Zverejnene patenty 01.10.1986

Zapojení elektrického spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237000

Dátum: 01.10.1986

Autor: Marschavella Pavel

MPK: H03K 17/56

Značky: zapojení, elektrického, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je bezkontaktní a bezdotykové provedení dvouvodičového indukčního spínače. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle nálezu sestávající z první indukční cívky 1, napojené svým jedním vývodem na vstupní svorku 5 a svým druhým vývodem na výstupní svorku 6, na kterou je napojena i druhá indukční cívka 2, která svým druhým vývodem je připojena k řídicí elektrodě polovodičového spínacího prvku - triaku 4, který je propojen se vstupní...

Zapojení elektrického spínače, zejména pro spínání pomocných přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236999

Dátum: 01.10.1986

Autor: Marschavella Pavel

MPK: H03K 17/56

Značky: zapojení, spínače, pomocných, spínání, elektrického, přístrojů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je bezkontaktní a bezdotykové provedení dvouvodičového indukčního spínače. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením podle vynálezu, sestávající ze sériově spojených indukčních cívek 1 a 2 se společným železným jádrem 3, které jsou napojeny na vstupní a výstupní svorku 5 a 6 obvodu střídavého proudu, jež jsou propojeny s polovodičovým spínacím prvkem - triakem 4, který je svou řídicí elektrodou připojen ke spoji indukčních cívek 1 a 2.

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236998

Dátum: 01.10.1986

Autori: Balák Jiří, Polievka Milan, Letz Štefan

MPK: C07C 69/54

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom je východiskovou surovinou acetónkyanhydrin. Z neho pripravený metakrylamidsulfát sa esterifikuje v prvom stupni 1,5 až 2 mólmi metanolu, počítané na acetónkyanhydrin, v druhom stupni sa esterifikuje 0,05 až 1 mólom metanolu. Za kontinuálneho oddestilovánia metylmetakrylátu. Ďalej sa esterifikačná zmes riedi vodou v hmotnostnom pomere 3 : 1 až l : 1 za vydestilovania metylmetakrylátu a...

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hrdina Vladimír, Müller Vladimír, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Janů Karel

MPK: H02H 7/20

Značky: mikropočítače, zapojení, napájení, ošetření, obvodů, výpadku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236996

Dátum: 01.10.1986

Autori: Svoboda Karel, Jadrný Jan, Kočandrle Josef, Nečesaný František

MPK: C02F 1/40

Značky: flotací, průtočný, olejový, tlakovou, dvoustupňovou, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací je určen k odstraňování ropných látek a dispergovaných mechanických nečistot z odpadních vod. Jeho podstatou je, že přívod tlakové vzduchem nasycené vody je dělen do dvou samostatných proudů, přičemž první proud je napojen do přívodního potrubí vyvločkované kapaliny ještě před jeho vyústěním do horní části flotační věže a druhý proud je napojen do spodní části flotační věže a že...

Způsob destabilizace emulzí ropných látek v odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236995

Dátum: 01.10.1986

Autori: Heller Zdeněk, Reichman Ferdinand, Ernest Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: vodách, ropných, emulzí, odpadních, destabilizace, způsob, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob destabilizace emulzí ropných látek v odpadních vodách, spočívající v tom, že se na emulzí působí kyselinou sírovou v rozsahu 5 až 6,8 pH a manganistanem draselným 1 až 3 kg m-3 při teplotě 50 až 90 °C, v průběhu zpětného chladnutí se odděluje vrchní olejová vrstva.

Číslicové zařízení pro automatické sledování svarové spáry a vedení svařovací hubice nad svárovou spárou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236994

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kocábek Vladimír, Černohorský Miroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: sledování, číslicové, hubice, svárovou, spáry, vedení, svarové, zařízení, automatické, spárou, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

U náročných výrobků je nutné dodržet stálou vzájemnou polohu svařovací hubice a svarové spáry v celé délce svaru. K tomu slouží navržené číslicové zařízení, která sestává z číslicového přestavitelného servomechanismu svařovací hubice, z číslicového diskrétního sledovacího servomechanismu k vyhodnocování a vyrovnávání odchylek mezi osou snímače polohy a hranou svarového úkosu svarové spáry a ze snímače svařovací rychlosti. Tyto vyjmenované části...

Teleskopická opěra mobilního jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236993

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kindl Rudolf, Linhart Vladimír

MPK: B66C 23/78

Značky: opěra, mobilního, jeřábu, teleskopická

Zhrnutie / Anotácia:

Teleskopická opěra, jejíž výsuvné rameno sestává ze tří vzájemně do sebe zasunutých dílů, které jsou ovládány jedním hydraulickým válcem uloženým ve středním dílu. Vnější díl je ovládán od pohybu středního dílu a hydraulického válce prostřednictvím dvou lan vedených přes dvě kladky.

Způsob purifikace povrchového antigenu hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 236992

Dátum: 01.10.1986

Autori: Benda Rudolf, Mančal Petr, König Jaroslav, Hrudková Marie, Helm Rudolf

MPK: A61K 39/12

Značky: antigenů, hepatitidy, způsob, povrchového, purifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby standardního imunizačního antigenu hepatitidy B (HBsAg), určeného k přípravě imunoreagencii pro průkaz HBs- antigenu a anti- HBs protilátek citlivými metodami 3.generace, popřípadě k jiným účelům, jako je příprava různýoh typů vakcín k sérové žloutence, monoklonálních protilátek k determinantám HBsAg aj. Technologie izolace a purifikace HBsAg je koncipována od zpracování výchozí suroviny /plazmy séra) přes přípravu hrubě...

Vyvrtávací hlava pro vyvrtávání dlouhých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236991

Dátum: 01.10.1986

Autori: Netek František, Schindler Rudolf

MPK: B23B 41/02

Značky: hlava, vyvrtávací, dlouhých, vyvrtávání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stavitelnost průměru vyvrtávací hlavy, čímž se dosáhne značných úspor pořizovacích nákladů a ztrátových časů. Uvedeného účelu se dosáhne řešením podle vynálezu, sestávajícím z tělesa (l), opatřeného drážkou (4) pro vložení nosiče (5), který je z vnější boční strany opatřen vybráním pro nožový držák (10) řezné destičky (15) k vyvrtáváni, kde v protilehlé straně je vytvořeno vybrání pro vložení podložky (12), opatřené otvorem...

Plechová kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236990

Dátum: 01.10.1986

Autori: Charvát Jaroslav, Hamrla Jiří, Macek Milan

MPK: H02K 9/02, H02K 5/04

Značky: plechová, kostra, stroje, točivého, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra elektrického stroje točivého, mající na svém vnějším obvodě vytvarována podélná chladicí zebra slisovanými průhyby plechu, je pevně obepnutá zděřemi uspořádanými v radiálních rovinách, buď v aretačních zahloubeních vytvořených na vrcholcích žeber, a nebo v otvorech ve stěnách žeber. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti při výrobě kostry, snížení zmetkovitosti, dané snížením počtu svárů, případně snížení hmotnosti...

Brzdicí a unášecí zařízení, zejména pro spřádací a skací vřetena textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236989

Dátum: 01.10.1986

Autori: Škoda Alois, Hanousek Alois

MPK: D01H 7/22

Značky: skací, spřádací, brzdící, unášecí, zejména, textilních, vřetena, strojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdicího a unášecího zařízení, zejména pro spřádací a skací vřetena textilních strojů, obsahujícího brzdicí čelisti vnitřního přeslenu, který je upevněn na dříku vřetene a vnější přeslen otočně uložený na vnitřním přeslenu, přičemž krouticí moment je z vnějšího na vnitřní přeslen přenášen kuželovou spojkou, která obsahuje axiálně přesuvný náboj. Na náboji spojky je upevněn brzdicí kroužek, opatřený ovládací přírubou s kuželovou...

Dvouplášťová střecha, zejména pro obytné budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236988

Dátum: 01.10.1986

Autori: Šlancar Ludvík, Novák Ladislav, Cihelka Pavel, Klíma Jaromír, Šafek Miroslav

MPK: E04B 7/02

Značky: zejména, dvouplášťová, obytné, střecha, budovy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření dvouplášťové střechy na velmi členitém půdorysu, kde nelze provádět známé způsoby při velké úspoře stavebních hmot, energie a pracnosti. Uvedeného se dosáhne střechou, jejíž horní plášť je tvořen deskami uloženými na nosné prostorové konstrukci, tvořená tyčovými prvky, jejichž výška se alespoň od obvodu budovy snižuje směrem k střešní vpustí, přičemž desky sestávají z nejméně tři lišt, umístěných v odstupech od sebe...

Izolační hmota pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 236987

Dátum: 01.10.1986

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 43/12

Značky: hmota, stavebnictví, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o hmotu, která má tepelně izolační, zvukově izolační a protipožární účinky. Je složena z porézního plniva, vláken, disperzního pojiva a vodného roztoku organického zahušťovadla. Lze ji na konstrukce aplikovat běžnými technologiemi ručními i stříkáním. Bližší podrobnosti o jejím složení jsou charakterizovány v příkladech jejího konkrétního provedení.

Jistící zařízení, zvláště drtiče obtížné dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236986

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hájek Jaroslav, Žižka Bohumil

MPK: B02C 18/00

Značky: zařízení, jistící, zvláště, dělitelných, obtížně, materiálů, drtiče

Zhrnutie / Anotácia:

Jistící zařízení je určeno zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů se statorovými noži uspořádanými na výkyvném bloku. Výkyvný blok je tvořen samostatně uloženými nosiči statorových nožů, z nichž každý je pevně spojen s pojistkou uchycenou ke skříni drtiče.

Výlevka pro odlévání tavenin kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236985

Dátum: 01.10.1986

Autori: Böhm Valter, Piegza Zbygněv

MPK: B22D 35/04, B22D 41/08

Značky: odlévání, kovů, tavenín, výlevka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je omezení vlivu změny ferrostatického tlaku tavenin kovů a zarůstání nebo vytavování výlevek během odlévání na licí rychlost, a jim zajištění zrovnoměrnění licí rychlosti v průběhu odlévání kovů. Uvedeného účinku se dosáhne stupňovitě nebo plynule se zmenšující velikostí průřezu výtokového kanálu výlevky po jeho výšce, přičemž největší průřez výtokového kanálu výlevky je na vtokové straně.

Zapojení pro převod nesymetrického vztažného biimpulsního kódu na kód bez návratu k nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 236984

Dátum: 01.10.1986

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

MPK: H03K 13/24

Značky: vztažného, návratu, zapojení, kódu, biimpulsního, nesymetrického, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro převod nesymetrického vztažného biimpulsního kódu na kód bez návratu k nule - NRZ zejména ve vstupních obvodech zařízení s číslicovým přenosem informací. První monostabilní obvod (Ml) překlápí na kladné hrany vstupního signálu, druhý monostabilní obvod (M2) překlápí na záporné hrany vstupního signálu. Oba monostabilní obvody (M1, M2) mají časovou konstantu 0,75 taktovacího intervalu T. Výstupní signály z obou...

Způsob zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236983

Dátum: 01.10.1986

Autori: Czerný Jiří, Šmíd Jaroslav, Neuhäusl Emil

MPK: C08J 7/08, C08L 23/30

Značky: výrobků, termoplastů, zvyšování, způsob, tvářených, houževnatostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob až několikanásobného zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů pro jejich zlepšené využití zejména v technické aplikační praxi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky z termoplastů se zahřívají ve zvenku působícím oxidačním prostředí za spolupůsobení kovových katalyzátorů přítomných v polymerních výrobcích při teplotách od 30 do 300°C po dobu od 5 sekund do 50 hodin.

Zapojení integrátoru časového průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236982

Dátum: 01.10.1986

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03F 3/50

Značky: integrátoru, zapojení, časového, průběhu, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je kompenzovat nežádoucí svodové proudy elektrolytických kondenzátorů v zapojení integrátoru. Uvedeného účelu je dosaženo tím, ze na vstup integračního odporu (l) je připojen napěťový signál, který je integrován. Výstup integračního odporu (l) je připojen jednak na první elektrolytický kondenzátor (2), jednak na druhý elektrolytický kondenzátor (3), a jednak na vstup zesilovače (4). Druhá elektroda prvního elektrolytického...

Zapojení měřiče permeability

Načítavanie...

Číslo patentu: 236981

Dátum: 01.10.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: zapojení, permeability, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče permeability materiálu a řeší problém měření magnetické permeability elektricky vodivého materiálu využitím skinefektu. Měřený materiál je protékán střídavým proudem. K vyhodnocování je pak využit časový průběh úbytku napětí na vodiči. Měřič permeability je použitelný pro měření permeability elektricky vodivého materiálu, zejména pro účely metalurgického výzkumu feritických ocelí.

Kryt elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236980

Dátum: 01.10.1986

Autor: Orság Jan

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

U krytu elektrických strojů, zvláště s pevně vymezenou spárou mezi kostrou a krytem, která je utěsněna pružně stlačitelným těsněním, se předpokládá vodivé spojeni krytu s kostrou elektrického stroje prostřednictvím upevňovacích šroubů. V tom případě však musí být mezi hlavami šroubů a krytem pružné podložky a už žádné další, např. obyčejné. V případech, kde toto uspořádání není z nějakého důvodu možné, např. při oválných otvorech pro upevňovací...

Zařízení pro zásyp spáry po kladeči trubkové drenáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 236979

Dátum: 01.10.1986

Autori: Zvánovec Jaroslav, Michal Jiří

MPK: E02B 11/00

Značky: kladecí, trubkové, spáry, zařízení, zásyp, drenáže

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obsyp drenážního potrubí humózní zeminou, je použit při provádění trubkové drenáže bezvýkopovou technologií. Vsypem ornice, nebo rozpojením humózní vrstvy lze dosáhnout vyšší hydrologické účinnosti drenážního potrubí s povrchovou vrstvou půdy. Lze ho použít při provádění melioračního detailu bezvýkopovou technologií. Účelem vynálezu je dopravit rotačním přihrnovačem zeminu nad drenážní potrubí. Celé zařízení sestává z radlice a...

Způsob regenerace kyselých roztoků používaných při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 236978

Dátum: 01.10.1986

Autori: Matoušek Pavel, Charvát Jiří, Tvrdek Jiří, Urbánek Ludvík

MPK: C01F 7/30

Značky: roztoku, hydrochemické, kyselých, způsob, těžbě, používaných, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je obnovení loužicí schopnosti roztoků oddělením rozpustných hlinitých solí. Současně se získává hliník ve formě průmyslově použitelné sloučeniny, kysličníku hlinitého. Uvedeného účelu se dosáhne iontovou výměnou hlinitých iontů za ionty hydroxoniové H30+ na kyselém měniči kationtů. Sorpční schopnosti katexu se obnovuji roztokem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 35 až 450 kg.m-3 .Ze získaného eluátu se zkoncentrováním...

Způsob přípravy kysličníku hlinitého ze směsné sraženiny hydroxidu hlinitého a síranu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236977

Dátum: 01.10.1986

Autori: Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří, Charvát Jiří, Matoušek Pavel

MPK: C01F 7/30

Značky: kysličníku, hlinitého, sraženiny, způsob, hydroxidů, přípravy, vápenatého, směsné, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je příprava kysličníku hlinitého ze směsné sraženiny hydroxidu hlinitého a síranu vápenatého. Uvedeného účelu se dosáhne loužením směsné sraženiny roztokem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 35 až 450 kg.m-3 . Získá se roztok chloridu hlinitého a po oddělení od pevné fáze síranu vápenatého se zkoncentrováním vylučuje krystalický chlorid hlinitý. Jeho tepelným rozkladem při teplotě 100 až 300°C vzniká kysličník hlinitý. Plynné...

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru svařovaného provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236976

Dátum: 01.10.1986

Autor: Píchal Miroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: tvaru, statoru, stroje, hranatého, svařovaného, kostra, elektrického, provedení

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru, svařovaného provedení, která se skládá ze tří konstrukčně samostatných částí, tj. magnetického samonosného jha a dvou svařovaných rámů kostry statoru. Každou s těchto částí lze vyrábět nezávisle na sobě třeba na jiném pracovišti. Po vložení časti magnetického samonosného jha do částí svařovaného rámu kostry statoru se tyto spojí v jeden celek.

Způsob vytváření návrhu vzorů, zejména textilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 236975

Dátum: 01.10.1986

Autor: Tříska Vlastimil

MPK: D06C 23/00

Značky: zejména, vytváření, textilních, způsob, návrhu, vzoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytváření návrhů vzorů, zejména textilních, určených převážně pro textilní tiskárny. Předměty, tvořící motivy vzorů, popřípadě motivy vzorů, vytvořené na průsvitném nebo průhledném plošném útvaru, se přenášejí jedno nebo vícenásobnou světelnou expozicí, kontaktně nebo projekcí na podložku, jejíž povrch je citlivý na světlo, načež se tato podložka chemicky zpracuje tak, aby výsledný exponovaný obraz se stal viditelný a dále už...

Způsob měření viskozity v tlakovém prostoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236974

Dátum: 01.10.1986

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 11/14

Značky: viskozity, provádění, způsobu, prostoru, měření, tlakovém, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob měření viskozity v tlakovém prostoru a zařízení k provádění tohoto způsobu. K měření je využito rotačního viskozimetru. Při měření je ze stejnosměrného elektrického motoru snímán odporový moment působící na míchadlo rotující v měřené vsazce v tlakovém prostoru. Stejnosměrný elektricky motor při, provozu pracuje za stejného tlaku, jako tímto poháněné míchadlo. Zařízení pro měření viskozity podle vynálezu je tvořeno míchadlem...

Zařízení k vynášení materiálu z předehřívače zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236973

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, předehřívače, vynášení, zrnitého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem zjednodušení výhrabu předehřívače jsou shrnovače (5) uchyceny na otočném víku dávkovací komory (l). Otočné víko dávkovací komory (l) je provedeno ze segmentů (2).

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementrářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236972

Dátum: 01.10.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: cementrářského, chlazení, zrnitých, zařízení, zejména, slínku, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílit výrazného snížení ztrát tepla u chladičů cementářského slínku a tím výrazného snížení spotřeby tepla pro výpal slínku Svislá šachta kruhového průřezu, propojená v horní části s výpadovým koncem rotační pece, je ve spodní části opatřená roštem ( 4) ve tvaru kruhového mezikruží, složeným z pevných roštnic, upevněných na soustavě pevných radiálních nosníků (5), dělících rošt (4) radiálně na sekce a ve svém průsečníku v...

Zapojení elektronického ovládání silového stykače k odvedení stejnosměrného bludného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236971

Dátum: 01.10.1986

Autor: Badouček Jiří

MPK: H01H 1/58

Značky: silového, zapojení, stykače, elektronického, stejnosměrného, ovládání, odvedení, bludného, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronického ovládání silového spínače k odvedení stejnosměrného bludného proudu z kovového úložného zařízení, například kovových potrubí, umístěných v blízkosti kolejových elektrických trakcí. Podstatou vynálezu je, že úložné zařízení je spojeno s prvním vstupem prvního diferenciálního zesilovače a s prvním vstupem druhého diferenciálního zesilovače, přičemž druhý vstup prvního diferenciálního zesilovače je spojen...

Regulátor bohatosti směsi zvláště karburátorů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236970

Dátum: 01.10.1986

Autor: Dvořáček Karel

MPK: F02M 7/06

Značky: spalovacích, zvláště, bohatosti, karburátoru, motorů, regulátor, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru bohatosti směsi zvláště pro spalovací motory. Podstata regulátoru spočívá v tom, že obsahuje podtlakovou komoru a vyrovnávací komoru, mezi kterými je uspořádána membrána spojena s průtokovým elementem přídavného vzduchu přičemž do podtlakové komory ústí přípojka zapojená na sací potrubí spalovacího motoru a vyrovnávací komora je opatřena vstupní koncovkou napojenou na atmosféru a výstupní koncovkou napojenou na sací...

Zařízení pro ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236969

Dátum: 01.10.1986

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/04

Značky: řepy, zařízení, ořezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnoměrnému ořezávání řepných bulev při jejich současném zvednutí ze země. Na držáku uchyceném k rámu, jsou upravena zvedací křídla řepných bulev. Nad mimi je uspořádán omezovací doraz, uložený na hřídeli, která je upravena za zvedacími křídly . Pod omezovacím dorazem je uspořádán ořezávací nůž a na nej navazuje obloukový zvedací skluz skrojků.

Zařízení pro kontinuální coulometrické měření koncentrace oxidovatelných látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236968

Dátum: 01.10.1986

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/42

Značky: měření, oxidovatelných, coulometrické, látek, plynech, kontinuální, koncentrace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro kontinuální coulometrické měření koncentrace oxidovatelných látek, například oxidu siřičitého nebo sirovodíku v plynech, vhodné zejména k měření stopových koncentrací těchto látek v ovzduší. Zařízeni obsahuje potenciostat a elektrolyzér s indikační anodou, katodou a bezproudovou elektrodou. Všechny elektrody jsou ponořeny v elektrolyzéru do společného elektrolytu, cirkulujícího vodného roztoku elementárního...

Dávkovač na aplikaci granulovaných herbicidních přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236967

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jura Stanislav, Glomb Vladimír, Klokočníková Oldřiška

MPK: A01M 21/04

Značky: aplikaci, herbicidních, přípravků, dávkovač, granulovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti chemizace v lesním hospodářství. Řeší problém aplikace granulovaných herbicidních přípravků pro ničení buřině kolem lesních kultur. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na zásobník herbicidního přípravku tvaru otevřeného komolého kužele je napojeno jednak dávkovací zařízení tvořené děrovaným dnem zásobníku a alespoň jedním děrovaným kroužkem tvaru mezikruží spojeného s ovládací rukojetí, jednak rozvaděč ve formě pláště...

Zapojení náhonu průmyslového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236966

Dátum: 01.10.1986

Autor: Folk Petr

MPK: D05B 69/10

Značky: průmyslového, stroje, zapojení, šicího, náhonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší úsporu elektrické energie v šicích dílnách. Úspory se dosahuje tím, že elektromotor (5) šicího stroje spina pomocí třífázového výkonového spínače (4), ovládaného mikrospínačem (3) pouze na dobu vlastního sešití materiálu. K sepnutí a rozepnutí elektrického obvodu elektromotoru (5) dochází časově velmi krátce před sepnutím a rozepnutím mechanické spojky (7) stroje. Vzhledem k velké setrvačnosti otáčení rotoru elektromotoru (5) a...

Forma pro tváření vstřikovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236965

Dátum: 01.10.1986

Autori: Vilím Otakar, Hubík Zdeněk, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Svoboda Pavel, Kongarov Georgij Semjonovič, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Taťána, Galle Alexandr Robertovič

MPK: B29C 1/14

Značky: forma, vstřikovaných, výrobků, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro tváření výstřiků z tekoucích ve formě ztužujících materiálů, které se ve formě ztužují, tj. kde po nástřiku probíhá vulkanizace, síťování nebo prodlužování a vytváří se termoset nebo termoplastu s vyšší teplotou tavení než má nastříknutá tekutina. Účelem řešení je, aby pro tvarování určitých geometrických tvarů byl odbourán rozvětvený a složitý vtokový systém, který při hromadné výrobě drobných předmětů představuje...

Způsob připojení elektromechanického měniče na element halogenidu jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236964

Dátum: 01.10.1986

Autori: Barta Čestmír, Klíma Miloš, Novák Jiří, Košťál Emil

MPK: H02M 1/00

Značky: jednomocné, měniče, halogenidů, element, způsob, elektromechanického, rtuti, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie připojení elektromechanického měniče na element halogenidu jednomocné rtuti difuzí kovových vrstev. Jeho podstata spočívá v tom, že se na povrch halogenidu jednomocné rtuti nanese alespoň jedna vrstva halogenidu dvojmocného prvku, s výhodou napařením, jež se následně opatří kovovou vrstvou.

Regulační obvod pro rovnoměrné zatížení paralelně spojených zdrojů napětí s impulzní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236963

Dátum: 01.10.1986

Autor: Hoder Karel

MPK: G05F 1/15

Značky: paralelně, napětí, regulační, stabilizaci, zatížení, spojených, impulzní, obvod, zdrojů, rovnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního obvodu pro rovnoměrné zatíženi paralelně spojených zdrojů napěti s impulsní stabilizací. Regulačním obvodem podle vynálezu jsou odstraněna dřívější složitá zapojení regulačních obvodů, která vyžadovala pomocná napájecí napěti. Regulační obvod podle vynálezu spočívá v zapojení proudového transformátoru, svým primárním vinutím do obvodu mezi vstupní, svorku skupiny stabilizátorů a vstup napětí s impulsní stabilizací,...

Sklo pro výrobu lithyalinového dekoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236962

Dátum: 01.10.1986

Autor: Voříšek Petr

MPK: C03C 3/30

Značky: lithyalinového, dekoru, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru užitkového dekorativního skla a řeší problém složení skla k výrobě lithyalinového dekoru. Sklo obsahující v hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého, 0,4 až 26 % oxidu sodného a/nebo draselného, dále 0,1 až 10 % oxidu železitého a 0,1 až 10 % oxidu měďnatého. Dále sklo může obsahovat jednotlivé nebo v kombinaci v daných rozmezích složení také oxid olovnatý, barnatý, boritý, hlinitý hořečnatý, vápenatý,...

Zařízení pro získávání vzorků úsad a nečistot z minerálních olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236961

Dátum: 01.10.1986

Autori: Burda Karel, Bajorek Radomír

MPK: B01D 29/04

Značky: olejů, nečistot, vzorků, zařízení, získavání, minerálních, úsad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro získávání vzorků úsad a nečistot z minerálních olejů a je určen zejména pro laboratoře a zkušebny minerálních olejů. Zařízení pro získávání vzorků úsad a nečistot z minerálních olejů sestávající z válcové nádoby opatřené odnímatelným víkem přívodem tlakového plynného media ve své horní části a filtrem pozůstávajícím z kovového sítka a filtračního papíru uložených v dolní části vnitřního prostoru válcové nádobky se...