Archív za 1986 rok

Strana 206

Kontaktní systém spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221375

Dátum: 15.02.1986

Autor: Paukert Josef

Značky: spínacích, systém, přístrojů, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní systém, u něhož kontakt, alespoň na části svého povrchu, těsně přiléhá k vložce z ferromagnetického materiálu, je s ní elektricky vodivě spojen a povrch vložky tvoří dráhu pro pohyb oblouku. Přítomností vložky vzniká přídavná síla, působící na oblouk, která zkracuje dobu hoření paty oblouku na kontaktech, což má za následek nižší opotřebení kontaktů a zrychlení vypínacího pochodu.

Ocel pro lokomotivní obruče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221374

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mitura Karel, Matušek Petr

Značky: lokomotivní, obruče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vhodného materiálu pro vysoce namáhané železniční jednotky. Podle vynálezu materiál tvoří ocel pro lokomotivní obruče s obsahem podle hmotnosti kromě železa, 0,45 až 0,65 % uhlíku, 0,60 až 1,00 % manganu, 0,17 až 1,00 % křemíku, do 0,035 % fosforu, do 0,035 % síry, do 0,25 % mědi, niklu, chromu jednotlivě, nebo v kombinaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel obsahuje dále vanad v množství 0,04 až 0,18 % hmotnosti.

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221373

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Kubička Rudolf

Značky: pyrokatechinu, homologů, izolace, způsob, fenolových, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pyrokatechinu a jeho homologů izolací z fenolových směsí z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, zejména z koncentrátu dvojmocných fenolů z fenosolvánových extrudátů, při němž se pyrokatechin a jeho homology oddělují ze směsi fenolů destilací pomocí uhlovodíků vroucích v rozmezí 150 až 280 °C, přičemž při izolaci pyrokatechinu se pracuje s výhodou s uhlovodíkovou frakcí, vroucí v rozmezí 180 až 220 °C a při...

Zapojení pro galvanicky oddělené řízení tyristoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221372

Dátum: 15.02.1986

Autor: Floriánek Jiří

Značky: galvanicky, tyristorů, zapojení, oddělené, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízených tyristorových zdrojů elektrické energie a řeší galvanicky oddělené řízení tyristoru. Střídavé napětí se přivádí přes zatěžovací impedanci na svorky řízeného tyristoru. Paralelně k tyristoru je zapojena komutační ochrana vytvořená z komutačního odporu a komutačního kondenzátoru, která omezuje strmost nárůstu napětí na tyristoru. Komutační kondenzátor pracuje současně jako oddělovací kondenzátor obvodu půlvlnového...

Způsob obohacování drobného hnědého uhlí s vysokým podílem jílovitých příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221371

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cajtáml Jiří, Všetečka Petr, Hodek Oldřich, Novák Josef, Nepraš František, Valeš Josef

Značky: vysokým, způsob, jílovitých, uhlí, drobného, hnědého, obohacování, příměsí, podílem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit efektivnost využití drobného hnědého uhlí s vysokým podílem přimísených jílů při výrobě elektřiny a tepla. Drobné hnědé uhlí s jílovitou příměsí se v hmotnostním poměru 1 : 1 až 1 : 4 smísí s důlní vodou, načež se směs po dobu 3 až 30 minut uvede do vířivého otáčivého pohybu, při kterém se částice drobného uhlí a jílu mezi sebou otírají a jílovitá zrna se zmenšují na velikost blížící se 0 až 0,5 mm a poté se směs...

Způsob přípravy hlinitých solí z kamence hlinitoamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221370

Dátum: 15.02.1986

Autori: Matoušek Pavel, Charvát Jiří, Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří

Značky: způsob, kamence, přípravy, solí, hlinitých, hlinitoamonného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava hlinitých solí z kamence hlinitoamonného, vznikajícího zejména při separaci hlinitých iontů z kyselých roztoků nebo rmutů při hydrochemické těžbě rud. Získávají se průmyslově použitelné soli hliníku a odděluje se síran amonný, který z procesu vystupuje ve formě roztoku použitelného znovu při separaci hlinitých iontů. Uvedeného účelu se dosáhne vysrážením vodného roztoku kamence hlinitoamonného vápnem nebo vápencem,...

Válcový reaktor s dispergačním míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221369

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sochor Jiří, Vlček Jiří, Vyoral Leopold, Konečný Dušan, Fořt Ivan, Hudcová Vlasta, Trněný Jaromír

Značky: válcový, reaktor, míchadlem, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem válcového reaktoru s dispergačním míchadlem pro stripování těkavých monomerů z latexu vodní párou, případně inertním plynem je zlepšení ekonomických parametrů výroby, úspory tlakové páry a snížení spotřeby elektrické energie. Podle vynálezu činí poměr výšky k průměru reaktoru 0,5 až 0,7, poměr průměru dispergačního míchadla k průměru reaktoru 0,4 až 0,45, poměr výšky dispergačního míchadla nade dnem reaktoru k průměru dispergačního...

Zařízení k omezení opotřebování kartáčů a komutátoru stejnosměrného šestipólového točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221368

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ledr Zdeněk, Růžička Otakar

Značky: stroje, omezení, opotřebování, točivého, kartáčů, šestipólového, stejnosměrného, zařízení, komutátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu se týká stejnosměrných šestipólových točivých strojů, jejichž kotvy jsou opatřeny paralelním vinutím s ekvipotenciálními spojkami a je zejména vhodné pro stroje velkých výkonů. Je vytvořena tak, že ke třem kartáčům kladné polarity i ke třem kartáčům záporné polarity jsou připojeny fáze dvou do trojúhelníku zapojených sekundárních vinutí trojfázového transformátoru, nebo dvou trojfázových transformátorů, případně dvou...

Mechanicko-elektrický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 221367

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bartuněk Zdeněk

Značky: mechanicko-elektrický, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je mechanicko-elektrický měnič pro meření úhlu otáčivého pohybu nebo menších pohybů přímočarých. Při zkouškách ve strojní praxi a např. na motorových vozidlech, zejména při měření na palivovém systému v souvislosti se snižováním škodlivých exhalací ve výfukových plynech je nutné sledovat úhel nastavení škrticí klapky karburátoru u zážehového motoru, popřípadě posuv registrační tyče u motoru vznětového. Podstata vynálezu...

Zařízení pro odsávání výparů z kalicí vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 221366

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bajorek Radomír, Burda Karel

Značky: výparů, zařízení, kalicí, odsávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odsávání výparů z kalicí vany nebo jí podobných technologických zařízení pracujícím s kapalnými náplněmi a vyvozujícím při provozu plynné výpary a je vhodné zejména pro kalírny s řadovou zástavbou kalicích van. Odsávání výparů z kalicí vany opatřené dvoukřídlovým příklopem vany, kde každé křídlo tohoto příklopu je usazeno na otočně upravené hřídeli se vyznačuje podle vynálezu tím, že k duté hřídeli připojené ke skříni odsávacího...

Spoj volné příruby s úložnou hřídelí otáčivé roštnice roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221365

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon, Jankiel Jiří

Značky: roštového, třídiče, otáčivé, príruby, volně, roštnice, hřídeli, úložnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o spojení volné příruby s čelem otáčivé roštnice roštového třídiče, který se používá při hrubém třídění koksu vyráběného v hutních a důlních koksovnách. Nedostatky stávajících konstrukcí odstraňuje spoj volné příruby s úložnou hřídelí otáčivé roštnice roštového třídiče, kde jsou podélně k úložné hřídeli přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče, uložené ve vrcholech sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny...

Spoj úložné hřídele s roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221364

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jankiel Jiří, Kosek Jiří, Pietraszek Leon

Značky: úložné, roštnicí, hřídele, třídiče, roštového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spoje úložné hřídele a její volné příruby s roštnicí rotačního roštového třídiče, který je určen k hrubému třídění koksu na přípravnách uhelné vsázky na koksovnách. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje spoj úložné hřídele s roštnicí roštového třídiče, u něhož jsou roštnice svou středovou dírou tvaru sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka nasunuty na kruhové tyče, přivařené podélně v rozteči 120° k úložné hřídeli a...

Regulační stanice plynu s předehřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221363

Dátum: 15.02.1986

Autori: Doležal Jiří, Brožek Jaroslav

Značky: plynů, regulační, předehřevem, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru regulace a řeší úsporu energie při regulaci tlaku plynu u stanice, sestávající z redukčního zařízení, opatřeného na vstupní straně ohřívacím zařízením plynu. Podstatou vynálezu je, že na vstupní straně redukčního zařízení je zapojen výměník tepla, zařazený zároveň na vstupu regulační stanice.

Diaralkylidenmalondialdehydy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221362

Dátum: 15.02.1986

Autori: Král Vladimír, Arnold Zdenék

Značky: přípravy, diaralkylidenmalondialdehydy, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Diaralkylidenmalondialdehydy obecného vzorce I kde R1 je fenyl, substituovaný fenyl, ve kterém substituenty jsou halogen, CH3-, CH3O-, -NO2, -N(CH3)2, dále 1-naftyl a heterocyklické jádro s pětičlenným a šestičlenným kruhem, 2-thienyl, 2-furyl, 2-pyridyl, 3-pyridyl a 4-pyridyl, a R2 je fenyl, substituovaný fenyl, nebo heterocyklické jádro s pětičlenným nebo šestičlenným kruhem, případně jsou-li R1 a R2 fenyly mohou být tyto v polohách 3 a 3´...

Zařízení pro postupné vyprazdňování přepravních palet, zejména pro kovárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221361

Dátum: 15.02.1986

Autori: Běhounek Josef, Bělovský Jan, Toman Otakar

Značky: vyprazdňování, přepravních, zejména, kovárny, postupné, palet, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro postupné vyprazdňování přepravních palet, které je určeno zejména pro kovárny a řeší problém lepšího využití výrobních prostorů v kovárnách za současného zvýšení rozměrů přepravních palet a automatizace vyprazdňování přepravních palet. Zařízením podle vynálezu, sestávajícím z rámu výklopníku se sklopným stolem a s upevňovacím zařízením přepravní palety, jakož i se zvedacím mechanismem elektromagnetu se účelu...

Zapojení programovatelného generátoru nelineární časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221360

Dátum: 15.02.1986

Autor: Fribert Miroslav

Značky: zapojení, nelineární, časově, základný, programovatelného, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného generátoru nelineární časové základny spadá do oboru impulsové techniky a řeší problém čislicového generování nelineární časové základny. Podstata vynálezu spočívá v aproximaci požadovaného průběhu časové základny lineárními úseky. Programovatelný dělič kmitočtu dává v časovém intervalu mezi dvěma synchronizačními impulsy po skocích proměnný kmitočet, který se přivádí na vstup binárního čítače digitálně analogového...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221359

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jerman Zdeněk, Kordik Eugen, Najmr Stanislav

Značky: horečnatého, siřičitanu, způsob, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivní způsob dalšího zpracování siřičitanu hořečnatého, který vzniká při zachycování dioxidu siřičitého hořečnatými sloučeninami. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý rozkládá kyselinou dusičnou za vzniku dioxidu siřičitého a roztoku dusičnanu hořečnatého. Způsob lze s výhodou realizovat při odsiřování spalin magnezitovým způsobem.

Způsob výroby strmotrubného hliníkového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221358

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sýkora Jiří, Dušička Miroslav

Značky: hliníkového, strmotrubného, způsob, výroby, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká způsobu výroby strmotrubného hliníkového a kondenzátoru zařízení na dělení vzduchu. Dosavadní pracný způsob výroby kondenzátoru je zjednodušen tím, že kondenzátorové trubky jsou nasouvány do svařence tvořeného především z trubkovnic a z centrální trubky, načež je přes trubkový svazek přesunut plášť s přivařeným jedním nebo oběma přechodovými prstenci a tento plášť je přivařen k trubkovnicím, k nimž jsou přivařeny i...

Zařízení pro barevnou hudbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221357

Dátum: 15.02.1986

Autor: Musil Vítek

Značky: zařízení, barevnou, hudbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro barevnou hudbu je určeno zejména pro hudbu tzv. stylu disku. Účelem vynálezu je vytvořit zařízení, kterým se dosahuje pestrých výrazných a nestereotypních světelných efektů barevné hudby prakticky náhodnou kombinací výstupních světelných signálů měnících se v rytmu hudby. Dosahuje se toho zařízením, jehož součástí je čítač impulsů připojený ke generátoru impulsů, dále dva registry, obvod pro vyhodnocování průchodu síťového napětí...

Způsob automatické regulace teploty strojů pro zpracování kaučukových směsí nebo plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221356

Dátum: 15.02.1986

Autori: Korous Přemysl, Nový Jaroslav

Značky: provádění, způsobu, kaučukových, teploty, zařízení, strojů, plastických, tohoto, způsob, regulace, zpracování, směsi, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro automatickou regulaci teploty pracovních válců, šneků a hlav vytlačovacích strojů pro zpracování kaučukových směsí nebo plastických hmot. Zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že chlazení regulovaných částí je provedeno jako dvoustupňové, kdy při prvním stupni je v činnosti tzv. chlazení nepřímé, při kterém je teplota regulované části určována nepřímo chladicím médiem působícím ve výměníku tepla na...

Způsob likvidace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 221355

Dátum: 15.02.1986

Autori: Douša Pavel, Holub Josef, Behner František, Fuchs Jiří, Vávra Vilém, Němeček Milan, Špírek Jan

Značky: způsob, likvidace, amonného, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zpracování síranu amonného nebo hydrogensíranu amonného, jehož podstata spočívá v tom, že síran amonný nebo hydrogensíran amonný se smíchá s uhličitanem vápenatým v hmotnostním poměru od 1 : 0,6 do 1 : 1,4 a při tlaku 0,1 až 0,6 MPa se zahřeje na teplotu 323,2 až 438,2 K, je-li síran amonný ve formě vodného roztoku, nebo na teplotu 373,2 až 1073,2 Kelvinu, je-li síran amonný pevný.

Univerzální trn se sklopnou pákou pro upnutí cívkových dutinek potáčů u soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221354

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hek Jaroslav, Filippov Petr

Značky: pákou, univerzální, cívkových, sklopnou, dutinek, soukacích, potáčů, strojů, upnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem je univerzální trn pro předlohové potáče soukacích strojů pro použití vyššího rozsahu potřebných vnitřních průměrů dutinek. Těleso univerzálního trnu se sklopnou pákou má uvnitř uloženy alespoň dvě dvojice listových či tyčových pružin, zaklesnutých do tělesa dolními konci. Těleso je vybaveno jednak regulačními prostředky, vytvářející podpěru horním koncům dvojic pružin a jednak zářezy v tělese vytvořené stupňovitě pod sebou pro obě...

Způsob výroby 1-vinyl-1,4-dihydropyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221353

Dátum: 15.02.1986

Autori: Paleček Jaroslav, Pavlík Manfred, Kuthan Josef

Značky: 1-vinyl-1,4-dihydropyridinových, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1-vinyl-1,4-dihydropyridinových derivátů obecného vzorce I kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, X značí CN skupinu nebo COOR1 skupinu, kde Rl je alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku vyznačený tím, že se v 1 poloze nesubstituovaný 1,4-dihydnopyridinový derivát obecného vzorce II, kde R a X mají shora uvedený význam, převede v polárním aprotickém rozpouštědle postupným působením hydridu nebo amidu alkalického...

Zapojení bezkontaktního programátoru pro tlakovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221352

Dátum: 15.02.1986

Autor: Schmucker Antonín

Značky: programátoru, tlakovací, bezkontaktního, zapojení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktního programátoru pro tlakové stroje, které sestává z logických obvodů NOR, dále časových obvodů, klopných obvodů R-S, koncových stupňů a výstupních relé. Názorně je zapojení podle vynálezu znázorněno na obr. 2 až 5 přiložených výkresů, které navazuje na tlakovací stroj, schematicky nakreslený na obr. 1 přiložených výkresů.

Svislice kabelového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221351

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holtzhausen Albrecht, Kloeppel Friedrich, Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

Značky: kabelového, mostů, svislice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká svislice kabelového mostu, jež je součástí příhradového nosníku a současně slouží k upevnění výložníků pro kabelové rošty. Prut svislice kabelového mostu je vytvořen nejméně jedním profilem a na vnitřní a vnější straně prutu svislice jsou pro každé patro kabelových roštů připojena společná ložiska pro upevnění výložníků, jež jsou opatřena nejméně dvěma podlouhlými svislými otvory a jež jsou na vnitřní a na vnější straně prutu...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Virág Sándor, Kulcsár Gábor, Várkonyi Erika, Seres Jenö

Značky: 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, způsob, derivátů, poloze, výroby, substituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu substituovaného v poloze I, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226049

Dátum: 15.02.1986

Autori: Várkonyi Erika, Kulcsár Gábor, Seres Jenö, Virág Sándor

Značky: 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, derivátů, substituovaného, výroby, způsob, poloze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Seres Jenö, Virág Sándor, Várkonyi Erika, Kulcsár Gábor

Značky: způsob, poloze, derivátů, substituovaného, výroby, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226047

Dátum: 15.02.1986

Autor: Rohr Otto

Značky: látky, výroby, prostředek, herbicidní, účinné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden 3-halogenalkoxy-4-nitro-2´-chlor-4´-trifluormethyldifenylether obecného vzorce I v němž R znamená difluormethylovou skupinu nebo 2-chlor-1,1,2-trifluorethylovou skupinu.

Barvicí přípravek reaktivní modři C.I.19

Načítavanie...

Číslo patentu: 226046

Dátum: 15.02.1986

Autor: Opitz Konrad

Značky: přípravek, c.i.19, modři, reaktivní, barvicí

Zhrnutie / Anotácia:

Barvicí přípravek reaktivní modři C.I. 19 popřípadě ve formě sodné soli, obsahující antrachinon-2-sulfonát sodný a tensid, pro barvení a potiskování materiálů z přírodní nebo z regenerované celulózy, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 20 až 70 % barviva, 3 až 20 % antrachinonsulfonátu sodného a 5 až 40 % ligninsulfonátu sodného.

Způsob výroby N-(halogenmethyl)acylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226045

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chupp John Paul

Značky: výroby, způsob, n-(halogenmethyl)acylamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-(halogenmetyl)acylamidů obecného vzorce I v němž X znamená atom vodíku nebo chloru, B znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou alespoň jedním alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku a R1 znamená atom chloru, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II v němž X a R mají shora uvedený význam a R2 znamená alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, nechá reagovat s thionylchloridem nebo thionylbromidem v přítomnosti Lewisovy kyseliny...

Způsob úpravy betonu na formu odolnou vůči počasí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226044

Dátum: 15.02.1986

Autor: Miettunen Aulis Olavi

Značky: betonů, počasí, odolnou, formu, úpravy, způsob, vůči

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy betonu na formu odolnou vůči počasí, vytvořením vůle pro vodu absorbovanou v pórech betonu při jejím rozpínání se vlivem zmrznutí, vyznačující se tím, že se se směsí betonu smíchá mikroskopický pryžový prášek o velikosti částic 10 až 250 ?m, přičemž pryžový prášek se přidává v hmotnostním množství od 0,2 do 2,0 %, počítáno na hmotnostní množství cementu.

Způsob výroby kovové taveniny na bázi manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 226043

Dátum: 15.02.1986

Autor: Santén Sven

Značky: manganu, taveniny, výroby, železa, bázi, kovové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovové taveniny na bázi manganu a železa, vyznačený tím, že práškový materiál, který obsahuje kysličník manganu, se vhání spolu s uhlím a/nebo s uhlovodíky v práškové formě do pásma redukčního tavení v šachtové peci, která je naplněna pevným redukčním činidlem a ve které se toto pásmo trvale vytváří přívodem tepelné energie.

Způsob výroby nových cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226042

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maier Roland, Lechner Uwe, Wetzel Bernd, Goeth Hanns, Reuter Wolfgang

Značky: nových, cefalosporinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových cefalosporinů obecného vzorce I popřípadě jejich možných tautomerů, jejich fyziologicky použitelných solí s anorganickými nebo organickými bázemi, které mají cenné farmakologické vlastnosti.

Způsob výroby derivátů antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226041

Dátum: 15.02.1986

Autor: Devic Michel

Značky: antrachinonu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů antrachinonu obecného vzorce I kde znamená R1, R2, R3 a R4 atom vodíku nebo atom halogenu nebo lineární nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, při kterém se nechává reagovat popřípadě substituovaný anhydrid kyseliny ftalové obecného vzorce II kde R3 a R4 mají shora uvedený význam, s benzenovou sloučeninou obecného vzorce III kde R2 a R1 mají shora uvedený význam, v přítomnosti katalyzátoru, vyznačený...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226040

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chupp John Paul

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačený tím, že vedle pomocných látek obsahuje herbicidně účinné množství účinné látky obecného vzorce I kde znamená R acyklickou 1-propen-1-ylovou skupinu nebo 1-cyklohexen-1-ylovou skupinu, přičemž jsou tyto skupiny popřípadě substituovány jednou nebo několika alkylovými skupinami s 1 až 2 atomy uhlíku, a A popřípadě dvěma metylovými skupinami substituovanou pyrazolylovou skupinu, imidazolylovou skupinu nebo...

Elektrický vypínač se samozhášením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226039

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bouilliez Olivier

Značky: vypinač, elektricky, samozhášením

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický vypínač se samozhášením, prostřednictvím rotujícího elektrického oblouku působením magnetického pole, vytvářeného proudem a sestávající ze vzduchotěsného tělese, naplněného izolačním plynem o zvýšené dielektrické pevnosti, zejména fluoridem sírovým, s dvojicí průchodek, procházejících stěnami uvedeného pouzdra a tvořících jednotlivě vstupní a výstupní přívod proudu vypínače, s hlavním obvodem průchodu proudu, majícím dvojici hlavních...

Způsob přípravy 2-hydroxymethylchinoxalin-1,4-dioxidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226038

Dátum: 15.02.1986

Autori: Benkó Pál, Magyar Károly, Kovács Jenö, Baloch Albert, Gundel János, Pallos László, Rátz Ildikó, Mátrai Erzsébet

Značky: přípravy, derivátů, 2-hydroxymethylchinoxalin-1,4-dioxidových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-hydroxymetylchinoxalin-1,4-dioxidových derivátů obecného vzorce I kde A znamená aminoskupinu nebo skupinu obecného vzorce -NH-CO-R3, kde R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku, nitrofenylovou, hydroxyfenylovou nebo chlorfenylovou skupinu, dimetoxyfenylovou nebo trimetoxyfenylovou skupinu, dále benzylovou skupinu, pyridylovou skupinu nebo nitrofurylovou skupinu, vyznačený tím, že se uvede do reakce...

Způsob výroby 2-amino-3-karbethoxyamino-(6-p-fluorbenzylamino)pyridin-maleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226037

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pauluhn Siegfried, Von Bebenburg Walter

Značky: 2-amino-3-karbethoxyamino-(6-p-fluorbenzylamino)pyridin-maleátu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-amino-3-karbetoxyamino-6-(p-fluorbenzylamino)pyridin-maleátu vzorce který existuje ve dvou modifikacích A a B, přičemž modifikace A je charakterizována v infračerveném spektru pásem při 1 170 cm-1 a modifikace B pásem při 1 160 cm-1, vyznačený tím, že se nechá reagovat 1 mol 2-amino-3-karbetoxyamino-6-(p-fluorbenzylamino)pyridinu v alkoholech s 1 až 6 uhlíkovými atomy, nasycených cyklických éterech, v dipolárních aprotických...

Způsob výroby antibiotika BMG 162-aF2

Načítavanie...

Číslo patentu: 226036

Dátum: 15.02.1986

Autor: Umezawa Hamao

Značky: antibiotika, 162-af2, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika BMG 162-aF2 vzorce a jeho farmaceuticky vhodných solí, vyznačující se tím, že se mikroorganismus Bacillus laterosporus BMG 162-aF2, FERM-P 5230, ATCC 31932 nebo OUT 8139 kultivuje aerobně v kapalné živné půdě obsahující zdroje dusíku a uhlíku s anorganické soli, při teplotě 15 až 40 °C a při pH 5,0 až 8,2, načež se antibiotikum BMG 162-aF2 z kultivačního prostředí izoluje a popřípadě převede v jeho farmaceuticky...