Zverejnene patenty 16.01.1985

Ventilový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 278285

Dátum: 16.01.1985

Autori: Watts Norman Henry, Griffiths William Albert, Bates Kenneth William

MPK: B22D 39/00, B22D 41/14

Značky: mechanizmus, ventilový

Zhrnutie / Anotácia:

Prúd kovu z odpichového otvoru pece do odlievacieho žľabu je ovládaný ventilom uloženým medzi nimi. Ventil obsahuje pevnú ventilovú dosku (15) a pridruženú posuvnú ventilovú dosku (16) na zatváranie alebo otváranie otvoru na prietok kovu. Ventil je vybavený ovládacím členom (20), upraveným šikmo na posuvnú ventilovú dosku (16), pružnými prostriedkami (25), pritláčajúcimi ovládací člen (20) proti posuvnej ventilovej doske (16) na pritlačenie...

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230401

Dátum: 16.01.1985

Autori: Rudolph Richard, Müller Anette, Dahm Bernd, Schrader Richard, Petrak Dieter, Stark Jochen, Rümplér Karl-heinz

MPK: C04B 7/36

Značky: výroby, způsob, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby belitového cementu. Cílem vynálezu je výroba aktivního belitového cementu, jehož funkční závislost pevnosti na době tuhnutí přibližně odpovídá portlandskému cementu. Bylo nalezeno, že lze získat aktivní belit s vlastnostmi portlandského cementu s koeficientem nasycení vápnem 75 až 85, výhodně 80. Režimy ohřevu a dekarbonizace do 950 °C nemají podstatný význam vzhledem k pevnosti k tlaku, toto má vliv i na režim ohřevu od...

Způsob výroby kyselin 7.beta.-acylamido-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245754

Dátum: 16.01.1985

Autori: Kozlovskij Petr Ivanovie, Gorki, Petrovec Vladimir Romanovic

MPK: A61K 31/545, C07D 501/20

Značky: 7.beta.-acylamido-3-cefem-4-karboxylových, způsob, kyselin, výroby

Text:

...získaného reakcí sboučeniny, V níž Y znamená azidoskupinu s dipalariifilní aCêtýĺeľlůVlüu nebo ethylenuovou skupinou nebo kyanoskupinou,R 5 a R 4, které jsou stejné nebo různé, značí atom vrodílku, kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylnovou skupinu, halogenfenyliovou skupinu, alkylfenylovou skupinu s 11 až 6 atomy uhlíku v alkylové části, alktouxyfenylovou skupinu s 1 až 6 ato-my uhliku v alkoxylové částí,...

Způsob výroby kyselin 7.beta.-acylamino-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245753

Dátum: 16.01.1985

Autori: Dobyšev Anatolij Semjonovie, Nazarov Sergej Ivanovie, Leonov Vasilij Sevostjanovie

MPK: C07D 501/20, A61K 31/545

Značky: výroby, 7.beta.-acylamino-3-cefem-4-karboxylových, kyselin, způsob

Text:

...skupinou,alkoxyskupimou s 1 až 6 atomy uhlíku, aryloxyskupinou s 6 až 12 atomy uhlíku, fenylalkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, alkylthioskupinou s 1 až 6 atomyuhlíku, arylthioskupinou s 6 až 12 a~4 atvomy uhlíku V alkylwové části, kyanoskupimou, hydrcoxyskupinou, karbamoylovou skupinou N-mouoalkylkarbamoylovłou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku V alkylnové části, MN-dialkylkarbamoylovou skupin-ou s 1 až 6 atomy...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239950

Dátum: 16.01.1985

Autori: Nosek Jaroslav, Zelenka Jioí

MPK: A01N 47/38

Značky: insekticidní, prostředek

Text:

...tralomethrin, rlucythrgnet, fluvanílat, cyfluthrin a cyhalothrin), organofoeforečnó eloučeniny (jako tetrachlorvinphoe, fenitrothion, malethion, dialifoe, chlorfenviphoe, dioxethion, denoton-S-methyl,phoealon, dichlorovos, bromophos-othyl, diazinon, dimethout, eulprofoe, aoephat, chlorpyrifos, crufomate, heptenophoe, neled, phenthoet, phonat, terbufoe, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, parathion-methyl, temaphoe, famphur, chlormephoe,...

Způsob výroby derivátů benzazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239947

Dátum: 16.01.1985

Autori: Holub Ludik, Poibyl Miroslaav, Špieka Viadimír, Šebek Zdenik, Eáp Rudolf, Longin Jan

MPK: C07D 223/16

Značky: benzazepinu, výroby, způsob, derivátů

Text:

...skupine a k přípravě sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém B znamená thiokarbonylovou skupinu, se takto získaná sloučenina obecného vzorce I, v něm B představuje karbonylovou skupinu, nechá reagovat s činidlem zavádějícím síru.Shora uvedená reakce se účelně provádí v rozpouätědle nebo ve směsi rozpouštědel, Jako v acetonu, diethyletheru, methylformamidu, dimethylformamidu, dimethylsulfoxidu, henzenu,chlorbenzsnu, tetrahydroturanu, ve...

Armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 239946

Dátum: 16.01.1985

Autori: Tišitel Jaroslav, Štipina Václav

MPK: F16K 31/04

Značky: armatura

Text:

...2 Je spojen s naticí L vřetene 12 způsobem, který .je dále blíže popsán. üietice || vřetena l 2 obklopuje horní část svislého vřetena g ventilu a- je pružné a otočné uložena v nástevci 1 tělese 1 ventilu. Vřeteno lg ventilu prochází.nástavcem 1 těĺesa l a válcem i, přičemž je utěsněno a nese na svém spodním konci kuželku j ventilu. Pružiny 11 uspořadané mezi maticí 11 vřetena | 2 a vložkou Q opatŕenou přírubami předpínají vřsteno lg...

Způsob přípravy nových cykloalkanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239937

Dátum: 16.01.1985

Autori: Stárek Jioí, Ebringerová Anna, Bembenek Zdeninek, Antal Miroslav, Šimkovič Ivan, Doubal Karel, Blažík Otakar

MPK: C07C 109/16

Značky: způsob, přípravy, cykloalkanových, nových, derivátů

Text:

...nebo etylenketal. Reakce se moze provádět při teplotä zo az 2 oo °c v inertním rozpouszscneĽJako reakčního prostředí se může používat s výhodou aromatiokých uhlovodíků, Jako Jsou například benzen, toluen a xylen. Reakce ee může provédčt v prítomnosti katalytických množství silné kyseliny k tomuto účelu sa může používat například chlorovodíkové kyseliny, bromovodíkové kyseliny a p-toluensulfonové kyseliny.Místo sloučenin obecného vzorce...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239916

Dátum: 16.01.1985

Autor: Klátil Karel

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, regulaci, růstu, rostlin, herbicidní

Text:

...rozsahu změn vyvolaných různými ľyziologíckými procesy.Prostředku podle vynílezu se tedy používá k řízení přirozeného rústu rostlin nebo vývoje cšetŕovaných rostlin četnými různými způsoby, přičemž každá účinná látka nemusí mít stejné regulační působení na každý druh ošetřované rostliny nebo při každém dávkování. Jak hora uvedeno, mění se odezve rostliny v závislosti na použitá účinné látce, na její dávce, na druhu rostliny e v závislosti na...

Způsob výroby derivátů aminomethylfosfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239903

Dátum: 16.01.1985

Autori: Novotný Jaroslav, Turek Jaroslav, Kadleeek František, Rejzl Milan, Navrátil Jaroslav, Novák Josef, Krblich Jan

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, derivátů, aminomethylfosfonových, výroby, kyselin

Text:

...orsanickou skupinu, potom .je reakčni sladkou keton.Jako katony lze uvást. aceton, metyletylketon, acetofenon, butyron, z-pentanon,J-pentanon a I-chlor-Z-propan. Jako reakčn složka se obvykle používá aldehyd, ktorý neobsahuje více než 30 atomů uhlíka, s keton, ktorý neobsahuje více než 20 etomů uhlíka.Jaotllže se primára nebo eekunddrní amin nahradí amonnou roekčni eloäkou, pak může být touto eložkou vodw amoniak nebo dobře rozpusmő...