Archív za 1985 rok

Strana 51

Způsob výroby derivátů 4-oxothiazolidin-2-ylidenacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244814

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mikláš Emil, Kaeeriak Stanislav, Eulík Karel, Kvetková Mária, Eipka Ján

MPK: A61K 31/425, C07D 277/34

Značky: výroby, derivátů, 4-oxothiazolidin-2-ylidenacetamidu, způsob

Text:

...obecného vzorce I se vzhledem ke dvojné vazbě mezi uhlíky na thiazolidinovém kruhu mohou vyskytovat v konfiguraci z a E. Vynález zahrnuje obě tyto formy.výchozí sloučenlny obecných vzorců II a III jsou známé nebo je lze vyrobit známymiPostupy. Sloučeniny obecného vzorce Ii, ve kterém R 1 znamená atom vodíku, je možno připravit ze známých kyselín /kde R 1 znamená vodík, Y znamená hydroxylovou skupinu/ alkylací na atomu dusíku V...

Způsob výroby derivátů 1-substituovaného azetidin-3-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244813

Dátum: 17.09.1985

Autor: Vyskoeil Pavel

MPK: C07D 205/04

Značky: azetidin-3-olu, výroby, způsob, derivátů, 1-substituovaného

Text:

...azetidin-3-olu obecného vzorce I. Působením zásady, například hydroxidu alkalickěho k 0 vu,na tento halogenid ee získá pčíslušnâ sloučenina obecného vzorce I, obsahující hydroxylovou skupinu. kterouje možno izolovat a přečistit známymi běžnými postupy.Jak již bylo výše uvedeno, jsou deriváty 1-substltuovaného azetidin-3-olu obecného vzorce I užitečnými meziprodukty. Je tedy možno je přeměnit známymi postupy, například přes príslušný...

Způsob výroby nových amidů substituované piperazin-1-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244811

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kokavec Ján, Bueko Michal, Ševca Peter, Guroák Jioa, Košeák Jakub

MPK: C07D 295/18

Značky: kyseliny, substituované, způsob, nových, piperazin-1-yloctové, amidů, výroby

Text:

...dimethylformamid, N-methylpyrrolidon hexamethyltriamid fosforečné kyseliny sulfoxidy, jako například dimethylsulfoxid voda.Používat se mohou rovněž směsi různých rozpouštědel.Reakce se provádí zpravidla při teplotě místnosti. Vždy podle reaktivity reakčních slo žek může však být příznivé provádět reakci za chlazení popřípadě za nižších teplot nebopři zvýšené teplote, například až při teplotč varu použitého rozpouštědla pod zpětným...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244809

Dátum: 17.09.1985

Autori: Masár 1ubomír, Slížik Pavol

MPK: A01N 25/32

Značky: účinných, kulturních, ochraně, výroby, způsob, rostlin, prostředek, látek

Text:

...skupina.Alkinylovými skupinami jsou například ethinylová skupina, propinyloví skupina a butiuylová skupina.cykloalkylová skupiny obsahují uvedený počet etomů uhlíku a mohou být monocyklickě nebo bicyklickě. Jako příklady sum skupin lze uvást cyklopropylovou skupinu, oyklobutylovou skupinu, syklopentylovou skupinuf cykloheacylovou skupiny, cykloheptylovou skupinu,cyklooktylovou skupinu, jakož i hicyklořúJlheptylovou skupinu, bicykle E 221...

Azobarviva s 2-azo-4-nitro-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfo seskupením v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244721

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: C09B 29/08

Značky: jejich, způsob, přípravy, molekule, azobarviva, seskupením, 2-azo-4-nitro-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfo

Text:

...připravenému 2 B 0 ml vody, 5,42 q 100 acetoacetanilidu 10,0306 mol) a 17 ml roztoku hydroxidu sodného o koncentraci c (Na 0 H)2,5 mol/1, ochlazeném pod 10 OC. Vzníklá suspenze se ząlkalizuje na pH 7 až 7,5 a za případného naředění vodou se převede při 80 °C na roztok, barvivo se vysolí chloridem sodným,suspenze se za míchání ochladí na 20 °C, pevný podíl se odfiltruje a filtrační koláč se při 105 °C usuši do konstantní hmotnosti. Získá se...

Způsob výroby nových derivátů močoviny a amidoderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244700

Dátum: 17.09.1985

Autor: Martoch Josef

MPK: C07D 233/20, C07D 233/24, C07D 233/04...

Značky: výroby, močoviny, způsob, derivátů, nových, amidoderivátů

Text:

...glykolova, mléčná, jablečná,vinna, citronová, askorbova. maleinová, hydroxymaleinová, pyrohroznová, fenyloctová, benzoová, p-aminobenzoová,.anthranilová, p-hydroxybenzoová, salicylová nebo p-aminosalicylová,enbonoví, metansulfonová, etansulfonová, hydroxyetansulfonová, etylensulfonová, halogenbenzensulfonová, tolnensulfonová, naftalensulfonová nebo sulfanilová, methionin, tryptofan, lysin nebo arginin.Tyto nebo jiné soli nových sloučenin, jako...

Způsob výroby 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244697

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kooínek Jioí, Missbach Karel, Morisák Zdenik

MPK: C07D 473/00, C07D 473/32

Značky: způsob, 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)purinových, výroby, derivátů

Text:

...může být rovněž přítomna ve formě velké mäkké pilulky, lektvaru nebo pasty.Tablety se mohou připravovat lisováním nebo odléváním podle potřeby společně s jedním nebo více doplňkovými přísadami. Lisované tablety se mohou ve vhodném zařízení stlačovat z účinné látky v sypké formě, jako prášku nebo granulí, popřípadě smísené s pojivem, mazadlem, inertním ředidlem, ochranným prostředkem a povrchové aktivní nebo dispergační látkou. Odlévané...

Způsob výroby 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-9H-purinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244696

Dátum: 17.09.1985

Autori: Husák Pavel, Melnikov Jioí, Havránek Milan

MPK: C07D 473/00, C07D 473/32

Značky: způsob, 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-9h-purinu, výroby

Text:

...je dimetylsulfoxid a jeho analogy.Olejová fáze emulzi podle vynálezu může být tvořena známými přisadami a může se vyrábět známým způsobem. I když může tato fáze obsahovat pouhý emulgátor (jinak označovaný jako emulgent), je výhodné, aby obsahovala směs alespoň jednoho emulgátoru s tukem nebo olejem nebo jak tukem, tak olejem.Výhodně se použije hydrofilniho emulgátoru společně s lipofilním emulgátorem, který působí. jako stabilizátor. Je...

Způsob přípravy derivátů 2,6-piperidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244695

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mráz Jioí, Bezouška Vlastimil, Kos Miroslav

MPK: C07D 401/04

Značky: derivátů, způsob, 2,6-piperidindionu, přípravy

Text:

...minut, načež se k ní přidá roztok 9 g 1-chlor-2-diisopropylaminoetanu v 50 ml dimetylformamidu.Směa se potom mícha při teplotě okolí po dobu 4 hodin, načež se odpaří rozpouštědlo za vakua. zbytek se vyjma vodou a extrahuje stylacetátem. získaný roztok se potom vysuší nad síranem sodným a rozpouštědlose odpaří za vakua.zbytek se chromatoqrafuje na sloupci oxidu hlinitého přičemž se použije chromatografícké soustavy tvořené směsi pentanu a...

Způsob výroby derivátů 2,6-piperidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244694

Dátum: 17.09.1985

Autori: Crha Rudolf, Olšák Miloo, Hovorka Jaromír

MPK: C07D 401/04

Značky: výroby, 2,6-piperidindionu, způsob, derivátů

Text:

...díastereoisomerů používá nomenklatury IUPAC (sekce E, zejména E-5.3).Do bañky opatřené odlučovačem vody se zavede 12,8 g 2-pydidylacetonitrilu, 22 9 2-formyl-2-metylpropionátu etylnatého, 500 ml benzenu, 1 ml kyseliny octově a 0,2 piperidinu. Takto získaná směs se potom zahřívá k varu pod zpětným chladičem až do okamžiku. kdy se již uvolňuje voda (asi po 69 hodinách), načež se po ochlazení získaného organického roztoku tento roztok...

Způsob výroby benzylfenylosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244692

Dátum: 17.09.1985

Autori: Zlámalová Jarmila, Skalický Eestmír, Chrastecký Miroslav

MPK: C07H 15/203, A61K 31/70

Značky: způsob, benzylfenylosidů, výroby

Text:

...aloučenln obecného vzorce I je tedy hypocholesterolemiantní a hypolipidemiantní účinnost. Kromě této společné vlastnosti vykazují některé sloučeniny obecného vzorce I, zejména sloučenina z následujícího příkladu 1, využitelnou antitromboeickou účinnost.V následující části popisu je uvedeno několik konkrétních příkaldů provedení způsobu podle vynálezu, které maji pouze ilustrativní charakter a vlastní rozsah vynálezu nikterakll g (0,029 l...

Způsob výroby draselných solí kyseliny 15,16-methylen-17.alfa.-pregna-4,6-dien-21-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244691

Dátum: 17.09.1985

Autori: Hooejší Václav, Krištofová Hana, Mácha František, Wichterle Kamil, Janovský Jioí

MPK: A61K 31/565, C07J 1/00

Značky: solí, 15,16-methylen-17.alfa.-pregna-4,6-dien-21-karboxylové, kyseliny, výroby, způsob, draselných

Text:

...např. cirrhosa jater s ascites a edemy, těžké srdeční nedostatečhost, nefrotický syndrom, traumatický edem mozku atd.Účinné látky se aplikují s výhodou íntravenózně ve formě vodného roztoku.Dávkování účinných látek lze měnit od případu k případu a závisí na druhu a vážnosti choroby. Obvykle u lidi činí množství účinné látky asi 50 až 600 mg denně.Vodný roztok lze uchovávat v ampulích, které obsahují 50 až 200 mg účinné látky.Výroba...

Desky z lignocelulózových materiálů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244690

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hilgert Ivan

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02

Značky: materiálů, způsob, desky, lignocelulózových, jejich, výroby

Text:

...přísady nerozpustí.Mísení se může provádět při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě, až do 70 OC.Ptostředku vázajícího formaldehyd se může použit všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehy dové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího...

Způsob polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244687

Dátum: 17.09.1985

Autor: Reininger Jaroslav

MPK: C08F 4/62, C08F 4/52, C08F 10/02...

Značky: způsob, kopolymerace, alfa-olefinem, uhlíku, polymerace, ethylenu, atomech

Text:

...podle vynálezu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tim, že když jsou iniciátory použitý společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekulovou hmotnost vyráběného polymeru V porovnání se střední molekulovou hmotnosti produktu, ziskaneho za použití dialkylaluminiumhalogenidu nebo tríalkylaluminia, aniž by měly zápožný vliv na jiné parametry, zejména na výtěžek polymeruKatalyzátorová soustava pro polymeraci...

Způsob přípravy derivátů nonanu nebo nonenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244686

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jagoš František, Špunda Petr, Dürrer Milan

MPK: C07C 15/44, A01N 49/00, C07C 15/107...

Značky: derivátů, způsob, nonanu, přípravy, nonenu

Text:

...stupni vhodné zahřejí na bod varu uvedeného rozpouštědla, což je v případě metanolu přibližně as až 57 °c.Reakci podle uvedeného vynálezu je možno rovněž provést za tlaku, přičemž v tomto případě se použije poněkud vyšší teploty. Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu se ovšem reakce provádí za atmosférického tlaku.Meziprodukt získaný ve druhém stupni se oddělí od zbývajících reakčních složek přidáním percxidu vodíku, který...

Prostředek vázající formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 244685

Dátum: 17.09.1985

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: C08L 97/02, B27N 3/06

Značky: prostředek, formaldehyd, vázající

Text:

...podle vynálezu se může použít všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehydové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího formaldehyd podle vynálezu je možno vyrobit desky, které skutečně obsahují méně než 10 mg volného formaldehydu na 100 g suché desky, podle...

Způsob výroby spiro-3-heteroazolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244683

Dátum: 17.09.1985

Autor: Kubíeek Jaroslav

MPK: C07D 263/62, C07D 235/02, C07D 277/60...

Značky: způsob, spiro-3-heteroazolonů, výroby

Text:

...postupům používaným k přípravě známých sloučenin podle metody, kterou popsali P. J. McEvoy a G. R. Allen jr. v Č. Org. Chem. gg, 4 044 až 4 048 (1973).3-benzoylpropionové kyseliny substituované v poloze 2 jiným substituentem než atomem vodíku vedou k 3 ~benzoy 1 propionovým kyselinám používaným při syntéze finálních tetrahydronaftalenových derivátů obecného vzorce I. Tato cesta je zvlášť vhodná vzhledem ke snadné dostupnosti substituovaných...

Způsob výroby nových derivátů pyridazinylhydrazonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244682

Dátum: 17.09.1985

Autori: Trniný Jaromír, Fojtík Zdenik, Koneená Vera, Petrů Vladimír, Pavlíeek Jioí, Oeenášek Vojen, Švarc Josef, Brázda Hynek, Budín Jioí, Koneený Dušan, Havlík Jioí, Pišoft Václav, Polívka Vladimir

MPK: C07D 237/20, C07C 109/14, A61K 31/50...

Značky: nových, derivátů, způsob, pyridazinylhydrazonu, výroby

Text:

...isopropylalkoholu éteru nebo acetonu. Vyloučená sůl se odfiltruje a překrystaluje.Jako anorganické kyseliny se výhodné používá kyseliny chlorovodikové, kyseliny bromavodíkové, kyseliny sírová nebo kyseliny fosforečné, jako organické kyseliny výhodně kyseliny Vinné, kyseliny maleinové, kyseliny fumarové, kyseliny metansulfonové, kyseliny etansulfonové nebo kyseliny 4-toluensulfonové.Účinek sloučenin, vyrobených způsobem podle vynálezu,...

Způsob přípravy derivátů 2,6-piperidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244681

Dátum: 17.09.1985

Autori: Hetfleiš Bohumil, Mainx Oskar, Falta Jaroslav

MPK: C07D 401/04

Značky: derivátů, způsob, 2,6-piperidindionu, přípravy

Text:

...IUPAC (sekce E, zejména E~ 5.3).5(ej-metyl-3(e)-(2-diisopropylaminoetyl)-3(a)-(2-pyridyl)-2,6-piperidindion ve formě chlorhydrátu (SR 40976)smisí se 80 g 2-pyridylacetonitrilu, 8.8 g 1-chlor-2-diisopropylaminoetanu a 2,7 g benzyltrietylamoniumohloridu. Tato směs se zahřeje na teplotu 35 OC, načež se k této směsi při uvedené teplotě pomalu přidá 350 ml 50 vodného roztoku uhličitanu sodného. Takto získaná směs se potom udržuje na...

Způsob výroby protivirově účinné sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244679

Dátum: 17.09.1985

Autori: Tůma Pavel, Booušek Jioí, Bouška František

MPK: C07D 473/32, A61K 31/52

Značky: účinné, protivirově, způsob, sloučeniny, výroby

Text:

...penetračních prostředků je Ďimetyläülföxíů 3 jeh° 8 näl° 9 Y~ IOlejová fáze emulzí podle vynálezu může být tvořena známými přisadami a může se vyrábět známým způsobem. I když může tato fáze obsahovat pouhý emulgátor (jinak označovaný jako emulgentl, je výhodné, aby obsahovala směs alespoň jednoho emulgátoru s tukem nebo olejem nebo jak tukem, tak olejem. Výhodně se použije hydrofilního emulgátoru společně s lipofilním emulgátorem, který...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244678

Dátum: 17.09.1985

Autori: Králík Ludvík, Píša Jioí, Jirák Václav, Zejda Vladisiav

MPK: A01N 43/42

Značky: složky, účinné, způsob, prostředek, výroby, herbicidní

Text:

...sloučenín vzorce II se provádí účelně působenĺm činidel poskytujicich halogen, jako působenim N-chlcr- popřipadě N-bromsukcinímidů, v přítomnosti látek tvořicích radikály. Přitom se získají sloučeniny vzorce III v němž R znamená chlormetylovou skupinu popřipadě brommetylovou skupinu. Halogenace se provádí v inertním rozpouštědle,jako např. V chloroformu, tetrachlormetanu nebo V chlorovaných benzenech, V přítomnosti iniciátoru...

Způsob výroby aryloxypropanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244670

Dátum: 17.09.1985

Autori: Grunt Jioí, Dvooáeek Vlastimil, Vytasil Vladimír, Bouše Václav

MPK: C07C 93/14

Značky: způsob, výroby, aryloxypropanolaminů

Text:

...toluenu v přitomnosti uhličitanu draselného.K převádění sloučenin obecného vzorce I na farmakologicky nezávadné soli se tyto sloučeniny, 5 výhodou v organíckém rozpouštědle, podrobí reakci s ekvivalentním množstvim anorganické nebo organické kyseliny, například kyseliny chlorovodíkové, kyseliny bromovodíkové,kyseliny fosforečné, kyseliny sírová, kyseliny ootové, kyseliny citronové, kyseliny maleinovéRacemické směsi sloučenin obecného...

Způsob výroby aryloxypropanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244661

Dátum: 17.09.1985

Autori: Žampach Jaromír, Vocel Milan, Jana Ivan, Tvrdý Miroslav

MPK: C07C 93/14

Značky: výroby, aryloxypropanolaminů, způsob

Text:

...III získají o sobě známým způsobem hydrazinolýzou.V případě, že symbol A v obecném vzorci III představuje hetetocyklus, je možno rovněž reaktivní sloučeninu obecného vzorce VVe kterém A, R 7, R 8, R 9, R 10 a R 11 mají shcra uvedený význam aY představuje reaktivni skupinu,podrobit reakci s alkylendiaminem, například podrobit reakci halogen- nebo methylmerkaptopyrimidin s alkylendiaminem, který se zpravidla nasazuje k reakci v...

Způsob výroby nových derivátů močoviny a amidoderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244656

Dátum: 17.09.1985

Autor: Bietti Giuseppe

MPK: C07D 233/04, C07D 233/24, C07D 233/20...

Značky: močoviny, nových, derivátů, výroby, způsob, amidoderivátů

Text:

...kyselín obecného vzorce VaHal - - R 2 (Vo) 0 kde R 2 má ahora uvedený význam.Sloučeniny obecného vzorce II, použité jako výchozí látky, jeou známé a mohou se získat reakcí popřípadě substituovaného anilinometylnitrilu, arylmetylnitrilu nebo arylnitrilu,popřipadě odpovídajícich heteruarylaloučenln obecného vzorce VI.Použitą popřípadě aubstihuovaná anilínometylnitrily nebo odpovídající hoteroarylalouěeniny obecného vzorce VI jsou rovněž...

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 1,1-disubstituovaných oktahydroindolo[2,3-a]chinolizinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244655

Dátum: 17.09.1985

Autori: Nelson Peter, Unger Stefan, Kuhn Franz-josef, Thieme Thomas, Lehr Erich

MPK: C07D 459/00, A61K 31/40

Značky: 1,1-disubstituovaných, výroby, racemických, aktivních, opticky, způsob, oktahydroindolo[2,3-a]chinolizinů

Text:

...provádí se reakce výhodné v přítomnosti činidla vázajícího kyselinu, aby se reakce urychlilą nebo dokončila. Jako činidla vázajícího kyselinu je možno použít organických zásad, jako jsou terciární aminy, například triethylamin. pyridin, nebo anorganických zásad, jako jsou uhličítany alkalických kovů, například uhličitan sodný nebo uhličitan draselný, nebo oxidy alkalických kovů,například kysličník hořečnatý.Reakce se provádí v organickém...

Způsob výroby nových derivátů pyridazinyl hydrazonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244653

Dátum: 17.09.1985

Autori: De Castiglione Roberto, Koster William Henry, Castello Renato, Lazzarini Anna Maria, Sykes Richard Brook, Fritz Alan William, Parker William Lawrence, Ceserani Roberto, Toti Daniela, Vaghi Fabrizio, Cimarusti Christopher Michael, Scarponi Ugo, Slusarchyk William Allen

MPK: C07D 237/20, C07C 109/14, A61K 31/50...

Značky: výroby, derivátů, hydrazonů, pyridazinyl, způsob, nových

Text:

...symboly mají význam uvedený pod obecným vzorcem I, ee popřípedě působí alkoholem obecného vzorce R 90 H, ve kterém R 9 má výše uvedený význam, neho isobutylenem,mají-li se připrevít terc. butylestery, načež se získaná sloučenina obecného vzorce I popřípadě přemění v adiční sül s kyselinou reakcí s farmaceuticky vhodnou kyselinou.Při výhodném provedení způsobu podle vynjlezu se eloučeniny obecného vzorce IV a V nebo VI přemění ve sloučeniny...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní eletrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244648

Dátum: 17.09.1985

Autori: Schirmer Ulrich, Keil Michael

MPK: G01N 27/40

Značky: iontově, membrána, vápníkovou, eletrodu, selektivní

Text:

...na bázi kyseliny Lő-dioxakorkové dojde použitím neutrálního nosiče podle vynálezu, tvořeného substituovaąým diamidem kyseliny Lő-dioxakorková, jehož podstata spočívá v tom, že dusikové stomy diamidu jsou symetricky substituovárxy dvěma fanylz a dvěmaz-n-alkyloxyetłxvly, vyjsdřeným obecným strukturnim vzorcem. o /r kde -R jsou n-alkyly s počtom uhlíkových atomů 8 až 11. oMembrány s těmito neutrálními nosiči vykezují širokou oblast lineární...

Způsob přípravy derivátů p-fenylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244623

Dátum: 17.09.1985

Autori: Laurent Henry, Hofmeister Helmut, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Manini Benito

MPK: C07C 87/58, C07C 85/11

Značky: derivátů, způsob, přípravy, p-fenylendiaminu

Text:

...volných bázi v systému 80 až 90 5 ethenol~voda e jejich soli ve formě sulfútu nebo hydrochloridu, ktoré mají řádově menší rozpustnost. Nepř. 4-emino-3-methyl-K-ethyl~N~(2-hydroxyethyl)-enilin sulfát hydrát vykazuje rozpustnost při 25 °C v systému 85 ethanol- 15 vode 3.3 8/100 g roztoku a 4-amíno-3-methyl-N»ethy 1-N-(2-methylsulfonylaminoethyl)-enilin seskvisulfát hydrát při 25 °C v téže soustavě 1,6 g/100 g roztoku.V průběhu redukce...

Způsob výroby nových amidů akrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244440

Dátum: 17.09.1985

Autori: Linhardt Peter, Rudenko Ivan, Reiter Juraj Košice, Štepita Rastislav, Božik Milan

MPK: C07C 103/133

Značky: amidů, akrylových, způsob, nových, výroby, kyselin

Text:

...lqooliąy, JeJí sníäonć anhydridy salifaticlďni či arolatickýai karborylovýni, sulfanovýni, sulfinovými či sulfonovýni kysalinami nebo s ostal-y huliąy uhličitó, například s kyselinou octovou, woelinou propiohovou. kyselinou p-toluansulfonovou nebo O-omylułnliěiten. nebo JeJí N-nydroxyinidsstor. Jako popřipadě - v raakćní směsi připravaný raaktivní darivät aminu obecného vzorce I sa hodí například pŕíaluěąý fostorasodorivát.charakter...

Prostředek k boji proti nežádoucímu růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244438

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hutár Eduard

MPK: A01N 43/707

Značky: výroby, způsob, prostředek, složky, účinné, růstu, rostlin, proti, nežádoucímu

Text:

...na emulsñí koncentrdty, na pasty, ktoré lze aplikovat natíráním, na přímo rozstřikovatelmé roltolq nebo na roztoky, které se ještě dále dají ředit, na zředěné emulze, na amačitelné práčky,na rozpustné prášku, popraše, granulaty, taká enkapsulovaná například v polymerních látkach. Zpdsoby aplikace, jako postřik, zamlžovdní, popraáovaní, posyp, natírání nebo zelévaní se stejně jako typ prostředků volí podle požadovaných cílů. a podle daných...

Herbicidní a/nebo fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244431

Dátum: 17.09.1985

Autori: Antala 1ubomar, Máriássy Gustáv

MPK: A01N 47/30

Značky: herbicidní, látky, fungicidní, prostředek, výroby, způsob, účinné

Text:

...výhodné použít organické nebo 5451.ká sloućeniny, přičemž bylo zjiätěno, že v případě, kdy se pracuje v neprítomnosti roapoultädla, potom je výhodná použít. octanu sodného, zatím co v případech, Indy se pracuje v prítomnosti rozpouätědla, je výhodnějěí použít organických bdziclých sloučenin, jako ja například tristłulamin nebo pyridin. Při výhodném provedení se reakce provádí za teploty od 0 do B 0 °O, přičemž. běžně ss pracuje za teploty...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244429

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kubán Jozef, Dzurányi Eduard

MPK: A01N 43/52, A01N 43/647

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hnlogenolkenovou, oetnraa táto alončeniny nebo soli obecnlho vzorco Vl (v) R kde hal znanená halogcn a R, n a a mají výše uvedený význam, a(2) - zpracování nltrohalogaabenzenu obecného vzorce VI No (VI) ha| Xkde hal a A mají výše uvedený význnl, ao subatituouenýl anilinen obecného vzorce VIIR kdo R, R 1 a I maji výše uvedený význan.V případě, zo I značí 2, poco nlternativní metodu prípravy prekurzoru obecného vzorce II spočívá v ton, že...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244424

Dátum: 17.09.1985

Autori: Vachal Ladislav, Greguš Jozef, Miko Vojtech

MPK: A01N 43/56

Značky: herbicidní, účinných, prostředek, způsob, látek, výroby

Text:

...nitroskupinu, metylovou skupinu či etylovou sku pinu, nebokazdý ze symbolu A 4 e h 5 znamená etom chloru a každý ze symbolů R 3, Rh a R 7 znamená atomvodíku, každý ze symbolů ka a äb, které mohou být stejné nebo rozdílné, představuje vždyotom vodíku nebo pňímou či rozvětvenou alkylovou skupinu s I až 4 etomy uhlíku aJe teba zdůraznit, že znamenají-li oba symboly RI e E 2 zbytek vzorce R 8 C(0)-, kde na má shore uvedeny význam. mohou být tyto...

Způsob výroby substituovaných 1,2-diaminocyklobuten-3,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244423

Dátum: 17.09.1985

Autori: Odduš Imrich, Macho Vendelín

MPK: C07C 97/07

Značky: způsob, 1,2-diaminocyklobuten-3,4-dionů, výroby, substituovaných

Text:

...2 znanenají vždy atom vodíku nebo popřipadě helogenaubstituovancu alkylovou, cykloalkylovou nebo cykloelwlalwlovou skupinu s tím, že alespoň jeden ze symbolualkvlovou skupinu , představuje fenylový kruh obsahující popłípadě 1 nebo 2 substituenty, nebo představuje pěti- nebo ěestíčlenmf hetrocyklický arometicląý kruh obsahující 1,. v 2 nebo 3 hererontomy vybrané ze skupiny zehrnující kyslík, duaík e siru, přičemž tento haterocyklicłcý kruh tam,...

Způsob přípravy 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244411

Dátum: 17.09.1985

Autori: Migra Miroslav, Psotný Vladimar, Špirk Eugen, Gažak Addej, Špániková Daniela, Kamenár Štefan

MPK: A61K 31/41, C07D 285/10

Značky: způsob, přípravy, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových, derivátů

Text:

...imidazolyl, morfolin -, hydroxyn alkoxyskupina s l až 5 utomy uhlíku, alkylthíoskupina s l až 5 atomy uhliku nebo dialkylaminoakupina s 1 až 5 steny uhlíku v každé àlkylové části, nebo R, a R 2 tvoří společně s duaíkem, ke kterému, jsou připojeny, pětičlemąý nebo šestičlemąý hetarocyklus, který popřípadě také obsahuje atom kyslíka,síry nebo skupinu N-R 7, nie R 7 má výše definovaný význam, A znamená benzofuranyl, fenylen nebo...

Způsob výroby benzodiazepinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244409

Dátum: 17.09.1985

Autori: Pavlak Marián, Fetterik Jozef

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, benzodiazepinového, derivátů

Text:

...při teplotě 100 až. 150 °C. Nebo se amidin může převádět. v odpovídající amd obecného vzorce III, kde Q znamená hydroxylovon skupinu, alkalickou hydrolýzou.Thioamidy obecného vzorce III, kde Q znamená skupinu vzorce SH, imlnothioethery, iminoetherymabo iminohalogenidy nebo jejich deriváty obsahující aktivní skupinu Q, shore specifikovanou, jsou reaktivnějšfs aminem obecného vzorce R 5 Ha zpravidla se nohou nechávet reagovat. bez nutnosti...

Způsob přípravy pyrido-[3,2-e]-as-triazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244406

Dátum: 17.09.1985

Autori: Janík Ivo, Mrázek Jan, Suchánek Kornelius, Hubáeek Milan, Nejezchleb Karel, Bakoš Pavel, Dufek Vladimír

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, derivátů, pyrido-[3,2-e]-as-triazinových

Text:

...I, pripravené způsobem podle vynálezu ,jsou organickými zásadami, takže mohou vytvářet adiční soli a kyaelinami jak organickými tak anorganickými. Pro prípravu adičních aolí a kyaelinami, Jako je kyselina například sírová, fosforsčná,chlorovodíková, bromovodíková, aulraminová, citrőnová, maleinová, fumarová, vinná, octová,benzoová, glukonová, askorhová se volná zásada a většinou dvě ekvimolová množství kyseliny,vztaženo na jeden mol volná...

Způsob výroby nových derivátů 3-aminovinylcefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244405

Dátum: 17.09.1985

Autori: Hájek Jioí, Švec Vladimír, Baranovie Jaroslav, Dinga Vladimír

MPK: C07D 501/00, C07D 501/04, A61K 31/545...

Značky: způsob, výroby, 3-aminovinylcefalosporinů, nových, derivátů

Text:

...svrchu uvedený význam nebox znamená atom síry aacyl obecného vzorce VIIIAr má svrchu uvedený význam a AB znamená chráněnou amínoskupinu, přičemž ochranná skupina se vol ze skupinybenzyloxykarbonyl, alkyloacykarbonyl, cyklopentyloacykerbonyl, cyklohexyloxykarbonyl, benzhydryloxykarbonyl, trítyl nebo 2,2,Ltrichloretoaqkarborxyl,sulfoskupinu, hydroxyskupinu nebo karboxylovou skupinu popřípedě chráněnou esterifikecí s alkenkarboucylovoú skupinou...

Odlučovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244347

Dátum: 17.09.1985

Autor: Káni Jioí

MPK: B01D 17/02

Značky: odlučovacie, zariadenie

Text:

...vypüšťacím potrubím 33. Zmes dvoch rôzne hustých kvapalín po odlúčení ťažších nečistôt prüdi rotačným špirálovým pohybom cez kruhový otvor na kuželovom dne i do priestoru vírovej nádrže 4. V tomto priestore sa častice odlučovaných kvapalín postupne dostávajú na v-äčšie priemery špirálového pohybu a v dôsledku toho sa znižujú ich rýchlosti a turbulencia. Dochádza tu k postupnému prechodu z turbulentného režimu prúdenia na režim laminárneho...

Zariadenie na kontinuálne meranie hladiny kvapalného hélia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244341

Dátum: 17.09.1985

Autori: Oehák Petr, Holubec Stanislav, Hlavatý Jaroslav

MPK: G01F 23/24

Značky: hélia, hladiny, kvapalného, meranie, zariadenie, kontinuálně

Text:

...výšky hladiny kvapalného hélia je v číslicovom tvare trvale zobrazované medzi meraniami. Navrhnuté zariadenie umožňujekontinuálne meranie úrovne kvapalného hélia s vysokou presnosťou, potrebnou napr. pre meranie velkosti odparu hélía v danom kryogennom zariadení. Supravodivý snímač môže byť vyrobený z materiálu s vyššou kritickou teplotou, čo umožňuje správnu funkciu úrovňomera aj v tesnej blizkosti väčšiny supravodivých magnetických...