Archív za 1986 rok

Strana 212

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220286

Dátum: 15.02.1986

Autori: Talavašková Daniela, Černiansky Ladislav

Značky: značenie, popisu, elektrolyt, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zloženie elektrolytu, ktorý umožňuje výrazný a rýchly elektrochemický popis na kovový povrch. Elektrolyt nie je korózne ani hygienicky nebezpečný. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že ako elektrolyt sa použije zmes podľa autorského osvedčenia č. 201428 (PV 9174-78) vyznačená tým, že obsahuje sódne soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, kyselinu citrónovú a/alebo vinnú a/alebo ich soli, kyselinu sorbovú a imid...

Zmes na protikoróznu ochranu kovových výrobkov, zvlášť výrobkov oceľových v kombinácii s gumou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220285

Dátum: 15.02.1986

Autori: Valková Gabriela, Hanuliaková Anna, Černiansky Ladislav

Značky: kombinácii, gumou, oceľových, výrobkov, zvlášť, ochranu, protikoróznu, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na protikoróznu ochranu kovových výrobkov, zvlášť výrobkov oceľových v kombinácii s gumou, vyznačená tým, že pozostáva z 0,5 až 70 % hmotnostných zmesi alkoholu, najmä glycerínu a/alebo polyetylénglykolu s výhodou polyetylénglykolu o strednej molekulovej hmotnosti 300 až 6000 a/alebo propylénglykolu, s výhodou mono, di a tripropylénglykolu, z 0,05 až 16 % hmotnostných zmesi dusitanu alkalických kovov, najmä dusitanu sodného a...

Otáčací mechanizmus súčiastok prenášacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220284

Dátum: 15.02.1986

Autor: Svitek František

Značky: mechanizmus, prenášacej, súčiastok, jednotky, otáčací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia otáčacieho mechanizmu súčiastok prenášacej jednotky. Účelom vynálezu je otáčanie zorientovanej súčiastky v odoberacom mieste sklzu. Uvedeného účelu sa dosiahne otáčacím mechanizmom súčiastok prenášacej jednotky podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na zvislom hriadeli otáčacieho mechanizmu je otočne uložený nosič opatrený v hornej časti prírubou. V prírube je kolmo na os hriadeľa pevne uložené rameno opatrené na...

Spôsob výroby plochých telies postupmi práškovej metalurgie, pracujúcich za podmienok trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 220283

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šalak Andrej

Značky: pracujúcich, plochých, trenia, podmienok, práškovej, metalurgie, výroby, telies, spôsob, postupmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby plochých telies postupmi práškovej metalurgie, pracujúcich za podmienok trenia, vyznačený tým, že do lisovacieho nástroja sa nasype železný prášok, poprípade s prídavkom aspoň jedného zo skupiny prvkov zahrňujúcich Mn, Cr, Si, P a Cu, potom sa na túto spodnú vrstvu nasype horná vrstva prášku legovaného aspoň dvoma zo skupiny prvkov zahrňujúcich W, Co, Ti, V, Ni, Mo, Cu, Mn, Cr, Si a P, v obidvoch prípadoch s prídavkom uhlíka v...

Polyesterová kompozícia riediteľná vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220282

Dátum: 15.02.1986

Autori: Martišovičová Lubomíra, Forró Juraj, Florovič Stanislav

Značky: riediteľná, polyesterová, kompozícia, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje polyesterovú kompozíciu riediteľnú vodou na emulziu typu olej vo vode zvlášť vhodnú k úprave sklenených vlákien používaných k výrobe polyesterových sklolaminátov. Kompozícia sa skladá z 20 až 85 % hmotnosti živice pripraviteľnej reakciou maleinanhydridu a 2,2-di(4-hydroxy-propoxyfenyl)propanu o čísle kyslosti 10 až 30 mg KOH/g, 5 až 35 % hmotnosti oxyetylovaných mastných amínov C12 - C18 s 5 až 22 mólmi etylénoxidu a 5 až 65 %...

Upínač súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220281

Dátum: 15.02.1986

Autor: Šicko Ján

Značky: upínač, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia upínača súčiastok, najmä pre rotorové stroje. Účelom vynálezu je vyššia spoľahlivosť upnutia, pomerne presne nastaviteľný brzdný moment v dostatočne širokom rozsahu, pričom jednotlivé pracoviská možno nastaviť na rovnakú hodnotu. Uvedeného účelu sa dosiahne upínačom súčiastok, ktorý pozostáva z puzdra, v ktorom je otočne uložený nosič kameňov opatrený v strede otvorom a aspoň dvomi radiálnymi drážkami. V drážkach sú...

Zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 220280

Dátum: 15.02.1986

Autor: Adam Josef

Značky: zariadenia, zapojenie, stroja, podávacieho, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je signalizovať oneskorenie funkcie podávacieho zariadenia pracovného stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vstupné snímače sú pripojené na časovací obvod a na riadiacu jednotku. Riadiaca jednotka je, pripojená na silové elektrické prístroje a na časovací obvod. Časovací obvod je oneskorovacím vedením cez riadiacu jednotku pripojený na kontrolné prvky a na signalizačné prvky...

Zariadenie na dopravu lapovacích kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220279

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mikšovský Jozef

Značky: kvapalín, zariadenie, dopravu, lapovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie zníženia pracnosti pri lapovaní. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným nádržou (1) pre lapovaciu kvapalinu, nádržou (2) pre oplachovaciu kvapalinu a nádržou (3) pre dokončovaciu kvapalinu, ktoré sú s pracovným priestorom lapovacieho potrubia spojené privádzacími potrubiami opatrenými čerpadlami (17, 18, 19), ručnými ventilmi (10, 11, 12) a solenoidovými ventilmi (4, 5, 6). So zbernou nádržou lapovacieho...

Spôsob výroby žiaruvzdorných magnéziových priedušných tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220278

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kováč Vladimír, Staroň Jozef

Značky: výroby, magnéziových, spôsob, priedušných, žiaruvzdorných, tvárnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu výroby žiaruvzdorných bazických materiálov. Rieši spôsob výroby priedušných tvárnic z magnézie, ktoré sa používajú vo vymurovkách hutníckych pecí a nádob na privádzanie inertných, oxidujúcich alebo redukujúcich plynov (argón, kyslík a iné) do roztopeného kovového kúpeľa. Spôsob výroby sa vyznačuje tým, že sa použije dvojzložková vytváracia zmes, pripravená z matrixu s veľmi vysokým stupňom disperzity a z hrubozrnnej...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ilavský Ján, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Révus Miloš, Hronec Milan, Mikulec Jozef, Kaszonyi Alexander

Značky: výroby, ropná, živica, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.

Pojazdná sekačka na koruny stromov, tenké stromy a vetvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220276

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jančo Jozef, Ľubek Ján

Značky: stromov, sekačka, tenké, vetvy, pojazdná, koruny, stromy

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná sekačka na koruny stromov, tenké stromy a vetvy. Rieši technický problém zjednodušenia prísuvu materiálu (koruny stromov, vetvy a pod.) v poraste a jeho spracovanie na štiepku. Podstata vynálezu spočíva v uložení dvoch sekacích nástrojov aj so vstupnými hrdlami a prísuvným zariadením po stranách nosného rámu, čím sa vytvorí predpoklad vkladať materiál z oboch strán pri jednej jazde porastom. Vynález sa môže využiť v poľnohospodárstve...

Zmes pre výrobu výrobkov z páleného tehliarského črepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220275

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sedliaček Žigmund

Značky: tehliarského, výrobkov, páleného, výrobu, črepu

Zhrnutie / Anotácia:

Pridanie popolčeka do výrobných zmesí, ktoré obsahujú spaliteľné látky umožní ich vyhorenie bez poškodenia výrobku a bez zvláštnych úprav páliaceho agregátu a technológie pálenia.

Zastreďovacie ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 220274

Dátum: 15.02.1986

Autor: Oravec Ivan

Značky: ložisko, zastreďovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zastreďovacieha ložiska umožňujúceho presné zastredenie valcových a mierne kužeľových otvorov. Ložisko je vytvorené z unášacieho čapu, na ktorom je nasunuté puzdro opatrené zaisťovacími kolíkmi vyúsťujúcimi jednak do čelného osadenia unášacieho čapu a jednak do dotlačovacieho kotúča posuvne uloženého na unášacom čape. Puzdro je v mieste vonkajšich hrán čiel opatrené kužeľovými plochami, na ktorých sú upravené guličky uložené v...

Spôsob modifikácie termomechanickej vlákniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220273

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ebringerová Anna, Joniak Dušan, Košíková Božena

Značky: spôsob, termomechanickej, modifikácie, vlákniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie termomechanickej vlákniny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa termomechanická vláknina acetyluje acetanhydridom v prítomnosti pyridínu na 15 až 20 % obsah acetylových skupín s následným premytím acetylovanej vlákniny vodou a vysušením na vzduchu. Význam vynálezu spočíva v použití modifikovanej termomechanickej vlákniny na výrobu papiera.

Práškové gumárenské chemikálie so zníženou prašnosťou a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220272

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bara Michal, Orlík Ivo, Soukup Miloš, Sandtner Stanislav, Poór Robert

Značky: zníženou, prašnosťou, gumárenské, přípravy, spôsob, práškové, chemikálie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém práškových gumárenských chemikálií majúce lepšie manipulačné a aplikačné vlastnosti, ako sú znížená prašnosť, zvýšená tekutosť, zmenšená prilnavosť k materiálom a zvýšená dispergovatelnosť. Práškové chemikálie so zníženou prašnosťou obsahujú na svojom povrchu vrstvu neionového tenzidu, vytváranej z rcznych predajných druhov tenzidu alebo ich kombinácií. Pripravujú sa pridaním vodného roztoku tenzidu k chemikálii v priebehu...

Substituované aryloxypropanolamíny, ich soli a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220271

Dátum: 15.02.1986

Autori: Borovanský Alois, Švec Pavel, Beneš Luděk, Béderová Eva, Csöllei Jozef, Dřímal Ján, Kozlovský Ján

Značky: aryloxypropanolamíny, výroby, substituované, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka substituovaných aryloxypropanolamínov obecného vzorca I kde R1 je alkyl alebo/a alkoxylalkyl s 2 až 5 atómami uhlíka, priamy alebo rozvetvený alkenyl s 2 až 5 atómami uhlíka alebo/a cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka a R2 je rozvetvený alkyl s 3 až 4 atómami uhlíka a/alebo cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka a ich solí. Tieto nové látky sú významne účinné betalytika, použitelná pri léčbe rôznych obehových porúch. Vynález tiež...

Zariadenie na skúšanie poškodzovania zrnín poľnohospodárských plodín pri mlátení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220270

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tolnai Rudolf, Poničan Juraj Csc

Značky: zrnin, mlátení, zariadenie, poškodzovania, poľnohospodárských, skúšanie, plodin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre poľnohospodárstvo. Rieši zariadenie na skúšanie poškodzovania zrnín poľnohospodárskych plodín, ktoré pozostáva z mlátiaceho bubna a mlátiaceho koša. Mlátiaci bubon má vo vnútri otočne okolo osi uložený vnútorný mlátiaci bubon s vo vnútri meniteľne uloženými 2 až n mlátiacimi lištami a mlátiaci kôš pružne uložený a nastaviteľný pomocou skrutky. Od mlátiaceho bubna je prepážkou oddelený zásobník...

Spôsob výroby metylcyklopenténov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220269

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maťaš Michal, Skalák Pavol

Značky: spôsob, metylcyklopenténov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metylcyklopenténov všeobecného vzorca kde R1 až R8 sú substituenty, z ktorých je minimálne jeden metyl a ostatné sú buď metyly, alebo vodíky, alebo ich zmesí, katalytickou dehydrogenáciou zodpovedajúcich metylcyklopentánov vyznačený tým, že metylcyklopentány s vodíkom v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, s výhodou v molárnom pomere 1 : 3 až 1 : 5 sa prietočne dehydrogenujú v prítomnosti katalyzátora zloženého zo 70 až 99 hmot....

Zosilovacie upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220268

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomšík Jozef, Cabadaj Ján

Značky: zosilovacie, zariadenie, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zosilovacie upínacie zariadenie, ktorým sa dosahuje zvýšený silový účinok prostredníctvom zosilovacieho mechanizmu pri znížení ovládacieho krútiaceho momentu. Prínosom je, že vložením prevodového prvku medzi palec a prevodník sa znižuje ovládací krútiaci moment, čo pri znížených nárokoch na obsluhu sa odráža tiež v úspornejšom dimenzovaní ovládacej jednotky a prevodníka, čo v konečnom dôsledku znižuje celkovú váhu upínacieho...

Elektroizolačný bezrozpúšťadlový impregnant vhodný pre impregnáciu vinutí elektrických strojov technológoiu zakvapkávania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220267

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bínová Gabriela, Matulay Dušan

Značky: elektrických, vhodný, vinutí, technológoiu, impregnáciu, strojov, elektroizolačný, bezrozpúšťadlový, impregnant, zakvapkávania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektroizolačných materiálov pre potreby výrobcov elektrického zariadenia, motorov, elektrických strojov, resp. pre opravovne takýchto zariadení. So špecifickým zameraním na potreby impregnácie vinutí technológiou zakvapkávania vynález rieši problematiku bezrozpúšťadlových impregnantov na báze modifikovaných nenasýtených oligoesterimidových živíc, umožňujúcich aplikáciu takéhoto impregnantu v izolačných systémov...

Priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220266

Dátum: 15.02.1986

Autori: Buda Ján, Szabo Dušan, Štefaňák Peter

Značky: priemyselný, robot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselného robota, u ktorého sa rieši modulové usporiadanie jeho jednotlivých dielov. Podstatou priemyselného robota, ktorý pozostáva zo základne opatrenej hydraulickým agregátom je to, že na základni robota je pevne upravené nosné teleso, ktoré je opatrené dvamo zvislými a súoso usporiadanými trubkami o rôznych priemeroch, pre prívod a odvod tlakového média z hydraulického agregátu do a z rozvodnice, upravenej na otočnej...

Spôsob prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220265

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jurášek František, Waradzin Walter, Kuka Igor, Sikorai Štefan, Molda Emil, Hudák Pavel

Značky: polyvinylacetátovej, spôsob, přípravy, disperzie, kopolymérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie určenej predovšetkým na použitie v stavebníctve pre exteriéry, kde doteraz používané disperzie nezodpovedajú stanoveným požiadavkám kvality. Tento problém rieši predmetný vynález popisujúci spôsob prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie na báze vinylacetát-n-butylakrylát v prítomnosti polyvinylalkoholu a alkylpolyglykoléteru za použitia peroxodvojsíranového...

Zariadenie pre rozvod chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: 220264

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gajan Daniel, Svoboda Jaroslav

Značky: rozvod, media, zariadenie, chladiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia rozvodu chladiaceho média pre lokomotívne transformátory, kde chladiace médium sa privádza aspoň na štyroch miestach do čela vinutia. Rozvod pozostáva z hlavného potrubia obdĺžnikového prierezu, u ktorého rozvodná časť je súosou s priečnou osou vinutia a prípojná časť a vtok chladiaceho média zviera s osou rozvodnej časti ostrý uhol, pričom z bočných stien...

Zariadenie na signalizáciu spotrebovania spodnej nite na cievke

Načítavanie...

Číslo patentu: 220263

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gašek Štefan, Valášek Gustáv

Značky: signalizáciu, zariadenie, cievke, spotrebovania, spodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že spotreba spodnej nite sa zistí až vtedy, keď sa prestane utvárať viazaný steh niekoľko cm. Pracovníčka musí vymeniť prázdnu cievku za plnú a v šití môže pokračovať od miesta, kde sa prestal utvárať viazaný steh. Tento problém sa vyskytuje najnepriaznivejšie pri šití na viacihlových strojoch, kde sa spodné nite na jednotlivých cievkach nespotrebujú súčasne. Pri spotrebovaní niektorej spodnej nite musí sa šitie...

Zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 220262

Dátum: 15.02.1986

Autori: Berger Ján, Gutt Ján

Značky: elimináciu, plynulú, kotúča, rozbrusovacieho, úbytku, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča tak, že elektrický nevodivý rozbrusovací kotúč rozbrusuje materiál upnutý v elektricky odizolovanej čeľusti vytvorenej, z upínacích segmentov, na ktoré je zapojený elektrický prúd o malom napätí cez horný mikrospínač a elektrický obvod je spojený cez rozbrusovaný materiál, pričom rozbrusovaním sa obvod prerušuje, čím horný mikrospínač dáva impulzy k vráteniu...

Zariadenie pre odstraňovanie golierov najmä na ingotoch pred valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 220261

Dátum: 15.02.1986

Autor: Prokop Jaroslav

Značky: ingotoch, valcovaním, zariadenie, najmä, golierov, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pro odstraňovanie golierov najmä na ingotoch pred valcovaním a rieši odstránenie havarijného stavu valcovacej stolice a valníkov slabingu. Zariadenie pre odstraňovanie golierov najmä na ingotoch pred valcovaním znázornené na obr. 1, pozostáva z pevného stola (10) upevneného na priečniku (11) a umiestneného medzi valčekmi (30) dopravníka, pričom s pevným stojanom (20) a horným priečnikom (24) tvorí tuhý uzavretý rám,...

Hydraulické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220260

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ďurík Michal, Babic Ladislav

Značky: hydraulické, kladivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rozvod tlakového oleja hydraulického kladiva určeného pre ťažké búracie práce a upraveného pre zavesenie na rýpadla s hydraulickým ovládacím systémom. Kladivo pozostáva zo zadného telesa, ku ktorému je z jednej strany pripojená dusíková komora a z druhej strany príruba pevne spojená s predným telesom, v ktorom je posuvne uložené dláto. V zadnom telese je v prednom a zadnom puzdre posuvne uložený piest, ktorého jeden koniec...

Kinematický systém posúvačového rozvodu membránového plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220259

Dátum: 15.02.1986

Autori: Batka Luboslav, Marták Jaroslav

Značky: systém, rozvodu, posúvačového, membránového, plynomeru, kinematický

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou je, že stredná poloha posúvača a geometrický stred jeho vratných polôh sú zhodné, pričom posúvač vo vratnej polohe otvára úplne vstupný a výstupný kanál sedla. Kinematický systém posúvačového rozvodu je možné použiť u membránových plynomerov, prípadne iných zariadení, ktoré pracujú na podobnom princípe.

Aretačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220258

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mazurkovič Izidor, Silný Ľubomír

Značky: aretačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus aretácie v takomto prevedení umožňuje blokovanie vysúvania vedeného telesa v otočnom vodiacom krúžku bez obmedzenia natáčania v ložisku vodiaceho telesa, alebo umožňuje blokovanie natáčania otočného vodiaceho krúžku v ložisku vodiaceho telesa bez obmedzenia posúvania vedeného telesa v otočnom vodiacom krúžku, alebo súčasné zablokovania posúvania a otáčania. Závisí to od polohy aretačného člena voči otočnému vodiacemu krúžku. Pritom...

Zariadenie na ohrev čistiaceho média v ultrazvukových čističkách vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220257

Dátum: 15.02.1986

Autor: Prištic Ján

Značky: vírivými, čistiaceho, zariadenie, čističkách, media, ultrazvukových, ohrev, prúdmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia zariadenia na ohrev čistiaceho média v ultrazvukových čističkách. Účelom vynálezu je ohrev čistiaceho média vírivými prúdmi. Uvedeného účelu sa dosiahne pripojením výstupu ultrazvukového generátora na prepínač, ktorého jeden výstup je pripojený cez prispôsobovací obvod meniča na ultrazvukový menič a druhý výstup je pripojený cez prispôsobovací obvod cievky na cievku ohrevu umistnenú na vonkajšom obvode čistiacej vane....

Spôsob kontinuálnej kryštalizácie a separácie pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220256

Dátum: 15.02.1986

Autor: Žiak Jozef

Značky: spôsob, pentaerytritolu, kryštalizácie, separácie, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie pentaerytritolu z vodných roztokov vznikajúcich kondenzáciou formaldehydu a acetaldehydu v alkalickom prostredí. Izolácia sa robí kontinuálnou kryštalizáciou s deleným odberom suspenzie kryštálov zo zón, pričom proces kryštalizácie sa uskutočňuje v dvoch stupňoch pracujúcich s následne klesajúcou teplotou v rozmedzí 90 až 15 °C.

Spôsob spevňovania zemných konštrukcií z priemyselného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220255

Dátum: 15.02.1986

Autori: Landa Přemysl, Petrik Pavol

Značky: zemných, priemyselného, spevňovania, konštrukcií, spôsob, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spevňovania zemných konštrukcií budovaných z priemyselného odpadu. Priemyselným odpadom sa rozumie napr. popol z elektrární a teplární, hlušina rúd z úpravní rúd a podobne. Takéto konštrukcie môžu slúžiť podzemným inžinierskym sieťam, pozemným, cestným, železničným a vodohospodárskym stavbám. Účelom vynálezu je dosiahnuť u priemyselného odpadu lepšie deformačné a pevnostné parametre čo sa prejaví vo zvýšení deformačného...

Spôsob výroby papierenského glejidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220254

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kopernický Ivan, Hronec Milan, Komorová Katarína, Révus Miloš, Mikulec Jozef, Ilavský Ján

Značky: papierenského, spôsob, glejidla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru papierenskej technológie. Rieši spôsob výroby papierenského glejidla vyznačený tým, že nenasýtené pyrolýzne frakcie a rezy v rozsahu b. v. od 25 °C do 250 °C sa kopolymerizujú s maleinanhydridom za katalytického účinku Lewisových kyselín v kyselinách v prítomnosti alkénov, izoalkénov alebo ich zmesí, ktoré v reťazci obsahujú viacej ako 12 uhlíkových atómov a ďalej sa kopolyméry emulgujú vo vode v množstve, aby výsledné...

Spôsob riadenia zváracieho prúdu pri bodovom zváraní a zapojenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220253

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dzurányi Eduard, Kubán Jozef, Janota Martin

Značky: riadenia, bodovom, spôsobu, zapojenie, zváraní, tohoto, zváracieho, prúdu, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob riadenia zváracieho prúdu pri odporovom, najmä bodovom zváraní so svahovým narastaním zváracieho prúdu, na základe merania a vyhodnocovania tepelnej expanzie zvaru a zapojenie riadiaceho systému pre vykonávanie tohoto spôsobu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že narastanie zváracieho prúdu sa preruší, keď priebeh rýchlosti tepelnej expanzie zvaru dosiahne svojho lokálneho maxima a zváranie ďalej pokračuje pri hodnote...

Nástroj na mechanizované čistenie zváracích horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220252

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mach Pavol, Brezovský Anton

Značky: zváracích, horákov, nástroj, čistenie, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie zváracích horákov na zváranie elektrickým oblúkom odtavujúcou se elektródou v ochrane plynov od kovového rozstreku zo zvarového kúpeľa, pri automatizovaných a robotizovaných zváračských pracoviskách. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nástroj podľa vynálezu pozostáva z upínacieho telesa, opatreného stopkou pre upnutie, na ktorom sú pružným predpätím upevnené čistiace pružiny, vonkajšia a vnútorná. Vnútorný priemer...

Zariadenie k poloautomatickému ovládaniu posilovača brzdy a/lebo spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220251

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pokorný Jozef

Značky: zariadenie, poloautomatickému, posilovača, brzdy, spojky, ovládaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre poloautomatické ovládanie posilovačov, ktorého obsluhu môže prevádzať pohodlne a bezpečne i človek telesne postihnutý, alebo s dlhšou reflexnou dobou, pretože poloautomatické ovládanie má ovládacie prvky sústredené na volante pre obsluhu rukami, resp. prstami a brzdový pedál plní len funkciu náhradného zabezpečovacieho ovládania bŕzd. Predmet vynálezu tvorí súbor elektropneuhydraulických elementov zoskupených do...

Pecní vyzdívka, zejména pro stropy a dveře pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224500

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hubková Anna, Pešek Jiří, Berka Miroslav

Značky: pecí, stropy, vyzdívka, zejména, dveře, pecní

Zhrnutie / Anotácia:

Pecní vyzdívka, zejména pro stropy a dveří pecí, která se skládá z bloků, jež jsou složeny z trámců, vytvořených slepením desek z lehčeného izolačního materiálu, vyznačená tím, že desky (3) ve tvaru obráceného písmene T jsou uspořádány do nosných trámců (2), umístěných v bloku (1) tak, že mezi každými dvěma nosnými trámci (2), jež jsou opatřeny závěsnými elementy (10), je vložený trámec (5), sestavený z desek (6) ve tvaru písmene T, kteréžto...

Mechanismus pro pohon stehotvorného ústrojí šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224499

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kučera Alois

Značky: šicího, ústrojí, stehotvorného, mechanismus, pohon, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro pohon stehotvorného ústrojí šicího stroje, zejména průmyslového šicího stroje konfekčního, dírkovacího, vyznačující se tím, že hnací pastorek (8), upevněný na hlavním hnací hřídeli (5), je v záběru s jedním ozubeným kolem (9) přídavného planetového dvojkola (10), jehož druhé ozubené kolo (12) je prostřednictvím vloženého soukolí (14) spraženo s ozubeným kolem (16) pro pohon vertikální vačky (17), přičemž toto přídavné planetové...

Způsob stanovení stopových množství dimetylnitrosaminu ve vodných vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224498

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mejstřík Viktor, Pečenka Vladimír, Ságner Zdeněk

Značky: způsob, dimetylnitrosaminu, vodných, stopových, vzorcích, stanovení, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovaní stopových množství dimetylnitrosaminu ve vodných vzorcích pomocí diferenčně pulsní polarografie, vyznačený tím, že se vzorek předestiluje, destilát se podrobí azeotropické destilaci, s tetrachlormetanem, destilační zbytek se promyje tetrachlormetanem, po přidání hydroxidu sodného se provede extrakce dichlormetanem extrakt se promyje kyselinou sírovou o koncentraci 1 až 5 mol/l, provede se extrakce z dichlormetanu do kyseliny...

Vedenie posúvačov s priamočiarym pohybom pre membránové plynomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 224497

Dátum: 15.02.1986

Autori: Marták Jaroslav, Batka Luboslav

Značky: posúvačov, priamočiarym, vedenie, plynomery, pohybom, membránové

Zhrnutie / Anotácia:

Vedenie posúvačov s priamočiarym pohybom pre membránové plynomery vyznačené tým, že na sedle (4) uložený predný posúvač (1) i zadný posúvač (2) je v jednom rohu opatrený pozdĺžnymi výstupkami (3), v ktorých je uložená ľavá vodiaca tyčka (5) a ďalšími dvoma pozdĺžnymi výstupkami (3) v protiľahlom rohu predného posúvača (1) i zadného posúvača (2), v ktorých je uložená pravá vodiaca tyčka (6), pričom kratším ohybom (9) týchto vodiacich tyčiek (5,...