Archív za 1986 rok

Strana 172

2-(4-Totyl)-4H-5-etoxykarbonylfuro[3,2b]pyrol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223442

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Dandárová Miloslava, Krutošíková Alžbeta

Značky: spôsob, 2-(4-totyl)-4h-5-etoxykarbonylfuro[3,2b]pyrol, přípravy

Text:

...3,2-bpyro 1 u vzorca Ispočíva v tom, že sa etylester kyseliny 2-azido-3-5-4-toly 1 j-Z-turyljakrylovej vzorca II (čs. autorské osvedčenie č. 222 095.zohrieva v prostredí xylé-nu, toluénu, n-heptänu alebo ich zmesí pri teplotách 90 až 130 °C.Predmet vynálezu v ďalšom ilustrujú, ale neobmedzujú nasledovné príkladyEtylester kyseliny Z-azido-B-j 5-4-to 1 y 1-Z-furyljakrylovej 1 g sa rozpustí v toluéne 100 mi) a zahrieva sa pod spätným chladičom...

Antihelminticky účinný 1-(2-izobutyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-fenyl-1,2,3,4-tetrazol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223441

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uher Michal, Špaldonová Radmila, Holbová Elena

Značky: přípravy, účinný, antihelminticky, spôsob, 1-(2-izobutyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-fenyl-1,2,3,4-tetrazol

Zhrnutie / Anotácia:

Antihelminticky účinný 1-(2-izobutyltio-6-benzotiazoly]aminometyl)5fenyl-1,2,3,4-tetrazol vzorca I

Způsob výroby esterů sacharosy s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223440

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ranný Mojmír, Bláhová Markéta, Vydra Tomáš, Čapek Karel, Čapková Jindra, Kvapilová Eva

Značky: výroby, způsob, esterů, karboxylovými, sacharosy, kyselinami

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto estery se uplatní jako tensidy, změkčovadla, tužidla vodního skla pro přípravu forem ve slévárenském průmyslu nebo při výrobě kopolymerů. Výroba spočívá v tom, že na roztok okta-O-acyl-sacharosy se působí oxidem hlinitým impregnovaným hydroxidy, methoxidy nebo uhličitany alkalických kovů nebo kovů žíravých zemin v množství 1 až 15 % hmot. za teploty 0 až 70°C, v požadovaném stupni deacylace se reakční směs zneutralizuje a vzniklá směs se...

N-(alkoxysilylmethyl)arylsulfonamidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223439

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horáček Josef, Čermák Jiří

Značky: jejich, n-(alkoxysilylmethyl)arylsulfonamidy, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-(alkoxysilylmethyl)arylsulfonamidy a způsob jejich přípravy reakcí alkalické soli arylsulfonamidů s halogenmethylalkoxysilanem v prostředí N,N`-dimethylformamidu při teplotě 120 až 150 °C a izolací surového produktu vakuovou rektifikací. Nové silikonové sloučeniny na bázi alkyl-, aryl- nebo alkylarylsiloxanů pro použití v oboru plastických a nátěrových hmot.

Spôsob prípravy 5-trimetylamóniových bromidov 2-furyleténových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223438

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fulierová Anna, Végh Daniel, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: spôsob, 5-trimetylamóniových, bromidov, derivátov, 2-furyleténových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 5-trimetylamóniových bromidov 2-furyleténových derivátov. Podstata spočíva v tom, že 5-N,N-dimetylamino-2-furyleténové deriváty reagujú s metylbromidom v prostredí organických rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt 10 až 150 °C a tlaku 100 až 1000 kPa. Látky podľa vynálezu sú charakterizované všeobecným vzorcom: kde X je COOCH3, COCH3, COOCH2CH3, Y je COOCH3, COCH3, COOCH2CH3.

3-{5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové pikráty]}-2-substituovaných furylakrylonitrilov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223437

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Fulierová Anna

Značky: spôsob, pikráty]}-2-substituovaných, 3-{5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové, přípravy, furylakrylonitrilov

Zhrnutie / Anotácia:

3-{}5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové pikráty]}-2-substituovaných furylakrylnitrilov všeobecného vzorca I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3 a COOCH2CH3.

Spôsob prípravy 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223436

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hesek Dušan, Szemes Fridrich, Tegza Marian, Rybár Alfonz, Košalko Rudolf, Martvoň Augustín

Značky: spôsob, 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka syntézy 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanónu, ktorý sa používa vo farmaceutickej chémii ako medziprodukt na prípravu antiarytmiká mexiletínu. 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanón sa pripravuje z 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanolu pôsobením rôznych oxidačných činidiel.

Způsob přípravy vodných roztoků N-methylolakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223435

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nájemník Vladimír, Pařízek Rudolf, Kociánová Marcela

Značky: roztoku, vodných, n-methylolakrylamidu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob přípravy vodných roztoků N-methylolakrylamidu, prostých nežádoucích zplodin konkurenčních reakcí, za použití vodných roztoků formaldehydu a krystalického akrylamidu nebo jako roztoků jako výchozích surovin za teplot 9. Příprava probíhá s použitím pouze vlastního tepelného zabarvení reakce, která je ukončována za hodinu od dosažení teplotního maxima. Roztoky N-methylolakrylamidu připravené postupem podle vynálezu je...

a-Substituované 5-pyridíniohalogenidy 3-(2-furyl)akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223434

Dátum: 15.03.1986

Autori: Végh Daniel, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: spôsob, přípravy, 5-pyridíniohalogenidy, a-substituované, 3-(2-furyl)akrylonitrilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru organickej syntézy rieši prípravu nových látok ?-substituovaných 5-pyridíniohalogenidov 3-(2-furyl)akrylonitrilu. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že ?-substituované 3-(5-Y-2-furyl)akrylonitrily, kde Y je Cl, Br, J, reagujú s pyridínom v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov ako benzén, toluén, xylén, éterov ako dietyléter, tetrahydrofurán,...

Zapojení transformátoru, zejména pro výkonové polovodičové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 223433

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kmínek Zdeněk, Vaculíková Polina, Nejdl Jan

Značky: výkonové, zejména, transformátoru, polovodičové, měniče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení transformátoru pro výkonové polovodičové měniče, které využívá útlumových vlastností transformátoru pro kmitočty vyšší než pracovní. Podstatou vynálezu je, že alespoň na jedné straně transformátoru je bezprostředně na začátky vinutí fázových cívek zapojen příčný odrušovací člen tvořený kondenzátory, zapojenými například do hvězdy nebo do trojúhelníku, případně je mezi společný bod hvězdy a zemnicí svorku zapojen...

Substituované 5-chlór-3-oxo-2H-pyridazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223432

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Štefan, Konečný Václav

Značky: substituované, spôsob, 5-chlór-3-oxo-2h-pyridazíny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 5-chlór-3-oxo-2H-pyridazíny všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, cyklohexyl, fenyl, poprípade substituovaný trifluormetylskupinou, benzyl, R2 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, 2-metoxyetyl, cyklohexyl, R3 znamená atóm vodíka, metylskupinu, etylskupinu alebo R2 a R3 môžu spolu s dusíkom, na ktorý sú viazané, tvoriť piperidínový alebo pyrrolidinový kruh.

Spôsob výroby alkylcyklopentánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223431

Dátum: 15.03.1986

Autor: Maťaš Michal

Značky: alkylcyklopentánov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši spôsob prípravy alkylcyklopentánov katalytickou hydroizomerizáciou cyklohexánu a jeho alkylderivátov. Postupuje sa tým spôsobom, že cyklohexán a/alebo alkylcyklohexán sa zmieša s vodíkom v molárnom pomere 1:1 až 12, s výhodou v molárnom pomere 1:1,5 až 10 a hydroizomerizuje sa na katalyzátore, ktorý sa skladá z 96 až 99,6 % hmot. kryštalického aluminosilikátu s molárnym pomerom oxidu...

Derivát 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-3-yl]propylaminu a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223430

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Praha, Valenta Vladimír

Značky: derivát, 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-3-yl]propylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového 11-fenyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu a jeho solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Látky podle vynálezu jsou antimikrobiálně účinné, snižují krevní tlak normotenzních krys a jsou spasmolytiky působícími jak proti acetylcholinovým, tak i baryumchloridovým kontrakcím hladkých svalů. Uvedené účinky dávají předpoklad pro použití látek podle vynálezu jako...

Derivát 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yl]propylaminu a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223429

Dátum: 15.03.1986

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

Značky: 3-[6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yl]propylaminu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového 11-fenyl-11-(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu a jeho solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Látky podle vynálezu jsou antimikrobiálně účinné, snižují krevní tlak normotenzních krys a jsou spasmolytiky působícími jak proti acetylcholinovým, tak i baryumchloridovým kontrakcím hladkých svalů.

3-Amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223428

Dátum: 15.03.1986

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Šindelář Karel

Značky: 3-amino-11-fenyl-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepiny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 3-amino-11-fenyl- 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinů, případně substituovaných v poloze 2 methylovou skupinou, u nichž aminoskupina je zbytkem piperidinu, N-methylpiperazinu nebo N-(2- hydroxyethyl)piperazinu. Vynález se týká též solí těchto látek. Látky podle vynálezu a jejich soli vykazují antimikrobiální a anthelmintické účinky, takže je lze považovat za potenciální chemoterapeutika a antiparasitika současně jsou...

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223427

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horyna Jaroslav, Nečas Miroslav

Značky: slunečním, rozpuštěných, ohřívání, vodě, barviv, prostřednictvím, způsob, zářením

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě tak, že se do vody přidávají Fe-komplexy 1-nitroso-2-hydroxy-3-naftoové kyseliny v množství 0,1 až 500 ppm a na takto upravenou vodu se nechá působit sluneční záření. Použití všude tam, kde je zapotřebí ohřev většího množství užitkové vody.

2-R-3-R1-substituované benzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223426

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sutoris Viktor, Halgaš Ján, Sekerka Vladimír

Značky: benzotiazóliové, přípravy, spôsob, 2-r-3-r1-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

2-R-3-R1-substituované benzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy. Vynález sa týka odboru chémie. Účelom vynálezu je príprava nových látok 2-R-3-R1 substituovaných benzotiazóliových solí, ktoré môžu nájsť uplatnenie v biologickom odbore ako agrochemikálie, konkrétne v oblasti stimulátorov rastu. Uvedené látky možno pripraviť reakciou 2-R-benzotiazolu, kde R značí H, CH3 a C3H7 s R1X, kde Rl značí metyl, etyl, propyl, alyl, propargyl, butyl,...

3-Bazicky substituované 4-[2-,3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223425

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švec Pavel, Borovanský Alois, Sýkorová Hana, Beneš Luděk, Tichý Miloš, Kozlovský Ján

Značky: 4-(1-alkoxy, způsoby, 3-bazicky, substituované, jejich, 4-[2-,3, výroby, fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany

Zhrnutie / Anotácia:

3-Bazicky substituované 4-[2-, 3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]tetrahydrofurany obecného vzorce I ve kterém R1 je dimethylmino- nebo trimethylaminoskupina, R2 je atom vodíku nebo alkoxyl s 4 až 9 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Tepelne a svetelne stabilizované polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223424

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hvastijová Mária, Kvarda Vlastislav, Gallovič Ján, Kohout Jiří, Mišenda Peter

Značky: stabilizované, světelné, tepelně, polyamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne a svetelne stabilizované polyamidy, najmä vlákna, ktoré pozostávajú z polyamidu a prídavku komplexnej zlúčeniny medi s 2-fenylbenzimidazolom predpokladaného štruktúrneho vzorca v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm, výhodne 50 až 200 ppm medi na hmotnosť polyamidu.

Způsob výroby 2-oxo-tricyklo(2,2,1,0 3,5) heptan-7-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223423

Dátum: 15.03.1986

Autori: Körblová Eva, Dolanský Vladimír, Stibor Ivan, Dědek Václav, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Čapek Karel, Votava Vladimír

Značky: 2-oxo-tricyklo(2,2,1,0, heptan-7-karboxylové, způsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny 2-oxo-tricyklo (2,2,1,03,5)heptan-7-karboxylové, který spočívá v tom, že se formiát vzorce II převede působením alkoholu s 1 až 4 atomy uhlíku na diol, na který se působí Jonesovým činidlem v acetonu při teplotě 10 ± 5 °C v molárním poměru reagujících složek diol : činidlo 1 : 2,1 až 2,6. Kyselina 2-oxo-tricyklo(2,2,1,03,5)heptan-7-karboxylová je významným meziproduktem při syntéze prostaglandinů s...

Adičný polymér na báze dihydroxyderivátu tetrasubstituovaného piperazíndiónu a diizokyanátu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223422

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: polymér, spôsob, diizokyanátu, přípravy, piperazíndiónu, adičný, tetrasubstituovaného, dihydroxyderivátu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka adičného polyméru na báze dihydroxyderivátu tetrasubstituovaného piperazíndiónu a diizokyanátu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy adičného polyméru spočíva v tom, že v suchom rozpúšťadle sa pôsobí na 2,3-dihydroxypropylderivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu diizokyanátom pri zvýšenej teplote. Vynález má použitie na prípravu adičného polyméru vhodného ako svetelného stabilizátora.

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223421

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: kyseliny, bráneného, spôsob, polyesterový, piperazíndiónu, přípravy, stabilizátor, světelný, stericky, báze, ftalovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterového svetelného stabilizátora na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 2,3-epoxypropyl derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote ftalanhydridu v prítomnosti bázických katalyzátorov. Zlúčenina so štruktúrnymi článkami stéricky bráneného derivátu piperazínu má využitie ako svetelný stabilizátor rôznych...

Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223420

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

Značky: spôsob, piperazíndiónu, světelný, stericky, stabilizátor, účinkom, báze, přípravy, 2-hydroxybenzofenónu, kombinovaným, bráneného, kopolyéteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 15-(2,3-epoxypropyl)-7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-14,16-dion sa pôsobí 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenónom za katalýzy Lewisových báz pri zvýšenej teplote v atmosfére dusíka. Vynález má použitie na prípravu svetelného...

Kompozícia urýchľovačov vulkanizácie etylén-propyléndiénových terpolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223419

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jiříček Květoslav, Humplík Antonín, Beneš Jiří

Značky: urýchľovačov, etylén-propyléndiénových, vulkanizácie, terpolymérov, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia urýchľovačov vulkanizácie etylén-propylén-dienových terpolymérov, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo zmesného ditiofosfátu zinočnatého, tvoreného normálnou a bázickou soľou O,O-dialkylditiofosforečnej kyseliny obecných vzorcov kde R1 je 2-etylhexyl, R2-izobutyl v množstve 0,5 - 5,0 hmotnosných dielov, s výhodou 2 až 4 hmotnostné diely, pri obsahu bázickej soli v zmesnom ditiofosfáte v množstve 15 % hmotnostných, a zmesi urýchľovačov...

Způsob výroby dialkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223418

Dátum: 15.03.1986

Autori: Votava Vladimír, Čapek Karel, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Dolanský Vladimír, Špaček Miroslav, Staněk Jan, Stibor Ivan, Veselý Ivan, Kubelka Vladimír, Mostecký Jiří, Šmigol Vladimír

Značky: dialkylfosfonátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dialkylfosfonátů obecného vzorce I, kde R značí alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, Rl značí vodík, chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxy- nebo alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, Rz značí vodík nebo chlor, brom, fluor, trifluormethylskupinu nebo alkoxylovou nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku nebo Rl a R2 společně tvoří O-CH2-O skupinu, x je 0 až 3, y je 0 až 3, přičemž platí, že...

Polymerní látky s protinádorovou aktivitou a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223417

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ulbrich Karel, Kopeček Jindřich, Milka Georgieva Petrova, Ekaterina Zacharieva Ivanova, Vladimír Kabaivanov Stefanov

Značky: jejich, látky, způsob, přípravy, polymerní, aktivitou, protinádorovou

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní látka s protinádorovou aktivitou na bázi kopolymerů N-(2-hydroxypropyl)-methakrylamidu a methakrylamidu obecného vzorce kde x = 85 až 97 mol. %, y = 3 až 15 mol. procent o mol, hmotnosti Mw 15 až 40 000, R je enzymaticky štěpitelná distanční jednotka a -X-SBIPE je nízkomolekulární látka s protinádorovým účinkem, vázána na nosič kovalentní vazbou.

Spôsob prípravy polypropylénových strižových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov so zlepšenými vlastnoťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223416

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vincze Ladislav, Chyžnaj Jozef, Kaloforov Nikola

Značky: přípravy, strižových, odpadov, polypropylénových, použití, zlepšenými, vlákien, vlastnoťami, tvrdých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových strižových vlákien pri použití ich tvrdých odpadov, ktoré môžu byť od kompaktných až po struňovité. Uvedené odpady sa rozdrvujú v drviči s výkonnosťou 600 a nad 600 kg/hod a s odberom energie 45 a pod 45 kW a takto pripravená drť s tavným indexom 5 až 65 g/10 min., s výhodou 6 až 15 g/10 min. sa pridá v množstve do 20 %, s výhodou do 3 % na báze polyméru a pomieša buď s pôvodným granulovaným polypropylénom, alebo...

Dimetylacetál 5-nitro-2-furylacetaldehydu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223415

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, 5-nitro-2-furylacetaldehydu, dimetylacetál, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej syntézy. Rieši spôsob prípravy dimetylacetátu 5-nitro-2-furylacetaldehydu, pričom sa postupuje tak, že sa pripravuje z 5-nitro-2-furylbromidu alebo z 5-nitro-2-furylvinyl-trimetylamóniumbromidu tak, že sa na ne pôsobí 2 až 100násobným prebytkom metanolátu alkalického kovu v rozpúšťadlách, ako sú étery, ketóny, aromatické uhľovodíky, estery kyselín alkoholy a ďalej dimetylsulfoxid, dimetylformamid, acetonitril...

Zapojení stejnosměrného regulačního pohonu napájeného z diodového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223414

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: usměrňovače, pohonů, zapojení, diodového, stejnosměrného, napájeného, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení stejnosměrného regulačního pohonu napájeného z neřízeného usměrňovače, jehož motor je regulován změnou buzení v širokém rozsahu otáček. Uvedený technický problém řeší vynález tak, že na přípojnice střídavého napětí je přes trojpólový vypínač pohonu připojeno do trojúhelníku zapojené sériové řazení jedné fáze vinutí trojfázové tlumivky s jednou fází primárního vinutí trojfázového transformátoru, který je opatřen šesti...

Meďnato-chromitý katalyzátor pre výrobu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223413

Dátum: 15.03.1986

Autori: Špaček František, Uhlár Ján, Pašek Josef, Oravec Eduard, Marek Tibor, Doležel Pavel, Waradzin Walter

Značky: výrobu, katalyzátor, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenyléndiamínu, meďnato-chromitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátora pre výrobu N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenyléndiamín z 4-amínodifenylamínu a acetónu spočívajúceho v tom, že katalyzátor pozostáva z nízkoaktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, nepodporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu a aktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, podporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu, ktorých vzájomný pomer je daný rovnicou x1m1 + x2m2 = (x1 + x2)mš kde x1 je množstvo nízko aktívneho...

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223412

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adámek Milan, Exner Rudolf

Značky: průmysl, prostředků, chemického, stavebnictví, způsob, kožedělný, výroby, keramický, průzkum, geologický

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví, na bázi nenasycených kyselin, hydrolýzou substituovaného polybutenu obecného vzorce kde přičemž M = -OH, -OCH3, -OC2H5, B = -A, -C6H5, -OCOCH3, D = -H, -CH3 a n = 1 až 500, účinkem hydroxidu alkalického kovu za teplotyy 20 až 100 °C, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí v přítomnosti sulfitových výluhů v hmotnostním množství...

Spôsob prípravy nitrilu kyseliny N-benzyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223411

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krejčí František, Baránek Bohuslav, Zlatinský Emil

Značky: spôsob, kyseliny, n-benzyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylovej, přípravy, nitrilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorá sa používa pri výrobe hydrochloridu etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylovej. Podstatou vynálezu je kondenzácia dichlórdietylbenzylamínu a benzylkyanidu pôsobením vodného roztoku hydroxidu pri katalýze, kvartérnymi amóniovými soľami. Týmto spôsobom sa nahradzuje predtým používané kondenzačné činidlo - amid sodný, ktorý má oproti novému spôsobu rad nevýhod.

Spôsob prípravy alkalických solí O,O-dialkyltiofosforečných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 223410

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gregáň Fridrich Csc, Bittererová Fabiola

Značky: přípravy, o,o-dialkyltiofosforečných, alkalických, kyselin, solí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy alkalických solí O,O-dialkyltiofosforečných kyselín všeobecného vzorca kde R1 a R2 značí alifatický uhľovodíkový zvyšok s počtom atómov uhlíka v reťazci 3 až 10. Tieto reťazce môžu byť buď rovnakej, alebo rôznej dĺžky. X značí katión sodíka alebo draslíka. Produkty vznikajú reakciou ekvimolárnych množstiev O,O-dialkylfosfitu, síry a alkoholátu alkalického kovu, ktorým je vždy sodná alebo draselná soľ etanolu...

Roubované kopolymery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223409

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hudeček Slavko, Hudečková Ivana, Čefelín Pavel

Značky: kopolymery, přípravy, jejich, způsob, roubované

Zhrnutie / Anotácia:

Roubované kopolymery, u nichž je základní polymerní řetěz tvořen monomerními jednotkami vybranými ze skupiny zahrnující akryláty, methakryláty, akrylamid, styren a N-vinylpyrrolidinon a vedlejší větve tvoří oligouretan na bázi alifatických, aromatických, alifatickoaromatických diisokyanátů a alifatických nízkomolekulárních diolů s 2 až 4 atomy uhlíku, přičemž vedlejší větve tvoří 10 až 80 % hmotnostních.

Prevádzkový detektor na meranie vyhorenia paliva v atómovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 223408

Dátum: 15.03.1986

Autor: Alexiev Vladislav

Značky: vyhorenia, prevádzkový, paliva, atómovom, meranie, reaktore, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Prevádzkový detektor je určený na meranie vyhorenia paliva v atómovom reaktore. Podstata detektora spočíva v tom, že je vytvorený z troch tyčových kovových tepelných vodičov uložených v tepelných keramických izolátoroch, z ktorých dva sú umiestnené v strede pohlcovačov uranového paliva, ktoré sú obalené zirkóniovým obalom a jeden pohlcovač je obalený aj zlatým obalom. Zirkóniové obaly sú spojené zirkóniovým držiakom. Detektor možno využiť na...

Způsob výroby uhličitanu manganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223407

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šťastný František

Značky: výroby, způsob, manganatého, uhličitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby MnCO3 z chudé manganové rudniny, která vedle MnCO3 a MnSiO3 a vedle dalších příměsí obsahuje MgCO3, MgSiO3, CaCO3, CaSiO3 a Ca3(PO4)2 tak, že vyrobený MnCO3 je poměrně čistý bez vyššího obsahu hořečnatých soli a bez P2O5, přičemž se současně využije odpadních roztoků kyseliny sírové a síranu železnatého z výroby titanové běloby nebo z moření ocelových plechů, pro které není dosud vhodné a ekonomické využití.

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223406

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel, Polák Josef

Značky: izolace, měření, způsob, vodivosti, odporu, průměrné, stanovení, potrubí, pomocí, zemního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního průzkumu v terénu, tj. zjištění kvality izolačního povlaku podzemního potrubí pro účely katodické ochrany a řeší problém stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí. Pracovní postup spočívá v tom, že se změří postupně zemní odpor potrubí ve vzdálenostech maximálně 2 km podél trasy v místech vybudovaných standardních měřicích objektů, načež se stanoví hodnota průměrné vodivosti izolace...

Deriváty pentapeptidů s účinkem podobným morfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223405

Dátum: 15.03.1986

Autori: Roubalová Alena, Frič Přemysl, Dlabač Antonín, Kužílek Vladimír, Kasafírek Evžen

Značky: podobným, morfínu, pentapeptidů, účinkem, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových derivátů pentapeptidů s účinkem podobným morfinu, obecného vzorce ve kterém Rl je alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, R2 je atom vodíku, R3 je karboxyl nebo aminokarbonyl, A je zbytek glycinu, D-alaninu, D-methioninu nebo D-leucinu, B je atom síry nebo sulfoskupina. Tyto nové látky se připravují obecnými metodami používanými v chemii peptidů z vhodně substituovaných derivátů aminokyselin. Deriváty pentapeptidů uvedeného obecného...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223404

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čapek Antonín, Ledvinová Marie, Votava Vladimír, Špaček Miroslav, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Staněk Jan, Stibor Ivan, Čapek Karel

Značky: derivátů, přípravu, kyseliny, meziproduktu, prostadienové, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny, jako "enolů" obecného vzorce II kde R je zbytek přičemž X je halogen a n celé číslo 0 až 3, R1 je skupina -CO-Rz, kde Rz je fenyl substituovaný fenylem, nebo fenylkarbamoyl, vyznačený tím, že se na "enony" obecného vzorce I kde symboly R a R1 mají výše uvedený význam, působí trialkoxyhliníkem, přičemž alkoxyskupina obsahuje 2 až 4 atomy uhlíku, ve směsi aromatického...

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223403

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čapek Antonín, Špaček Miroslav, Ježek Karel, Staněk Jan, Votava Vladimír, Čapek Karel, Dolanský Vladimír, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav

Značky: derivátů, přípravu, prostadienové, kyseliny, výroby, způsob, meziproduktu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby meziproduktů pro přípravu derivátů prostadienové kyseliny, jako "enonů" obecného vzorce II kde R představuje zbytek přičemž X je halogen a n celé číslo 0 až 3, R1 je skupina -CO-R2, kde R2 je fenyl substituovaný fenylem, nebo fenylkarbamoyl, vyznačený tím, že na 15 R epimer "enolu" obecného vzorce I kde symboly R a R1 mají výše uvedený význam, se působí Jonesovým činidlem v acetonu při teplotách 223,2 až 273,2 K, s výhodou při...