Archív za 1986 rok

Strana 2

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 232661

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nikl Stanislav, Řepka Jan

MPK: C11D 1/28

Značky: bázi, esterů, kyseliny, sulfojantarové, solí, kapalných, tenzidů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kapalných tenzidů na bázi sulfojantaranů obecného vzorce I nebo sulfitací esterů maleinové kyseliny příslušným siřičitanem za přítomnosti 1 až 15 % hmotnostních alkoholu použitého při esterifikaci maleinové kyseliny. Po skončení sulfitace a ochlazení se přidá 3 až 15 % hmot. alkoholu C1 až C4.

Kapalné tenzidy na bázi sulfojantaranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232660

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nikl Stanislav, Řepka Jan

MPK: C11D 1/28

Značky: tenzidy, sulfojantaranů, kapalné, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalných tenzidů na bázi sulfojantaranů obecného vzorce I nebo II obsahujících jako ztekucovadlo 1 až 15 % hmotnostních glykolů a 1 až 20 % hmot. alkoholů C1 až C4. Tyto tenzidy mají nižší viskozitu a sníženou hořlavost.

Zapojení pro přenos signálu z fotoelektrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 232659

Dátum: 15.12.1986

Autor: Holub Igor

MPK: H04B 3/00

Značky: zapojení, prenos, snímače, fotoelektrického, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu je vytvořeno v podstatě ze snímacího obvodu a vedení pro připojení vyhodnocovacího obvodu. Podle vynálezu je snímací obvod vytvořen z fotoelektrického snímače, jehož kolektor je připojen jednak ke vstupu zesilovače, jednak přes odpor k první výstupní svorce zesilovače a zároveň k první výstupní svorce snímacího obvodu, a dále přes první žílu vedení k první svorce vyhodnocovacího vedení a zároveň přes pracovní odpor...

Zapojení pro nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232658

Dátum: 15.12.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: H03K 17/00

Značky: zapojení, číslicového, automatu, stavu, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro nastavování stavu číslicového automatu, zejména v oblasti řízení členěných výrobních úseků, a skládá se nejméně ze dvou úseků, z nichž každý obsahuje dva vazební členy spojené jednotlivě se dvěma snímači příslušného úseku, kde výstupy těchto vazebních členů jsou spojeny se vstupy paměťového obvodu příslušného úseku. Podstata zapojení záleží v tom, že vedlejší vstup prvního vazebního členu prvního úseku je spojen s...

Lanový kladkový závěs trubkové sekce tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232657

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brabínek Pavel, Studený Miloslav, Bednář Jaroslav

MPK: F16L 3/22

Značky: zařízení, lanový, kladkový, tepelných, sekce, trubkové, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zavěšení trubkové sekce tepelných zařízení u sekcí podepřených, anebo se závěsem nezávislým na zavěšení podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní kladky (1) upevněné vidlicemi a táhly k nosné konstrukci (4) a dolní kladky (2) upevněné táhly na trubkách (6) trubkové sekce (8) jsou ve svých drážkách střídavě propojeny lanem (5). Vynález lze využít u všech tepelných zařízení, kde je trubková sekce umístěná ve...

Obvod pro měření střídavého proudu stejnosměrným měřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232656

Dátum: 15.12.1986

Autor: Soudek Ivan

MPK: G01R 19/06

Značky: střídavého, stejnosměrným, proudu, měření, měřidlem, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodu je možno použít k měření proudového odběru spotřebiče (7) připojeného na svorky (X) a (Y) ze zdroje poměrně vysokého napětí, např. elektrické sítě, připojeného na svorky (A) a (B). Má lineární stupnici a menší ztráty energie, protože neobsahuje polovodičové usměrňovače. K vytvoření stejnosměrného signálu pro měřidlo (4) používá zesilovače s tranzistorem (1) řízeným polem. Zesilovač se napájí pulsy vytvořenými z napětí zdroje měřeného...

Tepelněizolační vrstva vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232655

Dátum: 15.12.1986

Autor: Velíšek Josef

MPK: E01C 3/06

Značky: tepelněizolační, vrstva, vozovky

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelněizolační vrstva vozovky je uložena na urovnanou a zhutněnou pláň zemního tělesa nebo na spodní podkladní vrstvu vozovky a zakryta následující konstrukční vrstvou vozovky. Je vytvořena vrstvou zvlhčeného neupraveného létavého popílku, rozprostřeného například finišerem s automatickou nivelací a zhutněného například hladkými statickými válci. Je vhodná také pro izolování jiných zpevněných ploch budovaných pro obdobné účely.

Zařízení na zpracování živočišných derivátů a jiných druhotných surovin na krmné komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232654

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ledvinka Petr, Jašek Antonín, Kratochvíl Zdeněk, Bouška František, Kriška Ján

MPK: A23J 1/10, A23N 17/00

Značky: živočišných, jiných, komponenty, derivátů, krmné, surovin, zpracování, druhotných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení představuje kontinuální linku, která pozůstává z alespoň dvou šaržovitých varných jednotek s duplikátorovým pláštěm a z kontinuálního sušáku, mezi nimiž je vloženo duplikátorové expanzní zařízení. Jako teplonosné médium slouží olej. Zařízení jako celek pracuje kontinuálně a lze je ovládat automaticky. Celé zařízení je uloženo na společném rámu, a proto může být aplikováno jako pojízdné.

Nealkoholický nápoj s chutí a vůní tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232653

Dátum: 15.12.1986

Autor: Radev Stefan

MPK: A23L 2/38

Značky: nápoj, nealkoholický, tabáku, chutí, vůní

Zhrnutie / Anotácia:

Nealkoholický nápoj s chutí a vůní tabáku, obsahující kyselinu citrónovou a vitamín C, vyznačený tím, že jako lahodné ochucující sirupy obsahuje včelí med a tabákovou esenci v poměru 1000 : 1 až 50 : 1, přitom alespoň část včelího medu pochází ze snůšky z tabákových květů.

Způsob zvýšení třídy přesnosti měrného členu snímače mechanické veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232652

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pokorný Stanislav, Roskovec Pavel, Mertl Vladislav, Hrubant Ladislav, Kozák Karel

MPK: G01B 7/16

Značky: třídy, způsob, presnosti, snímače, mechanické, veličiny, měrného, členu, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká postupu, kterým se zvyšuje třída přesnosti měrného členu snímačů mechanické veličiny. Způsob spočívá v tom, že měrný člen se vystaví namáhání, které lze zahrnout do skupiny časově proměnného tepelného zatížení, jehož horní hranice leží pod teplotou zeskelnění lepicí vrstvy a dolní hranice neklesne pod -200 °C a teplotní rozdíl mezi dolní a horní hranicí činí nejméně 84 °C, statického mechanického zatížení silou,...

Způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232651

Dátum: 15.12.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Pleska Alexandr, Čermák Jiří, Seyček Otakar, Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 293/00

Značky: funkčními, polymerů, koncovými, způsob, skupinami, reaktivními, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami působením funkcionalizačního činidla na živý polymer, připravený aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkalokovových sloučenin nebo alkalického kovu jako iniciátoru polymerace. Funkcionalizace se provádí za současného hnětení směsi při teplotě -30 až +80 °C po dobu nejméně 5 s. Pracuje se zejména za tlaku 0,1 až 4,0 MPa a na směs se působí minimálně energií...

Spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa adsorpčnej rafinácie surového pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232650

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bindas Ján, Kováč Jozef, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C07C 53/06

Značky: vápenatého, pentaerytritolu, stupňa, mravčanu, rafinácie, získavania, surového, spôsob, adsorpčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa čistenia roztokov tzv. surového pentaerytritolu. Frakčnou kryštalizáciou získaný surový pentaerytritol obsahuje v závislosti od vlhkosti koláča premenlivé množstvo mravčanu vápenatého, prítomnosť ktorého v technickom pentaerytritole negatívne ovplyvňuje jeho kvalitatívne parametre. Mravčan vápenatý sa z roztoku surového pentaerytritolu odstraňuje na katexe v H+ cykle, z ktorého sa...

Spôsob prípravy kyslých roztokov alebo suspenzií obsahujúcich molybdén

Načítavanie...

Číslo patentu: 232649

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika

MPK: C01G 39/00

Značky: suspenzií, spôsob, roztokov, molybdén, obsahujúcich, přípravy, kyslých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kyslých roztokov alebo suspenzií obsahujúcich molybdén, vhodných na izoláciu molybdénu od sprievodných kovov. Amoniakálne alebo alkalické výluhy pripravené z dezaktivovaných katalyzátorov alebo adsorbentov alebo iných tuhých látok obsahujúcich molybdén a iný sprievodný kov sa v prvom stupni prídavkom minerálnej kyseliny, s výhodou kyseliny dusičnej, upravia na hodnotu pH rovnú 4,5 až 6. Po separácii vylúčených...

Spôsob výroby kvapalného koncentrátu molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232648

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pálka Ján, Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika, Nigrovičová Valéria, Kotvas František, Vážny Emil

MPK: C01G 39/00

Značky: koncentrátů, spôsob, kvapalného, molybdenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kvapalného koncentrátu molybdénu z dezaktivovaných molybdén alebo molybdén a kobalt alebo molybdén a iný kov obsahujúcich katalyzátorov alebo adsorbentov alebo iných látok. V jednom až desiatich cykloch, s výhodou vo dvoch až štyroch cykloch sa šaržovitým alebo protiprúdnym kontinuálnym spôsobom nechá reagovať každý hmotnostný diel molybdénu obsiahnutý v dezaktivovanom katalyzátore alebo adsorbente alebo inej...

Spôsob prípravy D-arabinózy oxidačným odbúraním D-glukonátu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232647

Dátum: 15.12.1986

Autor: Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, vápenatého, odbúraním, d-arabinózy, spôsob, d-glukonátu, oxidačným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-arabinózy z D-glukonátu vápenatého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že D-glukonát vápenatý sa odbúrava na D-arabinózu dvomi ekvivalentami peroxidu vodíka vo vodnom roztoku octanu vápenatého o koncentrácii 0 až 0,3 mol.l-l za prítomnosti katalytických množstiev meďnatých iónov pri teplote 20 až 30 °C po dobu 5 až 7 hodín. Vynález má použitie v chemickom priemysle a biochémii.

Spôsob chemického odstránenia síranu bárnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232646

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vrškový Boris

MPK: C01F 11/46

Značky: chemického, spôsob, odstránenia, síranu, bárnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chemického postupu, umožňujúceho odstrániť síran bárnatý z ťažšie dostupných lokalít ako napr. hlbinného vrtu. Kontaktom vodného roztoku uhličitanu alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho so síranom bárnatým dochádza k podvojnej reakcii, urýchľovanej vzrastom teploty, tlaku a koncentrácie rozpusteného uhličitanu v systéme I. Rozpustený konečný reakčný produkt, t. j. síran ammónny alebo síran alkalického kovu sa vymyje vodou a...

Upevnenie drapáka na násade pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232645

Dátum: 15.12.1986

Autori: Beďač Jozef, Jánošík Jozef, Kučera Jan, Brindza Jaroslav, Švančara Anton

MPK: E02F 3/44

Značky: násade, stroja, drapáka, pracovného, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia upevnenia drapáka na násade mobilného pracovného stroja, umožňujúceho jeho ovládanie v rovine kývania jeho násady. Upevnenie drapáka je vytvorené zo stojana, ktorý tvorí nosnú konštrukciu drapáka, a ktorý je výkyvne upevnený na násade pracovného stroja. Na násade je upevnený priamočiary hydromotor, ktorého piestnica je otočne spojená s váhadlom kyvne uloženým na násade a otočne spojeným s jedným koncom...

Spôsob oxidácie zmesi p-xylénu a metylesteru kyseliny p-toluylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 232644

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 69/82, C07C 63/26

Značky: kyseliny, p-toluylovej, p-xylenu, metylesteru, zmesí, spôsob, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu oxidácie zmesi p-xylénu a metylesteru kyseliny p-toluylovej podľa vynálezu spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénnych kovových katalyzátorov obsahujúcich kobalt, mangán alebo ich zmes v pomere 0,1 až 99,9 dielov hmot. kobaltu ku 99,9 až 0,1 dielov hmot. mangánu alebo aspoň jeden z týchto kovov v zmesi s maximálne 50 % hmot. prvkov IV.A, IV.B, VI.A, VIII. skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy,...

Spôsob čistenia 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232643

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Babík Vladimír

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu znečisteného organickými a anorganickými látkami. Znečistený 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazín sa rozpustí a/alebo roztaví vo vodonerozpustnom organickom rozpúšťadle pri teplote varu zmesi, nerozpustné nečistoty sa oddelia a rozpúšťadlo sa oddestiluje od 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu s vodnou parou. Na oddelenie slúži filtrácia alebo...

Spôsob imobilizácie biopolymérov a buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232642

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 11/08

Značky: biopolymérov, buniek, imobilizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, polymérnej chémie, mikrobiológie a biotechnológie. Vynález rieši spôsob imobilizácie biopolymérov, predovšetkým proteinov peptidov, enzýmov a celých mikrobiálnych buniek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že príslušné biopolymérne látky, resp. celé mikrobiálne bunky sa rozpustia alebo suspendujú v roztoku polyetylénimínu tak, aby koncentrácia polyetylénimínu bola v roztoku 15 až 25 % hmotnostných a koncentrácie...

Spôsob prípravy karbonizátu zo saturačného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232641

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smelík Andrej, Füzy Štefan, Bernát Ján

MPK: C13D 3/06

Značky: saturačného, přípravy, karbonizátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy karbonizátu zo saturačného kalu, ktorý spadá do odboru cukrovarníckych technológií. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že kal sa zhrudkuje primiešaním 13,5 % hm. predtým vyrobeného karbonizátu s veľkosťami častíc 0,045 mm až 0,055 mm a odvodňuje sa sušením pri teplote 200 °C až 300 °C na 85% až 97% obsah sušiny, potom sa pri teplote 550 °C až 650 °C zdegraduje organický podiel kalu na karbonizát a po...

Spôsob zvyšovania stálosti úpravy usní voči stieraniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232640

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smejkal Pavel, Lapčík Ľubomír, Pokludová Eva

MPK: C14C 11/00

Značky: usní, spôsob, stieraniu, stálosti, zvyšovania, voči, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález týkajúci sa zvyšovania stálosti úpravy usní voči stieraniu spadá do odboru kožiarskeho priemyslu. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že upravená useň sa na strane s povrchovou úpravou vystaví pôsobeniu vysokofrekvenčného koronového výboja o frekvencii 0,1 kHz až 100 MHz a výkone 100 až 3000 W. Spôsob podľa vynálezu umožňuje podstatne zlepšiť stálosť úpravy usní voči stieraniu za sucha i za mokra u bežných typov úprav...

Zariadenie na elektrochemické leštenie plochých rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 232639

Dátum: 15.12.1986

Autor: Zubák Ján

MPK: B23P 1/02

Značky: elektrochemické, rotačných, zariadenie, súčiastok, leštenie, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kvalitné opracovanie súčiastok leštením, odstraňujúce namáhavú fyzickú prácu, dosahujúce vysokú produktivitu práce, pri minimálnej spotrebe energie. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z nástrojovej elektródy a vretena, ktorého podstatou je, že na vretene je upevnený upínací tŕň leštených súčiastok opatrený upínacími volfrámovými kolíkmi. Nad upínacím tŕňom je umiestnená nástrojová elektróda vymeniteľne...

Kopírovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 232638

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pacek Matúš, Hulín Ján

MPK: B24B 17/02

Značky: prípravok, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie práce pri zhotovovaní rádiusov o veľkom polomere. Uvedeného účelu sa dosiahne prípravkom pozostávajúcim zo základnej dosky, na ktorej je upevnený uholník spojený so sklopnou doskou, v ktorej je upevnená kopírovacia šablóna. Oproti kopírovacej šablóne je v základnej doske upravený spodný suport s maticou a pohybovou skrutkou a horný suport s pružinou.

Masážny prostriedok na liečenie paradentózy a zápalov ďasien

Načítavanie...

Číslo patentu: 232637

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gattnar Ondrej, Valachová Emília, Kóša Arnold Pavol, Čupka Pavol

MPK: A61K 35/78

Značky: paradentózy, liečenie, ďasien, prostriedok, zápalov, masážny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je príprava masážneho prostriedku, ktorý sa používa na liečenie paradentózy a zápalov ďasien. Uvedeného účelu sa dosiahne maceráciou rastlinných drog v zriedenom liehu, pričom hmotnostný pomer násady k hotovému extraktu je 10 : 100. Masážny prostriedok obsahuje liehový extrakt z desiatich rastlinných drog z každej po jednom dieli.

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Mezovský Milan, Franko Peter, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján Ing, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/20, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: výrobkov, polyetylénoxidov, vlastností, úpravu, vláknitých, koncentráty, polypropylénových

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Mechanický zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 232635

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bohuš Vojtech, Tyukos Jozef, Schäffer Július, Lenz Albín

MPK: B66F 3/10

Značky: mechanicky, zdvihák

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický zdvihák je riešený so samočinnou zmenou rýchlosti zdvíhania a ťažnej sily na pohybovej skrutke. Umožňuje rýchle uvádzanie zariadení do nivelity ako aj ich efektívne zdvíhanie a podopieranie v prípadoch trvalého zaťaženia.

Zapojenie pre automatické preraďovanie viacstupňovej hydraulicky ovládanej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232634

Dátum: 15.12.1986

Autori: Poláček Jozef, Ivánka Peter, Prno Jozef, Hladký Viktor

MPK: F16H 5/50

Značky: viacstupňovej, preraďovanie, hydraulický, převodovky, automatické, ovládanej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia zabezpečujúceho bezproblémové automatické preraďovanie prevodových stupňov vo viacstupňovej hydraulickej ovládacej prevodovke. Jeho podstatou je signál informácie o požadovanom prevodovom stupni, ktorý sa porovnáva so signálom informácie o skutočnom prevodovom stupni zaradenom v prevodovke. V prípade nezhody týchto informácií je aktivovaný cyklus zabezpečujúci pootáčanie ozubených kolies a správne zaradenie prevodového...

Modifikované nadúvadlo na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232633

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šubert Jiří, Breindlová Zdeňka, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Matouch Miloslav, Zemanová Eva, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Paulovič Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, nadúvadlo, modifikované, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši modifikáciu nadúvacích zmesí na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu prídavkom oligomérov a/alebo polymérov na báze derivátov oxiránu v množstve 1 až 60 % hmot. na hmotnost rezultujúceho nadúvadla, pričom stredná molekulová hmotnosť aplikovaných oligomérov a/alebo polymérov činí 106,1 až 25 000. Nadúvadla podľa vynálezu sú vhodné najmä pre ľahčenie produktov priemyslu umelých hmôt.

Spôsob delenia pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232632

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kráľ Bohumil, Dérer Tibor, Vanko Milan, Richter Ján, Ilavský Ján, Hagara Anton, Škarka Jaromír, Kiss Gabriel, Miština Igor, Camper Štefan, Šalgovič Aljoša

MPK: C07C 7/11

Značky: pyrolýznych, spôsob, plynov, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu delenia pyrolýznych plynov, pričom sa jedná o oddeľovanie etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov, obsahujúcich acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, absorpciou v acetóne, pričom nasledujúcou desorpciou sa získa etylén ako medziprodukt do výroby vinylchloridu. Vynález sa týka najmä spôsobu oddeľovania etylénu zo zmesi pyrolýznych plynov z vysokoteplotnej pyrolýzy benzínu s bodom...

Spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232631

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: spôsob, o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenol)tiofosfátu kondenzáciou O,O-dimetylchlórtiofosfátu s 3-metyl-4-nitrofenolom a/alebo jeho sodnou soľou v prítomnosti chlórovodík viažúceho činidla. Kondenzácia prebieha v prítomnosti kryštalického, alebo roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného a minerálnych solí z predchádzajúcej kondenzácie. Vynález možno využiť pri výrobe O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, ktorý sa...

Spôsob oddelenia kryštalických solí od roztoku O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232630

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, roztoku, krystalických, spôsob, solí, oddelenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oddeľovania kryštalických solí od roztoku O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)-2tiofosfátu vzniklého kondenzáciou 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli s O,O-dimetylchlórtiofosfátom v prítomnosti chlórovodík viažuceho činidla. Po ukončení kondenzácie sa kryštalické soli rozpustia vo vodnom roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného alebo 3-metyl-4-nitrofenolu obsahujúceho minerálne soli pri teplote s výhodou 50 až 95...

Spôsob homogénne katalyzovanej oxidácie fenolu dikyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232629

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sýkora Jan, Pado Marián

MPK: C07C 50/04

Značky: oxidácie, homogénne, fenolů, spôsob, katalyzovanej, dikyslíkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej oxidácie fenolu dikyslíkom v homogénnej fáze za prítomnosti komplexov medi v prostredí acetonitrilu. Roztok zloženia Cu (I) - Cl-N03-fenol-acetonitril o koncentraci Cu (I) 1.10-3 až 1.10-1 mol.dm-3, fenolu 2.10-2 až 2.10-1 mol.dm-3 a molárnym pomerom [Cu(I)] : [Cl-] : [N03-] v rozmedzí 1 : 1 : 1 až 1 : 8 : 8 sa pri 15 až 55 °C prebubláva dikyslíkom v čase nad 10 minút.

Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232628

Dátum: 15.12.1986

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/00, F17C 5/06

Značky: bombičiek, združený, triedenie, sifónových, najmä, nástroj, fólie, súčiastok, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je roztriedenie demontovaných sifónových bombičiek s prilisovaním fólie od bombičiek bez fólie a strhávanie fólie jedným združeným nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne vynálezom, ktorého podstatou je, že vo vnútornom šmýkadle je svojou hornou časťou uložený vnútorný tŕň a na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla je prostredníctvom zachytávacieho člena upevnená dutá objímka, v ktorej je uložený feromagnetický člen s vytvoreným...

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232627

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čiško Vojtech, Ondruška Jaroslav, Hodoši František

MPK: C22B 1/243

Značky: magnetitových, proti, umělých, tepelným, odolných, peliet, spôsob, výroby, nárazom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom podľa vynálezu spočíva v tom, že ku vsádzke na peletizáciu sa primieša 3 až 25 % hmotnostných jemnozrnný sideritový koncentrát o zrnitostí 80 % pod 0,1 mm a vlhkosti maximálne 15 % H2O. Spôsob podľa vynálezu je využiteľný pri peletizačnom skusovení umelého magnetitu v baníctve alebo hutníctve.

Prostriedok na zníženie sklonu k aglomerovateľnosti močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232626

Dátum: 15.12.1986

Autori: Waradzin Walter, Bartoš Vladimír, Al-ali Irena, Borsová Klára, Jankovič Jozef, Macho Vendelín, Árendás Peter

MPK: C07C 126/10

Značky: sklonu, aglomerovateľnosti, prostriedok, zníženie, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Pre zníženie aglomerovateľnosti močoviny sa navrhuje prostriedok, ktorý pozostáva z parciálne zmydelneného polyvinylalkoholu, lineárneho alkylbenzénsulfonanu sodného, kyseliny boritej, resp. jej solí a vody. Vodný roztok sa aplikuje povrchovým nanášaním na granule močoviny, ktorá sa môže užívať ako pre priemyselnú, tak aj poľnohospodársku aplikáciu.

Samospínací lamelový diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232625

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mikleš Milan, Danko Milan, Fabana Pavol, Chalama Jaroslav

MPK: F16H 1/42

Značky: samospínací, diferenciál, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Samospínací lamelový diferenciál je určený pre nápravy stavebných, zemných a poľnohospodárskych strojov, u ktorých sa vyžaduje dobrá priechodivosť v máloúnosných terénoch. Zabezpečuje plný prenos ťažnej sily hnacieho motora na kolesá. Diferenciál je zameniteľný za klasický. Upevňuje sa do skrine diferenciálu pomocou čapov stredového telesa. Stredové teleso prenáša bočným ozubením so šikmými bokmi ťažnú silu na unášacie telesá, ktoré pritláčujú...

Valivé ložisko, najmä pre vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232624

Dátum: 15.12.1986

Autori: Varhaník Stanislav, Smatana Jozef

MPK: F16C 19/08

Značky: otáčky, najmä, vysoké, valivé, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výrobného odboru valivé ložiská v odvetví strojárenstva. Rieši problém zvýšenia životnosti valivých ložísk pri vysokých otáčkach. Podstata spočíva v tom, že vonkajší a vnútorný krúžok ložiska majú po dve obežné dráhy, pričom medzi vonkajší a vnútorný krúžok sú vložené medzikrúžky s vytvarovanými vonkajšími a vnútornými obežnými dráhami, tvoriacimi dvojice s obežnými dráhami vonkajšieho a vnútorného krúžku a valivé telesá sa...

Zariadenie pre nácvik úderov v stolnom tenise

Načítavanie...

Číslo patentu: 232623

Dátum: 15.12.1986

Autor: Švančara Marian

MPK: A63B 69/38

Značky: úderov, nácvik, stolnom, tenise, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre nácvik úderov v stolnom tenise pozostávajúce z pevného, prípadne pohyblivého podstavca, kde v tomto podstavci kolmo na jeho vodorovnú základňu je posuvne a otočne uložená aspoň jedna výsuvná tyč zaistená proti pohybu aretačným prvkom. V hornej časti každej výsuvnej tyče je pripevnená šablóna, ktorej vonkajšia funkčná časť má tvar dráhy požadovaného pohybu ruky hráča podľa druhu úderu. Spojenie výsuvnej tyče so...

Zariadenie na rozdeľovanie spleteného poľahnutého porastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232622

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šabík Ján, Jech Ján, Zvada Daniel

MPK: A01D 63/00

Značky: porastu, rozdeľovanie, zariadenie, poľahnutého, spleteného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti poľnohospodárskych zberových strojov a zariadení. Účelom vynálezu je zníženie strát pri zbere strukovín, ale i iných najmä tenkostebelných plodín, priaznivejším oddelením porastu zo záberu zberového stroja od porastu mimo tohoto záberu a dokonalejším kopírovaním povrchu poľa a súčasne zvýšenie výkonnosti zberového stroja. Tohoto účelu je dosiahnuté rozdeľovačom porastu, ktorý pracuje na princípe voľne otočného valca a...