Zverejnene patenty 15.09.1984

Strana 7

Herbicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214760

Dátum: 15.09.1984

Autor: Grove William Strayer

Značky: účinné, složky, prostředek, herbicidní, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačující se tím, že obsahuje herbicidně účinné množství sloučeniny nebo směsi sloučenin obecného vzorce I kde A představuje kyslík nebo síru, X představuje vodík nebo halogen, Y představuje halogen nebo trifluormethyl skupinu, Z představuje halogen, nitroskupinu nebo kyanoskupinu, R představuje vodík nebo alkylskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, Rl představuje alkylidenskupinu nebo monosubstituovanou...

Způsob výroby piperidinderivátů esterů 4,5-dialkyl-3-hydroxypyrrol-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214759

Dátum: 15.09.1984

Autori: Franke Albrecht, Mueller Claus, Lenke Dieter, Frickel Fritz-frieder, Von Philipsborn Gerda

Značky: 4,5-dialkyl-3-hydroxypyrrol-2-karboxylové, piperidinderivátů, esterů, výroby, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby piperidinderivátů esterů4,5-dialkyl-3-hydroxypyrrol-2-karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž Rl a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, aralkylovou skupinu s 7 až 9 atomy uhlíku nebo Rl a R2 tvoří společně oběma atomy uhlíku, na které jsou vázány 6-členný kruh se 4 methylenovými skupinami a R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R4 a R5 znamenají atom vodíku nebo...

Prostředek ke zplepšení vzhledu upotřebených a zvláště zašpiněných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214758

Dátum: 15.09.1984

Autori: Von Rütte Richard, Eckhardt Claude

Značky: vzhledu, zvláště, zplepšení, prostředek, upotřebených, textilií, zašpiněných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek ke zlepšení vzhledu upotřebených a zvláště zašpiněných textilií vyznačený tím, že obsahuje jakožto fotoaktivátor 0,0001 až 1 %, s výhodou 0,001 až 1 % ve vodě v množství alespoň 0,01 g/1 rozpustného ftalocyaninu zinku nebo hliníku nebo směsi takových fta1ocyaninů a 0,005 až 1,5 procenta, s výhodou O,01 až 0,5 %, vztaženo vždy na celkovou hmotnost prostředku, optického zjasňovacího přípravku ze třídy distyrylbifenylsulfonových kyselin...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214757

Dátum: 15.09.1984

Autori: Frohberger Paul-ernst, Stetter Jörg, Brandes Wilhelm, Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz

Značky: fungicidní, účinných, výroby, látek, prostředek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden acylovaný triazolyl-?-fluorpinakolylderivát obecného vzorce I, ve kterém Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, R představuje alkylovou skupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, halogenalkylovou skupinu obsahující do 2 atomů uhlíku a do 5 atomů halogenů, nebo alkylaminoskupinu obsahující do 12 atomů uhlíku, X znamená atom vodíku...

Způsob výroby 6-ß-substituovaných derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214756

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kemp John Edward Glyn

Značky: penicilanové, derivátů, kyseliny, 6-ß-substituovaných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-ß-substituovaných derivátů penicilanové kyseliny obecného vzorce III, ve kterém X znamená atom chloru, bromu nebo jodu nebo azidoskupinu a R2 představuje atom vodíku nebo esterotvorný zbytek snadno hydrolyzovatelný in vivo, s výhodou pivaloyloxymethylovou, acetoxymethylovou, 1-ethoxykarbonylethylovou, 3-ftalidylovou, 4krotonolaktonylovou nebo ?-butyrolakton 4-ylovou skupinu, vyznačující se tím, že se 6-?-substituovaná sloučenina...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214755

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pissiotas Georg, Rohr Otto

Značky: účinné, složky, herbicidní, prostředek, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že vedle nosných látek nebo/a dalších přísad obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden oximether nebo oximester difenyletheru obecného vzorce I v němž R1 znamená halogen nebo trifluormethylovou skupinu, R2 znamená vodík, halogen nebo nitroskupinu, R3 znamená halogen, nitroskupinu nebo kyanoskupinu, Q znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, s řetězcem přímým nebo rozvětveným, která je...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214754

Dátum: 15.09.1984

Autori: Draber Wilfried, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst

Značky: fungicidní, složky, účinné, výroby, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden imidazolylenolether obecného vzorce I v němž Ar znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována halogenem a/nebo další fenylovou skupinou, která může být o pět substituována halogenem, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo jeho adiční sůl s kyselinou nebo adiční sloučeninu se solí kovu.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214753

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lunkenheimer Winfried, Stetter Jörg

Značky: fungicidní, prostředek, výroby, účinné, složky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden anilid cykloalkan(alken)karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž Rl až R5 znamenají vodík nebo methylovou skupinu, a R6 znamená cykloalkylovou nebo cykloa1kenylovou skupinu vždy s 3 až 6 atomy uhlíku, přičemž tyto skupiny jsou popřípadě substituovány methylovou, ethylovou, vinylovou nebo dichlorvinylovou skupinou.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214752

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kraatz Udo, Brandes Vilhelm, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Jäger Gerhard

Značky: způsob, fungicidní, výroby, složky, prostředek, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden azolylalkenol obecného vzorce I v němž Rl znamená popřípadě halogenem, methylovou skupinou a/nebo fenolovou skupinou substituovanou fenylovou nebo fenoxylovou skupinu, R2 znamená alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku nebo popřípadě chlorem substituovanou fenylovou skupinu a Y znamená atom dusíku nebo skupinu CH, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214751

Dátum: 15.09.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Timmler Helmut, Brandes Wilhelm, Krämer Wolfgang

Značky: složky, výroby, účinné, způsob, fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje 1-(2,4-dichlorfenyl)-1-2,6-dichlorbenzylmerkapto)-2-(1,2,4-triazol-1- yl)ethan vzorce I nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 214750

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ligones Hubert

Značky: zařízení, příze, zapřádání, dopřádacím, stroji, bezvřetenovém

Zhrnutie / Anotácia:

Zapřádací zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém dopřádacím stroji, který obsahuje spřádací rotor s výstupním otvorem pro přízi, dále navíjecí cívku pro přízi a její hnací hřídel, se kterým je rovnoběžný hřídel pro unášení navíjecí cívky, k němuž je pružně přitlačován přítlačný váleček, mechanismus pro odpojení navíjecí cívky od jejího hnacího hřídele, vyhledávací hlavu pro vyhledávání přetrženého konce příze u navíjecí cívky, převáděcí...

Prostředek pro ošetřování nemocných rostlin a způsob přípravy účinné složky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214749

Dátum: 15.09.1984

Autori: Asai Mitsuko, Higashide Eiji, Tanida Seiichi

Značky: ošetřování, způsob, přípravy, prostředků, účinné, složky, nemocných, tohoto, prostředek, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku s antimikrobiální, antiprotozoální a antifungální účinností, vhodného pro ošetřování nemocných rostlin a způsobu přípravy účinné složky tohoto prostředku. Podle uvedeného vynálezu bylo shromážděno mnoho vzorků půd i jiných vzorků, přičemž byly zkoumány a vytříděny mikroorganizmy izolované ze zmíněných vzorků. Při těchto pokusech bylo zjištěno, že některé ze zkoumaných mikroorganismů jsou schopné produkovat nové...

Kotel pro spalování kapalných nebo plynných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214748

Dátum: 15.09.1984

Autor: Viessmann Hans

Značky: kapalných, spalování, palív, plynných, kotel

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel pro spalování kapalných nebo plynných paliv sestává z vodou protékaného pláště z ocelového plechu, v němž je uspořádána válcová komora pro uložení spalovací komory a kanálů topných plynů s předřazenou vratnou komorou, přičemž válcová komora je obklopena kouřovody spojenými se sběrnou komorou kouřových plynů a s odtahem. Válcová komora je tvořena tenkostěnným tělesem ze šedé litiny, která není v oblastech kritických z hlediska výskytu...

Zařízení pro zlepšování vzduchového brzdění Dieselova motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214747

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bastenhof Dirk

Značky: zařízení, motorů, brzdění, zlepšování, dieselova, vzduchového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zlepšování vzduchového brzdění Dieselova motoru s měnitelným směrem otáčení, jehož alespoň některé válce jsou opatřeny rozjíždějícími ventily s postupným pneumatickým ovládáním otevření pomocí alespoň jednoho rozdělovače stlačeného vzduchu, který je opatřen otáčivým přepínačem, majícím v sobě vybrání pro průchod stlačeného vzduchu a umístěná tak, že v průběhu otočky přepínače procházejí před vstupními otvory do uvedených kanálků....

Způsob kultivace basiodiomycety

Načítavanie...

Číslo patentu: 214746

Dátum: 15.09.1984

Autori: Yoshikumi Chikao, Wada Toshihiko, Suzuki Kinzaburo, Makita Hiromitsu

Značky: způsob, basiodiomycety, kultivace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kultivace basidiomycety z rodu Coriolus z čeledi Polyporaceae v submerzní kultuře vyznačující se tím, že se do média očkuje v množství 0,01 až 0,2 g na litr kultura, která byla zhomogenisována na velikost částic mycelia v rozsahu 50 až 1000 mikronů.

Tvarované nebo netvarované produkty z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 214745

Dátum: 15.09.1984

Autori: Menzel Gerhard, Gude Armin, Birkner Helmut, Rombusch Konrad, Hegenberg Peter, Sprenger Hans-ernst

Značky: tvarované, plastických, netvarované, produkty

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarované nebo netvarované produkty z plastických hmot sestávající ze směsi alespoň jedné vybrané plastické hmoty a alespoň jednoho stabilizátoru, vyznačující se tím, že jako vybrané plastické hmoty obsahují plastické hmoty ze skupiny ho mo- a kopolymerů olefinů nebo diolefinů, vinylacetátu nebo etheresterů, nebo homo-, ko a roubovaných polymerii styrenu nebo jeho homologů nebo vinylchloridu nebo homo- a kopolyamidů nebo polyetheramidů, a jako...

Zařízení pro vysoké přeplňování spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214744

Dátum: 15.09.1984

Autor: Wunsch Alfred

Značky: vysoké, zařízení, spalovacího, přeplňování, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vysoké přeplňování spojovacího motoru s turbodmýchadlem na výfukové plyny a strojem, pracujícím s tlakovými vlnami dynamiky plynů, přičemž úbytek tlaku výfukových plynů motoru, rozdělený do dvou stupňů, slouží ke stlačování spalovacího vzduchu ve dvou stupních, vyznačené tím, že turbodmýchadlo (2) na výfukové plyny a stroj (5), pracující s tlakovými vlnami dynamiky plynů, jsou na straně výfukových plynů a vzduchu spojeny v sérii a...

Tkací stroj na výroby trojosých tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214743

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kulczycki Karol

Značky: stroj, výroby, tkanin, tkací, trojosých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacího stroje na výrobu trojosých tkanin. Vynález se týká tkacích strojů na výrobu trojosých tkanin toho typu, jež jsou opatřeny podlouhlými nitěnkami za účelem pohybování osnovních nití, jimi vedených, z jedné útkové polohy do druhé. Vynález řeší problém dostatečného vedení a podpírání uvedených nitěnek při jejich pohybu, jakož i jejich udržení v předem určeném odstupu. Tento problém je vynálezem řešen tím, že podlouhlé...

Zapojení pro ladění vysokofrekvenčních obvodů u rozhlasových přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214742

Dátum: 15.09.1984

Autori: Szabó István, Hadházy László, Szabó László

Značky: obvodů, zapojení, ladění, vysokofrekvenčních, rozhlasových, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ladění vysokofrekvenčních obvodů u rozhlasových přístrojů, ze jména u vícepásmových směšovacích jednotek pro velmi krátké vlny, v němž laděné obvody obsahují kapacitní diody a indukční cívky s nastavitelnou hodnotou, přičemž stejnosměrné obvody všech kapacitních diod jsou připojeny na společný ladicí potenciometr, indukční cívky v jednotlivých laděných obvodech jsou přímo nebo přes vazební kondenzátor připojeny na kapacitní diody a...

Vakuová válcová rotační pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 214741

Dátum: 15.09.1984

Autori: Domazer Hans-günter, Eggert Horst

Značky: vakuová, válcová, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti metalurgického průmyslu a bezprostředně zařízení na provádění metalotermických reakcí, kde redukující kov působí v plynné fázi na materiál, který má být redukován, a to velmi účinně, neboť kovové páry působí na velkou plochu, přitom však v malém prostoru za současného obracení kovových kysličníků, které mají být redukovány. Současně se vyloučí případné místní přehřívání při metalotermických reakcích a zajistí se rychlé...

Samostatný kopírovací materiál citlivý na tlak a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214740

Dátum: 15.09.1984

Autor: Raine Paul Richard

Značky: materiál, kopírovací, citlivý, způsob, samostatný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samostatného kopírovacího materiálu citlivého na tlak, obsahující ho listový materiál ovrstvený částicemi minerálního barvu vyvíjecího materiálu a mikropouzdry, uzavírajícími roztok bezbarvé barvotvorné složky, která je reaktivní s barvu vyvíjecím materiálem k vytvoření barevného produktu. Podstata tohoto materiálu spočívá v tom, že mikropouzdra a barvu vyvíjecí materiál jsou obsaženy v jedné vrstvě, přičemž táto vrstva také...

Způsob výroby racemických a opticky aktivních derivátů 2-pyrrolidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214739

Dátum: 15.09.1984

Autori: Palenschat Dieter, Schmiechen Ralph, Horowski Reinhard, Kehr Wolfgang, Paschelke Gert, Wachtel Helmut

Značky: výroby, racemických, derivátů, 2-pyrrolidonu, opticky, aktivních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů 4-pyrrolidonu obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 18 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, která je substituována methoxyskupinou, fenylem, cykloalkylovou skupinou se 3 až 7 atomy uhlíku, jednou nebo...

Způsob výroby racemických a opticky aktivních derivátů 2-pyrrolidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214738

Dátum: 15.09.1984

Autori: Schmiechen Ralph, Kehr Wolfgang, Wachtel Helmut, Paschelke Gert, Palenschat Dieter, Horowski Reinhard

Značky: racemických, opticky, 2-pyrrolidonu, způsob, derivátů, aktivních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů 2-pyrrolidonu obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 18 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, která je substituována methoxyskupinou, fenylem, cykloalkylovou skupinou se 3 až 7 atomy uhlíku, jednou nebo...

Zařízení k navařování pomocí plazmového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214737

Dátum: 15.09.1984

Autori: Chalard Jean-claude, Wasserman René, Quaas Joseph, Noël Leon

Značky: navařování, pomocí, oblouků, plazmového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k navařování s plazmovým hořákem připojeným ke zdroji plynu vytvářejícího plazma, ke zdroji ochranného plynu, ke zdroji nosného plynu pro návarový materiál a k vodnímu chladicímu systému. Hořák je napájen z jediného zdroje stejnosměrného proudu, který je jedním pólem připojen ke katodě a druhým pólem jednak k obrobku a jednak přes chlazený odpor k trysce hořáku. Napájecí obvod obsahuje bezpečnostní ústrojí, které dovoluje zapálení...

Způsob výroby heterogenních uhlovodíkových polymerů na bázi ethylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214736

Dátum: 15.09.1984

Autori: Makai Alexander John, Karol Frederik John, Fraser William Allen, Maraschin Norma Jean

Značky: výroby, způsob, fázi, polymerů, heterogenních, ethylenu, bázi, uhlovodíkových, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby heterogenních terpolymerů ethylenu s C3-4, monomerem a C3-8 monomerem, ve kterých je molární poměr monomerů C3-4/C2 asi 0,006 až 0,09 a C5-8/C2 asi 0,003 až 0,07. Terpolymery mají faktor rozvětvení asi 0,2 až 0,8 a úzkou distribuci molekulových hmotností. Vyrábějí se polymerací v plynné fázi ve fluidním loži za použití katalytického systému tvořeného organohlinitou sloučeninou a reakčním prekursorem vzniklým...

Stírací zařízení pro kluzná vedení na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214735

Dátum: 15.09.1984

Autor: Steinmetz Dietmar

Značky: stírací, kluzná, vedení, strojích, zařízení, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Stírací zařízení pro kluzná vedení na obráběcích strojích, upevňované na dílci obráběcího stroje, zejména na suportu nebo saních, vratně se pohybujících po kluzném vedení, sestávající ze stírací lišty z pružné ho materiálu odolného proti opotřebení, která s předpětím pružně dosedá na kluzné vedení, a z kovové upevňovací lišty, pod kterou je sevřena upevňovací stěna stírací lišty, vyznačené tím, že upevňovací lišta (3) dosedá na horní stranu...

Ventil pro omezení tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214734

Dátum: 15.09.1984

Autori: Trautewein Herbert, Zirps Wilhelm

Značky: omezení, ventil, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro omezení tlaku s pružným u zavíracím orgánem, přitlačovaným tlakem kapaliny na stěnu ventilového tělesa, na které jsou ve vzájemném odstupu uspořádány přítok a odtok tlakového média, vyznačený tím, že kapalina je vystavena tlaku stlačeného plynu, přičemž kapalina a plyn jsou vzájemně neprodyšně odděleny pístem (22), popřípadě těsnicím tělesem (30).

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214733

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krisko Ferenc, Weigandt Pál, Kulcsár János, Batári József

Značky: zapojení, paralelního, jednoho, oscilačního, obvodů, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu přepínatelného na dvě frekvenční pásma, s možností stálého vylaďování uvnitř obou frekvenčních pásem, kterýžto oscilační obvod zajišťuje v obou pásmech stejný relativní kmitočet anebo ve spodním pásmu vyšší relativní kmitočet a je opatřen alespoň jednou ladicí cívkou horního frekvenčního pásma a alespoň jednou ladicí cívkou spodního frekvenčního pásma, na níž je paralelně napojena...

Elektromechanický filtr typu pásmové propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 214732

Dátum: 15.09.1984

Autori: Allemandou Philippe Marie, Beaudet Didier Marcel

Značky: elektromechanický, filtr, propusti, pásmové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický filtr typu pásmové propusti, obsahující vstupní elektromechanický měnič, výstupní elektromechanický měnič a mechanický filtr kmitající podélnými kmity a sestávající z p rezonátorů střídajících se s (p-1) vazebních členů, vyznačený tím, že všechny vazební členy (4) mají stejný průřez a délku odlišnou podle polohy ve filtru, tvoří n-vlnné vedení pro střední frekvenci Fo filtru, kde zlomek n odpovídá vztahu 1 K min n = 2 arc sin...

Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména výpalu cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214731

Dátum: 15.09.1984

Autori: Herchenbach Horst, Ramesohl Hubert, Beisner Klaus, Brachthäuser Kunibert

Značky: tepelného, jemnozrnného, zpracování, materiálů, cementů, výpalu, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování, zejména suroviny pro výrobu cementového slínku, která se předehřívá v předehřívači, vypaluje v předběžném samostatném vypařovacím stupni a slinuje v peci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v předběžném vypalovacím procesu se provádí kalcinace předehřáté suroviny jen z 50 až 80 % a zbývající část kalcinace se pro vádí v bezprostředně následující peci. Palivo pro předběžný výpal ,se přivádí z větší...

Strojené hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 214729

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nölle Hans-heinrich, Schneider Alfred, Eibner Robert

Značky: strojené, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Strojené hnojivo ve formě disperse ne rozpuštěných živných látek ve vodných roztocích živných látek, kterážto disperse obsahuje hydratovaný křemičitan hořečnatohlinitý a další disperzní činidlo, popřípadě ještě polyfosforečnan sodný o střední délce řetězce v množství 0,1 až 6 hmotnostních proc., vztaženo na výsledné hnojivo, a/nebo kyseliny ligninsulfonové nebo jejich soli, ze jména sodnou, amonnou, vápenatou a/nebo hořečnatou sůl, a/nebo...

Nosná kostra dočasných staveb na staveništi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214728

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holm Alex

Značky: staveništi, nosná, kostra, staveb, dočasných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nosné kostry dočasných staveb na staveništi, jež sestává z prodlužovacích sloupků, podélníků a táhel, rozebíratelně spolu spojených třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům a pojistným západkám, které jsou umístěny na konci podélníků, příčníků a táhel a jsou v záběru s třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům. Podstatou vynálezu je, že prodlužovací sloupky nesou na svém horním konci rozebíratelně připojená střešní...

Hydraulicky ovládaná kotoučová brzda s plným obložením, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214727

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaue Hermann

Značky: plným, obložením, vozidla, ovládaná, zejména, hydraulický, brzda, kotoučová, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulicky ovládané kotoučové brzdy s plným obložením, zejména pro motorová vozidla, opatřené rotující několikadílnou skříní. Vynález řeší kotoučovou brzdu s plným obložením s uvnitř uzavřenou skříní brzdy, která má hydraulické ovládání, jež vykazuje malé zdvihové ztráty a u níž mohou být brzdové kotouče nebo segmenty brzdových kotoučů vyměněny bez demontáže o vládání. Podstata vynálezu spočívá ve spojení následujících,...

Pažicí deska k zabezpečování příkopů pro vedení nebo podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 214726

Dátum: 15.09.1984

Autor: Krings Josef

Značky: deska, pažicí, příkopů, zabezpečování, vedení, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Pažicí deska k zabezpečování příkopů pro vedení nebo podobně, sestávající z rámu vytvořeného z profilových tyčí, popřípadě z trubek, s krycími deskami připevněnými z obou stran na tomto rámu, přičemž dutý prostor obklopený rámem a krycími deskami je vyplněn vyztuženou pěnou z umělé hmoty, vyznačená tím, že výztuž (17) výplně (16) z pěny z umělé hmoty je z pleteniny z ocelového kordu nebo z odpadků z ocelového kordu.

Zařízení pro vedení ohebných kabelů nebo hadic od pevného místa připojení k pohyblivému spotřebiči ohebnou kovovou hadicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214725

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jung Werner

Značky: hadicí, pevného, ohebných, ohebnou, hadíc, spotřebiči, vedení, kovovou, kabelů, připojení, pohyblivému, zařízení, místa

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení ohebných kabelů nebo hadic od pevného místa připojení k pohyblivému spotřebiči ohebnou kovovou hadicí, vytvořenou z kovového pásu profilovaného do dvou nebo více žlábků a šroubovitě vinutého tak, že hrany žlábků jednotlivých závitů jsou ve vzájemném záběru, vyznačené tím, že do sebe zapadající hrany (5, 6) žlábků k sobě přilehlých závitů (3, 4) jsou v podélné obvodové oblasti (B) kovové hadice (1) aretovány v podélném směru...

Zařízení k předehřívání práškové, zejména cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214724

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kobayashi Toshihiro, Sasaki Tatsuo, Kano Saburo

Značky: zejména, předehřívání, cementářské, suroviny, zařízení, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k předehřívání práškové suroviny ve vznosu před výpalem, zejména pro výrobu cementářského slínku, které sestává ze dvou paralelních několikastupňových soustav k předehřívaní suroviny jednak kouřovými plyny z rotační pece a jednak spalinami z přídavného hořáku v kalcinační peci. Obě soustavy jsou za předposledními předehřívacími stupni spolu spojeny a posledními stupni obou soustav, které jsou zapojeny do série, prochází celý proud...

Reprodukční a srovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214723

Dátum: 15.09.1984

Autor: Harris Halbert

Značky: srovnávací, zařízení, reprodukční

Zhrnutie / Anotácia:

Reprodukční a srovnávací zařízení pro plynulé samočinné hotovení a srovnávání neomezeného počtu souborů srovnaných kopií ze souboru dokladů, které je toho typu, u něhož je upraven zpracovávací přístroj k vytváření mnohonásobných kopií každého, dokladu ze souboru dokladů, dále třídicí za řízení včetně přihrádek pro uložení kopií v podobě vytříděných sestav, a dopravní zařízení, které přivádí kopie ze zpracovávacího přístroje do třídicího...

Hydrodynamický měnič krouticího momentu s alespoň dvěma turbinovými stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 214722

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ählén Karl Gustav

Značky: turbinovými, momentu, alespoň, hydrodynamický, dvěma, krouticího, stupni, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrodynamický měnič krouticího momentu s alespoň dvěma turbinovými stupni, sestávající z jednoho čerpadlového lopatkového věnce, alespoň dvou turbinových lopatkových věnců a alespoň jednoho vodícího lopatkového věnce, z nichž poslední turbinový lopatkový věnec je uspořádán ve směru proudění prostředí bezprostředně před čerpadlovým lopatkovým věncem, a u něhož jeden nebo několik turbinových lopatkových věnců lze měnit pro získání různých...

Způsob výroby pentahydrátu (6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-karboxyprop-2- oxyimino)acetamido]-3-(1-pyridiniummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214721

Dátum: 15.09.1984

Autor: Brodie Alastair Couper

Značky: oxyimino)acetamido]-3-(1-pyridiniummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu, pentahydrátu, způsob, výroby, 6r,7r)-7-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-karboxyprop-2

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pentahydrátu (6R,7R)-7-[(Z)-2- (2-aminothiazol-4-yl)-2-(-2-karboxy-prop-2-oxyimino)acetamido]-3- (1-pyridi-niummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu, vyznačující se tím, že se upraví hodnota pH roztoku soli (6R,7R)-7-[ (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-karboxyprop-2-oxyimino)acetami do]-3-(1-pyridiniummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu s kyselinou nebo zásadou ve vodném prostředí v rozmezí od 2,7 do 4,8 a vykrystaluje výše uvedený pentahydrát.

Herbicidní prostředek, obsahující alespoň jeden thiolkarbamátový herbicid a jaho protijed proti tomuto herbicidu N-(substituovaný acetyl)-N-(4-methylpentan-2-on-4-yl)amid

Načítavanie...

Číslo patentu: 214720

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dudar Erzsébet, Gárdi Iván, Kocsis Mária, Görög Katalin, Gaál Sándor

Značky: thiolkarbamátový, prostředek, tomuto, herbicid, n-(substituovaný, proti, alespoň, obsahující, herbicidní, protijed, acetyl)-n-(4-methylpentan-2-on-4-yl)amid, herbicidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku, obsahujícího alespoň jeden thiolkarbamátový herbicid, kterýžto prostředek se vyznačuje tím, že dále obsahuje jako protijed proti tomuto herbicidu amid obecného vzorce I kde R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, chlor nebo chloralkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená chlor nebo chloralkylovou skupinu s 1 až...