Archív za 1986 rok

Strana 203

Způsob výroby tenkých vrstev nitridu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221496

Dátum: 15.02.1986

Autori: Prejda Milan, Valíček Jaromír

Značky: způsob, vrstev, křemíku, výroby, tenkých, nitridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku na povrchu pevných těles. Nitrid křemíku vzniká reakcí plynného trichlorsilanu SiHCl3 s plynným amoniakem NH3 při teplotách pevných těles 20 až 900 °C, objemovém poměru NH3/SiHCl3 > 1 a celkovém tlaku 1 až 200 Pa. Vynález lze využít při výrobě integrovaných obvodů v pevné fázi.

Deriváty dipyridylsulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221495

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vinšová Jarmila, Waisser Karel, Palát Karel, Čeladník Milan, Klimešová Věra, Olderová Želmíra

Značky: deriváty, dipyridylsulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká derivátů dipyridylsulfidu obecného vzorce ve kterém značí: R skupiny-CN, -CONH2, -CSNH2, CONHNH2, CONHOH, X atom kyslíku, n celé číslo od 0 do 2, Y atom kyslíku, m celé číslo od 0 do 1. Tyto nové sloučeniny jsou účinné proti acidorezistentním mikroorganismům, zvláště proti Mycobacterium tuberculosis, takže mají předpoklady pro využití v terapii tuberkulózy.

Způsob přípravy benzoguanaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

Značky: benzoguanaminu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy benzoguanaminu kondenzací dikyandiamidu s benzonitrilem za použití bázického katalyzátoru tak, že se bázicky katalyzovaná kondenzace dikyandiamidu s benzonitrilem provádí v prostředí isobutanolu, přičemž se matečný roztok používá jako část vsádky isobutanolu do následující operace a katalyzátor se dávkuje ve formě isobutanalového roztoku.

Kokilová tepelně izolační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221493

Dátum: 15.02.1986

Autori: Duda Petr, Bůžek Jindřich, Veneliv Georgiev

Značky: tepelně, kokilová, vložka, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření tepelně izolační vložky k ošetřování povrchu nebo bočních stěn hlav ingotů v kokilách, která má po svém průřezu průběžně rozdílnou tepelně izolační schopnost. Vložka podle vynálezu sestává z nepravidelně orientovaných vláken anorganického původu, uložených na sobě ve tvaru desky, mezi nimiž jsou směrem od její jedné strany ke druhé straně, co do množství, odstupňované uložena zrna žárovzdorného materiálu, počínaje...

Zařízení pro slohování a skupinové balení do smršťovací fólie plochých výrobků obdélníkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221492

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fencl Vratislav, Hořica Miloš

Značky: obdélníkového, slohování, fólie, balení, smršťovací, tvaru, plochých, výrobků, skupinové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro slohování a skupinové balení do smršťovací fólie, které plně automaticky provádí slohování a balení stanovaného počtu výrobků. Zařízení sestává ze šikmého dopravníku a vertikálního dopravníku s unášeči pro slohování a balení výrobků, který prochází posuvným vozíkem se svařovacími čelistmi. Spodní částí vertikálního dopravníku prochází vynášecí dopravník pro odběr zabalených výrobků. Pohyb vertikálního dopravníku,...

Zařízení na broušení desek z kamene brousicí směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221491

Dátum: 15.02.1986

Autor: Satrapa František

Značky: směsi, kamene, brousící, desek, zařízení, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení s rotačním kotoučem k broušení desek z kamene brousicí směsí. Účelem je výkonnější broušení desek z kamene brousicí směsí zařízením, které rovněž umožňuje poloautomatické broušení. Zařízení sestává z brousicí hlavy s výměnnými segmenty a otvorem pro přívod brousicí směsi prostřednictvím dutého vřetena, které koná otáčivý, kývavý a vertikální pohyb s možností regulace rychlosti a dráhy kyvu a přítlaku mezi brousicí hlavou a deskou z...

Strkací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221490

Dátum: 15.02.1986

Autor: Preněk Ludvík

Značky: strkací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strkacího zařízení pro přesun posledních kusů tyčového materiálu nebo trubek z nosného řetězu rozdružovače na dopravník, uspořádaný před pecí. Podstatou vynálezu je, že v rámu, umístěném na boku muldy, jsou souose s hnaným elementem dopravníku uspořádány na hřídeli otočný palec a řetězka, jejíž řetěz je upevněn jedním koncem na pístní tyč pneumatického siloválce a druhým koncem je spojen s tažnou pružinou. Pneumatický siloválec...

Způsob protikorozní ochrany kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221489

Dátum: 15.02.1986

Autori: Novák Vladimír, Mityska Pavel, Volšík Václav

Značky: způsob, protikorozní, ochrany, výrobků, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protikorozní ochrany kovových výrobků, vyznačený tím, že se povrch výrobku při teplotě 10 °C až 50 °C uvede do přímého styku s pevnou směsí obsahující 10 až 85 hmotových dílů benzoanu amonného nebo sodného a 2 až 26 hmotových dílů benzotriazolu, anebo se vystaví účinku par této směsi při teplotě 16 °C až 128 °C.

Způsob měření a zkoušení hydraulických točivých strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221488

Dátum: 15.02.1986

Autor: Rychtrmoc Josef

Značky: tohoto, způsob, zařízení, provádění, měření, točivých, strojů, hydraulických, způsobu, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření a zkoušení hydraulických točivých strojů, vyznačený tím, že objemové množství tlakového oleje, vytlačovaného pístem odměrného válce (13) při konstantním tlaku a teplotě do měřeného a zkoušeného hydraulického točivého stroje (1) se měří po dobu jedné otáčky při redukované rychlosti otáčení jeho hřídele.

Způsob regenerace rhodia z jeho organokomplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221487

Dátum: 15.02.1986

Autori: Borovička Miloš, Šimek Petr Chemik, Červinka Otakar

Značky: regenerace, způsob, organokomplexů, rhodia

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že organokomplexy rhodia, obsahující případně další vysokovroucí balastní organické látky, se rozpustí ve vodně alkoholickém roztoku a zahřívá se při teplotě alespoň 150 °C při pH 7,5 až 9,5 po dobu 4 až 24 hodin, načež se vyloučené černé práškové rhodium oddělí například odstředěním. Jako alkohol se výhodně použije ethylenglykol. K úpravě pH se na začátku i během zahřívání používá hydroxid sodný, eventuálně...

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro výkonové celovlnně řízené členy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221486

Dátum: 15.02.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: celovlnně, řízené, členy, výkonové, zapojení, generátoru, řídících, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zapojení generátoru řídicích impulsů pro vykonové, celovlnně řízené členy a řeší problém generování řídicího impulsu ve vhodném okamžiku pro zapálení tyristoru nebo triaku spínajícího přívod elektrické energie do zátěže v režimu celovlnně řízeného příkonu. Zapojení generátoru řídicích impulsů lze s výhodou využít v jakýchkoliv bezkontaktních spínačích, přičemž je zvláště vhodné pro výkonové, celovlnně řízené členy ovládající...

Přední blatník motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221485

Dátum: 15.02.1986

Autori: Slavíček Vladimír, Záleský Václav

Značky: přední, motocyklů, blatník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit spolehlivé u chycení blatníku. Toho je dosaženo tím, že blatník je upevněn k neodpérovaným kluzákům přední teleskopické vidlice pomocí horního úchytu a dvou vzpěr. Tyto vzpěry spojují zadní část blatníku s kluzáky pomocí objímek, vytvořených z tvarovaných konců vzpěr. Tyto přecházejí oblými přechody v zámek trubkového tvaru s protikusem.

Kyvná vidlice k odpérování zadního kola motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221484

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tůma Pavel, Křivka Jan

Značky: kyvná, odpérování, motocyklů, vidlice, zadního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit účinnou progresivitu pérování. Účelu je dosaženo tím, že na ramenu kyvné vidlice je výkyvně uložena páka, na které je uchycena pružící jednotka. Páka je spojena s rámem prostřednictvím ojnice. Spojení ojnice s rámem je přestavitelné.

Můstkové kontakty s třecím pohybem pro elektrické spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221483

Dátum: 15.02.1986

Autori: Nový Karel, Kožíšek Zdeněk

Značky: můstkové, kontakty, spínací, prístroje, třecím, pohybem, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických spínacích přístrojů a řeší provedení kontaktů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v držáku můstku je vytvořen nejméně jeden kosodélníkový výběr, v němž je suvně uložen můstek kosodélníkového průřezu. Ten spodní plochou dosedá na pevné kontakty. Mezi horní plochou můstku a vnitřní horní částí držáku můstku je rozepřena pružina. Podstatu vynálezu nejlépe charakterizuje obr. č. 2.

Způsob potlačení infekce způsobené houbami rodu Penicillia při výrobě kyseliny citrónové povrchovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221482

Dátum: 15.02.1986

Autori: Valtr Zdeněk, Reisinger Jiří

Značky: kyseliny, infekce, houbami, potlačení, penicillia, způsob, výrobe, citrónové, kvašením, způsobené, povrchovým

Zhrnutie / Anotácia:

Houby rodu Penicillia jsou parazitickými houbami- kontaminanty, které snižují produktivitu při výrobě kyseliny citrónové. Potlačení infekce se provádí tak, že se na myceliální formu Aspergillus niger působí fungicidní sloučeninou metyl-(2-benzimidazol)-karbamátem nebo látkou tuto sloučeninu uvolňující v dávce 0,15 až 6,0 g na 1 m2 mycelu. Počátek působení je v době od 20 do 120 hodin od inokulace.

Koncový uzávěr sloupce cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221481

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bartoň Miloslav, Jaroš Aleš, Dobeš František, Novohradský Jaroslav, Cink Josef

Značky: sloupce, koncový, uzáver, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší koncový uzávěr sloupce cívek, který sestává ze dvou dutých dílců válcovitého tvaru, přičemž spodní dílec (1) s kuželovitou podstavou a otvorem (6) je horní otevřenou částí zasunut do dutiny vrchního dílce (2), ve které vykonává posuvně vratný pohyb v závislosti na hydrodynamickém tlaku lázně ve vnitřní dutině (4), působícím na spodní dílec (1) silou, jejíž velikost je přímo úměrná rozdílu plochy podstavy vrchního dílce (2) a...

Způsob úpravy povrchu halogenidu jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221480

Dátum: 15.02.1986

Autori: Barta Čestmír, Novák Jiří, Klíma Miloš, Košťál Emil

Značky: jednomocné, úpravy, rtuti, způsob, halogenidů, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy povrchu halogenidu jednomocné rtuti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vyleštěný povrch halogenidu jednomocné rtuti opatří alespoň jednou vrstvou halogenidu dvojmocného prvku s výhodou napařením, zejména fluoridu žíravých zemin. Vynález lze využít na všech prvcích z halogenidů jednomocné rtuti, kterými prochází světelný paprsek, tj. polarizátory, akustooptické modulátory, deflektory apod. Dále lze vynálezu...

Fóliová zemní nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 221479

Dátum: 15.02.1986

Autori: Trojan Jaromír, Steinbach Václav

Značky: nádrž, fóliová, zemní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt konstrukci zemní nádrže, která by vyhovovala bezpečnostním předpisům, zejména z hlediska možného znečištění spodních vod. Tohoto cíle se dosáhne tak, že stěny a dno nádrže se stávají ze tří vrstev, a to spodní bezpečnostní fólie, tlumicí vrstvy a horní skladovací fólie. Tlumicí vrstva má tloušťku do 10 cm a je tvořena sypkým, případně pružným materiálem, jako je písek, popílek atd. Nádrž je vhodná pro skladování...

Způsob degradace, aktivace a rozpouštění celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221478

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kudláček Ladislav, Kašparová Zdenka, Krejčí František, Kacetl Lubomír

Značky: rozpouštění, aktivace, degradace, celulózy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pro přípravu vláknotvorného roztoku celulózy je použit zkrácený postup katalytického odbourání a rozpouštění celulózy v systému diméthylsulfoxid-paraformaldehyd. K odbourání celulózy v dimetylsulfoxidu jsou použity katalyzátory typu alkalických kovů, hydridů a amidů alkalických kovů, alkoholátů a organokovových sloučenin. U celulózy odbourané jiným způsobem je možno po užít tyto látky DMSO bez kyslíku jako aktivátorů, zvyšujících reaktivitu...

Obvod pro adresaci pamětí a vstup/výstupních obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 221477

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sýkora Jindřich, Vaněček Pavel, Kocur Pavel

Značky: obvod, adresací, pamětí, obvodů, mikropočítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro adresaci pamětí a vstup/výstupů mikropočítače. Tento obvod zpracovává signály adresové a řídicí sběrnice a vydává signály pro výběry jednotlivých pamětí a vstup, výstupů s možností snadné změny jejich adres. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vyšší bity adresové sběrnice jsou připojeny na adresové vstupy první programovatelné paměti, jejíž datové výstupy jsou připojeny na vstupy propojkového pole. Výstupy...

Způsob usměrněné krystalizace kovových polotovarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221476

Dátum: 15.02.1986

Autori: Matějovic Karel, Kepka Miloslav, Kočárek Jiří, Kratochvíl Stanislav, Flandera Ferdinand

Značky: polotovarů, provádění, způsobu, způsob, usměrněné, zařízení, tohoto, krystalizace, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob usměrněné krystalizace při odlévání kovových polotovarů, zejména ingotů z oceli. Tavenina v krystalizátoru je navíc ochlazována shora vloženým chladičem, který je umístěn na dně pánve. Chladičem prochází výlevka, z níž vytéká kovová tavenina do krystalizátoru. Ztuhlý kovový polotovar se vysouvá směrem dolů do šachty, která je tepelně izolována.

Zapojení k uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221475

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: uvolňování, signálu, zapojení, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k uvolňování průchodu signálů složené ze dvou hradel spojených v kaskádě za sebou, přičemž signální vstup je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen jednak se vstupem druhého hradla, jehož výstup je spojen s výstupem zapojení, a jednak se vstupem derivačního členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupem paměťového členu. Řídicí vstup je spojen jednak s řídicím vstupem prvního hradla, a jednak s druhým vstupem...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221474

Dátum: 15.02.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: ověřování, informačního, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V) spojeného jednak se vstupem (t) časového členu (T), a jednak se vstupy (1h1, 2h1) hradla (1H, 2H), výstupy hradel jsou spojeny se vstupy (1n1,2n1) čítače [1N,2N), kde výstup časového členu (T) je spojen s řídicími vstupy (1ho, 2ho)hradel (1H, 2H), výstup vazebního členu (V) je spojen jednak se vstupem (1g) prvního generátoru impulsů (1G), jehož výstup je spojen s druhým...

Uchycení přídavného rámu pod tělesem traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221473

Dátum: 15.02.1986

Autor: Polák Jan

Značky: rámu, traktoru, uchycení, tělesem, přídavného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti silničních, stavebních a zemědělských strojů. Účelem vynálezu je snížit namáhání těla traktoru, na němž je namontován silniční, stavební nebo zemědělský stroj. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že přídavný rám je uchycen jednak v místě zadní nápravy čepy zadní nápravy, jednak je uchy cen k přední nápravě čepem. Uchycení u přední nápravy je kyvné a je provedeno tak, že původní čep traktoru prochází okem přídavného rámu....

Uložení svislých čepů řízení průmyslových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 221472

Dátum: 15.02.1986

Autor: Polák Jan

Značky: svislých, náprav, čepu, uložení, průmyslových, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti průmyslových náprav vozidel. Účelem vynálezu je zjednodušení a zmenšení konstrukce nápravy, a tím zmenšení síly působící na nápravu, takže se zvýší její provozuschopnost. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že v nápravnici je uložen čep, který je opatřený na obou stranách kulovými ložisky. Na spodní straně čepu jsou koule, na vrchní straně pak deska. Vnější průměry kulových ložisek jsou vedeny v utěsněných nábojích čepu...

Zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221471

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kršek Petr, Láncoš Josef, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš

Značky: zařízení, mísiče, odnímatelného, víka, pojízdného, nádoby, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením zajišťovacího dílu (5) mezi čelní dosedací plochu konzol (4), připevněných k vnitřní straně pláště (2) nádoby a dosedací plochu víka (3). V desce zajišťovacího dílu (5) je prostrčen šroub (7) zašroubovaný v závitovém otvoru vytvořeném v v odnímatelném víku (3) pod každým...

Zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221470

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kuchař Antonín

Značky: pojízdného, zařízení, mísiče, odnímatelného, víka, nádoby, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka (3) do prstence (1), jenž je uspořádán uvnitř pláště (2) nádoby mísiče. Víko {3) má po svém obvodu vytvořena obdélníková vybrání a k vnitřní straně pláště (2) nádoby jsou...

Rozváděč hydraulického servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221469

Dátum: 15.02.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: servořízení, rozvaděč, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděč hydraulického servořízení podle vynálezu je charakterizován tím, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů uzavřena oproti přívodnímu kanálu středním nákružkem a dvěma vnějšími nákružky je uzavřena dvojice spotřebních kanálů. V jedné z pracovních poloh je přitom jeden ze spotřebních kanálů spojen jedním z kruhových vybrání a prostřednictvím jedné podélné dutiny a radiálními otvory s pří vodním kanálem, zatímco druhý ze...

Náhon ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221468

Dátum: 15.02.1986

Autori: Havran Jiří, Blaha Miroslav

Značky: ohebných, náhon, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit konstrukci náhonu ohebných disků, umožnit jeho maximální přesnou výrobu na jedno upnuti v obráběcím stroji, usnadnit seřízení při montáži dané pevným výchozím bodem,příp. i bez vytváření dalších pomocných bodů, a umožnit použití jednoduchých převodů mezi vřetenem a pohonem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí náhonu ohebných disků uspořádaného na základní desce, alespoň s jedním unášečem spřaženým s pohonem, se...

Kotoučový dynamometr pro měření síly v kotvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221467

Dátum: 15.02.1986

Autor: Čermák Zdeněk

Značky: dynamometr, kotoučový, měření, kotvách, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které slouží pro kontrolní měření v oboru předpínací techniky používané v inženýrském stavitelství. Je určeno pro dálkové dlouhodobé měření velikosti síly velkých předpínacích jednotek. Kotoučový dynamometr podle vynálezu tvoří v podstatě ocelový kotouč stabilně podložený pod kotvou předpínací jednotky. Měřená síla je úměrná velikosti průhybu, který je zaměřován dálkově pomocí tenzometrického prvku. Měrný prvek sestává...

Planetový kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221466

Dátum: 15.02.1986

Autor: Olšák Miloň

Značky: planetový, kladkostroj

Zhrnutie / Anotácia:

Planetový kladkostroj, sestávající z tělesa s převodovým mechanismem, přenášejícím krouticí moment ze vstupního hřídele na ořech břemenového řetězu a zadržovacím ústrojím, u kterého je na ručním kole (7) pevně nasazen přední kryt (15) otočně uložený na osazení (16) tělesa (1) kladkostroje, jehož průměr je menší, než vnitřní průměr tohoto krytu, ve kterém je uzpůsobeno několik otvorů (17), kterými prochází rukojeti (18) našroubované v závitu...

Způsob měření odporu termistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221465

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ramert Bohumil

Značky: měření, odporu, termistorů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob měření odporu termistorů v lázních termostatických kapalin, s výhodnými tepelnými vlastnostmi, bez přímého kontaktu kapaliny s termistory. Podstatou vynálezu je, že termistory jsou uloženy do pouzder po vytlačení vzduchů temperovány v lázni a měřeny za současné kontroly teploměrem.

Zařízení k upínání hranatých polotovarů, zejména ke zpracování vtlačováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221464

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vítek Jiří

Značky: upínání, vtlačováním, zařízení, polotovarů, hranatých, zpracování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upínání hranatých polotovarů při vtlačování, například dutin, je tvořeno blokem s dutinou tvaru U pro polotovar a vloženým upínacím klínem, mezi nímž a stěnou na bloku je vložena upínací vložka s hladkou a tvrdou plochou odvrácenou od polotovaru.

Stojatý vysokotlaký trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221463

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vašíček Eduard

Značky: tepla, trubkový, vysokotlaký, stojatý, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání stojatého vysokotlakého trubkového výměníku tepla určeného obecně pro nepřímé chlazení horkých technologických či procesních plynů v chemickém a petrochemickém průmyslu pomocí chladicí vody. Výměník má svazek přímých teplosměnných trubek, oboustranně zabudovaných do pevných trubkovnic, z nichž alespoň trubkovnice na straně nátoku horkého média je provedena jako tenkostěnná a je opatřena výztužným...

Zařízení k intenzívnímu chlazení čel statorového vinutí rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221462

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ondruška Emil, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

Značky: výkonu, rychloběžných, zařízení, vinutí, intenzívnímu, mezních, statorového, synchronních, motorů, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k intenzívnímu chlazení čel statorového vinutí rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je určeno pro velké stroje a je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je u místěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém se skládá ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výtlačného prostoru,...

Čisticí prostředek, zejména na čištění trysek kyslíkových pálicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221461

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bičovský Karel, Konrád Vladislav

Značky: čištění, kyslíkových, čisticí, prostředek, strojů, zejména, pálicích, trysek

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prostředek, určený zejména na čištění trysek kyslíkových pálicích strojů, obsahující účinnou složku na bázi alkalických sloučenin kyseliny sírové. Podstatou vynálezu je přídavek 0,1 až 15 dílů hmot. dekahydrátu difosforečnanu tetrasodného a 0,05 až 0,5 dílů hmot. kyseliny borité na 100 dílů hmot. vodného roztoku alkalické sloučeniny kyseliny sírové.

Nádoba pro ukládání špinavého prádla se sušičkou prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221460

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šafek Miroslav, Brožek Jan, Šafková Miroslava

Značky: sušičkou, ukládání, nádoba, špinavého, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití nádoby pro ukládání špinavého prádla k rychlému usušení prádla. Uvedeného se dosáhne nádobou pro ukládání špinavého prádla se sušičkou prádla, jejíž podstata spočívá v tom, že je na vnitřních stěnách opatřena reflexní vrstvou, při čemž v dolní části má umístěn odkapový vyndavací plech, který je též na vnitřní stěně opatřen reflexní vrstvou a v horní části je umístěn vyndavací popř. sklápěcí rám se zavěšenými šňůrami,...

Kryt elektrických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221459

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ručný Jiří

Značky: elektrických, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krytu elektrických předmětů, opatřeného u jedné strany soustavou nad sebou planparalelně uspořádaných a s axiální osou krytu souběžných hlavních listů, přikloněných ke krytu horní hranou. Účelem vynálezu je docílit zabránění přístupu vody z vnějšího prostředí ke galvanicky vodivým místům elektrických předmětů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že kryt je u opačné strany opatřen soustavou nad sebou uspořádaných a s axiální osou...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221458

Dátum: 15.02.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

Značky: celulózová, obsahujících, materiálů, zušlechťování, vlákenných, způsob, vlákna, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na celulózová vlákna působí sloučeninami obecného vzorce I kde k je číslo 1 nebo 2, n je číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y je skupina vázaná na dusíkových atomech cyklické skupiny M, M je pěti nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku, odvozený od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu,...

Způsob odstraňování sulfanu z bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221457

Dátum: 15.02.1986

Autori: Palatý Jiří, Zacher Jan, Buryan Petr, Jonáš Jaroslav

Značky: sulfanu, bioplynu, odstraňování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem způsobu odstraňování sulfanu z bioplynu je zvýšení efektivnosti a regenerovatelnosti adsorpčního materiálu. Podle vynálezu se bioplyn podrobí působení vypíracího roztoku chelátově vázaných solí železa za teploty od 10 do 99 °C a tlaku 1 kPa až 3,5 MPa, přičemž pH vypíracího roztoku se přídavkem tlumivých sloučenin udržuje v rozmezí 7 až 9.