Archív za 1986 rok

Strana 219

Způsob úpravy povrchu wolframového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 229104

Dátum: 01.02.1986

Autor: Grossman Jan

MPK: C23C 11/00

Značky: způsob, wolframového, povrchu, vlákna, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy wolframového vlákna pro snímače tlaku odporových vakuometrů. Podstata úpravy spočívá v tom, že chemicky očištěné vlákno se nejprve ve vakuu vyhřívá a poté se podrobí elektrickému výboji v argonové atmosféře v opakujících se cyklech, až se dosáhne odporu 1 % z původní hodnoty a poté se provede karbonizace v uhlíkatých parách, až dojde ke zvýšení odporu vlákna nejméně o 60% původní hodnoty. Způsob je určen pro úpravu...

Elektronické zařízení pro kontrolu kvality pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229103

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ščobák Karel, Slavík Josef

MPK: G03B 43/00

Značky: elektronické, zařízení, kontrolu, kvality, pásových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické zařízení pro kontrolu kvality pásových materiálů schematicky znázorněné na obr. 1 je vyznačeno tím, že v obrazové stopě zářivé energie je za projekční optikou umístěna snímací elektronka, opatřená rozkladovými obvody a propojená s obvody pro úpravu a vyhodnocení chybových signálů. Zařízení může být využito pro kontrolu jakosti při výrobě pásových materiálů, na příklad v průmyslu papírenském, plastikářském, fotochemickém a jiném.

Způsob přípravy 2-nitro-4,6-dichlor-5-methylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229102

Dátum: 01.02.1986

Autori: Aufart Jaroslav, Vacek Jan

MPK: C07C 79/32

Značky: přípravy, způsob, 2-nitro-4,6-dichlor-5-methylfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

2-nitro-4,6-dichlor-5-methylfenol je meziproduktem pro přípravu 2-amino-4,6-dichlor-5-methylfenolu hydrochloridu, který je důležitým při přípravě složek pro barevnou fotografii. Nevýhodou doposud známých postupů přípravy je obtížná reprodukovatelnost co do výtěžku i čistoty 2-nitro-4,6-dichlor-5-methylfenolu. Podle vynálezu se látka připravuje sulfonací, koncentrovanou kyselinou sírovou v interním rozpouštědle, chlorací plynným chlorem a...

Způsob přípravy 2.brom-2-nitro.1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229101

Dátum: 01.02.1986

Autori: Frgala Jiří, Zapletalová Zdenka, Břicháček Jan

MPK: C07C 79/18

Značky: přípravy, způsob, 2.brom-2-nitro.1,3-propandiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2-brom-2-nitro-l,3-propandiolu, který je konzervační přísadou do výrobků kosmetické a bytové chemie. Dosavadní postupy výroby jsou technologický náročné. Tuto výhodu odstraňuje způsob podle vynálezu spočívající v tom, že pro bromaci isolované alkalické soli 2-nitro-l,3-prodandiolu se používá bezvodé prostředí průmyslově běžného reakčního rozpouštědla, v němž se rozpustí již za studena nebo po zahřátí pouze...

Spôsob prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens

Načítavanie...

Číslo patentu: 229000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Martinček Ľubomír, Kvetková Mária, Vido Vladimír, Cích Vojtech, Bertan Milan, Žigová Evelína

MPK: C12N 1/38

Značky: aureofaciens, streptomyces, fyziologicky, přípravy, mladej, produkčnej, inokulačnej, kmeňa, kultury, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bunky mycélia v inokulačnej kultúre Streptomyces aureofaciens spotrebujú z pôdy ortofosfát a predchádzajú z rastovej fázy spomaleného rastu. Takáto kultúra je fyziologicky stará na očkovanie produkčného stupňa biosyntézy chlortetracyklínu. Hladina ortofosfátu v kultúre udrží sa pridaním ďalšieho ortofosfátu vo vhodnej fáze kultivácie alebo tým, že inokulačná živná pôda sa pripraví so zmesou rozpustného a málo rozpustného ortofosfátu, z ktorého...

Zapojení pro seřizování a nastavování elektrohydraulických dvoustupňových a třístupňový převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228999

Dátum: 01.02.1986

Autori: Krouželka Milan, Holý Čestmír, Žabka Lumír

MPK: F15B 21/02

Značky: převodníku, třístupňový, nastavování, elektrohydraulických, zapojení, dvoustupňových, seřizování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro seřizování a nastavování elektrohydraulických dvoustupňových a třístupňových převodníků při jejich vývoji, výrobě a přezkušování. Účelem vynálezu je umožnit zjišťování dynamického chování elektrohydraulických převodníků při seřizování a nastavování zrychlit operace a centralizovat systém měření všech sledovaných veličin. Zapojení obsahuje blok žádané hodnoty, obvod regulační odchylky, volbu zpětné vazby, blok nastavení konstant,...

Pohyblivý zvukoizolační závěs manipulačních otvorů zvukoizolačních kabin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228998

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fontén Jiří, Prokeš Stanislav

MPK: B27G 21/00

Značky: zvukoizolační, kabin, manipulačních, pohyblivý, závěs, zvukoizolačních, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý zvukoizolační závěs manipulačních otvorů zvukoizolačních kabin je určen k utěsňování manipulačních otvorů pro deskovité obrobky ve zvukoizolačních kabinách dřevoobráběcích strojů. Je složen ze shrnovacích závěsu vzájemně spojených články s vodícími kolíky, uloženými ve vedení závěsu na zvukoizolační kabině, situovaných mezi nepohyblivou částí a pohyblivou částí řetězových nebo jiných částí strojů přesahujících vně zvukoizolační kabinu.

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228997

Dátum: 01.02.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: sypkých, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zásobník sypkých hmot k jejich relativně krátkodobému skladování, zejména před jejich sázením do vysoké pece, a to za účelem dosažení homogenity proudu sypkých hmot, vycházející z výpustě zásobníku, zejmena co do jeho granulometrického složení. Za tím účelem jsou ve vnitřním prostoru zásobníku nad jeho výpustí a nad sebou upraveny výkyvné přepážky kolem vodorovných os.

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228996

Dátum: 01.02.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: zásobník, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zásobník sypkých hmot k jejich relativně kratkodobému uskladňování, zejména před jejich zavážením do vysoké pece a to za účelem dosažení lepšího jejich granulometrického složení. Za tím účelem je známý zásobník, rozdělený pevnými vertikálními přepážkami na více částí, opatřen v prostorech mezi pevnými vertikálními přepážkami a vnitřní stěnou pláště zásobníku na svislých čepech uloženými výkyvnými vertikálními...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228995

Dátum: 01.02.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: zásobník, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zásobník sypkých hmot k jejich relativně krátkodobému skladování, zejména před jejích sázením do vysoké pece, ze kterého vychází homogenní proud sypkých hmot co do jeho granulometrického složení. Za tím účelem jsou ve vnitřním prostoru zásobníku nad jeho výpustí a nad sebou upraveny v kombinaci svislé a šikmé pevné přepážky, na které navazují výkyvné přepážky kolem vodorovných čepů.

Skládací ohradová paleta z pružných nekovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228994

Dátum: 01.02.1986

Autor: Vacek Karel

MPK: B65D 19/20

Značky: paleta, pružných, materiálů, nekovových, ohradová, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje navýhody vysoké hmotnosti, složitosti a pořizovací ceny skládacích ohradových palet vyráběných z plechu nebo z dřevěných přířezů tím, že k sestavení palety používá samostatných dílů vyrobených jednoduchým nástřihem levného základního pružného materiálu plochého nebo deskovitého tvaru,např. papírové lepenky. Skládací ohradovou paletu je možné z těchto jednotlivých dílů smontovat nebo demontovat bez použití jakychkoliv nástrojů...

Zarážka ukladačov plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228993

Dátum: 01.02.1986

Autor: Schott Andrej

MPK: B21B 39/00, B21B 39/14

Značky: plechů, zarážka, ukladačov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zarážky ukladačov plechu na brzdenie prisúvaných tabúľ s čelným pružným zastavením nad priestorom uloženia a rieši problém bezporuchového a presného ukladania koncov tabúľ. Na čelách pevného a pohyblivého telesa sú umiestnené elektromagnety otočené súhlasnými pólmi voči sebe. Pohyblivé teleso je zavesené na podvesnom nosníku prostrednictvom najmenej dvoch párov ramien závesu.

Zariadenie na podávanie a polohovanie kruhových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228992

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šuška Štefan

MPK: F15B 15/00

Značky: podávanie, zariadenie, súčiastok, kruhových, polohovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na podávanie a polohovanie kruhových súčiastok pozostávajúce z prívodného žľabu a hydraulických valcov opatrených podavacou tyčou a podpernou lištou vyznačené tým, že piest /4/ hydraulického podávacieho valca /5/ je opatreny podávacou tyčou /3/, ktorá zasahuje do ústia /2/ privádzacieho žľabu /1/, pod ktorým je umiestnená mäkka podložka /15/, pričom piestnica /6/ piestu /4/ hydraulického podavacieho valca /5/ je opatrená skrutkou...

Zařízení pro dopravu válcových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228991

Dátum: 01.02.1986

Autori: Pernica František, Václavek Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: válcových, dopravu, zařízení, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší orientování válcových předmětů, například ůlomků z tyčového materiálu vypadávajících z dělícího zařízení tak, aby podélná osa válcových předmětů byla rovnoběžná se směrem dopravy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z kruhové dopravní desky, jejíž horní plocha je zešikmena směrem ke středu jejího otáčení, přičemž nad kruhovou deskou je umístěna pevná křivková lišta ve tvaru obecné spirály. Vynález je možné využít u všech...

Výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 228990

Dátum: 01.02.1986

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/20

Značky: výplň, kolon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výplň kolon pro difúzní a protiproudé pochody a výplň kolon pro výměnu tepla a hmoty. Výplň kolon je tvořena výplňovým tělískem vytvořeným ve tvarovacím přípravku podle vynálezu, čímž se dosahuje zpevnění výplňového tělíska a rozdělení vnitřního prostoru tak, aby vnitřní struktura byla co nejrovnoměrnější. Tělíska se do kolony sypou nahodile, mezi nimi se vytváří další dodatečné prostory, které zvyšují základní volnou plochu...

Optická soustava vysocesvětelného objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 228989

Dátum: 01.02.1986

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: G02B 15/14

Značky: vzdálenosti, ohniskovou, soustava, vysocesvětelného, objektivu, proměnnou, optická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optické soustavy vysocesvětelného objektivu s promennou ohniskovou vzdáleností, tvořeného pevným frontálním členem, posuvným tmeleným členem a dalším pevným členem. Tento pevný člen je tvořen šesti čočkami, uspořádanými následovně. Rozptylný meniskus, spojná čočka, tmelený záporný meniskus složený ze spojné a rozptylné čočky, spojná čočka a spojný meniskus. Optická soustava je určena pro promítání filmových pásů formátu 8 mm...

Zařízení pro automatické uzavírání kanálu s proudící tekutinou při zvýšení její teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228988

Dátum: 01.02.1986

Autori: Novotný Pavel, Zetek Miroslav, Janíček Erich

MPK: G05D 23/02

Značky: teploty, tekutinou, automatické, kanálu, zařízení, její, zvýšení, uzavírání, proudící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické uzavírání kanálu nebo potrubí při zvýšení teploty protékající tekutiny na mez, nebezpečnou pro funkci zařízení, umístěného v proudu tekutiny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vstupním prostoru kanálu (1) je na stěně pláště kanálu (4) výkyvně uložena svým jedním koncem odpružená uzavírací klapka (2). Na té straně pláště kanálu (4), kde je uzavírací klapka (2) přichycena, je pevně uchycen jeden konec...

Zařízení pro snížení odporu vzduchu soupravy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228987

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: B62D 37/02

Značky: snížení, vozidel, odporu, zařízení, vzduchu, soupravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke snížení odporu vzduchu u soupravy vozidel a tím ke snížení spotřeby tažného vozidla u soupravy s přívěsem. K zadní části nosného rámu kryté korby tažného vozidla je uchycen přídavný rám, opatřený klouby. Jejich prostřednictvím je připojena krytá rámová konstrukce. Do ní zasahuje z přívěsu vnitřní oblouková vodící opěra a pod ní pak zasahuje z přívěsu spodní vodící opěra.

Sálavě konvekční rekuperatívní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228986

Dátum: 01.02.1986

Autor: Jonák Jiří

MPK: F24H 3/08, F28D 7/00

Značky: konvekční, rekuperatívní, tepla, výměník, sálavě

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem provedení sálavě konvekčního rekuperativního výměníku tepla podle vynálezu, určeného hlavně pro ohřev vzduchu, ve kterém jsou spaliny odděleny od ohřívaného média, je zintezivnění prestupu tepla, ochrana trubek před přehřátím, jakož i nízkotepelnou korozí při mezních provozních stavech. Toho se dociluje přiváděním chladného média do nejteplejší části výměníku přepážkami, usměrňujícími tok vzduchu částečně napříč konvekčních trubek a...

Hubice svařovací hlavy pro obloukové svařování v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 228985

Dátum: 01.02.1986

Autori: Funda Josef, Šecka Bohuslav, Bulíček František

MPK: B23K 9/16

Značky: hlavy, svařovací, ochranné, svařování, obloukové, hubice, atmosfére

Zhrnutie / Anotácia:

Hubice svařovací hlavy pro obloukové svařování v ochranné atmosféře, zejména kyslíku uhličitého, je připevněna na těleso svařovací hlavy pomocí izolační vložky, vyrobené z kysličníkové keramiky přesným lisováním a vypálením. Je lehce nalisována do samosvarného kužele na zadní straně hubice a je zajištěna lemem. Uvnitř je opatřena závitem k našroubování na těleso.

Zariadenie na nitovanie klietky valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 228984

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmalo Jaroslav

MPK: F16C 33/46

Značky: nitovanie, klietky, valčekového, ložiska, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nitovanie klietky valčekového ložiska pozostávajúce z telesa, zváracieho prípravku a otočného stola vyznačené tým, že k telesu (1) je pripevnený stojan (2), na ktorom je upravená zvyšovacia doska (3) s pneumatickým otočným stolom (4), opatreným zváracím prípravkom (5), umiestneným v nádrži (6) chladiacej kvapaliny, pod ktorou je umiestnená spodná elektróda (9), pričom na spodnej časti pneumatickej hlavy (8) telesa (1) je upevnený...

Zariadenie na upínanie ložiskovej klietky pri frézovaní čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228983

Dátum: 01.02.1986

Autor: Horňák Jozef

MPK: B23C 9/00

Značky: zariadenie, čapov, ložiskovej, klietky, upínanie, frézování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie produktivity práce a kvality pri frézovaní čapov ložiskovej klietky. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo zakladnej dosky, na ktorú je pripevnené teleso, v ktorom je uložený kotúč pre uloženie ložiskovej klietky. V telese je upravený hydraulický valec, na ktorom je uložená prítlačná doska, opatrená púzdrom pre vodiaci kolík, upravený v telese a otočnou podložkou pre uchytenie piesta hydraulického...

Zařízení ke chlazení pásů z plastů o tloušťkách od 1 mm do 5 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 228982

Dátum: 01.02.1986

Autori: Machek Pavel, Kokeš Zdeněk, Valášek Jiří, Maláč Zdeněk, Hanuš Leopold, Keprt Jiří, Hrnčiřík Josef, Oškera Emil

MPK: B29F 3/08

Značky: pásu, chlazení, plastů, zařízení, tloušťkách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke chlazení pásů z plastů o tlošťkách od 1 mm do 5 mm. Účelem vynálezu je navrhnout takovou konstrukci zařízení, aby nebyla náročná na obestavěný prostor, složitost a přitom ochlazené pásy si udržely stanovené rozměry, nedeformovaly se a neměly jiných znaků zhoršené kvality. Účelu se dosáhne tím, že je vytvořeno chladícím bubnem 2, který je částečně ponořen do chladící kapaliny 4, jejíž hladina je v posuvné vaně 3...

Způsob přípravy bis/metanoláto/- 2-propanolátu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 228981

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zatloukal Lubomír, Doležal Jaromír, Neuman Ota

MPK: C07F 5/06

Značky: 2-propanolátu, hlinitého, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bis/metanoláto/-2-propanolátu hlinitého, vyznačující se tím, že se -propanolát hlinitý nejprve převádí polymerací při teplotě 100 až 120 °C, s výhodou 110 °C, v trimer, který se podrobí reakci s metanolem při teplotě 50 až 110 °C, za současného odstraňování vzniklého 2-propanolu,

Portálový jeřáb, zejména pro halový sklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 228980

Dátum: 01.02.1986

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 19/00

Značky: jeřáb, portálový, sklad, halový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Portálový jeřáb je výhodný tím, že se dá uložit co nejvýše ke střešní konstrukci haly skladu, dovoluje zvýšit skladový prostor již u postavených hal cca o 1 až 2m, u nově projektovaných halových skladů je možno uspořit stavební materiál i práci tím, že se projektují nižší. Jeho konstrukce sestává z portálu (8) uloženého na nohách (18) pohybujících se pojezdovým ústrojím (27) po jeřábové dráze (5). Portál (8), tvořený dvěma nosníky (20), nese na...

Způsob přípravy feromonů na bázi nižších esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228979

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Kovalev Boris Grigorjevič, Streinz Ludvík, Iščenko Raisa Ivanovna

MPK: C07C 69/527

Značky: přípravy, bázi, feromonů, esterů, způsob, 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu, nižších

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy feromonů na bázi nižších esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-l-olu vyznačený tím, že se látka obecného vzorce I kde R je alkyl s jedním až třemi uhlíky, nechá zreagovat s trifluoroctovou kyselinou v čistém stavu, nebo v rozpouštědle, s výhodou v dichlormethanu, při teplotě -10° až +l0°C s výhodou při O°C, načež se získaná sloučenina obecného vzorce II pyrolyticky rozloží při teplotě 180°C až 300°C, s výhodou při 220°C za...

Mechanická vícestupňová předlohová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228978

Dátum: 01.02.1986

Autor: Půr Ladislav

MPK: F16H 3/62

Značky: převodovka, mechanická, predlohová, vícestupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schema mechanické vícestupňové předlohové převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje se dvěma vstupními třecími spojkami s řazením převážné většiny převodových stupňů pod zatížením. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí mechanické předlohové převodovky se dvěma vstupními třecími spojkami a dvěma větvemi toku výkonu, umožňující řazení pod zatížením v jednotlivých skupinách převodů...

Dvoutoká tří až čtyřstupňová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228977

Dátum: 01.02.1986

Autori: Dostál Jan, Sýkora Jan, Půr Ladislav

MPK: F16H 3/62

Značky: dvoutoká, čtyřstupňová, tří, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schema dvoutoké tři až čtyřstupňové převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje se dvěma nezávislými větvemi toku výkonu s předvolbou, jež umožňují řazení převodových stupňu pod zatížením bez hydraulického členu u mechanické převodovky. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí mechanické převodovky se dvěma třecími vstupními spojkami a dvěma větvemi toku výkonu umožňující řazeni jednotlivých...

Dvoudílné punčochové kalhoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228976

Dátum: 01.02.1986

Autori: Bublík Alois, Smejkal Vladimír, Maléř Josef

MPK: D04B 1/24

Značky: punčochové, kalhoty, dvoudílné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v pletařském průmyslu při výrobě punčochových kalhot, zejména dvoudílných punčochových kalhot. Předmětem vynálezu jsou dvoudílné punčochové kalhoty, opatřené orientačními značkami, které v některých stupních výroby, například kompletaci a sešívání nohavicových dílů do jednoho celku usnadňují manipulaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že orientační značky jsou vytvořeny v lemu (2) a/nebo v sedové části (3)...

Způsob přípravy triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Malík Miloš, Kopecký Ivan, Novrocík Jan, Vymětal Jan, Macek Vladimír

MPK: C07C 87/123

Značky: způsob, přípravy, triisobutylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy triisobutylaminu na zařízení o učinnosti nad 10 teoretických pater, s výhodou na zařízení o účinnosti 40 až 80 teoretických pater. Jeho podstatou je, že se těžké podíly z produktů hydrogenace isobutyraldehydu nebo butyraldehydu rektifikují za tlaku 5 až 100 kPa, s výhodou 5 až 10 kPa a triisobutylamin se získává jako hlavní frakce. Pro přípravu triisolbutylaminu je třeba použít rektifikační zařízení o účinnosti nad...

Způsob rozměrového ustálení polypropylenové nosné vložky do izolačních asfaltových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228974

Dátum: 01.02.1986

Autori: Štěpán Jiří, Čermák Evžen, Vrána Vladimír, Obst Zdenouš

MPK: D06N 5/00

Značky: způsob, pásu, polypropylénové, asfaltových, rozměrového, vložky, izolačních, nosné, ustálení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tepelného ustálení nosné vložky ve formě rouna před nánosem izolační asfaltové vrstvy. Podstata řešení spočívá v tom, že na nosnou vložku se působí v uzavřeném prostoru proudem vzduchu o teplotě 140 až 155 °C po dobu 4 až 6 minut. Po dobu působení tepla se nosná vložka v podélném směru pevně přidržuje, čímž nedojde v tomto směru ke změně jejích rozměru. Tímto způsobem se dosáhne rozměrového ustálení v podélném směru. V příčném...

Forma pro tlakové lití polotovarů, zejména klecí rotorů a statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 228973

Dátum: 01.02.1986

Autori: Nemec Ľubomír, Andrések Miloš

MPK: B22D 17/22

Značky: polotovarů, lití, tlakově, statoru, elektrických, rotoru, točivých, klecí, forma, strojů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Forma je určena pro tlakové lití polotovarů, zejména klecí rotorů a statorů elektrických strojů točivých. Účelem vynálezu je takové usporádání formy, u něhož dochází mimo vlastní vstříknutí i k oddělení vtokové části, vylisování středicích trnů, k volnému uložení členu pro zajištění polohy a kompaktnosti polotovaru na vyhazovači polotovaru a k volnému uložení středicích trnů a polotovarů na kolících, čímž je umožněno jejich postupné odebírání.

Nástavec pro plynový automatický hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 228972

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kříž Karel, Srnský Vladimír

MPK: F23D 13/24

Značky: nástavec, plynový, horák, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástavce pro plynové automatické hořáky. Podstatou vynálezu je, že vnitřní prostor nástavce má tvar dvou komolých kuželů, uspořádaných tak, že tloušťka stěny nástavce v místě jeho největšího vnitřního průměru je rovna velikosti alespoň jedné dvacetipětiny tohoto vnitřního průměru, přičemž délka nástavce od ústí hořáku se rovná alespoň jedné třetině největšího vnitřního průměru nástavce.

Křemíková rozkladová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 228971

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kerhart Jaroslav, Prchlík Jaroslav, Benc Ivo, Kopecký Josef, Urbanec Jan, Ščobák Karel, Kříž Josef, Ladnar Josef

MPK: H01L 31/00

Značky: rozkladová, křemíková, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Křemíková rozkladová elektroda pro snímací elektronky. Vynález umožňuje jednak zlepšení některých parametrů křemíkových vidikonů, jako je například citlivost na světelné záření, kvalita snímaného pole za tmy i za světla, ale hlavně je vynálezem docíleno podstatné zvýšení výtěžnosti při výrobě rozkladových elektrod, tím, že vynález umožňuje použití i méně kvalitního polovodičového materiálu. Uvedeného zlepšení se docílí tím, že přechody P-N...

Bezpečnostní uspořádání výdušné chodby skladu výbušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228970

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hadrava Josef, Lecian Jaroslav, Bayer Oldřich, Sehnal Miroslav

Značky: výbušnin, uspořádání, výdušné, bezpečnostní, skladu, chodby

Zhrnutie / Anotácia:

Výdušná chodba řeší ochranu osob v důlních dílech za jejím vyústěním před účinky tlakové vlny vzniklé při případném výbuchu ve skladu výbušnín. Chodba je rozdělena tlumicími clonami na několik expanzních prostor. Vzájemná vzdálenost tlumicích clon je větší než šířka výdušné chodby.

Vytápěný ventil, například pro dávkovací váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228969

Dátum: 01.02.1986

Autor: Píša Jiří

MPK: F16K 49/00

Značky: váhy, ventil, například, vytápěný, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vytápěných ventilů a řeší takovou úpravu ventilu, při níž topné těleso přímo vyhřívá dopravovanou látku a uzavírací sedlo. Ventil obsahuje přívodní komoru, vstupní komoru, ovládací pracovní válec s pístem a topné těleso, přičemž obě komory jsou nasazeny každá na jednom čele pracovního válce, jehož píst je pevně nasazen na trubkovém uzavíracím tělese zasahujícím do obou komor, z nichž v jedné je upraveno sedlo. Uvnitř trubkového...

Způsob stanovení hydridotvorných prvků metodou atomové absorpce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228968

Dátum: 01.02.1986

Autor: Pikhart Josef

MPK: G01N 21/31

Značky: prvků, atomové, hydridotvorných, absorpce, stanovení, způsob, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení hydridotvorných prvků metodou atomové absorpce hydridovou technikou v přítomnosti niklu, kobaltu, platiny, palladia a stříbra spočívá v tom, že se ke zkoumanému vzorku přidá vodný roztok kompexotvorného činidla. Rušivý vliv příměsí se eliminuje tím, že se vytvoří kovové komplexy.

Zařízení na ochranu teplorozvodných potrubí proti vnější korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228967

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vlach Josef, Obr Jan, Černý František

MPK: F16L 58/00

Značky: vnější, teplorozvodných, zařízení, ochranu, potrubí, proti, korozi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potrubí a týká se zařízení na ochranu teplorozvodných potrubí proti vnější korozi. Podstata vynálezu je v tom, že ocelové teplorozvodné potrubí, které je uloženo ve vrstvě izolačního materiálu s ochranným obalem, je doplněno doprovodnou trubicí malé světlosti, opatřenou mezi dvěma podporami otvorem, orientovaným ve směru k chráněnému teplorozvodnému potrubí a vyústěným do izolační vrstvy. Doprovodná trubka je buď uložena...

Způsob přípravy suchých reverzně osmotických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 228966

Dátum: 01.02.1986

Autor: Mikoláš Petr

MPK: B01D 13/04

Značky: přípravy, osmotických, suchých, reverzně, způsob, membrán

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy suchých reverzně osmotických membrán litých na podložku plastifikace pomocí vodného roztoku anionaktivního povrchově aktivního činidla a stabilizací membrány vodným roztokem glycerinu. Následné sušení membrány upravené dle vynálezu na vzduchu při teplotách od 1°C do 50°C nezpůsobuje destrukci membrány jak je tomu u běžných vlhkých osmotických membrán, nýbrž dovoluje uchovávání membrány v suchém stavu až do doby...

Hlava válce vzduchem chlazeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228965

Dátum: 01.02.1986

Autor: Mackerle Julius

MPK: F02F 1/30

Značky: válce, hlava, chlazeného, vzduchem, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Hlava válce vzduchem chlazeného motoru s plechovými chladicími žebry uspořádanými na tepelně exponovaných místech, vyznačená tím, že chladicí žebra (2) orientovaná ve směru proudění tepla jsou uspořádána v rovném uzavřeném kanálu (1) majícím obdélníkový příčný průřez a procházejícím přes střed hlavy válce mezi oběma ventily (4, 5) a mezi upevňovacími šrouby (9) hlavy válce.