Archív za 1985 rok

Strana 75

Způsob přípravy dianrezolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219450

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jarolímek Přemysl, Filip Oldřich, Klátil Karel

Značky: dianrezolu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dianrezolu reakcí dianu s formaldehydem v molárním poměru 1 : 2 až 4 za přítomnosti hydroxidu alkalického kovu v molárním poměru k dianu 0,75 až 2 : 1 při teplotě v rozmezí 35 až 70 °C. Uspokojivého obsahu metylolových skupin (až 35,5 %) se dosáhne už po 2 až 5 hodinách reakce.

Chloridový rozmrazovací prostředek se směsným inhibitorem koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219449

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hlucháň Vít, Mostecký Jiří, Lohniský Jaroslav, Strnadová Věra, Vošta Jan, Pelikán Josef, Novotný Miloslav, Němcová Jitka

Značky: směsným, prostředek, koroze, rozmrazovací, chloridový, inhibitorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení prostředku, sloužícího k rozmrazování povrchu vozovek, který má omezený korozívní účinek vůči kovovým součástem motorových vozidel a příslušenství vozovek. Přípravek podle vynálezu má toto složení: 98,2 až 99,1 % hmot. chloridů alkalických kovů a/nebo chloridů kovů alkalických zemin, například chloridu sodného a hořečnatého, 0,5 až 0,8 % hmot. fosforečnanů alkalických kovů,...

Předexpoziční zařízení pro kinematografické filmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219448

Dátum: 15.08.1985

Autor: Večeřa Milan

Značky: předexpoziční, kinematografické, zařízení, filmy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technologickou úpravu bílých ploch u zkušebních televizních filmů na neselektivní podložce. Jeho podstata spočívá v tom, že přídavné osvětlovací zařízení, upravené pro zvukovou dráhu kopírovacích strojů 35 nebo 16 mm, exponuje filmovou surovinu před jejím zpracováním ve snímací kameře tak, že všechny tzv. televizní bílé plochy dosahují požadovanou hustotní úroveň (např. D = 0,3) s dostatečnou přesností a rovnoměrností po ploše....

Způsob přípravy Fe(III)-bis-(ansa-dioxy-diaminoisoindolino)-dioxy-diamino-diaza-cyklo- tetraisoindolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219447

Dátum: 15.08.1985

Autori: Černý Otakar, Šlosar Petr, Nečas Miroslav

Značky: přípravy, způsob, tetraisoindolinu, fe(iii)-bis-(ansa-dioxy-diaminoisoindolino)-dioxy-diamino-diaza-cyklo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa reakcí anhydridu kyseliny ftalové, močoviny, síranu železnatého a dusičnanu amonného tak, že se reakce provádí v prostředí organického rozpouštědla při teplotě 130 až 250 °C, za katalýzy molybdenanem amonným nebo oxidem molybdenovým v množství 0,05 až 0,4 % hmot. na ftalanhydrid.

Projekční soustava elektronového litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219446

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik

Značky: elektronového, litografu, projekční, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Tato soustava je určena k formování tvaru elektronového svazku emitovaného autoemisní katodou. Podstatou vynálezu je to, že střed formovacího systému, který sestává z vychylovacího ústrojí pro vychylování elektronového svazku, které je umístěno mezi dvěma navzájem stavitelnými formovacími clonami je určen křižištěm čočky uspořádané v ose elektronového svazku pod autoemisní katodou. Projekční soustava je určena pro elektronové litografy a jim...

Zapojení paměti malého počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219445

Dátum: 15.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: zapojení, pamětí, počítače, malého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - operační paměť. Zapojení řeší zvýšení stupně pozorovatelnosti zejména při oživování procesoru a paměti malého počítače. Řešení se dosahuje použitím statického paměťového modulu ve spojení se synchronizačními signály společné asynchronní komunikační sběrnice. Při zablokování vstupního synchronizačního signálu do adresujícího zařízení je možné zastavit styk na komunikační sběrnici, a lze tak provádět...

Zařízení pro odřezávání dutých tažených keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219444

Dátum: 15.08.1985

Autor: Široký Oldřich

Značky: odřezávání, výrobků, tažených, zařízení, keramických, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odřezávání dutých tažených keramických výrobků, které řeší dělení výrobku na předem stanovenou délku. Zařízení tvoří nosná část ve tvaru mezikruží upevněná vně taženého výrobku. Na ní je otočně uložena pohyblivá část opatřená nejméně jedním pevně uchyceným držákem s výkyvným ramenem, na jehož druhém konci je upevněn otočný odřezávací kotouček a otočná rolna, která se opírá o šablonu pevně spojenou s nosnou částí. Počet odřezávacích...

Zařízení pro odřezávání a zahlazování hran plochých tažených keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219443

Dátum: 15.08.1985

Autor: Široký Oldřich

Značky: tažených, keramických, odřezávání, výrobků, plochých, zařízení, zahlazování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odřezávání plochých tažených keramických výrobků, které řeší dělení taženého výrobku na požadovanou délku a zahlazování řezné hrany na lícní straně výrobku. Zařízení tvoří dvě zrcadlově uspořádané části, sestávající z držáku odřezávače, který je jedním koncem pevně uchycen v řezacím vozíku a na druhém konci je upevněn otočný odřezávací kotouček a výkyvná dvouramenná páka. Na konci jednoho ramene je upevněn otočný zahlazovací...

Způsob tisku přenosem za mokra textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 219442

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

Značky: celulózová, tisku, materiálů, obsahujících, vlákna, přenosem, způsob, mokra, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tisku přenosem za mokra textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna, při kterém se textilní materiál modifikuje kvartérními amoniovými sloučeninami v alkalickém prostředí, načež se přenosově potiskuje za mokra a dokončuje obvyklým sušením, praním a mydlením, vyznačující se tím, že kvartérní amoniové sloučeniny mají obecný vzorec kde K je číslo 1 nebo 2 n je číslo 1, 2 nebo 3 X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny Y...

Způsob provedení zatěžovací zkoušky podtlakem u nízkotlakových dvouplášťových stojatých nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 219441

Dátum: 15.08.1985

Autori: Anděl Vladimír, Nožička Břetislav, Exner Jindřich

Značky: způsob, zatěžovací, nízkotlakových, stojatých, podtlakem, provedení, nádrží, dvouplášťových, zkoušky

Zhrnutie / Anotácia:

Zkoušená nádrž se za účelem ověření bezpečnosti proti ztrátě stability uzavře při dosažení denního teplotního maxima. Zaslepí se všechny její otvory s výjimkou měřiče tlakové diference. K provedení zatěžovací zkoušky podtlakem se využije poklesu atmosférické teploty. Za poklesu teploty vzduchu uvnitř nádrže v závislosti na atmosférickém tlaku se provádí měření rozdílu tlaku atmosférického a tlaku uvnitř nádrže až do dosažení předepsaného...

Způsob výroby polymeru typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219440

Dátum: 15.08.1985

Autori: Petrů Vladimír, Konečná Věra, Konečný Dušan, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Čihák Pavel, Švarc Josef, Prokopec Ladislav

Značky: výroby, polymerů, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymeru emulzní polymerací dinylových monomerů za přítomnosti elastomerního latexu, při němž se za účelem zvýšení výsledného lesku polymeru dávkuje 30 až 65 % elastomerního latexu na začátku polymerace a zbývajících 70 až 35 % elastomerního latexu po zpolymerování 30 až 70 % monomeru.

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219439

Dátum: 15.08.1985

Autori: Drbohlav Jaroslav, Zeman Lubomír, Semler Miloslav Rndr, Bukvic Jan, Lidařík Miloslav, Jelínek Václav

Značky: hmota, elektrod, pouzdra, iontově, lisovací, selektivních

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmota pro pouzdra iontově selektivních elektrod, odolávajících agresívním organickým rozpouštědlům, jako acetonu, chloroformu, etanolu apod., připravovaná přetlačováním při 150 °C za 3 min, přičemž lisovací hmota sestává ze směsi epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 380 až 1500, kumaronindenové pryskyřice, tvrdidla na bázi aromatických diaminů, separátoru typu stearanu zinečnatého a plniva, jako je mletý křemen, azbest, nebo...

Skupinový diaprojektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219438

Dátum: 15.08.1985

Autor: Míka Bohumil

Značky: diaprojektor, skupinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší skupinový diaprojektor pro promítání několika diapozitivů pro audiovizuální a polyekránové programy tím, že souměrně kolem společného ventilátoru jsou umístěny výkyvné držáky s objektivem a štěrbinou pro rámeček diapozitivu, každému diapozitivu je přiřazen zdroj světla a společně všem držákům je přiřazeno ústrojí k požadovanému sklonu jejich optické osy vůči centrální ose diaprojektoru.

Vznášecí jednotka pro dopravu břemen pomocí polštáře tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 219437

Dátum: 15.08.1985

Autor: Röhrich Jindřich

Značky: vznášecí, pomocí, břemen, tlakového, media, jednotka, dopravu, polštáře

Zhrnutie / Anotácia:

Vznášecí jednotku podle vynálezu lze použít ve strojírenství, stavebnictví, dopravě, v zemědělství a všude, kde je zapotřebí přesouvat těžká břemena. Jako tlakového média lze výhodně použít vzduchu či vody. Její výhoda spočívá v jednoduchosti její konstrukce, která spočívá v desce, k níž je připevněna za svůj okraj plochá membrána obvodovým prstencem. Ve středu je plochá membrána uchycena k desce středovým kruhem. V mezikruží mezi vnitřním...

Zapojení dvou koncových spínačů s automatickou sebekontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219436

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: sebekontrolou, koncových, spínačů, automatickou, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dvou koncových spínačů s automatickou sebekontrolou jejich provozuschopného stavu, u něhož je vyloučen vliv jejich počáteční nesynchronnosti při jejich spínání. Zapojení podle vynálezu je vhodné k použití ve strojírenství všeobecně.

Způsob výroby rozměrných desek, zejména z vysoce legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219435

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šenkýř Rudolf, Jílek Ladislav, Bořík Václav

Značky: vysoce, zejména, rozměrných, legovaných, výroby, oceli, desek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby rozměrných desek, zejména z vysoce legovaných ocelí a jeho účelem je docílení výroby takových desek, jejichž hmotnost je větší než hmotnost dosud vyráběných ingotů těchto ocelí. Uvedeného účelu se dosáhne vykováním plochých výkovků z ingotů. Tyto výkovky, jenž jsou jednostranně osazené, se svými neosazenými plochami svaří a pak se po ohřevu kovají kovadly. Šířka a délka horního kovadla je rovná nejméně 60 %...

Nástroj na kování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219434

Dátum: 15.08.1985

Autori: Velísek Jiří, Kubát Tomáš, Jílek Ladislav

Značky: kroužků, nástroj, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nástroj na kování kroužků a jeho účelem je vyřešení výroby těchto kroužků při docílení jejich rovnoměrnějších rozměrů a rovnoměrněji protvářených konců. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením vybrání v pracovní části kovadla nástroje, jehož délka je rovna výšce výchozího vyděrovaného předkovku. Trn nástroje je válcovitý, případně jsou jeho krajní části osazeny.

Shrnovač sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219433

Dátum: 15.08.1985

Autori: Macek Zdeněk, Švec Jaroslav

Značky: sypkého, shrnovač, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká shrnovače sypkého materiálu pro pásové dopravníky, například pro zauhlovací dopravníky v kotelnách a řeší uložení čisticích stíračů na rámu shrnovače. Na pohyblivém rámu shrnovače jsou za shrnovacím stíračem ve směru dopravy nasazeny čisticí stírače s pružnými vložkami, které se opírají o dopravní pás. Pro zlepšení funkce jsou čisticí stírače uloženy na rámu nezávisle a pružně pomocí tlačných pružin a šroubů s maticemi, které...

Komplexní heterogenní katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219432

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav, Kroupa Jiří

Značky: komplexní, heterogenní, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je komplexní heterogenní katalyzátor pro C-alkylace. Úkolem bylo nalézt nový typ účinného selektivního katalyzátoru, který by byl dostatečně stabilní, s dlouhodobou životností a při jehož přípravě by nebylo zapotřebí používat toxických látek. Účelu bylo dosaženo katalyzátorem na bázi silně kyselých katexů s vysokou aktivitou, parciálně neutralizovaných seukndárními nebo terciárními aminothioly.

Zapojení řídicích obvodů dopravního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219431

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krátký Vladimír, Kaprálek Alexander, Franc Miloslav, Zelený Jaromír, Tlamsa Zdeněk, Zápotocký Jaroslav

Značky: zařízení, dopravního, zapojení, řídících, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů dopravního zařízení, vyznačené tím, že blok (1) zadávání instrukcí je svým prvním vstupem (A1) připojen k prvnímu vstupu (4A) mikroprogramovatelného řadiče (4), svým druhým vstupem (B1) je připojen k výstupu registru (5) zpětných hlášení, svým třetím vstupem (C1) je připojen ke třetímu výstupu (4C) mikroprogramovatelného řadiče (4), svým prvním výstupem (1A) je připojen k prvnímu vstupu (A2) bloku (2) řízení polohy v...

Způsob výroby listových materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219430

Dátum: 15.08.1985

Autori: Červeňanský Karol, Belica Jozef, Pukaj Anton, Horák Josef, Mazánek Miroslav, Jekl Lumír, Laciga Vlastimil, Mück Eduard

Značky: materiálů, výroby, způsob, zařízení, způsobu, listových, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výroby listových materiálů, zejména umělé usně z přírodních nebo syntetických vláken pojených latexem ve hmotě vysrážením latexu na vlákna, odvodňováním do průběžného pásu předběžným lisováním na 35 až 38 % obsahu sušiny, rozřezáním na listy, jejich dolisováním a dosoušením, přičemž listy rozřezané z předběžně vylisovaného, kontinuálně postupujícího průběžného pásu se dolisovávají v pravidelných přetržitých cyklech v jediné...

Způsob přípravy stabilizační suspenze pro výrobu polystyrenových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219429

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krofta Karel, Vyroubal Čestmír, Očenášek Vojen, Kovařík Jan, Marášek Josef, Zach Jiří

Značky: přípravy, suspenze, polystyrenových, způsob, stabilizační, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o přípravu polymerační suspenze s užším rozsahem pH. Dosud používaný způsob měl řadu nevýhod především v rozkolísavém rozsahu pH, přičemž ve speciálních případech docházelo až k likvidaci vytvořené stabiliční suspenze, protože pH leželo mimo požadovaný rozsah. Způsob přípravy podle vynálezu jednak toto nebezpečí odstraňuje, ale hlavně má vliv na reprodukovatelnost polymeračních podmínek, projevujících se především v zúžení...

Zařízení pro kompletaci WC buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 219428

Dátum: 15.08.1985

Autori: Horčička Václav, Průša Václav, Martinovský Josef, Hora Pavel, Zábrš Evžen, Šimek Milan, Janoušek František

Značky: buněk, kompletaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešeno půdorysné uspořádání pracovišť pro kompletizaci WC buněk. Předmětem je přísun jednotlivých stěnových dílců a dále pak příslušenství WC, tj. včetně armatury. Řešení je provedeno pomocí dvou rovnoběžně uspořádaných větví, kde jedna se zabývá montáží WC a druhá stavebnicové buňky, které se sloučí v jediné prostorové uspořádání, které je možno zabudovat přímo do stavby. Sestavovací pracoviště je obklopeno dávkovacím zařízením...

Zařízení pro kompletaci koupelnových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 219427

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šimek Milan, Průša Václav, Zábrš Evžen, Janoušek František, Horčička Václav, Martinovský Josef, Hora Pavel

Značky: zařízení, jader, kompletaci, koupelnových

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provést mechanizovanou montáž koupelnového jádra, včetně osazení vany a armatury. Řešení je provedeno půdorysným uspořádáním linky, která je plynule zásobována, a to jak stavebními dílci, tak i osazovacími díly, tj. vanou a příslušnou armaturou. Linka je řešena řadou lineárně uspořádaných pracovišť, kde přemístění jednotlivých dílů postupně montovaných zajišťuje krokovací dopravník. Z boku jsou pak provedeny dávkovací...

Tenzometrický snímač tlaku krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 219426

Dátum: 15.08.1985

Autori: Machala František, Martínková Vladimíra, Čihák Josef

Značky: snímač, tlaku, tenzometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tenzometrického snímače tlaku krve v arteriálním i venózním řečišti invazívním způsobem, metodou katetrizace. Tenzometrický snímač tlaku krve s mezikroužkem a polovodičovou tenzometrickou membránou, opatřenou difúzními piezorezistivními odpory zapojenými do Wheatstoneova odparového můstku se podle vynálezu vyznačuje tím, že monolitická základna s kompaktní obrubou je opatřena polovodičovou tenzometrickou membránou s mezikroužkem...

Způsob výroby agloporitového betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219425

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vrbecký Jan, Řihánek Stanislav

Značky: betonů, agloporitového, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby agloporitového betonu zhutňováním vibracemi. Účelem vynálezu je zlepšení fyzikálních vlastností agloporitobetonové směsi. Toho se dosáhne tím, že zhutňování se provádí za současného působení přídavného zatížení v rozmezí od 2 do 8 kPa. Přídavné zatížení těchto hodnot umožňuje použít do směsi výhradně agloporit a zpracovat směsi o vysoké konzistenci.

Způsob korekce teplotních dilatací

Načítavanie...

Číslo patentu: 219424

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kreibich Michal

Značky: způsob, teplotních, korekce, dilatací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob korekce teplotních dilatací obrobku při soustružení. Při práci na velkých soustruzích dochází v procesu obrábění k vývinu tepla a tím i k zahřátí a prodloužení výrobku. Výsledkem těchto změn je pak nepřesnost v délkovém měření obrobku. Tento vlivy lze jen částečně a málo spolehlivě kompenzovat u ručně řízených strojů, u číslicově řízených strojů to není možné vůbec. Důsledkem je nutnost dlouhodobé teplotní...

Způsob izolace lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 219423

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krajíček Alois, Stuchlík Josef, Procházka Jaroslav, Elis Tomáš, Cvak Ladislav, Adamec Jiří, Bořecký Miroslav, Heyberger Aleš, Spáčil Jiří

Značky: lanatosidu, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace lanatosidu C ze souhrnu glykosidů náprstníku vlnatého získaného některým z o sobě známých postupů spočívající v tom, že se souhrn glykosidů podrobí protiproudému extrakčnímu dělení mezi dvěma rozpustidly, směsi chloroformu s dichlorethanem v poměru 1 : 1 až 1 : 2 hmotnostních dílů těžší fáze a vodným roztokem methanolu o složení 50 až 70 % objemových lehčí fáze, získaný roztok lanatosidu C a D ve vodném methanolu se protiproudně...

Způsob přípravy hydrogenovaných levotočivých forem námelových alkaloidů peptidového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219422

Dátum: 15.08.1985

Autori: Cvak Ladislav, Bořucký Jan

Značky: forem, peptidového, hydrogenovaných, způsob, levotočivých, námelových, přípravy, alkaloidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hydrogenovaných levotočivých forem námelových alkaloidů peptidového typu ze směsi nehydrogenovaných levotočivých i pravotočivých forem peptidických námelových alkaloidů, vyznačený tím, že se 1 až 10 hmot. procentní roztok alkaloidů obecného vzorce v němž R1 = methyl, ethyl, isopropyl, R2 = benzyl, isopropyl, isobutyl nebo sek. butyl v polárním rozpouštědle obsahujícím 0,1 až 3 hmot. procenta alkalického hydroxidu nebo alkoholátu...

Způsob čištění 9,10-dihydroergotaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219421

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bořecký Miroslav, Cvak Ladislav, Andrýsek Stanislav, Bořucký Jan, Stuchlík Josef, Immr Adolf

Značky: čištění, způsob, 9,10-dihydroergotaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 9,10-dihydroergotaminu znečištěného 9,10-dihydroergostinem, aci-9,10-dihydroergotaminem a 2,3,9,10-tetrahydroergotaminem spočívající v tom, že se znečištěný 9,10-dihydroergotamin převede na sůl, s výhodou chlorid nebo acetát, který se překrystaluje z alkoholu, s výhodou z methanolu a z ní se uvolní zpět báze 9,10-dihydroergotaminu, která se překrystaluje z vodného acetonu.

Způsob přípravy krystalické báze ergotaminu z jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219420

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krajíček Alois, Andrýsek Stanislav, Bořucký Jan, Cvak Ladislav, Bořecký Miroslav

Značky: způsob, ergotaminu, solí, báze, přípravy, krystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy krystalické báze ergotaminu z jeho solí spočívající v tom, že se sůl ergotaminu suspenduje v acetonu nebo směsi acetonu s maximálně 20 % methanolu, ethanolu, dioxanu, tetrahydrofuranu nebo ethylenglykolu a k suspenzi se přilije vodný roztok obsahující ekvivalentní množství báze, např. hydrouhličitanu sodného nebo draselného, uhličitanu sodného nebo draselného, hydroxidu sodného, draselného, vápenatého nebo barnatého, anebo...

Způsob čištění alkaloidů ergotoxinové skupiny od laktamových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219419

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bořecký Miroslav, Krajíček Alois, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav

Značky: alkaloidů, skupiny, způsob, ergotoxinové, čištění, laktamových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění alkaloidů ergotoxinové skupiny od laktamových alkaloidů spočívající v tom, že se přítomné laktamové alkaloidy převedou na lysergylvalinamid nebo lysergylvalin mícháním ethylacetátového, acetonového nebo ether-acetonového roztoku směsi alkaloidů s alkálií, výhodně s hydroxidem amonným nebo vápenatým, z reakční směsi vyizolované alkaloidy extrakcí do ethylacetátu, etheru, chloroformu, nebo vysrážením změnou pH 7,5 až 8,5, se...

Způsob izolace ergokryptinů s žádaným poměrem a a ß složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219418

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krajíček Alois, Stuchlík Josef, Spáčil Jiří

Značky: poměrem, žádaným, způsob, ergokryptinů, izolace, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace ergokryptinů s žádaným poměrem ( a ( složky 1 : 1 až 2,5 : 1 vyznačený tím, že se surová směs alkaloidů po přečištění krystalizací a úpravě poměru ergotoxinových složek na žádaný poměr, obvykle ergokornin : ergokryptin : ergokristin 1 : 1 : 1, chromatografuje na sloupci silikagelu za použití eluční směsi chlorovaných uhlovodíků methanu nebo ethanu v poměru 1 : 2 až 2 : 1 s benzenem nebo diethyletherem, nebo se zpracuje na čistou...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4-frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219417

Dátum: 15.08.1985

Autori: Fröhlich Hans-otto, Heublein Günther, Pleska Alexander, Stadermann Dietmar, Seyček Otakar, Keiser Stephan, Stubenrauch Dieter, Hartung Horst, Griehl Volker, Sufčák Miloslav, Haroskeová Christa, Antonová Elisabeth, Weber Lothar

Značky: polymerace, c4-frakcí, způsob, butadienu, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4-frakce, popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerizovatelného monomeru, s výhodou isoprenu, styrenu nebo alfa-methylstyrenu, jako komonomeru na homopolymery a kopolymery s živými konci řetězců a předem stanovenými molekulovými hmotnostmi v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se jako iniciátoru použije dilithiumbutanu rozpuštěného v nesymetrickém etheru s teplotou...

Způsob přípravy pigmentu alfa modifikace ftalocyaninu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219416

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vorel Milan, Vojtíšek Vratislav, Vrána Milan, Dittrich František, Janda František, Vágner Miroslav, Štěpánek Josef

Značky: měďnatého, způsob, přípravy, modifikace, pigmentů, ftalocyaninů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pigmentu alfa modifikace ftalocyaninu měďnatého srážením roztoku surového ftalocyaninu mědnatého, případně chlorovaného, připraveného rozpouštědlovým nebo bezrozpouštědlovým způsobem, v kyselině sírové, vnášením do vody nebo do zředěné kyseliny sírové, za zvýšené teploty, a dalšími pochody, jako filtrací, promytím, neutralizací, povrchovou úpravou, filtrací a vysušením, který spočívá v tom, že se roztok surového ftalocyaninu...

Způsob přípravy čistého ergokorninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219415

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krajíček Alois, Spáčil Jiří, Bořecký Miroslav, Stuchlík Josef

Značky: ergokorninu, způsob, čistého, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čistého ergokorninu ze surové směsi námelových alkaloidů spočívající v tom, že surová směs levotočivých a pravotočivých enantiomerů se převede varem v prostředí směsi alkoholu C1 až C4 s ethyl až butyl esterem kyseliny octové nebo nižším alifatickým ketonem C1 až C4, s nejméně jedním molekvivalentem kyseliny fosforečné v hydrofosforečnan levotočivých alkaloidů, ze kterého se uvolní báze alkaloidů, po jejímž přečištění na sloupci...

Způsob výroby stabilní homogenní mikrogranulované směsi biogenních mikroprvků jako přísady do krmiv pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 219414

Dátum: 15.08.1985

Autori: Grunt Zdeněk, Čulík Karel, Severa Zdeněk

Značky: zvířata, krmiv, mikrogranulované, stabilní, směsi, homogenní, způsob, biogenních, hospodářská, přísady, mikroprvků, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby stabilní homogenní mikrogranulované směsi biogenních mikroprvků jako přísady do krmiv pro hospodářská zvířata, vyznačující se tím, že se na rozpustné soli zvolených biogenních mikroprvků, s výhodou sírany, působí ve vodném roztoku při teplotě nad 33 °C rozpustnou nebo nerozpustnou solí, jejíž anion může utvořit s kationem soli biogenního mikroprvku nerozpustnou sůl a jejíž kation může utvořit s aniontem soli biogenního mikroprvku...

Způsob výroby báze D( – )penicilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219413

Dátum: 15.08.1985

Autor: Šmolík Stanislav

Značky: báze, způsob, výroby, penicilaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby báze D(-) penicilaminu štěpením kyseliny penicilové nebo penilové, vyznačující se tím, že se štěpení provádí deriváty hydrazinu obecného vzorce v němž A značí nulu nebo skupinu CO, SO2, substituenty R1 a R2, stejné nebo různé, značí atom vodíku, halogen, nitroskupinu nebo alkyly s 1 až 3 atomy uhlíku, které spolu mohou tvořit další nakondenzované aromatické jádro, v prostředí vody nebo alkoholu s 1 až 5 atomy uhlíku, při teplotě...

Způsob získávání racemického nebo opticky aktivního threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219412

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hach Vladimír, Heřt Miroslav

Značky: opticky, aktivního, způsob, racemického, threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiolu, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání racemického nebo opticky aktivního threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiolu z alkalických odpadních louhů po jeho výrobě, ve kterých je obsažen v množství 0,2 až 2 %, vyznačující se tím, že se v odpadních louzích obsažený racemický nebo opticky aktivní threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiol převádí působením aromatického aldehydu, s výhodou benzaldehydu, při teplotě 10-25 °C, za přítomnosti redukčních a...

Způsob výroby D-, L- nebo D,L-serinu a jeho funkčních derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219411

Dátum: 15.08.1985

Autori: Michalský Jiří, Čtvrtník Josef

Značky: způsob, derivátů, d,l-serinu, funkčních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-, L- nebo D,L-serinu a jeho funkčních derivátů, vyznačující se tím, že se hydrogenolyticky štěpí substituované D-, L- nebo D,L-?-amino-?-aminooxypropionové kyseliny nebo jejich funkční deriváty obecného vzorce I: ve kterém R1 značí vodík nebo alkyl s 1-4 atomy uhlíku, R2 fenyl, R3 vodík nebo zbytek kyseliny sloužící k přechodné ochraně aminoskupiny, jako je zbytek kyseliny benzoové, R4 je vodík nebo alkyl s 1-4 atomy uhlíku, za...