Archív za 1985 rok

Strana 53

Zařízení k navádění plechu, zejména pro strojní nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222416

Dátum: 15.09.1985

Autori: Veverka Bohuslav, Řepa Josef

Značky: plechů, strojní, zařízení, zejména, nůžky, navádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru beztřískového dělení materiálu a řeší problém navádění plechu ke strojním nůžkám. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako součást strojních nůžek je vytvořeno zařízení pro navádění plechu, které je tvořeno lištami, spojenými příčkou a uloženými v pouzdrech na dorazovém pravítku nůžek. K příčce lišt je upevněna pístnice pneumatického válce, který je upevněn také na dorazovém pravítku mezi pouzdry lišt. Zařízení není...

Odvodňovací zařízení pásu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222415

Dátum: 15.09.1985

Autor: Trčka Břetislav

Značky: odvodňovací, pásu, zařízení, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odvodňovací zařízení pásu dopravníku a jeho účelem je vyřešení odvodu vody, která se nachází na pryžovém pásu z jednoho nebo z několika míst a to na jednu nebo druhou stranu. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním hřídele 5 na pevný rám 1 zařízení. Na krajních částech tohoto hřídele 5 je v držácích 6 uložen na své osce odvodňovací váleček 7, skloněný ve směru odvodňování. Na jednom konci hřídele 5 je připevněna vačka 8...

Způsob sledování pohybu práškových materiálů a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222414

Dátum: 15.09.1985

Autor: Čupera Emil

Značky: materiálů, způsob, práškových, provádění, sledování, zařízení, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout způsob sledování pohybu práškových materiálů, který skýtá větší bezpečnost práce a lze jej provádět poměrně jednoduchým nenákladným zařízením. Tohoto účelu je dosaženo tím, že sondou, zasahující do proudu pohybujícího se materiálu se snímá indukované napětí vyvolané změnami elektrického pole vytvářeného elektrickými náboji, které se objevují na povrchu jednotlivých částic materiálu při jejich pohybu, a snímané...

Zapojení pro kontrolu a signalizaci chodu nožového válcového trhače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222413

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hořecký Petr, Maleček Jaroslav

Značky: trhače, zapojení, kontrolu, chodu, nožového, signalizaci, válcového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nožového válcového trhače k rozpojování keramických surovin. Zapojení je vytvořeno elektrickým obvodem, ve kterém jsou za sebou zapojeny snímací zařízení 7 otáček rotorů 3 trhače, elektrorozváděč 10 a signalizační zařízení 11, přičemž paralelně k eletrorozváděči 10 je připojeno zařízení 12 pro zastavení přísunu suroviny do trhače.

Způsob výroby celulolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222412

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kučera Jiří, Gottvaldová Marla, Podrazký Vladimír

Značky: enzymů, celulolytických, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

V průběhu submersní kultivace produkčního kmene na živné půdě obsahující zdroj uhlíku, zdroj dusíku a celulózu, celodextriny nebo deriváty celulózy jako induktor tvorby celulóz, se během exponenciální fáze růstu přidávají další dávky zdroje dusíku a zdroje uhlíku, přičemž celkové množství každé z přidaných látek, vztaženo na objemovou jednotku živné půdy, představuje 1 až 10násobek jejího množství přítomného ve výchozí živné půdě.

Zapojení pro vnucování proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222411

Dátum: 15.09.1985

Autori: Novotný Vladimír, Hrdlička Řehoř

Značky: zapojení, proudu, vnucování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vnucování proudu do zapojených sítí z číslicových obvodů pro diagnostická zařízení na principu metody "in circuit". Řeší problém testování desek se zapojenými číslicovými obvody na základě testování správné činnosti těchto jednotlivých obvodů. Stručný výklad činnosti zapojení je ten, že jde o samostatný budič pro vnucování logické úrovně vstupu číslicového obvodu nebo desky. Logické obvody v tomto za pojení samy...

Zařízení pro obsluhu elektrolyzérů s předem vypalovanými anodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222410

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kaisler Vladimír, Navrátil František, Škarpa Josef, Koníček Josef, Krabica Jaroslav, Polách Josef

Značky: elektrolyzéru, anodami, předem, obsluhu, vypalovanými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že na otočné části sloupu kabiny je umístěn mechanismus pro zasýpání elektrolyzéru, mechanismus pro probíjení elektrolytické kůry a shrabovací mechanismus, kde mechanismus pro zasýpání elektrolyzéru tvoří jednak dávkovací ústrojí uchycené ve spodní části pevného zásobníku a jednak dvoucestné plnicí ústrojí, uložené na otočné části sloupu kabiny a dále mechanismus pro probíjení elektrolytické kůry, vytvořený...

Mechanicko-pneumatický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 222409

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kovář Josef

Značky: mechanicko-pneumatický, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanicko-pneumatického převodníku s tlakovou komorou, jejíž vnitřní tlak se mění změnou jeho objemu. Pro změnu tlaku v tlakové komoře je využito ohebných prvků, které jsou uspořádány na dvou nosných tělesech a obklopují tlakovou komoru. Tlaková komora je upevněna na jednom z nosných těles. Nosná tělesa vykonávají vzhledem k sobě rotační pohyb, dochází tak k svinování ohebných prvků a ke stlačování tlakové komory. Využití...

Klapkový uzávěr pro vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222408

Dátum: 15.09.1985

Autor: Prachař Oldřich

Značky: klapkový, plavebních, uzáver, komor, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Klapkového uzávěru podle vynálezu se používá převážně u vrat na dolním ohlaví plavebních komor jako uzávěru vratových otvorů, sloužících k přímému prázdnění zmíněných komor. Sestává z jednoduchého klapkového uzávěru podle čs. autorského osvědčení čís. 194 632, který je doplněn usměrňovačem proudění, vychylujícím protékající vodu směrem k hladině, aby nedocházelo k erozi neopevněného korytového dna za plavební komorou při jejím vyprazdňování.

Vinutá laminátová roura pro agresivní média

Načítavanie...

Číslo patentu: 222407

Dátum: 15.09.1985

Autori: Skupin Lumír, Hovorka Jaromír, Uher Jozef, Valošková Amálie, Schamánek Herbert, Popiolek Stanislav

Značky: agresivní, vinutá, roura, laminátová, media

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutá laminátová roura pro agresivní média s chemicky odolnou vnitřní laminátovou vrstvou s poměrným hmotnostním obsahem, sklené výztuže 0,1 až 0,3, vyznačná tím, že vnitřní laminátová vrstva je opatřena křížovým návinem s pravidelně vynechanými pramenci, vytvářejícími oka o velkosti 5 až 12 mm, na níž je nanesena chemicky odolná polyesterová pryskyřice, přičemž nosná část stěny je tvořena skelným laminátem.

Způsob získávání dienových homopolymerů a kopolymerů, zejména kapalných, obsahujících hydroxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222406

Dátum: 15.09.1985

Autori: Roth Christoph, Antonová Elisabeth, Setzkorn Georg

Značky: zejména, způsob, homopolymerů, kopolymerů, získavání, dienových, obsahujících, hydroxylové, skupiny, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání dienových homopolymerů a kopolymerů, zejména kapalných, obsahujících hydroxylové skupiny, s funkcionalitou minimálně dva, aniontovou polymerací v přítomnosti bifunkčních iniciátorů, vyznačený tím, že se živé homopolymery a kopolymery dienů nechají reagovat se směsí, skládající se z alkylenoxidů a laktonů v molárním poměru složek 20:1 až 1:20, s výhodou 0,5:4,5 až 4,5:0,5, působící jako funkcionalizační činidlo, přičemž reakce...

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 222405

Dátum: 15.09.1985

Autori: Setzkorn Georg, Gehrke Klaus, Griehl Volker, Roth Christoph

Značky: iniciátorů, polymerace, přípravy, způsob, multifunkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy multifunkčních iniciátorů polymerace reakcí nejméně jedné organomonolithiové sloučeniny obecného vzorce R-Li, přičemž R představuje sekundární nebo terciární alkylový, cykloalkylový nebo arylalkylový uhlovodíkový zbytek s 2 až 20 atomy uhlíku, zejména sekundárního a terciárního butyllithia anebo rozpustných reakčních produktů obsahujících lithium, vzniklých reakcí dienů se sekundárními anebo terciárními R-Li sloučeninami, s...

Způsob čištění kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222404

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bořecký Miroslav, Stuchlík Josef, Krajíček Alois, Cvak Ladislav

Značky: kyseliny, lysergové, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový způsob izolace kyseliny lysergové ze síranu kyseliny lysergové, získaného hydrolýzou peptidických námelových alkaloidů. Postupem podle vynálezu se síran kyseliny lysergové extrahuje amoniakálním methanolem a získaný roztok kyseliny lysergové se čistí adsorpcí nečistot na kysličník hlinitý a adsorpční uhlí. Rafinovaný methanolový roztok se potom zahustí a kyselina lysergová se získá jako krystal z methanolu. Výhodou...

Způsob přípravy “živých” polymerů dienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222403

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schobeleiter Helmut, Antonová Elisabeth, Roth Christof, Griehl Volker

Značky: přípravy, živých, polymerů, dienů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy "živých" polymerů dienu polymerací konjugovaných dienů v přítomnosti sodných iniciátorů, vyznačený tím, že se k roztoku nebo suspenzi iniciátoru přidá před zahájením polymerace polyamin s minimálně třemi terciárními aminoskupinami, přičemž molární poměr aktivní sodík : polyamin leží mezi 1:0,1 a 1:10, s výhodou 1:0,5 až 1:2 a polymerace se provádí při teplotě -40 až +10 °C s výhodou -5 až 1 °C.

Zařízení k příčnému dělení plynule podávaných elastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222402

Dátum: 15.09.1985

Autori: Konečný Josef, Petroš Zdeněk, Zelík Miroslav

Značky: příčnému, zařízení, materiálů, elastických, dělení, plynule, podávaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci zařízení k příčnému dělení plynule podávaných elastických materiálů, například pryžových hadic vyztužených textilními vložkami. Zařízení je opatřeno gilotinovým řezacím ústrojím se zlepšeným mechanismem pro pohon pohyblivého nože umožňujícím podstatné urychlení řezacího cyklu a zjednodušené ovládání řezacího ústrojí. Mechanismus pro pohon pohyblivého nože tvoří dvoučinný tlakový válec a dvojice táhel, z nichž jedno táhlo...

Zařízení pro ustavení nástrojů v axiálním směru, zejména nástrojů s válcovou stopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222401

Dátum: 15.09.1985

Autor: Šťastný Josef

Značky: zejména, stopkou, axiálním, směru, válcovou, zařízení, nástrojů, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosednutí osového nástroje na čelo upínače s možností stavět osové nástroje v axiálním směru na míru. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro přestavění nástrojů v axiálním směru sestávajícím z upínače, opěrné desky a válcového upínacího čepu. Válcový upínací čep je opatřen axiální drážkou, ve které je suvně uložena vložka s výstupkem suvně uloženým ve vybrání opěrné desky a s upínacími zoubky. Opěrná deska je opatřena čelní...

Způsob výroby perliček ze zpěněného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222259

Dátum: 15.09.1985

Autori: Taupin Pierre, Glineur Michel, Florean Jean

Značky: perliček, zpěněného, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený způsob výroby perliček ze zpěněného skla ze směsi částic sodnovápenatého skla a zpěňovacího prostředku vytvarováním této směsi do hrudek a následujícím tepelným zpracováním, kterýžto způsob by umožnil vyrábět levně a reprodukovatelným způsobem v průmyslovém měřítku expandované skleněné perličky, které by měly mnohodutinovou strukturu, nízkou objemovou hmotnost a nízkou propustnost pro vodu. Účelu vynálezu se...

Zařízení k posunování člunků na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222250

Dátum: 15.09.1985

Autori: Galperin Alexandr Lvovič, Onikov Eduard Archakovič, Sacharov Boris Alexandrovič, Lošilin Evgenij Dmitrijevič, Santucci Nicola, Borodin Valerian Alexejevič

Značky: zařízení, tkalcovském, člunku, posunování, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k posunování člunků na tkalcovském stavu. Člunky se posunují pomocí nekonečného řetězu, který se skládá ze článků výkyvných v rovině řetězu, z nichž jedny nesou vodicí váleček, jenž je ve spolupráci s válečkem člunku, a spojovací prvek, jenž je v záběru s člunkem mimo oblast tkaní, zatímco druhé články řetězu jsou články spojovací, přičemž obojí články řetězu jsou spolu spojeny přes kulový kloub, sousední články 3, 7...

Přístroj pro posun drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222249

Dátum: 15.09.1985

Autori: Ivanov Ivan Iliev, Ivanov Dimiter Alexandrov, Bogdanov Todor Damjanov, Angelov Angel Simeonov

Značky: posun, drátu, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro posun drátu, s posouvacími válečky obíhajícími po šroubovicových drahách planetově přiváděný drát, a se skříní plnicí funkci vedení a funkci nosnou a sestávající z dutého tělesa, které je uloženo kolmo a souměrně vzhledem k ose drátu a je obklopeno pohyblivými členy stejného tvaru, umístěnými souměrně vzhledem k dutému tělesu a axiálně pohyblivě. V každém pohyblivém členu je upevněna osička posouvacího válečku, a k tomuto účelu...

Způsob odstraňování síry při výrobě plynu v reaktoru sa taveninou železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222248

Dátum: 15.09.1985

Autori: Brotzmann Karl, Bogdandy Von Ludwig

Značky: síry, reaktoru, způsob, plynů, odstraňování, výrobe, taveninou, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování síry při výrobě plynu v reaktoru s taveninou železa, při kterém se palivo v pevné a/nebo kapalné formě, popřípadě za přídavku železné rudy, zavádí do taveniny železa pod jejím povrchem a oxidační plyn se zavádí pod jejím povrchem nebo pod a nad jejím povrchem, jehož podstata spočívá v tom, že se do reaktoru s taveninou železa zavádí při teplotě 1 400 až 1 600 °C po částech nebo kontinuálně struska odpadající při výrobě...

Způsob výroby barviv reaktivních vůči celulóze

Načítavanie...

Číslo patentu: 222247

Dátum: 15.09.1985

Autori: Andrew Herbert Francis, Barlow Clive Hugh

Značky: celulóze, vůči, způsob, barviv, reaktivních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby barviv reaktivních vůči celulóze, která ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorci I ve kterém A představuje zbytek vzorce kde n je číslo o hodnotě 1 nebo 2, znamená zbytek obecného vzorce kde Y představuje atom vodíku, atom chloru nebo sulfoskupinu, R znamená atom vodíku nebo normální alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R' a R'' nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, metylovou skupinu nebo etylovou skupinu, T...

Způsob přípravy reaktivního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222246

Dátum: 15.09.1985

Autori: Yelland Michael, Higginbottom Robert, Smith Trevor James

Značky: způsob, barviva, přípravy, reaktivního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy barviva, které ve formě volné kyseliny odpovídá vzorci II které je reaktivním barvivem pro celulózové textilní materiály a dodává jim sytý, stálý odstín.

Způsob získávání mukopolysacharidů majících zejména antikoagulační vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 222245

Dátum: 15.09.1985

Autori: Choay Jean, Petitou Maurice, Lormeau Jean-claude

Značky: majících, vlastností, mukopolysacharidů, zejména, způsob, antikoagulační, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získání biologicky účinných mukopolysacharidů částečnou depolymerací za řízených podmínek heparinu účinkem chemického činidla, kterým je například kyselina dusná. Použité podmínky umožní získat mukopolysacharidy mající USP-faktor nižší než heparin a Yin-Wesslerův faktor vyšší než heparin. Získané produkty jsou použitelné zejména jako antithrombotická léčiva.

Způsob přípravy suspenze létavých popílků ve vodě a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222244

Dátum: 15.09.1985

Autori: Szubra Jan, Kmiecik Jerzy, Kowalski Wiktor, Kopczyński Janusz, Rychlicki Wiesłav, Tomaszewski Sławomir, Wilgusiewicz Wladyslaw, Guziorski Jerzy, Rokita Jerzy, Slusarczyk Stanisłav

Značky: zařízení, vodě, suspenze, popílku, provádění, přípravy, létavých, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy suspenze létavých popílků ve vodě, jehož podstata spočívá v tom, že probíhá v pravidelně se opakujících cyklech. V průběhu každého cyklu se suchý popílek dynamicky míchá s vodou v hmotnostním poměru větším než 1:3. V průběhu míchání v mísicím ústrojí se střetává proud popílku s prudem vody a potom se ještě několikrát střetávají takto vytvořené proudy směsi popílku a vody, až se vytvoří suspenze s reologickými...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222243

Dátum: 15.09.1985

Autori: Jurák Ferenc, Kis-tamás Attila, Fekete Pál, Zubovits Teréz, Vig Zoltán, Kulcsár Judit

Značky: způsob, regulaci, rostlin, prostředek, účinné, látky, růstu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje 0,001 až 95 % hmotnostních jedné nebo několika sloučenin obecného vzorce I kde znamená R1 a R2 každý atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu s 5 až 7 atomy uhlíku, fenylovou skupinu, atomy halogenu substituovanou fenylovou skupinu, benzylovou skupinu, alkenylovou skupinu s 2 až 5 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu s 2 až 5...

Průmyslový molekulárně selektivní senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222242

Dátum: 15.09.1985

Autori: Havas Jenö, Pungor Ernö, Nagy Géza, Porjesz Emma

Značky: senzor, selektivní, průmyslový, molekulárně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslového molekulárně selektivního senzoru, který odstraňuje nevýhody doposud známých senzorů, zejména krátkou životnost, nízkou mechanickou pevnost a dlouhou dobu odezvy, přičemž podstata senzoru podle vynálezu, sestávajícího z otevřeného, dutého tělesa naplněného roztokem elektrolytu, do něhož je ponořena potenciometrická nebo voltmetrická indikační elektroda a referenční elektroda, blány propustné pro plyny nebo plyny a...

Zařízení pro spojování textilních přízí osovým zakrucováním jejich konců

Načítavanie...

Číslo patentu: 222241

Dátum: 15.09.1985

Autori: Ligones Hubert, Kropf Laurent, Zurcher Erwin

Značky: osovým, spojování, zakrucováním, textilních, jejich, zařízení, přízí, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování textilních přízí osovým zakrucováním jejich konců, obsahující dvě souosá vřetena, uložená otáčivě v jejích nosičích a kinematicky navzájem spojená pro otáčení v opačném smyslu proti sobě, prostředky pro uchopení spojovaných nití, přiřazené každému ze vřeten, a unášecí prostředky pro střídavé uvádění těchto vřeten do jejich příslušných dvou smyslů otáčení, vyznačující se tím, že každé z vřeten obsahuje tyč (47, 48) pro...

Povrstvovací zařízení pro elektrostatické nanášení práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222240

Dátum: 15.09.1985

Autor: Berkmann Adolf

Značky: zařízení, elektrostatické, nanášení, povrstvovací, práškových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Povrstvovací zařízení slouží pro elektrostatické nanášení práškových materiálů, zejména barev, na povrchově upravované předměty. Zařízení sestává z nejméně jedné povrstvovací kabiny, opatřené vstupním otvorem a výstupním otvorem pro vedení proudu vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrstvovací kabina je vytvořena ve tvaru dutého válce a je opatřena obvodovou stěnou, která má alespoň ve spodní části mezi vstupním otvorem a výstupním...

Průběžný stroj na ražení nebo žehlení usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222239

Dátum: 15.09.1985

Autor: Dokoupil Jiří

Značky: řazení, průběžný, žehlení, stroj, usní

Zhrnutie / Anotácia:

Průběžný stroj na ražení nebo žehlení usní má alespoň jeden tlustostěnný vytápěný razicí nebo žehlicí válec, na který je useň přitlačována a dopravována pomocí pružné podložky a alespoň jednoho protilehlého tlačného válce. Razicí nebo žehlicí válec je na obou svých koncích uložen v několika na jeho obvodu uspořádaných válcových prvcích nebo valivých prvcích, které jsou odsunutelné nebo odklopné, tak že razicí nebo žehlicí válec je rychle...

Samovytvrzující obinadlo pro humánní a veterinární lékařství a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222238

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lehnert Günther, Straube Franz Alfred

Značky: lékařství, způsob, výroby, humánní, veterinární, obinadlo, samovytvrzující

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je samovytvrzující obinadlo pro humánní a veterinární lékařství na bázi materiálu, vyztuženého sloučeninami s obsahem izokyanátových skupin, vyznačující se tím, že se skládá z ohebného, plošného útvaru propustného pro vzduch, opatřeného vrstvou 50 až 300 % hmotnostních, vztaženo na nevyztužený materiál, reakčního produktu, dosahujícího 5 až 30 % hmotnostních koncových izokyanátových skupin z toluendiisokyanátu a/nebo...

Způsob výroby polysacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222237

Dátum: 15.09.1985

Autori: Yoshikumi Chikao, Fujii Masahiko, Makita Hiromitsu, Suzuki Kinzaburo, Shinmyo Akio, Hayashi Haruhisa, Wada Toshihiko

Značky: způsob, polysacharidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby polysacharidu s molekulovou hmotností 5 000 až 300 000, a to tak že se houba z rodu Coriolus třídy Basidiomycetes pěstuje v submerzní kultuře v kapalném živném prostředí a získaná kultura se suší a extrahuje vodou a/nebo vodným roztokem zásady, látky s nižší molekulovou hmotností než 5 000 se odstraní ultrafiltrace a/nebo osmózou a ve vysokém výtěžku se získá polysacharid s protinádorovým účinkem.

Zařízení pro čištění horkých kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222236

Dátum: 15.09.1985

Autor: Krogsud Harald

Značky: plynů, zařízení, horkých, čištění, kouřových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalování. Podstata zařízení spočívá v tom že má filtrační jednotku ze soustředných válcových rour do sebe zasunutých, přičemž prstencové prostory mezí sousedními rourami jsou střídavě uzavřeny nahoře nebo dole prstencovými kotouči. Vynález je použitelný zejména u redukčních pecí.

Vícestupňová převodovka s ozubenými koly

Načítavanie...

Číslo patentu: 222235

Dátum: 15.09.1985

Autor: Geiger Michael

Značky: ozubenými, vícestupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňová převodovka s ozubenými koly je upravená v převodové skříni a opatřená několika za sebou uspořádanými přepážkami pro uložení hřídelů. Tyto přepážky jsou upraveny jako samostatné přepážkové desky, které lze vložit do převodové skříně s vůlí po celém jejich obvodu k vnitřní stěně převodové skříně. V převodové skříni jsou přepážkové desky upevněny středicími čepy, které procházejí zvnějšku stěnou převodové skříně radiálně do obvodových...

Komutátorový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222234

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hallerbäck Stig

Značky: motor, komutátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komutátorového motoru se statorem a armaturou, s prvními osovými chladicími kanály, umístěnými mezi jhovými částmi statoru a armaturou, a s druhými osovými chladicími kanály, které jsou umístěny na vnější straně statoru. Vynález řeší problémy spojené s chlazením a odstraňováním uhlíkového prachu, který vzniká u takových motorů při jejich provozu. Daný problém je podle vynálezu řešen tím, že i druhé osové chladicí kanály vedou do...

Způsob cyklického, fluidního katalytického krakování uhlovodíkových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222233

Dátum: 15.09.1985

Autori: Downers Grove, Ford William Douglas, Hsieh Chuan-kang Richard, Vasalos Iacovos Antonios

Značky: cyklického, způsob, katalytického, uhlovodíkových, krakování, fluidního, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu cyklického, fluidního katalytického krakování uhlovodíkových materiálů se sníženou emisí škodlivých plynů, vhodného zejména pro výchozí materiály s obsahem síry. Při provádění krakování podle vynálezu je zejména snížena emise kysličníku uhelnatého a kysličníku síry.

Lis pro oddělování kapalných a pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222232

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schmid Alfred, Hauser Hans Ulrich

Značky: pevných, oddělování, kapalných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisu pro oddělování kapalných a pevných látek, zejména lisu na ovoce, který má otočně uloženou lisovací jímku s ohebnou, tlakovým médiem ovládanou dělicí stěnou pro rozdělení jímky v tlakový prostor a lisovací prostor, vstup pro tlakové médium, plnicí a vyprazdnovací otvor a zařízení pro odvádění, shromažďování a vypouštění šťávy, jehož součástí jsou perforované drenážní kanály. Drenážní kanály jsou tvořeny žlábkovými prvky...

Stabilizované materiály na bázi polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222231

Dátum: 15.09.1985

Autori: Crochemore Michel, Gay Michel

Značky: materiály, polymerů, stabilizované, kopolymerů, bázi, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizované materiály na bázi polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu, vyznačující se tím, že obsahují vzhledem k polymeru a) 0,1 až 5 hmotnostních % jedné nebo většího množství solí alifatických, aromatických nebo cykloalifatických, popřípadě substituovaných kaboxylových kyselin s baryem, kadmiem, zinkem, vápníkem nebo hořčíkem, běžně užívaných ke stabilizaci polymerů a b) 0,05 až 5 % hmotnostních organické sloučeniny alfa-acyllaktonové...

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek a tkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222230

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kulczycki Karol, Darsie Burns

Značky: nitěnky, řady, převádění, tkací, jedné, tohoto, provádění, protější, způsob, stroj, nitěnek, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob převádění nitěnky z jedné řady nitěnek do protější řady nitěnek vetkacím stroji na výrobu trojosých tkanin, vyznačující se tím, že se přední nitěnky (A´´) převádějí do strany od předního konce (40a) první útkové řady (A) nitěnek k přilehlému zadnímu konci (45a) protilehlé útkové druhé řady (A´) nitěnek, přičemž se příslušné osnovní niti (S) vedené nitěnkami udržují ve stejné poloze.

Tkací stroj na výrobu trojosých tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222229

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kulczycki Karol

Značky: tkanin, trojosých, stroj, výrobu, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacího stroje na výrobu trojosých tkanin, obsahujícího velký počet protáhlých nitěnek vedoucích osnovní niti, dále prošlupní ústrojí pro podélné pohybování nitěnek pro vytvoření osnovních prošlupů a útkový zanašeč pro zanášení útků do osnovních prošlupů vytvořených podélným pohybem nitěnek. Účelem vynálezu je odstranit problémy spojené s vedením nitěnek do podélného pohybu za jejich současného udržování v předem určeném...

Číslicová paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 222228

Dátum: 15.09.1985

Autori: Desyllas Peter Leo Lawrence, Procter Brian John, Jones John Austin

Značky: paměť, číslicová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové paměti s hlavní, poměrně pomalou pamětí, pomocnou pamětí s menší kapacitou, ale s kratší vybavovací dobou a s předvýznakem dat do této pomocné paměti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že číslicová paměť obsahuje čítací obvod, jehož vstup je spojen s výstupem adresového registru a jehož výstup je přes multiplexer spojen se vstupem adresového registru, a dále logický obvod zahrnující součinová hradla, z nichž každé má...