Zverejnene patenty 15.09.1984

Strana 8

Způsob zušlechťování vláknitých materiálů všeho druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214719

Dátum: 15.09.1984

Autor: Springer Hartmut

Značky: zušlechťování, materiálů, vláknitých, všeho, druhu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování vláknitých materiálů všeho druhu, při kterém se na vláknité materiály nanáší barvivo obsahující jednu nebo několik vázaných skupin obecného vzorce I, kde znamená X sulfonylovou nebo karbonylovou skupinu a A atom vodíku nebo ekvivalent jednomocného, dvoumocného nebo třímocného kovu nebo amoniovou skupinu, ve formě vodného nebo vodně organického roztoku nebo ve formě disperze, a pak se takto upravený vláknitý materiál...

Způsob součaného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214718

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ploeg Johannes Everdinus Gerrit

Značky: způsob, síry, odstraňování, oxidů, součaného, dusíku, plynů, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z proudu plynu, který obsahuje volný kyslík kromě uvedených oxidů, za použití akceptoru, obsahujícího kov, pro příjem oxidů síry za vzniku síranu kovu a přídavku amoniaku nebo prekursoru amoniaku k proudu plynu pro redukci oxidů dusíku. na dusík, při kterém se akceptor za nesený síranem kovu pravidelně redukuje pomocí redukčního plynu, načež se regenerovaný akceptor znovu použije pro...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214717

Dátum: 15.09.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Draber Wilfried, Brandes Wilhelm

Značky: látek, prostředek, účinných, výroby, způsob, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 1,2,4-triazolyl-enolether obecného vzorce I ve kterém Ar znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, R představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X znamená atom kyslíku nebo methylenovou skupinu, nebo jeho adiční sůl s kyselinou.

Způsob výroby kyselin 2-amino-3-(alkylthiobenzoyl)fenyloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 214716

Dátum: 15.09.1984

Autor: Walsh David Allan A Shamblee Dwight Allen

Značky: výroby, 2-amino-3-(alkylthiobenzoyl)fenyloctových, kyselin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyselin 2-amino-3-(alkyl thiobenzoyl)fenyloctových, jejich alkylesterů a solí s farmaceuticky vhodnými kovy, obecného vzorce ve kterém R značí atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R1 značí atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo kation farmaceuticky vhodného kovu, R2 značí atom vodíku, atom halogenu, a1kylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, Am...

Insekticidní a nematocidní prostředek, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214715

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hartmann Alfons, Hammann Ingeborg, Homeyer Bernhard, Heywang Gerhard

Značky: nematocidní, způsob, insekticidní, výroby, prostředek, účinných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden arylester N-karboxylované N-methylkarbamové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém R znamená alkoxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou zbytkem vzorce -YR2R3 nebo -X-R1, nebo znamená alkinyloxyskupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, halogenalkoxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku nebo zbytek -YR2R3, X představuje atom kyslíku nebo...

Brousicí těleso pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214714

Dátum: 15.09.1984

Autor: Elbel Karl

Značky: kovů, brousící, obrábění, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Ve směru pohybu obrobku 5 je brousicí těleso tvořeno hrubým brousicím pásmem 2 s tvrdým pojivem a v návaznosti na něj jemným brousicím pásmem 3 pevně spojeným s hrubým brousicím pásmem 2, přičemž jemné brousicí pásmo 3 obsahuje pojivo z textilního materiálu měkčeji poddajného než tvrdé pojivo a s otevřenou strukturu. Pevnost jemného brousicího pásma 3 je relativně k pevnosti hrubého brousicího pásma 2 dimenzována tak, že při obrobku 5...

Otáčivá podélná řezačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214713

Dátum: 15.09.1984

Autor: Rogers John William

Značky: podélná, otáčivá, řezačka

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčivá podélná řezačka přizpůsobená pro spolupůsobení se spolupracujícím nožem pro prořezávání kovového plechu podél řezací čáry, přičemž uvedený pás je úplně pro říznut podél části řezací čáry a je pouze částečně proříznut na přerušovaně oddělených místech podél řezací čáry, přičemž otáčivá podélná řezačka obsahuje obecně kruhové nože uváděné do otáčivého pohybu, jejichž vnější obvod vymezuje řezací okraj spolu pracující s obvodovým okrajem...

Způsob výroby 6,7;15,16-dimethylen-1,4-androstadien-3-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214712

Dátum: 15.09.1984

Autori: Casals - Stenzel Jorge, Losert Wolfgang, Kerb Ulrich, Wiechert Rudolf, Prezewowsky Klaus, Bittler Dieter

Značky: 6,7;15,16-dimethylen-1,4-androstadien-3-onů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6ß,7ß
15,16-dimethylen- 1,4-androstadien-3-onů obecného vzorce kde methylenová skupina v poloze 15,16 je v poloze ? nebo ß a E představuje skupinu nebo vyznačující se tím, že se 6ß,7ß
15,16-dimethylen-4-androsten-3-on obecného vzorce kde E má dříve uvedený význam, v poloze 1,2 dehydrogenuje a laktonový kruh se pak popřípadě rozštěpí.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214711

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst, Regel Erik, Büchel Karl Heinz

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkyltriazol obecného vzorce I v němž Az znamená triazolylový zbytek, R znamená popřípadě jednou nebo několikrát halogenem substituovanou fenylovou skupinu, Rl znamená popřípadě jednou nebo několikrát halogenem substituovanou fenylovou skupinu, m znamená číslo 0 nebo 1, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou. Fungicidní prostředek...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214710

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ammermann Eberhard, Pommer Ernst-heinrich, Zeeh Bernd

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku karbinolether obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom halogenu nebo popřípadě halogen či fenylsubstituovanou fenylovou skupinu, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo popřípadě halogensubstituovanou fenylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 atomy uhlíku, alkinylovou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214709

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Stetter Jörg, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst

Značky: složky, účinné, výroby, způsob, fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden fluorovaný derivát 1-triazolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), X znamená vodík nebo fluor, Z znamená halogen, fenylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, nitroskupinu...

Tlumič nárazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214708

Dátum: 15.09.1984

Autor: Domer Michel

Značky: tlumič, nárazů

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič nárazů, sestávající ze dvou vzájemně se obklopujících soustav kovových a pružných, vzájemně se střídajících elementů, které se při stlačení elastických elementů při nárazech vzájemně dotýkají, vyznačený tím, že pružné elementy (1, 7) každé soustavy jsou neseny kovovými elementy (8, 3) druhé soustavy, a pružné elementy obou soustav jsou vyrobeny z eleastomerů, které mají vzájemně odlišné charakteristiky deformace a tlumení.

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214707

Dátum: 15.09.1984

Autori: Riebel Hans-jochem, Schröder Rolf, Naumann Klaus, Fuchs Rainer, Lantzsch Reinhard, Harnisch Horst

Značky: esterů, kyselin, výroby, styrylcyklopropankarboxylových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankarboxylových kyselin, obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenoxybenzylovou skupinu, popřípadě substituovanou fluorem, Rl představuje alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R1 znamená atom vodíku nebo chloru, vyznačující se tím, že se 1-aryl-4-methylpenta-1,3-dieny obecného vzorce II ve kterém Rl a R2 mají shora uvedený význam, nechají reagovat s estery...

Způsob výroby R-N-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-3-fenylpropylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214706

Dátum: 15.09.1984

Autori: Mills Jack, Tuttle Ronald Ralph, Schmiegel Klaus Kurt

Značky: výroby, způsob, r-n-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-3-fenylpropylaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby nových 3-fenylpropylaminových derivátů. Tyto látky se vyrábí redukci odpovídajících ketonů a je možno je užít při onemocnění srdeční a oběhové soustavy, zejména ke zvýšení síly stahu srdečního svalu. Protože tyto látky mají příznivý účinek i na ostatní příčně pruhované svaly, je možno jich užít i ke zlepšení celkového stavu například u nemocných, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory granulovaným nebo pologranulovaným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214705

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bazarow Leonid, Piskozub Zbigniew, Sadovski Marian, Czerpak Stanisław

Značky: vozů, zařízení, pologranulovaným, nakládání, krytých, otvory, okenními, bočními, materiálem, zvláště, granulovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory, granulovaným nebo pologranulovaným materiálem, sestává ze vzájemně příčně uspořádaných dopravníků, připevněných na vozíku nebo zavěšených na vozíku pomocí kloubového spoje a z ústrojí pro zvedání a spouštění podávacího dopravníku. Dopravníky jsou pásové dopravníky s pásem z plastické hmoty, což umožňuje použití bubnů s průměre,m menším než 200 mm. Příčný dopravník...

Způsob výroby nových derivátů fenothiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214704

Dátum: 15.09.1984

Autori: Borsy József, Tóth István, Király Ildikó, Toldy Lajos

Značky: fenothiazinu, způsob, derivátů, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů fenothiazinu obecného vzorce I, kde R představuje skupinu obecného vzorce IIa, IIb nebo IIc, ve kterých X představuje vodík, alkylovou skupinu s l až 4 atomy uhlíku, atom halogenu nebo ultroskupinu a n je rovno l, 2 nebo 3, s podmínkou, že když n je rovno 2 nebo 3, substituenty X připojené k aromatickému kruhu mohou být stejné nebo odlišné, nebo jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, se...

Způsob výroby 4-(n-hexadecylamino)benzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214703

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hafner Nataša, Jenko Branko, Habjan Joža, Prosen Anton A Langof Igor

Značky: kyseliny, 4-(n-hexadecylamino)benzoové, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 4-(n-hexa-decylamino)benzoové kyseliny a jejích fyziologicky nezávadných solí, reakcí 4-amino-benzoové kyseliny s 1-bromhexanem v rozpouštědle, například ethanolu, v přítomnosti zásady, například hydroxidu sodného, pod zpětným tokem, při kterém se reakce pro vádí v přítomnosti kvartérní amoniové, popřípadě fosfoniové soli, jako katalyzátoru fáze přenosu, po dobu 12 až 15 hodin, načež se získaná kyselina popřípadě...

Způsob nanášení povlaků na kovové předměty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214702

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kohlbacher Heinz, Hans Walter, Hirn Karl

Značky: nanášení, povlaků, zařízení, způsob, způsobu, kovové, předměty, provádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Je navržen způsob nanášení povlaků na kovové předměty, jako například trubky, který může být bezprostředně začleněn do výrobního postupu. Vyrobené kovové předměty jsou v postřikovém zařízení (5) pomocí horké vody očištěny a předehřáty na teplotu nad 50°C, načež jsou v lakovací kabině (7) pokryty vodou ředitelným a ve vodě rozpuštěným lakem, a to rozprašováním, elektrostatickým rozprašováním a/nebo elektrostaticky, při povrchové teplotě výhodně...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214701

Dátum: 15.09.1984

Autori: Schmidt Robert Rudolf, Eue Ludwig, Förster Heinz

Značky: prostředek, způsob, výroby, účinné, složky, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden karbonylalkylester fenoxykarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1, R2, R3 a R4 znamenají nezávisle na sobě vodík nebo methylovou skupinu, R5 znamená hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupinu vzorce kde R6 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, benzylovou skupinu nebo...

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214700

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lacefield William Bryant, Simon Richard Lee

Značky: 9-aminoalkylfluorenů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená skupinu CONH2, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, nebo společně se sousedícím dusíkovým atomem tvoří tyto symboly heterocyklický zbytek obsahující 5...

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214699

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lacefield William Bryant, Simon Richard Lee

Značky: výroby, způsob, 9-aminoalkylfluorenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená zbytek obecného vzorce CONR6R7, kde R6 a R7 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy...

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214698

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lacefield William Bryant, Simon Richard Lee

Značky: výroby, způsob, 9-aminoalkylfluorenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená hydroxylovou skupinu, kyanoskupinu nebo zbytek obecného vzorce CONR6R7, kde R6 a R7 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vadíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214697

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brandes Wilhelm, Lunkenheimer Winfried

Značky: účinné, fungicidní, způsob, složky, výroby, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden (thiol)ester N-dichloracetyl-N-fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové a alkoxylové části, Rl, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a Y znamená kyslík nebo síru.

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214696

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lacefield William Bryant, Simon Richard Lee

Značky: 9-aminoalkylfluorenů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená hydroxylovou skupinu, kyanoskupinu nebo zbytek obecného vzorce CONR6R7, kde R6 a R7 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo...

Způsob stabilisace halogenačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214695

Dátum: 15.09.1984

Autor: Alpheus Bingham

Značky: způsob, činidla, stabilisace, halogenačního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace halogenačního činidla obecného vzorce I kde X je atom chloru nebo bromu, Z je atom vodíku, halogenu, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyl s 1 až 4 atomy uhlíku, který je kineticky kontrolovaným pro duktem reakce ekvivalentního množství tri arylfosfitu obecného vzorce II kde Z má výše uvedený význam, a chloru nebo bromu v bezvodém inertním organickém rozpouštědle, vyznačený tím, že se halogenační sloučenina vzorce I v...

Způsob přípravy solvátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214694

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fisher Jack Wayne

Značky: přípravy, způsob, cefalosporinu, solvátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy solvátů cefalosporinu obecného vzorce I kde n je 1 nebo 0 a X je CH3COOH, CH3CH2COOH nebo CH3OH, jestliže n je 1 a X je CH3COOH, CH3CH2COOH nebo 1/2 CH2Cl2 jestliže n je 0, vyznačený tím, že jestliže ,n je 1 nebo 0, uvede se ve styk 4`- nitrobenzyl-7-fenoxyacetamido-3-hydroxy-3-cefemkarboxylát sulfid nebo jeho sulfoxid s kyselinou octovou nebo kyselinou propionovou, případně v přítomnosti rozpouštědla mísitelného s vodou nebo...

Způsob výroby akrylových polymerů s vysokou bobtnavostí ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 214693

Dátum: 15.09.1984

Autori: Holst Arno, Perplies Eberhard, Buchberger Gerhard

Značky: polymerů, vysokou, způsob, akrylových, bobtnavostí, výroby, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akrylových polymerů s vysokou bobtnavostí ve vodě, alespoň z velké části nerozpustných ve vodě, reakcí polyakrylonitrilu nebo kopolymerů na bázi polyakrylonitrilu s vodně alkalickými roztoky, obsahujícími popřípadě s vodou mísitelné organické rozpouštědlo, při kterém se polymer nechává reagovat při teplotě 100 až 150 °C. Hydrofilní polymery vyrobené uvedeným způsobem jsou schopny přijímat a zadržovat vodné kapaliny a hodí se proto...

Způsob výroby hydrochloridu 6,7-dimethoxy-4-amino-2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]chinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214692

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kairisalo Pekka Juhani, Honkanen Erkki Juhani, Tuomi Sirpa Anneli, Koivisto Maija Katriina, Thaler Heinrich, Pippuri Aino Kylliki

Značky: 6,7-dimethoxy-4-amino-2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]chinazolinu, způsob, výroby, hydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hydroch1oridu 6,7-dimethoxy-4-amino-2[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]chinazolinu s antihypertenzívním účinkem vzorce I z methyl-N-(3,4-dimethoxy-6-kyanofenyl)-[4-(2-furoyl)-1- piperazinyl]thioformamidátu vzorce II intramolekulárním uzavřením chinazolinového kruhu, vyznačující se tím, že se sloučenina vzorce II nechá reagovat při teplotě 100 až 140 °C s velkým přebytkem chloridu amonného v polárním rozpouštědle.

Způsob výroby vindesinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214691

Dátum: 15.09.1984

Autori: Thompson Gerald Lee, Paschal Gloria Crosland

Značky: způsob, výroby, vindesinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vindesinu, vyznačující se tím, že se C3-karboxazid 4-deacetyl-vinka leukoblastin nechá reagovat s trifenylfosfinem za vzniku C3-N-(trifenylfosforanyl) karboximidoderivátu 4-deacetyl-vinkaleukoblastinu, obecného vzorce V kterýžto acyl-iminofosforan se pak rozloží kyselinou za vzniku vindesinu.

Způsob výroby 2-penemových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214690

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mccombie Stuart Walter

Značky: 2-penemových, způsob, sloučenin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-penemových sloučenin obecného vzorce I, v němž znamená R alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku a R3 atom vodíku nebo kation alkalického kovu, pivaloyloxymethylovou nebo ftalidylovou skupinu nebo jejich optických antipodů, vyznačující se tím, že se cyklizuje sloučenina obecného vzorce II, v němž Z znamená atom síry a R má shora uvedený význam, Pg je chránicí skupina, X' znamená chráněnou karboxylovou skupinu, a Y znamená...

Způsob výroby fenylethanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214689

Dátum: 15.09.1984

Autori: Keck Johannes, Ruohonen Jarkko, Krüger Gerd, Nieminen Kauko

Značky: způsob, výroby, fenylethanolaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylethanolaminů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom chloru nebo bromu, R2 znamená trifluormethylovou skupinu, atom fluoru nebo atom chloru a R3 představuje rozvětvenou alkylovou skupinu nebo cykloalkylovou skupinu, které obsahují vždy 3 až 5 atomů uhlíku, a jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s anorganickými nebo organickými kyselina mi, vyznačující se tím, že se 4-aminobenzaldehyd obecného vzorce II ve kterém...

Svazkové jádro patky pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 214688

Dátum: 15.09.1984

Autor: Pfeiffer Herbert

Značky: jádro, patky, pláště, svazkové

Zhrnutie / Anotácia:

U svazkového jádra 4 patky i pláště mají dráty A, B, C každé vrstvy 8 drátů A, B, C svazkového jádra 4 lichoběžníkový průřez. Mezi dráty A, B, C každé vrstvy 8 drátů a dráty A, B, C vedlejší vrstvy 8 drátů jsou upraveny klínové mezerové prostory 9 mezi vrstvami 8 drátů. Tím se zajistí, že dráty A, B, C každé vrstvy 8 drátů se opírají o hrany drátů A, B, C spodní vrstvy 8 drátů, takže se nemohou při výrobě pláště navzájem posunout.

Způsob výroby glycidylpolyetherů polyfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214687

Dátum: 15.09.1984

Autor: Locatelli Jean-louis

Značky: způsob, výroby, glycidylpolyetherů, polyfenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby glycidylpolyetherů polyfenolů reakcí alespoň jedné alkalické soli polyfenolu s 1-chlor-2,3-epoxypropanem v bezvodém a aprotickém prostředí, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že se reakce provádí v heterogenním prostředí v přítomnosti organické sloučeniny ze skupiny, zahrnující acetonitril, propionitril, benzonitril a diethylsulfid, přičemž se na 1 gramekvivalent skupin OM, kde M představuje a1kalický kov...

Způsob přípravy katalytického systému pro polymeraci nebo kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214686

Dátum: 15.09.1984

Autori: Belle Mead, Hamer Anthony David, Karol Frederick John

Značky: systému, polymeraci, způsob, katalytického, přípravy, ethylenu, kopolymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy katalytického systému pro polymeraci nebo kopolymeraci ethylenu. Katalytické systémy připravené podle vynálezu a obsahující hořčík a titan poskytují při postupu v plynné fázi za nízkého tlaku polymery ethylenu s hustotou od 910 kg/m3 včetně do 970 kg/m3 včetně a poměrem rychlostí toku taveniny (definovaným dále) v rozmezí od 22 včetně do 32 včetně. Částice vzniklého polymeru mají objemovou hmotnost (sypnou...

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů nenasycených močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214685

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dahmen Kurt, Küster Erich

Značky: způsob, kopolymerů, nenasycených, výroby, homopolymerů, močovin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových homopolymerů a kopolymerů akryloyl-, popřípadě methakryloylmočovin. Monomerní látky jsou nové. Polymerace se provádí o sobě známým způsobem. Jako komonomery přicházejí v úvahu všechny ve vodě rozpustné olefinicky nenasycené sloučeniny, zejména monomery akrylové a methakrylové řady a dále též vinylestery. Polymerů lze použít jako flokulačních, sedimentačních, odvodňovacích a retenčních prostředků.

Způsob výroby močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214684

Dátum: 15.09.1984

Autori: Küster Erich, Dahmen Kurt

Značky: způsob, močovin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových akryloyl-, popřípadě methakryloylmočovin. Tyto sloučeniny se získávají reakcí alkyl nebo acylisokyanátů s amidy nenasycených karboxylových kyselin při teplotě asi 20 až 140 °C a tlaku 0,1 až 0,4 MPa v přítomnosti aromatických uhlovodíků nebo vysokovroucích etherů jako rozpouštědel, načež se vzniklé halogensubstituované močoviny nechávají reagovat s trialkylaminy při teplotě od asi 20 do 100 °C a tlaku 0,1...

Způsob výroby 3-aryl-isoxazol-5-yl-benzoové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214683

Dátum: 15.09.1984

Autori: Howe Robert Kenneth, Liu Kou Chang

Značky: kyseliny, výroby, esterů, jejich, způsob, 3-aryl-isoxazol-5-yl-benzoové

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká nových 3`-(substituovaných fenyl)spiro[isobenzofuran-1-(3H),5`(4`H)-isoxazol]-3-onů, způsobu jejich výroby a rovněž i jejich použití jako herbicidních prostředků a regulátorů růstu rostlin, zvláště pro regulaci sójových bobů. Ten to vynález se také týká použití nových sloučenin jako meziproduktů při výrobě jistých isoxazol-5-yl-benzoátů, které jsou účinné jako herbicidy a regulátory růstu rostlin.

Způsob přípravy polymerní sloučeniny, schopné uvolňovat 5-aminosalicylovou kyselinu nebo její sůl do gastrointestinálního traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214682

Dátum: 15.09.1984

Autori: Palo Alto, Parkinson Thomas, Brown Joseph, Wingard Robert

Značky: polymerní, traktu, uvolňovat, 5-aminosalicylovou, její, gastrointestinálního, způsob, přípravy, kyselinu, sloučeniny, schopné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymerní sloučeniny, která po požití savci podléhá reakci s gastrointestinálními bakteriemi, při které se uvolňuje intestinální protizánětlivé činidlo. Z různých sulfonamidů je při léčení ulcerativní kolitidy, jak známo, nejúčinnější salicylazosulfapyridin (SASP) vzorce Tato látka je používána v různých farmaceutických přípravcích již více než 30 jet. Při orálním požití se zhruba 30 % neporušeného léčiva přímo...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214681

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zeeh Bernd, Rohr Wolfgang, Eicken Karl, Plath Peter

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku alespoň je den N-substituovaný karboxanilid obecného vzorce I, v němž znamená R1 alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R2 alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R4 alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována halogenem, methylthioskupinou, methoxyskupinou, ethoxyskupinou, fenoxyskupinou,...

Způsob výroby opticky aktivních derivátů cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214680

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ackermann Peter, Martin Pierre, Gsell Laurenz, Dingwall John Grey, Greuter Hans

Značky: derivátů, způsob, výroby, opticky, cyklopropankarboxylové, kyseliny, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních derivátů cyklopropankarboxylové kyseliny obecného vzorce I nebo vzorce I` v nichž X znamená chlor nebo brom, jeden ze zbytků R1 a R2 znamená methylovou skupinu a druhý znamená vodík nebo methylovou skupinu nebo R1 a R2 znamenají společně alkylenovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupina vzorce a přičemž R3 znamená vodík, methylovou skupinu,...