Archív za 1985 rok

Strana 115

Substituované 11-(piperidinoalkyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karbonitrily

Načítavanie...

Číslo patentu: 240698

Dátum: 13.06.1985

Autori: Vymital Antonín, Hamouz Josef, Genzer Oldoich

MPK: C07D 409/06

Značky: substituované, 11-(piperidinoalkyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karbonitrily

Text:

...na silikagelua teprve potom případně převádějí na hyârochloridy. Látky podle vynálezu jsou nové a k jejich identifikaci bylo použito kromě analya všech běžných spektrálních metod. Další podrobnosti o způaobu jejich přípravy jsou patrné z dále uvedených příkladů, kte~ ré představují pouze ilustraci možnosti vynálezu, avšak není jejich účelom rozsah vynálezu jakýmkoliv způsobem omezovat.Směs 3,6 g...

Substituované 10-(piperidinoalkyl)-10,11-dihydrobenzo/b,f/thiepin-10-karbonitrily

Načítavanie...

Číslo patentu: 240697

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kunovský Jioí, Smejkal Josef, Klejch Vlastimil

MPK: C07D 409/06

Značky: substituované

Text:

...deriváty vzorce Il jsou látky vesměs známé e na literaturu je odkazováno v jednotlivých přík 1 edech.Substitučni reakce se provedou za hříváním komponent s uhličitanem draselným ve vhodnám rozpouětědle, s výhodou v acetonu. Produkty se získají budvve formě hydrochloridů, které se čistí krystalisaci, nebo ve formě besí, která se čistí chromatografií na silikagelu. Látky podle vynálezu jsou nové e k jejich identifikaci bylo použito kromě...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245789

Dátum: 13.06.1985

Autori: Štaudner Emil, Baxa Jozef, Orlak Ivo

MPK: C07D 237/20

Značky: pyridazinu, derivátů, způsob, substituovaných, poloze, výroby, substituovanou, aminoskupinou

Text:

...reakčních složek V pro~ středí rozpouštědla, například dimethylíormamídu, při teplotě 50 až 100 °C.B-chlorpyrídaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je možno je přípravít známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaz-B-ony.Dále uvedené příklady vynález blíže objasňují.Směs 6,0 g 3-chlor-4-methy 1 ~ 6-naft-l-yll-pyridazinu se 4,8 g hydrazinhydratu se zahřívá 4...

Způsob přípravy kyseliny penicilánové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240398

Dátum: 13.06.1985

Autori: Prokop Alois, Micka Jioí

MPK: C07D 499/00

Značky: kyseliny, jejich, derivátů, způsob, přípravy, penicilanové

Text:

...při.klady č. 3 a 4. Při diskontinuální práci lze částečně tlakové poměry řídit stupněm p 1 nění autoklávil. ~Při výzkumu podmínek syntézy bylo ohjeveno, že zejména z hlediska výtěžků při. vyšších koncentracích výchozí látky je vhodné hydrogenolyzovat látku obecného vzorce IL kde n 0, a získaný produkt oxidovat na sulbaktam, nově zde byl výhodně- užit tlak při hydrogenolýze nad 0,5 MPa.Daný sled reakcí je přitom v literetttře oziíačován...

2-Halogenderiváty N,N-diethyl-N’-(1,6-dialkyl-8.alfa.-ergolinyl)močovin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240396

Dátum: 13.06.1985

Autori: Ševeík František, Láhner Otakar, Reissová Alena, Bílek Zbyšek

MPK: C07D 457/12

Značky: jejich, 2-halogenderiváty, způsob, výroby, n,n-diethyl-n'-(1,6-dialkyl-8.alfa.-ergolinyl)močovin

Text:

...nigra dochází k supersensítívítč dopamínových receptorů V denervovaííém stríatu. Na tomto modelu působí látky stímulací dopemíno~ vých receptorů s následným otáčením kontralaterálně vzhledem k lezi, tedy účínkííjí podobne jako epomorfííí nebo lísuríd jiný model byl připraven jednostrannou elektrolytíckou lézí stríata krys u těchto zvířat působí dopamínergní agonísté jako jsou apomortín nebo lísuríd rotace zvířat ípsílaterálně vzhledem ke...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240395

Dátum: 13.06.1985

Autori: Bílek Zbyšek, Láhner Otakar

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36, C07D 501/34...

Značky: deriváty, cefalosporínové

Text:

...sa obvykle uskutočňuje vo vodnom prostredí za pH, ktoré môže byt neutrálne mierne kyslé alebo mierne zásadité, totiž V rozsahu pH 5,0 až 9,5. S výhodou pH reakčnej zmesi na počiatkuasi 6,5 až asi 9,0. Žiadaně pH sa nastaví pridaním pufrovacieho prostredia ako je napríklad tosforečnan draselný terciálny. Alebo sa použijú na reakciu soli príslušných tiolov ako södu draselnú alebo amóniovü. Reakcia sa uskutočňuje pri zahrievaní reakčnej...

2-(Monosubst. fenyl)-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240393

Dátum: 13.06.1985

Autori: Bezouška Vlastimil, Koneený Luboš, Eadina Jioí, Ráfl Jan, Handlío Karel

MPK: C07D 263/04

Značky: fenyl)-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidíny, přípravy, spôsob, 2-(monosubst

Text:

...hmotnosť 365,5 .Z-ienyl-3 ~dodecyl-S-chlórmetyloxazolidín mal bakteriostatickú a fungistatickü účinnosť na .tieto druhy míkroorganizmov Ste» phylococcus aureus, Staphylococcus epidermalis, Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis 10 ,ag.n 1 l 1. Na druhy Escherichia coli,Salmonella typhimurium, Shigella flexneri,Saccharomyces oervisiae a Trichomonas terrestre bola účinná koncentrácia 100 g.Postupuje sa ako V príklade 1 1196020. dielom, že...

N-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240390

Dátum: 13.06.1985

Autori: Seiner František, Kueera Miloslav, Chuchma František

MPK: C07C 87/30

Značky: n-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy, přípravy, spôsob

Text:

...uvedenej štruktúry, ktoré sú predmetom vynálezu, u ktorých je na amóniový dusík naviazaný alkylový reťazec dĺžky 2 až 14 atómov uhlíku spolu s dvomi metylovými skupinami nie sú, okrem dodecylderivátu, v literatúre opísané. Zistili sa u nich doteraz neznáme účinky na mikroorganizmy. U najúčinnejšich z nich je antimikróbna aktivita V porovnani s bežne používanými dezinficienciami z radu organicvýrazne vyššia.Spôsob prípravy zlúčenín podľa...

N-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240389

Dátum: 13.06.1985

Autori: Soueek Viktor, Grmela Vladimír, Kuchao Antonín

MPK: C07C 87/30

Značky: n-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy, spôsob, přípravy

Text:

...pričom najúčinnejšie z nich majú vyšší účinok ako bežne používané dezinficlenciá typu organických amóniových solí - Ajatín a Septonex. Taktiež sa zistili u všetkých týchto zlúčenín neznáme povrchovo aktívne vlastnosti. V porovnaní so zlúčeninami podobného typu obsahujúciml,vo svojej molekule sekundárnu amidovú.skupinu sú tieto zlúčeniny výhodnejšie ajz hladiska, že u nich, vzhladom na prítomnost terciärnej amidovej skupiny, e...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240387

Dátum: 13.06.1985

Autori: Adámek Petr, Eudejko Libor

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34, C07D 501/26...

Značky: deriváty, cefalosporínové

Text:

...počasminút. K vzniknutemu roztoku sa pridá 0,3 g kyseliny Taminocefalosporáncviej a 0,29 ml trietylaminu v 15 ml tliohlôrrhetánu pri teplote 0 °C 3 hodiny. Dichlorme tán sa väkuovo oddestlluje a k reakčnej mase sa pridá nasýtený roztok hydrogenuhličitanu sodného. Vzniknutýi roztok sa extrahuje s 2 10 ml octanu etylnatého. Voĺtlnä vrstva sa následne okysli na hodnotu pll 2,2 a extrahuje s 3 10 nl octenu etylnatého. Spojené...

4-(2-Chlor-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)piperazinoalkyl- ethery a -sulfidy, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240384

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Bruthansová Anna, Ružieka Vlastimil, Dlask Jan

MPK: C07D 409/04

Značky: sulfidy, jakož, jejich, 4-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)piperazinoalkyl, ethery

Text:

...reakce se provedou nejlépe zahříváním jmenovaného dichlorderivätu s nejméně 100 l°/o přebytkem piperazinových derivátů vzorce Il v malém objemu chloroformu k varu. U hydrofilnějších produktů vzorce l R methyl nebo ethyl se izolace provede extrakcí bazických produktů do zředěného vodného roztoku kyseliny sírové, odkud se tyto potom uvolní alkalizací vodným amoniakema neutralizací vhodnými kyselinami se převedou na príslušné soli...

Zariadenie pre kontinuálny predohrev, najmä prefukovacích trysiek mimopecného spracovania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 240343

Dátum: 13.06.1985

Autori: Peoina Petr, Váoa Pavel, Stanik Milan

MPK: C21C 7/072

Značky: trysiek, predohrev, mimopecného, najmä, spracovania, prefukovacích, kontinuálny, zariadenie, ocele

Text:

...skúšobne využívané. xPríklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom na obr. 1 je čelný pohľad na celé zariadenie v reze a na obr. 2 je pôdorysný pohľad na usporiadanie častí zariadenia.Spaľovacia komora ll pozostávajúca zo spaľovacieho priestoru 11, prechodového priestoru 121 a rozvádzacieho priestoru 13 má zaústené výstupné otvory 14 po celom polobvode medzikružného predohrievacieho priestoru 23...

Zařízení pro rozšíření analogových výstupů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240137

Dátum: 13.06.1985

Autor: Nejedlý Zdenik

MPK: G06F 3/00

Značky: analogových, zařízení, mikropočítače, rozšíření, výstupu

Text:

...svorky,porty, a v konkrétním případě lze použít například typ 8255. Vstupní interfaceovýobvod B s galvanickým oddelením se používá pro úpravu napěiových úrovní a galva nické oddělení dat přenašených z kabeluK dálkového přenosu dat přes skupinovou svorku 10 dálkového přenosu dat do první skupinové datové svorky 01 vstupvýstupního obvodu A mikropočítače. Výstupní interfaceové obvody C 1, C 2 s galvanickým oddělením slouží pro úpravu napětových...

4-(2-Chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-11-yl)piperazinoalkyl- ethery a -sulfidy, jakož i jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240041

Dátum: 13.06.1985

Autori: Všeteeková Marta, Hronská Eva, Vrlák Ladislav

MPK: C07D 409/04

Značky: sulfidy, jakož, jejich, ethery

Text:

...mg/kg antiapomorfino vý účinek, D 50 7.7 Ing/kg. 24 a 0412-Chlor-11-/4-(3-methoxypropyl)piperazino/-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin (I, X O, R CH 3, n 3), testovaný jako hydrogenmaleinát hodnoty ve stejném pořadí jako v předešlém případě a vesměs v mg/kg 179, 4,2, 7,3, 7,5.2-Čhlor-11-/4-(2-ethoxyethyl)piperazino/-10,11-dihydroě dibenzo/b,f/thiepin (I, x 0, R CZH 5, n 2), testovaný jako maleinát 355, 7,8, 7,1, 7,3.2-Chlor~...

Kyseliny 4-akryloyloxy- a 4-methakryloyloxy-fenyloctová a jejich alkylestery a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240017

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hlavatý Jioí, Holub Jindoich

MPK: C08F 20/06, C07C 57/32, C07C 69/614...

Značky: výroby, 4-methakryloyloxy-fenyloctová, způsob, 4-akryloyloxy, jejich, kyseliny, alkylestery

Text:

...koncentnwawukyselinou chlorovodíkovou. Její okrová sraženina se odfiltruje (frita S 2), promyje dvakrát 3 cmj vody (H 20) a vysuší prosáváním vzduchu výtěžek 0,8 g(8 l,8). Získaná 2-(4-akryloyloxyfenyl)oetová kyselina se přečistí vysrážením z methanolového roztoku vodou čistá má t. t. 79 až 80 OC. Analysa (C 11 H 10 Ou) nalezeno 63,85 C a ü,99 H vypočteno 64,o 7 C a 4,89 H.Kyselina 4-hydroxyfenyloctová (2 g 13,2 mmol) se rozpustí ve...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239977

Dátum: 13.06.1985

Autori: Liška Karel, Anton Pavel

MPK: C07F 7/04

Značky: přípravy, organokremičité, jejich, estery, způsob

Text:

...lázní, teploměrem a azeotropickým náetavcem bylo předloženo 736 g produktů hydrolýzy dimetyldichlorsilanu (10 molů), 260 g 2-etylhexenolu (2,0 moly)5 g hydroxidu draeelného a 300 ml xylenu. Reakční směs byla zahřívána na 150 až 180 °G a během cca 3 h bylo odebráno cca25 ml vody. Po zchladnutí byl hydroxid draselný neutralizován oxidem uhlíčitým. Vzniklý uhličitan byl odfiltrován přes filtrační papír, xylen a přední podíly byly oddestilovény...

Způsob přípravy kvarterních amoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239964

Dátum: 13.06.1985

Autori: Komárek Vladimar, Trojánek Antonín, Pleskaeová Eva, Pivooka Václav

MPK: C11D 1/62

Značky: solí, způsob, kvartérních, amoniových, přípravy

Text:

...obtížné oddělováni nevyreagovaného oxetylovaného alkoholu. Rovněž kvaŕternizace mono-, di-, tri- chlorhydrineteru při našem postupu vzniklých, probihá s vysokým výtěžkem, prakticky kvantitativně. Nezkvarternízováno zůstane pouze zhruba 6 z nasazeného dimetylaminoetanolu. Při použití trietylaminu zůstává nevyreagováno zhruba 15z nasazeného atechiometrického množství trietylaminu. Empiricky jsme nalezli, že reaktivita terciárnich...

Způsob přípravy kvarterních amoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239963

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kopecký Petr, Kuneš Jioí, Humplík Antonín, Kopal Jaroslav

MPK: C11D 1/62

Značky: kvartérních, solí, amoniových, přípravy, způsob

Text:

...trietylamínu zůstává nevyreagováno zhrukm 15 z nasazeného stechiometrického množství trietylsminů. Empiricky jsme nalezli, že reaktivita terciárnich substituovaných amínů klesá v pořadíKvarterni amoniové sloučeniny připravenépdle našeho postupu ve formě 20 až 5 Ov 0 dných roztoků tvoří vodojasné až světle žluté roztoky, neomezeně stálé. iDo 1,5 l sulfonační bežky, opatřené kapačkou, teploměrem,zpětným chladiče a KPG míchadlem se předloží...

Šupátkový uzáver cisterny pre prepravu horúcich médií, najmä tekutej smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 239837

Dátum: 13.06.1985

Autor: Poidal Josef

MPK: F16K 3/30

Značky: horúcich, prepravu, šupátkový, cisterny, médií, najmä, smoly, uzáver, tekutej

Text:

...zobrazenie spojky horného a dolného vretena v pozdĺžnom reze.Vreteno 10 pozostáva z horného vretena 11, lktorê je opatrené ovládacímklołesom 15 a z dsolného vretena 12, ktoré sú súoso spo jené spojkou 20. Na horné vreteno 11, ktoréje prevŕtané priebežným priečnym otvorom 16, je nasunuté vodiace puzdro 13. Medzi stysčnými koncami hornéh-o vretena 11 .a dolného vretena 12, je vytvorená dilałtavčná medzera 14.Dolné vreteno 12 je spodnou...

Spôsob výroby klinových preglejok z dyhových odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239836

Dátum: 13.06.1985

Autori: Juchelka Jioí, Kubec František, Dostál Jan, Knap Jaroslalav

MPK: B27D 1/04

Značky: spôsob, výroby, odpadov, klinových, dýhových, preglejok

Text:

...zariadenia, bez zníženia kvaílity .hotových výrobkov.Spôsob podľa vynälezu umožní zvýšenie výtaže pri výrobe dýh a preglejok, lpretože bude možné využiť dyhové pásy už od šírky50 mm, kým doposiaľ bolo možné využívatiba dyhy od šírok 100 mm pri súčasných zosadzovacích strojoch. Uvedeným spôsobom sa ušetria značné množstvá rôznej cennej drevnej suroviny. 4Na pripojenom nvýikrese je na obr. 1 znázornený spôsob zosaldzovania obojstranne...

Spôsob zahusťovania ortuťnatých katalytických roztokov hydratácie acetylénu a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239600

Dátum: 13.06.1985

Autori: Rázus 1uboslav, Maco Vladimír, Makovíni Peter, Godovie Ján, Starý Vladimír Pharm

MPK: C07C 47/06

Značky: katalytických, zariadenie, roztokov, zahusťovania, acetylénu, ortuťnatých, hydratácie, uskutočňovanie, spôsob

Text:

...2 výmenníka tepla 3, pričom nádoba 1 je opatrená vostavbou 4 a svojim konickým dnom je potrubím 5 cezventil B napojená na prívodné potrubie rcgenerovaného katalyzátora 7. Potrubie 7 je ďalej napojené na spodnú čast tlydratačného reaktora 8 nad prívodné potrubie acetylénu 9, do ktorého je napojená potrubim 10 vodná para a horná časť reaktora 8 je napojená cez potrubie 11 na spodnú časť 2 výmenníka tepla 3, pričom medzirúrkový priestor 12...

Hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239598

Dátum: 13.06.1985

Autori: Horný Štefan, Drahoš Martin

MPK: F15B 13/02

Značky: převodník, geometrickým, objemom, premenným, hydrostatický

Text:

...vysoký tlak. Výkyvné doska 12 je v naznačenej polohe držana tlakom v prvom servovalci 17. Ak tento tlak prekročí hodnotu tlaku nastavenú vovysokotlakovom ventile 24, prepustí tento cez prvý spojovací kanál 31 a plniaci kanál 27 do druhého servovalca 18 určite množstvo kvapaliny. Následkom toho sa výkyvná doska 12 prestaví do takej polohy, že sa zmenší veľkost dodávaného prietoku až na hodnotu zabezpečujúcu pokles tlaku v druhom tlakovom...

Zariadenie pre riadenie horákových súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 239562

Dátum: 13.06.1985

Autor: Janeek Viliam

MPK: F27B 9/36

Značky: horákových, súprav, riadenie, zariadenie

Text:

...vratným hydraulickým potrubím. Do vratného hydraulického potrubia 3 je zaradený chladič 25 ąNa obr. 3 je znázornený horák ll, ktorý pozostáva z valca 31, piestä 32, telesa 33 výstrekového ventilu. V telese výstrekovêho ventilii sa pohybuje kužeľka 34. V spodnej časti horáka je umiestnená tryska 35. Tryska 35 za kúželovým príerezom má Výstrekový otvor valcového tvaru. Pomer me~ dzi dĺžkou a priemerom valca je v rozmedzí 3 až 5. Rozvádzač 9...

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239449

Dátum: 13.06.1985

Autori: Krušina Bohuslav, Votava Vladimír, Paleeek Jaroslav, Líbal Stanislav, Kubelka Vladislav Rdd, Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik, Stanik Jan

MPK: C07D 211/90

Značky: 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, diesterov, přípravy, kyseliny, spôsob

Text:

...kyselín možno použit propionan anonný, máselňan amonný, valeran amonny, s výhodou octan amőnny. ÍPostup podľa vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa ester scetoctovej kyseliny všeobecného vzorce II zahrieva so substituovaným aldehyddiacetátom všeobecného vzorce III s niektorou z uvedených amőnnych solí v prostredí vyššie uvedených inertných organických rozpúšťsdiel na vyššie uvedenú teplotu za tlaku 0,1 až 2,5 MPa.Reakcia sa uskutočňuje výhodne...

Způsob přípravy esterů 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239447

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kováo Josef, Zedník Jan, Dufka Oldoich, Krump Jioí

MPK: C07C 69/007

Značky: způsob, 3,7-dimethyl-2,7-oktadien-1-olu, přípravy, esterů

Text:

...rozpouštědle komplexním hydridem kovů a acylece vhodným reaktivním derivátem odpovídající kyseliny se provádínběžně známým způsobem. V žádněm. z těchto stupňů nedochází k isomerízaci metłxvlenové dvojné vazby a požadovaný produkt bud ve formě směsi E a Z ieomerů, nebo ve formě čistých E a Z isomerů se tak připraví v poměrně dobrém výtěžku a v dostatečně čistotě použitelná pro biologický účinek sexuálního feromonu.Průběh reakcí je možno...

Způsob přípravy 6-methyl-6-hepten-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239446

Dátum: 13.06.1985

Autori: Eurda Ludvík, Vaoek Vladimír, Bartušek Tomáš, Mandík Lumír

MPK: C07C 49/203

Značky: přípravy, způsob, 6-methyl-6-hepten-2-onu

Text:

...pyrolýzou. Bjrĺo väek nalezeno, ie pyrolýos způsobem popsaným v literatuře nevede k požadovaněmu produktu.Nyní bylo nalezeno, ze provádením pyrolytické reakce v organickém rozpouätědle za prítomnosti solí kyseliny octové s alkelicwmi kovy nebo kovy alkalických zemin lze připravlt požadovaný ó-methwl-S-hepten-Z-on v poměrně dobrom výtěžku. Pyrolýze se může provúdlt. v celé ŕedä inertních organických rozpouětädel jak polárních, tak...

Heterocyklické amidy kyseliny syringové a jejich O-substituční deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239440

Dátum: 13.06.1985

Autori: Paoízek Miroslav, Štipánek Karel, Kopecký Ivan

MPK: C07D 295/18

Značky: jejich, o-substituční, syringové, heterocyklické, amidy, deriváty, kyseliny

Text:

...(citovdno) vo 100 ul bonoonu. Solo so vari 3 h pod Ipltąýn chlodičon, ma oo 200 nl bonsonu. promyjo so vodou, 105 vodným ononiokom o novu vodou, vyoulí so uhlićitonom dřoooląýl o odpor do sucha. Ziokl so 19.9 3 (B 3 S) ourovdho produktu tojiciho při 114 o 121 °c. Kryotolionci s 505 othanolu oo oiokd onolyticb čistý produkt tojici pri 121,5 oi 123,5 °c. P i í k 1 o d u 2 InH-bonulou-J,...

Tricyklické dimethylaminomethylcyklohexylidenderiváty a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 239439

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kolena Jioí, Zdražil Vojtich, Macek Vladimír

MPK: C07D 495/04, C07D 337/12

Značky: tricyklické, dimethylaminomethylcyklohexylidenderiváty, jejich

Text:

...roku vreuoí pu 105 si 108 C/4 kPa (podle plynová chremategrafie obsahuje 98,2 i dané lttky) a fzgekce vrouci při 108 a 109 0/4 kPa (podle plynová chremategrafie obsahuje 99,8 i dané lttky).K puc pouiitý horčík (4,7 g) se aktivuje Z-min povarenim s čistým ohlorotormem,potom se chlorofom odlija, horčík se vysueí s nehraje s nikolika krystalky uodu. Po oohlaaeni se prevrstvi 10 ml tetrałwdrohxranu a pridá ss-asi ćtvrtina roztoku 28,5 g...

2-alyltio-6-/-chlórbenzoylamino/benzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 239438

Dátum: 13.06.1985

Autori: Pátek Jaroslav, Kollhammer Vladimír

MPK: C07D 277/64

Text:

...vody (20 ul) a etanolu (100 al). K reakěnej zmesi aa pridal alylhrouid (3,65 s, 0,030 uol) a zmes aa udriiavala 10 minút pri teplota varu, potom za odfarbila aktívnym uhlím a pretiltrovala eo cez vyhrievani liovik. Po ochladení na 5 ° 0 vypadol z roztoku kryětalický Z-alyltio-ő-(Z-chlőrbonzoylaminwbonzotiaaol a t. t. 115,5 al 117,5 ° 0 v anohtvo 6,7 g. Zahusteníu matečnáho lúhu aa aníłonćhć tlaku bez aahrievania aa získal čallí podiel 1,6 g...

Způsob přípravy telechelických polymerů isobutylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239429

Dátum: 13.06.1985

Autori: Vach Vladimír, Kotva Vlastimil, Krabec Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: C08F 110/10

Značky: isobutylenu, telechelických, přípravy, způsob, polymerů

Text:

...se v reakčnim prostředí udržuje během polymerscs stscionárni koncentrace monomoru ne nizke hodnotě.Stscionerni koncentrace v polymeračním prostředí by neměls pŕokrsdovst hodnoty vy než 5 hmotomonomsru v průběhu polymex-izece e měla by být co nsjnizsíf Pokud se provádí roztokov( polymsrizece ísobutylenu v přítomnosti 2,S-dimethyl-Z,S-dichlorhexsnupřiddvá se do reekćni směsi roztok ketalyzütoru postupně tak, aby se stačilo odvćst reakční teplo...

3-piperidinometylén-6-X-2-benzotiazolinón a spôsob ho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239427

Dátum: 13.06.1985

Autori: Voda Karel, Janata Jioí

MPK: C07D 417/06

Značky: přípravy, spôsob, 3-piperidinometylén-6-x-2-benzotiazolinón

Text:

...chladiča na vodnom kúpeli ohrieva do varu 3 al 4 hodiny. Po ochladloni-aukčná zmes aa vylojo do ľadovej vody. Iylúčoná biela látka po odaatí aa kryštaliłujo z banaěnu. Vo výcaiku Il ü-nom aa aieka pripravovaná alúčonina o teplota toponia II al 79 °c.K 11,5 g (0,05 molu) ô-bróm-Z-bensotiaaolónu aa prilaje 25 nl etanolu, poton priaypo 2 g (0,055 mólu) perafomaldenydu a 4,2 g (0,05 molu) piperidinu. Roakčnú mon aa aohriava 3 až 4 hodiny do varu....

Substituované benzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239422

Dátum: 13.06.1985

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: C07D 277/62

Značky: substituované, benzotiazóliové, spôsob, přípravy

Text:

.../0,035 mlu) dtnotylsulfitu a ruka-Mine aa 30 minút e i hodinu sahrieva na 60 al H 0 ° 0. čo vychladnutí eo pridá acetőn, pevný podiel sa odfiltruaa a dobre presne acetőnou.(0,035 molu) dinetylaulfútu sa reakčnd nee alu-love na peplotu varu rannej neni 2 a 3 hodiny. Po ochladení sa include kryitelický podiel.0,03 molu 3-a 1 kyl-Z-benzotiasolíntiónu ee rozpuetí v 25 al tetrełxydrofurlnu a za niohnia se prikvapká 3,4 g (0,035 molu) E 2804....

2-oxo-3-R-benzotiazolinylmetylamóniové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239421

Dátum: 13.06.1985

Autori: Soldát Petr, Ždánský Tomáš

MPK: C07D 277/62

Značky: 2-oxo-3-r-benzotiazolinylmetylamóniové, přípravy, spôsob

Text:

...írietylanín, tributy 1 anin,pyridin, B-metylpyridin knetylpyridin, ieochinolin v prostredi orgmiokýohrospulťadiai,ako sú benzén, aceiőn, natyletylketón, aetenol, nosi dinatyltonuidu a anténu pri teplote 18 a 80 °c po dobu 2 až 35 hodin, pričon ee produkt čieti aahrievanta v hondu a odfiltrovenin sa teple. Uvedená reakciu naanečuàe nasledovne ohnePostup pre prípravy 2-oxo-J-R-benzotiasolinylaetylanóniových solí.l( 3,99 g (0,02 molu)...

Spôsob prípravy 1-/2,6-dimetylfenoxy/-2-propylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239418

Dátum: 13.06.1985

Autori: Stejskal Michal, Straka František, Rezek Karel, Mitera Jioí, Vodseiálek Jaroslav

MPK: C07C 93/06

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...separačnými metódami, čo má nepriaznivý vplyv ne výťažky.Ďaläou výhodou je získanie emínu vzorce I, respujeho hydrochloridu vo vysčích vý. Qałkoch eko u dosiaľ popísaných hydrogenačných postupoch.V delloe-je predmet vynálezu popisaný v príkladoch prevedenie bez toho, le by sa ne tieto obmedzoval.36 g (0,2 mől) 1-(2,G-dinetylfenozyhcetőnu v 90 ml 23 ä-ného matanolického amoniaku ee hydrogennja na 1,2 g ektivovenáho C 023 (Pt) katelysátoru...

Způsob přípravy 7-/1H-tetrazol-1-yl/-acetamidocefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239416

Dátum: 13.06.1985

Autori: Eervenka Jioí, Kadlas Pravdomil, Brodský Artur

MPK: C07D 501/06, C07D 501/34

Značky: způsob, kyseliny, přípravy

Text:

...nebo odstreděním, prouwje se vhodným rozpouätěd~ lem, napr. diethýléterem nebo acetonem a vysuši se, s výhodou za vákua. VZ filtrétu je možno po vékuovém oddestilovéní rozpouštědla izolovat deetilací za. vyšIího vákua terciilní kyselinu, které se použila na přípravtí sušeného anhvdridu. Slouěeninu vzorce I vo form její organické soli je možno použít přímo do nukleofilní substituce a heterocyklickými thioly nebo je mołné převést ji na...

Spôsob prípravy .alfa.-aminofuránových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239415

Dátum: 13.06.1985

Autori: Zelenka Pavel, Zadák Milan, Šíp Martin

MPK: C07D 307/38

Značky: přípravy, spôsob, alfa.-aminofuránových, derivátov

Text:

...že pyridíniové soli všeobecného vzorce II(ich príprava je predmetom A 0 221 043, PV 5683-82, PV 452-32)n i N C 9-0. CN G o cH-cV x (II) kde Y má ui uvedeny význam n a, e 113, C 2115, 0011112, cooc 1-13, 00002115, 000143117, ox C 1, Br, J, C 104, J 04, reagujú eo eekundérrxvni enínai všeobecného vzorce III reep. prinárnymi amínni všeobecného vzorce IVGH -CH CH -GH CH -G CH -CH 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 1 m 0 x 2, HN o, m HN ,/ / GHz-GHz...

Spôsob prípravy 1-/4-acetoxy-2,3,5-trimetylfenoxy/-3-izopropylamino-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239414

Dátum: 13.06.1985

Autori: Šafek Miroslav, Ježek Zdenik, Polanský Alois, Šafková Ludmila

MPK: C07C 43/295

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...náročná.Uvedená nedostatky odstraňuje sposob prípravy podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v ton, le 1-(4-scstoxy-2,3,S-trineíyltenoaty)-3-izopropylamino-Z-propanol (I) sa pripravuje s I-U-acetoxy-ZJ.S-trimetylfenoxy)-ZJ-apoxypropánu (II) a isopropylaminu bes rozpúseaala se tlaku 0,2 z 0,3 Hra a teploty so aš vo °c.Po skončeniroakcie saprebytočny izopropylemin oddestiluje sa nízkej teploty a zbytok se prekryětalisuje. Vyhodou postupu...

N-oxidy derivátů 5-(dialkylamino)alkoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239413

Dátum: 13.06.1985

Autori: Poibyla Lubomír, Mlejnek Jaroslav, Mattausch Pavel, Nitka Petr, Podzimek Oldoich, Vlasák Ludvík, Oehák Radovan, Ráfl Jan, Eadina Jioí

MPK: C07C 93/06, A61K 31/135

Značky: n-oxidy, jejich, způsob, výroby, derivátů

Text:

...sledována počáteční rychlost inkorporaco S-Jodo-ť-dooxy 6-3 H uridinu a směsi L- U-Cominokysenn a ,její ovlivnäní různými koncentraceni kouäorąých látok. Ze závislosti počáteěni rychlosti na koncentraci byla Jiüřovňna koncentraco snižujíci rychlost inlnorporace na polovina rychlosti neovlivněnych buněk (1050) Výsledky shrnuje tabulka IIAnalegiyld pokus s látkou 15 752,re 1. mel. hm. 389,5 v kombinaci s ekvineldrní kencentraoí bentlueru,...

Způsob přípravy sulfonátů a karboxylátů (E)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239409

Dátum: 13.06.1985

Autori: Lieka Stanislav, Wiesner Hubert

MPK: C07D 307/58

Značky: způsob, karboxylátů, sulfonátů, e)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3h)-furanonu, přípravy

Text:

...I, kde X značí M 3802), teplota tání 28 až 30 °C.v 10 m 1 vody, k roztoku bylo přidáno 25 ml acetonu a 2,5 m 1 25 ř vodného roztoku trimethylaminu a poté za míchéní 0,01 molu methensulfonylchloridu (látka obecného vzorce II, kdeX značí 053802). Po 30 minutách micháni při teplotě místnoeti bylo ze směsi izolovánoRoztok 1,5 g sodné soli 3-(nydroaqmethylem-S-mezłąyłdiľxydro-Z(SłU-furanonu v 10 m 1 vody byl zředěn 20 ml acetonu, bylo přidáno...

Insekticidní prostředek s účinkem juvenilního hormonu, způsob jeho přípravy a použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 239408

Dátum: 13.06.1985

Autori: Solnická Hana, Škvára Karel, Kubíeek Ivan

MPK: A01N 31/08

Značky: prostředek, použití, přípravy, juvenilního, účinkem, hormonu, způsob, insekticidní

Text:

...za přítomnosti ketalytického Innołství 112304.Dále ale vynález blíže objesněn nleąpříkladech provedení, aniž se na tyto výlučnč onzuje.K rozteku 0,1 g /0,00035 Inöl/ 8-/4-chlorrenon/-2,G-dimethyl-B-oktenolu v bezvodém dimetwltomemidu bylo za Iníchéní přidlno 0,1 g lqsličníku chromového s ketalytické množství koncentrovené kyseliny sírová a vše bylo ponechdno stát přes noc při teplotě 15 c a 25 ° 0. Po vytřepéní reskční smlsí meg diothyléter e...