Archív za 1986 rok

Strana 216

Kultivační pec pro kultivaci monokrystalů scintilačních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226233

Dátum: 01.02.1986

Autori: Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

Značky: kultivaci, monokrystalů, kultivační, scintilačních, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivační pec pro kultivaci monokrystalů scintilačních látek vyznačená tím, že je tvořena vnějším pláštěm (1) a vnitřním pláštěm (2), mezi nimiž je vytvořen evakuovaný prostor (3), při čemž na vnitřním plášti (2) je nanesena elektrická izolace (4), na kterou je navinuto elektrické topení (5) z odporového drátu, například tantalu, wolframu nebo molybdenu, a na vnitřní straně vnějšího pláště (1) jsou umístěna zrcadla (6, 7 a 8), která tvoří buď...

Upínací mechanizmus najmä výkyvného nosiča karuselového pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 226232

Dátum: 01.02.1986

Autori: Gurňák Jiří, Kouřil Jaroslav

Značky: stroja, upínací, mechanizmus, nosiča, najmä, výkyvného, pracovného, karuselového

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací mechanizmus najmä výkyvného nosiča karuselového pracovného stroja, vyznačujúci sa tým, že je tvorený dvomi rovnobežnými ramenami /2/, ktorých konce sú spojené priečnikom /14/ opatreným rybinovitou lištou /9/, pričom protiľahlé konce ramien /2/ sú z vonkajšej strany opatrené výkyvnými palcami /1/, z ktorých každý je pripojený na tiahlo /4/ opatrené zarážkou /5/, kým tiahla /4/ sú vzájomne spojené spojovacím hriadeľom /7/, naktorom sú...

Osetá vlakenná vrstva pro zatravňovací rohož a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226231

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hanuš Jaroslav, Klapák Petr

Značky: rohož, osetá, její, vrstva, způsob, výroby, vlakenná, zatravňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Osetá vlákenná vrstva pro zatravňovací rohož vyznačující se tím, že je tvořena pavučinou /1/ postupné složenou kolmo ke směru výstupu kde semena/2/ jsou rozmístěna mezi vrstvami rounového útvaru.

Ruční pneumatické úderné nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226230

Dátum: 01.02.1986

Autor: Koudelka Vladimír

Značky: úderné, nářadí, pneumatické, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční pneumatické úderné nářadí, opatřené rukojetí přecházející v základové těleso s bočním přívodním kanálem s ventilovým sedlem, v jehož základovém tělese je přidržován pracovní válec, odpružený vůči rukojeti a opatřený vstupním a výfukovými otvory, rozváděcím ústrojím a úderným pístem spolupracujícím s pracovním nástrojem, který je veden na ovládaném konci v krytu, vyznačující se tím, že základové těleso (5) je uvnitř opatřeno vložkou (7),...

Zařízení pro opracovávání dlouhých předmětů elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226229

Dátum: 01.02.1986

Autori: Volkov Vladimír Konstantinovič, Těrechov Vladimír Petrovič, Bondarenko Vladimir Alexandrovič, Prochorova Lidia Ivanovna

Značky: předmětů, opracovávání, obloukem, dlouhých, elektrickým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro opracování dlouhých předmětů elektrickým obloukem sestává ze skříně, ve které je umístěna elektroda, provedená v různém uspořádání nejméně ze dvou dílu, které jsou umístěny ve skříni pohyblivě vzhledem k opracovávanému předmětu ze zdroje napětí elektrického oblouku, který je spojen s opracovávaným předmětem a s elektrodou, a z magnetického systému. Zařízení k opracovávání dlouhých obrobků elektrickým obloukem je možno použít...

Tenzometrický snímač polohy súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226228

Dátum: 01.02.1986

Autor: Marek Štěpán

Značky: polohy, súčiastok, tenzometrický, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Tenzometrický snímač polohy súčiastok vyznačujúci sa tým, že je tvorený rámom /3/, v ktorého hornej časti je posuvne uložené tlačidlo /1/ opatrené ovládacím členom /11/, pričom v dolnej časti rámu /3/ oproti tlačidlu /1/ je pevne uložený vodiaci kolík /6/, ktorý je voľne uložený v otvore /7/ tlačidla /1/, kým medzi rámom /3/ a tlačidlom /1/ je na vodiacom kolíku /6/ uložená tlačná pružina /10/, zatiaľ čo na dolnej časti rámu /3/ oproti...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226227

Dátum: 01.02.1986

Autori: Gabriel Zdeněk, Šebek Vladimír, Šimon Ivan, Tejrovský Jaromír, Babůrek Jiří, Magliová Helena

Značky: materiálů, jílových, způsob, aktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aktivace jílových materiálů vyznačený tím, že jílový materiál je vystaven účinku magnetického pole o indukci vyšší než 0,1 Tesla po dobu od 1 mikrosekundy do 7200 sekund jednou až stonásobné, přičemž tento způsob může být použit samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem aktivace,

Detergenční směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 226226

Dátum: 01.02.1986

Autori: Procházka Karel, Novák Jan, Bareš Milan, Klecan Václav, Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Müller Václav, Růžička Vladimír

Značky: detergenční, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Detergenční směs tvořená práškovým sorbentem s vysokým aktivním povrchem a povrchově aktivní látkou, popřípadě jejím roztokem, vyznačující se tím, že detergenční směs obsahuje nejméně jednu ze skupiny látek tvořených trifosfátem, difosfátem a uhličitanem sodným a jako povrchově aktivní látku obsahuje alespoň jednu ze skupiny alkylarylsulfokyselin, alkánsulfonových nebo alkensulfonových kyselin, mastných kyselin nebo alkylbetainů,...

Způsob vulkanizace hadic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226225

Dátum: 01.02.1986

Autor: Charvát Ivan

Značky: vulkanizace, provádění, způsob, zařízení, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vulkanizace hadic, zejména požárních, sestávajících z textilního pláště a pryžové duše do něho vloženého, používající horké páry, vyznačující se tím, že horká pára se při něm prohání sadou několika hadic vedle sebe rovnoběžné uspořádaných, kterážto sada hadic je alespoň po dobu průtoku horké páry překryta odnímatelnou tepelnou izolací, načež tato horká pára je na výstupu ze svého vulkanizačního průtoku zaváděna do kondenzátového odváděčě.

Papierenské glejidlo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226224

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kopernický Ivan, Mikulec Jozef, Hronec Milan, Révus Miloš, Ilavský Ján, Komorová Katarína

Značky: glejidlo, papierenské, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Papierenské glejidlo vo vode emulgovateľné, vyznačené tým, že pozostáva z 1 až 55 dielov produktu kopolymerizácie nenasýtených uhľovodíkových frakcií vrúcich v rozsahu bodov varu 25 až 280°C s obsahom 66 až 75 % hmotnostných aromatických uhľovodíkov s adičnými produktami maleinanhydridu s diénmi do 100 dielov doplnených vodou.

Bieliaca hlinka ako stabilizačný prostriedok nápojových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226223

Dátum: 01.02.1986

Autori: Tomášek Karol, Turaz Konštantín, Kopík Rudolf

Značky: bieliaca, stabilizačný, nápojových, výrobkov, prostriedok, hlinka

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie bieliacej hlinky, kyslo aktivovaného bentonitu, k stabilizácii, čiže k zabezpečeniu predĺženej doby trvanlivosti akostných vlastností a k filtrácii nápojových výrobkov a to buď samostatne alebo v zmesi s inými vhodnými vo vode nerozpustnými práškovými anorganickými alebo organickými látkami.

Hemodialyzátor pro čištění krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 226222

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ambrož Ludvík, Anreovský František

Značky: hemodialyzátor, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Homodialyzátor pro čištění krve sestávající z hranolovitého, popřípadě válcovitého tělesa, opatřeného na jedné straně přívodními otvory pro dialyzátový roztok a pro krev a na druhé straně odvodními otvory pro dialyzátový roztok a pro krev, přičemž uvnitř tělesa je umístěn membránový svazek, jehož konce jsou v tělese dialyzátoru utěsněny těsnicí hmotou, vyznačující se tím, žer svazek je zhotoven alespoň ze dvou druhů membrán s rozdílnou...

Zařízení k manipulaci s tyčovými vývalky a svářenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226221

Dátum: 01.02.1986

Autor: Bernat Stanislav

Značky: manipulaci, vývalky, tyčovými, svářenci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k manipulaci s tyčovými vývalky a svařenci, vyznačené tím, že je tvořeno nejméně dvěma za sebou uspořádanými rámy /31/, kde na každém rámu /31/ je upraven rošt /30/, pod jehož horní úrovní jsou vůči sobě přesazeně na každé jeho boční straně uspořádány první/a druhý vodorovný pohybový šroub /23, 24/ s první a druhou maticí /19, 20/, kde na každé matici /19, 20/ je na její horní stran lůžku uložen první a druhý váleček /21, 22/ se...

Zdvihací kleště pro zdvižná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226220

Dátum: 01.02.1986

Autori: Filípek Evžen, Strumienski Richard

Značky: zdvižná, zdvihací, kleště, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvihací kleště pro zdvižná zařízení, dvouramenná, se závěsným lanem, ku zdvihání předmětů o různé tloušťce, vyznačená tím, že na čepu (9) spojujícím obé ramena (1), (2) jsou zevně těchto ramen (1), (2) uchycena dvě svislá táhla (3), mající v horním konci dvě kladky (6) převádějící závěsné lano (5) na horní konce ramen (1), (2) kleští, kde jsou kladky (7), vedoucí konce závěsného luna (5) k vodícímu stabilizačnímu kameni (4) posouvajícímu se ve...

Nožová hlava pro radiálně-axiální obrábění rovinných šablon

Načítavanie...

Číslo patentu: 226219

Dátum: 01.02.1986

Autori: Benda Lubomír, Voráček Miroslav

Značky: radiálně-axiální, šablon, hlava, obrábění, nožová, rovinných

Zhrnutie / Anotácia:

Nožová hlava pro radiálně-axiální obrábění rovinných šablon s kotoučovým nosným tělesem a s hrubovacími noži rozmístěnými alespoň na jeho jednom čele v úhlových roztečích na postupné stupňovitě se zvětšujících poloměrech při vzájemném pracovním přesahu čelních břitů sousedních hrubovacích nožů, vyznačená tím, že na obvodě nosného tělesa (1) nožové hlavy (10) je upraven alespoň jeden dokončovací nůž (3) s dokončovacím břitem (14) ležícím na...

Zapojení digitálního integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226218

Dátum: 01.02.1986

Autor: Jílek Jaromír

Značky: integrátoru, zapojení, digitálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení digitálního integrátoru vstupního analogového signálu podle času, při němž je na vstup analogového integrátoru připojeno přes analogové spínače vstupní napětí, úměrné signálu, který má být integrován, kdy vstupní napětí je připojeno buď přímo nebo přes invertor na vstup analogového integrátoru, jehož výstup je připojen na dvojici napěťových komparátorů, jejichž přepínací úrovně jsou vzájemné rozdílné, vyznačující se tím, že výstupy...

Zařízení pro automatické uzavírání volnoběžné trysky karburátorů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226217

Dátum: 01.02.1986

Autori: Svoboda Václav, Zítko Václav

Značky: automatické, spalovacích, trysky, uzavírání, karburátoru, zařízení, volnoběžné, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické uzavírání volnoběžné trysky karburátorů spalovacích motorů sestávající z elektromagneticky ovládané volnoběžné trysky, elektrického spínače a tlakového převodníku vyznačující se tím, že tlakový převodník (2) je uložen v samostatném tělese (1) uzavřeném víkem (4) a opatřeném přípojnou trubkou (3), přičemž na tlakový převodník (2) je napojen podtlakem ovládaný elektrický spínač (5), jehož první větev (5a) je připojena na...

Zariadenie na opracovanie čiel segmentových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226216

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrkút Ján, Muška Leonard

Značky: zariadenie, segmentových, opracovanie, čiel, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie Biel segmentových obrobkov, najmä polkruhových pánvi klzných ložísk, pozostávajúce z hlavy v ktorej drážke je upevnený, kruhový preťahovací nástroj s rovnými alebo tvarovanými reznými zubmi vyznačujúce sa tým, že hlava /1/ preťahovacieho nástroja /4/ je pevne spojená s hriadeľou /10/, otočne usporiadanou v krokovacom ústrojí.

Ořezávací nůžky s valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226215

Dátum: 01.02.1986

Autor: Hájíček Václav

Značky: ořezávací, nůžky, valivým, střihem

Zhrnutie / Anotácia:

Ořezávací nůžky s valivým střihem, opatřené dvěma ořezávacími noži a na výstupní straně jedním párem šrotovacích nožů, vyznačující se tím, že v držáku (18) spodního ořezávacího nože (15) jsou uspořádány za sebou a pevné s ním spojeny nejméně dva pevné šrotovací nože (11,12,11´), k nimž jsou přiřazeny pohyblivé šrotovací nože (9,10,9´) upevněné v saních (16,17,16,´) kinematicky spojených a hlavním pohonem ořezávacích nůžek nebo opatřených...

Zariadenie pre výrobu metastabilných nekryštalických materiálov z tekutého stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226214

Dátum: 01.02.1986

Autori: Puškár Anton, Palček Peter

Značky: nekryštalických, zariadenie, metastabilných, materiálov, tekutého, stavu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre výrobu metastabilných nekryštalických materiálov z tekutého stavu s prierezom kruhovým, pravouhlého štvoruholníka alebo prierezom tvaru súmerného podľa osi s kombináciou strán oblých a rovných, tvaru medzikružia, nekonečného pásu, skrutkovnice vyznačený tým, že vnútorná chladiaca plocha /1/ rotačne uloženého dutého kužeľa /2/ je opatrená priehlbňami /3/ alebo výstupkami /4/ tvaru skrutkovnice alebo medzikružia, pričom rotačne...

Způsob měření a hodnocení kinetiky extrakce plynem vícesložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226213

Dátum: 01.02.1986

Autor: Zelinka Ladislav

Značky: měření, plynem, extrakce, systému, způsob, hodnocení, kinetiky, vícesložkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření s hodnocení kinetiky extrakce plynem více složkových systémů, založených na procesech extrakce plynem a sorpce na syntetických sorbentech, vyznačený tím, že rozpuštěný solut se ze vzorku vody ve stripovací nádobě extrahuje stripujícím plynem, ve kterém je nesen a postupně se rozděluje trojcestným kohoutem do dvou až padesátá sorpčních kolon, v nichž se zachycuje na syntetickém sorbentu druhá až padesátá frakce, přičemž z časové...

Přívodní vodič pro trhací práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 226212

Dátum: 01.02.1986

Autor: Macháček Zdeněk

Značky: práce, přívodní, trhací, vodič

Zhrnutie / Anotácia:

Přívodní vodič pro trhací práce při těžbě nerostných surovin, pozůstávající ze dvou vodivých jader obalených elektroizolační hmotou, která jsou spojena do jednoho celku pláštěm, vyznačující se tím, že plášť (1)je polovodivý a v jeho můstku je vložen kontrolní vodič (2).

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kozák Karel, Hrubant Ladislav, Kučera Jaromír

Značky: statického, namáhání, součástí, lepenými, dynamického, konstrukcí, tenzometry, polovodičovými, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Zařízení pro bezdotykovou indikaci proudového zatížení přívodů elektrod například při elektrolytickém vylučování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226210

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šimčák Peter

Značky: přívodů, kovů, zařízení, vylučování, bezdotykovou, například, indikaci, zatížení, elektrolytickém, proudového, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezdotykovou indikaci proudového zatížení, přívodu elektrod například při elektrolytickém vylučování kov vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu jsou umístěny jazýčkové relé /Re 1/ a dva integrované obvody /I01, I02/s hallovou sondou, navzájem pootočené o 180 stupňů, přičemž jeden vývod jazýčkového relé /Re 1/ je připojen na kladný pól napájecího zdroje,zatímco k jeho druhému vývodu je připojena jednak sériová kombinace prvního...

Kanálková vysoušecí soustava pro vysoušení vlhkých zdí budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230677

Dátum: 01.02.1986

Autor: Bauer Zdeněk

MPK: E04B 1/70

Značky: vlhkých, budov, vysoušení, kanálková, vysoušecí, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálková vysoušecí soustava pro vysoušení vlhkých zdí budov je tvořena sběrnými kanálky ve zdivu, do kterých jsou zaústěny příčné kanálky, přičemž sběrné kanálky jsou zakončeny jednak v sacích otvorech a jednak ve společném výdechu se zdrojem nuceného proudění vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sběrné kanálky (1) jsou vytvořeny z dutých porézních tvarovek, zejména drenážních trubek, doplněných v místech změny směru doplňkovými...

Spôsob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 230676

Dátum: 01.02.1986

Autor: Greisingerová Eva

MPK: G01N 33/44

Značky: zátok, zdravotníctve, stanovenia, gumových, nezávadnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob stanovenia nezávadnosti gumových zátok v zdravotníctve. Podstata vynálezu sposob stanovenia nezávadnosti gumových zátok V zdravotníctve je vyznačená tým, že sa zatky uvedú do styku s modelovými roztokmi a) voda apyrogenná na injeciu b) roztok chloridu sodného 0,9 % až 10,0% c) roztok glukózy 5,0 % až 40 0 % d) roztok chloridu prokainia 0,5% až 1,0% e) roztok hydrouhličitanu sodného 4,2 % až 8,4 % po dobu 30 minút pri...

Přístroj pro digitální měření magnetické susceptibility

Načítavanie...

Číslo patentu: 230675

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jelínek Vít, Bartošek Jiří, Mašek Ján

MPK: G01V 3/10

Značky: prístroj, magnetické, měření, susceptibility, digitální

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přístroj pro digitální měření magnetické susceptibility. Náleží do oboru užité geofyziky. Řeší problém měření magnetické susceptibility hornin na výchozech, kusových vzorcích horniny a vrtných jádrech. Podstatou vynálezu je, že oscilátor, který je součástí čidla přístroje, je výstupem spojen jednak s hodinovým vstupem klopného obvodu, jednak s prvním datovým vstupem mikroprocesoru, na jehož řídicí výstup je zapojen datovým...

Zařízení na řezání podélných okurkových řezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230674

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lejsková Pavlína, Lejska Zdeněk

MPK: A23N 15/00

Značky: řezání, řezu, podélných, okurkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je rozřezávat okurky na podélné řezy. Zařízení je tvořeno trubkovým vertikálním naváděcím tělesem, na jehož spodním konci je upevněna řezací hlava s radiálními noži a uvnitř tělesa jsou uspořádány v rovnoměrném úhlovém odstupu alespoň tři výkyvná vodítka tvaru náběhových vaček, působících ke svislé ose naváděcího tělesa, přičemž v ose naváděcího tělesa je uspořádána na tyči tlačná hlava,vratně se pohybující proti řezací hlavě.

Zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu media u snímačů děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Strnad Pavel, Hampl Miroslav

MPK: G06K 7/016

Značky: registru, zapojení, pohybu, děrné, pamětí, ovládání, snímačů, vyrovnávací, pásky, media

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál start je přiveden na nulovaní vstup klopného obvodu typu RS a současně je přiveden na hodinový vstup prvního klopného obvodu typu D. Použití takto řešeného zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu paměti media umožňuje vzájemně prodloužit vlastní brzdnou dráhu snímače a tím podstatně snížit mechanické nároky na medium a tak zvýšit spolehlivost čtení. Zároveň je zde...

Řadič zejména pro digitální kazetovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 229999

Dátum: 01.02.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G11B 23/04

Značky: kazetovou, zejména, digitální, paměť, řadič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče zejména pro digitální kazetovou paměť. Řadiče pro připojení digitálních kazetových pamětí jsou v současné době řešeny jako hardwarové systémy, nebo jako systémy s programovým řízením. Nevýhodou těchto řadičů je, že vyžadují použití řady poměrně složitých elektronických obvodů, což i v současné době značně komplikuje připojení digitálních kazetových pamětí k procesoru. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že...

Vodný kúpeľ pre imerzné vylučovanie zinkovej medzivrstvy ako základ pre galvanické pokovovanie hliníku a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229998

Dátum: 01.02.1986

Autor: Kiška Ondrej

MPK: C25D 5/44

Značky: hliníku, imerzné, základ, kúpeľ, vodný, pokovovanie, zinkovej, zliatin, vylučovanie, medzivrstvy, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný kúpeľ o složeniu 0,1 až 20 g zinku, 0,1 až 20 g štvormocného cínu, 0,1 až 10 g niklu a 5 až 20 g želatiny na jeden liter kúpeľa umožňuje používať nízke teploty vylučovania, vykazuje nízky obsah kovov a neobsahuje kyanidy a ich komplexné soli.

Zapojení pro záložní provoz napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229997

Dátum: 01.02.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G05F 1/10, H02J 9/06

Značky: napájecího, provoz, zdroje, zapojení, záložní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záložní provoz napájecího zdroje podle vynálezu dovoluje při výpadku síťového napájecího napětí nepřerušený provoz napájecího zdroje z akumulátorových baterií. Jeho podstata spočívá v tom, že mezi vzájemné propojení druhého výstupu síťového zdroje a druhým vstupem napájecího zdroje a druhý vývod akumulátorové baterie je zapojen snímací odpor, jehož dva vývody jsou paralelně připojeny k prvnímu a druhému Vstupu proudové zpětné vazby...

Myší lymfocytární hybridom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229996

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar, Němec Miloš, Viklický Vladimír, Bártek Jiří

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lymfocytární, myší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká myšího lymfocytárního hybridomu, produkujícího protilátku proti lidskému erytrocytarnímu skupinovému antigenu A, uloženého ve sbírce hydridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV pod označením HE-18. Samotná monoklonální protilátka hybridomu HE-18 je vhodná pro odlišení lidského erytrocytárního antigenu podskupiny A1B od antigenu podskupiny A2B ve zdravotnické praxi.

Myší lymfocytární hybridom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229995

Dátum: 01.02.1986

Autori: Bártek Jiří, Vaňák Jan, Němec Miloš, Dřímalová Dagmar, Viklický Vladimír

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, myší, hybridom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká myšího lymfocytárního hybridomu, produkujícího protilátku proti lidskému erytrocytarnímu skupinovému antigenu A, uloženého ve sbírce hybridomu. Ústavu molekulární genetiky ÚSAV pod označením HE-24. Samotná monoklonální protilátka hybridomu HE-24,je vhodná pro odlišeni lidského erytrocytarního antigenu podskupiny A1B od antigenu podskupiny A2B ve zdravotnické praxi.

Zapojení adresových obvodů operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 229994

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 8/00

Značky: obvodů, pamětí, zapojení, adresových, operační

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení a umožnit snadnou změnu rozmístění oblastí paměti typu RAM a paměti typu ROM. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením a registrem adresy paměti a s výběrovými obvody, přičemž skupina vstupů registru adresy paměti tvoří současně skupinu vstupů zapojení. První skupina výstupů registru adresy paměti je připojen na první skupinu vstupů oblasti paměti typu RAM operační paměti a na první skupinu výstupů oblasti...

Ochranná vrstva povrchu vpichovacích indikačních mikroelektrod a způsob jejího vytváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229993

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zima Jan, Zima Milan

MPK: G01N 27/06

Značky: ochranná, vrstva, vpichovacích, indikačních, mikroelektrod, způsob, jejího, povrchu, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná vrstva je tvořena kopolymerem 72 až 78 % hmot. vinylacetátu s 27 až 23 % hmot. 2-ethylenhexylakrylátu. Nanášení se provádí ponořením mikroelektrody do 10 až 25 % vodného dispersního roztoku s následným zasýcháním. Ochranná vrstva je vhodná pro indikační mikroelektrody při elektrochemickém měření parciálního tlaku kyslíku ve tkáních a orgánech biologických objektů nebo vysokomolekulárních roztoků tělních tekutin.

Přípravek pro vyklápění lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229992

Dátum: 01.02.1986

Autor: Beran Ladislav

MPK: B65F 3/02

Značky: přípravek, lepivých, materiálů, vyklápění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přípravek pro vyklápění lepivých materiálu ze sklápěcích vozidel. Je tvořen poddajným pásem, uchyceným ke stěně korby sklápěcího vozidla. Uchycení je provedeno úchytnými prvky spojujícími stěnu korby s profilem překrývajícím poddajný pás po celé jeho šířce. Šířka poddajného pásu je shodná s délkou stěny korby a výška jeho uchycení se shoduje s výškou korby sklápěcího vozidla. Přípravek je možno použít prakticky u všech...

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění s dvojnásobnou teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 229991

Dátum: 01.02.1986

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01F 1/56, G01F 1/68

Značky: průtokoměru, měřiče, teplotní, kompenzaci, termistorového, zapojení, rychlostí, dvojnásobnou, proudění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění pro měření zejména malých průtoků objemů plynů s rozsahem cca 5.10-2 až 30 J/hod nebo kapalin s rozsahem cca 5·10-3 až 3 l/hod a dále pro měření zejména malých rychlosti proudění plynů s rozsahem cca 5.10-3 až 10 m/sec nebo kapalin s rozsahem 5.10-4 až 1 m/sec. Podstata zapojení spočívá v paralelním připojení zdroje kontaktního proudu k měrnému termistoru a...

Pružné uložení kabiny mobilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229990

Dátum: 01.02.1986

Autor: Sameš Miloslav

MPK: B62D 33/08

Značky: stroje, kabiny, uložení, pružné, mobilního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru dopravních prostředků a řeší problém pružného uložení kabiny stroje, zejména technického, zemědělského nebo zemního. Podstata spočívá v tom, že kabina je na rámu stroje uložena prostřednictvím pák výkyvně připojených ke kabině a k rámu stroje, přičemž mezi každou pákou a rámem stroje je uspořádán nejméně jeden pružný element. Vynález lze aplikovat u všech mobilních strojů, u kterých je požadováno tlumení vibrací a...

Pojistné zařízení prostoru hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229989

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jílek Václav, Hranička Ladislav, Orna Miloslav, Zach Josef, Říha Josef, Sainer Vladimír, Sulek Miroslav

MPK: G21C 9/02

Značky: hlavního, prostoru, bloků, elektrárny, výrobního, pojistné, zařízení, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zlepšeného pojistného zařízení uzavřeného prostoru reaktorové šachty jaderné elektrárny proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku. Uvedeného účelu se dosáhne hliníkovou membránou se speciálním prořezávacím nožem přesně stavitelným.