Archív za 1986 rok

Strana 201

Nehorľavá tepelno-izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226644

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šteflovičová Anna, Juhás Otto, Pach Ladislav, Machalová Jana, Jančok Tibor

Značky: výroby, tepelno-izolačná, spôsob, doska, nehořlavá

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá tepelno-izolačná doska zložená z minerálnych vlákien a spojiva SiO2 vyznačená tým, že pozostáva z 55 až 75 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných hydrosol SiO2, 10 až 25 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, kaolín alebo bentonit, 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,5 až 3 % hmotnostné škrobu a/alebo latexu, 1 až 2 % hmotnostných hydrofobizačnej emulzie, ktorou môže byť...

Tepelno-izolačná doska so škrobovým pojivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226643

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jančok Tibor, Šteflovičová Anna, Pach Ladislav, Juhás Otto

Značky: doska, škrobovým, pojivom, tepelno-izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelno-izolačná doska so škrobovým spojivom zložená z minerálnych vlákien a kysličníka kremičitého vyznačená tým, že je zložená z 60 až 80 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, bentonit alebo kaolín, z 5 až 10 % hmotnostných škrobu natívneho alebo zmazovatelého, z 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,2 až 5 % hmotnostných kysličníka kremičitého z htydrosolu, z...

Zařízení pro odlučování zbytkové kůry u odkorňovacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221532

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mőrth Johann, Hőrzer Gustav

Značky: kůry, odlučování, zbytkové, zařízení, odkorňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odlučování zbytkové kůry u odkorňovacích zařízení, kde se materiál po provedeném odkornění vede z odkorňovacího bubnu do sběrného trychtýře a pak prostřednictvím dopravních zařízení dále, přičemž dopravní zařízení sestává z nejméně dvou dopravních pásů přesazených ve směru pohybu a obsahujících ústrojí pro odebírání malých kousků kůry. Mezi vratnými kladkami dvou dopravních pásů je uspořádán meziprostor, v němž je umístěn přídavný...

Tvarový prstenec pre uloženie kanalizačnej mreže a poklopu bez príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226642

Dátum: 15.02.1986

Autori: Staňo Štefan, Šimkovič Alojz, Bede Žigmund

Značky: tvarový, poklopu, mreže, kanalizačnej, uloženie, prstenec, príruby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarový prstenec pre uloženie kanalizačnej mreže a poklopu bez príruby, ktorý má rám, rošt alebo veko alebo nálevku, vyznačený tým, že spodná časť rámu (1) je uložená vo vybraní tvarového prstenca (4), ktorý je nasadený na kruhový prefabrikát (5).

Zariadenie na vyrovnávanie vyrazených stykov koľajníc železničných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226641

Dátum: 15.02.1986

Autor: Brém Jaroslav

Značky: železničných, vyřazených, koľajníc, vyrovnávanie, tratí, stykov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyrovnávanie vyrazených stykov koľajníc železničných tratí vyznačujúce sa tým, že pozostáva z rámu (6), ktorý je opatrený pevnými oporami (11) koľajníc, nosníka (7), po ktorom sa posúvajú šmýkadla (8) nesúce pohyblivé opory (16) koľajníc a každé z nich sa pohybuje pomocou dvojice (9) hydraulických valcov, vyvodzujúcich silu potrebnú na ohnutie stykovaných koncov koľajníc (3), súčasne u oboch koľajníc (3).

Zariadenie na nastavovanie rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhach

Načítavanie...

Číslo patentu: 226640

Dátum: 15.02.1986

Autori: Marianek Vojtech, Trávníček Bedřich, Janák Štefan, Němeček Václav

Značky: zariadenie, rotačných, poľa, rozmedzia, hmotnosti, nastavovanie, predmetov, kruhových, tolerančného, vážených, váhach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plniarní sifónových a šľahačkových bombičiek a výrobkov telies bombičiek. Zariadenie je určené na nastavovanie ľubovoľného tolerančného poľa hmotnosti vážených sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných predmetov na rotačných kruhových váhach. Vynálezom sa veľmi ľahko a rýchlo nastavuje žiadané tolerančné pole. Nastavovanie rozsahu tolerančného poľa sa vykonáva tým spôsobom, že sa najskôr na rotujúcich váhadlách pomocou...

Způsob přípravy substituovaných 2-amino-4,6-dichlor-s-triazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221531

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bittner Friedrich, Hentchel Klaus

Značky: přípravy, 2-amino-4,6-dichlor-s-triazinů, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných 2-amino-4,6-dichlor-s-triazinů spočívající v reakci kyanurchloridu s isopropylaminem nebo anilinem za přítomnosti činidla vázajícího kyselinu pomocí nosné kapaliny. Obě reakční složky se přivádějí proti proudně směšovací rychlostí vznikající při vyvolaném turbulentním proudění, připadně za přítomnosti inertního plynu. Uvedené sloučeniny představují známé meziprodukty při přípravě herbicidů.

Zapojenie elektronickej váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226639

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hoffmann Ján

Značky: váhy, elektronickej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je konštrukčné zjednodušenie zapojenia elektronickej časti váhy so snímačom sily na magnetoplastickom princípe. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že snímač sily je elektrickým vodičom spojený zo strany svojho primárneho vinutia s generátorom impulzov jednej polarity, kým zo strany svojho sekundárneho vinutia je elektrickým vodičom spojený s usmerňovačom, za ktorým je paralelne zapojený jednosmerný zosilnovač a zdroj jednosmerného...

Spôsob výroby obalovaných častíc na báze penového polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226638

Dátum: 15.02.1986

Autor: Maláriková Eva

Značky: částic, pěnového, spôsob, obalovaných, báze, výroby, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby obalovaných častíc na báze penového polystyrénu, najmä pre aplikáciu do pôd, z častíc penového polystyrénu s granulometriou 2 až 25 mm, vyznačujúci sa tým, že na polystyrénové častice sa nanesie adhézny materiál v podstate inaktívny voči polystyrénu na báze vytvrdenia schopných syntetických makromolekulárnych látok alebo gélov na báze alkalických solí kyseliny kremičitej, pričom adhézny materiál sa následne aspoň čiastočne suší...

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu v organickém rozpouštědle obsajujícím vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221530

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bittner Friedrich, Hentchel Klaus

Značky: roztoku, obsajujícím, rozpouštědle, organickém, suspenzí, kyanurchloridu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu v organickém rozpouštědle obsahujícím vodu inkontaktním rozstřikováním kapalného kyanurchloridu a organického rozpouštědla obsahujícího vodu spočívající v protiproudném přivádění obou složek směšovací rychlostí vznikající při vyvolaném turbulentním proudění, případně za přítomnosti inertního plynu. Uvedené suspenze nebo roztoky se připraví za odstranění nebo velice silného snížení hydrolýzy...

Garníža s mechanickým ovládaním pohybu záclony alebo závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226637

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mišaga Ján

Značky: závěsu, mechanickým, pohybu, záclony, ovládáním, garníža

Zhrnutie / Anotácia:

Garniža s mechanickým ovládaním pohybu záclony alebo závesu z jednej zhrnovacej zóny vybavená, nekonečnou šnúrou ovládania previsnutou k miestu ovládania vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) ukončeného čelným oblúkom (6), po ktorých obvode sú vytvorené horná drážka (2) a dolná drážka (3), v ktorých je umiestnená presuvne unášacia páska (9), napojená svojimi koncami na ovládaciu šnúru (8), prevedenú cez vodiace kladky (7) na konci...

Zapojenie zdrojovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226636

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bočkay Peter, Martišík Marián, Kožuch Igor, Mýtny Marián, Holakovský Štefan

Značky: zdrojovej, sústavy, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie zdrojovej sústavy obsahujúcej alternátor s vonkajším budením a regulátor vyznačujúce sa tým, že nízkonapäťový výstup (11) magneta (1) je spojený so vstupom (21) tvarovacieho obvodu (2), ktorého výstup (22) je spojený s výstupnou svorkou (42) alternátora (4), pričom medzi výstupnou svorkou (42) a kostrou (5) je ochranný filtračný obvod (8).

Kmitočtově stabilní Wien – Robinsonův oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221529

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kálmán István

Značky: robinsonův, oscilátor, stabilní, kmitočtově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká Wien-Robinsonova oscilátoru obsahujícího operační zesilovač opatřený kmitočtově závislou kladnou a amplitudově závislou zápornou zpětnou vazbou, u něhož kmitočtově závislá zpětnovazební větev je tvořena napěťovým děličem sestávajícím z jednoho sériově a jednoho paralelně zapojeného členu RC, jehož dělicí bod je spojen s neinvertujícím vstupem operačního zesilovače. Úkolem vynálezu je dosažení širokého frekvenčního rozsahu,...

Zariadenie na výrobu izolačnej roštovej výplne priečkových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226635

Dátum: 15.02.1986

Autori: Martykán František, Štanglica Josef, Coufal Rajmund

Značky: priečkových, izolačnej, roštovej, zariadenie, výplně, výrobu, panelov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu izolačnej roštovej výplne priečkových panelov, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pracovného stola (1), na ktorom je vzadu prizvarený zadný doraz (4) a vľavo ľavý doraz (5), na bokoch sú otočne uložené pravá odklopná vidlica (6) a ľavá odklopná vidlica (7) a vzadu je priskrutkovaný spínač (8), pričom pracovný stôl (1) je opatrený remeňovým dopravníkom (2) prechádzajúcim až do gravitačného lisu (3), ktorý sa skladá zo...

Vodovzdorná spárovka, spôsob jej výroby a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226634

Dátum: 15.02.1986

Autori: Szekházi Imrich, Belayová Jana, Repka Peter

Značky: spôsobu, zariadenie, prevádzanie, spôsob, vodovzdorná, spárovka, výroby, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná spárovka na báze bočného reziva listnatého i ihličnatého, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z drevených lamiel (1) o šírke 40 až 120 mm, spojených navzájom cez paralelné otvory (10) spojovacím materiálom (9), s výhodou z polyamidu a z plášťovacieho materiálu (15), pripevneného k dreveným lamelám (1) vodovzdorným lepidlom.

Odřezávač útku pro bezčlunkový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 221528

Dátum: 15.02.1986

Autor: Shibata Kazuo

Značky: bezčlunkový, odřezávač, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Odřezávač útku má řezný člen ve tvaru řezné destičky, jejíž ostří se po skončeném přírazu zasune mezi dvě vodicí destičky a přeřízne útkovou nit napjatou mezi jejich zářezy. Vedle vodicích destiček je umístěna přídržná destička, jejíž zdvižený konec brání vysunutí útku ze zářezů směrem nahoru. K napínání útkové nitě po přírazu je u řezné destičky umístěna napínací tyč, která dosedne na útek těsně před jeho odříznutím.

Antistatické modifikované polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226633

Dátum: 15.02.1986

Autori: Drobný Michal, Benický Milan

Značky: polypropylénové, modifikované, antistatické, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatické modifikované polypropylénové vlákna vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z 94 % až 99 % hmotn. vláknotvorného polypropylénu a z 1 až 6 % hmotn. polyéteramidových modifikátorov s rozvetvenou štruktúrou, pričom polyéteramidy predstavujú štatisticky polykondenzát zmesi 30 až 70 % hmotn. alfa, ómega-diamínopolyetylénglykolu s relat. mol. hmotn. 800 až 2 000 jemu odpovedajúceho 1 až 1,15 ekvivalentu kyseliny adipovej alebo jej esteru,...

Zmesné antistatické modifikátory polyamidov na báze polyéteramidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226632

Dátum: 15.02.1986

Autori: Drobný Michal, Benický Milan, Dubeň Ján, Finka Kamil, Benická Eva

Značky: zmesné, polyéteramidov, modifikátory, polyamidov, báze, antistatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesné antistatické modifikátory na báze polyéteramidov s obsahom prímesí polyéteresteramidov a neúplne zreagovaných nesubstituovaných polyglykolov tvorené štatistickým kopolykondenzátom pripravitelným jednostupňovou polykondenzáciou zmesi východiskových zložiek 40 až 75 % hm. alfa-, ómega-diamínopolyetylénglykolu o relat. mol. hmotnosti 800 až 4 000, a>0 až 20 % nesubstituovaného polyglykolu o relat. mol. hmotnosti 800 až 4 000, 1 až 1,3...

Zariadenie pre indikáciu zmeny tlakových pomerov v hydraulických obvodoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226631

Dátum: 15.02.1986

Autori: Laco Vojtech, Šustr Ivan, Hladký Viktor

Značky: indikáciu, tlakových, změny, zariadenie, obvodoch, hydraulických, pomerov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre indikáciu zmeny tlakových pomerov v hydraulických obvodoch pozostávajúce z telesa s pevne pripojeným bezkontaktným snímačom, ďalej z posuvne uloženého piesta v telese a prívodov tlakového prostriedku zo snímanej vetvy vyznačujúce sa tým, že jeden koniec piesta (3) vybavený osadením zasahuje svojím čelom, s vytvorenou krížovou drážkou, do funkčného poľa bezkontaktného snímača (1) a druhý koniec piesta (3) je v styku s pružným...

Způsob přípravy N-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2,3-dimethoxy-5- methylsulfamoylbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221527

Dátum: 15.02.1986

Autori: Thominet Michel, Perrot Jaques

Značky: methylsulfamoylbenzamidu, n-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2,3-dimethoxy-5, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2,3-dimethoxy-5- methylsulfamoylbenzamidu vzorce I jeho oxidu, farmakologicky přijatelných kyselých adičních solí, kvartérních amoniových solí a jeho levotočivých a pravotočivých isomerů, vyznačující se tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II kde X značí atom halogenu, hydroxyskupinu nebo skupinu schopnou tvořit reaktivní derivát kyseliny, s 1-methyl-2-amino-2-methylpyrrolidinem...

Antielektrostaticky modifikované polyamidy, najmä vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226630

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šanda Karel, Polievka Milan, Gallovič Ján, Kvarda Vlastislav, Drobný Michal

Značky: vlákna, polyamidy, modifikované, antielektrostaticky, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Antielektrostaticky modifikované polyamidy, najmä vlákna, vyznačené tým, že polyamid obsahuje 0,5 až 10 % hmot. blokového kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 1 000 až 5 000 obecného vzorca: kde x, y, z je 5 až 50, fosfátovaného 2 až 8 % hmot. kysličníka fosforečného.

Zariadenie pre impulzné zapínanie spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226629

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šatka Augustín, Poláček Jozef

Značky: zapínanie, zariadenie, spojky, impulzné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre impulzné zapínanie spojky, pozostávajúce z motora spojeného cez remenicu s hriadeľom, zo spínacieho systému hnanej a hnacej časti spojky, vyznačujúce sa tým, že vo vŕtaní hriadeľa (2) je posuvné tiahlo (1), ukončené tvarovým vybraním (14), ktorého povrch je v bodovom styku s oblým koncom presuvne hybného čapu (9), pričom druhý koniec čapu (9) svojim zúženým ukončením dosadá na šikmú stenu tlačného krúžku (4), ktorý je vo styku s...

Způsob výroby v těle resorbovatelné tvarované hmoty na bázi kolagenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221526

Dátum: 15.02.1986

Autori: Braun Dietrich, Wahlig Helmut, Dingeldein Elvira

Značky: způsob, resorbovatelné, bázi, hmoty, kolagenu, výroby, tvarované, těle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby v těle resorbovatelné tvarované hmoty na bázi kolagenu, při kterém se smísí kolagen v množství 75 až 99 dílů hmotnostních a bioresorbovatelné pojivo pro kolagen v množství 1 až 25 dílů hmotnostních a směs se tvaruje za tlaku 30 až 120 MPa a/nebo teploty v rozmezí od teploty místnosti do 200 °C. Před tvarováním se ke směsi může přidat též účinná látka, zejména antibiotikum, s výhodou gentamycin nebo směs takových...

Zapojenie pre ochranu elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226628

Dátum: 15.02.1986

Autori: Seyfert Emanuel, Pitoňák Pavol, Štefula Ján

Značky: regulátora, zapojenie, elektronického, ochranu, železničných, vozidiel, protišmykového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ochrany elektronického protišmykového regulátora železničných vozidiel, ktorá zabráňuje trvalému účinkovaniu elektronického protišmykového regulátora a zabezpečuje jeho odpojenie od zdroja napájacieho napätia po zastavení železničného vozidla. Ochrana je bezkontaktná a dvojstupňová. Pri trvalom účinkovaní elektronického protišmykového regulátora prichádza do činnosti prvý stupeň ochrany, ktorý prostredníctvom bezkontaktného...

Spôsob výroby 2-alkylamino-4-chlór-6-metyltio-1,3,5-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226627

Dátum: 15.02.1986

Autori: Michálek Milan, Truchlik Štefan, Ungvarský Cyril, Paldan Milan, Mrva Bohumír

Značky: spôsob, výroby, 2-alkylamino-4-chlór-6-metyltio-1,3,5-triazínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-alkylamíno-4-chlór-6-metyltio-1,3,5-triazínov všeobecného vzorca I v ktorom R znamená alkyl s počtom najviac 6 atómov uhlíka, reakciou 2,4-dichlór-6-metyltio-1,3,5-triazínu s alkylanínom všeobecného vzorca II R-NH2 v ktorom R má už uvedený význam, v prítomnosti látok viažúcich chlorovodík v dvojfázovom organicko-vodnom prostredí, vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje pri teplotách až do teploty varu použitých...

Spôsob výroby N,Ń-dinitrózopentametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226626

Dátum: 15.02.1986

Autori: Barňák Štefan, Kalafa Ladislav, Kudelás Boris, Zeman Svatopluk, Gaško Pavol, Dimun Milan, Fridrich František

Značky: n,ń-dinitrózopentametyléntetramínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N,N'-dinitrózopentametyléntetramínu nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu, podle čs. autorského osvedčení č. 202 623, vyznačujúci sa tým, že indikovaný zvýšený obsah kyseliny dusitej a/alebo oxidov dusíka v reakčnej zmesi a/alebo nad ňou, charakterizovaný zelenomodrým sfarbením reakčnej zmesi a/alebo žltohnedým sfarbením oxidom dusičitým priestoru nad hladinou tejto zmesi, sa eliminuje aplikáciou hexametyléntetramínu v...

Směs na bázi organických polyisokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221525

Dátum: 15.02.1986

Autori: North Haven, Eugene Richmond, Richter Reinhard Hans, Reymore Harold, Mclaughlin Alexander

Značky: organických, směs, bázi, polyisokyanátů

Zhrnutie / Anotácia:

Použití polyisokyanátů jako pojiva při výrobě desek z pojených částic má nevýhodu, že desky mají sklon k přilnavosti k povrchu desek použitých při jejich tvarování. Tento problém se zmenší na minimum, když se do polyisokyanátu použitého jako pojivo vnese menší množství určitých fosfátů nebo odpovídajících pyrofosfátů. Tyto látky tvoří směsi stabilní při skladování a nanášejí se na částice určené k výrobě desek po jejich vzájemném předchozím...

Zariadenie na zvýšenie intenzity mechanických faktorov opotrebovania skúšaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226625

Dátum: 15.02.1986

Autor: Tolnai Rudolf

Značky: zariadenie, materiálov, mechanických, faktorov, opotrebovania, intenzity, zvýšenie, skúšaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na spevňovanie abrazívnych médií pri skúškach abrazívneho opotrebenia v laboratórnych podmienkach za účelom zvýšenia intenzity pôsobenia mechanických faktorov na skúšobné materiály pri opotrebení. Zariadenie pozostáva z utláčacej dosky určitej šírky a na nej vertikálne umiestnených držiakov, ktoré umožňujú nastavenie pracovnej polohy dosky a intenzitu utláčania média. Utláčacia doska má upravenú nábehovú časť s ohybom a...

Etalón difúznej odraznosti s nastaviteľnou hodnotou činiteľa difúzneho odrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226624

Dátum: 15.02.1986

Autori: Žatkovič Juraj, Jediný Vladimír, Obertáš Július

Značky: difúzneho, činiteľa, difúznej, odraznosti, odrazů, etalón, nastaviteľnou, hodnotou

Zhrnutie / Anotácia:

Etalón difúznej odraznosti so spojite nastaviteľnou hodnotou činiteľa difúzneho odrazu podľa vynálezu umožňuje spojite nastavovať požadovanú hodnotu činiteľa difúzneho odrazu, a to od najnižšej nastaviteľnej hodnoty činiteľa difúzneho odrazu, ktorej hodnota je vymedzená hĺbkou dutiny až po Po, čo je činiteľ difúzneho odrazu terčíka. Okrem toho pri rovnakých difúznych povrchov stien valca a terčíka sa dosahuje toho, že činitele difúzneho odrazu...

Zapojenie ovládacích obvodov automatického telefónneho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 226623

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zuskin Silver, Groch Anton

Značky: prístroja, telefónneho, obvodov, ovládacích, automatického, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ovládacích obvodov automatického telefónneho prístroja zabezpečujúce pri minimálnom počte kontaktov vidlicového prepínača a použití bežnej štvoržilovej prívodnej šnúry privolanie účastníka návestným signálom, pripojenie hovorového obvodu a obvodov volby k účastníckemu vedeniu po zdvihnutí mikrotelefónu, skratovanie hovorového obvodu pri položenom mikrotelefóne, skratovarnie ďalších paralelne pripojených prístrojov pri zdvihnutom...

Způsob výroby desek z pojených částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221524

Dátum: 15.02.1986

Autori: Richter Reinhard Hans, Mclaughlin Alexander, North Haven, Reymore Harold Eugene

Značky: způsob, částic, desek, výroby, pojených

Zhrnutie / Anotácia:

Desky z pojených částic se vyrábějí podle vynálezu vázáním částic dřeva nebo jiného celulózového nebo organického materiálu, který je schopný být ztužen za použití tepla a tlaku v přítomnosti pojivového systému obsahujícího směs organického polyisokyanátu a fosfátu vymezeného výše a dále označeného jako "prostředek poskytující fosfát". Polyisokyanát a prostředek poskytující fosfát se mohou uvádět do styku s částicemi jako oddělené, individuální...

Zariadenie na skúšanie lamelových nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226622

Dátum: 15.02.1986

Autori: Muráň Jozef, Salaj Ján, Mikunda Vojtech, Pečalka Miroslav, Makovický Ivan, Žucha Dušan

Značky: nosníkov, lamelových, skúšanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na skúšanie lamelových nosníkov vyznačujúci sa tým, že nosné konštrukcie (1, 2, 3) opatrené vertikálnymi zvodidlami (12) prestaviteľnými v priečnom smere skrutkami (4) vytvárajúce medzeru pre skúšaný lamelový nosník (11), sú rozmiestnené podľa štíhlostných pomerov lamelového nosníka (11) a v strede zariadenia na skúšanie lamelových nosníkov umiestnená nosná konštrukcia (2) je opatrená vertikálne pohyblivými podperami (9) s pohonom...

Chemicko-tepelné akumulačné chladiarensko-energetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226621

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sedlák Juraj, Füri Belo

Značky: akumulačné, chladiarensko-energetické, zariadenie, chemicko-tepelné

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicko-tepelné akumulačné chladiarensko-energetické zariadenie, ktoré pozostáva z akumulačného systému fázovej premeny a akumulácie fázovej premeny obsahujúci zásobníky, z energetického systému obsahujúce výmenníky tepla chladiarensko-mraziarenského zariadenia a výmenníky tepla studených výstupov energetických turbín, a zo systému premeny energie obsahujúce hlavný reaktor ďalej zo štartovacieho systému a z prídavného systému obsahujúce...

Schmittov klopný obvod vo forme integrovaného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226620

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mráz Vladimír

Značky: obvodů, integrovaného, obvod, klopný, schmittov, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektroniky (elektronických obvodov) a rieši problematiku vylepšenia stability hysterézie, ako aj možnosť preladenia veľkosti hysterézie u Schmittových integrovaných klopných obvodov. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výstup Schmittovho integrovaného obvodu je zapojený odporový delič, tvorený dvoma odpormi. Spoločný bod týchto odporov je zapojený na záporný pól napájania integrovaného obvodu a druhý koniec deliča je...

Zariadenie na obmedzenie koncových polôh mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226619

Dátum: 15.02.1986

Autor: Voroňák Jozef

Značky: obmedzenie, poloh, mechanizmu, koncových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie koncových pol(h mechanizmu, hlavne koncových polôh motorického prestavenia dĺžky ojnice mechanického lisu, obsahujúce pevný diel ojnice, staviteľnú skrutku s guľovou hlavou, koncové spínače a palec viazaný so staviteľnou guľovou skrutkou a prechádzajúci otvorom v pevnom dieli ojnice, vyznačené tým, že do priestoru medzi koncové spínače (9) zasahuje narážka (8) spojená s kotúčom (7), pričom kotúč (7) je otočne vedený na...

Způsob výroby derivátů 1,4-dioxynaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221523

Dátum: 15.02.1986

Autori: Molls Werner, Wagner Hildebert, Gőrler Klaus, Woo Won

Značky: 1,4-dioxynaftalenu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátu 1,4-dioxanaftalenu obecného vzorce kde R1 a R2, které jsou navzájem odlišné, značí skupiny vzorce jakož i jeho solí, spočívá v tom, že se aldehyd 3,4-dihydroxyskořicové kyseliny oxidačně aduje allylpyrokatechinem v organickém rozpouštědle, získaný meziprodukt se acetyluje a dělí sloupcovou chromatografií, načež se methylový substituent v benzodioxanové skupině oxiduje na alkoholickou funkci a získaná sloučenina se...

Mechanizmus lisu s možnosťou tvarovania priebehu lisovacej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 226618

Dátum: 15.02.1986

Autor: Slavkovský Ján

Značky: mechanizmus, možnosťou, priebehu, lisovacej, tvarovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanizmus lisu s možnosťou tvarovania priebehu základnej sily podľa charakteru technologickej operácie. Vynález je znázornený na obr. 1, kde priebeh základnej lisovacej sily sa tvaruje zmenou dĺžky kolenového tiahla, zmenou dĺžky tiahla spájajúceho rameno zalomenej páky so spodným hriadeľom hnacieho prevodového ústrojenstva a zmenou vzdialenosti čapu spodnej kľuky a čapu hornej kľuky od osi otáčania hriadeľov hnacieho...

Způsob výroby derivátů 1,4-dioxynaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221522

Dátum: 15.02.1986

Autori: Molls Werner, Wagner Hildebert, Woo Won, Gőrler Klaus

Značky: 1,4-dioxynaftalenu, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátu 1,4-dioxanaftalenu obecného vzorce kde R1 a R2, které jsou navzájem odlišné, značí skupiny vzorce jakož i jeho solí, spočívá v tom, že se aldehyd 3,4-dihydroxyskořicové kyseliny a alkohol 3,4-dihydroxyskořicové kyselin dimerizují oxidační adicí.

Zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226617

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bakoš Ján, Rohoň Ján

Značky: spojka, zubová

Zhrnutie / Anotácia:

Zubová spojka, pozostávajúca z hnacej a hnanej časti, je vyznačená tým, že radiálne posuvné zuby (3) v drážkach hnacej časti sú presuvnou objímkou (4) s klinmi (2) zasunuté do zubových medzier (5) a opierajú sa o pevné zuby (7) v hnanej časti spojky.

Spôsob merania síl, najmä na rotačných upínačoch a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226616

Dátum: 15.02.1986

Autor: Práznovský Mikuláš

Značky: vykonávanie, rotačných, merania, spôsob, síl, najmä, upínačoch, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania síl najm( na rotačných upínačoch založený na princípe merania mechanickej deformácie vyznačujúci sa tým, že sa meria veľkosť deformácie pružného prvku v smere v podstate kolmom na smer meranej sily, pričom snímač deformácie je pri meraní za otáčok v statickej polohe.