Archív za 1986 rok

Strana 220

Zařízení pro spalování méněhodnotných tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 228964

Dátum: 01.02.1986

Autor: Oulický Vladimír

MPK: F23H 11/22

Značky: palív, zařízení, méněhodnotných, spalování, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spalování méněhodnotných tuhých paliv sestávající z pásového roštu, násypné šachty a vrstevníku, vyznačující se tím, že nad rovinou pásového roštu (1) je v palivové vrstvě (3) za vrstevníkem (4) umístěna hrabice kruhového průřezu tvořená čelní části (6), bočními částmi (8) a částmi tvořícími vyústění (11), vystupujícími z kotle a připojenými k chladicímu vodnímu okruhu (15), přičemž na čelní části (6) hrabice ve směru proti pohybu...

Zapojení pro automatický restart číslicového řídicího systému, jehož řídicí jednotkou je minipočítač nebo mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228963

Dátum: 01.02.1986

Autori: Schut Miroslav, Matoušek František, Dlouhý Jiří, Pečánka Karel, Bartůněk František

MPK: G05B 19/403

Značky: jednotkou, řídicího, číslicového, minipočítač, restart, automatický, jehož, řídící, systému, mikropočítač, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení pracovních strojů a řeší zapojení pro automatický restart po výpadku napájecího napětí. Paměť zaváděcího programu uschovává trvale program pro čtení dat a řízení snímacího zařízení vnější paměti. Řídicí blok přepisu paměti řídí přepis z paměti zaváděcího programu do paměti programu. Paměť programu je paměť řídicí jednotky číslicového systému. Aritmetickologická jednotka je výkonná část řídicí jednotky...

Neprůbojná pojistka válcového typu s kombinovaným účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228962

Dátum: 01.02.1986

Autor: Bálek Miloň

MPK: A62C 4/02

Značky: kombinovaným, účinkem, válcového, pojistka, neprůbojná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká neprůbojné pojistky válcového typu v kombinovaném provedení. Neprůbojná pojistka sestává z pláště, tělesa pojistky, vstupního a výstupního otvoru, vstupních a výstupních rozváděcích kanálků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na jednom konci je těleso pojistky opatřeno vstupním otvorem s vstupními rozváděcími kanálky a na druhém konci výstupním otvorem s výstupními rozváděcími kanálky a na povrchu tělesa pojistky jsou provedeny...

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228961

Dátum: 01.02.1986

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/00

Značky: analýzu, ultrazvukových, frekvenční, zapojení, impulzů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů sestávající z vysílače ultrazvukových impulzů se zesilovačem, zobrazovačem a řídícími obvody vyznačené tím, že sonda (1) je připojena jednak přes zesilovač (2) na vstup (Y) zobrazovače (3) a zároveň je připojena na výstup úzkopásmového vysílače (4) impulzů, který je prvním vstupem připojen na první řídící obvod (5) a vstup (X) zobrazovače (3), přičemž druhý vstup úzkopásmového vysílače (4)...

Zařízení pro snímání poloh pojezdu dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228960

Dátum: 01.02.1986

Autori: Geryk Jan, Štukavec Milan

MPK: B65G 43/08

Značky: snímání, dopravního, pásu, pojezdu, poloh, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivého určování poloh pojezdu dopravního pásu a shazovacích vozíků na zásobnících v prašném a vlhkém prostředí, zejména v aglomeraci. Uvedeného účelu se dasáhne připevněním ramene 4 k rámu 2 dopravního pásu 3 k volnému konci tohoto ramena 4 je připevněna nosná tyč 12 se snímacím válečkem 9 na svém volném konci. V pracovní poloze tento váleček 9 spojuje jednotlivé dvojice protilehlých sběren 8, 8' propojených s...

Fixační zařízení pro škubání vodní drůbeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 228959

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kysilková Drahomíra, Kysilka Vojtěch

MPK: A22C 21/02

Značky: drůbeže, škubání, fixační, vodní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká z hlediska výroby zařízení podniků zabývajících se výrobou drobných strojních zařízení jako například výrobních družstev ale i podniků odvětví lesního a vodního hospodářství. Účelem vynálezu je zajistit rychlou fixaci škubané drůbeže při umožnění manipulace s ní, při postupném natáčení a naklánění zejměna při strojním škubání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se husa zafixuje do svislé polohy, přičemž nohy se zafixují na...

Spôsob epuračnej rektifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228958

Dátum: 01.02.1986

Autori: Tamchyna Jozef, Držka Štefan, Ondruška Kamil

MPK: C12F 1/04

Značky: epuračnej, rektifikácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob spočíva v tom, že sa zriedený roztok etanolu alebo destilát s obsahom 35 až 55 % obj. etanolu po alkalizácii za prítomnosti adsorpčne účinného alkalicky aktivovaného aluminokremičitanu epuruje a deesterifikuje po dobu 25 až 50 minút pri teplote 55 až 75 °C a potom rektifikačne destiluje. Získané produkty sú nielen adsorpčne epurované, ale aj prakticky zbavené esterov a preto ich možno použiť v liehovinárskej výrobe všade tam, kde je...

Tvarovaná ramenní vložka jednostranně obalovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 228957

Dátum: 01.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: A41D 27/26

Značky: vložka, obalovaná, jednostranně, ramenní, tvarovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaná jednostranně na vnější straně obalovaná ramenní vložka, která má v průramkové části přinechán volný nepřilepený okraj vrchního obalového materiálu, je opatřena podél tohoto okraje na vnější straně výztužným pruhem textilního tkaného materiálu, který zafixuje tvar ramenní vložky dosažený tvarováním ve speciálním zařízení a zachytí napětí způsobené pružností a tvarovou pamětí polyuretanového materiálu tvarového přířezu při zachování...

Přerušovací ventil kapalinového retarderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228956

Dátum: 01.02.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: F16H 57/00

Značky: retarderu, kapalinového, ventil, přerušovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušovací ventil pro krátkodobé vypínání kapalinového retarderu hydromechanické převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje, při řešení převodových stupňů. Podstatou vanálezu je, že změnou tlaku v kanálu řídícího tlaku se přestavuje přerušovací šoupátko do krajních poloh. V jedné krajní poloze je propojen odpadní kanál s kanálem zapínacího tlaku retarderu a retarder je vypnut. V druhé krajní poloze je odpadní kanál uzavřen...

Odmerka skla, najmä pre vitrovacie automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228955

Dátum: 01.02.1986

Autor: Lednický Dominik

MPK: C03B 3/00, G01F 19/00

Značky: odmerka, najmä, automaty, vitrovacie, skla

Zhrnutie / Anotácia:

Odmerka skla, najmä pre vitrovacie automaty znižuje pracnosť pri manipulácii so sklom. Odmerka skla pozostáva z telesa odmerky, v hornej časti ktorého sú dve protiľahlé steny opatrené vedením a spodná časť telesa odmerky sa smerom ku dnu zužuje. Do vedenia je vložená rukoväť. Na koncoch rukoväte sú vytvorené zuby, ktorých šírka nie je väčšia ako úvrať vedenia. Na rukoväti oproti okraju telesa odmerky sú vytvorené výrezy. Na koncoch rukoväte sú...

Zařízení pro pěchování koncovek trubek za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 228954

Dátum: 01.02.1986

Autor: Szingert Jan

MPK: B21D 41/00

Značky: zařízení, koncovek, studena, trubek, pěchování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěchování koncovek trubek, zejména koncovek vstřikovacích trubek naftových motorů za studena. Jde o zařízení sestávající ze stojanu s upínací částí ve formě upínacích klínů a z vlastní pěchovací části, napojené na beran lisu. Podstatou řešení je, že v můstku stojanu je uloženo suvně pouzdro s vnitřním nákružkem, navlečeném svou horní částí na pěchovacím tělese, které je naraženo do ovládací desky. Na horní, závitem opatřené části...

Bezkanálové tepelné potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228953

Dátum: 01.02.1986

Autori: Burian Ivan, Husák Václav, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk

MPK: F16L 1/02

Značky: tepelně, bezkanálové, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit nákladnost, pracnost, energetickou a materiálovou náročnost doposud používaných způsobů provedení tepelných sítí a současně zvýšit teplotní a mechanickou odolnost polyuretanové izolační pěny a zamezit lámavost azbestocementového ochranného pláště. Podstata řešení spočívá v tom, že bezkanálové uložení tepelného potrubí ve výkopu s vnější ochrannou trubkou a izolací je vybaveno vnitřním ochranným pláštěm z...

Hadicovitá ponožka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228952

Dátum: 01.02.1986

Autori: Veselý Jan, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 1/26

Značky: její, ponožka, výroby, hadicovitá, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hadicovitá ponožka obsahující lýtkovou, nártovou, patovou a chodidlovou část a špici, vyznačující se tím, že v nártové části (2) se střídají úplně pletené řádky (A) s nejméně dvěma řádky (B1, B2, B3) s neúplným počtem oček, místo nichž jsou v pletenině podložené kličky, příkladně v rozdělení 1:1, přičemž v patové části (3) všechny řádky obsahují plný počet oček.

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového a pod. zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228951

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí

MPK: D04B 15/74

Značky: stroj, punčochového, zboží, okrouhlý, pletací, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání bubínků pro ovládání funkce, zejména maloprůměrorového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového a pod. zboží. Vynález řeší prostorové umístění bubínků vzhledem k ovládání silových a nesilových funkcí a výměně programu tak, že v každěm pletacím systému je jeden bubínek uspořádán nad a druhý pod přírubou stroje, jak je vidět z obr. 1.

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245777

Dátum: 18.01.1986

Autori: Glevitzký Edmund, Novák Ladislav

MPK: C07C 126/02

Značky: výroby, močoviny, způsob

Text:

...ze dne sepnićačni koloný, a plýnneho pneu-zlu oxidu uhličitého, oilíwalíitiĺícílm pouze velrni malé mriöžásiiví atmoniaku a vody,kíeífý šííoupťá eu herní části külolilý.K tomuto účelu se do separačni kolony za dodáva voda neboroztok, například kolnclenžât ze- zony 25,. porruhím 31 a dále vodné roztoky 2 náSĚGdľ-iýćľl seperäčnich stupňů, kterée se reeýkluji. potrubím iz a 33. V horní časti. eepnrační koloný 28 pro oddelovánt oxidu...

Insekticidní prostředek pro vykuřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247092

Dátum: 16.01.1986

Autori: Loník Vladimír, Frýbertová Daniela

MPK: A01N 31/00

Značky: insekticidní, vykuřování, prostředek

Text:

...účinnou látku vmnožství uvedeném v tabulce III. Takto získaná destička se zahřeje v obchuodně dostupném elektrickêm vykuřovacím zařízení teplota povrchu přibližně 160 °C na dobu uovedenou v tabuľce III. Učinná složka se odpařuje z destičky za zrahřívání, shromaždtujese na silikagelu a extrahuje se organickým rozpouštědlemľ ke stanovení účinné látky plynovnou chromatografíí. Výsledky zkoušky jsou uvedeny V tabulce III.Zĺtabulky III je...

Způsob výroby imidazobenzodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246100

Dátum: 16.01.1986

Autori: Ott František, Schirner Rolf

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, imidazobenzodiazepinů, způsob

Text:

...V dimethylformamidu, hexamethyltriamidu fosforečné kyseliny, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo nějakém cla 1 ~ ším vhodném organickém rozpouštědle a v prítomnosti báze, která je dostatečně silně bázická, aby vytvořila z esteru isokyanoctové kyseliny vzorce Vi aniont. ako báze jsou vhodné alkoxidy alkalických kovů, jako methoxid sodný, nebo terobutoxid draselný,hydridy alkalických kovů, jako hydrid sod~ ný, amldy alkalických kovů,...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246097

Dátum: 16.01.1986

Autori: Zbooil Vladimír, Liška Josef

MPK: A01N 43/653

Značky: zemědělství, výroby, způsob, prostředek, látek, použití, fungicidní, účinných

Text:

...který může obsahovat další látky, například soli robo glukózu k isotonické úpravě roztoku.Při orálním nebo parenterálnim podání v humánní medicíně se budou denní dávky antifungálně účinných sloučenin obecného vzorce I pohybovat od 0,1 do 5 mg/kg, přičemž tato celková dávka se podáva v několika dílčích dávkach. Tablety nebo kapsle budou tedy obsahovat od 5 mg do 0,5 g účinné látky a budou podávaný jednou, dvakrát nebo vícekrát denně, tak jak...

Synergicky působící herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246093

Dátum: 16.01.1986

Autori: Š?astný Josef, Pešek Vladimír

MPK: A01N 37/22, A01N 47/24

Značky: synergický, prostředek, herbicidní, působící

Text:

...nebo prostredím, které moditikuja rüst rostlin. výrazom rostlinť se zda vždy míní klíčící semeno, vzrostlé semenáčkya hotová rastlina, včetně kořenü a nadzemních částí. Omezovaní rüstvu nebo rnodifikace rustu zahrnuje jakékoliv odchýlky od normálního růstu, ako je zničení rostliny, zpomalení růstu, ztráta listů, znsychćní, regulace růstu, zakrnění nebo zakrsnutí, spálení 11 stů a podobne javy. .vynález se také týká omezování růstu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246092

Dátum: 16.01.1986

Autori: Laoka Zdenik, Šeobák Karel, Vanieek Milan, Jedlieka Miroslav

MPK: A01N 43/10

Značky: výroby, prostředek, složky, způsob, fungicidní, účinné

Text:

...substituovanou fenylovou skupinou nebo íeuoxyskupinou,dále cykloalkylovou skupinou s 5 až 7 atomy uhlíku, jakož i alkoxykarbonylalkyiovou skupinou a alkoxykarbonylalkenylovou skupinou vždy s 1 nebo 2 atomy uhlíku v alkoxylové části a vždy s až 2 atomy uhlíku v alkylové, popřípadě alkenylové části aR 1 a R znamenají nezávisle na sobě atom vodíku, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246090

Dátum: 16.01.1986

Autor: Kubelík Igor

MPK: A01N 43/86

Značky: insekticidní, výroby, účinné, prostředek, způsob, složky

Text:

...superfosfáty.vhodnými kapalnými nosiči jsou voda, alkoholy, jako například isopropan-ol, a glykoly, ketony, jako například aceton, methylethylketon, methylisobutylketon .a cyklohexanon, ethery, aromatioké a aralifatické uhl-ovodíky, jako například benzen, toluen a xylen, ropné frakoe, jako například petrolej a lehké minerální oleje, chlorované uhlovodíky, jako .například chlorid uhličitý,perc-hlorethylen a trichlorethan. Často jsou vhodné...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246089

Dátum: 16.01.1986

Autori: Novák Vladimír, Koeka Jan

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, použití, fungicidní, prostředek, způsob, zemědělství, účinných, látek

Text:

...nebo inntravenosníinjekcí, nebo orálně podá série různých dávek testované sloučeniny.Účinnost se pak vypočítâvá na základě počtu přežívajících exemplářů pokusných zvířat v ošetřené skupině po uhynuti myší ve skupině tneošetřené. Doba pozorovaní činí 48 ho-din. Zjištuje se dávka, při níž testovaanä sloučenina poskytuje 50 ochranu proti ietâlnímu účinku infekce PD 5 o.Pro použití v humánní medicíně je možno antitungálně účinné sloučenlny...

Způsob výroby derivátů benzamidinu s baktericidní účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246088

Dátum: 16.01.1986

Autori: Bugár Ján, Valenta Jan, Eervinka Jan

MPK: C07C 123/00

Značky: derivátů, výroby, baktericidní, způsob, účinnosti, benzamidinu

Text:

...51 g tmavě kaštalnově zbarveného oleje, který se přečlstí Chromatograflcky na 1500 g sillkagelu. Slllkagelový sloupec se pripraví za použití toluenu a jako elučního činidla se použije směsi 9 objemů toluenu s 1 objemem etheru. Získa se 41,6 g čistého produktu V podobě červeného oleje. Výtěžek odpovídá 79 .Produkt je charakterlzován svým NMR spektr-em30,6 g produktu získaněho podle odstavce c se rozpustí ve 300 ml bezvodého alkoholu. Vznlklým...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246086

Dátum: 16.01.1986

Autor: Horáeek František

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, přípravy, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...skupin, přičemž tento termín zahrnuje skupiny zbytků odvozen.ých buďto o-dsloučenin obsahujících B až 2 D atomů uhlíku a charakterizovaných přítomností alespoň jednoho benzen-ového kruhu, včetně m-onocyklických, bicyklických a polycyklických uhlovodíků a jejich derivátů,nebo odheterocyklických sloučenin, které obsahují 5 až 19 uhlikových atomů, které jsou podobné struktury a které jsou charakterizovány tím, že obsahují nenasycenou kruhovou...

Způsob výroby nových derivátů thieno[3,2-c]pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246082

Dátum: 16.01.1986

Autori: Vozoák Rudolf, Hnilieka Miroslav, Švéda Miroslav

MPK: C07D 513/04

Značky: derivátů, thieno[3,2-c]pyridinu, nových, výroby, způsob

Text:

...produkt má formu bílých krystalů o teplotě tání 130 °C po překrystaloväní z tstopropyletłferu. Výtěžek je 61,5 0/0.K roztoku 10 g 0,031 molu kyseliny oa~(4,5.ô,7 vtetralhydrothíeno 3,2-c-Srpyíridynochlorfenyloctové ve formě mvonohydrátu a 13,3 g 0064 molu) dícyklohexylkarbodiimídu ve 100 ml LZ-dichlorethanu se přídá 2,67 g 0,031 molu morñolinu a směs se míchá přes noc při teplotě místn-osti. Pak se reakční směs odpaří a odpar-ek se...

Způsob výroby imidazobenzodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246063

Dátum: 16.01.1986

Autori: Drkal Jan, Wichterle Ivan

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, imidazobenzodiazepinů

Text:

...hodí také sodná nebo draselná sůl alkoholu vzorce III. Žádaná reakce se však může provádět takéV prítomnosti tetraalrkylorthotitanátu, jako tetrasthylorthotitanatu, přičemž v přítomnosti takovýchto činidel se mohou reesterifikovat také tercbutylestery. ako rozpouštědlo slouží výhodné alkohol vzorce III.Postupom podle vynálezu se mohou sloučeniny vzorce l převádět na farmaceutický použitelná adiwční soli s kyselinami. Výroba talkovýchto...

Způsob výroby nových derivátů thieno[3,2-c]pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246062

Dátum: 16.01.1986

Autori: Wichterle Oto Akademik, Vodieka Vladimír, Horský Jioí

MPK: C07D 495/04

Značky: výroby, způsob, nových, thieno[3,2-c]pyridinu, derivátů

Text:

...žádné poruchy nebo anomálie makroskopícké, miknoskopické ani biochemické povahy v průběhu žádného z pokusů.Farmakologicke zkoušky. 1. Inhibice shlukování krevnich destičekPokusy byly prováuděny na krysách, kterým byly účinné látky podávány 3 dny, a to při -48 hodinách, -24 hodinách a .2 hodinách v suspenzi v arabské gumě. V čase 0 bylo owdebrâno 4 ml krve způsobem podle Renau-da z jugularni žily u anestetizovsaněho zvířete. Tato~ citrátová...

Způsob výroby dvou- a vícedílných rozevíracích sklářských forem k foukání skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245848

Dátum: 16.01.1986

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Voronin Jevgenij Filippovie

MPK: C03B 9/34

Značky: foukání, rozevíracích, forem, vícedílných, sklářských, dvou, výroby, způsob

Text:

...Na vrstvu 11 licí syntetické pryskyřice se nenese 5 až 20 mm silná vrstva 12 směsi lité syntetické pryskyřice s jemným anorganickým plnivem o velikosti zrna 0,1 až 1 mm, například sklářským pískem, šamotovou drtí, odpadovým pískem z otryskávání skla apod., přičemž na jeden objemový díl pryskyřice se přidává 1 až 2 objemových dílů plniva. Po 1- až Zhodlnovém vytvrzení se zbylý prostor 13 zaleje směsi licí syntetické pryskyřice s...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01T 7/00...

Značky: magnetickou, komorou, spektrometer, korelačný, riadený, automatický

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...

Stabilní roztoky sulfojantaranů s vysokou detergenční schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245818

Dátum: 16.01.1986

Autori: Myšák Jan, Kábrt Karel, Flídr Josef, Filip František, Veselík Václav

MPK: C07C 143/12, C11D 1/12

Značky: stabilní, roztoky, sulfojantaranů, detergenční, vysokou, schopnosti

Text:

...k esterifikujíoím látkam, vznikaly pastovité, kalné, obtížně míchatelné produk ty. Příklad 2Postupom podle příkladu 1 byl připraven vodný roztok sulfojantaranů, který obsahoval 11 0/0 sulfojantaranů na bázi mastných alkoholů s 12 až 20 atomy uhlíku v alkylu,9 0/0 sulfojantaranů na bázi ethanolamidu mastných kyselín s 10 až 22 atomy uhlíku v molekule výchozí kyseliny a 1 sodných solí maleinové a sulfojantarové kyseliny. Produkt měl...

Způsob přípravy fluorovaných primárních a sekundárních alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245811

Dátum: 16.01.1986

Autori: Valenta Josef, Janka Václav, Zubkovský Jioí

MPK: C07C 31/34

Značky: přípravy, způsob, alkoholů, sekundárních, fluorovaných, primárních

Text:

...teplotách dochází k rozkladným a eliminačnim reakcím za vzniku olefinů.ako aldehydy při reakci podle vynálezu lze použit například formaldehyd, acetaldehyd, propionaldehyd, butyraldehyd, krotonaldehyd, benzaldehyd, Z-furylaldehyd. Reakce se provádí v diethyletheru, tetrahydrofuranu, vyšších etherech a polyetherech, terciárních aminech, pyridinu nebo jiných polárních aprotických rozpouštědlech, schopných solvatovat organokovové sloučeniny....

Způsob přípravy fluorovaných terciárních alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245810

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kabele Stanislav, Richter Jioí, Eáp Antonín

MPK: C07C 31/34

Značky: terciárních, způsob, přípravy, fluorovaných, alkoholů

Text:

...obecného vzorce llkde Hal z chlor, brom, jod, které vzniká reakcí sloučeniny obecného vzorce I s alkyl nebo arylmagnesiumhalogenidy.Příprava Grignardových činidehpoclle vynálezu a jejich reakce s ketony/sejprövádí za nízkych teplot 0 až -80 °C~neboť při vyšších teplotách dochází k rozlšlłaçjnýni a eliminačním reakcím za vzniku Óljéfĺłlłĺako ketony při reakci podle vynalezulze použit např. aceton, methylketon méthyl-isobutylketon,...

Způsob přípravy substituovaných bromfenolaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245809

Dátum: 16.01.1986

Autori: Veeeoa Miloš, Skála Josef, Eivrný Ladislav

MPK: C07D 47/565

Značky: substituovaných, způsob, bromfenolaldehydů, přípravy

Text:

...podle vynálezu se postupuje tak, že se do míchaněho roztoku fenolaldehydu v 2- až 7 násobněm váhovém množství alifatického alko 245809holu přidává brom V množství 100 až 110 procent teorie takovou rychlostí, aby se teplota reakční směsi Ltdržovala V rozmezí 0, eñoptimáině 10 až 25 řc. Po skonče řidäväní broľmu se reakční směs zalkallz e vodným, vodně-alkoholickýmrespektive älkoholickým roztokem. báze nebo soli rslalíéĺkrýseliny...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin proti škodlivým účinkům herbicidů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245782

Dátum: 16.01.1986

Autor: Benedikty Ján

MPK: A01N 43/42

Značky: rostlin, ochraně, účinné, škodlivým, kulturních, účinkům, prostředek, způsob, složky, herbicidu, proti, výroby

Text:

...je po~ případě mono nebo -disubstituována alkylovou skupinou s 1 až 3 atomy uhlíku, »nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlĺku.Další výhodný prostředek podle předlaženého vynálezu obsahuje jako účinnou složku alespoň jednu sloučenínu obecného vzorce I, V němž R 1 znamená aiom vodíku,atom chloru nebo atom bromu, R znamená atom vodĺku, R 3 znamená aiom vodíku, tom chloru nebo atom bromu, R 1, R 5 a R 3 znamenají atomy vodíku, X...

Prostředek k potírání plevelů nebo/a k desikaci nebo/a k defoliaci rostlin bavlníku a brambor a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245775

Dátum: 16.01.1986

Autor: Paulovie Milan

MPK: A01N 37/48

Značky: výroby, prostředek, potírání, způsob, rostlin, brambor, plevelů, defoliaci, složky, desikaci, bavlníku, účinné

Text:

...I, v němžX znamená atom vsodílcu nebo atom chlaoru, R 1 znamená atom vo-díku nebo alkylovou skupinu s 1 .až 4 atomy uhlíku, Q znamená přímý nebo vozvětvený alkylenrový zbytek s 1 až 5 abomy uhlíku vzorceA, E, G, L, M znamenají vodík nebo jeden ze eubstituentů A, E G, L a M znamená také skupinu -ORŽ, -SR 3, -C 0 OR 4, alkyboviou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupiniou -0 R 5, -SR 5 nebo -cooRľĚsubstituovatnou alkylvovołurłskd i...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245772

Dátum: 16.01.1986

Autor: Pitooák Ján

MPK: A01N 25/32

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...jSiou bud obchodne dostupné látky, nebo je lze přžpravit postupy popsanými v patentech USA Číslo) 2913 327 2983 747, 3133 947,3 185 720 a 3 198 786.cetanilidy, které jslou součástí herbiciduích prostředků podle vyvnálezu jsou bud obchodné dostupné látky nebo je lze připravit postupy popsanými v patentech USA č. 2863 752, 3442 945, 3780 090, 3937 730, 056 a 4070179.Halogenalkylkar-bonylamino-l,S-dtioxany podle vynálezu lze připartavit...

Způsob přípravy imidazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245766

Dátum: 16.01.1986

Autori: Havaši Peter, Kaniansky Dušan, Kišš Roman

MPK: C07D 405/04

Značky: imidazolinových, derivátů, způsob, přípravy

Text:

...po mnoho let klasifiktovány do dvou hlavních skupin a sice alfa a a beta (3). V poslední době vznikl-a potřeba,aby tato klasifikace byla modlfikwována, ne~ bot byly u každé skupiny identifikovány různé podskupiny které doplňuji toto tří dění, 01, az a (31, (32. ak d a 52 tak i napad renorecephory jsou situovaný hlavně na povrchu buněk hladkého svalstva postsynaptickyj. Na druhé straně bylo zjištěnlo, že c 2-adrenoreceptlory (což bylo...

Prostředek k průkazu proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245763

Dátum: 16.01.1986

Autori: Fratrie Anton, Kašpar Peter, Streeanský Michal, Kaniok Jozef, Zubák Ján

MPK: C07D 209/36, C07K 5/04, C07D 333/64...

Značky: prostředek, průkazu, enzymů, proteolytických

Text:

...složky se pouzivaji s výhodou výše uvedene aminokyseliny.bodla vynálezu se chromogeny ploužívané estery odvozené od indoxylových aminokyselín nebo thioâvndoxylrových aznřnokyselin neho/a peptidů obecného vzorce I pojužívají V koncentracich 10 až 1 mol/litr,s výhodou 10 až 10 mol/litr impregnąčního roztoku, potahovací hmoty neho vyšethované tekutiny.Další složkíou prostředku podle vynálezu k plrůkazu proteolýtických enzymů a zejména pnoteáz...

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245757

Dátum: 16.01.1986

Autor: Polievka Milan

MPK: C10G 11/18

Značky: cyklického, způsob, krakování, katalytického, fluidního

Text:

...katalyzator typu molekulového síta, Imž je matrice nebo podklad z krakovacího katalyzátoru, dále krystalické křemičitany hlinitě, rozdělené po matricí, a dále kovovou reakční složku, reagující s kysličníky síry za vzniku sloučeniny, obsahující kov a síru, přičemž reakce proběhne Vpevných částečkách přitom se používa vypuzovacího plynu obsahujícího päru desaktivovaný krakovací katalyzátor se po provedeném vypuzovaní regeneruje za regeneračních...

Pigmentový přípravek pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 245660

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kühnel Egon, Kadleák František

MPK: C09B 67/50

Značky: hlubotisk, pigmentový, přípravek

Text:

...substituovaného ftalocyaninu mědl obecného vzorce II a produkt. se pak upraví sloučeninou obecného vzorce I. Mikronizaci hnětením v malazeru lze prová ydět za současné prítomnosti obou pomocných látek. Sloučeninou obecného vzorce I můžebyt například mono- nebo dietanolemiñ kyseliny palmitové, mono~ nebo dietanolamid kyseliny stearové, mono- nebo dietanolamid kyseliny olejové, mono- nebo dipropanolamiñy uvedených či dalších...