Archív za 1986 rok

Strana 160

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227322

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hamprecht Gerhard, Varwig Juergen

Značky: herbicidní, účinné, složky, výroby, prostředek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní přísady a jako účinnou složku alespoň jeden derivát 4H-3,1-benzoxazinu obecného vzorce 1 v němž R1 znamená vodík nebo halogen a R2 znamená fenylovou skupinu substituovanou helogenalkenyloxyskupinou s až 3 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinou s až 3 atomy uhlíku, nebo znamená thenylovou skupinu substituovanou metylovou skupinou, dále pak R2 v případě, když R1 neznamená vodík,...

Víceútkové zařízení pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227321

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hübner Oskar

Značky: tkalcovský, stroj, zařízení, víceútkové

Zhrnutie / Anotácia:

Víceútkové zařízení pro tkalcovský stroj se zásobou útkové niti, zůstávající mimo prošlup, přičemž víceútkové zařízení obsahuje výměnné ústrojí útkové niti a před ním zařazené přívodní ústrojí útkové niti, jež obsahuje nejméně dva rovnoběžně ležící ovlivňovací členy pro nit, například niťové brzdičky ovládané vačkou nebo/a niťové napínače, z nichž před každým zanesením útku se žádané ovlivňovací členy niti připojí na pohon podle programu...

Způsob zpětného získávání oxidačních katalyzátorů na basi těžkých kovů při výrobě dimethyltereftalátu podle Wittena

Načítavanie...

Číslo patentu: 227320

Dátum: 15.03.1986

Autori: Struss Friedrich, Modic Rudolf, Diessel Karl-heinz

Značky: dimethyltereftalátu, výrobe, kovů, podle, oxidačních, způsob, získavání, zpětného, katalyzátoru, wittena, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání oxidačních katalyzátorů na bázi těžkých kovů při výrobě dimetyltereftalátu podle Wittena, vycházející z vysokovroucích destilačních zbytků, obsahujících katalyticky účinné kovové sloučeniny, přičemž tyto destilační zbytky pocházejí z oxidace směsí, obsahujících p-xylen a/nebo metylester kyseliny p-toluylové, za přítomnosti rozpuštěného katalyzátoru na bázi těžkých kovů, načež následuje esterifikace vzniklého oxidačního...

Kysele tvrditelný tmel na bázi furanem modifikovaných fenolformaldehydových pryskyřic s nízkým dodatečným smrštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 227319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rauhut Klaus, Hesse Wolfgang, Lorentz Guido

Značky: kysele, furanem, tvrditelný, bázi, nízkým, fenolformaldehydových, smrštěním, pryskyřic, modifikovaných, dodatečným

Zhrnutie / Anotácia:

Kysele tvrditelný tmel na bázi furanem modifikovaných fenolformaldehydových pryskyřic s nízkým dodatečným smrštěním, vyznačený tím, že obsahuje a) jako pojidlo reakční produkt furfurylalkoholu s hydroxymetylskupiny obsahujícím substituovaným fenolresolem na bázi bifunkčního alkylfenolu s 3 až 20 atomy uhlíku v alkylovém podílu nebo aralkylfenolu obecného vzorce I nebo II nebo kde znamená R atom vodíku nebo metylovou skupinu, nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227318

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plath Peter, Hansen Hanspeter, Rohr Wolfgang, Wuerzer Bruno

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevné nebo/a kapalné inertní přísady a směs sestávající z acetanilidu obecného vzorce II v němž R7 znamená vodík, nebo nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 5 atomy uhlíku, R8 znamená vodík nebo nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 5 atomy uhlíku, R9 znamená vodík nebo nerozvětvený nebo rozvětvený alkylový zbytek s až 5 atomy uhlíku a A znamená alkoxyskupinu s až 4...

Způsob přípravy kyanovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227317

Dátum: 15.03.1986

Autori: Voigt Carl, Kieinschmit Peter, Strack Hans

Značky: kyanovodíku, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyanovodíku metodou kyselina kyanovodíková-metan-amoniak při použití uhlovodíku, s výhodou uhlovodíku s 1 až 4 atomy uhlíku, a amoniaku jako výchozích látek, vyznačený tím, že se plynný produkt opouštějící reakční pec, který v podstatě se stává z kyanovodíku, vodíku, nezreagovaného uhlovodíku, amoniaku, dusíku, kysličníku uhelnatého a případně vody, uvede do styku se zeolitem a amoniak adsorbovaný v zeolitu se opět získá v...

Prostředek na bázi polysiloxanů, absorbující mechanickou energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227316

Dátum: 15.03.1986

Autor: Maciejewski Jeremi

Značky: mechanickou, energií, absorbující, polysiloxanů, prostředek, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na bázi polysiloxanů, absorbující mechanickou energii, složený z polysiloxanových polymerů, plnidel a zvláčňovadel, vyznačující se tím, že ne 100 hmotnostních dílů obsahuje následující směs polymerů: 1 až 98 hmotnostních dílů metylborpolysiloxanových polymerů nebo metylfenylborpolysiloxanových polymerů s elastickými vlastnostmi a s viskozitou 108 až 5.1010 Pa.s, 1 až 98 hmotnostních dílů viskoelastických polysiloxanových polymerů ze...

Stabilizátorová změs pro polyvinylchloridové tvářecí hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227315

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wedl Peter, Worschech Kurt, Löffelholz Frido

Značky: změs, stabilizátorová, tvářecí, hmoty, polyvinylchloridové

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátorová směs pro polyvinylchloridové tvářecí hmoty, které obsahují vápenaté a zinečnaté soli mastných kyselin jakož i parciální estery polyolů s mastnými kyselinami, vyznačující se tím, že sestává ze 4 až 100 hmotnostních dílů syntetického, jemně krystalického, jemně práškového hlinito-křemičitanu sodného, obsahujícího vázanou vodu v hmotnostním množství 13 až 25%, o složení - vztaženo na bezvodou podobu 0,7 až 1,1 Na2O . Al2O4 . 1,3 až...

Lisovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Czestochowa, Czudek Jan, Sosnowiec, Wasilewski Przemyslaw, Gadziński Stefan, Biełsko-biała

Značky: nástroj, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací nástroj pro lisování rotačních symetrických dutých těles z čtvercových výřezů s oddělenými rohy, tvořeným horní deskou a dolní deskou, které jsou opatřeny průtažnicí, průtažníkem s diferenčním přidržovačem a odřezávacími noži, vyznačující se tím, že v horní desce (1) jsou před průtažnicí doplňkově vloženy dva razníky (2) trojúhelníkového tvaru, proti nimž jsou v dolní desce (4) uspořádány dvě matrice (3).

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227313

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bartsch Wolfgang, Ross Carl Heinz, Friebe Walter-gunar, Michel Helmut, Wiedemann Fritz

Značky: způsob, heterocyklických, oxypropanolaminových, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů obecného vzorce I, R1 znamená vodík, alkylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo alkanoylovou skupinu, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vodík, alkylovou skupinu, hydroxyalkylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu nebo alkanoyloxyalkylovou skupinu, R4 znamená vodík, alkanoylovou skupinu nebo benzoylovou skupinu, R5 znamená vodík, alkylovou skupinu nebo...

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227312

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wiedemann Fritz, Michel Helmut, Bartsch Wolfgang, Ross Carl Heinz, Friebe Walter-gunar

Značky: přípravy, způsob, heterocyklických, derivátů, oxypropanolaminových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů obecného vzorce I, kde R1 znamená vodík, alkylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo alkanoylovou skupinu, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vodík, alkylovou skupinu, hydroxyalkylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu nebo společně alkylenový zbytek, R4 znamená vodík, alkanoylovou skupinu nebo benzoylovou skupinu, R5 znamená vodík, alkylovou skupinu nebo...

Zařízení pro měření a zadržování útku v bezčlunkovém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227311

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nakao Masashi, Gotoh Miyuki, Umezawa Hidetugu, Tanaka Shigenori

Značky: útku, bezčlunkovém, stavu, měření, zadržování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření a zadržování útku v bezčlunkovém stavu, sestávající z bubnu, na jehož povrchu je nevinut útek před zavedením do prohozní trysky, přičemž buben má šikmou sekci zešikmenou směrem k prohozní trysce a s ní spojenou přímou sekci, která leží blíže prohozní trysce než šikmá sekce a útek je přiváděn ze zásoby přes šikmou a přímou sekci do prohozní trysky a dále obsahující zachycovací ústrojí pro zadržení útku na bubnu, vyznačené...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: výroby, způsob, derivátů, morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se halogenid obecného vzorce II v němž R má shora uvedený význam a Y znamená chlor, brom nebo jod, nechá reagovat se sloučeninou vzorce III načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se popřípadě...

Způsob výroby ve vode rozpustných derivátů 6,6´-methylen-bis(2,2´,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 227309

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mercz Jenö, Böszörményi József, Rozsnyai Tamás, Bär Vilmos, Richter Péter

Značky: derivátů, výroby, způsob, rozpustných, 6,6´-methylen-bis(2,2´,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby solí alkalických kovů sulfonových derivátů a sulfonamidových derivátů 6,6´-metylén-bis-(2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrochinolin) a jejich dimerových a trimerových kondenzačních produktů obecného vzorce I, kde X1 a X2 znamenají vodík nebo skupinu -SO2-NH2 nebo skupinu -SO2-O-Me, ve které Me představuje atom alkalického kovu a Z1 a Z2 znamenají nezávisle na sobě vodík nebo skupinu vzorce IV nebo V, kde X1´a X2´mají význam uvedený shora...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227308

Dátum: 15.03.1986

Autori: Noguchi Tetsuo, Noguchi Takeshi, Sato Shigeji, Fujioka Keiji, Yamahira Yoshiya

Značky: způsob, farmaceutického, výroby, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby farmaceutického prostředku, vyznačující se tím, že se smíchají fumarát benzcykalnu a cyklodextrin v molárním poměru od 1:5 do 5:1 za převedení celého množství nebo části fumarátu benzcyklanu a cyklodextrinu na uzavřenou (inklusní) sloučeninu a výsledná směs se popřípadě vysuší.

Kapalní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227307

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frensh Heinz, Albrecht Konrad, Schumacher Hans

Značky: kapalní, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu nebo ve formě vodného suspenzního koncentrátu obsahují jako účinnou látku linuron, jakož i další přísady, které zabraňují vykrystalování linuronu ve vodných emulzích emulgovatelného koncentrátu, popřípadě ve vodných suspenzních koncentrátech a jejich vodných zředěních, vyznačený tím, že jako přísadu, která potlačuje krystalizaci, obsahuje disazobarvivo rozpustné v tucích.

Způsob selektivního získávání olova z rud nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227306

Dátum: 15.03.1986

Autor: Everett Peter Keneth

Značky: olova, selektivního, koncentrátů, získavání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká selektivního získávání olova z rud nebo koncentrátů obsahujících olovo elektrolytické komoře, která má alespoň jednu anodu a jednu katodu. Ruda nebo koncentrát se přivede do styku s elektrolytem obsahujícím chloridové ionty při nízké hustotě anodového proudu od 50 do 130 A.m-2. Elektrolyt se udržuje na teplotě 30 až 110 °C a při pH 0,5 až 7. Způsob lze pro jeho vysokou selektivitu zejména dobře uplatnit při zpracování...

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227305

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michel Helmut, Bartsch Wolfgang, Friebe Walter-gunar, Dietmann Karl, Wiedemann Fritz, Ross Carl Heinz

Značky: derivátů, heterocyklických, přípravy, oxypropanolaminových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterocyklických oxypropanolaminových derivátů obecného vzorce I kde R1 znamená vodík, alkylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo alkanoylovou skupinu, R2 a R3, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamenají vodík, alkylovou skupinu, hydroxyalkylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu nebo společně alkylenový zbytek, R4 znamená vodík, alkanoylovou skupinu, benzoylovou skupinu, R5 znamená vodík, alkylovou skupinu nebo...

Způsob zlepšení přilnavosti mezi minerálními plnidly a termoplastickými polymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 227304

Dátum: 15.03.1986

Autori: Galeski Andrzej, Kalinski Ryszard, Kryszewski Marian

Značky: způsob, termoplastickými, minerálními, polyméry, priľnavosti, zlepšení, plnidly

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení přilnavosti mezi minerálními plnidly a termoplastickými polymery, vyznačený tím, že se částice minerálního plnidla povlékají vrstvou kapalného ethylenoxidového oligomeru o molekulové hmotnosti 100 až 800 v množství hmotnostně až 20 %, se zřetelem na hmotnost minerálního plnidla, popřípadě v přítomnosti rozpouštědla a pak se rozpouštědlo odpaří při teplotě 50 až 200 °C.

Fungicidní a růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227303

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ten Haken Pieter, Smith Graham Clifford, Webb Shirley Beatrice

Značky: prostředek, rostlin, regulující, růst, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Funjicidní a růst rostlin regulující prostředek obsahující povrchově aktivní činidlo a aktivní složku, vyznačující se tím, že aktivní složka obsahuje alespoň jeden derivát fenyliminomethylpyridinu obecného vzorce kde X je atom vodíku, kyano skupina, alkoxyskupina o 1 až 12 atomech uhlíku, cykloalkoxy skupina o 6 atomech uhlíku, fenylthio skupina nebo alkylthio skupina o 1 až 4 atomech uhlíku, alkyl skupina o 1 až 4 atomech uhlíku nebo skupina...

Způsob inhibice oxidačního odbourání organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227302

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gencarelli Richard Anthony, Wheeler Edward Lockwood, Barrows Franklin Herbert, Jancis Elmar Harry

Značky: oxidačního, odbourání, organického, způsob, materiálů, inhibice

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice oxidačního odbourání organického materiálu, vyznačující se tím, že se k tomuto organickému materiálu přidá hmotnostně 0,001 až 10 %, vztaženo na hmotnost organického materiálu, sloučeniny obecného vzorce I R1COOANHM (I) kde A znamená alkylenový zbytek se 2 až 12 atomy uhlíku, cykloalkylový zbytek se 4 až 8 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce -CH2-C(CH2)p-, v němž p znamená celé číslo od 3 do 6 nebo A znamená alkylenový zbytek se 2...

Způsob výroby N-substituovaných derivátů aziridin-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227301

Dátum: 15.03.1986

Autori: Grafe Alfred, Bicker Uwe, Bosies Elmar, Berger Herbert, Kampe Wolfgang

Značky: výroby, kyseliny, aziridin-2-karboxylové, způsob, n-substituovaných, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-substituovaných derivátů aziridin-2-kyrboxylové kyseliny s imunostimulačním účinkem, které se mohou používat jako léčiva.

Absorpční povrch a způsob jeho vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Suchánek Jiří, Voda Karel, Špaček Jindřich, Trejbal Josef, Kratochvíl Jiří

Značky: povrch, způsob, absorpční, vytvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpční povrch, zvláště u zařízení využívající měkké zdroje energie, jehož účelem je zvýšit absorpci slunečního záření. Účelu se dosahuje tím, že v tmavě pigmentované látce na povrchu absorbéru jsou vytvořeny otevřené dutiny nepravidelného tvaru, jež vzniknou například vypíráním příměsí, které byly předtím vpraveny do tmavě pigmentované látky.

Ultrazvukový menič pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221699

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drobný Jakub, Figura Zdenko

Značky: prostredie, měnič, plynné, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie väčšej budiacej a vyžiarenej energie. Uvedeného účelu sa dosiahne vynálezom, ktorého podstatou je, že na kruhovej doske v mieste uzlovej kružnice ohybových kmitov je vytvorený prstencový výstupok, ktorý je opatrený piezokeramickým meničom.

Zapojenie obvodov pre prenos napájacieho napätia a signálov jediným vodičom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221698

Dátum: 15.03.1986

Autor: Figura Zdenko

Značky: jediným, obvodov, signálov, prenos, zapojenie, napájacieho, napätia, vodičom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spojenie ultrazvukového meniča s vyhodnocovacou skriňou jediným vodičom. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že jeden koniec tieneného vodiča je spojený cez prvý väzobný kondezátor na prvý vybíjací odpor a oddeľovaciu diódu s generátorom taktovacích impulzov a cez prvý oddeľovací transformátor na zosilňovacie a vyhodnocovacie obvody. Druhý koniec tieneného vodiča je spojený cez druhú...

Mechanizmus odpojenia pohonu od prevodovej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221697

Dátum: 15.03.1986

Autori: Masár Ľubomír, Kilík Ondrej, Rau Pavol, Rusnák Ján, Slížik Pavol

Značky: mechanizmus, odpojenia, částí, prevodovej, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania umožňujúceho mechanické odpojovanie pohonu od mechanickej prevodovej časti v prevodovkách a v r(zne usporiadaných kompaktných prevodoch. Mechanizmus je vytvorený z prvého kotúča spojky posuvne uloženého na drážkovaní hnacieho hriadeľa a opatreného ozubením, ktoré zapadá do ozubenia druhého kotúča spojky pevne spojeného s hnaným hriadeľom. Podstata riešenia spočíva v tom, že v smere osi hnaného hriadeľa...

Zariadenie na ochranu expandovaného perlitu pred navlhčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221696

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gajdoš Ivan

Značky: perlitu, expandovaného, navlhčením, ochranu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém ochrany expandovaného perlitu pred navlhčením, najmä pre zariadenie na delenie vzduchu a rieši tiež problém zníženia energetickej náročnosti, uľahčenia prepravy perlitu, úspory materiálu a bezpečnosti výrobne kyslíka a dusíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na hornú časť izolačného krytu zariadenia na delenie vzduchu je napojený cez rúru sušič, naplnený vysušovadlom, cez ktoré je kontinuálne prefukovaný do...

Ustavovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221695

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pástor Oliver, Petrík Ladislav

Značky: ustavovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost směrového a výškového ustavování drah dopravních mechanismů, například dráhy manipulačních vozíků, vedení regálových zakladačů a zároveň zvýšení životnosti zařízení, jakož i snížení hlučnosti a poruchovosti pohybového mechanismu. Řešení spočívá v použití pevně uložené základové desky a držáku nad touto základovou deskou, mezi nimiž jsou uloženy posuvné klíny vzájemně stavitelné ustavujícími šrouby. Mezi klíny a základovou...

Spôsob úpravy lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221694

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gajdoš František

Značky: lepidiel, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spsob úpravy lepidiel na báze kondenzátov formaldehydu s aminozlúčeninami blokovaním alebo úplným naviazaním voľného formaldehydu. Na 1 % hmot. voľného formaldehydu sa pôsobí 2 až 4,5 % hmot. siričitanu sodného alebo 1,5 až 4 % hmot. hydrosiričitanu sodného.

Základný vzor zvršku mokasínovej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221693

Dátum: 15.03.1986

Autori: Duchovič Leopold, Majtás Slavomír

Značky: zvršku, mokasínovej, obuvi, základný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu základného vzoru zvršku mokasínovej obuvi, zakresleného do rozloženej plastickej kópie kopyta. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na kópii kopyta je vyznačená jednako hrana stielky a po ubratí pozdĺžnej a priečnej deformácie materiálu obsádzky od nej jednako pomocná krivka, od ktorej v rovnakej vzdialenosti je zakreslená hrana napínacej záložky, napojená na kontúry napínacej záložky zadných dielov.

Spôsob výroby narážanej mokasínovej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221692

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bebjak Valent, Majtás Slavomír, Kurkin Rudolf, Beňuška Vladimír, Duchovič Leopold

Značky: výroby, narážanej, obuvi, spôsob, mokasínovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jednoduchý spôsob tvarovania zvršku pri výrobe narážanej mokasínovej obuvi, ktorej zvršok má po celom obvode vytvorenú napínaciu záložku. Podstata spôsobu spočíva v tom, že svršok spolu s napínacou záložkou sa v špici do šírky napínacej záložky a v päte predtvaruje na tvar kopyta, narazí sa na kopyto, potom sa napínajú jeho strany a päta a súčasne sa dotvaruje priehlavok a predná časť napínacej záložky. Na napínanie strán a päty...

Adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221691

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: sústav, riadenie, adaptívny, regulátor, astatizmom, číslicový, řadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor pre riadenie sústav s astatizmom II. rádu. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch adaptívnych blokov, regulátora s premenlivou štruktúrou a aj z rozhodovacieho bloku. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Číslicový regulátor s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221690

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: strukturou, premenlivou, číslicový, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši číslicový regulátor s premenlivou štruktúrou pre číslicovo časovo optimálne riadenie sústav II. rádu a kvázioptimálne riadenie sústav vyšších rádov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z dvoch komparátorov, z riadiaceho bloku, z určovacieho bloku, z overovacieho bloku, z upracovacieho bloku. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Zapojenie na riadenú polarizáciu fázového rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: 221689

Dátum: 15.03.1986

Autor: Švec Anton

Značky: zapojenie, fázového, riadenú, polarizáciu, rozhrania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechnického a rieši zapojenie na riadenú polarizáciu fázového rozhrania pri voltampérických a coulometrických experimentoch tzv. impulzných štvorelektródových potenciostatov. Jeho podstata je v tom, že referenčné elektródy elektrolýznej nádoby sú pripojené cez zosilňovač, napäťovo frekvenčný prevodník na impulzný dávkovaci obvod. Tento je pripojený ešte na pomocné elektródy elektrolýznej nádoby. Na napäťovo...

Prídavné zariadenie na zhotovovanie gombíkových dierok na syntetickom alebo čiastočne syntetickom textilnom materiáli ultrazvukovým bodovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221688

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hlaváč Anton, Kulifay Štefan, Rumanovský Maximilián

Značky: čiastočne, bodovým, přídavné, zhotovovanie, gombíkových, syntetickom, dierok, zváraním, zariadenie, ultrazvukovým, textilnom, materiáli

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný materiál, na ktorý so pri zhotovovaní dierok ultrazvukom pôsobí, býva rozličných hrúbok a vlastností. Preto, aby sa v každom jednotlivom prípade dosiahlo vytavenie dierky a súčasne spevnenie jej okraja zvarením, nutné je prispôsobiť koncovku hrúbke a vlastnostiam textilného materiálu. Táto okolnosť si vynucuje celú sadu koncoviek, ktoré sa musia podľa povahy materiálu vymienať, čo je z pracovného a výrobného hľadiska značne nevýhodné,...

Adaptívny polohový senzorický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 221687

Dátum: 15.03.1986

Autor: Greif Štafan

Značky: systém, senzorický, adaptívny, polohový

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny polohový senzorový systém pozostávajúci z bezdotykového senzora, jeho napájacieho a vyhodnocovacieho zariadenia a regulačného obvodu servopohonu. Bezdotykový senzor je vyhotovený z dvoch proti sebe uložených feritových hrnčekových jadier, kde stredovým otvorom prechádza ovládacia tyčka kontaktov mikrospínača.

Ultrazvukový žiarič pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221686

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švehla Štefan, Hanzlík Jozef

Značky: prostredie, žiarič, tekutinové, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie optimálneho pripevnenia piezoelektrického keramického meniča na kovovú prisp(sobovaciu dosku. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že medzi piezoelektrickým keramickým meničom a kovovou prisp(sobovacou doskou je uložená elektroakustická väzobná vrstva.

Rýchloupínač pilotážného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221685

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matula Jozef, Brezáni Ladislav

Značky: rýchloupínač, zariadenia, pilotážného

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač rieši rýchle vzájomne spojenie a odpojenie jednotlivých častí pilotážného zariadenia. Rýchloupínač je vytvorený ako delený prstenec upravený pre pevne zovretie prírub spojovaných častí.

Ručný dvojdielny zmeták

Načítavanie...

Číslo patentu: 221684

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zelník Milan

Značky: zmeták, ručný, dvojdielny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru spotrebného tovaru a rieši konštrukciu ručného dvojdielneho zmetáka, u ktorého je možnosť otočného pripevnenia štetinového držiaka. Jeho podstata je v tom, že k rukoväti je skrutkou a maticou otočne pripevnený štetinový držiak a medzi týmito časťami je prečnívajúca elastická podložka.

Kombinovaný snímač teploty pre meranie v tuľajkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221683

Dátum: 15.03.1986

Autori: Badiar Stanislav, Šimor Stanislav, Štanc Stanislav, Vojtek Štefan, Neštická Elena, Tomík Ján, Líška Peter

Značky: tuľajkách, teploty, kombinovaný, snímač, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém merania teploty v tuľajkách, so zameraním na zvýšenie spoľahlivosti merania a zníženie teplotechnickej chyby spôsobenej odvodom tepla. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom prevedení kombinovaného snímača pre meranie v tuľajkách, zloženého z troch termočlánkov a dvojitého odporového teplomera, ktoré zvyšujú spoľahlivosť merania teploty a teplovodivého prstenca nachádzajúceho sa na puzdre snímača, ktorý znižuje...