Archív za 1986 rok

Strana 210

Elektrická akumulační kamna

Načítavanie...

Číslo patentu: 225116

Dátum: 15.02.1986

Autor: Geerinck Raymond

Značky: akumulační, kamna, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická akumulační kamna, u kterých je vzduch nasáván ventilátorem s příčným prouděním skrze akumulační jádro do sací komory, mající současně přímý vstup pro chladný vzduch, vyznačená tím, že sací komora (20) je vymezována horním vodicím plechem (12), zadním vodicím plechem (10) a dolním vodicím plechem (13), uspořádanými směrem od jejího vstupního otvoru (21), navazujícího na sestupnou větev (11) průchozího kanálu (22) akumulačního jádra...

Způsob měření délky vlákna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225115

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mayer Stephan

Značky: způsob, vlákna, délky, způsobu, tohoto, zařízení, provádění, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření délky vlákna a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká způsobu měření délky vlákna a zařízení k provádění tohoto způsobu a řeší úkol zjednodušení a zvýšení přesnosti délky vlákna. Podstata vynálezu spočívá v tom, že podle zákonitosti pohybu bodu odvíjení vlákna se vytváří periodický elektrický signál, přičemž se periody základního kmitočtu tohoto periodického elektrického signálu počítají. (obr. 1).

Selekční zařízení pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225114

Dátum: 15.02.1986

Autor: Geirhos Werner

Značky: zařízení, textilní, selekční, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká selekčního zařízení pro textilní stroje, jako žakárové stroje, rašlové stroje, nebo dírkovací stroje na karty, pro ovládání řídicích jehel nebo ostatních řídicích prvků podle vzoru a u kterého jsou ohebné kmitače tyčového nebo páskového tvaru, ohýbající se samočinně působením elektrického nebo magnetického pole. Jednostranně upnuté ohebné kmitače mohou svými pohyblivými volnými konci prenašet jen velmi nepatrné síly, neboť v...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 225113

Dátum: 15.02.1986

Autor: Burmeister Jens

Značky: nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba skládaná z jednoho kusu plošného materiálu, uzpůsobená pro ukládání jedna na druhou, a mající dno obklopené po všech stranách směrem vzhůru se otevírající šikmou stěnu. V oblasti rohů jsou umístěny trojúhelníkové plošky, sbíhající se v každém rohu do společného vrcholu. V oblasti rohů dna jsou trojúhelníkové plošky přes sebe přehnuty tak, že na sobě leží vždy tři vrstvy materiálu. Trojúhelníkových plošek pro vytvoření rohové přechodové...

Obourubní plochý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 225112

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kühnert Gottfried

Značky: obourubní, pletací, plochy, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

V obourubním plochém pletacím stroji se dvěma v jedné rovině uloženými jehelními lůžky a s pletacími jehlami opatřenými na obou koncích jehelními háčky jsou pro ovládání pletacích jehel ve drážkách obou jehelních lůžek použity platiny. Pro zjednodušení konstrukce pletacích jehel a je ovládacích nástrojů, jakož i pro umožnění libovolného postupu pletení pro vzorování jsou pletací jehly vytvořeny jako dvouháčkové se dvěma výstupky na stvolu a...

Zařízení pro zachycování pletených výrobků, zejména punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225111

Dátum: 15.02.1986

Autor: Manini Anna

Značky: zachycování, výrobků, zejména, pletených, zařízení, punčoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zachycovacího zařízení, umístěného v odtahové pneumatické trubici okrouhlého pletacího stroje a zadržujícího pletený výrobek po dobu jeho hotovení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v otočné části odtahové trubice je umístěna poddajná válcová zachycovací síťka (40) a nejméně jeden prostředek pro uzavírání podélné průchozí dutiny válcové průchozí síťky (40), který je tvořen dvojicí přitlačovacích tyček (22), otočným prstencem...

Mechanismus pro přenášení tiskařské barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225110

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sarda Jean Lucien

Značky: mechanismus, přenášení, barvy, tiskařské

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro přenášení tiskařské barvy na tiskací části typografických, ofsetových, gumotiskových a jiných lisů, sestávající z otáčivého, přenášecího válce a barevnice. Barevnice 31 je opatřena regulovatelným hradítkem 25, orientovaným příčně vzhledem k obvodu přenášecího válce 4 a opatřeným stírací hranou 32, směřující k obvodu tohoto válce 4, přičemž hradítko 25 je opatřeno mikrometrickým rektifikačním ústrojím 34 pro seřizování polohy...

Výškově stavitelná podpěra pro soustavu k zásobování strojů taveninou na odstředivé lití trubkových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 225109

Dátum: 15.02.1986

Autor: Fort Pierre Henri Marie

Značky: strojů, lití, odstředivé, trubkových, taveninou, stavitelná, podpera, těles, výškově, zásobování, soustavu

Zhrnutie / Anotácia:

Výškově stavitelná podpěra pro soustavu k zásobování taveninou strojů na odstředivé lití trubkových těles, obsahující dva licí žlábky, jejichž zadní konce s výtokovými otvory jsou neseny týmž vozíkem, pohyblivým posuvně kolmo k těmto licím žlábkům, vyznačující se tím, že obsahuje podpěrnou plošinu (30) pro podepření obou výtokových otvorů, uloženou na vozíku (24) prostřednictvím jediného výškově stavitelného zařízení (32), umístěného mezi oběma...

Zařízení k odvodňování zrnitého sypkého materiálu, zejména vysokopecní strusky granulované na struskový písek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225108

Dátum: 15.02.1986

Autori: Müller -späth Erich, Kister Heinz, Schürhoff Walter, Müller Konrad, Hillnhütter Friedrich Wilhelm Laucht Walter

Značky: granulované, vysokopecní, sypkého, materiálů, odvodňování, zařízení, zrnitého, zejména, strusky, struskový, písek

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací zařízení má korečkové naběrací kolo, obíhající ve vaně a dopravní pás k odvádění odvodněného materiálu. Po obou stranách vany je umístěn filtrační žlab se šikmým sítovým dnem, na němž částice materiálu tvoří filtrační vrstvu, a škrabákové ústrojí, například pás se škrabákovými pruhy pro seškrabávání filtrační vrstvy.

Způsob nepřetržité výroby zeolitu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 225107

Dátum: 15.02.1986

Autor: Deabriges Jean

Značky: zeolitu, nepřetržité, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu nepřetržité výroby zeolitu A konstantní a homogenní jakosti, jehož 90 % zrn má velikost 2 až 5 ?m, mísením roztoku křemičitanu sodného, jehož podstata spočívá v tom, že se připraví roztok křemičitanu sodného a roztok hlinitanu sodného, načež se oba roztoky uvádějí nepřetržitě do styku za intenzity míšení dostatečné k zabránění vzniku lokálního nadbytku oxidu křemičitého vůči oxidu hlinitému.

Způsob výroby nových tetrahydro- a hexahydroazatetracyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225106

Dátum: 15.02.1986

Autori: Storni Angelo, Blattner Hans

Značky: hexahydroazatetracyklických, tetrahydro, způsob, výroby, nových, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetrahydro- a hexahydroazatetracyklických sloučenin obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku, cykoalkylalkylový zbytek se 4 až 10 atomy uhlíku, alkenylový zbytek se 3 až 8 atomy uhlíku, alkinylový zbytek se 3 až 8 atomy uhlíku, dialkylaminoalkylový zbytek se 4 až 10 atomy uhlíku, hydroxyalkylový zbytek s 2 až 8 atomy uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu se 3 až 10 atomy uhlíku,...

Způsob vytlačování granulovaného, zejména práškového kovového materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225105

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lichtinghagen Klaus, Waldhüter Werner

Značky: provádění, zařízení, materiálů, tohoto, práškového, způsob, zejména, kovového, způsobu, granulovaného, vytlačování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytlačování granulovaného, zejména práškového kovového materiálu, při kterém se materiál vloží do zápustky, zhustí pomocí razníku na syrový předlisek, který se při současném zahřívání slinuje a potom přes kalibrační ústrojí vytlačuje, jehož podstata spočívá v tom, že se při zdvihu razníku granulát zavede do zápustky, zasunutím razníku se zhustí v syrový předlisek, takto vyrobený předlisek se při opakovaných zdvizích a zasunutích tlakem...

Nýtový hřebík

Načítavanie...

Číslo patentu: 225104

Dátum: 15.02.1986

Autor: Wahlström Olle

Značky: hřebík, nýtový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nýtového hřebíku pro nerozebíratelné spoje, kterým se podstatně usnadňuje vytvoření nerozebíratelných spojů vysoké spolehlivosti. Podstata hřebíku podle vynálezu spočívá v tom, že jeho koncová část, která je ukončená hrotem, je nad hrotem opatřena podélnou štěrbinou, která má v podélném řezu hřebíkem tvar kosočtverce, jehož úhlopříčka je v ose hřebíku, přičemž štěrbina má nejméně trojnásobně větší délku, než je největší tloušťka...

Způsob výroby nových tetrahydro- a hexahydro-azatetracklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225103

Dátum: 15.02.1986

Autori: Storni Angelo, Blattner Hans

Značky: nových, hexahydro-azatetracklických, výroby, tetrahydro, způsob, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových tetrahydro- a hexahydro-azatetracyklických sloučenin obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku, cykloalkylalkylový zbytek se 4 až 10 atomy uhlíku, alkenylový zbytek se 3 až 8 atomy uhlíku, alkinylový zbytek se 3 až 8 atomy uhlíku, dialkylaminoalkylový zbytek se 4 až 10 atomy uhlíku, hydroxyalkylový zbytek s 2 až 8 atomy uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu se 3 až 10 atomy uhlíku,...

Způsob zpracovávání kapaliny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225102

Dátum: 15.02.1986

Autor: Roesler Frank Cornelius

Značky: způsob, zpracovávání, provádění, kapaliny, zařízení, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracovávání kapaliny uváděním kapaliny do cirkulace a jejím zaváděním do styku s plynem, zejména s plynem, obsahujícím kyslík, přičemž kapalina je plynule zaváděna do hlavního zpracovávacího pásma, uváděna v něm do cirkulace a po zpracování z něho odváděna, kteréžto hlavní zpracovávací pásmo obsahuje uvnitř nebo ve spojení s jeho vnitřkem na dolních koncích pásmo sestupného toku a pásmo vzestupného toku, která jsou navzájem na jejich...

Způsob přípravy nových 1-benzazolylalkyl-4-substituovaných piperidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225101

Dátum: 15.02.1986

Autori: Aa Van Der Marcel A Heertum Van Albert, Vandenberk Jan, Kennis Ludo

Značky: nových, způsob, 1-benzazolylalkyl-4-substituovaných, přípravy, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 1-benzazolylalkyl-4-substituovaných piperidinů obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R1 a R2, které jsou totožné nebo odlišné, znamenají atom vodíku, atom halogenu, metylovou skupinu nebo trifluormetylovou skupinu, n je celé číslo od 2 do 4, Q znamená (viď str. 2 hore), kde R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atomy, m znamená celé číslo 2 nebo 3, A znamená bivalentí skupinu...

Polymerizovateľné dihalogénderiváty stéricky bránených piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

Značky: dihalogénderiváty, bránených, polymerizovateľné, piperidínov, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovateľný dihalogénderivát stéricky bráneného piperidínu vzorca I 2. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa na 1,3-dibróm-2,2-dihydroxymetylpropán pôsobí 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidínom pri teplote spätného toku uhľovodíkového rozpúšťadla tvoriaceho s vodou azeotropickú zmes akým je napríklad benzén alebo toluén.

Stéricky bránené piperidíny na báze alfa-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225049

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: alfa-monosubstituovanej, stericky, báze, bránené, piperidíny, butándiovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sféricky bránené piperidíny na báze alfa-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca I kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu.

Polyestery typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vašš František Humenné, Maňásek Zdeněk

Značky: piperazíndiónov, bránených, kyseliny, alfa-substituovanej, báze, propándiovej, polyestery, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Polyestery typu sféricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225047

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sasín Miroslav

Značky: způsob, esterů, přípravy, organokřemičitých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů obecného vzorce I kde n = 1 až 5 X = C1, Br R1, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí alkyl s 8 až 20 atomy uhlíku, reakcí halogen fenyltrichlorsilanu vzorce II kde X = C1, Br n = 1 až 5 s jednomocnými alkoholy s počtem atomů uhlíků 8 až 20, vyznačený tím, že halogenfenyltri-chlorsilen reaguje s uvedenými alkoholy při teplotě 15 až 160 °C, po skončené reakci se sníží obsah chlorovodíku vytěsněním...

Spôsob jednostupňovej výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfenamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225046

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holčík Ján, Adam Valér, Sudek Vlastimil, Kačáni Stanislav, Mihály František, Mašek Ján, Riška Miloslav

Značky: výroby, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, spôsob, jednostupňovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob jednostupňovej výroby N- cyklohexylbenztiazol-2-sulfenamidu vzorce reakciou surového 2-merkaptobenztiazolu, získaného vo forme produktu reakcie anilínu, sirouhlíka a síry, s cyklochexvlamínom s oxidačným činidlom, napríklad chlórnamom sodným alebo peroxidom vodíka, pri ktorom sa pracuje v nadbytku cyklohexylamínu v množstve 2,1 až 2,9 mólov na 1 mól 2-merkaptobenztiazolu a teplote 40 až 60 °C vyznačujúci sa tým, že sa reakcia surového...

N-arylsulfonyl-N´-/p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl/ močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225045

Dátum: 15.02.1986

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít, Kurucová Magda

Značky: spôsob, přípravy, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

N-arylsulfonyl-N´-(p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl)-močoviny všeobecného vzorce I v ktorom R znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, metoxyskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu alebo metoxykarbonylskupinu, n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225044

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pykal Oldřich, Sasín Miroslav

Značky: přípravy, způsob, organokřemičitých, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů teoretického složení odpovídajícího vzorci kde R1 až R4 je alkyl s počtem atomů uhlíku 8 až 20, m značí 0 až 5 a n značí 1 až 20, reakcí fenyltrichlorsilanu a odpovídajícími alkoholy, vyznačený tím, že fenyltrichlorsilen reaguje s uvedenými alkoholy při teplotě 15 až 160 °C, po skončené reakci se nechá reakční směsi probublávat dusík a po ukončení probublávání se přidá roztok hydroxidu sodného v po...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225043

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sasín Miroslav

Značky: přípravy, způsob, organokřemičitých, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů obecného vzorce I kde R1, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí alkyl s 8 až 20 atomy uhlíků reakcí fenyl-trichlorsilanů vzorce II s jednomocnými alkoholy s počtem atomů uhlíků 8 až 20, vyznačený tím, že fenyltrichlorsilen reaguje s uvedenými alkoholy při teplotě 15 až 160 °C, po skončené reakci se nechá reakční směsí probublávat dusík a po ukončení probublávání se přidá roztok hydroxidu sodného v po...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225042

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sasín Miroslav

Značky: přípravy, esterů, organokřemičitých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů obecného vzorce I R = slkyl.obsahující 1 až 4 atomy uhlíku a n = 1 až 3 reakci fenyltrichlorsilanu vzorce II s odpovídajícími alkylpolyglykolethery vyznačený tím, že se fenyltrichlorsilen reaguje s alkylpolyglykolethery při teplotě 15 až 160 °C, po skončené reakci se nechá reakční směsi probublávat dusík a po ukončení probublávání se přidá roztok hydroxidu sodného v použitém alkoholu a provede se...

Antimikrobiálne účinné zmesi povrchovoaktívnych zlúčenín s prídavkom amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225041

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krasnec Ľudovít, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

Značky: zlúčenín, prídavkom, antimikrobiálne, amínoxidov, zmesí, účinné, povrchovoaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálne účinných zmesí povrchovoaktívnych zlúčenín obsahujúcich rôzne tenzidy a detergenty s prídavkom alkyldimetylamínooxidov vzorca kde R značí lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec a počtom atómov uhlíka 10 až 18 a dimetylamínoxidová skupina môže byť v polohe 1 alebo 2 základného reťazca R a spôsobu prípravy týchto antimikrobiálne účinných zmesí tak v tuhom stave, ako i kvapalnom. Takéto zmesi detergentov s...

Spôsob vizualizácie latentného obrazu svetlocitlivej negatívne pracujúcej polymérnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225040

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sroková Iva, Galvánek Stanislav, Čík Gabriel, Blažej Anton Akademik, Pilát Jaroslav

Značky: negatívne, vrstvy, svetlocitlivej, spôsob, obrazů, vizualizácie, pracujúcej, polymérnej, latentného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vizualizácie latentného obrazu svetlocitlivej negatívne pracujúcej polymérnej vrstvy vyznačujúci sa tým, že do svetlocitlivého roztoku sa pridá 1 až 15 % hmotnosti vzhľadom na polymér, leukozlúčeniny trifenylmetánového farbiva vzorca (I) kde R je H, N02, H(CH3)2, C1, CH3, C2H5 v polohe 2 alebo 4 R´ je H, CH3 a R´´ je H, N02, CH3, C1, roztok sa nanesie v 2 až 20 um vrstve na požadovanú podložku, na ktorú sa pôsobí ultrafialovým...

Insekticídne a akaricídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225039

Dátum: 15.02.1986

Autori: Konečný Václav, Wolfshörndlová Jozefína, Varkonda Štefan

Značky: akaricídne, prostriedky, insekticídne

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticídne a akaricídne prostriedky na ochranu poľnohospodárskych kultúr voči živočíšnym škodcom, vyznačujúce sa tým, že ako účinnú zložku obsahujú 3-chlórmetyl-0-alkyl-N- alkylamidotiofosfát všeobecného vzorca II v ktorom R1 a R2 znamenajú rovnaký alebo rôzny alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka.

Způsob přípravy kondenzačních disazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225038

Dátum: 15.02.1986

Autori: Matouš Vladimír, Hromádko Zdeněk, Weisbauer Václav, Bartošek Jan

Značky: přípravy, disazopigmentů, kondenzačních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kondenzačních disazopigmentů obsahujících ve své molekule dvě až čtyři karbamidické skupiny obecného vzorce I a II, kde R1, R2, R4 a R5 jsou H, C1, CH3 a R3 je vodík, chlor, metyl, nebo metoxykarbonyl, R6 a R7 jsou H, C1, CH3, kondenzací 1 molu dichloridu dikarboxylové kyseliny obecného vzorce III kde R1, R2 a R3 mají výše uvedený význam, se 2 moly aromatického aminu obecného vzorce IV kde R1, R2, R3, R4 a R5 mají výše uvedený...

Diazoniové soli odvozené od 2,4-diamino-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfonové kyseliny, jejich solí a způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225037

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kohoutek Václav, Horyna Jaroslav

Značky: přípravy, solí, způsob, 2,4-diamino-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfonové, odvozené, jejich, kyseliny, diazoniové

Zhrnutie / Anotácia:

Diazoniové soli odvozené od 2,4-diamino-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfonové kyseliny a jejich solí, charakterizované obecným vzorcem Ia, resp. Ib kde A- značí aniont silné kyselinrv, X je H nebo kationt.

Způsob přípravy 2-amino-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225036

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vrba Zdeněk, Kruliš Jan

Značky: 2-amino-4-nitrofenolu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-amino-4-nitrofenolu hydrogenací 2,4-dinitrofenolu vyznačený tím, že se suspenze 2,4-dinitrofenolu v organickém rozpustidle jako jsou nižší nasycené alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 3, estery organických kyselin a aromatické uhlovodíky za přítomnosti heterogenního katalyzátoru jako je koloidní Pd, Pd/C nebo Pt/C hydrogenuje za atmosférického tlaku a při teplotě 10 až 45 °C.

Reaktivní zeleně a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225035

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kohoutek Václav, Cee Aleš, Kuthan Petr, Chmátal Vladimír, Nový Jiří

Značky: zelené, přípravy, reaktivní, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivní zeleně obecného vzorce I kde B1 znamená skupinu obecného vzorce II kde R značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a B2 znamená skupinu obecného vzorce III kde Ar znamená aryl s 6 až 10 atomy uhlíku nebo zbytek pětičlenného až šestičlenného heterocyklu s 1 až 3 heteroatomy ze souboru zahrnujícího atom dusíku, síry a kyslíku, s výhodou obsahující alespoň jednu solubilizační skupinu.

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225034

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dědek Václav, Stibor Ivan, Staněk Jan, Mostecký Jiří, Kefurtová Zdena, Ježek Karel, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Kubelka Vladimír, Čapek Antonín, Heřmánková Věra, Černý Miloslav, Čapek Karel

Značky: výroby, kyseliny, metylesteru, způsob, s/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/5-acetyloxy-2-metoxykorbonyl-3-oxo-1-cyklopen-ten-1-octové vzorce I, jeho enantiomeru, popřípadě jejich racemické směsi z /S/-/-/-2-acetyloxysukcinylchloridu vzorce III popřípadě jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi, vyznačující se tím, že se uvedené látky nechají reagovat se 4 až 6 ekvivalenty lithné soli metyltrimetylsilylesteru kyseliny malonové při teplotě od -80 °C do +30 °C, na vzniklou...

Způsob výroby /S/-/-/-2-acetoxysukcinylchloridu, jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 225033

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dědek Václav, Ledvinová Marie, Jarý Jiří, Žák Bohumil, Kubelka Vladimír, Stibor Ivan, Staněk Jan, Heřmánková Věra, Kefurtová Zdena, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Čapek Karel, Mostecký Jiří

Značky: směsi, enantiomeru, výroby, racemické, jejich, způsob, s/-/-/-2-acetoxysukcinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby /S/-/-/-2acetoxysukcinylchloridu, jeho enantiomeru, nebo jejich racemické směsi ze směsi enhydridů odpovídajících kyselin 2-acetoxyjantarové a octové, připravených reakcí odpovídající jablečné kyseliny s acetylchloridem, vyznačující se tím, že se na tuto směs působí vodcu s po rozkladu anhydridů se kyselina octová oddestiluje při tlaku 0,2 až 5 kPa a při teplotě 10 až 60 °C, na destilační zbytek se působí chloridem fosforečným a...

alfa-substituované-5-trimetylamóniové bromidy 3-/2-furyl/akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225032

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Vég Daniel, Fulierová Anna, Kríž Miroslav

Značky: spôsob, alfa-substituované-5-trimetylamóniové, přípravy, bromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-substituované-5-trimetylamóniové bromidy 3-(2-furyl)akrylonitrilu obecného vzorca I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3, COOCH2CH3.

Spôsob prípravy zmesných tris/alfa,alfa-dimetylbenzylfenyl/fosfitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225031

Dátum: 15.02.1986

Autori: Karvaš Milan, Orlík Ivo, Mašek Ján, Göghová Marcela, Durmis Július, Kopernický Ivan

Značky: přípravy, spôsob, zmesných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zmesných tris(alfa,alfa-dimetylbenzylfenyl)fosfitov obecného vzorce I kde R1 znamená alfa,alfa-dimetylbenzyl, z chloridu fosforitého a aralkylfenolov vyznačujúci sa tým, že smola odpadajúca pri výrobe fenolu z kuménu sa rektifikuje za zníženého tlaku, na zmesnú frakciu obsahujúcu 50 až 99,8 % hmotnostných p(alfa,alfa-dimetylbenzyl)fenolu, 0,0 až 30,0 % hmotnostných o(alfa,alfa-dimetylbenzyl)fenolu ako aj 0,2 až 20,0 %...

Vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty pro elektrochemické nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225030

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kincl Jaromír, Pokorný Stanislav, Mrázek Jaroslav, Grimmer Jiří

Značky: ředitelné, nátěrové, elektrochemické, epoxidové, nanášení, vodou, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty pro elektrochemické nanášení na bázi 5 až 35% vodných roztoků alkalických, amonných nebo aminových solí kyselých esterů od dianepichlor- hydrinových epoxidových pryskyřic a alifatických karboxylových kyselin rostlinných olejů s počtem uhlíkových atomů 12 až 18, případně maleinizovaných a popřípadě obsahující pigmenty a/nebo plniva, vyznačující se tím, že sestávají ze 2 až 35 % hmot. solí kyselých esterů...

Optická soustava reprodukčního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225029

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pospíšil Ladislav, Vlčková Květuše

Značky: optická, objektivu, reprodukčního, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je optická soustava reprodukčního objektivu, určeného zejména pro účely zvětšovací techniky a vhodná pro ohniskovou vzdálenost f = 80 mm, při zorném poli 2? = 42 o. Je tvořena čtyřmi optickými členy, z nichž oba krajní jsou tmelené a oba vnitřní jednoduché. Všechny clony jsou menisky přivrácené konkávní plochou ke cloně, která je umístěna mezi jejím druhým a třetím optickým členem. Konstrukčně je vyřešena tak, že její...

Polyesterová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225028

Dátum: 15.02.1986

Autori: Moc Miloš, Klátil Karel, Křivánek Jiří

Značky: pryskyřice, polyesterová

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycená polyesterová pryskyřice vyznačené tím, že sestává z 10 až 90 hmot. dílů nenasyceného polyesteru obecného vzorce kde R1 je jednomocný alifatický zbytek C1 až C18, R2 je C1CH2- a/nebo CH3 -a/nebo H-, R3 je nejméně z 20 % mol. -CH=CH-, přičemž zbytek do 100 % tvoří nasycený aromaticky nebo alifatický dvojmocný zbytek vytvořený teoretickým odtržením skupiny -CO-0-CO od molekuly enhydridu dikarboxylové kyseliny se 4 až 10 atomy uhlíku, R4...

Nenasycený polyester

Načítavanie...

Číslo patentu: 225027

Dátum: 15.02.1986

Autori: Křivánek Jiří, Moc Miloš, Klátil Karel

Značky: nenasycený, polyester

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycený polyester obecného vzorce kde R1 je jednomocný alifatický zbytek C1C18, R2 je ClCH2 nebo CH3 nebo H-, R3 je nejméně z 20% molárních -CH=CH, přičemž zbytek do 100% tvoří nasycený aromatický nebo alifatický dvojmocný zbytek vytvořený teoretickým odtržením skupiny -CO-0-CO od molekuly anhydridu dikarboxylové kyseliny se 4 až 10 atomy uhlíku R4 je H- nebo R2-CH-CH2- a I OH n je 1 až 20.