Archív za 1985 rok

Strana 104

Zapojení pro omezení vlivu změn zátěže na parametry vstupního obvodu měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225601

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šára Bohumil, Šára Zbyněk, Babovák Václav

Značky: parametry, obvodů, zapojení, vstupního, měniče, omezení, zátěže, změn, vlivů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení vlivu změn zátěže na parametry vstupního obvodu měniče aspoň s jedním výstupním obvodem, v němž je aspoň jeden induktivní prvek magneticky vázán s jemu příslušejícím induktivním prvkem vstupního obvodu, vyznačené tím, že v sérii s induktivním prvkem E výstupního obvodu magneticky vázaným s induktivním prvkem A vstupního obvodu je zapojen usměrňovací prvek D pólovaný v propustném směru proudu indukovaného zánikem proudu...

Zařízení pro měření rychlosti při rotačním pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225300

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bocek Karel

Značky: měření, rotačním, rychlostí, pohybu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření rychlosti při rotačním pohybu složené ze snímačů polohy a vyhodnocovací logické sítě spojené s těmito snímači, vyznačené tím, že první snímač polohy (D1,Z1) je spojen s kopírovacím přístrojem (K) spojeným s rotačním tělesem (N), a druhý snímač polohy (D2,Z2) je spojen s rotačním tělesem (N) popřípadě s pohonem (M) tohoto rotačního tělesa (N).

Víceúčelový udicí agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 225299

Dátum: 01.07.1985

Autor: Zlámal Jaroslav

Značky: víceúčelový, udicí, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový udicí agregát sestávající z dokonale utěsněného isolovaného topeniště, na jehož spodní části je umístěn rošt, pod nímž se nachází zasouvací popelník sloužící současně jako regulátor přístupu vzduchu, které je uzavřeno přikládacími dvířky vyznačený tím, že horní část topeniště 1 je ohraničena svodovými stěnami 6, které jsou shora ukončeny vrchním roštem 7 nad kterým je posuvně uložena plotna 8 přičemž mezi vrchním roštem 7 a plotnou...

Svislé tahy nístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225298

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sentelík Vladislav, Trčálek Karel

Značky: nístějové, ocelářské, svisle

Zhrnutie / Anotácia:

Svislé tahy nístějové ocelářské pece pro odvod spalin z pece, tvořené ocelovým potrubím obdélníkového i jiného průřezu, vyznačené tím, že každý svislý tah je tvořen ocelovým pláštěm (1), z vnitřní strany obezděným šamotovými tvárnicemi (2), které jsou po skupinách připevněny k ocelovému plášti (1) ocelovými svorníky (3), kde po povrchu ocelového pláště (1) jsou rozmístěny trysky (4) pro přívod chladicí kapaliny na vnitřní povrch šamotových...

Způsob odstranění organických nenasycených látek z odpadní kyseliny sírové a odpadních síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225296

Dátum: 01.07.1985

Autori: Klíma Jan, Jirásek Karel, Maťátko Jan, Pospíchal Bohumil, Vencl Josef, Chmátal Vladimír

Značky: síranu, sírové, kyseliny, organických, odpadních, látek, nenasycených, odstranění, způsob, odpadní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění organických nenasycených látek schopných polymerace z odpadní kyseliny sírové, obsahující ještě další odpadní látky, vyznačený tím, že se iniciuje polymerace přidáním katalytického množství peroxidických látek, které způsobí vyloučení polymerů a umožní tak jejich mechanické oddělení.

Způsob přípravy povrchu izostaticky lisované keramiky pro měření drsnosti obrobené plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225295

Dátum: 01.07.1985

Autori: Zákravský Josef, Růžička Stanislav, Frinta Jan

Značky: lisované, izostaticky, drsnosti, obrobené, keramiky, povrchu, přípravy, plochy, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy povrchu izostaticky lisované keramiky pro měření drsnosti obrobené plochy dotykovými profiloměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrch plochy určené k měření se zpevní fixační látkou, například 0,1 až 50 % roztokem karboxymetylcelulózy, a to bud máčením, stříkáním nebo nátěrem.

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225294

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novotný Stanislav, Lédl Lumír, Dzierža Emil, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Koudelka Karel

Značky: výztuže, důlní, obvodů, zapojení, mechanizované, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže, vyznačené tím, že k magistrále k větvím (1,2) je připojen přes uzávěr (3) alespoň jeden obvod (4) pro ovládání jednotky výztuže, sestávající z alespoň jednoho rozvaděče (5) a z alespoň jedné hydraulické spojky (6), opatřené prvním hydraulickým zámkem (7), z přesouvacího válce (8) a z rozvodu (9), přičemž za uzávěr (3) alespoň jednoho obvodu (4) pro ovládání jednotky vvztuže je připojen...

Barvicí přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225293

Dátum: 01.07.1985

Autori: Lávička Karel, Maxa Milan, Pidra Egon

Značky: barvicí, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Barvicí přípravek na bázi směsných kypových barviv, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 5 až 95 % vedlejší frakce látek z rafinace surového indanthronu frakční krystalizací z jeho roztoku v koncentrované kyselině sírové a jako zbytek kypová barviva, aplikovatelná z barvicí lázně o hodnotě pH 12 až 14, popřípadě s přísadou elektrolytů, při teplotě 50 až 115 °C,a pomocné látky.

Zařízení pro přívod chladicí kapaliny do prostoru broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225292

Dátum: 01.07.1985

Autori: Ťupa Štěpán, Šerák Karel, Kabelák Jaroslav

Značky: zařízení, chladicí, kapaliny, broušení, přívod, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přívod chladicí kapaliny do prostoru broušení, sestávající z výměnné výtokové hubice, držáku a regulačního ventilu, vyznačené tím, že stavitelné rameno (1), upevněné svou levou částí přes zpevňovací třmen (2) a svislý čep (3) na krytu (4) krouticího kotouče, je ve své pravé, zploštělé části opatřeno přítlačnou objímkou (9) s pouzdrem (7), připevněným k stavitelnému ramenu (1) přes pružnou podložku (10) a distanční podložku (12)...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225291

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kabelák Jaroslav

Značky: brousicího, kotouče, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt brousicího kotouče, skládající se z nepohyblivé základní části ochranného krytu, otočného víka, seřizovatelné části ochranného krytu a deformační vrstvy, vyznačený tím, že vnitřní výsuvná seřizovatelná část krytu je tvořena jednak sklopným štítem (11) uloženým na čepu (12) vnitřního výsuvného pláště (13) a radiálně podepíraným stavěcím šroubem (14) se seřizovací maticí (16) a dále vnitřním výsuvným pláštěm (13), který se svým...

Nástroj pro manipulaci s deskami, zejména kruhového profilu při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225290

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: zejména, profilů, manipulaci, deskami, kruhového, nástroj, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění obrácení desek, které nejsou opatřeny úchytky, bez potřeby přítomnosti obsluhujících pracovníků. Uvedeného účelu se dosáhne vyrobením vidlice 4, jejíž ramena mají průřez písmene -U- s přírubami ramen obrácenými dovnitř. V místě vrcholu je k vidlici 4 připevněn nosný čep 5.

Způsob zpracování výchozích šťáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 225289

Dátum: 01.07.1985

Autori: Míková Ludmila, Hušek Vladimír, Součková Magda, Černý Vladimír, Dulová Věra

Značky: zvířat, výchozích, píštělováním, traktu, způsob, získaných, šťáv, zažívacího, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování výchozích šťáv, získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat, vyznačený tím, že výchozí šťávy se zpracovávají přímo a nebo po odstředění, hodnota pH se upraví na pH 4,8 až,6,5, přidá se 2 až 8 % NaCl a 0,05 % až 2 % CaCl2 hmotnostně na objem, následuje filtrace s využitím přídavku 1 až 100 g křemeliny na 1 litr zpracovávaného produktu, přičemž používaná křemelina je charakterizována průtočností 100 až 900 l min-1m-2 a...

Hydraulický uzávěr horké odpadní řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 225288

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pěchota František, Belšán Andrej, Scheiner Bohumil

Značky: horké, hydraulický, řízené, uzáver, odpadní, atmosféry

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický uzávěr horké odpadní řízené atmosféry z pecí pro ohřev či tepelné zpracování materiálu s vhodně ochlazovaným místem styku horké odpadní řízené atmosféry s uzavírací kapalinou, vyznačený tím, že sestává z nádoby (3), do níž je zavedena vstupní trubka (1) odpadní řízené atmosféry, zasahující spodním koncem do uzavírací kapaliny tak, že vytváří hydraulický sloupec (9), přičemž mezistěna (4) opatřená u horního konce otvory (10) dosahuje...

Způsob úpravy dehydratovaných radioaktivních kapalných odpadů fixovaných do skloviny pro skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225287

Dátum: 01.07.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: radioaktivních, skladování, kapalných, dehydratovaných, způsob, odpadů, úpravy, fixovaných, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy dehydratovaných radioaktivních kapalných odpadů fixovaných do skloviny pro skladování, vyznačený tím, že roztavená sklovina, obsahující radioaktivní odpad, se odlévá do formy tvořené hmotou o složení 60 až 80 % hmotnostních sklářského písku, 10 až 20 % hmotnostních hlíny a 10 až 20 % hmotnostních vody, popřípadě obsahující 20 až 60 % hmotnostních skla, vztaženo na celkovou hmotnost hmoty, přičemž sklo má teplotu tavení o 100 až...

Způsob přípravy hydratovaného magnetitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225286

Dátum: 01.07.1985

Autori: Matouš Václav, Pecák Václav

Značky: přípravy, magnetitu, hydratovaného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hydratovaného magnetitu Fe3O4.n H2O, kde n = 0,5 až 8, vyznačený tím, že se smísí stechiometrické podíly roztoků solí dvojmocného a trojmocného železa, s výhodou chloridů nebo síranů, pH směsi se upraví amoniakem nebo hydroxidem alkalickým na hodnotu 5,5 až 8,0 a výsledný hydratovaný magnetit se separuje a zkoncentruje např. v magnetickém poli.

Způsob přípravy fenoxyantrachinonu a difenoxyantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225285

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šikolová Jana, Sotona Vladimír, Kypěna Zdeněk, Kasal Jaroslav

Značky: způsob, fenoxyantrachinonu, difenoxyantrachinonu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fenoxyantrachinonu a difenoxyantrachinonu reakcí chlorantrachinonu nebo dichlorantrachinonu s fenolátem alkalického kovu, vyznačující se tím, že se do fenolátu alkalického kovu po přídavku 1,1 až 2,3 dílů vody nebo vody s obsahem fenolu z předchozí operace o teplotě 60 až 85 °C vnese 1,1 až 2,8 dílů uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu draselného, přidá se chlorantrachinon nebo dichlorantrachinon v množství 1 až 2,5 dílů vztaženo...

Zcitlivující konverzní roztok pro elektrografickou ofsetovou ZnO-matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: 225284

Dátum: 01.07.1985

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

Značky: zcitlivující, elektrografickou, ofsetovou, konverzní, zno-matrici, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Zcitlivující konverzní roztok pro elektrografickou ofsetovou ZnO matrici, vyznačený tím, že obsahuje 0,014 až 1,9 % hmotnosti kyseliny fosforečné, 0,48 až 20 % hmotnosti ferro- nebo ferrikyanidu alkalického kovu nebo amonia, 0,71 až 30 % hmotnosti kyselého fosforečnanu alkalického kovu nebo amonia a 0,014 až 25 % hmotnosti dvoj- nebo trojfunkčního alkoholu ve vodném roztoku.

Dvousložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou tepelnou a chemickou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225283

Dátum: 01.07.1985

Autori: Mižďoch Oldřich, Birklen Radomír, Vícha Bronislav, Podešva Milan

Značky: chemickou, odolností, etylén-propylénového, vysokou, bázi, tepelnou, dvousložkový, terpolymeru, samovulkanizující

Zhrnutie / Anotácia:

Dvousložkový samovulkanizující tmel na bázi etylen-propylenového terpolymeru s vysokou tepelnou a chemickou odolností, vyznačený tím, že sestává z 1,5 až 8 hmot. % etylen-propylenového terpolymeru obsahující jako třetí složku etyliden-norbornen, 3 až 15 hmot. % oxidovaného asfaltu, 20 až 50 hmot. % minerálního oleje, 20 až 60 hmot. % minerálních plniv, 2,0 až 15 hmot. % kysličníku olovičitého, 0,2 až 1 hmot. % kysličníku zinečnatého, 0,25 až 3...

Zapojení bloku pro kompenzaci tepelných deformací polohy vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225282

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička Karel, Blažek Vítězslav, Valkovský Alexander, Hrouda Bohuslav, Matoušek František, Lang Pravdomil, Novotný Ivo, Skalla Jan

Značky: kompenzaci, deformací, tepelných, vřetena, zapojení, bloků, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení bloku pro kompenzaci tepelných deformací polohy vřetena, vyznačující se tím, že analogový výstup (101) prvního teplotního čidla (1) je spojen s analogovým vstupem (301) prvního analogově čislicového převodníku (3), jehož digitální výstup (302) je spojen s prvním digitálním vstupem (501) vyrovnávací paměti (5), jejíž druhý digitální vstup (502) je spojen s digitálním výstupem (402) druhého analogově číslicového převodníku (4), jehož...

Způsob čištění D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225281

Dátum: 01.07.1985

Autori: Maternová Miluše, Nedbal Jindřich, Kostkan Jan, Jarý Jiří

Značky: čištění, d,l-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu připraveného Meerweinovou, Ponndorfovou a Verleyovou redukcí D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)-1-propanonu, vyznačující se tím, že reakční produkt uvede do styku s anexem v OH- cyklu, přičemž objem iontoměniče je 5 až 300 násobkem hmotnosti nečistot, při teplotě 0 až 70 °C, a D,L-threo-2-acetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiol se eluuje směsí vody, methanolu a...

Ústí šnekových lisů s regulovatelnými rozměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 225280

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jiroušek Oldřich

Značky: šnekových, rozmery, regulovateľnými, ústí, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Ústí šnekových lisů s regulovatelnými rozměry výstupního průřezu, vyznačující se tím, že formovací kanál (4) je složen ze stavitelných lišt (2) a vyměnitelných rohů (3).

Pivovarský kmen Saccharomyces uvarum P9-LK12/1

Načítavanie...

Číslo patentu: 225279

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vernerová Jana, Vondrejs Vladimír, Kupcová Ludmila, Bendová Olga, Janderová Blanka

Značky: pivovarský, uvarum, saccharomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Pivovarský kmen Saccharomyces uvarum P9-LK12/1.

Způsob výroby D-threo-2-dichloracetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225278

Dátum: 01.07.1985

Autori: Nedbal Jindřich, Maternová Miluše, Jarý Jiří, Kostkan Jan

Značky: způsob, výroby, d-threo-2-dichloracetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-threo-2-dichloracetamido-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, tj. chloramfenikolu reakcí methylesteru kyseliny dichloroctové a D-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu, vyznačený tím, že se použije ekvimolárního množství methylesteru kyseliny dichloroctové a D-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1,3-propandiolu a reakce se provádí v reakčním médiu, s výhodou methanolu, kterého se použije v množství 50 až 200 % hmotnostních...

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225277

Dátum: 01.07.1985

Autori: Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav, Červený Jindřich

Značky: blokovacího, podélných, rozvodnách, odpojovačů, univerzálního, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách, skládající se ze tří součinových a jednoho součtového obvodu a jednoho zesilovače, vyznačené tím, že výstup (23) druhého součinového obvodu (2) je spojen s druhým vstupem (42) součtového obvodu (4), jehož prvý vstup (41) je spojen s výstupem (13) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým vstupem (61) zapojení, jehož čtvrtý vstup (64) je...

Podtlakový upínací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225276

Dátum: 01.07.1985

Autori: Barvínek František, Helinger Jiří

Značky: podtlakový, upínací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podtlakavého upínacího ventilu, určeného zejména pro konfekční stroje na výrobu pneumatik k uchycení pryžového dílu při kladení na konfekční buben. Účelem vynálezu je zmenšit zastavěný prostor, který v konfekčních bubnech zaujímají dosavadní podtlakové ventily užívající jako těsnícího elementu pryžovou kuličku. Účelu se dosáhne tím, že vodící těleso 6 suvně uložené v dutině 15 šroubu 5 nese plochý těsnící element 7, který dosedá...

Zařízení pro odpouštění kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225275

Dátum: 01.07.1985

Autor: Mudra Bohumil

Značky: odpouštění, kondenzátu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odpouštění kondenzátu, vyznačující se tím, že je konstruováno jako uzavřená válcová nádoba (1) opatřená v horní části výstupním hrdlem (3), v její dolní části je ke dnu připevněna válcová expanzní komora (2), v jejíž horní části jsou po obvodu propouštěcí otvory (8) a v jejíž spodní části vystupuje přes plášť uzavřené válcové nádoby (1) spojovací pouzdro (5), na jehož venkovní konec je připevněno vstupní hrdlo (6) páry, přičemž do...

Operační procesor samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225274

Dátum: 01.07.1985

Autori: Zapletal Zdeněk, Korvas Zdeněk, Fanta Pavel, Kučera Adolf, Šmíd Jiří

Značky: operační, procesor, počítače, samočinného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém návrhu operačního procesoru, který je určen pro vykonávání instrukcí definovaných souborem operací počítačů JSEP nebo jiných počítačů s obdobným operačním kódem. Podstatou vynálezu je uspořádání vnitřních bloků procesoru při použití tří vnitřních sběrnic: hlavní vnitřní sběrnice, vnitřní sběrnice operandů a vnitřní sběrnice konstant. Operační procesor podle vynálezu se skládá z aritmetické jednotky, bloku slabikové...

Magnetický obvod stejnosměrného stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225273

Dátum: 01.07.1985

Autor: Horecký Drahomír

Značky: vyniklými, obvod, stejnosměrného, stroje, póly, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod stejnosměrného stroje s vyniklými hlavními póly a pomocnými póly opatřenými vinutím pomocných pólů, napájeného / zatěžovaného pulzujícím proudem, vyznačující se tím, že alespoň část vinutí (1) pomocných pólů obklopuje přídavná tělesa (2) z feromagnetického materiálu, která jsou jedním koncem u tělesa (3) pomocného pólu a opačným koncem u vnitřního povrchu jha (4), přilehlého k pomocnému pólu nebo u horní části jádra (5)...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL, CCM F-721

Načítavanie...

Číslo patentu: 225272

Dátum: 01.07.1985

Autori: Malinka Zdeněk, Harazim Pavel, Spáčil Jiří

Značky: fr, průmyslový, nový, mikroorganismu, f-721, purpurea, claviceps

Zhrnutie / Anotácia:

Nový průmyslový kmen mikroorganismu Claviceps purpurea (Fr.) TUL., CCM F-721, vytvářející v polní kultuře na žitě sklerocia s obsahem sumy alkaloidů nejméně 0,36 % vztaženo na sušinu biomasy, s obsahem alfa a beta-ergokryptinu minimálně 90 % sumy alkaloidů a se vzájemným poměrem alfa-ergokryptinu ku beta-ergokryptinu 0,9 : 1 až l,8 : 1.

Způsob asymetrické hydrogenace dehydroaminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225271

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vilím Jindřich, Hetflejš Jiří

Značky: hydrogenace, dehydroaminokyselin, asymetrické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob asymetrické hydrogenace dehydroaminokyselin obecného vzorce RCH=C(NHCOR´)COOH, kde R značí fenylskupinu, 3-methoxyskupinu, 3-metoxy-4-hydroxyfenylskupinu nebo 3-metoxy-4-acetoxyskupinu a R´ značí metylskupinu nebo benzylskupinu, katalyzované komplexy přechodných kovů VIII. skupiny, zejména sloučeninami rhodia, vyznačený tím, že se reakce provádí v rozpouštědle při teplotě 10 až 60 °C, tlaku vodíku od normálního do 1,5 MPa za použití...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225270

Dátum: 01.07.1985

Autori: Trávníček Zdeněk, Vidlák Pavel, Peňáz Václav

Značky: tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla s kombinovaným prouděním chladicího a chlazeného média, vyznačený tím, že je tvořen dvěma závěsnými deskami (1), opatřenými v protilehlých rozích vstupním otvorem (4, 6) a výstupním otvorem (5, 7) a proti sobě pootočenými o 90°, mezi kterými jsou střídavě uloženy mezivložky (2) a lamely (3) s průchozími otvory (9) v rozích, přičemž mezivložky (2) jsou vůči sobě pootočeny o 90° a opatřeny diagonální drážkou (10), spojující...

Vodoměr s magnetickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225269

Dátum: 01.07.1985

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: vodoměr, magnetickou, spojkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vodoměr s magnetickou spojkou je vybaven otáčejícím se měrným lopatkovým kolečkem. Otáčky jsou přenášeny magnetickou spojkou a to dvěma permanentními magnety, z nichž jeden je nesen lopatkovým kolečkem a druhý pak snímacím hřídelem uloženým v ložiskové desce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v oblasti volné hrany permanentního kolečkového magnetu je ve středu nemagnetické utěsňovací desky upevněna magneticky vodivá centrační kulička, zatím...

Způsob přípravy antioxidačního prostředku na bázi metyletylketoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225268

Dátum: 01.07.1985

Autori: Matouš Vladimír, Vojtíšek Vratislav, Kroupa Jaroslav, Trnka Jiří

Značky: antioxidačního, metyletylketoximu, bázi, způsob, prostředků, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy antioxidačního prostředku na bázi metyletylketoximu reakcí metyletylketonu a hydroxylaminu, vyznačený tím, že do reakční směsi obsahující metyletylketon a technický roztok síranu hydroxylaminu a amonných solí, přičemž molární poměr metyletylketonu a hydroxylaminu v této reakční směsi je 0,7 až 1 : 1 a technický roztok síranu hydroxylaminu a amonných solí má složení 140 až 180 g síranu hydroxylaminu, 350 až 480 g síranu amonného,...

Bezpečnostní kryt na okružní pilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225267

Dátum: 01.07.1985

Autor: Altman Karel

Značky: okružní, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní kryt na okružní pilu pozůstávající z rozpěrného klínu, nástavce rozpěrného klínu, obložení, pravoúhlého smykacího pera, posouvacího tlačítka s držadlem a kuličkovou pérovou pojistkou, vyznačuje se tím, že na rozpěrný klín (1) pevně připojený ve stroji je připojen nástavec rozpěrného klínu (2) s obložením(3), ve kterém jest vsunuto pravoúhlé smykací pero (4) s kuličkovou pérovou pojistkou (7) a na obložení (3) navlečeno posouvací...

Měrná komora jednovtokového vodoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225266

Dátum: 01.07.1985

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: jednovtokového, vodoměrů, měrná, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Měrná komora je určena pro jednovtokové vodoměry vybavené otáčejícím se měrným lopatkovým kolečkem. Vynález zvyšuje hydrodynamické působení protékající kapaliny na lopatkové kolečko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na horní ploše dna této měrné komory je provedeno alespoň jedno vzdouvací žebro zasahující do prostoru pod lopatkové kolečko. Je výhodné, jestliže na dolní ploše utěsňovací desky měrné komory vodoměru je rovněž provedeno alespoň...

Zařízení ke sledování dynamického průběhu diurézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225265

Dátum: 01.07.1985

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

Značky: dynamického, průběhu, diurézy, zařízení, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke sledování dynamického průběhu diurézy. Podstata zařízení spočívá v tom, že nastavitelný dávkovač, napojený přívodní trubicí na cévku močového měchýře, je opatřen indikátorem spojeným se snímačem. Zařízení je možno využít i v jiných oborech, kde je zapotřebí sledovat diskrétní rozložení objemového průtoku kapalin v závislosti na čase.

Komplexní chladicí, struskotvorná a desaktivační přísada pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225264

Dátum: 01.07.1985

Autori: Netřebský Jiří, Matějka Miroslav, Zunt Vlastislav

Značky: prísada, oceli, struskotvorná, výrobu, chladicí, desaktivační, komplexní

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexní chladicí, struskotvorná a desaktivační přísada pro výrobu oceli, vyznačená tím, že obsahuje jednak magnetický separát ocelárenské strusky upravené na velikost zrna 10-6 až 2. 10-2 m s podílem kovové substance 25 až 75 % objemových a zbytkem do 100 % tvořeným struskou a jednak železnou rudu, jejíž množství v přísadě je rovno nejméně jednomu dílu připadajícímu na 100 dílů magnetického separátu ocelárenské strusky a nejvýše rovno...

Mechanismus pro přesné snímání základní polohy časových ukazatelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225263

Dátum: 01.07.1985

Autor: Chlup Josef

Značky: snímání, polohy, základní, časových, mechanismus, přesné, ukazatelů

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus pro přesné snímání základní polohy časových ukazatelů kódem řízeného hodinového stroje je uspořádán tak, že základní poloha vztažného elementu (3) je snímána pomocí dvou snímacích elementů, z nichž každý je opatřen skupinou ovládačů (6, 8) pro ovládání dvou nezávislých spínačů (7, 9). Dosažení základní polohy vztažného elementu je indikováno současným sepnutím obou spínačů. Mechanismus může být uspořádán i tak, že obě skupiny...

Mazací prostředek pro válcování a tažení kovových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225262

Dátum: 01.07.1985

Autori: Stejskal Michal, Mostecký Jiří, Kozák Petr, Macho Vendelín, Kubelka Vladislav

Značky: tažení, studena, mazací, válcování, prostředek, materiálů, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací prostředek pro válcování a tažení kovových materiálů za studena, vyznačený tím, že obsahuje 10 až 30 % hm. rafinovaného minerálního oleje o kinematické viskozitě 22 až 38 mm s-1 při 50 °C s obsahem 15 až 30 % hm. monojaderných aromátů a 2 až 12 % hm. di a polyjaderných aromátů, 20 až 75 % hm. chlorovaného gače s obsahem 25 až 60 % hm. chloru, 10 až 60 % hm. chlorovaného rostlinného oleje a to s výhodou řepkového, ricínového, popřípadě...

Způsob a zařízení pro kontinuální čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225261

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šmolík František, Gabriel Karel

Značky: čištění, ultrazvukovým, blízkým, zařízení, kontinuální, součástí, způsob, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, vyznačující se tím, že čištěné součásti vycházející z obráběcího stroje jsou vedeny dopravníkem součástí podél nejméně jedné vyzařující plochy ultrazvukového zářiče napájeného vysokofrekvenčním generátorem za současného průtoku čisticího kapalného média prostorem mezi plochami čištěných součástí a vyzařující plochou ultrazvukového zářiče.