Archív za 1986 rok

Strana 222

Napěťový komparátor s dvěma komparačními hladinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221312

Dátum: 15.01.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: napěťový, hladinami, dvěma, komparátor, komparačními

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká napěťového komparátoru, který umožňuje rozlišit dvě komparační úrovně. Obvod umožňuje při použití jediného rozdílového zesilovače rozlišit dvě navzájem nezávislé, libovolně nastavitelné napěťové úrovně. K dosažení požadované funkce je zavedena záporná zpětná vazba, která je přerušena v okamžiku dosažení některé ze dvou komparačních úrovní. Obvodu podle vynálezu může být použito k realizaci přepěťové a podpěťové...

Způsob výroby 1,10-dekandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221311

Dátum: 15.01.1986

Autori: Žák Jiří, Jakubíčková Eliška

Značky: způsob, 1,10-dekandiolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 1,10-de-kandiolu, základního meziproduktu syntézy myorelaxancií, a to redukcí dimethyl nebo diethylesteru kyseliny sebakové natrium-bis(2-methoxy-ethoxy)aluminiumhydridem v benzenu nebo toluenu, při teplotě varu reakční směsi.

Zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221310

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hinze Jan

Značky: podružné, obvodů, zapojení, přesného, sdílení, systému, času, spínacího, hodiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínacího obvodu pro podružné hodiny v systému sdílení přesného času. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že k první vstupní svorce je přes omezovač připojena paralelně báze prvního spínacího tranzistoru a katoda první ochranné diody, jejíž anoda je paralelně při pojena na emitor prvního spínacího tranzistoru a na záporný pól prvního akumulačního kondenzátoru, jehož kladný pól je připojen paralelně jak ke...

Zapojení pro řízení automatického cyklu leštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221309

Dátum: 15.01.1986

Autori: Smíšek Josef, Halouska Jaroslav

Značky: zapojení, automatického, leštění, řízení, cyklu

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok řídicí a ovládací části lešticího stroje je napojen jednak blok pohonu posuvu, mechanicky spojený s upínacím stolem, na němž je upnut kryt, jednak blok řízení programu leštění, na jehož vstupy jsou připojeny bezkontaktní spínače polohy a pohybu upínacího stolu jedním směrem a opačným směrem a blok předvolby programu lešticího stroje, a jednak blok vyhodnocování. Výstupy bloku řízení programu leštění jsou připojeny jednak na blok pohonu...

Zapojení řízeného zdroje konstantního proudu pro induktivní zátěž

Načítavanie...

Číslo patentu: 221308

Dátum: 15.01.1986

Autor: Levek Josef

Značky: zapojení, řízeného, induktivní, zátěž, zdroje, konstantního, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízeného zdroje konstantního proudu pro induktivní zátěž, vyznačené tím, že výstup sériového regulačního členu (1) připojeného ke zdroji napětí (Ui) je připojen na katodu diody (Di), na kterou je současně připojen druhý výstup (B) impulsního transformátoru (16) a jejíž anoda, na kterou je připojen první výstup (A) impulsního transformátoru (16), je připojena na vstup zatěžovací impedance (4), jejíž výstup je připojen jednak na měrný...

Fázově zavěšený oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221307

Dátum: 15.01.1986

Autori: Musel Jan, Čermák Ján, Buzek Otokar, Červinka Stanislav

Značky: fázové, oscilátor, zavěšený

Zhrnutie / Anotácia:

Fázově zavěšený oscilátor zachovávající kmitočet při výpadku řídicího signálu se vstupem řídicího signálu a výstupem generovaného signálu obsahující oscilátor a obvod fázového závěsu, vyznačený tím, že výstup (12) generovaného signálu oscilátoru (1) je spojen s prvním vstupem (210) obvodu fázového závěsu (2), opatřeného rovněž vstupem (212) řídicího signálu, jehož výstup (216) je spojen jednak s prvním krajním kontaktem (54) přepínacího svazku...

Kotoučový chladník

Načítavanie...

Číslo patentu: 221306

Dátum: 15.01.1986

Autori: Koláček Jaroslav, Šlesinger Miroslav, Prokop Jan

Značky: kotoučový, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučového chladníku s hnanými kotoučovými hřídelemi (1), na kterých je každý kotouč (2) opatřen nákolkem nejméně ze dvou dílů (3, 3`), jehož boční stěny jsou kolem jeho vnitřního otvoru zešikmeny směrem k jeho obvodové ploše. Kotouč (2) je z jedné strany osazen na větší průměr a vnitřní boční stěna osazeni je tvořena šikmou plochou. Šikmá plocha osazení kotouče (2) a šikmé plochy dílů (3, 3`) nákolku jsou na sebe přitlačeny...

Simulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221305

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vavříček Valter

Značky: zařízení, simulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší simulační zařízení k simulaci vstupních údajů pro prostředky k automatické kontrole návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Účelem vynálezu je vytvořit simulační za řízení, jímž by šlo nasimulovat všechny potřebné vstupní údaje pro prostředky k automatické kontrole návěstí u těžního stroje, jsou-li tyto prostředky konstruovány jakož to přístroj, jehož někdy nezbytné složitější opravy by bylo výhodnější provádět mimo...

Zapojení inkrementálního snímače polohy na procesor, zejména minipočítač nebo mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221304

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kotouč Jiří

Značky: inkrementálního, zapojení, mikropočítač, minipočítač, procesor, polohy, zejména, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém inkrementálního odměřování pohyblivé části, například sedla řezačky papíru, pomocí číslicového procesoru. Podstatou vynálezu je, že jedna větev výstupů 1, 2, 3, 4 inkrementálního snímače polohy je jednak přímo, jednak prostřednictvím čtyř klopných obvodů 5 až 8 přes dva součtové členy 9, 10, jakož i přes součinový člen 14, a prostřednictvím prvního a druhého členu 11, 12 EXCLUSIVE-OR přes součinový člen 13 připojena na...

Zapojení inkrementálního snímače polohy na procesor, zejména minipočítač nebo mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221303

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kotouč Jiří

Značky: zejména, inkrementálního, zapojení, polohy, mikropočítač, minipočítač, snímače, procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém inkrementálního odměřování pohyblivé části, například sedla řezačky papíru, pomocí číslicového procesoru. Podstatou vynálezu je, že jedna větev výstupů 1, 2, 3, 4 inkrementálního snímače polohy je připojena jednak přímo, jednak prostřednictvím osmi klopných obvodů 5 až 12 přes dva součtové členy 13 a 14, jakož i třetí součtový člen 18, a prostřednictvím prvního a druhého členu 15, 16 EXCLUSIVE-OR přes první součinový člen...

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221302

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tkáč Ivan, Breuer Jaromír, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter

Značky: zařízení, usměrnění, výstřiku, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny z ventilu, zejména z pojistného ventilu s velkým průtokem. Účelem vynálezu je usměrnění výstřiku kapaliny z pojistného ventilu žádoucím směrem a tlumení zvukového efektu při otevření a činnosti ventilu. Podstatou vynálezu je pouzdro (3), soustředně nasunuté na těleso (20) ventilu. Vnitřní průměr pouzdra je nejméně o 10 % větší, než největší vnější průměr tělesa (20) ventilu. Na výstupu (32) je pouzdro (3)...

Loketní opěrka pro kuličský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221301

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zelený Milan, Balík Zdeněk

Značky: stroj, opěrka, loketní, kuličský

Zhrnutie / Anotácia:

Loketní opěrky kuličského brousicího stroje jsou určeny pro podepření rukou brusiče pro tvarové broušení foukaného nebo lisovaného skla. Základna opěrky je otočně uložena s možností aretace na nosníku, který je stavitelně upevněn šroubovým ústrojím na frémě stroje. Šroubové ústrojí ustavení a ústrojí aretace základny umožňují pevně fixovat polohu opěrky podle potřeby obsluhy stroje.

Pytel na balení, zejména z plastických hmot, a způsob výroby tohoto pytle

Načítavanie...

Číslo patentu: 221300

Dátum: 15.01.1986

Autor: Huemer Franz

Značky: výroby, způsob, balení, zejména, tohoto, pytle, pytel, plastických, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obalových prostředků, zejména pytlů na balení nejrozmanitějšího přírodního i průmyslového zboží. Vynález řeší protiskluzovou úpravu povrchu pytlů na balení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pytel na balení z libovolného materiálu, zejména z plastických hmot, vykazuje větší počet vyvýšenin nebo žeber (2, 3, 4 nebo 5) malé výšky ve tvaru pruhů, které se rozprostírají v podélném a/nebo příčném směru pytle, které se nanášejí na...

Kalcinační pec pro vypalování vápence a podobných nerostných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221299

Dátum: 15.01.1986

Autori: Füssl Erwin, Berger Norbert

Značky: podobných, surovin, vypalování, kalcinační, nerostných, vápence

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalcinační pece pro výpal vápence a podobných nerostných surovin a ze jména pak úpravy zdiva z ohnivzdorného materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pec vytvořená například jako šachtová pec nebo přímoproudá regenerační šachtová pec vytápěná uhelným prachem, vykazuje v koncové oblasti předehřívacího pásma (V) a v oblasti vypalovacího pásma (B) prodyšné zdivo (2), které sestává z cihel (10) opatřených na bočních plochách...

Způsob kontinuální výroby sek. butylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221298

Dátum: 15.01.1986

Autori: Webers Werner, Osterburg Günther, Ostwald Wolf, Neier Wilhelm, Ruckhaber Rainer

Značky: výroby, způsob, kontinuální, butylalkoholu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuální výroby sekbutylalkoha1u katalytickou hydratací n-butenů. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se páry produktu odtažené z horní části reaktoru uvolní na tlak 2 . 105 Pa až 60 . 105 Pa, za tohoto tlaku se ocha1adí na teplotu 135 °C nebo nižší a při tom se zkapalní, v odlučovači se rozdělí na vodu a kapalnou směs alkoholhuteny/butan a tato směs se zahříváním odpaří a v tlakové koloně se při tlaku 3.105 Pa až 30. 105...

Pytel na balení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221297

Dátum: 15.01.1986

Autor: Huemer Franz Xaver

Značky: balení, pytel, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pytle na balení opatřeného ventilem a řeší provedení ventilu a způsob jeho výroby Podstata vynálezu spočívá v tom, že pytej vykazuje na horním okraji uspořádaný vnitřní ventil, který je tvořen přeloženou plochou [5] zahnutou dovnitř symetricky na jedné podélné hraně pytle (2). Vnitřní hrana ohybu (11') přeložené plochy (5) je v podstatě rovnoběžná s horním okrajem pytle (4) a podpírá hranu ohybu (12) přehnutého ústřižku...

Zařízení pro rozvádění kapaliny, tvořící vrstvu filmu na vnitřních stěnách svislých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221296

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lagana Vicenzo

Značky: kapaliny, tvořící, zařízení, rozvádění, trubek, vrstvu, filmu, stěnách, svislých, vnitřních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z pevného válcového tělesa, opatřeného výstupkem ve tvaru mezikruží na svém horním konci a šroubovými drážkami na svém vnějším povrchu, přičemž pevné válcové těleso je zkoseno do tvaru kužele do úhlu 1 až 2°, takže může být zavedeno do trubky výměníku s vůlí. Tvar válcového tělesa způsobuje jeho mírné otáčení při provozu, což omezuje vznik inkrustací v trubkách výměníku.

Třecí pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 221295

Dátum: 15.01.1986

Autori: Marsella Gino, Stiefel Christian, Kahle Horst, Friedrichs Josef

Značky: pružina, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší třecí pružinu tvořenou vnitřními kroužky a vnějšími kroužky, uspořádanými uvnitř skříně pružiny. Tyto kroužky spolupracují svými kuželovými třecími plochami přes mazivo, s výhodou tuk. Úkolem vynálezu je zvýšit životnost pružiny i při extrémních provozních podmínkách a zvětšit trvalost počátečních parametrů charakteristiky pružiny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružina má uvnitř prostoru, vytvořeného vnitřními kroužky a...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221294

Dátum: 15.01.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Knops Hans-joachim, Krämer Wolfgang

Značky: fungicidní, výroby, prostředek, účinné, způsob, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát aminopropiofenonu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo společně s atomem dusíku, na který jsou vázány, znamenají popřípadě substituované heterocykly jakož i navíc také popřípadě substituované heterocykly jestliže X znamená zbytek oximu, přičemž jako substituenty přicházejí v úvahu methylová skupina,...

Způsob výroby nových derivátů dihydro-as-triazino[5,6-c]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221293

Dátum: 15.01.1986

Autori: Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Kovács Ágnes, Berényi Edit, Görög Péter

Značky: výroby, dihydro-as-triazino[5,6-c]chinolinů, způsob, nových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby nových derivátů dihydro-as-triazino(5,6-c(chinolinů obecného vzorce I (str. 17), ve kterém R, X1, X2 a X3 mají význam uvedený v opisné části, přičemž jedna z X1, X2 a X3 skupin tvoří spolu se Z chemickou vazbu, s výhradou, že značí-li X1 atom vodíku, pak jeden ze substituentů X2 a X3 nevytvářející spolu se Z chemickou vazbu, má jiný význam než atom vodíku, a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami,...

Způsob přípravy alkoholů s 2 až 4 atomy uhlíku v kvalitě potřebné pro přidávání do benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221292

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ancillotti Francesco, Pescarollo Ermanno, Floris Telemaco

Značky: způsob, kvalitě, přípravy, alkoholů, benzinu, potřebné, atomy, uhlíku, přidávání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alkoholů s 2 až 4 atomy uhlíku v kvalitě potřebné pro přidávání do benzinu, ze směsi obsahující tyto alkoholy a vodu, při kterém se taková vodná směs zpracovává isobutenem v přítomnosti ionexové pryskyřice kyselého charakteru, jakož to kyselého katalyzátoru, při teplotě 40 až 90 °C a při prostorové rychlosti 5 až 25 litrů nástřiku na litr katalyzátoru za hodinu. Uvedená teplota a prostorová rychlost jsou rozhodujícími faktory...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221291

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hyzak Daniel Louis

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje a) thiolkarbamát obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1, R2 a R3, které jsou stejné nebo různé, představuje alkylskupiny obsahující 2 až 4 atomy uhlíku a b) karbamát obecného vzorce II kde R4 a R5 představují oba methylskupiny, nebo oba tyto symboly tvoří alkylendioxy skupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, nebo R4 představuje trifluormethylskupinu a R5 představuje vodík, nebo R...

Způsob ukládání a zhutňování odpadového materiálu z tepláren, tepelných elektráren a topných zařízení na povrchové skládce

Načítavanie...

Číslo patentu: 221290

Dátum: 15.01.1986

Autori: Rokita Jerzy, Wilgusiewicz Wladyslaw, Tomaszewski Slavomir, Kmiecik Jerzy, Szubra Jan

Značky: povrchové, topných, skládce, tepelných, elektráren, materiálů, zhutňování, tepláren, odpadového, ukládání, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ukládání a zhutňování odpadového materiálu z tepláren, tepelných elektráren a topných zařízení na povrchové skládce umístěné zejména v oblasti možných zdrojů vody, důlních zařízení a podzemních objektů a těsnění této oblasti. Podstata vynálezu spočívá v umisťování odpadního materiálu na povrchové skládky za účelem plnění se současným hutněním suspenze o vysoké koncentraci popílku a vody o hmotnostním poměru od 1 : 1 do 3...

Škrabákové zařízení s výložníkem, zejména pro zařízení na přípravu betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221289

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kühner Ernst Ewald

Značky: zařízení, betonů, výložníkem, zejména, přípravu, škrabákové

Zhrnutie / Anotácia:

Škrabákové zařízení má jednak výložník, který vyčnívá a je výkyvný nad zásobník příměsí a na středovém konci je uložen na spodku stroje, jednak naviják, uspořádaný u spodku stroje, a jednak škrabákovou nádobu, spojenou s lanem, přičemž toto lano je tvořeno tažným lanem, vedeným přímo od navijáku ke škrabákové nádobě, a vratným lanem, které je vedeno od navijáku ke škrabákové zařízení s vysokou funkční spoalespoň jednu vratnou kladku,...

Způsob výroby heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221288

Dátum: 15.01.1986

Autori: Weber Karl-heinz, Walther Gerhard, Schneider Claus, Fügner Armin

Značky: způsob, sloučenin, výroby, heterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby heterocyklických sloučenin obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu nebo atom chloru, R3 představuje atom vodíku, atom chloru nebo methylovou skupinu a X znamená skupinu CH2, kyslík nebo síru, ve formě racemátů nebo enantiomerů, popřípadě směsí enantiomerů, a to vždy ve formě volných bází nebo adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se cyklizuje diamin obecného vzorce IV ve...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221287

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bauer Bauer Klaus, Bieringer Hermann, Köcher Helmut, Donn Günter

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci A. derivátů fosfinothricinu obecného vzorce I v němž R znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jejich solí s bázemi nebo s anorganickými kyselinami, nebo fosfinothricylalanylalaninu, s B. anorganickými nebo organickými amoniovými solemi obecného vzorce II v němž R1 až R1 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4...

Zařízení pro blokování axiálního posuvu dutého předvalku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221286

Dátum: 15.01.1986

Autor: Odenthal Peter

Značky: posuvu, předvalků, blokování, zařízení, dutého, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování axiálního posuvu dutého předvalku při jeho zavádění do poutnické stolice je podle vynálezu opatřeno narážkou uspořádanou na výstupní straně poutnické stolice a čelní strana narážky je v pracovní poloze v oblasti mezery mezi poutnickými válci proti čelu dutého předvalku.

Zásobní roztok herbicidního prostředku obsahující 200 až 800 g/l, s výhodou 200 až 600 g/l 2,6-dihalogen-4-kyanofenoxyderivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221285

Dátum: 15.01.1986

Autor: Esposito James Edward

Značky: prostředků, obsahující, 2,6-dihalogen-4-kyanofenoxyderivátu, výhodou, roztok, herbicidního, zásobní

Zhrnutie / Anotácia:

Roztoky obsahující vysoké koncentrace esteru n-máselné kyseliny a esteru n-oktanoové kyseliny bromoxynilu (3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu) nebo ioxynilu (3,5-dijód-4-hydroxybenzonitrilu). Takové roztoky mají krystalizační teploty nižší než podobné roztoky obsahující podobná množství každého takového esteru samotného.

Způsob snížení obsahu fenylalaninu v bílkovinových hydrolyzátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221284

Dátum: 15.01.1986

Autori: Szente Lajos, Specht Manfred, Rothe Manfred, Szejtli József

Značky: hydrolyzátech, fenylalaninu, obsahu, způsob, bílkovinových, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení obsahu fenylalaninu v bílkovinových hydrolyzátech, při němž se bílkovinový hydrolyzát nebo z něho vyrobený koncentrát masového aróma o koncentraci 0,5 až 3 g/l fenylalaninu s celkovým obsahem aminokyselin 10 až 30 % hmot., zejména 20 % hmot., a o sušině 20 až 50 % hmot., zejména 40 % hmot., chromatografuje na sloupci polymeru ?-cyklodextrinu v poměru 100 dílů hmot. upravovaného bílkovinového hydrolyzátu na 45 dílů hmot. polymeru...

Způsob výroby N-substituovaných thiazolylových derivátů oxyimino-substituovaných cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221283

Dátum: 15.01.1986

Autori: Perrone Ettore, Giudici Franco, Meinardi Giuseppe, Alpegiani Marco, Caminata Val Tidone, Nannini Giuliano

Značky: způsob, derivátů, thiazolylových, n-substituovaných, oxyimino-substituovaných, výroby, cefalosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby N-substituovaných thiazolylových derivátů oxyimino-substituovaných cefalosporinů obecného vzorce I, ve kterém R, R1, R3, n, Y a X mají význam uvedený v opisné části, jakož i farmaceuticky a veterinárně přijatelných solí těchto sloučenin, a/nebo jednotlivých isomerů těchto sloučenin, podstata kterého spočívá v tom, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II, ve kterém n, X a Y mají výše uvedený význam a E znamená...

Způsob tavení kovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221282

Dátum: 15.01.1986

Autor: Zeug Josef

Značky: tavení, zařízení, provádění, tohoto, způsobu, kovů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tavení kovů, při kterém se dosahuje lepšího využití tepla spalin při tavení kovů v kelímcích nebo vanách podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že spaliny kapalných, plynných nebo i pevných paliv se vedou z tavicí pece (2) společně s nespálenými podíly paliv do tavicí komory (8), kde dochází k expanzi proudu spalin a dodatečnému spalování nespálených částeček teplem, vyzařovaným ze stěn tavicí komory (8). Podstata...

Způsob přípravy derivátů alkyl-, aralkyl- nebo cykloalkylkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221281

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bouisset Michel, Chignac Michel, Grain Claude, Pigerol Charles

Značky: přípravy, způsob, derivátů, cykloalkylkarboxylových, alkyl, kyselin, aralkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů alkyl-, aralkyl- nebo cykloalkylkarboxylových kyselin obecného vzorce I, kde význam substituentů je uvedený v opise, při kterém se v prvním stupni nechá reagovat sloučenina s uhlíkatým řetězcem obecného vzorce II R1-CH2-Z v němž R1 a Z mají význam uvedený v opise s komplexní zásadou, tvořenou směsí amidu alkalického kovu a alkoholátu alkalického kovu v molárním poměru 2 až 5:1, za dočasného vzniku karbaniontu a...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221280

Dátum: 15.01.1986

Autori: Samblebe Reinhard, Schnurbusch Horst, Baltruschat Helmut, Hasser Günter

Značky: herbicidní, způsob, složky, prostředek, výroby, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát močoviny obecného vzorce I v němž R znamená skupinu v němž X znamená kyslík nebo síru a R1 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R2 a R3 jsou stejné nebo vzájemně rozdílné a znamenají vodík, methylovou skupinu, methoxyskupinu nebo fenylovou skupinu.

Mokrý jímač popela

Načítavanie...

Číslo patentu: 221279

Dátum: 15.01.1986

Autor: Jensen Bruno

Značky: mokrý, jímač, popela

Zhrnutie / Anotácia:

Mokrý jímač popela, sestávající ze žlabu, který je umístěn pod výsypkou popela z kotle, je naplněn hasicí vodou a opatřen přívodem hasicí vody a přepadem, a kterým je vedeno zařízení pro odvod popela, přičemž mezi přepadem a přívodem hasicí vody je uspořádáno chladicí zařízení, kterým je hasicí voda uváděna čerpadlem do nepřetržitě cirkulačního pohybu a uvnitř žlabu je před přepadem umístěna jedna nebo více rovnoběžných šikmo uložených desek,...

Bezdušová pneumatika pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221278

Dátum: 15.01.1986

Autor: Hahn Friedrich Wilhelm

Značky: bezdušová, motorová, pneumatika, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezdušové pneumatiky pro motorová vozidla. Tato bezdušová pneumatika je vhodná zejména pro ráfky se strmým ramenem, jaké se zpravidla používají u nákladních automobilů. Jádro patky pláště je přizpůsobené sklonu ráfku, je tvořeno několika vrstvami zhruba 15° k rovině skloněným navinutým nekonečným ocelovým páskem a konce tohoto pásku jsou upevněny bodovým svarem nebo přilepením. Úkolem vynálezu je vytvořit bezdušovou pneumatiku,...

Způsob výroby nitrosobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221277

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bergfeld Manfred, Zengel Hans-georg

Značky: způsob, nitrosobenzenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu výroby nitrosobenzenu, při němž se nitrobenzen zahřívá na 250 až 450 °C v přítomnosti známých katalyzátorů těžkých kovů, avšak v nepřítomnosti obvyklých redukčních činidel, za celkového tlaku 0,1 kPa až 4 MPa, popřípadě v přítomnosti inertních plynů.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221276

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ammermann Eberhard, Stubenrauch Gerd, Pommer Ernst-heinrich

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku 1,2,4,triazol-1-yl-derivát obecného vzorce I ve kterém A znamená atom halogenu, fenylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde Hal představuje atom halogenu, B znamená atom vodíku, atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, C představuje atom vodíku...

Kovový věžový vodojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221275

Dátum: 15.01.1986

Autori: Miklós Merényi, László Huszár A Janos Hidvégi

Značky: vodojem, věžový, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Věžový vodojem je určen pro uchovávání zásoby vody nebo podobné kapaliny. Sestává z nejméně jedné nádrže nesené dvoustojanovou kovovou rámovou konstrukcí. Nádrž má v příčném průřezu tvar U, případně jiný otevřený konkávní tvar. Rámová konstrukce sestává z nejméně dvou dvojrozměrných dvoustojanových podpěrných rámů, které jsou kloubově uloženy a mezi nimiž je uspořádána jednotlivá nádrž. Nádrž je opatřena přírubami a na horní straně má tuhé...

Způsob výroby nových 4-substituovaných derivátů daunorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221274

Dátum: 15.01.1986

Autori: Suarato Antonino, Bernardi Luigi, Masi Paolo, Arcamone Federico

Značky: daunorubicinu, výroby, 4-substituovaných, nových, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-substituovaných derivátů daunorubicinu obecného vzorce I kde R1 znamená alkylový zbytek o 2 až 4 atomech uhlíku, cykloalkyl o 3 až 6 atomech uhlíku nebo benzyl, R2 znamená atom vodíku nebo trifluoracetyl, a jejich hydrochloridů, vyznačující se tím, že se uvede v reakci analog daunomycinonu obecného vzorce III kde R1 má svrchu uvedený význam, v bezvodém dichlormethanu při teplotě místnosti na 1 až 2 hodiny s...

Zapojení pro přenos hodinových pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221273

Dátum: 15.01.1986

Autor: Roos Sture Gösta

Značky: zapojení, hodinových, prenos, pulsu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přenos sledů hodinových pulsů pomocí pulsů nižší frekvence, než je frekvence sledů hodinových pulsů. Z pulsů nižší frekvence jsou vytvářeny dobře definované pulsy pro ovládání logických zařízení, která jsou místně vzdálena od zdroje hodinových pulsů. Zapojení obsahuje na vysílací straně generátor hodinových pulsů, čítač pro počítání sledů hodinových pulsů, který vytváří nejméně dva sledy pulsů fázově vzájemně...