Archív za 1984 rok

Strana 111

Způsob regulace průtoku pseudoplastických suspenzí lokálním vibračním ztekucením a oscilační regulátor průtoku provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213831

Dátum: 01.05.1984

Autori: Wichterle Kamil, Sobolík Václav, Weim Ondřej

Značky: průtoku, tohoto, provádění, suspenzí, způsobu, regulátor, lokálním, pseudoplastických, ztekucením, způsob, oscilační, vibračním, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace průtoku pseudoplastických suspenzí lokálním vibračním ztekucením a zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsob regulace průtoku pseudoplastických suspenzí lokálním vibračním ztekucením spočívá v tom, že pseudoplastická suspenze protéká oscilujícím škrticím orgánem o pevné frekvenci v rozmezí 2 až 500 Hz a měnitelné amplitudě v rozsahu 0,05 až 20 mm, přičemž regulovaná oblast amplitud leží pod maximální mezní hodnotou při které...

Zařízení pro reakce probíhající v kapalné fázi a katalyzované fluidizovanými tuhými částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 213830

Dátum: 01.05.1984

Autori: Albertsová Milada, Rod Vladimír

Značky: reakce, částicemi, fázi, katalyzované, kapalné, tuhými, probíhající, fluidizovanými, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro reakce probíhající v kapalné fázi a katalyzované fluidizovanými tuhými částicemi, tvořené válcovou nádobou opatřenou hrdly pro přívod a odvod kapalné fáze, hrdlem pro přívod tuhých částic a hrdlem a ventilem pro odvod částic. Uvnitř nádoby jsou nad nepohyblivým rozdělovacím patrem uložena vertikálně posuvná patra, pevně spojená s vibračním zařízením, která jsou opatřena otvory krytými uzavíracími kryty. Tyto...

Kovová forma pro odstředivé lití kovových těles s rotačním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213829

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kudrna Rudolf, Kaňák Jan

Značky: otvorem, kovová, forma, kovových, rotačním, odstředivé, těles, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová forma pro odstředivé lití kovových těles s rotačním otvorem, skládající se z válce, licího předního víka a zadního víka, která mají na svých vnitřních stranách ochranné kovové disky se soustřednými otvory, kde průměr nejméně jednoho z těchto ochranných kovových disků je o 1 až 20 % menší než licí průměr kovové formy, vyznačená tím, že mezi spojovacími členy vík (2, 3) a ochranných kovových disků (4, 5) je přítlačná podložka (6, 9).

Lamela vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213828

Dátum: 01.05.1984

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří, Štěpánek Antonín

Značky: vzduchovodu, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela vzduchovodu, jejíž prohozní otvor je tvořen kuželovitou částí s přechodem do vyvlékací štěrbiny, vyznačující se tím, že přechody mezi prohozním otvorem (2) a stěnami vyvlékací štěrbiny (8) jsou zaobleny pod poloměry (5, 6) menšími než je dvojnásobek maximální šířky (3) vyvlékací štěrbiny (8).

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 213827

Dátum: 01.05.1984

Autori: Adamka Jozef, Šomský Peter, Dubáň František, Hrušovský Ivan

Značky: prípravok, upnutie, zváraných, otáčanie, bubnových, nastavenie, brzdových, čelustí

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd, pozostávajucich z jednej alebo dvoch stojín a pásnice brzdovej čeluste, vynačujúci sa tým, že pozostáva z otočnej dosky (l), napr. tvaru medzikružia, ktorá je v dolnej časti zboku opatřená dolným priečnikom (3) s lužkom pre uloženie pásnice brzdovej čeluste (11), pričom vybranie ložka má polomer rovný vonkajšiemu polomeru pásnice so stredom totožným se...

Způsob výroby pružných přívodů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213826

Dátum: 01.05.1984

Autor: Solar Jiří

Značky: energie, výroby, přívodů, elektrické, způsob, pružných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružných přívodů elektrické energie a řeší výrobu přívodů. Přívodní vodiče jsou opatřeny izolační vrstvou se zvýšenou tepelnou oddolností. Nejprve se stlačí v kompaktní svazek a provléknou se trubkou z plastického materiálu. Potom se s trubkou navinou do tvaru válcové pružiny. V tomto stavu se zahřívají při teplotě 423 K po dobu 120 min. buď vzduchem nebo v kapalině. Potom se ochladí na teplotu 283 K až 293 K. Vynálezu se...

Způsob měření průtoku pseudoplastických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213825

Dátum: 01.05.1984

Autori: Wein Ondřej, Sobolík Václav

Značky: kapalin, způsob, průtoku, měření, pseudoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření průtoku pseudoplastických kapalin sledováním tlakové ztráty na škrtícím orgánu, např. trubce, clonce nebo sítku, při němž se kapalina protékající škrtícím orgánem ztekucuje na konstantní zdánlivou viskozitu vibracemi škrtícího orgánu o frekvenci v rozsahu 30 až 30 000 Hz např. o síťové frekvenci 50 Hz. Jevem, kterého vynález využívá je silná závislost zdánlivé viskozity pseudoplastických kapalin na superponovaných...

Způsob odlučovaní nečistot z dráhy ojednocených vláken mezi úsekem ojednocování a spřádacím prostorem ve spřádací jednotce.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213824

Dátum: 01.05.1984

Autor: Šafář Václav

Značky: jednotce, nečistot, ojednocování, způsob, spřádací, úsekem, spřádacím, dráhy, prostorem, ojednocených, odlučování, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odlučování nečistot z proudu ojednocených vláken ve spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje. Řešení odstarňuje nevýhody dosavadních způsobů odlučování nečistot, spočívající hlavně v rozptylu nečistot, znemožňující jejich soustředění a spolehlivé odloučení, přičemž jeho podsata spočívá v tom, že nečistoty se odlučují od dráhy vláken alespoň ve dvou stupních fysikálními silami, působícími v nich na proud...

Kuželový záhlubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 213823

Dátum: 01.05.1984

Autor: Roček Vladimír

Značky: kuželový, záhlubník

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká kuželového záhlubníku se šikmými zuby a podbroušenými břity. Výrazného zlepšení proti dosud používaným záhlubníkum je dosaženo tím, že je záhlubník tvořen v řezné části třemi šikmými zuby s břity svírajícími s podélnou osou záhlubníku úhel v rozmezí od 18 ° do 22 °, přičemž kuželový hřbet každého zubu záhlubníku je podbroušen zdvihem vačky o výšce max. 0,5 mm.

Nástroj pro buchary

Načítavanie...

Číslo patentu: 213822

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hornoch Antonín, Krs František, Průša Zdeněk

Značky: buchary, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro buchary,určený zejména pro předkovací, ohýbací a kovací operace, případně pro kování naprázdno, sestává z držáků a zápustkových vložek, kde na držácích jsou kolem zápustkových vložek vytvořeny vyvýšené dotykové plochy, přesahující o určitou velikost nejvýše vystouplé plochy můstků pro výronky u zápustkových vložek.

Deriváty 10-arylbenzo(g)ftalazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213821

Dátum: 01.05.1984

Autori: Semonský Miroslav, Křepelka Jiří, Roubík Jiří, Vančurová Iva

Značky: deriváty, 10-arylbenzo(g)ftalazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 10-arylbenzo(g)ftalazinu obecného vzorce I ve kterém R1 značí atom vodíku nebo mathylskupinu, R2 značí atom vodíku nebo mathylskupinu, R3 značí atom vodíku, fenyl nebo 2,4-dinitrofenylskupinu a X1 značí dva atomy vodíku a současně X2 značí atom kyslíku, nebo X1 značí atom kyslíku a X2 značí dva atomy vodíku, atom kyslíku, nebo zbytek hydrazinu.

Způsob odlučování sazí z aerosolů sazí a filtr k provádění tohoto způsobu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213820

Dátum: 01.05.1984

Autori: Turenko Leonid Grigorijevič, Šopin Viktor Michajlovič, Suponev Konstantin Viktorovič, Surovikin Vitalij Fedorovič

Značky: filtr, způsob, způsobu, tohoto, sazí, aerosolů, provádění, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Podle tohoto způsobu odlučování sazi z aerosolu sazí se aerosol sazí vede zrnitou vrstvou filtrační hmoty, přičemž dochází k rozdělování na pevné částice sazí, které se usazují v zrnité vrstvě filtrační hmoty, na vyčištěný plyn, a část vyčištěného plynu se vede periodicky k regeneraci zrnité vrstvy filtrační hmoty v protiproudu vzhledem k pohybu aerosolu sazí, přičemž podstatou tohoto postupu je vedení aerosolu sazi shora dolů zrnitou vrstvou...

Způsob přípravy paliva pro fluidní spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 213819

Dátum: 01.05.1984

Autori: Čermák Ján, Beránek Jaroslav, Dobrozemský Jaroslav, Fibinger Vratislav

Značky: způsob, spalování, přípravy, fluidní, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy paliva pro fluidní spalování, při němž se surové palivo spolu s popelem odebíraným z fluidního ohniště zavádí do fluidní sušárny. Řízením množství přiváděného popela se teplota fluidní vrstvy udržuje na teplotě nižší než je předpisy stanovená nejvyšší přípustná teplota při sušení paliva. Rychlost fluidační tekutiny ve fluidní sušárně je rovna nebo nižší než prahová rychlost fluidních částic ve fluidním...

Zariadenie na súčasné zakladanie vláknitých a sypkých materiálov, najmä sklenených vlákien a sklárského kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 213818

Dátum: 01.05.1984

Autori: Zmund Marián, Lančarič Štefan, Fecko Miroslav, Horák Radmil, Dobšovič Ladislav

Značky: zariadenie, kmeňa, materiálov, vlákien, sklárského, najmä, sypkých, súčasné, sklenených, vláknitých, zakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na súčasné zakladanie vláknitých a sypkých materiálov, najmä sklenených vlákien a sklárskeho kmeňa, pozostávajúce z násypky a zakladacieho piesta vyznačujúce sa tým, že násypka je rozdelená na dve časti (14, 15) a piest (2) je vedený na koľajničkách (3) pomocou kolečiek (4) umiestnených nad piestom (2).

Programovatelný generátor tónových impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213817

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jesenai Milan, Veselovský Pavol, Beliansky Milan

Značky: generátor, programovatelný, tónových, impulzov

Zhrnutie / Anotácia:

Programovateľný generátor tónových impulzov vyznačený tým, že výstup kryštálom riadeného generátora (1) impulzov je spojený s prvým vstupom (a6) synchronizačných a blokovacích obvodov (6) a s prvým vstupom (a2) rýchlej programovateľnej deličky (2) impulzov, ktorej výstup ja spojený s prvým vstupom (a7) deličky (7) impulzov s meniteľným deliacim pomerom a s prvým vstupom (a3) tvarovacieho obvodu (3) funkcie sinus, ktorého výstup je spojený s...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 213816

Dátum: 01.05.1984

Autori: Ježek Jaromír, Kopelent Jindřich, Špičák Svatopluk, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

Značky: dielektrický, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Dielektrický materiál na bázi elektrovodivé papírové podložky vyznačený tím, že dielektrická vrstva obsahuje 15 - 70 % hmotnostních anorganického pigmentu o dielektrické konstantě vyšší než 15, dále 30 - 85 % hmotnostních kopolymeru styren alkylakrylátu s kyselinou akrylovou a 3 - 15 % hmotnostních polyalfamethylstyrenu.

Zapojení elektronického časového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213815

Dátum: 01.05.1984

Autori: Černín Václav, Zorvan Eduard, Šimeček Josef

Značky: elektronického, časového, zapojení, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronického časového prvku pro časově zpožděné sepnutí ovládacího obvodu elektrických pohonů. Vynález řeší problém zjednodušení dosud používaných obvodů při minimální závislosti na napájecím napětí. Podstatou zapojení výstupu operačního zesilovače na bázi tranzistorů vodivodního typu NPN a PNP, zapojených do obvodů zapalovacích elektrod řízených polovodičových prvků, které jsou zapojeny do vnějších ovládacích obvodů....

Spôsob prípravy kvapalných molybdénových koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213814

Dátum: 01.05.1984

Autori: Liptáková Veronika, Juhás Milan, Teren Ján, Nádvorník Róbert, Hutár Eduard, Lúčanský Dušan

Značky: přípravy, molybdénových, kvapalných, spôsob, koncentrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy kvapalných koncentrátov obsahujúcich molybdén, vhodných pre výživu a liečenie rastlín, reakciou kyslého roztoku alebo suspenzie obsahujúcich molybdén s plynným alebo kvapalným amoniakom a alebo jeho vodným roztokom vyznačený tým, že každých 100 hmotnostných dielov kyslého roztoku alebo suspenzie získaných rozpúšťaním kovového molybdénu v minerálnych kyselinách sa podrobí chemickej reakcii s 2 až 200 hmotnostnými dielmi, s...

Spôsob prípravy kvapalných koncentrátov obsahujúcich molybdén

Načítavanie...

Číslo patentu: 213813

Dátum: 01.05.1984

Autori: Lúčanský Dušan, Liptáková Veronika, Teren Ján, Hutár Eduard, Juhás Milan, Nádvorník Róbert

Značky: přípravy, kvapalných, molybdén, koncentrátov, spôsob, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kvapalných koncentrátov obsahujúcich molybdén, vhodných pre výživu a liečenie poľnohospodárskych rostlín reakciou kyslých roztokov alebo suspenzií obsahujúcich molybdén s kysličníkom a/alebo hydroxidom a/alebo uhličitanom horečnatým vyznačený tým, že 100 hmotnostných dielov kyslého roztoku alebo suspenzie obsahujúcich molybdén sa podrobí chemickej reakcii s 5 až 60 hmotnostnými dielmi sušiny kysličníka a/alebo hydroxidu a/alebo...

Způsob výroby kuželového ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213812

Dátum: 01.05.1984

Autori: Javorský Josef, Hložek Jaroslav

Značky: kuželového, výroby, způsob, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kuželového ozubení objemovým tvářením z válcového špalíku předpěchovaného do tvaru odpovídajícímu obrysu kuželového ozubení a dokončeného v tvarové dutině zápustky, při kterém se špalík s komolým osazením vtlačí do tvarové dutiny zápustky maximálním průměrem komolého osazení napřed.

Svorkovnicová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 213811

Dátum: 01.05.1984

Autori: Macek Milan, Londin Josef, Hamrla Jiří, Charvát Jaroslav, Kolář Jan, Rýznar Ladislav

Značky: skříň, svorkovnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicová skříň pro plechové kostry elektrických strojů točivých, vyznačující se tím,že její boční stěny (10) včetně základny (11) jsou tvořeny plechovým výliskem, přičemž v základně (11 je vytvořen průlis (12) jehož hloubka je rovna výšce chladicích žeber (2) kostry a šířky odpovídá mezeře mezi dvěma sousedními žebry (2) a ve spodní dosedací ploše průlisu (12) je otvor (13) pro vtažení konců vinutí (14) statoru.

Plechová žebrovaná kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 213810

Dátum: 01.05.1984

Autori: Charvát Jaroslav, Macek Milan, Londin Josef, Rýznar Ladislav, Kolář Jan, Hamrla Jiří

Značky: žebrovaná, kostra, plechová

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová žebrovaná kostra pro elektrické stroje točivé, vyznačující se tím, že je na obou čelech opatřena alespoň třemi tvarovanými plechovými výlisky (22) s otvory pro upevňovací šrouby ložiskových štítů dosedajících na osazení (9) v čelech kostry, přičemž plechové výlisky (22) jsou po obvodě čela kostry rozmístěny pravidelně a jsou přivařeny mezi chladicí žebra (2).

Základna pro výkonový štítek elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213809

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hamrla Jiří, Rýznar Ladislav, Charvát Jaroslav, Macek Milan, Kolář Jan, Londin Josef

Značky: výkonový, štítek, stroje, elektrického, základna

Zhrnutie / Anotácia:

Základna pro výkonový štítek elektrického stroje točivého ze žebrovanou kostrou z ocelového plechu, vyznačující se tím, že je tvořena výliskem (30) plechu přivařeným, bodovými svary, alespoň ke dvěma chladicím žebrů (2) kostry, přičemž podélné okraje výlisku (30) jsou ohnuty směrem k patě chladicích žeber (2).

Zařízení k mytí skleníkových střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 213808

Dátum: 01.05.1984

Autori: Fišer Roman, Kolman Josef, Málek Josef

Značky: mytí, střech, skleníkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k mytí skleníkových střech, které je uložené v úžlabí skleníkové střechy na žlabu skleníku a sousedních hřebenech skleníkové střechy a které sestává z rámu, pohonné jednotky, převodovky, rozvodovky, reverzní skříně, hnacího kola a pojezdových kol vyznačené tím, že k rámu (1) je upevněn nosný rám (17), jehož spodní části jsou na závěsných kloubech (21 uloženy svými spodními částmi rámy (20) kartáčů a v jehož horní části jsou nakloubeny...

Zapojenie na vytvorenie ionizačného pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 213807

Dátum: 01.05.1984

Autori: Skalný Ján, Čabák Lubomír, Bigoš Ján

Značky: zapojenie, vytvorenie, ionizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na vytvorenie ionizačného poľa z ľahkých vzdušných iónov pre ionizáciu vzduchu priestorov, ktoré tvorí samostatnú závesnú jednotku napojenú na zdroj sieťového jednofázového napätia, vyznačujúce sa tým, že na samostatnú prívodnú a rozvodnú skrinku (2) je pripojený jednak vlastný zdroj prúdu vzduchu, tvorený ventilátorom (5), a jednak nastaviteľný zdroj (3) jednosmerného vysokého napätia zápornej polarity, na jeho výstup je ďalej...

Uložení ojnice na zalomeném hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 213806

Dátum: 01.05.1984

Autor: Blaško Silvester

Značky: zalomeném, hřídeli, ojnice, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem navrženého řešení je podstatné snížit pracnost při výrobě jednotlivých dílů uložení a snížení a zjednodušení po stupu montáže a demontáže ojnice. Podstatou navrhovaného uložení ojnice na zalomeném hřídeli je, že ojnice axiálně nezajištěná má, pro zaručení kolmosti roviny, prodloužené svislou osou ojnice a rovnoběžné s vedením beranu, na čelní plochu kulového sedla, průměr svého průchozího otvoru ojnice menší o 15 až 35 desetitisícin...

Způsob spojování hřídele s plochou součástkou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213805

Dátum: 01.05.1984

Autor: Sedlák Eduard

Značky: součástkou, způsobu, spojování, tohoto, provádění, plochou, zařízení, způsob, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojování hřídelky s plochou částí, zejména ozubeným kolečkem u mechanických hraček. Na osu zasunutou do lisu se v místě jejího rýhování nasune prvá podložky, plochá součástka, většinou ozubené kolečko a druhá podložka. Stlačením lisem s obou stran se vytvoří prolisy, čímž dojde k pevnému spojení. Druhý bod řeší vytvoření lisu k provádění tohoto způsobu. Pro anotaci nejlépe vyhovuje obr. 5.

Zařízení k vytváření vratného pohybu pohyblivých částí strojů s odstupňovanou délkou zdvihu, zejména u strojů listových

Načítavanie...

Číslo patentu: 213804

Dátum: 01.05.1984

Autor: Blinka Antonín

Značky: odstupňovanou, zejména, listových, vytváření, částí, zařízení, pohybu, délkou, pohyblivých, strojů, vratného, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření vratného pohybu pohyblivých částí strojů s odstupňovanou délkou zdvihu, zejména u strojů listových, zahrnující hnací a hnané pístové jednotky, vyznačující se tím, že hnací pístové jednotky jsou uspořádány v odstupech podél hnací výkyvné páky (5), s níž jsou spřaženy.

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213803

Dátum: 01.05.1984

Autori: Běljajev Leonid, Mánek Břetislav, Pasternjak Leonid, Perner Bohumil, Bagdasarov Chadžik, Kuzněcov Viktor, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Sevastjanov Boris

Značky: červeným, yttritohlinitého, monokrystalů, granátu, pěstování, barvy, nádechem, způsob, zelené

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem tažením z taveniny, vyznačený tím, že růst probíhá v atmosféře směsi vodíku a inertního plynu z VIII. skupiny periodické Mendelejovovy tabulky v molárním poměru 0,001 až 0,10 z taveniny tvořené kysličníkem hlinitým (Al2O3), kysličníkem chromitým (Cr2O3), kysličníkem yttritým (Y2O3) s příměsí některého z kysličníku ostatních vzácných zemin (X2O3) v molárním...

Podpěrná konstrukce pro bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213802

Dátum: 01.05.1984

Autori: Voigt Christian, Neustadt Michael, Weglekzis Georgos, Pawlowsky Manfred, Düring Paul, Bielek Norbert

Značky: bednění, konstrukce, podpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Podpěrná konstrukce je, určena pro prefabrikované bednicí desky, na jejichž plášti a jsou části podpěrné konstrukce upevněny. Přitom se využívají známé jednotlivé prvky pro prefabrikované, ručně montované bednicí desky. Tento úkol se řeší tím, že v oblasti podélných okrajů pláště je upevněn vždy jeden profilový nosník profilu U tak, že při uložení více prefabrikovaných bednicích desek vedle sebe se vytvoří horní pás podpěrné konstrukce. V...

Podpěrná konstrukce pro bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213801

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bielek Norbert, Pawlowsky Manfred, Düring Paul, Neustadt Michael, Weglekzis Georgos, Voigt Christian

Značky: podpěrná, bednění, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podpěrné konstrukce pro bednění, zejména pro značně zatížená bednění stěn a stropů. Vynález si klade za úkol zajistit možnost dalšího zvýšení nosnosti bez rozšíření dílčích prvků. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že k hornímu pásu podpěrné konstrukce, vytvořenému ze dvou profilových nosníků průřezu U a mezi nimi umístěných komůrkových nosníků, které jsou uspořádány navzájem rovnoběžně, je upevněna věšadlová...

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213800

Dátum: 01.05.1984

Autor: Blaha Miroslav

Značky: vystavovacího, magnetické, posuv, hlavy, magnetických, pamětí, mechanismu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamětí, vyznačené tím, že v rámu (3) je otočně uložen převíjecí váleček (5), na němž je jedním koncem připevněn pás (6) z ohebného materiálu, jenž je svým druhým koncem připevněn k napínacímu mechanismu a na převíjecí váleček (5) je působením pružiny (21) přitlačován snímací člen uložený v rámu (3) suvně kolmo k ose otáčení převíjecího válečku (5) a spřažený s vystavovacím...

Mechanický převodník radiálního úhlového natočení na axiální posuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213799

Dátum: 01.05.1984

Autor: Pospíšil Bohumil

Značky: radiálního, posuv, úhlového, axiální, natočení, převodník, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického převodníku, kterým se převádí radiální úhlové natočení v torzně pružném systému na axiální posuv. Vynálezem je řešeno určení velikosti kroutícího momentu přenášeného hnacím nebo hnaným hřídelem za klidu i v celém rozsahu otáček snímáním axiálního posuvu nebo axiální síly stojícími snímači. Torzně pružný systém 13 je tvořen alespoň zkrutným pláštěm 1, sestávajícím ze dvou krajních částí 4 a 6, souose pevně uchycených...

Způsob funkcionalizace oligomerů alfa-metylstyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213798

Dátum: 01.05.1984

Autori: Plaschil Edgar, Antonová Elisabeth, Schulz Hans-peter, Urban Otto, Stubenrauch Dieter, Griehl Volker

Značky: oligomerů, alfa-metylstyrenu, funkcionalizace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Funkcionalizace oligomerů alfametylstyrenu připravených aniontovou polymerací, majících molekulovou hmotnost 500 až 800, reakcí s kysličníkem uhličitým, etylenoxidem, propylenoxidem nebo sirouhlíkem. Centrálně proudící roztok obsahující živý oligomer v polárním rozpouštědle se rozpráší funkcionalizačním činidlem, které je v plynném stavu, nebo smíchá s kapalným funkcionalizačním činidlem na rotujícím disku.

Sonda pro měření fyzikálních parametrů proudícího media

Načítavanie...

Číslo patentu: 213797

Dátum: 01.05.1984

Autori: Malevič Alexandr, Klaus Lubor, Vočadlo Jan

Značky: měření, sonda, media, fyzikálních, parametrů, proudícího

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro měření fyzikálních parametrů proudícího media vytvořená z měřící hlavice s čidly, umístěné v průtočné části lopatkového stroje na příčném držáku, který je uchycen na nosné statorové lopatce, vyznačující se tím, že příčný držák (3) je v místě uchycení opatřen patkou (4) s průchozími otvory (2) pro přidržovací šrouby (6) v dosedací ploše (7) shodné s tvarem plochy nosné lopatky (l) a spoj je proveden pájkou (10) jejíž pájecí teplota...

Zařízení pro uložení dílů s vnějším ozubením při obrábění otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213796

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vojta Jiří, Štefek Stanislav, Sláma Jiří

Značky: dílů, uložení, zařízení, obrábění, otvorů, vnějším, ozubením

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení podle vynálezu zdokonaluje uložení dílů s vnějším ozubením při obrábění otvorů těchto dílů. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že jako středících elementů je použito kuliček, uložených prostřednictvím nosiče na osazení uchycovacích čelistí.

Nástroj pro statické válečkování strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213795

Dátum: 01.05.1984

Autori: Špeta Zdeněk, Vajskebr Jiří, Čubr Jaromír

Značky: statické, nástroj, součástí, válečkování, strojních

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro statické válečkování strojních součástí, sestávající ze dvou tvářecích kotoučů otočné uložených tandemovým způsobem za sebou ve směru dráhy valení v odpruženém nosném tělese, vyznačený tím, že na podélné ose otáčení tvářecích kotoučů (l, 2) jsou pevně uložena převodová kola (3, 4) s kterými je v záběru vložené převodové kolo (5) pro převod otáček mezi tvářecími kotouči (l, 2) ve shodném smyslu otáčení.

Zařízení ku zkružování

Načítavanie...

Číslo patentu: 213794

Dátum: 01.05.1984

Autori: Katreniak Jaroslav, Betka Ladislav

Značky: zařízení, zkružování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se skládá ze stolu, kterým je svislé proveden hřídel tak, že na část nad deskou stolu se upíná torna požadovaného tvaru, zajištěna maticí s klínem. Spodní část hřídele pod deskou stolu je opatřena kolem s ozubením pro šnekový převod v převodové skříni, který je vyveden v ruční ovládání kolem. Na stole proti hřídeli se nachází přítlačná konzola s pákou, přiléhající k pevné konzoli.

Nevýbušný závěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 213793

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vošoust Stanislav, Šimeček Josef

Značky: závěr, nevýbušný

Zhrnutie / Anotácia:

Nevýbušný závěr s nuceným oběhem chladicího média, zejména pro uložení výkonových elektrických prvků. Účelem vynálezu je zajištění dostatečného odvodu ztrátového tepla, snížení rozměrů, hmotnosti a energie pro pohon oběhového prostředku. Podstatou vynálezu je, že nevýbušný závěr, sestávající z vnitřního prostoru 1 a z cirkulačního prostoru 3 má vnitřní prostor 1 opatřen dvojitým pláštěm 2, k jehož spodní části 22 je připojen vstup 11 chladicího...

Pyroelektrický polykrystalický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 213792

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kala Tomáš, Glanc Antonín

Značky: polykrystalický, materiál, pyroelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Pyroelektrický polykrystalický materiál, připravený keramickou technologií, tvořený pevným roztokem systému zirkoničitanu olovnatého PbZrO3 a titaničitanu olovnatého PbTiO3, vyznačený tím, že pevný roztok zirkoničitanu olovnatého a titaničitanu olovnatého obsahuje stopy až 35 % hmotnostních alespoň jedné látky ze skupiny zahrnující oxid železitý Fe2O3, oxid manganičitý MnO2, oxid niobičný Nb2O5, oxid lanthanitý La2O3, oxid hořečnatý MgO, oxid...