Archív za 1986 rok

Strana 186

Zařízení k odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222818

Dátum: 15.03.1986

Autori: Všetečka Václav, Adolf Jaroslav

Značky: konců, termočlánku, výrobu, zařízení, polotovarů, výplně, plášťových, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu plášťových termočlánků. Vynález se týká výroby plášťových termočlánků a řeší odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu termočlánků. Konce polotovarů pro výrobu termočlánků, ze kterých se má odstranit výplň, se vloží do proudu vzduchu unášejícího abrazívní materiál. Je to korund nebo kysličník křemičitý o velikosti zrn 0,05 mm do 1,00 mm. Abrazívní materiál svojí kinetickou...

Krví smáčitelný a krev absorbující hemostatický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 228214

Dátum: 15.03.1986

Autori: Možíšek Maxmilián, Černý Pavel

Značky: materiál, krví, hemostatický, smáčitelný, absorbující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do zdravotnictví a vztahuje se na krví smáčitelný a krev absorbující hemostatický materiál. Tento hemostatický materiál je plošný nebo trojrozměrný, radiačně sterilizovatelný útvar obsahující čerstvou oxidovanou celulózu s 9 až 25,6 % karboxylových skupin, která je ve tvaru ojednocených vláken stejnoměrně rozmístěných v pojivu rozpustném ve vodě. Hemostatický materiál je ve své tloušťce vytvořen nejméně z jedné vrstvy obsahující...

Elektromotor s třecí brzdou se sníženou hlučností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222817

Dátum: 15.03.1986

Autor: Joch Pavel

Značky: sníženou, elektromotor, třecí, brzdou, hlučnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby elektromotorů s axiálně posuvným rotorem s třecí brzdou, u níž styčná plocha leží v rovině kolmé k ose rotoru. Vynález řeší snížení hlučnosti při brzdění těchto elektromotorů provedením třecí brzdy podle vynálezu tak, že styčná plocha nepohyblivé části třecí brzdy upravené na statoru a rotační části třecí brzdy upravené na čele axiálně posuvného rotoru leží v jedné polorovině od osy axiálně posuvného rotoru. Toto...

Multivibrátor s dvojnásobnou amplitudou výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228213

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kympl Vladimír

Značky: multivibrátor, výstupního, amplitúdou, dvojnásobnou, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zatímco běžné multivibrátory generují kmity, jejichž velikost dosahuje maximálně velikosti napájecího napětí, vynález řeší zapojení multivibrátoru s dvojnásobnou amplitudou výstupního signálu, než je velikost napájecího napětí. Předmětem vynálezu je multivibrátor se dvěma dvojicemi komplementárních tranzistorů, z nichž jedna dvojice současně pracuje jako spínač a napaječ zdvojovačů napětí. Tímto zvýšeným napětím je pak multivibrátor napájen,...

Dilatační látka, zejména pro čidlo termoregulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222816

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šmíd Josef, Slanec Miroslav, Dražan Jiří

Značky: zejména, dilatační, čidlo, ventilu, látka, termoregulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Použití derivátů polydimethylsiloxenů, např. (-(-dihydroxypolydimethylsiloxenu jako dilatační látky, zejména pro čidla termoregulačních ventilů. Deriváty polydimethylsiloxenů se až dosud používají jako základní složka tmelů a neočekávaně bylo zjištěno, že tyto sloučeniny vykazují lineární roztažitelnost v závislosti na změně teploty. Vynález řeší problém nelineární roztažnosti některých náplní a obtížné plnění čidel u těkavých látek.

Zapojení světelných zdrojů letištního světelného návěstidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222815

Dátum: 15.03.1986

Autori: Miller Pavel, Škoda Richard

Značky: letištního, světelného, světelných, zapojení, zdrojů, návěstidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení světelných zdrojů letištního světelného návěstidla pro letištní vzletové, přistávací a pojezdové dráhy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že světelné návěstidlo má dva světelné zdroje, přičemž paralelní kombinace prvního světelného zdroje prvního optického systému a sériová kombinace druhého světelného zdroje druhého optického systému a zkratovacího relé je připojena k proudovému zdroji.

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krásný Ladislav, Šaroun Vladislav, Hušek Bohumil

Značky: výroby, způsob, kondenzátorů, keramických, jednovrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jednovrstvových keramických kondenzátorů spočívá v tom, že dielektrikum se pokryje v místech požadovaných mezer ochrannou lakovou vrstvou odolnou proti aktivačním, oplachovým a pokovovacím lázním. Potom následuje bezproudové pokovení. Izolační mezery na celé pokovené ploše se vytvoří rozpuštěním pokované ochranné lakové vrstvy v rozpouštědle.

Zapojení hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 222814

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matula Richard, Kolarčík Vilibald

Značky: zapojení, systému, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel, a týká se zapojení hydraulického systému pro odstranění nestability u napájecích stanic klasických i jaderných elektráren. Podstata vynálezu spočívá ve využití principu větvení proudu, kdy v převáděcím potrubí mezi podávacím a napájecím čerpadlem je zapojena odbočná větev opatřená jednak hydraulickým odporem a jednak další uzavírací armaturou, kde tato odbočná větev může být zaústěna buď do napájecí...

Způsob a zařízení k obohacování kyslíkem vody na hydrotechnických stavbách a vodohospodářských objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228211

Dátum: 15.03.1986

Autor: Haindl Karel

Značky: zařízení, způsob, obohacování, kyslíkem, hydrotechnických, vodohospodářských, stavbách, objektech

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je smísení části použité vody se vzduchem přechodovým jevem proudění v potrubí, přivedení směsi vody a vzduchu ke spodní hraně výtokového zařízení, rozdělení po šířce odpadu a smísení s turbulentním výtokem z hydrotechnického zařízení. Nasycení kyslíkem vody především říční civilizačními procesy zbavené kyslíku a znečištěné. Týká se vodního hospodářství, životního prostředí, rybářství (hydrobiologie), hydrotechniky, energetiky...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222813

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Václav, Kvasnička Miroslav

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače ke směšování tekutin v potrubí, pro dispergaci vzájemně mísitelných kapalin, pro dispergaci plynu do kapaliny, intenzifikaci přestupu tepla při proudění vazkých kapalin a podobně. Uvedené zařízení sestává ze statického směšovače, uloženého v potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen nejméně dvěma souosými kuželovými tělesy, v nichž jsou vytvořeny lamely a mezery, kde vrchol každého kuželového tělesa...

Směs, zejména pro oplášťování tuhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222812

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tušl Miroslav, Marek Vladimír, Buble Vilém, Lorenz Jindřich, Růžička Jan

Značky: směs, oplášťování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi vhodné pro výrobu celoplastických tužek s výbornou ořezávatelností jak mechanickým způsobem, tak ořezávátky, s dostatečnou pevností v ohybu, výborným vzhledem a zdravotní nezávadností. Umožňuje ekonomicky výhodnou kontinuální výrobu plastických tužek bez podstatných nároků na výrobní prostory. Její zavedení ušetří devizově náročný dovoz cedrového nebo inscensového dřeva. Dále je výhodné, že všechny materiály používané pro...

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228210

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drkal Jan, Nováček Petr, Novotný Josef

Značky: zařízení, způsob, způsobu, tohoto, uvolňování, polotovarů, bočním, výronkem, nástroje, provádění, tvářecího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje, a to polotovarů objemově tvářených, zejména ve dvoudílných a vícedílných nástrojích a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je zajištění reprodukovatelné polohové orientace polotovarů, např. výkovků, která se docílí tím, že se výkovek ihned po skončení konečné fáze svého přetvoření uchopí za vytvořený výronek a v této poloze setrvá při následném oddalování dílů...

Ložisko pro spojení skříně kolejového vozidla s otočným podvozkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222811

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sochrannyj Fedor Vasiljevič

Značky: skříně, otočným, spojení, podvozkem, kolejového, vozidla, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru dopravního strojírenství a vztahuje se zejména na stavbu kolejových vozidel. Vynález řeší problém vytvoření spolehlivého, trvanlivého a výrobně jednoduchého ložiska uvedeného druhu. Problém je řešen tím, že klec, která drží válečky mezi horní a dolní opěrnou deskou ložiska, je opatřena vystouplými okraji pro vedení obou opěrných desek. Přitom buď dolní, nebo horní opěrná deska je uspořádána otočně kolem svislé osy....

Akumulační elektrické topidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 228209

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haimann Hanuš, Pospíchal Zdeněk, Finsterle Jiří, Mánek Oldřich, Vocel Milan

Značky: topidlo, elektrické, akumulační

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulační elektrické topidlo určené zejména pro sauny a jiné provozy s podmínkou čistoty ovzduší a provozní teploty od 30 do 400 (C s požadavkem na výdej horkého vzduchu o teplotě mezi 200 až 600 °C s akumulovanou energií od 50 do 200 kW/h. Topidlo sestává z akumulačního jádra, elektrických topných elementů a rozváděče. Primární akumulační jádro je po stranách opatřeno izolačním obložením a na horní ploše izolovaným víkem. Pod primárním...

Napínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222810

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šilar Jiří, Kocůrek Ladislav, Machynka Rostislav, Ducháček Dušan, Turinský Miroslav, Telecký Václav

Značky: napínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napínacího zařízení sestávajícího ze svařovacího stolu a na něm upevněných příčných rámů s přichycenými popruhy s příchytkami pro přeplátované spojování fólií a slabých tavitelných tkanin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že napínací popruhy jsou navelečny do zajišťovací přezky (4(, tvořené tvarovaným nosným plechem (8), na něm připevněnou rozevíratelnou čelistí (6) opatřenou jehlami (9) pro sevření pásů tkaniny (7( a uzavírací...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

Značky: dusíkaté, obsahujících, zařízení, odpadních, biologické, čištění, látky, uhlíkaté

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky. Denitrifikační prostor je spojen s přívodem surové vody, vytvořeným v nádrži se svislým válcovým pláštěm. V nádrži je vytvořen také separační prostor pro fluidní filtraci, který je napojen na denitrifikační prostor prostřednictvím odvodu aktivního kalu. S denitrifikačním prostorem nádrže je spojen aktivační prostor, vytvořený v další nádrži s válcovým...

Jednotka řídicího obvodu pro řízení tyristorových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222809

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plíva Jiří, Laňka Jiří, Pellant Michal

Značky: jednotka, řízení, tyristorových, systému, řídicího, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jednotka řídicího obvodu pro řízení tyristorových systémů, obsahující desku tištěných spojů s jednotlivými elektronickými součástkami, která je uložena pod víčkem pouzdra. Deska tištěných spojů s úplným elektronickým obvodem je k vnitřní straně víčka galvanicky připojena páskovými napájecími a řídicími přívody, při současném mechanickém přichycení. Víčko je vnitřní stranou založeno do pouzdra. Páskové napájecí a řídicí...

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228207

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: způsob, kontaktních, čoček, měkkých, zařízení, tohoto, způsobu, provádění, pružnosti, charakterizace, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček v kapalinové, například vodné inverzi, při kterém se kontaktní čočka nechá spočinout na zakřivené podložce, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a zakřivenou podložkou odsává kapalina, vyznačený tím, že se v průběhu odsávání měří rozdíl hydrostatického tlaku v prostoru pod a nad kontaktní čočkou v závislosti na množství odsáté kapaliny, přičemž platí vztah: V1 E =...

Čidlo pyroelektrického detektoru infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222808

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brezina Bohuslav

Značky: čidlo, infračerveného, záření, detektoru, pyroelektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo pyroelektrického detektoru infračerveného záření, v němž jako aktivního elementu se použije výbrus monokrystalu na bázi síranu triglycinia nebo jeho isomorfů, přičemž monokrystal je dopován příměsí 10-4 až 1 % hmotnostního iontu jednoho kovu ze skupiny zahrnující dvojmocnou měď, dvojmocný nikl, dvojmocné paládium, dvojmocnou platinu, dvojmocné stříbro nebo trojmocné zlato.

Běhounová pryž s plastoelastickými vlastnostmi s vysokou přilnavostí k vozovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228206

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jandík Miroslav, Bortl Zdeněk, Smělý Zdeněk, Dohnalík Zdeněk

Značky: priľnavosti, vlastnostmi, vozovce, běhounová, pryž, vysokou, plastoelastickými

Zhrnutie / Anotácia:

Běhounová pryž s plastoelastickými vlastnostmi s vysokou přilnavostí k vozovce zejména mokré a zledovatělé, vyznačená tím, že na 100 hmotnostních dílů přírodního kaučuku uzeného, bílé krepy, nebo hnědé krepy, nebo přírodního kaučuku přímo nastaveného 15 až 50 hmotnostními díly aromatického oleje nebo syntetických kaučuků butadien-styrénových, butadien-styrénových přímo nastavených 15 až 40 hmotnostními díly aromatického oleje, kaučuků...

Způsob odstraňování kyslíkatých sloučenin uhlíku z technického vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222807

Dátum: 15.03.1986

Autori: Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík

Značky: způsob, technického, kyslíkatých, odstraňování, vodíku, sloučenin, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kyslíkatých sloučenin z technického vodíku methanací na niklových katalyzátorech, případně modifikovaných drahými kovy 8. skupiny periodického systému, při němž probíhá reakce na niklových katalyzátorech o různém obsahu aktivní složky, který se v reaktoru nejprve redukuje. Použití katalyzátoru s vysokým obsahem aktivní složky ve vstupní vrstvě katalyzátorového lože umožní snížit teplotu na vstupu do...

Zařízení pro komplexní předmontáž dřevěných a betonových pražců v lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 228205

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kupr Oldřich, Pleskot Ladislav, Hutla Václav, Filipi Jan

Značky: zařízení, komplexní, dřevěných, pražců, betonových, lince, předmontáž

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro komplexní předmontáž dřevěných a betonových pražců v lince, vyznačené tím, že sestává z dopravníku (1), vícevřetenové vrtačky (2) a vícevřetenové zatáčečky (4).

Zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěnivých systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222806

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zahradník Jindřich, Kaštánek František, Čermák Ján, Rylek Milan, Kratochvíl Jan

Značky: pěnivých, intenzívní, systémech, kontakt, plynů, kapalinou, zařízení, silně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěněných systémech založené na principu kombinace dvou režimů mezifázového kontaktu, tj. režimu probublávání a sprejového režimu v jedné kontaktní nádobě. Zařízení sestává z kontaktní nádoby, jejíž spodní část je naplněna plynokapalinovou směsí se spojitou kapalnou fází, z čerpadla pro cirkulaci kapaliny z kontaktní nádoby přes ejektor, zařazený do cirkulačního...

Způsob charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228204

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: způsob, kontaktních, ploch, charakterizace, provádění, zařízení, měkkých, čoček, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček. Vynález řeší kontrolu tvaru čoček po jejich výrobě a výběr kontaktních čoček při jejich distribuci podle vyšetření pacientova oka. Podle vynálezu se kontaktní čočka v kapalinové, s výhodou vodné, imerzi nechá spočinout na rovinné nebo zakřivené přísuvné ploše, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a rovinnou nebo zakřivenou plochou odčerpá uzavřená...

Způsob křížových osvitů pro vzorkování barevného pozitivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222805

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kain Václav

Značky: vzorkování, barevného, osvitů, křížových, způsob, pozitivu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález způsobu stanovení dílčích osvitů při aditivním postupu zhotovování barevného pozitivu. Metoda podle vynálezu spočívá v jediném osvitu barevného pozitivního materiálu v celé ploše jedním barevným světlem a stupňovitou expozicí v pruzích vzájemně se křížících zbývajícími dvěma barevnými světly. Tím se podstatně snižuje potřebný počet osvitů pro získání kompletních vzorků osvitových kombinací při aditivním postupu zhotovování barevného...

Spojovací prvek zařízení pro prostorové spojování dílců, zejména nábytkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 228203

Dátum: 15.03.1986

Autor: Janovský Václav

Značky: nábytkových, zařízení, dílců, spojovací, prostorové, spojování, zejména, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvek zařízení pro prostorové spojování dílců, zejména nábytkových, sestávající ze spojovacích táhel dutých s otvory, opatřenými závitem a z táhel opatřených dříkem se závitem, zapuštěných ve spojovacích dílcích, upnutých jedněmi svými konci do výstředníkových zámků, zapuštěných do dílců, a druhými svými konci buď napojených na šroub s hlavou nebo dřík, procházející jiným spojovacím dílcem, nebo upnutých do zápustných matic upevněných...

Způsob řízení odháněcí a rektifikační kolony při výrobě koksárenského benzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222804

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kilnar Ladislav, Jach Zdeněk

Značky: benzenu, způsob, odháněcí, řízení, výrobe, koksárenského, rektifikační, kolony

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení technologického procesu podle vynálezu spočívá v tom, že charakteristická a určující teplota složení destilátu i destilačního zbytku při výrobě koksárenského benzenu je dána teplotou parní nebo kapalné fáze v tzv. kontrolním patře destilačního za řízení. Této teploty se využívá k regulaci množství zpětného toku na hlavu destilačního zařízení. Kontrolní patro se vyznačuje tím, že teplota v tomto místě určuje dokonale změny ve složení...

Laserová řezná hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 228202

Dátum: 15.03.1986

Autori: Echtermeyer Fritz, Pöhler Manfred, Richter Max

Značky: rezná, laserová, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Laserová řezná hlava k řezání materiálů, zejména kovových, pomocí zaostřeného paprsku laseru procházejícího pracovní optikou a tlakovým prostorem s náplní pracovního plynu, vyznačená tím, že přetlakový prostor (6) opatřený přívodem (8) pro pracovní plyn, případně směs plynů je ve směru průchodu laserových paprsků (5) shora omezen pohyblivě uloženou čočkou (2) nebo rovinným kotoučem a zdola optickým děrovatým tělesem (7) s nejméně jedním otvorem...

Monokrystaly na bázi síranu triglycinia, se zlepšenými fyzikálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222803

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brezina Bohuslav

Značky: bázi, vlastnostmi, monokrystaly, zlepšenými, triglycinia, síranu, fyzikálními

Zhrnutie / Anotácia:

Monokrystaly na bázi síranu triglycinia nebo jeho isomorfů, se zlepšenými fyzikálními vlastnostmi, kde krystaly jsou dopovány glycinovými komplexy jednoho ze skupiny kovů zahrnující dvojmocné stříbro, dvojmocnou platinu, trojmocné zlato v množství 10-1 až 1 % hmot., počítáno jako kov, přepočteno na celkovou hmotnost krystalu.

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228201

Dátum: 15.03.1986

Autori: Podušková Irena, Šulc Vítězslav, Švejda Zdeněk, Říha Miloš, Klán Přemysl

Značky: železných, chromu, způsob, niklu, odstraňování, obsahem, malým

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu nebo ze železných rud s obsahem chromu nebo ze železnato-nikelnatého loužence tlakovým loužením, vyznačený tím, že se jemně mletá ruda nebo louženec louží roztokem hydroxidu sodného o koncentraci nad 200 g.l-1 v autoklávu při teplotě nad 200 °C za uvádění vzduchu nebo kyslíku o přetlaku vyšším než 0,98 MPa, přičemž se chrom převede jako chroman sodný do roztoku, z něhož...

Zapojení pro automatický náběh napětí řízeného usměrňovače pro iontovou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 222802

Dátum: 15.03.1986

Autori: Exner Milan, Jakeš Jan, Smolík Antonín, Zdeněk Miroslav, Rybář Oldřich, Jonášová Blanka

Značky: usměrňovače, nitridaci, iontovou, zapojení, napětí, řízeného, automatický, náběh

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatický náběh napětí řízeného usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji sestává z obvodu výběru maximální hodnoty napětí, impedančního převodníku, elektronického spínače, děliče napětí, dvou odporů a jednoho kondenzátoru. Umožňuje optimální průběžné přizpůsobování rychlosti zvyšování napětí doutnavého výboje ve fázi odjiskřování vsázky.

Zařízení pro samočinnou regulaci průtoku topného média otopnými tělesy centrálních otopných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222801

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kuťák Jiří

Značky: otopných, průtoku, samočinnou, tělesy, topného, centrálních, otopnými, zařízení, media, systému, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tepelné techniky, jmenovitě vytápění budov. Účelem vynálezu je částečně snížit zbytečné ztráty energie při vytápění prostorů jejich přetápěním při maximálních teplotách topného média. Uvedeného účelu se dosáhne speciálně upravenou radiátorovou růžicí, v níž je umístěno rotační šoupátko ovládané dvojkovou spirálou, které škrtí průtok média tělesem, jakmile teplota média opouštějícího těleso překročí maximální výpočtovou...

Způsob regenerace směsného oxidačního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222750

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Seitl Jaromír

Značky: regenerace, oxidačního, způsob, katalyzátoru, směsného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace oxidačního katalyzátoru s obsahem kobaltu, manganu a olova pro oxidaci směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se destilační zbytky po vakuové destilaci produktu esterifikace, které obsahují oxidační katalyzátor, podrobí extrakci vodným roztokem kyseliny sírové, mravenčí, octové nebo propionové a ze získaného extraktu se oddělí...

Zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222749

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kirchner Stanislav, Košvica František, Jochman Anton, Kolář Karel, Kůr Jan

Značky: ložisek, radiální, zařízení, vůle, měření, chodu, valivých, presnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným osazeným trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně opatřené konzolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřicím dotykem a je k ní připevněn další...

Zařízení k aktivnímu větrání obilních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 222748

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dlouhý Pavel

Značky: aktivnímu, větrání, obilních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k aktivnímu větrání obilních sil zajišťuje zamezení tvorby tzv. potní vrstvy bez zvýšených energetických nároků. Sací výstup větracího vzduchu z vnější řady obilních silových buněk je umístěn v polovině násypné výšky obilí po vnitřním obvodu této buňky a vyveden mimo ni.

Zařízení k raportování rotačních šablon, zejména na strojích pro potiskování textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 222747

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kolombo Miroslav

Značky: textilií, raportování, zařízení, zejména, rotačních, strojích, potiskování, šablon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k raportování rotačních šablon, zejména na strojích pro potiskování textilií s mechanicky poháněnými raportovacími mechanismy, které se současně uvedou v chod po vložení do všech šablon. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že na každé rotační šabloně je pevně umístěn alespoň jeden magnet a na každém vedení rotační šablony snímač magnetického pole ovládající příslušný pohon raportovacího mechanismu.

Způsob udržování stálé hladiny kapaliny v tlumiči hydraulických rázů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222746

Dátum: 15.03.1986

Autor: Věk Vladimír

Značky: tohoto, tlumící, provádění, způsob, hydraulických, stálé, hladiny, udržování, zařízení, kapaliny, rázů, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti proudění kapalin a řeší automatické udržování stálé hladiny v tlumiči hydraulických rázů. Přebytečný plyn se odvádí ze vzdušného polštáře tlumicí zóny a rovnoměrně rozptyluje do hlavního proudu dopravované kapaliny, přičemž jako hnacího prostředí se používá dopravované kapaliny. Uvnitř tlumiče (1) je uspořádána trubka (2), jejíž jeden konec je umístěn v místě hladiny (11) kapaliny v tlumiči a druhý konec je zaveden na...

Zařízení pro ohřev živičné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222745

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rajdl Jiří, Hladík Luděk, Hejma Jiří

Značky: zařízení, ohrev, živičné, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší sušení a ohřívání kamenného materiálu pro výrobu živičné obalené směsi. Vysušení a ohřev materiálu, který se vlastní tíhou pohybuje odshora dolů, nastává v první fázi stykem se stěnami spalovací komory, výdechového kanálu a průduchů s otevřeným dnem. Ve druhé fázi působí spaliny přímo na vrstvu materiálu v žaluziových zásobnících. Zařízení nahrazuje sušicí bubny obaloven živičných směsí. Vynález je možno využít při sušení a ohřevu...

Katalyzátor pro odalkylování alkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222744

Dátum: 15.03.1986

Autori: Courty Philippe Hovilees (francie), Rabinovič Georgij Lazarevič, Možajko Viktor Nikolajevič, Le Page Jean Francois

Značky: odalkylování, alkylbenzenu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro odalkylování alkylbenzenů reakcí vodní páry s uhlovodíkovou surovinou, která sestává z alespoň jednoho alkylbenzenu, popřípadě ze směsi, obsahující alespoň jeden alkylbenzen. Katalyzátor obsahuje kysličník hlinitý jako nosič, na nějž jsou naneseny v určité hmotnostní koncentraci účinné složky volené ze vzácných kovů VIII. skupiny periodického systému prvků, alespoň jeden kov ze skupiny zahrnující lithium, sodík,...

Přídavné zabezpečovací zařízení pro parní kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 222743

Dátum: 15.03.1986

Autor: Janatka Jiří

Značky: přídavné, zařízení, zabezpečovací, kotle, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné zabezpečovací zařízení pro parní kotle, které jsou otápěné rychle ovladatelným zdrojem tepla a jsou vybaveny běžnými automatizačními prvky pro samočinný provoz kotle za dozoru topiče. Kotel je opatřen přídavným regulátorem hladiny, nastaveným na nižší hladinu než provozní regulátor hladiny, přídavným regulátorem tlaku, nastaveným na vyšší tlak než provozní regulátor tlaku a přídavným elektromagnetickým ventilem na přívodu...