Archív za 1986 rok

Strana 204

Zařízení k vytváření a záznamu programu pro zařízení k testování obvodových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221456

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jareš Ladislav, Zavadil Milan

Značky: obvodových, systému, programů, testování, záznamu, zařízení, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu a záznam testovacího programu se používá pro testování různých obvodových systémů sekvenční a kombinační logiky vytvořené číslicovými integrovanými obvody. Sestává z posuvného registru, jehož první vstup je připojen k jednomu výstupu testovacího zařízení, druhý vstup k výstupu řídicích obvodů a výstup ke vstupu přizpůsobovacích obvodů. Druhý vstup přizpůsobovacích obvodů je spojen s druhým výstupem řídicích obvodů a výstup...

Způsob intenzifikace zemních sedimentačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 221455

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Fucha Petr

Značky: způsob, nádrží, zemních, intenzifikace, sedimentačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu intenzifikace stávajících zemních sedimentačních nádrží tím, že se k sedimentované vodě v průběhu její dopravy do sedimentační nádrže přidá koagulační činidlo, které zvýší hmotnost sedimentujících částic a tím zkrátí dobu potřebnou k sedimentaci.

Model k formování dutiny požadovaného tvaru a objemu u slévárenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221454

Dátum: 15.02.1986

Autor: Urbášek Jan

Značky: forem, slévárenských, požadovaného, formování, model, tvaru, objemu, dutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je dosáhnout maximálního využití tekutého kovu, zejména při nálitkování odlitků, a vytvoření dutiny pro nálitek, ze slévárenského hlediska tuhnutí kovu nejvýhodnějšího tvaru, např. tvaru koule. Vynález řeší tento úkol modelem k formování dutiny požadovaného tvaru a objemu, jehož vnější tvar při formování je vytvořen poddajným prvkem z pružného nebo nepružného materiálu, jehož tvar je u nepružného materiálu předem vytvarován padle...

Způsob k vytváření a zahušťování disperzí sypkých práškovitých látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221453

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois

Značky: práškovitých, vytváření, disperzí, sypkých, zařízení, provádění, látek, způsobu, způsob, zahušťování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytváření dvou teplovýměnných stupňů v jediné komoře a současné zmenšení spotřeby tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzdálenost potrubí (6, 7) pro přívod suroviny do osy šachtového výměníku od roviny otvoru (5) pro odvod plynů ze šachty (1) činí nejméně jednu čtvrtinu poloměru otvoru (5).

Zařízení k odlučování vody při měření plynové směsi z plynovodu a vrtných sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 221452

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kornas Jaroslav

Značky: odlučování, měření, směsi, plynovodu, plynové, zařízení, vrtných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odlučování vody při měření plynové směsi z plynovodů. Řeší odloučení vody z plynové směsi při odebírání vzorků z důlního degazačního potrubí. Účelem vynálezu je zamezit vniknutí vody do měřicích přístrojů pro měření procentuální směsi důlních plynů. Tohoto účelu se dosáhne, když odebíraná směs prochází delší trubičkou umístěnou ve válci z průhledného materiálu, kde dochází vlivem tíhy vody k jejímu odlučování, při...

Zařízení pro uložení a nastavení požadovaných otáček asynchronního motorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221451

Dátum: 15.02.1986

Autori: Uchytil Josef, Matějíček Jiří, Malina Josef

Značky: asynchronního, nastavení, motorku, otáček, zařízení, uložení, požadovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro uložení a nastavení požadovaných otáček asynchronního jednofázového motorku se stíněným pólem a jednostranně umístěnou statorovou cívkou, které se skládá z nosného a krycí o rámu ve tvaru profilu U zhotoveného z magneticky vodivého materiálu, v jehož stěnách jsou vytvořeny výřezy, umožňující regulaci otáček, otvor pro osálání, patky, příchytka a jazýčky pro upevnění motorku, tepelné pojistky a vnitřních vodičů....

Fréza s nalepenými řeznými částmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221450

Dátum: 15.02.1986

Autori: Novotný Pravomír, Štajnochr Lubomír, Seidl Oldřich

Značky: řeznými, fréza, částmi, nalepenými

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je fréza s nalepenými řeznými částmi, například řezným hřebenem nebo řeznými destičkami uloženými v drážkách po obvodu tělesa frézy, kde řezné části s přesně opracovanými hřbetními povrchy jsou upevněny v drážkách v tělese frézy, na jejichž dnech, popřípadě i bocích, jsou uloženy vymezovací drátky. Přesným otvorem v řezné destičce nebo v řezném hřebeni prochází středicí kolíky uložené v otvorech v tělese frézy.

Zapojení obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221449

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krása Lubomír, Partl Miroslav

Značky: obvodů, zapojení, vyhodnocování, výšky, skládky, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky tvarovek v oboru hrubé keramiky. Účelem vynálezu je zabezpečení univerzálnosti jeho využití pro různý výrobkový sortiment, dále pak snížení nároků na energii. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky. Ke vstupnímu obvodu je připojen indukční snímač polohy měřicí lišty a spínač stavů a poloh, přičemž vstupní obvod je spojen s kombinačním...

Stojan vzduchem chlazené tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221448

Dátum: 15.02.1986

Autor: Málek Karel

Značky: chlazené, tlumivky, stojan, vzduchem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce stojanu a zlepšení chlazení vinutí tlumivky. Stojan podle vynálezu, sestávající ze dvou čelních podstavců hranolovitého tvaru, čtyř stahovacích lišt a tří párů svorníků je vyznačený tím, že ke každé čelní straně deskového vinutí (1) je svisle přilehlá jedna dvojice stahovacích lišt (3) hranolovitého tvaru, jejichž horní i spodní konce přesahují vnější obvod čela deskového vinutí (1) a jejich střední...

Procesor pro obsluhu datové báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 221447

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chlouba Václav

Značky: procesor, báze, obsluhu, datové

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicové počítače, ukládání a vyhledávání informací. Technické prostředky pro řízení a obsluhu datové báze. Systémové řešení procesoru pro obsluhu datové báze, sestávajícího z řady dílčích procesorů, jež se podílejí o funkce, nutné k autonomnímu provádění operací s datovou bází, to je především dotazu, aktualizace, vkládání nových položek a rušení neplatných položek. Procesor může být při pojen buď k univerzálnímu střediskovému počítači, nebo...

Článkový parní generátor s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 221446

Dátum: 15.02.1986

Autori: Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Malásek Václav

Značky: článkový, parní, cirkulací, generátor, přirozenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článkového parního generátoru s přirozenou cirkulací, zvláště pro jaderné elektrárny. U provedení padle vynálezu jsou delší a kratší články uspořádány v paralelních vnitřních rovinách a paralelních vnějších rovinách, přičemž paralelní vnitřní roviny, v nichž jsou uspořádány delší články jsou umístěny v prostoru mezi paralelními vnějšími rovinami, v nichž jsou umístněny kratší články. V rovině symetrie delších článků a kratších...

Válcovací stolice pro periodické válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 221445

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šedov Vadim Vladimirovič, Pedas Vasilij Prokopijevič, Bušev Alexandr Vasiljevič, Matvějev Boris Nikolajevič, Uchov Alexandr Vasiljevič, Ševakin Jurij Fedorovič, Dobkin Igor Josifovič, Starobudov Leonid Nikolajevič, Novikov Alexej Viktorovič

Značky: válcování, periodické, válcovací, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcovací stolice pro periodické válcování, obsahující podávací za řízení pro polotovar a stojan s nejméně jednou kazetou, která je uspořádána uvnitř stojanu a nese pracovní válec a opěrný válec, který se odvaluje po stavitelné opěře. Válcovací stolice je opatřena tlumicím zařízením, přičemž krokové ústrojí podávacího zařízení je provedeno jako diferenciál.

Způsob kontroly výtoku kapalných složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221444

Dátum: 15.02.1986

Autori: Wyzisk Siegfried, Schmidt Fritz, Dappa Georg

Značky: složek, zařízení, způsobu, tohoto, způsob, kapalných, provádění, výtoku, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly výtoku kapalných složek při výrobě za studena rychle tvrdnoucích slévárenských formovacích směsí v plynule pracujících šnekových mísičích a zařízení k provádění způsobu, přičemž podstata spočívá v tom, že kontrolované kapalné složky se před svým vstupem do kontinuálního šnekového mísiče přivádějí do mezilehlé nádoby, opatřené výtokem a vzdouvající kapalinou v určitém množství, a výška úrovně kapaliny vzhledem k...

Zařízení pro frézování vnitřních čtyř- a šestihranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221443

Dátum: 15.02.1986

Autor: Macháček Jiří

Značky: zařízení, vnitřních, čtyř, frézování, šestihranů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro frézování vnitřních čtyř- a šestihranů. Zařízení prostřednictvím možnosti měny počtu obrátek nástroje ozubeným dvojkolem a předlohovým hřídelem a nastavením excentricity nástroje provádí kruhový planetový pracovný pohyb. Pro čtyřhrany je použit frézovací nástroj tříbřitý, pro šestihrany nástroj pětibřitý.

Vyměnitelný nožový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221442

Dátum: 15.02.1986

Autori: Flaška Miloš, Diba Václav

Značky: vyměnitelný, nožový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vyjímatelnosti nožového bloku, umístěného ve vrtací tyči tak, aby bylo zachováno přesné nastavení nožových vložek. Podstatou vynálezu je nové konstrukční uspořádání nožového bloku, který se z vyjímatelného seřizovacího klíče a z nožového bloku, do nějž muže být seřizovací klíč vložen. Seřizovací klíč je dutý a je upraven tak, že na jeho konci je upraven výstupek, jehož pomocí lze otáčet dvoudílným opěrným šroubem uloženým...

Způsob dokončování břitů řezných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221441

Dátum: 15.02.1986

Autor: Petrášek František

Značky: břitů, způsob, dokončování, nástrojů, řezných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém trvanlivosti břitů řezných nástrojů tak, aby při něm nedocházelo k destrukčním změnám nebo k nebezpečí jejich vzniku. Podstatou vynálezu je způsob dokončování, při němž se na naostřený a odmaštěný břit přiloží elektroda z bezwolframového slinutého karbidu, připojená ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného elektrického proudu. Tento zdroj musí být dimenzován tak, aby trvale snášel zkratové zatížení. Po přiložení elektrody se...

Míchací zařízení, zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 221440

Dátum: 15.02.1986

Autori: Klohna Josef, Novák Václav, Rieger František, Tesák Emil, Ditl Pavel, Buček Miroslav

Značky: koncentrovaných, zejména, suspenzí, homogenizaci, kapalině, tuhých, částic, míchací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je míchací zařízení, určené zejména pro homogenizaci koncentrovaných suspenzí tuhých částic v kapalině. Zařízení se skládá nejméně z dvoupatrového vertikálního míchadla, umístěného ve válcové nádrži, kde na vertikální hřídeli jsou ve více patrech upevněna dvoulopatková míchadla o průměru větším než 0,4 průměru nádrže se stupňovitě tvarovanými lopatkami rozdělenými po délce na nejméně dva rovné díly s různým sklonem, jejichž...

Regulační obvod pro váhy na těkavé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221439

Dátum: 15.02.1986

Autor: Podhola Vladimír

Značky: kapaliny, váhy, obvod, těkavé, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního obvodu pro váhy na těkavé kapaliny a kompenzuje síly, ovlivňující nežádoucím způsobem průběh a přesnost vážení těkavých kapalin. Regulační obvod podle vynálezu je uspořádán tak, že snímač tlaku uspořádaný v parním prostoru vážícího zásobníku váhy je funkčně spojen přes regulační armaturu se servopohonem, jehož táhlo je připojeno na pomocný rám pro přenos vážící síly na snímač váhy. Vynález může být použit pro váhy na...

Zařízení pro snížení prašnosti rotorových míchaček betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221438

Dátum: 15.02.1986

Autor: Zavřel Jaroslav

Značky: betonové, rotorových, směsi, prašnosti, míchaček, snížení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro snížení prašnosti rotorových míchaček betonové směsi vytvořené z dávkovače spojeného s míchačem a případně z odlučovače prachu. Zařízení je tvořeno odvzdušňovacím potrubím, které je jedním koncem napojeno k horní části dávkovače a druhým koncem je prostřednictvím pružného přechodu propojeno s mísicím prostorem míchačky. V horní části mísicího prostoru míchačky je umístěna nejméně jedna vodní clona, rozdělující mísicí...

Způsob řízení expozice kresby v elektronovém litografu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221437

Dátum: 15.02.1986

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: zapojení, způsob, provádění, litografu, způsobu, kresby, řízení, elektronovém, tohoto, expozice

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení pro řízení expozice kresby v elektronovém litografu. Vynález je určen zejména pro elektronový litograf s vektorovým vychylováním tvarovaného expozičního elektronového svazku pomocí časového sledu digitálních signálů z datového systému. Podstatou vynálezu je, že úseky časového sledu digitálních signálů, které se v časovém sledu opakují, jsou zapisovány do bloku paměti, ze kterého se opakovatelně vyvolávají spouštěcím digitálním...

Víceokruhové hydraulické ústrojí samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221436

Dátum: 15.02.1986

Autori: Švorc Josef, Vancl Antonín

Značky: hydraulické, ústrojí, pracovních, samohybných, strojů, víceokruhové

Zhrnutie / Anotácia:

První hydraulický okruh je složený z hnacího motoru 8, poháněného hydragenerátoru 21, rozváděče 3, vybaveného vstupní pojistnou sekcí 31, šoupátkovými servoelementy 321, 322 přestavovanými směrovým ventilem 32 a závěrnou sekcí 34 spojenou přes filtr 71 s nádrží 7, společnou pro všechny hydraulické okruhy, jednoho nebo více vedle sebe spojených přímočarých hydromotorů 51 spojených oběma písty nebo pístem oddělenými prostory se směrovým...

Rám nosníku kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 221435

Dátum: 15.02.1986

Autori: Havelka Zbyněk, Jelínek František

Značky: kleští, nosníků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení rámu pro uložení nosníku kleští kovářského kolejového manipulátoru určeného k manipulaci s ingoty či výkovky při volném kování na hydraulických lisech. Rám nosníku kleští obsahuje přední a zadní nosný hřídel a je vyznačený tím, že nosné hřídele jsou uloženy ve třech podporách tak, že první podporu obou nosných hřídelů tvoří pravý boční nosník, druhou podporu obou nosných hřídelů tvoří levý boční nosník,...

Diagnostický systém parního generátoru, zejména vyhřívaného tekutým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221434

Dátum: 15.02.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

Značky: kovem, vyhřívaného, zejména, tekutým, systém, parního, generátoru, diagnostický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diagnostického systému parního generátoru, zejména vyhřívaného tekutým kovem. Provedení podle vynálezu sestává z čidel umístěných na potrubí napojené na každou indikační sekci první trubkovnice, z čidel umístěných na potrubí napojené na každou indikační sekci druhé trubkovnice, ze společného potrubí, z alespoň jednoho analyzátoru prostředí a alespoň jednoho hledače netěsnosti. Potrubí napojené na indikační sekci je dále zaústěno...

Parní generátor s dvojitými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221433

Dátum: 15.02.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

Značky: parní, dvojitými, trubkami, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká parního generátoru s dvojitými trubkami vhodný zejména pro jaderné elektrárny s rychlým sodíkem chlazeným reaktorem. U provedení podle vynálezu je každý z indikačních prostorů (první i druhý), rozdělen na indikační sekce vzájemně od sebe uvnitř indikačních prostorů těsně oddělené, přičemž indikační meziprostory dvojitých trubek ústící ze strany prvního indikačního prostoru do jedné z indikačních sekcí prvního indikačního...

Způsob výroby esterů kyseliny 4-/(2-amino-4-oxo-6-hydroxy-3,4-dihydro-5-pyrimidinyl)methyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221432

Dátum: 15.02.1986

Autori: Křepelka Jiří, Kotva Rudolf

Značky: způsob, kyseliny, esterů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby esterů kyseliny 4-[(2-amimo-4-oxo-6-hydroxy-3,4-hydro-5-pyrimidinyl)methyl]benzoové obecného vzorce I, ve kterém R značí alkylskupinu s 1 až 7 atomy uhlíku. Vynález spočívá v reakci reaktivního derivátu vzniklého reakcí příslušného alkoholu s thionylchloridem, s kyselinou 4-[(2-amino-4-oxo-6-hydroxy-3,4-dihydro-5- pyrimidinyl]methyl]benzoovou, nejprve při teplotě -5 až -40 °C, poté při teplotě 40 °C, s dokončením...

Ochranný povlak pro selektivní bezproudové pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221431

Dátum: 15.02.1986

Autori: Máčel Bohumil, Kálal Jaroslav, Vilím Jindřich, Schaurer Jan

Značky: bezproudové, ochranný, pokovení, povlak, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je ochranný povlak pro selektivní bezproudové pokovení vyznačený tím, že je tvořen kopolymerem sestávajícím z 15 až 75 % hmot. styrenových jednotek a 25 až 85 % hmot. 2-hydroxyethylmethakrylátových jednotek, aktivovaným roztokem kysličníku chromového. Ochranný povlak podle vynálezu se nanáší z roztoku na podložku. Po zaschnutí se tento povlak zaktivuje ponořením na 1-30 minut do koncentrovaného vodného roztoku kysličníku...

Způsob výroby vysokopovrchových sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221430

Dátum: 15.02.1986

Autori: Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Sýkora Milan, Svoboda Karel

Značky: způsob, vysokopovrchových, sazí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokopovrchových sazí, vznikajících jako vedlejší produkt parciální oxidace ropných a dehtových surovin, které se oddělují z plynných produktů vypíráním vodou a izolují z vodné suspenze koagulací pomocí uhlovodíkového rozpouštědla, při němž se tvarované částice sazí obsahující vodu a uhlovodíky uvádějí do styku nejprve s vodní párou při teplotě 20 až 150 °C, načež se suší v proudu plynového sušicího média zabraňujícího hoření při...

Uspořádání samočinných pracovních ventilů u pístových, zejména chladicích kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221429

Dátum: 15.02.1986

Autor: Držmíšek Jaroslav

Značky: samočinných, pracovních, zejména, ventilu, uspořádání, kompresoru, chladicích, pístových

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání samočinných ventilů u pístových, zejména chladicích kompresorů. Vynález řeší takové uspořádaní, které zajišťuje výrobní jednoduchost při zachování dobré účinnosti kompresoru a současně minimální poruchovost ventilů a tím celého kompresoru. Podstatou řešení je, že v tělese výtlačných ventilů a ve s ním spojené vnitřní sedlové části je v prostoru nad pístem vytvořen alespoň jeden jednokroužkový přídavný výtlačný ventil. Sedla...

Způsob přípravy polynitrofenylalkyletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221428

Dátum: 15.02.1986

Autori: Panoch Miroslav, Dufek Petr

Značky: přípravy, způsob, polynitrofenylalkyletherů

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava polynitrofenylalkyletherů obecného vzorce kde R je alkyl s 5 až 10 uhlíky, Rl, R2 je vodík nebo alkyl s 1 až 3 uhlíky, X je vodík nebo nitroskupina, přičemž alespoň 2 X jsou nitroskupiny, reakcí hydroxysloučeniny (R-OH) s nukleofilem s kyselým vodíkem a přítomnosti diethylazodikarboxylátu a trifenylfosfinu vhodných jako rozpouštědla pro použití v membránách iontově selektivních elektrod, jako vápníkové, sodíkové, baryové, dusičnanové,...

Zařízení pro vrtání vtoků a nálitků do slévarenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221427

Dátum: 15.02.1986

Autori: Koplík Radovan, Škrabal Milan

Značky: nálitků, forem, zařízení, slévárenských, vrtání, vtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vrtání vtoků a nálitků do slévárenských forem. Zařízení sestává z vrtací jednotky upevněné na roštu, který je nasazen na pohyblivé části zvedacího stolu pomocí zaváděcích čepů a vodicích pouzder. Nad pohyblivou částí zvedacího stolu, nacházejícího se ve spodní poloze, je umístěna kladičková trať roštu nesoucí rošt, popřípadě se nad zvedacím stolem po trati vozíků pohybuje pomocí pracovního válce vozík nesoucí dva...

Přísada do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221426

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bělík Vladimír, Havelka Otakar, Vácha Jaroslav, Láník Igor, Zlesák Ivan

Značky: prísada, kovových, mazacích, dělicích, tvarování, forem, materiálů, tepla, ošetřování, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla, například při tlakovém lití kovů, zápustkovém kování nebo tvarování skla, tvořených směsmi minerálních olejů, živočišných tuků a pevných alifatických alkánových sloučenin uhlovodíků vyšších členů homologické řady C17H36 až C30H62, případně emulzí těchto směsí ve vodě. Podstatou vynálezu je, že je tvořena 1 až 20 % hmotnostními...

Osnovní svůrka výkyvného regulátoru osnovního válu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221425

Dátum: 15.02.1986

Autori: Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Martinec Josef

Značky: výkyvného, osnovního, válu, svůrka, regulátoru, tkacího, stroje, osnovní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení spojení osnovní svůrky a výkyvného osnovního regulátoru, zejména u rychloběžného tkacího stroje a tím omezení tvorby pruhu na tkanině při jeho rozběhu. Je to dosaženo tím, že dvouramenná páka (4), otočná kolem čepu (2) uloženém na ose osnovního válu a jedním koncem upevněná na postranici (1) tkacího stroje prostřednictvím pružiny (10) na druhém konci má pomocí čepu (5) uchyceno vahadlo (6), na jehož jednom konci je...

Mechanismus kopírovacího dotyku, zejména pro talířkový kopírovací dotyk snímání tvaru povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221424

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vach Miroslav

Značky: povrchu, zejména, dotyku, tvaru, kopírovacího, mechanismus, kopírovací, snímání, dotyk, talířkový

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus kopírovacího dotyku, zejména pro talířkový kopírovací dotyk snímaní tvaru povrchu, sestává z kopírovacího prstu a členu posouvaného v magnetickém pouzdře diferenciální cívky. Do vnitřního prostoru tělesa talířku opatřeného talířkem a zajištěného maticí je včleněn výměnný kopírovací prst se samosvorným kuželem, opatřený odtlačnou maticí. Těleso talířku pevně spojené s opěrou je rozpíráno rozpěrou od nemagnetického nástavce, axiálně...

Naviják s osovým posuvem bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221423

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bassi Zdeněk, Kopáč Jiří

Značky: posuvem, osovým, naviják, bubnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší naviják s osovým posuvem bubnu pro navíjení lan nebo drátů s minimální vzdáleností průvlačnice od navijáku. V dutině bubnu je umístěn protichůdný šroub s čočkou, pomocí níž je axiální posuv přenášen na buben. Rotační a axiální posuv bubnu zajišťuje vedení vytvořené v dutině bubnu. Při konstantním průměru navíjeného materiálu se používá přímý převod od pohonu, při měnitelném průměru navíjeného materiálu se použije výměnné cívky a...

Trubičkový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221422

Dátum: 15.02.1986

Autor: Javůrek Vladimír

Značky: odlučovač, trubičkový

Zhrnutie / Anotácia:

Trubičkový odlučovač sestávající z propojovacích trubiček, z horní trubkovnice, víka, mezipláště, prostřední trubkovnice, spodní trubkovnice, dna opatřeného výpustí odloučené kapaliny, vstupem a výstupem provozního média a pláště se vstupním a výstupním hrdlem chladicí kapaliny má jednotlivé kovové a/nebo plastové propojovací trubičky uspořádané do šroubovic, přičemž jsou tyto propojovací trubičky vytvořeny z vnější a vnitřní propojovací...

Způsob výroby 2-acylderivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221421

Dátum: 15.02.1986

Autori: Křepelka Jiří, Beneš Jan

Značky: způsob, ergolinu, 2-acylderivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2-acylderivátů ergolinu, výhodných meziproduktů syntézy farmakodynamicky účinných látek, a to reakcí nesubstituovaného prekursoru s alifatickým acylanhydridem za přítomnosti Lewisovy kyseliny, zejména bortrifluoridetherátu, jako katalyzátoru, při teplotě 15 až 25 °C, načež se získané produkty převádějí neutralizací anorganickými nebo organickými kyselinami v příslušné adiční soli.

Zařízení pro velkoplošné obdělávání nebo ošetřování zemědělských ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221420

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dvořák Jiří, Pišan Oldřich

Značky: zařízení, ošetřování, ploch, zemědělských, obdělávání, velkoplošné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro velkoplošné obdělávaní nebo ošetřování zemědělských ploch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v příhradovém rámu mostového nosiče pracovního nářadí je upravena alespoň jedna dutina, jejíž obal tvořený pružným vakem, doléhajícím na příhradový rám, je vyplněn plynem lehčím vzduchu, přičemž mostový nosič je svými pojezdovými koly uložen na dráze, upravené na stojinách, které jsou prostřednictvím pouzder ukotveny do...

Zařízení pro míchání koncentrovaných jemnozrnných suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221419

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lukáč Jozef, Bartošík Vladimír, Kvasnička Jan, Hruban Konstantin, Seichter Pavel

Značky: suspenzí, koncentrovaných, zařízení, míchaní, jemnozrnných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká zařízení pro míchání jemnozrnných koncentrovaných suspenzí, použitelného zejména při hydrometalurgických výrobách. Zařízení sestává z nádoby opatřené uvnitř narážkami, v níž jsou na společném hřídeli umístěna nejméně dvě vzájemně pootočená míchadla, která se stávají z vnitřních segmentů, upevněných šikmo na jedné straně nebo náboje, a z vnějších segmentů, upevněných šikmo na rameně, které je vetknuto radiálně na protilehlé...

Listěný magnetický obvod elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221418

Dátum: 15.02.1986

Autori: Staniček Zdenko, Žák Zdeněk

Značky: magnety, elektrického, obvod, stroje, permanentními, magnetický, lištěný, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká listěného magnetického obvodu elektrického stroje točivého s permanentními magnety. Účelem vynálezu je vytvoření samonosného magnetického obvodu z listěných plechů s vysokou tuhostí, umožňující magnetování permanentních magnetů, uspořádaných v magnetickém obvodu proudovým rázem při současném odstranění dříve nutného neefektivního prodlužování magnetického obvodu pro upevnění štítů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že statorové...

Zapojení pro automatické vyhodnocování minimálního tlaku, nutného pro fázování parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221417

Dátum: 15.02.1986

Autor: Veinfurt František

Značky: parní, tlaku, zapojení, fázování, nutného, turbiny, automatické, vyhodnocování, minimálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického vyhodnocování fázovacího tlaku páry, tj. minimálního tlaku páry vstupující do turbiny, nutného pro fázování turbiny při jejím najíždění. Podstatou vynálezu je zapojení relé, porovnávacího obvodu a funkčního generátoru mezi paměťový člen rychlosti nárůstu zadané hodnoty tlaku, integrátor, součtový člen a paměťový člen základního zatížení tak, že relé přerušuje či spojuje spoj mezi paměťovým členem rychlosti nárůstu...