ramenem osazeným skupinou orovnávacích diamantových bloků. Orovnávací rameno je otočně uloženo na čepu opatřeném na jednom konci závitem. Vynález řeší zvětšení životnosti orovnávacího zařízení u brusek na kuličky a jednoduchý způsob seřizování.

Těsnení filtrační vložky podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221122

Dátum: 15.01.1986

Autor: Smrž Bohuslav

Značky: průmyslového, filtrační, těsnění, filtru, podtlakového, vložky

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění podle vynálezu je provedeno tak, že víko skříně filtru je ve své spodní části opatřeno po celém obvodu rámen U-profilu dosedajícím svými otevřenými hranami na manžety filtrační vložky. Manžety jsou vytvořeny s přesahem svých pokrajů přes vnější obrys rámu.

Zapojení dohledového obvodu na přítomnost napětí v symetrickém třífázovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 221121

Dátum: 15.01.1986

Autori: Štefl Milan, Smolík Antonín

Značky: dohledového, třífázovém, obvodů, přítomnost, zapojení, napětí, symetrickém, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dohledového obvodu na přítomnost napětí v symetrickém třífázovém systému a řeší problém spolehlivosti funkce obvodu i při větších kolísáních hodnoty fázových napětí a vyloučení možnosti mylných hlášení výpadku fáze. Zapojením podle vynálezu, sestávajícím z třífázového dvoucestného usměrňovače a bistabilního klopného obvodu mezi něž je vřazen optoelektronický vazební člen, tvořený světloemitující diodou a...

Zapojení regulace elektrického výkonu a tlaku páry v odběru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221120

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Kotrba Vladimír, Pokorný František

Značky: výkonu, odběru, elektrického, zapojení, páry, tlaku, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin a v něm kondenzačních odběrových parních turbin. Řeší problém pružnosti přizpůsobení vzájemného poměru mezi regulací výkonu a tlaku páry v odběru, zejména při změně jmenovitých parametrů páry. Podstatou vynálezu je nahrazení mechanické odběrové páky elektronickým obvodem, v němž jsou vzájemně spojeny vyhodnocovací obvod regulátoru výkonu s obvodem zadané hodnoty tlaku v odběru a vyhodnocovací obvod...

Zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221119

Dátum: 15.01.1986

Autori: Blaha Miroslav, Páník Jaroslav, Frydrych Milan

Značky: bloků, přímé, regulace, ovládání, korekčního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu, zejména u válcovenských pohonů navíjedel, odvíjedel, tahových válců, a pod. Vynález řeší automatické řízení korekčního bloku analogovými automatizačními prostředky. Podstatou vynálezu je zapojení regulátoru tahu v pásu, korekčního bloku, zadávacího bloku, čidla tahu v pásu, nastavovacího bloku, regulátoru tloušťky pásu, čidla průměru svitku, dvou komparačních bloků a...

Mechanismus pro automatické zasouvání polotovarů, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221118

Dátum: 15.01.1986

Autor: Toman Otakar

Značky: stroje, kovárenské, ohřívací, zasouvání, mechanismus, polotovarů, automatické, indukční, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu pro automatické zasouvání polotovarů, zejména pro indukční kovárenské ohřívací stroje a řeší problém snížení možnosti poškození vyzdívky induktoru při zasouvání ohřátých polotovarů do induktoru. Účelu se dosahuje tím, že na mechanismu pro automatické zasouvání polotovarů, se stávajícím z vozíku, pohybujícího se rovnoběžně s osou induktoru a zasouvací tlačky, jsou na vozíku umístěném pod induktorem, zavěšena dvě stejně...

Pojistka pro jednotrubkové zábradlí dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221117

Dátum: 15.01.1986

Autor: Erben Karel

Značky: jednotrubkové, zábradlí, pojistka, lešení, dílcového, stavebního

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistka pro jednotrubkové zábradlí dílcového stavebního lešení, která řeší zajištění proti samovolnému vysunutí ze třmenu nosného sloupku. Pojistka je zhotovena z drátu ve tvaru podkovy, jejíž horní oblouk má šířku a alespoň zčásti i profil trubky přidržovaného zábradlí. Obě volná ramena pojistky jsou zakřivena do pružných oblouků, která jsou k uchycení s předpětím za spodní konec třmenu nosného sloupku lešení opatřena hákovitými...

Elektroseparační a/nebo elektroflotační zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221116

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

Značky: zařízení, nerozpustných, elektroseparační, látek, odpadních, elektroflotační, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem elektroseparačního a/nebo elektroflotačního zařízení pro oddělování ne rozpustných látek z odpadních vod a/nebo kalů je zvýšení ekonomičnosti těchto zařízení a úspoře elektrické energie. Zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, tvořenými síty, upravenými ve vzdálenosti 0,5 až 20 mm.

Ventil hlavního válce hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 221115

Dátum: 15.01.1986

Autori: Novotný Miroslav, Kopal Bohumil, Bidlas Václav

Značky: hydraulických, hlavního, válce, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil hlavního válce hydraulických brzd, zejména pro motorová vozidla. Vynález řeší nové provedení záklopky, která má doraz provedený jako osazení dříku tvaru komolého kužele a spirálovou kuželovou pružinu nesenou malým průměrem kužele. Vynález je realizovatelný u všech hlavních válců jedno i dvoukruhových brzd, které používají jako ventilu osově pohyblivé záklopky.

Přímočaré valivé vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221114

Dátum: 15.01.1986

Autor: Zejda Vladislav

Značky: přímočaré, valivé, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Přímočaré valivé vedení je určeno především pro tyče s axiálním a rotačním pohybem. Přímočaré valivé vedení tvoří objímka, která má v prostoru mezi svým vnitřním povrchem a vnějším povrchem tyče kuličky, uložené v podélných kanálcích vodícího tělesa kuliček. Kanálky mají šířku a výšku větší, než je průměr kuličky. Vodicí těleso má na obou čelech prstencová víka. Vnitřní průměr vodícího tělesa je větší než součet průměru tyče a dvojnásobku...

Způsob kontinuální kultivace kvasinek v médiích s více zdroji uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221113

Dátum: 15.01.1986

Autori: Štross František, Barta Jiří, Matějů Vít, Krumphanzl Vladimír, Verner Miroslav, Kujan Petr

Značky: způsob, kontinuální, kvasinek, zdroji, více, kultivace, médiích, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální kultivace kvasinek v médiích s více zdroji uhlíku, obohacených přídavkem zdroje růstových látek a stopových prvků při optimálních hodnotách teploty a pH. Počáteční fáze kultivačního procesu je vedena za nejméně desetiprocentního přebytku kyslíku a potřebných minerálních živin v médiu, a že zřeďovací rychlost se z počáteční hodnoty 0,15 h-1, s výhodou 0,1 h-1, během kultivace zvyšuje skokem hodnotu nejvýše 0,1...

Boční zakladač s ruční manipulací pro zdvihová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221112

Dátum: 15.01.1986

Autori: Nykl Jaroslav, Šrámek Vratislav

Značky: zdvihová, zařízení, zakladač, manipulaci, ruční, boční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je mechanizace zakládání a vyjímání břemen z úložných prostor, které jsou běžnými manipulačními prostředky nedostupné. Zakladač je řešen jako jednoduché přídavné zařízení k vysoko zdvižnému vozíku bez požadavku na motorický pohon. Podstatou vynálezu je upínací část umístěná na desce vysokozdvihu, na níž navazují nejméně tři nosné části na vzájem otočně spojené podél svislých os, přičemž poslední z nosných částí tvoří rameno nebo...

Lis, zejména pro vulkanizaci duší nebo plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 221111

Dátum: 15.01.1986

Autor: Peterka Tomáš

Značky: zejména, plastů, vulkanizací, pneumatik, duší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisu, zejména pro vulkanizaci duší nebo plášťů pneumatik, opatřeného uzávorovacím mechanismem a nízko zdvižným přítlačným pístem pro svírání formy. U výše uvedeného lisu řeší vynález utěsnění přítlačného pístu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi čelní plochou přítlačné desky a vnitřním osazením vytvořeným na obvodovém plášti tlakové komory je umístěn pružný těsnicí element, jehož výška je větší než nutný zdvih přítlačné...

Zařízení pro ruční výměnu přízových cívek u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221110

Dátum: 15.01.1986

Autori: Koďousek Jiří, Bureš Ladislav

Značky: cívek, přízových, zařízení, ruční, strojů, výměnu, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Předkládá se zařízení uvedeného druhu pro stroje pracující s kontinuálně běžící přízí, u nichž je cívka během navíjení otáčivě upevněna na výkyvném ramenovém držáku a za současného rozvádění příze pomocí vratně se pohybujícího vodiče poháněna unášecím válečkem, nacházejícím se v třecím styku s jejím obvodem. Zařízení sestává ze sacího ústrojí pro odstraňování příze kontinuálně vedené k plné cívce, zatímco tato je vyměňována a z oddělovacího...

Separační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221109

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zelinka Jaroslav, Šebor Václav

Značky: výměník, separační, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti i pro částice mikronové velikosti a zvýšení separační i chladicí účinnosti. Tohoto účelu se dosáhne separačním prvkem v podobě svislé propustné vrstvy, která obaluje vnější obvod chladicího svazku a společně s rozváděčem, sběračem a převáděčem tak tvoří vestavbu. Osou vestavby prochází centrální kanál, kterým proudí plyn do mezitrubkového prostoru chladicího svazku. Vestavba je umístěna v uzavřené nádobě...

Termostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 221108

Dátum: 15.01.1986

Autor: Jarolímek Svatopluk

Značky: termostat

Zhrnutie / Anotácia:

Termostat, s použitím termobaterií výhodný především pro chlazení, případně i ohřívání, eventuálně i pro teplotní stabilizaci malých zařízení, například v elektronice, řeší problém snížení tepelných ztrát účelnou mechanickou vazbou pouze mezi tepelně pasivními součástmi, například mezi chladiči, nebo mezi chladičem a vnějším krytem termostatu, případně mezi dvěma teplotně stabilizovanými předměty, jakož i mezi dvěma vnějšími kryty tepelně...

Vysokopevnostní konstrukční ocel a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 221107

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kufa František, Cieslar Oldřich, Poláchová Jana

Značky: konstrukční, vysokopevnostní, způsob, tepelného, jejího, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokopevnostní konstrukční ocel, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti obsahující v hmotnostním množství C od 0,19 až 0,26 %, Mn 0,60 až 1,10 %, Cr 0,30 až 1,0 %, Ni 0,40 až 0,80 %, Al 0,02 až 0,05 %, P max. 0,025 %, S max. 0,025 %, vyznačená tím, že dále obsahuje v hmotnostní koncentraci Si od 0,35 až 0,60 %, V od 0,05 až 0,15 %, Cu od 0,03 až 0,12 %, Co 0,01 až 0,1 % zbytek železo, přičemž P + Sn + Sb nepřevyšuje 0,040 %....

Zálivková hmota, zejména pro koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221106

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubínová Ludmila, Křištof Jindřich, Ševčík František

Značky: zejména, baterie, koksárenské, zálivková, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zálivkové těsnicí hmoty, zejména pro utěsnění trubek pro přívod plynu do koksárenských baterií. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hmota sestává z 10 až 50 objemových procent dinasové moučky, 10 až 50 objemových procent šamotové moučky, 6 až 20 objemových procent křemičitého úletu o průměrné velikosti zrna v rozsahu 1 až 1,5 mikrometru s minimálním obsahem 90 procent kysličníku křemičitého, 5 až 35 objemových procent vodního...

Vzorovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221105

Dátum: 15.01.1986

Autori: Štembera Jaroslav, Havránek Milan, Kaše Oldřich

Značky: stroje, okrouhlého, zařízení, pletacího, vzorovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje se vzorovacím zařízením obsahujícím výkyvné páčky, působící v jedné své poloze na výkyvné stopry, uložené pod jehlami v drážce jehelního válce, jehož podstata spočívá v tom, že výkyvným páčkám jsou přiřazeny palce s dorazy ovládané vačkou, pohybově spřaženou s jehelním válcem, při čemž tyto výkyvné páčky jsou opatřeny pružinami vetknutými svým druhým koncem do tělesa nosiče a přiřazenými ovládacímu...

Způsob výroby specifických sušených bakteriofágů k prevenci a léčbě hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 221104

Dátum: 15.01.1986

Autor: Procházka Radomil

Značky: způsob, výroby, specifických, sušených, hospodářských, bakteriofágů, prevenci, zvířat, léčbě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby specifických sušených bakteriofágu k prevenci a léčbě hospodářských zvířat statickou kultivací, vyznačující se tím, že se na tekuté 3,0 až 4,0 % kaseinhydrolyzátové půdě s obsahem aminového dusíku 200 až 230 mg % pomnožuje kmen rodu Salmonella a jemu odpovídající specifický, virulentní bakteriofág při teplotě 36,5 až 37,5 °C při pH 7,0 až 7,6 po dobu 3 až 5 hodin, přičemž získaný surový fagolyzát se opakovaně inaktivuje při...

Způsob přípravy 5-azacytosinových nukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221103

Dátum: 15.01.1986

Autori: Veselý Jiří, Pískala Alois, Čihák Alois

Značky: způsob, nukleosidů, 5-azacytosinových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 5azacytosinových nukleosidů obecného vzorce I kde R1 značí volný nebo chráněný glykosyl, R2 vodík, alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, halogenalkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, aralky1 se 7 až 12 atomy uhlíku, fenyl, R3 a R4 stejné nebo různé značí atomy vodíku, alkyly s 1 až 6 atomy uhlíku nebo aralkyly se 7 až 12 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se roztok chráněného glykosy1isokyanátu obecného vzorce II Rl`-N=C=O (ll), kde R1` je chráněný...