Archív za 1986 rok

Strana 215

Způsob výroby derivátů dihydrobenzopyranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246085

Dátum: 13.02.1986

Autori: Brejška Jioí, Bugár Ján

MPK: C07D 311/04, A61K 31/35

Značky: výroby, dihydrobenzopyranu, způsob, derivátů

Text:

...vondíku, R 91 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, aako příklady slcąučenin obecného vzorce I lze -ałále uvéstPodle tohoto vynálezu se sľoučeniny obecného vzorce I a jejich soli, které jsou přijatelné z farmaceutického hlediska, připravují tím, že se hydrolyzuje esterová skupina ve slwoučenině obecného vzorce AR 1, R 2, R 5, R 4, R 5 a n mají sh-ora uvedené významy, na-čež se popřípadě získaný racemát rozdělí na opticky aktivní...

Způsob výroby nových derivátů 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246084

Dátum: 13.02.1986

Autori: Habada Oldoich, Fürst Pavel, Horáeek František, Janeaoík František

MPK: A61K 31/47, C07D 417/04, C07D 215/22...

Značky: způsob, kyseliny, 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, nových, derivátů, výroby

Text:

...redukovat za vzniku odpovídajícího prímárního aminu obecného vzorce Ic, v němž R 3 R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Při výhondnêm způsobu se azid rozpustí V voctové kyselíně a na tento roztok se působí plynným vodíkem pri atmosfêrickém tlaku za prítomnosti 100/n palädia na uhlí jako katalyzátoru. odpovídající sekundárni aterciární amixny lze vyräbět reakcí sloučeniny vzorce XIX s vhodnými aminy.Sloučeniny vyráběné postupem podle vynálezu mají...

Způsob výroby nových derivátů 7-pyrimidinyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246083

Dátum: 13.02.1986

Autori: Štitkáo Jan, Šádek Miloš, Hamrlík Miroslav, Stanik Antonín

MPK: C07D 215/22, C07D 401/04, A61K 31/47...

Značky: nových, 7-pyrimidinyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, derivátů, výroby, kyseliny, způsob

Text:

...skupinu nebo 2 ~f 1 u~onethy 1 ovou sku~ pi-nuDalšími výhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve kterých n znamená číslo 1, R 3 znamená vodík, methylovou skupinu nebo ethylrov-ou skupinu, R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Pře-dmětem předloženého vynálezu je způsob přípravy nových derivátů 7-pyrimidinyl-1,4-vdihydro-4-oxAo-3-chinolinkarboxylové kyselíny obecného vzorce I bkterý spočíva V reakci sloučeníny obecného...

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246080

Dátum: 13.02.1986

Autori: Eermák Jan, Krumphanzl Vladimír Elen Korespondent Esav, Havlín Vladimír Roztoky U Prahy, Eižinská Simona, Pech Jaromír

MPK: C07D 295/10, A61K 31/495

Značky: derivátů, výroby, způsob, piperazinu

Text:

...tj. hydroxyskupina je esterifik-ována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl, hexyl, oktyl,dodecyl a podobné. Tento vynález tedy zahrnuje jak sloučeniny obecného vzorce I, které jsou estery, tak farmaceutický přijatelné soli těchto sloučenin.Piperazin-o skupina představuje nasyce.ný šestičleąnný kruh obsahující dva atomy dusíku .následujícího vzorceSloučeniny podle predloženého vynálezu jsou ,pojmenovzávny podle nomenklatury...

Způsob výroby derivátů 7-aminocefalosporanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246079

Dátum: 13.02.1986

Autori: Bárta Jioí, Vojtíšek Vladimír, Švéda Miroslav, Maixner Jioí

MPK: C07D 501/18

Značky: výroby, derivátů, způsob, kyseliny, 7-aminocefalosporanové

Text:

...výhodné jsou vých-om slouőeníny-ve kterých aucylove skupiny RVSEU-e som piíedstaâvowány thíenvylacetylovou skupinou nebo fenylacertylov~ou~ rskuplnou, ktenéł se dají »odštväpltj enzymaück-y amidohydnoilämu peníclíínu G.Dále jsou výhodné preparatwnił dobře dostupné aj tím t levné východ slouäemny ve kterých E 5004 může znamenat magniklad thienylaeetylovou skupinu, łlenylacoty~ l-ovou skupinu, jakož is łlenoxyavcetylovour skar plnu. Zvläště...

Způsob výroby 2,2-difluornukleosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246075

Dátum: 13.02.1986

Autor: Václavík Miroslav

MPK: A61K 31/68, A07H 19/06

Značky: výroby, 2,2-difluornukleosidu, způsob

Text:

...na sobě a 1 ~ kymvé zbytky o 1 až 3 atomech uIhHku, s alkylbnomrdlfluoracetátem o 1 až 4 atomech umlíku vw alkylové (Ěástí, s výhodou s ethylesterem tét-o látky.Výhodným glyceraldehydketonidem je acetonld, v němž R 4 1 R 5 zvnamenojí methvv lové zbytky, jak bylo popsáno v publikaol Fischer a Baer, Helv. Chim. Acta, 17, 622(1934). Ethylbromdífłuoracetát byl poprvé připraven podle publikace Morel a Dawaíns,Tet. 33, 1445 1977, Reakce...

Způsob přípravy betainů N-iminopyridinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 246074

Dátum: 13.02.1986

Autor: Rais Josef

MPK: C07D 213/89

Značky: n-iminopyridinia, způsob, přípravy, betainů

Text:

...(3,5 g, 0,01 molu v~ 80 m 1 etĺhan-olu se za součvxsného míchání přizdá 10 m 1 nvasycemého roztoku kyseliny chlorovodñkové v» ethanolu. Po mĺChÉJHĺ po dobu jediné hodiny se vytvorená snaženisna 0 dfiltruje a~ promyje ethanolem. Ziská se 3,6 g 92 1- 4 «c.1 rlor-B-sulfamoylhenzoylamino -2,4,ô-trimethvlpyriclliniumohłoridu vzorcePoužívá se samců krys Siparque-Dławley HC/CFY o...

Způsob výroby nových 7-substituovaných cyklických aminonaftyridin-, chinolin- a -benzoxazinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246065

Dátum: 13.02.1986

Autori: Matuška Karel, Karas Jan, Spišiak Juraj, Vlna Antonín

MPK: C07D 215/22, C07D 417/04, A61K 31/47...

Značky: 7-substituovaných, aminonaftyridin, nových, benzoxazinkarboxylových, kyselin, chinolin, výroby, cyklických, způsob

Text:

...jejich farmaceutický použltelné adiční soli s kyselinami nebo s bázemi.Zvláště výhodnými sloučeninami Vyráběnými postupem podle predloženého vynálezu jsou následující sloučeniny-B-chinollnkarboxylová kyselina, 7- B-.ammo-l-pyrrollwdinyl -1-ethy 1-6,B-difluor-lA-díhydro-4-oxo-S-chínolinkarbroxylová kyselina, 7- 3-amlno-1-azetidiny 1 ) -l-ethyl-G-fluor-lA-dihydro-tl-oxo-LB-naftyridin-B-karboxylová kyselina, jakož i jejich farmaceutický...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246059

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pokorný Oldoich, Marholová Olga

MPK: A01N 43/86

Značky: způsob, prostředek, účinné, herbicidní, výroby, látky

Text:

...ínertního .tuhého materiálu, dispe-rgátor V hmotn-ostní koncentrací 3 až 10 0/0 a povpřipaadě i stabilizátor, penetrační činidlo a/nebo adhezívní látku v- hmotnostní koncentraci až 10 .Popraš je obvykle formulován jako poprašový koncentrát mající obdobné složení jako smáčitelný prášek, avšak bez dispergátoru, a řadí se přímo na poli dalším tuhým nosičem, čímž se získá prostředek obsahující účinnou látku obvykle v hmotnostní koncentraci 0,5...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin proti škodlivým účinkům agresivních herbicidů a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246058

Dátum: 13.02.1986

Autor: Smreek Karel

MPK: A01N 25/32

Značky: herbicidu, agresivních, výroby, účinných, prostředek, proti, ochraně, rostlin, škodlivým, látek, kulturních, způsob, účinkům

Text:

...fenylovou skupinu, Z-chlorfenylovou skupinu, ćł-chlo-rfenylovrou skupinu, benzýlovou slkupinu, Z-thienyrlovou skupinu, Z-furylovou skupinu, 5-brom-Z-furylovou skupinu, Z-tetrahydroĺurylovou skupinu nebo ZA-díchl-ovrpyrimídin-S-ylovou Skupinu, R znamená methylovou skupinu, ethylovou skupinu, mpropylovou skupinu, n-butyLovou skupinu, 2 ~bromethy 1 ovou skupinu,allylevou skupinu, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, R 9 znamená...

Způsob výroby .alfa.-kyan-3-fenoxybenzyl-2-(4-chlorfenyl)isovalerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246054

Dátum: 13.02.1986

Autor: Vacek Antonín

MPK: C07C 121/75

Značky: alfa.-kyan-3-fenoxybenzyl-2-(4-chlorfenyl)isovalerátu, způsob, výroby

Text:

...Pryskyříce tohoto typu se prodevejí pod obchodními názvy D-owe a Amberlít, odvozené například od trimethylamíuu například produkty známé pod názvy Aníberlit lRA-400, Amberlít llłA-ćlüíf, Amberlít 1118-4102, Amberlit IRAGOO, Díiolite A-lůl-D, Duolíte ES-11, Dcwex 1, Dowex 11, Do-wex 21 K a lonac A-450), a ty, které jsou odvozeny od dimethylethanolamínu například produkty známé pod uobchodními názvy Amberlít IRA-410, Amberlit IRA-911,...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a -1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246052

Dátum: 13.02.1986

Autori: Oeoucha František, Doležal Stanislav

MPK: A61K 31/41, C07D 285/10

Značky: 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů, 3,4-disubstituovaných, způsob, 1,1-dioxidu, výroby

Text:

...obecného vzorce X, který- se pak oxiduje na príslušný l-oxid obecného vzorce VII nebo Ll-dioxid obecného- vzorce IV.R 50 OR 2 O sloučenina / S 012 R 80 ORB í obecného cc ~» r-f vzorce vuDiimidestery obecného vzorce IX, kde R 3 znamená methyl-ovou, ethylovou, n-propylovou, isopropylovou, n-butylov-ou a n-pentylovou skupinu, jsou známé a jejich příprava je popsána v časopisu Chem. Ber, 107,str. 3121 1974. Obodobným postupem je možno...

Zariadenie na stanovenie akosti a rovnomernosti výroby klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246033

Dátum: 13.02.1986

Autori: Ma?aš Michal, Okresová Sooa, Polievka Milan

MPK: G01N 3/40

Značky: akosti, výroby, stanovenie, klietok, rovnoměrnosti, zariadenie

Text:

...v pracovnom prostredí ako iaj pri hodnotení priebehu starnutia materiálu klietok v príslušnom pracovnom prostredí.Modifikácie Charpyho kladivo, je uvedená na obr. 2 takým spôsobom, že cca 90 jeho hmotnosti je sústneudelné v rtatmeni 13nad nárazovou hranou 14, ktorá má tvar strmeňa v-yčnievajúceho z miesta sústredenia hmotnosti a dotýka sa pozdIžnej osi ramena kladivo 12. Skúšanä klietka 6 je vyplnená potrebným počtom valivých telies-ok 4,...

6-Alkyl-10-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich methansulfonáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246000

Dátum: 13.02.1986

Autori: Wiedermann Vladimar, Brányik Alexander, Viest Miroslav, Spišák Michal, Martišík Alojz, Nitra

MPK: C07D 409/04

Značky: 6-alkyl-10-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny, jejich, methansulfonáty

Text:

...a po 10 min micháni se přidá dále 45,1 g kyseliny (2 ~jodfenyl)octové a 2,0 g čerstvě vyredukované mědi. Směs se potom michá a vaří pod zpětným chladičem 17 h. Za tepla se zfiltruje, pevná látka na filtru se proňyje horkou vodou a filtrát se okyselí kyselinou chlorovodíkovou.Po stání přes noc při O °C se vyloučený surový produkt zfiltruje, rozpusti se v benzenu a z toho se kyselý produkt.extrahuje do 60 ml 15 roztoku uhličitanu...

Symetrický chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 245963

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kiehl Harry, Ellinger Eberhard

MPK: C09B 45/26

Značky: chromitý, symetrický, komplex

Text:

...mi vlastnostmi zvláště pak vysokými stálosťmi a rozpust nostýve vodě, sortiment dosúd známých 21 meta 1 okomplexníehApomocí 55 dilů bezvodého uhličitanu sodného ve 450 dílechvody při teplotě 60 °C Vzníklý roztok se za míchání uvede do kopulačního reaktoru obsahujíoího roztok.159 dílůvamonné solí 1-diazo-2-nafťol-4-sulfokyseliny ve 400 dílech vody. Reakční směs se za míchání udržuje po dobu 1 hna tešlotě 60 °C a potê se zvýši na 95 °C a...

Chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 245962

Dátum: 13.02.1986

Autori: Mojsinovie Ljudmila Josifovna, Isajevie Leonid Alexaddovie

MPK: C09B 45/26

Značky: komplex, chromitý

Text:

...1-5-pyrtzolonu se spolu u so díly uhličitanu oodnéno rozpuott vo oo díloch vody při top 1 otà cen 55 °C. Vzniklý roztok ao uvodo do xopuzoanłno rooktoru, oboohuJio 1 no 139 dílů 1-d 1 azo-2 ~narto 1-k-ou 1 ro A kyooliny vo formě amonné soli vo 00 dílooh vody teplé20 °G. Azokopulaoe no provádí za níoháni při teplotä oo 50 °C po dobu 1 h, naöož oo pH roąkčni umění upraví přídnvkon kyseliny chlorovodíkové na hodnotu 2 až 3. Poté so do roztoku...

Způsob přípravy nových benzylpiperazinových derivátů dibenzo(b,f)thiepinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 245900

Dátum: 13.02.1986

Autori: Jahr Willi, Pinternagel Ernst Karl

MPK: C07D 409/04

Značky: dibenzo(b,f)thiepinové, způsob, nových, derivátů, přípravy, benzylpiperazinových, řady

Text:

...Analytický čistý produkt se získa relorystalizaci z benzenu t. t. 164 .až 165 °C.K michané suspenzi 42,5 g pře~dešléhko~ ketonu V 900 m 1 ethanolu se při 65 až 70 °C během 15 min pridá roztok 27,2 g hydridu sodnobovritého Ve 270 ml vody, obsahující 1 mililitr 200/0 roztoku hydroxidu sodneho. směs se vsawří 6 h pod zpětnýntt chladičem,ethalnol se -odpaří za sníženéh-o tlaku a zbytek se ~ro~zděli třepáním mezi 600 ml benzenu .a 250 ml Vody....

6-Substituované a 2-chlor-6-substituované 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich methansulfonáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245899

Dátum: 13.02.1986

Autori: Farafonov Valerij Olegovie, Knauth Karl-heinz, Karl-heinz, Pankra?jev Oleg Nikolajevie, Judilevie Vitalij Zacharovie, Slatin Jevgenij Ivanovie

MPK: C07D 409/04

Značky: methansulfonáty, 6-substituované, 2-chlor-6-substituované, jejich, 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny

Text:

...h v lázni udržované .při 100 až 115 °C. Po oohlazení se směs rozdělí třepáním mezi vodu a benzen, z benzenové fáze se báze extrahuje do přebytečoé 1 1 zředěné kyseliny chluor~ovvodík«o« vé, z vodného roztoku hydlrochlolritdu se opět uvoluí alkahzaoí xvodným .atmouiakem »a izoluje se extrualkcí beznzenem. Extrak-t se promyje několikrát vodou, vysuší se b~ezvo~dým uhličitajnem clraselným a. -ordvpwaří za. snížcnéuo tlaku. Získá se 9,75 g 75 0/0...

Způsob přípravy 6-chlor-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinu a jeho di(methansulfonátu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 245898

Dátum: 13.02.1986

Autori: Eepkalenko Michail Gavrilovie, Urajev-ravchat Enverovie, Nudelman Boris Izrailovie, Blechschmidt Wolfgang

MPK: C07D 409/04

Značky: di(methansulfonátu, způsob, 6-chlor-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinu, přípravy

Text:

...a .má za následok nízkou výtěižnioet. Látka vzor~c~e I podle vynálezu konkrétne v literatuře rpopsáoa. nebyla a je tedy podle vědeckého ptojetí .látkou norvrou. í nejbližší popsarnou látkou ĺb 6-ich 1 oer-10- Ił-mtethylplpeoaizino -10, ll-dihsydroidibeanzo( b,f thiepin Pelz K., citoväiuoj, .pro kterou byla uvedena .pouze rehaątiivnsě slabá inikolondienačaní účinnost v »testu rotující tylčky u myší a látka nevzbudilna bližší .zájenLPři...

Spôsob prípravy 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-etoxyiminooctanov alkylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245873

Dátum: 13.02.1986

Autori: Fiala František, Beran Miroslav

MPK: C07D 277/46

Značky: přípravy, spôsob, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-etoxyiminooctanov, alkylových

Text:

...zlúčenina odflltruje a organické rozpúšťadlo oddestiluje s výhodou za vákua. Destilačný odparok je surová zlúčenina vzorca I, ktorá sa čistí konvenčne používanými metódami ako kryštalizacia alebo Chromatografia.Zlúčeninu vzorca I možno izolovat z reakčnej zmesi i tak, že sa po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej roztoku zahustenému na 10 až 20 pôvodného objemu,s výhodou za vákua, pridá ďalšie organické rozpúšťadlo, v ktorom nie je...

(3-Cyklohexenyletyl)(2-amínoetoxy)dietoxysilan

Načítavanie...

Číslo patentu: 245868

Dátum: 13.02.1986

Autori: Hájek Jioí, Kakáe Karel

MPK: C07F 7/10, C07F 7/18

Značky: 3-cyklohexenyletyl)(2-amínoetoxy)dietoxysilan

Text:

...rozpúštadiel, pripadne tenzidov čs. aut. oSV. č. 183 491.Cyklohexenyletyltrietouysilan je známy a používa sa na zlepšenie adhéziekaučukov. fenoplastov a pod. buď vo forme roztokov v organických rozpúšťadlách, alebo prid.anim do ltnmpozí-cie pri výrobe rôznych vy~ stužených hmôt. Vodné roztoky je možne pripraviť jeho hydrolýzoiu, no z dôvodu, že za použitia bežných priemyselných postu~ pov priebeh hydvrolýzy trvá vyše 20 hodin,je tento postup...

Způsob strojního dojení s přisáváním vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227400

Dátum: 01.02.1986

Autor: Talich Stanislav

Značky: způsob, vzduchu, strojního, způsobu, tohoto, dojení, provádění, přisáváním, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob strojního dojení s přisáváním vzduchu do podstrukové komory strukového násadce, vyznačený tím, že do mezistrukové komory strukového násadce se vpustí atmosférický tlakový vzduch, který je odtud přisáván do podstrukové komory, přívod atmosférického vzduchu do mezistrukové komory se potom uzavře a tlaky v mezistrukové komoře i podstrukové komoře se odsátím vyrovnají, načež se přívod atmosférického tlaku do mezistrukové komory opět otevře a...

Sposob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226250

Dátum: 01.02.1986

Autori: Truchlik Štefan, Svitek Imrich, Vanek Juraj, Sohler Ervín

Značky: výroby, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s vodným roztokom amoniaku vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutoční za prítomnosti katalyzátora a to sodnej a/alebo draselnej soli kyseliny 4~hydroxyfenyloctovej a/alebo 4-hydroxy-benzoovej a/alebo fenol-4-sulfónovej a/alebo naftolsulfónovej pri teplote 50 až 200 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa, pričom mólový pomer medzi...

Zařízení pro provozní odběr koexistující plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226249

Dátum: 01.02.1986

Autori: Bénová Eva, Píša Ladislav

Značky: plynné, koexistující, provozní, zařízení, fáze, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro provozní odběr koexistující plynné fáze, vyznačené tím, že termostatovaný odběrový prostor (2) je opatřen kaskádou nádržek (21, 22, 23, 24, 25) přičemž do nejhornější nádržky (21) ústí přívod kapalného vzorku (3), který je přiveden přes teplotní stabilizátor vzorku (31) termostatovaný na teplotu odběrového prostoru (2), přičemž v horní části odběrového prostoru (2) je umístěn vstup odběrového kanálku (6), který je veden přes...

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226248

Dátum: 01.02.1986

Autori: Malík Ľuboš, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan, Kizlink Juraj, Štolcová Magda

Značky: zvýšenou, oxidačne-termickou, stabilitou, esterový

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový olej so zvýšenou oxidačno-termickou stabilita vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,001 až 2,7 % hmotnostných komplexných zlúčenín cínu obecného vzorca I kde Rl a R2 sú alkylové skupiny s 3 až 15 atómmi uhlíka v molekule, ktoré môžu byť rôzne alebo rovnaké, R3 a R4, ktoré môžu byť rôzne alebo rovnaké, R3 a R4, ktoré môžu byť aj totožné sú buď alkylové skupiny s 3 až 15 atómami uhlíka, alebo skupiny typu -OOC-/CH2/x-C00= /CH2/y-CH3,...

Polyesterové lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226247

Dátum: 01.02.1986

Autori: Valentovič Jozef, Lukáčová Jozefína, Kašpar František, Novák Jiří, Ditrych Zdeněk, Rakús Jozef

Značky: polyesterové, lisovací, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové lisovací kompozice pro výrobu prepregů a vyztužených plastů obsahující nenasycené polyesterové pryskyřice, zahušťovadla na bázi sloučenin dvojmocných kovů, povrchové aktivní látky, inhibitory, iniciátory, vláknitá vyztužují. plniva, nevyztužující plniva, pigmenty, barviva, separátory, retardéry hoření, termoplastické polymery, rozlivová činidla, plastifikátory, rozpouštědla, katalyzátory, stabilizátory nebo jiná aditiva,...

Zapojení pro přenos číslicové informace mezi galvanicky odděleným budicím obvodem a přijímacím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226246

Dátum: 01.02.1986

Autor: Neumann Libor

Značky: odděleným, zapojení, prenos, galvanicky, číslicové, obvodem, informace, budicím, přijímacím

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos číslicové informace mezi galvanicky odděleným budicím obvodem a přijímacím obvodem pomocí optoelektronického spojovacího členu sestávajícího ze svíticí diody a prvního odporu zapojených do série s budicím obvodem a z druhého odporu a fototranzistoru zapojených do série s přijímacím obvodem, přičemž uzel mezi druhým odporem a fototranzistorem je rovněž připojen k přijímacímu obvodu, vyznačené tím, že k uzlu mezi prvním...

Smyčkový proplet a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226245

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kazlepka Jiří, Plíštil Jiří, Beneš Milan

Značky: výroby, způsob, smyčkový, proplet

Zhrnutie / Anotácia:

Smyčkový proplet s alespoň dvěma druhy různých smyček, případné v kombinaci smyček a vlasového povrchu, určený pro nábytkové dekorační, oděvní a jiné účely, vyznačující se tím, že všechny druhy smyček (4 a 5) jsou vytvářeny každou nití (31, 32, 33, 34 atd.) alespoň jedné lícové osnovy (1), propletenou podkladovou vrstvou alespoň ve třech různých sloupcích, přičemž alespoň jeden druh stejných smyček (4, 5) u každých dvou sousedních nití (31,32),...

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226244

Dátum: 01.02.1986

Autori: Benzír Štefan, Vanko Anton, Kiss Gabriel, Mondočko Jozef, Jarošek Karel, Foltán Stanislav, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Novák František, Macho Vendelín, Střešinka Jozef

Značky: spôsob, etylénu, výroby, acetylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu na báze ropných a/alebo syntetických uhľovodíkov vysokoteplotnou pyrolýzou pri teplote 700 až 3 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s donórom potrebného reakčného tepla, vyznačujúci sa tým, že nástrekovou surovinou na pyrolýzu v množstve 3 až 100 % hmot., počítané z celkovej hmotnosti nastrekovaných uhľovodíkov, je zmes uhľovodíkov C3 až C8 s obsahom olefínov 30...

Mycí prostředky s antimykotickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226243

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vondráček Bohumír, Tolman Jiří, Kořínek Jaroslav, Novák Jan, Klecan Václav, Cesnek Ján, Fiker Soběslav, Nováček Alois, Zeman Ivo

Značky: antimykotickým, prostředky, mycí, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Mycí prostředek s antimykotickým účinkem, vyznačený tím, že obsahuje v hmotnostních 5 až 80 % povrchové aktivních látek zvolených ze slupiny mýdel, anionaktivních tenzidů. neionogenních tenzidů, alkylbetainů a laurylpentaetoxymetylamoniummetylsulfátu nebo jejich kombinace, 0,005 až 20 % látky charakterizovaná vzorcem kde R je metyl, etyl nebo isopropylový radikál nebo jejich směsi, které jsou solubilizovány v prostředku alespoň jednám z...

Zařízení pro měření souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226242

Dátum: 01.02.1986

Autor: Procházka Miroslav

Značky: měření, hřídelů, provozu, zařízení, soustrojí, rotačních, souososti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu obsahující otočné hřídele a spojku, jíž jsou oba hřídele spojeny vyznačené tím, že ve dvou různoběžných rovinách k ose hřídelů prvého stroje /13/ a druhého stroje /14/, jsou instalovány snímače /l´, 2´, 3´, 4´, 5´, 6´, 7´, 8´, 1´´, 2´´, 3´´, 4´´, 5´´, 6´´, 7´´, 8´´, / kde osy prvých čtyř dvojic snímačů /1´, 2´, 3, 4, 5´, 6´, 7´, 8´,/ jsou obsaženy v prvé rovině a osy druhých...

Stavebnicová spojka pro sestavy kompexních přístrojových celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226241

Dátum: 01.02.1986

Autori: Voráček Jaroslav, Sladký Petr, Novotný Bohuslav

Značky: sestavy, přístrojových, spojka, kompexních, celku, stavebnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová spojka pro sestavy komplexích přístrojových celků pomocí nosníků a spojovacích svorníků, tvořených třmenem tvaru U, dotlačovaných na nosník stavěcím šroubem a opěrkou, kde třmen je na jedné straně opatřen zářezy, vyznačená tím, že svěrné plochy /8/ třmenu /4/ a opěrka /7/ jsou opatřeny pomocnými zářezy /9/ pro bodové nebo přímkové opření /10/.

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Malec Jan, Kováčik Štefan, Muráni Ján, Liko Ľudovít, Novotný Kazimír

Značky: tuhých, palív, spaľovanie, kotol, parný, fluidné

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).

Způsob odstraňování nánosů a usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226239

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fiala Miloš, Hovorka Gustav

Značky: nánosu, způsob, usazenin, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká způsobu odstraňování nánosu ulpěných ve špatně přístupných, případě nepřístupných prostorách čištěného objektu, zejména teplosměnných kapalinových prostorech tepelných výměníků. Při aplikaci způsobu podle vynálezu se čištěná plocha čištěného objektu ponoří pod hladinu kapalného rozpouštědla, načež se do tohoto kapalného rozpouštědla zavede pára o přetlaku v rozmezí od 0,01 do5 MPa, jež je v tomto kapalném rozpouštědle rozpustná....

Přední část plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226238

Dátum: 01.02.1986

Autori: Nechanický Jan, Maličký Václav, Rudolf Jaroslav, Musil Jindřich

Značky: hořáku, přední, plazmového, část

Zhrnutie / Anotácia:

Přední část plazmového hořáku sestávající z tělesa hořáku, usměrňovacího kroužku a trysky anody, do níž zasahuje katoda vyznačená tím, že mezi tělesem (3) hořáku a usměrňovacím kroužkem (4) je vytvořena rozváděcí komora (2) a usměrňovací kroužek (4) fixovaný v tělese (3) hořáku pomocí trysky anody (7) je opatřen v zadní části průchozími kanály (10) v plášťové časti usměrňovacími tryskami (8) a v osové části otvorem (9), např. s cylindrickým...

Způsob odstraňování škodlivin obsažených ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226237

Dátum: 01.02.1986

Autori: Drábek Milan, Pihert Dobromil

Značky: způsob, obsažených, škodlivin, odstraňování, spalinách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování škodlivin obsazených ve spalinách, zejména síry, chlóru a uhlíkatých látek, vyznačený tím, že zrnitý podíl spáleného nebo spalovaného materiálu se obaluje suspenzí aditiva pro odstraňování škodlivin,jako je hydroxid vápenatý nebo petrochemický odpad a úlet z fluidní vrstvy, takto vzniklé částice se případné suší a potom se uvádějí do fluidní vrstvy.

Odlučovač cukrové řepy dopravované hydraulicky ve visuté kynetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226236

Dátum: 01.02.1986

Autor: Dušek Stanislav

Značky: kynetě, dopravované, cukrové, odlučovač, visuté, řepy, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač řepy dopravované hydraulicky ve visuté kynetě, který sestává z plavicího žlabu se dnem skloněným ve směru proudu plavicí vody, v němž je otvor pro odvádění řepy s uzávěrem a dále sestává ze sběrného žlabu se dnem skloněným ve směru výstupu odloučené řepy a s hrdlem pro odvod odloučené vody s nečistotami, vyznačený tím, že nad skloněným dnem (2) plavicího žlabu je mezi jeho bočními stěnami (1) umístěna usměrňovací mříž tvořená příčným...

Způsob kontinuální rafinace naftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226235

Dátum: 01.02.1986

Autori: Vítovec Jaroslav, Smolík Jiří, Čermák Ján

Značky: způsob, naftalenu, rafinace, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální rafinace naftalenu na stupeň čistoty minimálně 98,7 % s teplotou tání minimálně 79,6°C zpracováním suroviny, obzvláště technického naftalenu nebo odfenolovaného naftalenového oleje, vyznačený tím, že se naftalen spolu s příměsemi obsaženými v surovině kontinuálně sublimuje při teplotě 100 až 150°C do proudu vzduchu a vzniklá paro-plynná směs se ochlazuje vypařováním vody kontinuálně rozptylované ve jmenované směsi v...

Koaxiální spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226234

Dátum: 01.02.1986

Autori: Týc Václav, Mejzlík Josef, Černý Slavomír

Značky: spínač, koaxiální

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiální spínač, u kterého je vnější vodič koaxiálního vedení připojen k trubce, vyznačený tím, že v této trubce (2), uvnitř které je vložena distanční trubička (3) je do vnitřního vodiče kaskádovitě zapojen jazýčkový kontakt (1) a kolem trubky (2) je uložena kostra (4) cívek, na které jsou navinuty ovládací cívky (5).