Archív za 1985 rok

Strana 27

Způsob středění optického vlákna v konektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220222

Dátum: 15.11.1985

Autor: Vrána Karel

Značky: konektoru, způsob, vlákna, optického, středění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob středění optického vlákna v konektoru s použitím vnějšího pouzdra konektoru, dvou shodných vnitřních pouzder konektoru, opatřených u svých styčných ploch vnitřními otvory pro nanesení tmelu a vložení středicích vložek pro vložení naváděcího kalibrovaného trnu a dvou převlečných matic určených pro fixaci konektoru jako celku, přičemž způsob středění se provádí ve dvou etapách, vyznačený tím, že v první etapě se na stěnu otvoru (31)...

Motýlová uzavírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220221

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kerlín Kurt, Gala Alexander, Harazim Alfons, Vavroš František

Značky: klapka, uzavírací, motýlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti armatur a řeší obousměrnou těsnost motýlové klapky, skládající se z tělesa armatury a talíře uloženého v ložiskách tělesa klapky otočně, excentricky a kolmo na osu průtočného kanálu klapky prostřednictvím ovládací hřídele a opěrného čepu, kde v průtočném kanále tělesa klapky je uloženo axiálně posuvné těsnicí sedlo opatřené na vnitřní ploše kuželovou těsnicí plochou a na svém vnějším obvodě válcovou kluznou plochou s...

Kontaktní příčka elektromagnetického vzduchového stykače a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220220

Dátum: 15.11.1985

Autor: Klecán Vladimír

Značky: stykače, způsob, příčka, vzduchového, výroby, elektromagnetického, její, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní příčka vzduchového stykače s odděleným obvodem hlavních a pomocných kontaktů, znázorněná na obr. 2, vytvořená tělesem profilu T, jehož horní stojina opatřená držáky kontaktních můstků a pružin hlavních kontaktů, je střední, příčnou částí spojena se spodní stojinou, vytvořenou jako prizmatické těleso se širokou drážkou pro uložení kotvy elektromagnetu. Po stranách horní i dolní stojiny jsou s příčnou částí spojené, vzájemně odvrácené...

Ukládací zařízení nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220219

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: ukládací, nábytkových, zařízení, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládacího zařízení nábytkových dílců, vhodného zejména pro odebírání nábytkových dílců u velkokapacitních linek. Výhoda předmětu vynálezu spočívá v zajištění spolehlivé funkce ukládání nábytkových dílců při zajištění dokonalé synchronizace ukládacích lišt s možností seřízení podle šířky nábytkových dílců. Další výhodou je úspora tlakového vzduchu při potřebě jen jednoho pneumatického válce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...

Nádoba k elektrochemickému měření polarizačních vlastností povrchů kovu v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220218

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor, Němec Jiří, Šíma Aleš

Značky: vlastností, elektrolytu, elektrochemickému, povrchu, nádoba, polarizačních, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nádoby k zařízení k elektrochemickému, zláště voltametrickému, potenciostatickému či potenciodynamickému měření polarizačních vlastností kovů v elektrolytu, zvláště trubek ve vodných roztocích kyselin, zásad, solí apod., například trubek parního generátoru ve vodě a páře tepelné nebo jaderné elektrárny. Nádoba podle vy nálezu sestává z válcovitého tělesa nádoby s kuželovitým vnějším povrchem dna s otvorem v jeho vrcholu, přitom...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Okánik Boris, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Matelová Vlasta, Zelený Karel, Mikláš Emil

Značky: f-713, penicillium, chrysogenum, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Ventil pro automatické ovládání injektorových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220216

Dátum: 15.11.1985

Autor: Šustek Miroslav

Značky: ovládání, ventil, čerpadel, injektorových, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci ventilu pro automatické ovládání injektorových čerpadel tlakovým vzduchem v závislosti na změně výšky hladiny čerpané kapaliny. Podstatou ventilu podle vynálezu je, že jeho vstupní kanál a výstupní kanál přívodu vzduchu k injektorovému čerpadlu je v tělese propojen obtokovým kanálem, který je uzavřen těsnicí membránou s vypouštěcí tryskou. Do prostoru obtokového kanálu pod těsnicí membránu je napojen vstupní kanál. K...

Kaskádní uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 220215

Dátum: 15.11.1985

Autor: Rejent Blahoslav

Značky: armatura, kaskádní, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší novou konstrukci kaskádní uzavírací armatury. Týká se armatury, skládající se z tělesa, v němž je posuvně uložena těsnicí deska s vřetenem, a jeho podstatou je, že v desce je upraven přepouštěcí otvor, přičemž je deska opatřena uzávěrem přepouštěcího otvoru.

Pojišťovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 220214

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kubín Miroslav

Značky: pojišťovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší obousměrnou funkci pojišťovacího ventilu, závislou na rozdílech tlaků, vhodnou zejména u zařízení pro regulaci průtoku nebo tlaku tekutin, skládajícího se z tělesa a odpruženého uzávěru. Podstatou vynálezu je, že v tělese je uložen pohyblivý tlakoměrný prvek tvořený např. membránou a opatřený průtokovým otvorem, v němž je uspořádáno těsnicí sedlo s uzávěrem a alespoň jednou pružinou uloženou mezi uzávěrem a...

Zapojení galvanicky odděleného zkratuvzdorného stejnosměrného spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220213

Dátum: 15.11.1985

Autor: Krejčí František

Značky: elektronickou, zkratuvzdorného, vestavěnou, galvanicky, pojistkou, odděleného, stejnosměrného, zapojení, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení galvanického odděleného zkratuvzdorného stejnosměrného spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou je jednoduchým způsobem řídit podle předem daného programu akční členy řízeného technologického procesu při současném hlídání přenosových linek proti zkratu. Tohoto se dosahuje využitím funkce dvou optoizolačních členů, do kterých je zaváděna vstupní jednobitová řídicí veličina v TTL úrovni a která je funkčně zpracována v...

Plováková armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 220212

Dátum: 15.11.1985

Autor: Sedláček Jindřich

Značky: plováková, armatura

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru armatur a oboru oddělování tekutin a řeší zejména konstrukční řešení tělesa plovákové armatury, která je určená např. pro zamezení unikání vzduchu z větrníku. Podstatou vynálezu je, že těleso, v němž je uložen uzavírací prvek, je v podstatě válcového nahoře uzavřeného tvaru, v jehož spodní části jsou upraveny vstupní otvory a výstupní otvor s těsnicím sedlem, přičemž těleso je dále opatřeno propojovacími kanály,...

Kulový kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 220211

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kerlín Kurt, Gala Alexander, Štefek František, Rosa Drahomír

Značky: kulový, kohout

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti kulových kohoutů s odjíždějícími sedly, zejména pro dopravu plynných látek, např. zemního plynu. Podstatou vynálezu je, že v průtočné ose odjíždějícího sedla je uložen posuvně prstenec vložený mezi kulový uzávěr a těleso kohoutu.

Ukazatel úhlu nastavení vřetena, zejména vřetena ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220210

Dátum: 15.11.1985

Autori: Strašák Milan, Navrátil Emil

Značky: nastavení, zejména, ukazatel, úhlu, ventilu, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukazatele úhlu nastavení ní vřetena, zejména vřetena ventilu. Podstatou ukazatele podle vynálezu je, že je tvořen základní deskou se soustředně uspořádanou spirálovitou drážkou, v níž je volně pohyblivě uložena kulička, přičemž spirálovitá drážka je překryta průhledným víkem.

Zařízení na ukládání kabelů v kabelové šachtě, zejména u kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220209

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír, Maus Otfried

Značky: kabelů, ukládání, zařízení, kabelové, zejména, šachtě, mostů, kabelových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na ukládání kabelů v kabelové šachtě na patra svisle zakřivených kabelových roštů, se stejnými oblouky v patrech. Účelem vynálezu je odstranění namáhání kabelových roštů a výložníků, které vzniká při zatahování kabelů v obloucích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na šikmé, vzájemně rovnoběžné tyče jsou rozebíratelně přiložena vodítka zakřiveného nosníku s kladkami pro zatahování kabelů. Tyče a vodítka mohou být...

Způsob kontinuální regenerace pracích roztoků pro odstraňování sirovodíku z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220208

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Kůstka Miroslav, Žufníček Jiří

Značky: pracích, kontinuální, sirovodíku, plynů, regenerace, roztoku, způsob, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální regenerace pracích roztoků pro odstraňování sirovodíku z plynů. Vynález se týká způsobu kontinuální regenerace pracích roztoků pro odstraňování sirovodíku z plynů pomocí regeneračního plynu s obsahem elementárního kyslíku. Řeší tento problém za zvýšeného tlaku. Podstatou vynálezu je, že regenerace probíhá za vyššího tlaku, než je tlak plynu, ze kterého se sirovodík odstraňuje, přičemž regenerační plyn regeneračním zařízením...

Tyčové přepážky a jejich uspořádání v trubkovém aparátu se svazkem trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220207

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šolc Jaroslav, Mojžíš Vratislav, Němčanský Jan, Pěnčík Karel

Značky: jejich, trubkovém, aparátu, trubek, tyčové, svazkem, uspořádání, přepážky

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové přepážky a jejich uspořádání v trubkovém aparátu se svazkem trubek. Pro jedno podepření se používá buď jedna úplná, nebo dvě dílčí tyčové přepážky. Přitom úplná i dílčí tyčová přepážka k podepření trubkového svazku sestává vždy z nosného prstence a z tyčí,které jsou k nosnému prstenci uchyceny po jeho obou stranách. Uspořádání tyčí je dáno směrem mezer mezi trubkami trubkového svazku. Tyče jsou k nosnému prstenci uchyceny střídavě....

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220206

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: informaci, stanic, vyhodnocení, pásových, p-poruchových, obvodů, n-poháněcích, prenos, zapojení, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem a dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, vyznačené tím, že na pěti (šesti nebo sedmi) vodičové průběžné adresové vedení (3) jsou paralelně připojeny svými vstupy časové dekodéry (11) kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód jedna z desíti (patnácti nebo jedenadvacíti) a...

Reverzní pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220205

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pallay Ján

Značky: pásový, dopravník, reverzní

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzní pásový dopravník opatřený na svých koncích pohony bubnů a horními stolicemi pro dopravní pás korýtkového profilu, vyznačený tím, že horní stolice nosné větve dopravního pásu (25) jsou po délce pásového dopravníku vytvořeny střídavě jako pravosměrné a levosměrné, na pevné vidlici (2) každé horní stolice je na svislém otočném čepu (27) umístěna otočná vidlice (1), na níž je umístěn střední nosný váleček (26), šikmé nosné válečky (3) a...

Podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Barták Jiří, Bělohubý Vladimír, Bervida Bohumil

Značky: formování, kořene, jednostranných, svárů, podložný, pásek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru jaderné energetiky a řeší podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů. Vynález řeší zajištění kvalitního provaření kořene jednostranných svarů u některých způsobů svařování. Podložný pásek pro formování kořene jednostranných svarů je tvořen kovovým páskem s pevnou žáruvzdornou vrstvou difúzně s ním spojenou. Vynález může být využit při svařování.

Způsob vzájemného oddělování součástí svařovaných nepřerušeným průběžným svarem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220203

Dátum: 15.11.1985

Autor: Halabala Alois

Značky: svařovaných, vzájemného, způsobu, způsob, tohoto, provádění, průběžným, součástí, zařízení, oddělování, nepřerušeným, svarem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vzájemného oddělování součástí spojených svarovým můstkem, který vzniká při nepřerušeném svařování, a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata řešení spočívá v tom, že oddělované součásti se na zařízení podle vynálezu vzájemně přetočí kolem podélné osy svarového můstku, který se v průběhu tohoto přetáčení zlomí.

Způsob zvýšení přilnavosti, krycí schopnosti a odolnosti vápenných nátěrů na omítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220202

Dátum: 15.11.1985

Autor: Šesták Antonín

Značky: schopnosti, nátěrů, způsob, zvýšení, vápenných, odolností, priľnavosti, krycí, omítky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení přilnavosti, krycí schopnosti a odolnosti vápenných nátěrů na omítky. Tohoto účelu je do saženo ohřátím vápenného roztoku před stříkáním nebo natíráním na teplotu 60 až 100 °C a trvalým udržováním teploty roztoku v tomto teplotním rozmezí během stříkání nebo natírání.

Způsob regulace výšky hladiny tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220201

Dátum: 15.11.1985

Autori: Drunecký Karel, Longin Tomis, Unger Jiří, Šplíchal Bohumil, Havlíček Luděk, Tesař Vladimír

Značky: regulace, způsob, hladiny, výšky, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace výšky hladiny tekutého kovu v krystalizátoru při plynulém odlévání kovu využívá elektroakustické metody tak, že rychlost plnění krystalizátoru je řízena zařízením srovnávajícím přirozený akustice šum vznikající při provozu krystalizátoru jako funkce jeho nezaplněné části, který se elektroakusticky snímá.

Léková forma kyseliny cis-ß-4-n-pentoxybenzoyl-ß-bromakrylové pro perorální podávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 223950

Dátum: 15.11.1985

Autori: Křepelka Jiří, Kőnig Jiří, Pospíšil Arnošt, Spálený Jiří

Značky: kyseliny, cis-ß-4-n-pentoxybenzoyl-ß-bromakrylové, perorální, podávání, léková, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Léková forma kyseliny cis-beta-4-pentoxybenzoyl-beta-bromakrylové pro perorální podávání, pevná nebo tekutá, se sníženou gastrointestinální dráždivostí, vyznačující se tím, že obsahuje přísadu látky schopné vytvářet ochranný film na sliznici trávicího traktu, zejména fysiologicky neškodné hydrofilní vysokomolekulární gelotvorné látky.

Zabezpečovací zařízení protipožárních skříněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 223949

Dátum: 15.11.1985

Autor: Krzyžánek Leopold

Značky: skříněk, protipožárních, zabezpečovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací zařízení protipožárních skříněk proti zneužiti, vyznačené tím, že proti požární skříňka (1) je vybavena doplňující prosklenou skříňkou (2), která má zasouvací uzávěr (3), jehož vysouvací část zapadá do protikusu (4) a horní část doplňující skříňky (2) je uzamčena s víkem této skříňky (2) visacím zámkem (5).

Způsob přípravy nukleosidů nukleosidační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223948

Dátum: 15.11.1985

Autori: Beránek Jiří, Točík Zdeněk

Značky: nukleosidační, přípravy, nukleosidů, způsob, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nukleosidů nukleosidační reakcí, vyznačený tím, že se k substituovanému cukernému derivátu vybranému ze skupiny tri-0-benzoyl-1-0-acetylribofuranosa, methyl-di-0-p-toluyl-2-deoxyribofuranosid nebo methyl-tri-0-benzoyl-arabinofuranosid v organickém rozpouštědle přidá jodid sodný nebo draselný s trimetkylchlorsilan, načež teto směs se nechá reagovat s nukleobasí, která se předem převede známým postupem na silylderivát, nebo sůl s...

Držák záhlubníku pro NC stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223947

Dátum: 15.11.1985

Autor: Žaba Zdeněk

Značky: držák, záhlubníku, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Držák záhlubníku pro NC stroje, sestávající z upínací stopky a z vlastního držáku záhlubníku, vyznačený tím, že vlastní držák (6) je na upínací stopce (1) uložen teleskopicky a přidržován ve výchozí pracovní poloze pružinou (3), která je opřena o stavitelnou matici (2).

Článkový parní generátor, zejména pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223946

Dátum: 15.11.1985

Autori: Říman Jaroslav, Křížek Vladimír, Rybníček Josef, Mánek Oldřich, Mašek Václav

Značky: jaderné, generátor, elektrárny, parní, zejména, článkový

Zhrnutie / Anotácia:

Článkový parní generátor, zejména pro jaderní elektrárny, jehož teplosměnná plocha je rozdělena do článků tvaru "L" s nestejné dlouhými rameny, svírajícími úhel v rozmezí 60° až 90°, přičemž články jsou tvořeny z teplosměnných trubek, trubkovnic a plášťové trubky s příčnými svary umístěnými mimo oblouk článku, vyznačený tím, že články (1) jsou symetricky uspořádány kolem myšlené vertikální roviny, v níž leží podélná osa separačního bubnu (8),...

Způsob výroby acetaminofenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223945

Dátum: 15.11.1985

Autori: Růžek Vladimír, Fuka Josef, Sádlo Luboš

Značky: výroby, způsob, acetaminofenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetaminofenolů acetylací aminofenolu acetanhydridem vyznačující se tím, že se acetylace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako kyseliny octové nebo etyl acetátu při teplotě 45 až 65 °C.

Vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223944

Dátum: 15.11.1985

Autor: Jirounek Ladislav

Značky: zařízení, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační zařízení s výstředníkem uloženým v dutém hřídeli, vyznačuje se tím, že výstředník (1) je opatřen klínem (2) a uchem (4) s otvorem (5), dále rozpěrkou (7) se závitem (8) a šroubem (6).

Zapojení detekční jednotky laserového interferenčního měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 223943

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hřebec Libor, Popela Bohumír

Značky: detekční, interferenčního, měřicího, zapojení, systému, jednotky, laserového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení detekční jednotky laserového interferenčního měřicího systému, sestávající ze dvou identicky zapojených fotodetekčních obvodů pro dva signály, vyznačené tím, že detekční obvody (I, II) spojené s jednou ze dvou fotodiod (1a, 1b) mají na vstupu obvod (2) foto diody, který je spojený jednak s výstupem (12a, 12b) pro spínač a jednak přes vstupní zesilovač (3) a diferenční zesilovač (4) s výkonovým zesilovačem (5), jehož výstup (14a, 14b)...

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223942

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hezina Jiří, Škrdlíková Eva, Leeb Jiří, Bílek Milouš, Marek Miloslav, Ptáček Jiří

Značky: lepidlo, obalů, potravinářských, laminování, tavné

Zhrnutie / Anotácia:

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů tvořených papírem na hliníkové fólii určených především pro balení másla, tuků a jiných potravinářských výrobků, vyznačené tím, že obsahuje 40 až 60 hmotnostních tuhých parafinických uhlovodíků a 10 až 30 hmotnostních tuhých izoparafinických uhlovodíků, kde jako parafinické a izoparafinické uhlovodíky jsou parafiny a cereziny obecného vzorce CnHn + 2´, kde n je 20 až 35, s teplotou měknutí...

Zapojení zdroje řídicích signálů pro dělené rozvodny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223941

Dátum: 15.11.1985

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Ročák Jaroslav

Značky: zapojení, rozvodny, řídících, dělené, zdroje, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje řídicích signálů pro dělené rozvodny, sestávající nejméně ze dvou součtových s tři součinových obvodů, vyznačené tím, že prvý vstup (51) třetího součinového obvodů (5) je spojen a výstupem (24) druhého součtového obvodu (2), jehož prvý vstup (21) je spojen a desátým vstupem (110) zapojení, a s prvým vstupem (11) prvého součtového obvodu (1), jehož výstup (14) je spojen s prvým vstupem (31) prvého součinového obvodu (3), jehož...

Zapojení propojovacího obvodu společných uvolňovacích signálů v dělených rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 223940

Dátum: 15.11.1985

Autori: Červený Jindřich, Ročák Jaroslav, Cabicar Rudolf

Značky: rozvodnách, obvodů, zapojení, dělených, signálu, propojovacího, uvolňovacích, společných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení propojovacího obvodu společných uvolňovacích signálů v dělených rozvodnách, sestávající nejméně z pěti součinových a jednoho propojovacího obvodu, vyznačené tím, že druhý vstup (22) druhého součinového obvodu (2) je spojen s pátým vstupem (95) ze pojení, jehož čtvrtý vstup (94) je spojen s druhým vstupem (12) prvého součinového obvodu (1), jehož nepájecí svorka (19) je spojeno jednak s napájecí svorkou (99) zapojení, jednak s...

Feriticko-perlitická nízkolegovaná manganová ocel, zejména na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223939

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žák Jan, Rous Jan, Šenberger Jaroslav

Značky: zejména, odlitky, feriticko-perlitická, oceľ, nízkolegovaná, manganová

Zhrnutie / Anotácia:

Feriticko-perlitická nízkolegovaná manganová ocel, zejména na odlitky, vyznačující se tím, že obsahuje hmotnostně 0,08 až 0,13 % uhlíku, 1,00 až 1,60 % manganu, 0,20 až 1,00 procent křemíku, 0,03 až 0,10 % hliníku a 0,002 až 0,01 % vápníku.

Oběžné kolo stupně odstředivého kompresoru pro vysoké tlakové poměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223938

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hanus Daniel, Jerie Jan

Značky: vysoké, odstředivého, poměry, tlakově, stupně, kompresoru, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo stupně odstředivého kompresoru pro vysoké tlakové poměry, opatřené lopatkami, počínajícími v axiální vstupní části pracovního kanálu kola s končícími na výstupním průměru kola radiálně nebo částí mírně zahrnutou dozadu, a vytvořené ze dvou částí, vyznačené tím, že úhel (ß2) tečny ke střední čáře (11) profilu druhé lopatky (7) v jejím náběžném bodě (9) je o 2 až 25° větší než úhel (ß1) tečny ke střední čáře (10) profilu první lopatky...

Zapojení pro analogově-frekvenční přenos signálu s kompenzací vlivu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223937

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ouzký František, Floriánek Jiří

Značky: zapojení, analogově-frekvenční, prenos, vlivů, signálu, teploty, kompenzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro analogově-frekvenční přenos signálu s kompenzací vlivu teploty, vyznačující se tím, že svorka (1) vstupního signálu je spojena přes první teplotně závislý odpor (2) s prvním vývodem prvního vstupního odporu (3), jehož druhý vývod je spojen s invertujícím vstupem integračního zesilovače (5), s jedním pólem integračního kondenzátoru (4) a s jedním vývodem vybíjecího odporu (6), jehož druhý vývod je spojen s výstupem (103) spínače...

Mláticí zařízení, zejména pro velká semena

Načítavanie...

Číslo patentu: 223936

Dátum: 15.11.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

Značky: mláticí, zejména, zařízení, velká, semena

Zhrnutie / Anotácia:

Mláticí zařízení, zejména pro velká semena, opatřené oběžným mláticím dopravníkem, uspořádaným pod mláticím bubnem s výstupky, vyznačené tím, že oběžný mláticí dopravník (8) je ve své horní části, vedené od levého bubnu (5) k pravému bubnu (6), uspořádán mezi spodním obloukovým vedením (11) a horním obloukovým vedením (12).

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím

Načítavanie...

Číslo patentu: 223935

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vontor Radomír, Hříbek Bohumír

Značky: možností, zařízení, účastnických, místech, stanic, nebezpečím, dispečerské, odpojení, zvýšeným

Zhrnutie / Anotácia:

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím, k hlasitému symplexnímu hovorovému spojení na hlubinných dolech mezi obsluhou ovládacího pracoviště a účastníky z jednotlivých důlních pracovišť, vyznačené tím, že jednotlivá účastnická vedení od koncových stanic (1) jsou na účastnické simplexní sady (2) dispečerské ústředny (3) připojena přes blokovací pole (4) tvořené elektronickými vypínači (5), s...

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223934

Dátum: 15.11.1985

Autor: Blaha Miroslav

Značky: zařízení, posuv, hlavy, vystavovacího, magnetických, magnetické, pamäti, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamětí podle autorského osvědčení č. 213 800 s otočně v rámu uloženým převíjecím válečkem, na něm je jedním koncem připevněn ohebný pás, připevněný druhým koncem k napínacímu mechanismu a na převíjecí váleček dosedá snímací člen, uložený v rámu suvně kolmo k ose otáčení převíjecího válečku a spřažený s vystavovacím mechanismem, přičemž převíjecí váleček je spřažen s...

Průmyslový robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 223933

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vozandych Josef, Vrhel Bohumil, Greill Antonín

Značky: průmyslový, robot

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslový robot se šesti stupni volnosti s polohovacím ústrojím se třemi stupni volnosti a orientačním ústrojím se třemi stupni volnosti, sestávající z rotačních, posuvných a kloubových jednotek, přičemž jeho polohovací ústrojí (1) sestává z na základové desce (2) upevněné rotační jednotky (3) a jejího pohonného agregátu (4), zdvihové jednotky (5) s lineárním pohybem, jejíž lineární motor (54) má pístnici (55) ukotvenu na základním talíři (6)...