Archív za 1985 rok

Strana 84

Zapojení okruhu, pracujícího jako chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224737

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dvořák Zdeněk, Šmíd Vladimír, Petrák Jiří, Jeremenko Dimitrij Nikolajevič

Značky: zapojení, chladicí, čerpadlo, zařízení, okruhu, pracujícího, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení okruhu, pracujícího pro chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo, kde výstup výparníku je přes ejektor propojen s turbokompresorem, jehož výstup je zaveden do kondenzátoru, vyznačující se tím, že výstup turbokompresoru (5) je přes trojcestný ventil (7) jednak zaveden do kondenzátoru (9) a jednak do směšovače (8), do něhož je rovněž přes další trojcestný ventil (10) zaústěn vstup kapaliny z kondenzátoru (9), přičemž výstup směšovače (8),...

Způsob přípravy zplyňovací směsi pro tlakové zplyňování tuhých anebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224736

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří

Značky: tlakově, zplyňování, směsi, anebo, palív, způsob, tuhých, přípravy, kapalných, zplyňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy zplyňovací směsi pro tlakové zplyňování tuhých nebo kapalných paliv s obsahem vodní páry a/nebo vzduchu a/nebo kyslíku a/nebo kysličníku uhličitého, vyznačený tím, že příprava zplyňovací směsi probíhá v reaktoru, kam se přivádí vzduch a/nebo kyslík a/nebo kysličník uhličitý a voda, nebo vodní pára a voda, přičemž se do reaktoru, ve kterém je tlak nižší než tlak vyráběného surového plynu, přivádí předehřátá voda o teplotě nejméně...

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy s počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224735

Dátum: 01.08.1985

Autor: Král Václav

Značky: obsluhy, počítačem, funkční, klávesnice, programovatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy a počítačem, vyznačující se tím, že ke vstupu počítače (l) jsou připojeny informační výstupy kodéru (2) a výstup (5) hodinového impulsu kodéru (2), přičemž funkční tlačítka (3) jsou připojena mezi vstupy kodéru (2) a paralelní výstupy první skupiny (4) posuvných registrů, když sériové i hodinové vstupy první skupiny (4) posuvných registrů jsou připojeny k výstupu počítače (l).

Způsob výroby dithioničitanu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 224734

Dátum: 01.08.1985

Autori: Eisler Jan, Novotný Petr

Značky: dithioničitanu, způsob, zinečnatého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dithioničitanu zinečnatého reakcí vodné suspenze zinkového prachu s oxidem siřičitým, vyznačený tím, že po zreagování 75 až 99,5 % hmotnosti původně přítomného zinkového prachu se reakce zastaví, zbylé částice zinkového prachu se oddělí a vrátí k opětovné přípravě vodné suspenze.

Zařízení pro kontrolu napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224733

Dátum: 01.08.1985

Autori: Nedoma Jiří, Záruba-pfeffermann Jan, Petřík Miloš, Novotná Eva, Skála Bohuslav, Kačerovský Jaromír

Značky: hornín, napjatosti, zařízení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu napjatosti hornin odvrtávací metodou, vyznačené tím, že sestává z měrné sondy, opatřené strunovými tenzometry, tvořícími hrany čtyřstěnu, jehož základnu tvoří příčné tenzometry (l), které jsou ukotveny v hlavách (3), jež jsou podélnými tenzometry (2) spojeny s vrcholovou čelní hlavou (4), a v této měrné sondě jé zasunuta a s ní, například magneticky, spojena jehlanovitá zálivka (15), upevněná, zejména otočně, na tyči (11)...

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224732

Dátum: 01.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: systému, přerušení, zapojení, režimu, testování, mikropočítačového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro testování mikropočítačového systému v režimu přerušení vyznačující se tím, že pátý konektor (24) je volitelně spojen s druhým konektorem (18), přičemž třetí svorka (182) druhého konektoru (18) je spojena a první svorkou (240) pátého konektoru (24), čtvrtá svorka (183) druhého konektoru (18) je spojena s druhou svorkou (241) pátého konektoru (24), třetí svorka (242) pátého konektoru (24) je spojena s výstupem (220) druhého...

Zapojení datových obvodů rychlé vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224731

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: datových, zapojení, pamětí, vyrovnávací, rychle, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení datových obvodů rychlé vyrovnávací paměti vyznačené tím, že výstup (151) prvního vysílače dat (15) je prostřednictvím první přímé datové sběrnice (5) spojen se vstupem prvního vstupního registru (6), jehož výstup (61) je spojen s prvním vstupem pomocného datového multiplexoru (13) a se vstupem prvního datového registru (8), jehož výstup (81) je spojen s prvním vstupem prvního datového multiplexoru (10), přičemž výstup (141) druhého...

Vypínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224730

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jiruše Jaroslav, Drlík Vladimír

Značky: zařízení, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vypínací zařízení umožňující vypnutí tiskového stroje při nesprávném dopravování potiskovaných archů, vyznačující se tím, že na hřídeli (l) natáčivě uložené v bočnicích (3, 4) tiskového stroje je uchyceno nejméně jedno čidlo (2), umístěné proti směru dráhy (10, 11) dopravy archů, přičemž na jednom konci hřídele (l) je upevněn ovládací kotouč (5) opatřený vybráním (6), do kterého zapadá kladička (7) ovládacího spínače (8), který je uchycen na...

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224729

Dátum: 01.08.1985

Autori: Sehnal Miroslav, Gabzdyl Karel, Buček Ernest, Hadrava Josef

Značky: svislého, pracovní, důlního, díla, údržbu, plošina, přídavná

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla, vyznačená tím, že je tvořena základním tělesem (l) výsuvně uloženým na podložných lištách (5) a pod vodicí konstrukcí (6) na straně (10) těžní nádoby (9), které je opatřeno na jedné čelní straně zarážkou (4) pro omezení délky maximálního vysunutí a na druhé čelní straně spojeno závěsy (3) s odklopnou částí (2), přičemž v základní poloze je přídavná pracovní plošina zajištěna proti...

Útková zarážka kontrolující přenos útku ke tkací rovině u více prošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224728

Dátum: 01.08.1985

Autori: Musil Petr, Dubánek Jan

Značky: tkacích, prenos, tkací, rovině, útku, kontrolující, prošlupních, více, útková, strojů, zarážka

Zhrnutie / Anotácia:

Útková zarážka kontrolující přenos útku ke tkací rovině u víceprošlupních tkacích strojů s postupujícími zanašeči vlnitým prošlupem, jejichž dráha je určena pevným paprskem s dolním a horním vedením zanašečů, kterážto zarážka je ovládána elektrickým snímačem nacházejícím se ve spínacím prostoru ohraničeném isolačními pruhy, přičemž spínací prostor jako celek obklopuje isolační potah horního vedení, vyznačená tím, že isolační pruhy (11), které...

Zařízení k omezení nečistot zanášených do tkacího prostoru zanášecími prostředky ze zanášecí dráhy k vytvářené tkanině na víceprošlupních tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224727

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jirásek Josef, Kovář Stanislav, Musil Petr

Značky: zanášecí, tkacích, tkanině, víceprošlupních, zařízení, tkacího, zanášených, omezení, strojích, prostředky, dráhy, zanášecími, vytvářené, prostoru, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k omezení nečistot zanášených do tkacího prostoru zanášecími prostředky ze zanášecí dráhy k vytvářené tkanině na víceprošlupních tkacích strojích s dávkovacími jednotkami, rotačním paprskem a za sebou postupujícími vlnitými prošlupy, do nichž je útek ukládán procházejícími zanašeči, vyznačené tím, že v oblasti nekonečné dráty (18) zanašečů (1) a dráhy (2) dávkovacích jednotek (3) jsou umístěny ochranné a čistící prostředky, sestávající...

Způsob izolace ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224726

Dátum: 01.08.1985

Autori: Toman Jaromír, Pscheidt Jiří

Značky: izolace, způsob, ergosterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace ergosterolu ze směsi sterolů získané získané z hydrolyzovaného droždí extrakcí organickým rozpouštědlem a buď přímým oddestilováním tohoto rozpouštědla, nebo krystalizací po částečném zahuštění z extraktu, nebo oddestilováním rozpouštědla z matečných louhů po této krystalizaci, vyznačující se tím, že se ke směsi sterolů přidá 2 až 20násobné množství alkoholu C4 až C5, s výhodou C4, nebo acetonu s voda, jejíž množství se pohybuje...

Způsob výroby houževnatého polypropylenu na jednošnekovém vytlačovacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 224725

Dátum: 01.08.1985

Autori: Volfová Eva, Ottis Jiří, Chládek Jaromír, Frank Jiří, Šabat René

Značky: výroby, houževnatého, vytlačovacím, způsob, polypropylénu, stroji, jednošnekovém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby houževnatého polypropylenu na jednošnekovém vytlačovacím stroji vyznačený tím, že granulovaný polypropylen se mísí v právní fázi s kaučukovým modifikátorem a dalšími aditivy v sypkém stavu ve dvoukuželovém misiči při okolní teplotě a výsledná homogenní směs se ve druhé fázi plynule dávkuje do jednošnekového vytlačovacího stroje opatřeného dvoustupňovým šnekem a kompresním poměrem 2,0 až 4,0 v prvním stupni a 1,5 až 3,0 ve druhém...

Netkaný filtrační útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 224724

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dostál Jiří, Štangl Jaroslav, Kühnel Vlastislav, Skokanová Zdena, Prudilová Marcela, Kučera František

Značky: útvar, netkaný, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

1. Netkaný filtrační útvar určený zejména pro jednorázovou ochranu dýchadel proti obtěžujícím a fibroplastickým aerosolům, popřípadě proti radioaktivním aerosolů, sestávající nejméně ze dvou vrstev o rozdílné filtrační nebo sorpční účinnosti, vyznačující se tím, že alespoň jedna vrstva obsahuje příměs anorganických plnidel na bázi křemičitanů nebo hlinitanů anebo alespoň jedna vrstva je tvořena netkanou textilní vrstvou obsahující organická...

Otočné rozváděcí víko řídící hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224723

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šeda Luděk, Urban Antonín, Kraus Miloslav, Toninger Karel

Značky: hlavy, tlakových, rozváděcí, zejména, cukrovarnických, víko, kontinuálních, řídící, otočné, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rozváděcí víko řídicí hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických, kde řídicí hlava je opatřena pohonem, skříni statoru hlavy se vstupními otvory filtrátu, rozvodovým kanálem zpětného proplachu a přívodním hrdlem zpětného proplachu, sběrným kanálem kalného podílu filtrátu s odběrovým hrdlem kalného filtrátu s třecí vložkou na které je umístěno otočné rozváděcí víko s nad ním je opěrná konstrukce, pevně spojená se skříní...

Zařízení k broušení tvarového ozubení u brusek na ozubení s brousicím šnekem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224722

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pešek Bedřich, Pražský Bořivoj

Značky: brousicím, ozubení, broušení, brusek, zařízení, tvarového, šnekem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení tvarového ozubení u brusek na ozubení s odvalovacím brousicím šnekem, kde nástrojovou část brusky tvoří brousicí vřeteník, upevněna saních svisle posuvných na stojanu, který je podélně posuvný na loži, vyznačující se tím, že k loži (23) je připevněna matice (22), kterou prochází šroub(21), na jehož jednom konci a na stojanu (9) jsou umístěny kontakty spínače (10) a na druhém konci šroubu (21) je uloženo těleso (l8), na němž...

Náhon diferenciálu obrobku u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224721

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: broušení, kotoučem, brousicím, obrobků, ozubení, náhon, šnekovým, diferenciálu, brusek

Zhrnutie / Anotácia:

1. Náhon diferenciálu obrobku u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem s podélně posuvným stojanem, na němž jsou umístěny svislé posuvné saně vřetene brousicího kotouče, vyznačující se tím, že k svislým saním (l) vřetene brousicího kotoučen je připevněno táhlo (2) s ozubeným hřebenem (3) zabírajícím s ozubeným kolem (4), které je neotočně ale s možností podélného posuvu uloženo na hřídeli (6), jejíž druhý konec je...

Mobilní sušička

Načítavanie...

Číslo patentu: 224720

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafek Miroslav, Peterka Milan, Šafková Ludmila, Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela

Značky: mobilní, sušička

Zhrnutie / Anotácia:

l. Mobilní sušička, vyznačená tím, že sestává za dvou půlkruhových stěn (l, 1'), z nichž pevná stěna (l) je topná s druhá stěna (l) je posuvná, která je na vnitřní straně opatřena reflexní vrstvou (10) a osazena mezi vodicí profily (2), přičemž topná stěna (l) má u svislých hran umístěny otvory (4) pro upevnění sušicích roštů (5) s v dolní části odkapovou mísu (6), připevněnou péry (7) k vodicímu profilu (2) tak, že mezi vodicím profilem (2) a...

Uzavřená zápustka pro dvoupolohové kování dutých výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224719

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malůšek Stanislav

Značky: kovaní, dutých, výkovků, uzavřená, dvoupolohové, zápustka

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavřená zápustka pro dvoupolohové kování dutých výkovků ve tvaru kroužku, zejména na klikových lisech, vyznačená tím, že buď na předděrovacím výstupku (6), nebo na průtlačníku (4) je vytvořena nejméně jedna kompenzační drážka (8), jejíž hloubka (H) přesahuje šířku (P) .

Zapojení pro sdruženou signalizaci výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224718

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šátek Zdeněk, Richter Miloslav

Značky: výtahu, signalizaci, zapojení, sdruženou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro sdruženou signalizaci výtahu, vyznačené tím, že výstup obvodu směru jízdy 8 spolu s výstupem řadiče 9 je připojen na vstupy obvodu záznamu volby 7, jehož výstup spolu s výstupem obvodu polohy kabiny 6, na jehož vstup je také připojen výstup řadiče 9, je propojen se vstupy porovnávacího obvodu 4, jehož výstup je propojen přes čítač 2 se vstupem displeje 1, k němuž je také připojen výstup přepínače, k jehož vstupům je připojen jednak...

Směs na bázi oligokarbonátmethakrylátů k utěsnění a stmelení spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224717

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vorobjeva Ljudmila Alexejevna, Borodkin Alexandr Alexandrovič, Krukovskaja Naděžda Ilinična, Popova Galina Leonidovna, Drozdova Galina Pavlovna, Stoljar Arkadij Davidovič, Gavrjušenko Nikolaj Sviridovič, Šaškova Valentina Trofimovna

Značky: bázi, spojů, stmelení, oligokarbonátmethakrylátů, utěsnění, směs

Zhrnutie / Anotácia:

1. Směs na bázi oligokarbonátmethakrylátů k utěsnění a stmelení spojů, obsahující bis-(5-methyl-3-terc.butyl-2-oxyfenyl)methan, ferrocen, benzoylperoxid, vyznačující se tím, že sestává ze dvou dílčích, z nichž jedna obsahuje 0, 148 až 4, 8 hmotnostních dílů benzoylperoxidu, 0, 7 a 19, 0 hmotnostních dílů kopolymeru butylmethakrylátu s amidem kyseliny methakrylové a 100 hmotnostních dílů organického rozpouštědla, a druhá obsahuje 100...

Přídavné upínací zařízení frézek konců šroubů a jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224716

Dátum: 01.08.1985

Autori: Karlík Božek, Valeš Václav, Bulant Zdeněk

Značky: jiných, zařízení, konců, šroubu, strojů, frézek, upínací, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

1. Přídavné upínací zařízení frézek konců šroubů a jiných strojů umožňující upínání šroubů, čepů a jiných podobných součástí určených k dalšímu třískovému opracování na hlavě či pod hlavou, na dříku, dále zhotovování jednotlivých zápichů nebo drážek i drážek podélných zhotovovaných vtlačováním na válcovém obvodu součásti, a to vždy nad upínacím zařízením, které je upevněno na hřídeli stroje, pro zajištění rotačního i vertikálního pohybu,...

Způsob konzervace krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224715

Dátum: 01.08.1985

Autori: Adamovský Zdeněk Ing, Přikryl Jaroslav, Beštová Jana, Jakobe Petr Csc, Skalický Luděk

Značky: konzervace, krmiv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konzervace krmiv přídavkem konzervačního přípravku na bázi formaldehydu, vyznačující se tím, že se jako konzervační prostředek použije produkt reakce 1 molu formaldehydu s 0, 2 až 2 moly amoniaku a/nebo amoniaku ve formě amonných solí anorganických a/nebo organických kyselin s obsahem 0, 1 až 6 molů anorganické a/nebo organické kyseliny a/nebo jejich solí s přítomnými dusíkatými bázemi, přičemž anorganickou kyselinou se rozumí kyselina...

Způsob výroby polyakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224714

Dátum: 01.08.1985

Autori: Glubiš Petr Andrejevič, Choma Michail Ivanovič, Kondratěnko Anatolij Borisovič, Chaber Nikolaj Vasiljevič

Značky: způsob, výroby, polyakrylamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyakrylamidu polymerací akrylamidu ve vodné, basickém roztoku o hmotnostní koncentraci 8 až 12 % akrylamidu, za spolupůsobení redox-systému, vyznačený tím, že se polymerace provádí za přítomnosti 0, 5 až 10 hmotnostních, vztaženo na celkovou reakční směs, vysoce disperzního kysličníku křemičitého, popřípadě vysoce disperzního modifikovaného kysličníku křemičitého, o měrném povrchu v rozmezí 100 až 400 m2/g, na jehož povrchu jsou...

Kotlové topeniště, zejména pro šachtové článkové kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224713

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kotal Karel

Značky: šachtové, topeniště, zejména, článkové, kotlové, kotle

Zhrnutie / Anotácia:

1. Kotlové topeniště, zejména pro šachtové článkové kotle, kde v topeništi je uspořádána nad roštěm vodorovně nejméně jedna prohrabovací přepážka, vyznačující se tím, že prohrabávací přepážka (1) je v topeništi (5) uložena otočně a spojena se zařízením (2) k vyvození jejího otočného pohybu.

Zařízení k měření poměrné spotřeby tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224712

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

Značky: měření, spotřeby, tepla, poměrné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření poměrné spotřeby tepla, zejména u ústředního vytápění, vyznačené tím, že sestává z čidla (l) pevné látky, například skla, ozářeného dávkou ionizujícího záření, uzavřeného v pouzdru (2) z tepelně vodivého materiálu, jehož jedna stěna je upravena pro styk s měřeným spotřebičem tepla pro přiložení na měření spotřebič a ostatní stěny jsou opatřeny uzavřeným tepelně izolujícím krytem (3) pro připevnění na spotřebič.

Rozpojovací hlava plnoprůřezového razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224711

Dátum: 01.08.1985

Autor: Lukeš František

Značky: rozpojovací, plnoprůřezového, stroje, razicího, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

1. Rozpojovací hlava plnoprůřezového razicího stroje, jejíž funkční část je opatřena rozpojovacími nástroji, vyznačená tím, že před každým rozpojovacím nástrojem (20) je na funkční části rozpojovací hlavy (10) plnoprůřezového razicího stroje upraven nosič (11) zdroje (30) zvýšeného pnutí rozpojované horniny, přičemž na obvodu rozpojovací hlavy (10) je upraven kalibrační rozpojovací nástroj (21).

Způsob frézování drážek kalibrů válců pro válcování betonářské oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224710

Dátum: 01.08.1985

Autor: Antal Jozef

Značky: betonářské, válců, frézování, válcování, kalibrů, způsob, drážek, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob frézování drážek kalibrů válců pro válcování betonářské oceli, výztuže, žebírkové oceli v požadovaném sklonu a vzájemné vzdálenosti mezi jednotlivými drážkami pomocí frézovacího nástroje, vyznačující se tím, že se do kalibru válce frézuje jednoduché nekonečné drážkování, kde se při druhém až n-tém ovíjení drážky rozmísťují mezi drážky již dříve vytvořené, až se při n-tém ovinutí vytvoří pravidelné drážkování, načež frézovací nástroj...

Stroj na sázení bulev řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224709

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlusik Peter

Značky: stroj, bulev, řepy, sázení

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sázení bulev řepy, u něhož se vybírají bulvy řepy ze zásobníku vertikálním dopravníkem s pružnými kasami, které nabírají řepu v jakékoliv poloze a dopravují ji do skluzu, vyznačující se tím, že na skluz (6) je připojen překlápěč (18), v jehož spodní části je uchycen vertikální pružný zásobník (7) ukončený dvojitým uzávěrem (13) spojeným s ozubenou tyčí (26), která zapadá do posouvače (8).

Způsob výroby alkalických solí 2-sulfonylethylesterů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224708

Dátum: 01.08.1985

Autori: Haumer Jaroslav, Krob Václav, Peterka Vlastimil, Šimůnek Jaroslav, Boušek Jaromír, Šmidrkal Jan, Čmolík Jiří, Skalský Jiří, Novák Jan, Kepl Jiří, Klecan Václav

Značky: 2-sulfonylethylesterů, karboxylových, solí, kyselin, výroby, alkalických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkalických solí 2-sulfonylethylesterů karboxylových kyselin obecného vzorce I R-COOCH2CH2S03M (I), ve kterém R značí alkyl- či alkenyl- skupinu a počtem uhlíkových atomů 8 až 22, a to s řetězci rovnými i rozvětvenými, M atom sodíku nebo draslíku, reakcí karboxylových kyselin obecného vzorce II R-COOH (II), ve kterém má R shora uvedený význam, sodné či draselné soli kyseliny 2-hydroxyethansulfonové za přítomnosti katalyzátoru,...

Montážní sekce ochranného pouzdra komínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224707

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tomáš Jiří

Značky: sekce, montážní, komínů, pouzdra, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní sekce ochranného pouzdra komínu, vyznačující se tím, že je vyzděna z tvarovek tvořících vrstvy (l, 4), z nichž spodní vrstva (l), která je užší nejméně o dvě tloušťky spodního opásání, má spodní opásání (2), a nahoře nad dalšími vrstvami (3) je horní vrstva (4), opatřené horním opásáním (5) s oky (8), kterými jsou provlečeny výztuhy (6), dole upevněné na spodním opásání (2) a nahoře zakončené oblouky (9).

Teleskopická soustava, zvláště pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 224706

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mašek Karel, Kupka František

Značky: soustava, lasery, teleskopická, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Teleskopická soustava, zvláště pro lasery s průměrem výstupního svazku 6 mm a zvětšení 5x, mající stavební délku menší než 60 mm a korekci vlnové aberace menší než 0,02?, přičemž objektiv teleskopické soustavy má relativní otvor nejméně 1 : 2 a sestává z dvoučočkového tmeleného členu a jednoduchého spojného členu a okulár je vytvořen jednoduchým rozptylným členem, vyznačený tím, že pro obrazové ohniskové vzdálenosti jednotlivých členů (l, 2, 3)...

Vrtací rameno pro mechanizované vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 224705

Dátum: 01.08.1985

Autor: Mareš Vladimír

Značky: rameno, mechanizované, vrtání, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtací rameno pro mechanizované vrtání obsahující pro docílení rovnoběžnosti zhotovovaných vrtů dvojice paralelogramů ve vzájemně kolmých rovinách a vybavené vrtacím ústrojím, vyznačené tím, že je tvořeno ovládacími válci (21) nosného ramene (20), jež jsou svými pístnicovými klouby (22) připojeny k nosnému ramenu (20), zatímco svými opěrnými klouby (23) jsou připojeny k paralelogramovým tyčím (24), přičemž nosné rameno (20) a obě...

Vytyčovací zařízení, zejména pro lyžařské tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 224704

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlů Miloš

Značky: zejména, zařízení, vytyčovací, tratě, lyžařské

Zhrnutie / Anotácia:

1. Vytyčovací zařízení, zejména pro lyžařské tratě, sestávající z brankové tyče pružně spojené s podstavcem pevně zakotveným v trati, vyznačující se tím, že k odstavci (4) je uchycen stativ (9), v jehož středu je vytvořen kloubový čep (11), na který dosedá výkyvný nástavec (12) brankové tyče (25), přičemž mezi stativem (9) a výkyvným nástavcem (12) je upravena stabilizační plocha (14).

Způsob trojrozměrného formování dílů obleků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224703

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lautenbach Peter, Sturtzel Horst, Hübner Helmut, Wolter Harry

Značky: trojrozměrného, obleků, dílů, způsob, formování

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob trojrozměrného tvarování dílů obleků, vytvořených zejména z textilních plošných útvarů, při němž se díly obleku slepují s vložkou, vyznačující se tím, že díly (1) obleku a také vložky (2), obsahující polymerní složky nebo celé vytvořené z polymerního materiálu a opatřené tavitelným lepidlem (3), se plošně a rovnoměrně ohřejí, až díly termoplasticky změknou a teplem tavitelné lepidlo (3) dosáhne viskózního stavu, načež se na za hřáté...

Způsob kontinuální detekce vad plošných transparentních útvarů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224702

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hladík Vladimír, Vejbor Petr, Hýbl Vlastimil, Jína Stanislav, Keprt Jiří

Značky: kontinuální, detekce, provádění, transparentních, útvaru, plošných, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální detekce vad plošných transparentních útvarů, např. textilií a fólií, jejich prosvětlováním intenzivním světelným svazkem vyznačující se tím, že se průchodem tohoto svazku plošným útvarem_vytváří difrakční obrazec, optickou filtrací se oddělí difragované světlo od světla přímo procházejícího a tyto dva světelné signály se převedou na signály elektrické, které se dále zpracovávají ve formě rozdílu, porovnávaného s napěťovým...

Způsob rafinace tavenin na bázi železa a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224701

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lingorski Nikola Angelov, Savov Peter Christov, Peev Vassil Georgiev, Valtschev Alexander Jordanov

Značky: rafinace, železa, provádění, bázi, způsob, tavenín, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob rafinace tavenin na bázi železa zahříváním a mícháním v reakční pánvi, vyznačeny tím, že ohřev taveniny je elektrický stejnosměrný ohřev a je provázen elektrochemickým odplyněním a odsířením.

Aerodynamické směšovací zařízení pro směšování složek palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215300

Dátum: 01.08.1985

Autori: Gordějev Alexandr Vasiljevič, Korenjak Nikolaj Kalistratovič, Babič Gennadij Vasiljevič, Bobrik Michail Jakovlevič, Beljajev Georgij Alexandrovič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Vološin Gennadij Andrejevič, Antoněnko Vladimír Fedorovič, Krikuněnko Anatolij Filipovič, Novikov Vasilij Vasiljevič, Galljamov Nail Ibragimovič

Značky: směsi, palivové, zařízení, směšovací, směšování, aerodynamické, složek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerodynamického směšovacího zařízení pro směšování složek palivové směsi, tvořeného válcovou vířivou komorou pro zviřování proudu plynových složek palivové směsi, zaváděného do ní alespoň jedním vstupním hrdlem, uspořádaným tangenciálně k její válcové ploše a umístěným u jedné její čelní stěny válcové vířené komory, a odváděného výstupním hrdlem, zabudovaným v druhé čelní stěně válcové vířivé komory koaxiálně s její válcovou...

Prípravok na ochranu štepencov viniča proti vysýchaniu a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215299

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kratochvíl Heřman, Hromádka Augustín, Tlumač Ján

Značky: štepencov, spôsob, prípravok, viniča, výroby, ochranu, vysýchaniu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na ochranu štepencov viniča proti vysýchaniu vyznačený tým, že pozostáva z makrokryštalických parafinických uhľovodíkov s bodom tuhnutia 58 až 60 °C a mikrokryštalických izoparafinických uhľovodíkov s bodom tuhnutia 55 až 58 °C v pomere 0,8 : 1,2 až 1,2 : 0,8.

Kruhový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 215298

Dátum: 01.08.1985

Autori: Košvanec Josef, Šámal Václav

Značky: rošt, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kruhového otočného roštu s nedělenou roštovou plochou, trychtýřovitě se svažující do středu roštu, kde je kruhový otvor pro odvod popela, který je vhodný pro spalování různého odpadového materiálu, jako hrubší odpad dřeva, zbytky umělých hmot, odpad z domácností, ale také méněhodnotných paliv jako rašelina, nízkovýhřevných hnědých uhlí s vysokým obsahem nespalitelných látek. V kruhovém otvoru uprostřed roštu je...