Archív za 1986 rok

Strana 223

Způsob přenášení povelových telegramů v časovém multiplexu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221272

Dátum: 15.01.1986

Autori: Plum Bernhard, Wunderer Jürgen-hans

Značky: časovém, povelových, multiplexu, telegramů, provádění, způsob, zařízení, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přenášení povelových telegramů v časovém multiplexu na jediném vysokofrekvenčním nosném kmitočtu od vzájemně stejně oprávněných autonomních snímacích stanic, opatřených vysílačem a přijímačem, k přijímačům řízených pohybujících se objektů, přičemž ve snímací stanici již jsoucí povelové telegramy se přenášejí ve stanoveném vysílacím cyklu, ale změněné povelové telegramy přednostně, vyznačující se tím, že při použití snímacích stanic,...

Způsob a zařízení pro tkaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 221271

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mcginley Thomas Francis

Značky: tkání, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tkaní používající prošlupů pohybujících se v podélném směru osnovních nití po rovinné dráze, při kterém se na osnovních nitích vytvářejí a udržují prošlupy a tyto prošlupy se pohybují v podélném směru osnovních nití směrem k místu na hotové části tkaniny, kde se přiráží útek a útkové nitě se zanášejí do každého z těchto pohybujících se prošlupů, vyznačený tím, že přední konce útkových nití se při zanášení do těchto prošlupů pohybují...

Způsob a zařízení ke stanovení antigenů a protilátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221270

Dátum: 15.01.1986

Autori: Sawai Masanobu, Sudo Tadamitsu, Enomoto Shogo

Značky: stanovení, způsob, antigenů, protilátek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení antigenů a protilátek, vyznačený tím, že se protilátky nebo antigeny fixují na nerozpustné částečky nosiče se středním průměrem menším než 1,6 ?m, nerozpustné částečky se sensibilisují, protilátky nanesené na nosném materiálu a/nebo na nosném materiálu nanesené antigeny se nechají reagovat s odpovídajícími antigeny nebo protilátkami nebo s jejich směsí v kapalném médiu a změří se extinkce reakční směsi po ozáření světlem o...

Způsob přípravy nových 1,5-disubstituovaných 2-pyrrolidonových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221269

Dátum: 15.01.1986

Autor: Nelson Albin James

Značky: sloučenin, způsob, 1,5-disubstituovaných, přípravy, 2-pyrrolidonových, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 1,5-disubstituovaných 2-pyrrolidonových sloučenin obecného vzorce I a jejich C5 epimerů, kde Q představuje skupinu -COOH nebo -COOR, kde R představuje alkylskupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, W představuje jednoduchou nebo cis dvojnou vazbu, Z představuje jednoduchou nebo trans dvojnou vazbu, M představuje skupinu vzorce R´ představuje fenyl- nebo fenoxyskupinu, vyznačený tím, že se v pyrrolidonové intermediární sloučenině...

Pluhovací zařízení s uhelným pluhem, opatřeným vodicí deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221268

Dátum: 15.01.1986

Autori: Steinkuhl Bernd, Hauschopp Alois

Značky: uhelným, zařízení, deskou, opatřeným, pluhem, vodiči, pluhovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hornictví a důlního strojírenství. Řeší problém zdokonalení pluhovacího zařízení s uhelným pluhem, který je opatřen vodicí deskou a kluzným vedením, uspořádaným pod porubním dopravníkem, přičemž kluzné vedení a porubní dopravník jsou vzájemně kloubově spojeny na straně zakládky. Problém je řešen tak, že každý článek kluzného vedení je opatřen několika, např. třemi vyčnívajícími rameny, jež jsou pomocí závěsného čepu...

Těleso čelní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221267

Dátum: 15.01.1986

Autor: Ziegler Gerhard

Značky: těleso, turbiny, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru energetického strojírenství a vztahuje se na čelní vodní turbiny. Úkolem vynálezu je vytvořit těleso čelní turbiny, jež by bylo dostatečně tuhé a přitom ponechávalo dostatečně volný prostor pro potřebnou manipulaci s rotorem turbiny při montáži a opravách. Úloha je řešena tím, že na radiálních ramenech uvnitř pláště turbinového tělesa jsou uspořádány nosníky rovnoběžně s osou rotace rotoru, na jejichž konci na straně...

Lis k výrobě výlisků ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221266

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kühtreiber Franz

Značky: výrobe, sypkého, výlisků, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisu k výrobě výlisků ze sypkého materiálu, zejména rostlinné povahy, skládajícího se z poháněného děrovaného válcového prstence, v němž je výstředně uložen dutý lisovací váleček opatřený alespoň na části obvodu otvory pro průchod výlisků do dutého vnitřku. Vnější průměr lisovacího válečku odpovídá nejméně polovině a s výhodou dvěma třetinám vnitřního průměru válcového prstence.

Pojízdný stroj, zejména podbíječka kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221265

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: zejména, stroj, podbíječka, pojízdný, kolejí

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj, zejména podbíječka kolejí a nivelační stroj pro podbíjení, který má na podvozcích uložený rám stroje, který je vytvořen jako uprostřed podélné osy stroje upravený trámový podélník, přičemž podbíjecí, popřípadě zhutňovací agregáty jsou uspořádány vně profilu podélníku.

Stroj pro podbíjení příčných pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221264

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: pražců, příčných, stroj, podbíjení, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro podbíjení koleje s alespoň jedním výškově přestavitelným podbíjecím agregátem, který má dva navzájem výkyvné podbíjecí nástroje uspořádané na unášeči a opatřené držáky podbíjecích nástrojů, které jsou vytvořeny jako tuhá jednotka, a výkyvná ramena těchto držáků podbíjecích nástrojů jsou upravena vzhůru a v podstatě nad kolejnicí a jsou uložena na unášeči podbíjecích nástrojů a spojena s vibračním a přisouvacím...

Pojízdný stroj pro kontinuální nivelaci a zhutňování štěrkového lože koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221263

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: kontinuální, lože, koleje, štěrkového, stroj, nivelaci, zhutňování, pojízdný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro kontinuální nivelaci a zhutňování štěrkového lože koleje podle vztažného systému, který má pluhové ústrojí pro přivádění štěrku a urovnávání pláně po nadzdvihnutí koleje valivým a zdvihacím ústrojím uvolněného lože a za pluhovým ústrojím uspořádané zhutňovací ústrojí tvořené vibračním ústrojím a s ním spojeným zatěžovacím ústrojím, přičemž pluhové ústrojí je vytvořeno ve střední části upraveným a ve tvaru písmene V vytvořeným...

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku a reaktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221262

Dátum: 15.01.1986

Autor: Pagani Giorgio

Značky: reaktoru, syntézu, provádění, reaktor, amoniaku, tohoto, způsobu, způsob, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku je uskutečňován tak, že plyn je veden z tepelného výměníku do prvního katalytického lože a odtud částečně do parního kotle a částečně do středového prostoru, kde se oba proudy spojují a proudí do druhého katalytického lože a poté do tepelného výměníku. K vedení plynů do prvního a druhého katalytického lože slouží mezery vytvořené prodlouženou stěnou tepelného výměníku a prodlouženou stěnou...

Zhutňovací, případně podbíjecí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221261

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: podbíjecí, stroj, zhutňovací, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Zhutňovací, příp. podbíjecí stroj, zejména s několika skupinami podbíjecích nástrojů uspořádaných za sebou v podélném směru koleje a s optickým, příp. akustickým signalizačním zařízením, které je spojeno s počítačem pražců a příp. nebo s měřičem dráhy a které vydává signály, signalizující přiblížení k nejblíže následujícímu podbíjenému místu a jeho dosažení.

Zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221260

Dátum: 15.01.1986

Autori: Biot Bernard, Blanc Charles

Značky: zařízení, jedné, ústrojí, pneumatického, trysky, zavádění, nejméně, příze, tvarovacího, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí této příze. Vynález řeší úlohu vytvořit zařízení pro samočinné zavádění příze do pneumatického tvarovacího zařízení, aniž by docházelo ke vzniku značného množství odpadu. Tato úloha je podle vynálezu řešena tím, že zařízení je tvořeno soustavou uloženou přestavitelně před vstupem tvarovacího ústrojí (B) a obsahující tekutinové...

Planetové soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221259

Dátum: 15.01.1986

Autor: Nilsson Sven Walter

Značky: soukolí, planetové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká planetového soukolí, které sestává z primárního hřídele, hnacího hřídele, vložených hřídelů, nejméně jednoho nosiče planetových kol, uspořádaného vždy na jednom z uvedených vložených hřídelů a opatřeného nejméně dvěma ložiskovými čepy. Vynálezem se řeší problém zmenšení délky planetového soukolí a problém zlepšení přenosu točivého momentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ložiskové čepy jsou opatřeny třecími planetovými koly,...

Podbíječka pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 221258

Dátum: 15.01.1986

Autor: Theurer Josef

Značky: podbíječka, pražců

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíječka pražců pro současné podbíjení několika za sebou uspořádaných příčných pražců koleje s podbíjecími nástroji, které jsou určené k zasouvání do tří bezprostředně za sebou následujících prostorů mezi pražci, jsou uložené na výškově přestavitelném rámu podbíjecích nástrojů a jsou přísuvnými pohony spojeny se společným vibračním pohonem, přičemž vždy dva společně do jednoho prostoru mezi pražci zasouvatelné, v opačném směru proti sobě...

Způsob výroby ochranných povlaků na uhlíkových elektrodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221257

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ninov Emil Pantaleev, Valtschev Alexandr Jordanov

Značky: výroby, elektrodách, způsob, ochranných, povlaků, uhlíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity a zlepšení jakosti povlaku při výrobě ochranných povlaků zpracováním elektrickým obloukem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se elektrický oblouk stabilizuje magnetickým polem, vytvářeným proudem elektrického oblouku nebo samostatným proudovým zdrojem. Zpracování pomocí elektrického oblouku se provádí proudem o intenzitě vyšší než 600 A, s výhodou 1000 až 2500 A, a na vzdálenost od 10 do 17 mm. Osa...

Způsob ochrany žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221256

Dátum: 15.01.1986

Autori: Biolik Felicjan, Morys Zygmunt

Značky: křemíku, výrobků, korozi, způsob, karbidu, ochrany, proti, žárovzdorných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku proti korozi v oxidačním prostředí vyznačující se tím, že při omezení pronikání kyslíku do pórů uvnitř výrobků se vnější povrch výrobků chrání dokonale těsným krytem před vytvořením kysličníku uhelnatého v pórech výrobků.

Metalurgická pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 221255

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tinnes Bernhard, Baumann Rainer, Egg A Dür Bernhard

Značky: metalurgická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká metalurgické pece s výtokovým žlabem, který je upevněn na peci, přičemž podle vynálezu je mezi výtokovým žlabem a pecí uspořádán šoupátkový uzávěr. Výtokový žlab přitom může být rozebíratelně upevněn na šoupátkovém uzávěru nebo je podepřen na pohyblivých částech šoupátkového uzávěru.

Šoupátkový uzávěr pro odpichový kanál metalurgické pece nebo nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221254

Dátum: 15.01.1986

Autor: Tinnes Bernhard

Značky: kanál, uzáver, nádoby, odpichový, šoupátkový, metalurgické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátkového uzávěru pro odpichový kanál zejména metalurgické pece, který sestává z uzávěrové jednotky, opatřené skříní šoupátka s žárovzdornou pevnou deskou a šoupátkem s žárovzdornou posuvnou deskou a ze zdvihového pohonu, jehož zdvihový orgán je se šoupátkem propojen pomocí spojky a jehož skříň je uvolnitelně spojena se skříní šoupátka, přičemž podle vynálezu je šoupátkový uzávěr opatřen poddajnou nosnou součástkou spojenou s...

Způsob získávání kyanidů z elektrolytických oplachovacích vod, které obsahují rozpustné kyanidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221253

Dátum: 15.01.1986

Autori: Peuser Machael Franz-xaver, Bartolo José Benedito

Značky: obsahují, způsob, oplachovacích, kyanidů, kyanidy, rozpustné, elektrolytických, získavání, které

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání kyanidů z oplachovacích vod galvanotechniky. Úkolem vynálezu je podstatné snížení škodlivosti pro prostředí a úspora provozních nákladů, jako je energie. Podle vynálezu spočívá způsob zpětného získávání v úplné přeměně rozpustných kyanidů na nerozpustné kyanidy pomocí kovových solí s rozsahem atomové hmotnosti 60 až 200, následné filtraci nebo dekantaci a promytí nerozpustných produktů. Výsledné...

Způsob zlepšené reprodukce čárových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 221252

Dátum: 15.01.1986

Autori: Wellendorf Klaus, Sing Gerhard

Značky: zlepšené, způsob, reprodukce, informaci, čárových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zlepšené reprodukce čárových informací, při němž je prováděn záznam s jemnějším rozkladem než snímání, snímané hodnoty se za účelem zachycování okolí každého snímaného bodu ukládají číslicově ve formě množiny vedle sebe ležících snímacích linií a jemnější rozklad při záznamu se provádí množinou selektivně řiditelných záznamových paprsků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicí informace pro selektivní řízení...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221251

Dátum: 15.01.1986

Autor: Brown Irvin Frederick

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako fungicidně účinnou složku pyrimidin obecného vzorce I kde X je chlor nebo fluor, a sloučeninu obecného vzorce II kde R je furyl-2-yl nebo CH2OCH3, v hmotnostním poměru 1 : 1 až 1 : 250.

Zařízení pro rovnání odstřižných plechů u hutních a strojírenských nůžek s valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221250

Dátum: 15.01.1986

Autori: Holý Vladimír, Vyčichl Jaroslav, Vacík Petr

Značky: nůžek, strojírenských, odstřižných, hutních, zařízení, rovnání, plechů, valivým, střihem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rovnání odstřižených plechů u hutních a strojírenských nůžek s valivým střihem. Řeší se jím rovnání odstřižků při současně probíhajícím střihu, a to zařízením, sestávajícím z nepohyblivé rovnací desky, upevněné pojistnými elementy a upevňovacími prvky k boční stěně držáku spodního nože. Rovnací deska je uspořádaná podél spodního nože, rovnoběžně s jeho střižnou hranou, přičemž horní plocha opěrné desky je vzdálena...

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221249

Dátum: 15.01.1986

Autor: Coufal Stanislav

Značky: zapojení, rázů, tlumení, doběhu, hydromotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů, zejména hydromotorů pracovních a pohybových orgánů hydraulického zemního nebo stavebního stroje, kde ovládač je hydraulicky propojen s pístními prostory rozváděče hydromotoru, vyznačující se tím, že hydraulické propojení ovládače (3) s rozváděčem (2) hydromotoru (1) je provedeno přes pomocný rozváděč (4), jehož první kanál je propojen první větví (6) s prvním pístním prostorem rozváděče (2) a...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221248

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: zařízení, předmětů, feromagnetických, materiálů, sypkého, přepravovaného, separaci, magnetickou, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu (5) na dopravníku (2), které sestává z pásového elektromagnetického separátoru (1), zavěšeného nad výsypným koncem dopravníku (2) a to na pevné konstrukci (6) lany (7) a (8), z nichž lano (8), spojené s částí pásového elektromagnetického separátoru (1), bližší k pásovému dopravníku (2) je spojeno se zvedacím zařízením (3),...

Zařízení na upínání a otáčení obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221247

Dátum: 15.01.1986

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota, Slezák Josef

Značky: obrobků, zařízení, otáčení, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na upínání a otáčení obrobků, zejména u vertikálních stavebnicových dvouvřetenových lapovacích strojů s poloautomatickým cyklem, v lapovacích stanicích. Podstatou vynálezu je, že na vnější straně nosného věnce spojeného pevně s otočným stolem jsou obvodově uspořádány tělesa upínače a nosiče upínače, kde tělesa upínače jsou přes horizontální čepy a kde nosiče upínače jsou přes zakotvenou osu s omezením stavěcími šrouby a...

Způsob výroby biomasy vybraných kmenů druhů Haemophilus influenzae a Haemophilus parainfluenzae

Načítavanie...

Číslo patentu: 221246

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pavlík Vlastimil, Bělohlávek Stanislav, Celba Vladimír, Stránský Vítězslav

Značky: kmenů, haemophilus, parainfluenzae, vybraných, influenzae, druhu, způsob, biomasy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání velkých kvant biomasy vybraných druhů hemofilů, která má optimální a standardní vlastnosti. Uvedeného účelu se dosáhne přípravou subkultur na třepacím zařízení za přesně stanovených podmínek a vyočkováním do sady kultivačních fermentorů, v nichž semikontinuálním způsobem za přísně udržované teploty, vzdušnění a míchání probíhá vlastní produkční proces. Jeho jednotlivé fáze se opakují, obsah všech fermentorů se v době,...

Způsob kontroly uložení ložiska ve zkušebním stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221245

Dátum: 15.01.1986

Autor: Rathuský Jiří

Značky: kontroly, způsob, ložiska, uložení, zkušebním, stroji, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zkoušení valivých ložisek. Vynálezem je řešeno zjištění úhlu vyklopení vnitřních kroužků ložisek při jejich zatěžování. Podstata vynálezu je ve způsobu měření úhlu vyklopení vnitřního kroužku ložiska prostřednictvím zvětšené čelní plochy unášecí hřídele, jejíž výkyv se přenáší na čidla dvojice měřidel a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález je možno využít v ložiskovém průmyslu a ve strojírenství pro hodnocení...

Spojka důlních poddajných ocelových výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 221244

Dátum: 15.01.1986

Autor: Břuska Otakar

Značky: spojka, důlních, oceľových, výztuží, poddajných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky důlních poddajných ocelových výztuží pro vyztužování dlouhých důlních děl apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze dvou dílů tvarově i rozměrově stejných, kde vnější tvar každého dílu spojky je stejný jako vnitřní tvar profilu výztuže a vnitřní tvar každého dílu spojky je stejný jako vnější tvar profilu výztuže. Boční stěny dílů spojky jsou vyhnuty do pravého úhlu vůči ose profilu a jsou opatřeny otvory pro...

Zapojení s komparátorem pro testování mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 221243

Dátum: 15.01.1986

Autor: Smíšek Jiří

Značky: systému, testování, mikroprocesorového, zapojení, komparátorem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší zlepšení pozorovatelnosti průběhu autonomního testu mikroprocesorového systému, a tím zvýšení stupně diagnostického rozlišení v případě výskytu poruchy. Řešení se dosahuje komparací průběhu stejných autonomních testů ve stejných mikroprocesorových systémech v reálném čase, což se uskutečňuje pomocí testovacího komparátoru, který porovnává v průběhu komunikace na sběrnicích stavy adresních a datových linek, synchronizuje srovnávané...

Uspořádání držáku páčky řídítek a držáku přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221242

Dátum: 15.01.1986

Autori: Brejcha Josef, Dražan Václav

Značky: přepínačů, uspořádání, držáku, řídítek, páčky

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání držáku páčky řídítek a držáku přepínačů je určeno pro řídítka motocyklu a jiných jednostopých motorových vozidel. Jednodílný držák páčky řídítek, vytvořený jako jednostranně rozříznutá objímka stahovaná svíracím šroubem a dvoudílný držák přepínačů jsou uloženy vzájemně nastavitelně. Horní část držáku přepínačů i dolní část držáku přepínačů jsou opatřeny vystupujícím nákružkem a jednodílný držák ruční páčky řídítek je opatřen...

Prefabrikovaný segment otevřeného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221241

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kořenek Miroslav, Stráský Jiří

Značky: otevřeného, prefabrikovaný, segment, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný segment otevřeného průřezu s jedním příčníkem je vhodný pro výstavbu konstrukcí estakád, mostů apod. Segment tvoří deska s římsami a nejméně jedním trámem, přičemž deska je uprostřed své délky vyztužena jediným příčníkem. Styčné plochy desek mohou být zesíleny náběhem ke kotvení předpínacích kabelů. Vynález je vhodný také pro prefabrikované segmenty konstrukcí stropů a střech.

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221240

Dátum: 15.01.1986

Autor: Reljič Jakša

Značky: motorů, řízení, krokového, zapojení, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v režimech vpřed krokovou rychlostí, vzad krokovou rychlostí a maximální rychlostí pro jeden nebo nejméně dva synchronně běžící krokové motory. Zapojením podle vynálezu se reguluje krokovací kmitočet uvnitř rozsahu mezi nulovým kmitočtem a kmitočtem odpovídajícím režimům vpřed, nad a maximální rychlosti. Čidlo krokového motoru je připojeno přes režimům vpřed, nad a maximální rychlostí. smyčky na...

Způsob výroby 2,6-dimethyl-3,4,5-trichlorpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221239

Dátum: 15.01.1986

Autori: Němcová Dagmar, Šváb Alois, Rábek Vlastimil, Zikán Viktor

Značky: výroby, způsob, 2,6-dimethyl-3,4,5-trichlorpyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,6-dimethyl-3,4,5-trichlorpyridinu reakcí 2,6-dimethyl-3,5-dichlor-4-pyridonu s oxychloridem fosforečným. Látka je výchozí produkt pro přípravu anthelminticky účinných 4-substituovaných 2,6-dimethyl-3,5-dichlorpyridinů.

Zapojení elektrického regulátoru otáček vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221238

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lamač Jiří

Značky: regulátoru, zapojení, elektrického, otáček, vodní, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení vodních turbín a řeší zapojení elektrického regulátoru otáček vodní turbíny. V převodníku odchylky kmitočtu se vytváří signál, který přichází spolu se signálem z obvodu zpětné vazby a z řídicího členu na vstupy sumátoru. Zde se signály sečtou a vedou se přes přepínací obvod do integračního členu. Na výstupu integračního členu je výsledný signál, který se vede přes obvod zpětné vazby na vstup sumátoru. Při poklesu kmitočtu...

Rybářský naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 221237

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vecka Vladimír

Značky: naviják, rybářský

Zhrnutie / Anotácia:

Na obr. 1 je zobrazen rybářský naviják, jež umožňuje mimo nastavení konstantního brzdicího tlaku závislého na vlastnostech rybářského prutu a vlasce ještě tlak proměnlivý, který je závislý na lovné situaci. Pomocí páčky s ukotveným lankem a bovden je vyvolán pohyb šroubu, který se i s maticí přisouvá k rohatce, čímž dochází k požadované změně brzdicího účinku, přičemž původně nastavený tlak zůstává po odbrždění zachován.

Vstup do mlýna, zejména pro mletí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221236

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: mlýna, mletí, vstup, cementů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení průchodu komponentů vstupem do mlýna a zamezení jejich ztrátám únikem netěsnostmi vstupu. Uvedeného účelu se dosáhne vestavbou lopatkového kola do šnekovice otočného ložiskového čepu a vytvořením dvojstupňového těsnění pomocí ucpávkového tělesa s mazacím elementem, těsnicím elementem, přitlačovací přírubou a kroužkem přichyceným k čelu šnekovnice s pláštěm lopatkového kola.

Způsob řízení záznamu funkční závislosti dvou veličin souřadnicovým zapisovačem a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221235

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hudec Lubomír, Veselý Jan, Myslík Vladimír

Značky: veličin, zapisovačem, záznamu, závislosti, souřadnicovým, provádění, způsobu, funkční, řízení, zapojení, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení grafického záznamu funkční závislosti dvou fyzikálních veličin a zapojení k provádění způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že se rychlost změny primární veličiny řídí rychlostí změny sekundární veličiny. Vyhodnocení okamžité rychlosti změny sekundární veličiny je prováděno derivačním zesilovačem, na jehož výstup je navázán řízený zdroj proudu, kterým je nabíjen kondenzátor, jehož napětí na svorkách určuje hodnotu...

Způsob přípravy sodné soli m-aminobenzensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221234

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vijíř Vladimír, Misař Zdeněk, Stašek Emanuel

Značky: kyseliny, m-aminobenzensulfonové, způsob, přípravy, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sodné soli n-aminobenzensulfonové kyseliny redukcí m-nitrobenzensulfonanu sodného železem v prostředí elektrolytu prováděný tak, že se do reakčního prostoru předloží voda nebo část roztoku nitrolátky, přidá se kyselina chlorovodíková, po ohřátí na 85 až 95 °C se přidá železo, výhodně ve formě pilin, a dávkuje se roztok sodné soli m-nitrobenzensulfonové kyseliny za současného sledování potenciálu železných pilin, který je...

Způsob spojování lineárních textilních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221233

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kazda Ota, Plíštil Jiří, Beneš Milan, Šimko Jozef

Značky: textilních, lineárních, způsob, spojování, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Výše uvedený vynález řeší způsob spojování lineárních textilních útvarů ve formě nití, přástů, pramenů, kabílků, pásků a jiných podobných útvarů s podkladovou vrstvou jako je například papír, fólie, netkaná textilie, tkanina, pletenina, vlákenná vrstva nezpevněná nebo zpevněná žehlením, vpichováním a podobně. Způsob spojování podle vynálezu spočívá v tom, že alespoň jeden lineární textilní útvar se nejprve ovinuje termoplastickým materiálem,...