Zverejnene patenty 15.09.1984

Strana 4

Zařízení ke snímání vzájemné polohy stran zařízení vedených v pevné dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217580

Dátum: 15.09.1984

Autor: Konečný Jiří

Značky: dráze, vzájemné, snímání, pevně, polohy, zařízení, stran, vedených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze použít pro jeřáby, překládací mosty a podobná zařízení, vedená v pevných drahách, u nich dochází k nežádoucímu příčení. Vynález řeší snímání vzájemné polohy stran pro spojení se systémy pro indikaci nebo odstranění příčení. Na obvodě centricky uloženého otočného elementu, spojeného se systémem pro indikaci nebo automatické odstranění příčení, jsou v pravidelných odstupech umístěny magnety, které jsou prostřednictvím magnetických...

Zapojení měřiče délkové míry vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217579

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šopík František

Značky: vozovek, míry, délkové, měřiče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče délkové míry vozovek, který je určen k manuálnímu nebo automatizovanému pořizování dat v silničním hospodářství. Měřič je technicky a konstrukčně nenáročné zařízení, které lze zabudovat do běžného automobilu. Zapojení měřiče odstraňuje nevýhody dosud používaných měřičů, které dosahují malé přesnosti, jsou obtížně kalibrovatelné a nevyhovují potřebám ručního i automatizovaného sběru dat. Zapojení měřiče délkové...

Prstencový ukladač vyzdívacích segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217578

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vylíčil Jaroslav

Značky: prstencový, ukládač, vyzdívacích, segmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce ukladače vyzdívacích segmentů, umožňující zachování volného prostoru ve vnitřní části tunelového profilu. Podle vynálezu je vozík, pojízdný po vnitřní straně rámu, opatřen výklopnou deskou a na ní umístěným otočným tělesem. V něm jsou uloženy tlakovým médiem poháněné výsuvné válce a těleso, z něhož se vysouvá pomocí tlakového média válec, nesoucí upínací ústrojí.

Spojovací prostředek zlepšující pevnost spoje silikonové pryže s porézními silikátovými povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217577

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zadák Zdeněk, Nebesař Karel, Metzl Lubomír

Značky: pevnosť, silikátovými, spoje, pryže, porézními, silikonové, zlepšující, spojovací, prostředek, povrchy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení spojení porézních silikátových povrchů se silikonovou pryží zhotovenou z jednosložkového silikonového kaučuku s oximovým vulkanizačním činidlem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na spojované plochy porézních silikátových povrchů nanese nejdříve spojovací prostře dek, sestávající z methylfenylsilikonové pryskyřice a butylmetakrylátové pryskyřice a Co naftenátu v roztoku aromatického uhlovodíku.

Mechanický spoj bandáže s osou válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217576

Dátum: 15.09.1984

Autor: Pěknica Pavel

Značky: mechanicky, bandáže, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanické a rozebíratelné spojení bandáže s tělem válce. Mechanický spoj podle vynálezu je proveden tak, že osa (1) válce je opatřena sou středným kuželovým osazením (3) a excentrickým radiálním válcovým osazením (2), zatímco bandáž (5) je opatřena soustřednou kuželovou dírou (4), jakož i excentrickou válcovou dírou (6) s vnitřním průměrem odpovídajícím volnému uložení na excentrickém radiálním válcovém osazení (2) osy (1) válce....

Zapojení tranzistorového střídače s kombinovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217575

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaška Karel

Značky: střídače, zpětnou, vazbou, kombinovanou, tranzistorového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru tranzistorových střídačů řeší vynález problém omezení přepětí na vypínaném tranzistoru. Jeho podstatou je paralelní zapojení prvního kondenzátoru v sérii s prvním odporem k jejichž společnému uzlu je připojena první dioda a druhého kondenzátoru v sérii s druhým odporem, k jejichž společnému uzlu je připojena druhá dioda mezi kolektor druhého tranzistoru a bázi prvního tranzistoru, přičemž do uzlu prvního odporu a druhého odporu je...

Metabolit z kloboukaté stopkovýstrusné houby Agrocybe aegerita kmen Ag ae I.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217574

Dátum: 15.09.1984

Autori: Benešová Věra, Semerdžieva Marta

Značky: stopkovýstrusné, kloboukaté, houby, aegerita, metabolit, agrocybe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového metabolitu, který byl izolován z kloboukaté stopkovýtrusné houby Agrocybe aegerita, kmen Ag ae I, který je uložen ve sbírce kultur basidiomycetů CCM v Brně. Uvedená látka je chemické individuum molekulární váhy 496 sumárního vzorce C30H4006. Metabolit se izoluje z kultivační tekutiny této houby adsorpční chromatografií na silikagelu (Silpearl) soustavou octan ethylnatý - n-hexan v poměru 7 : 3 jako majoritní komponenta s...

Stojan pro uspořádání kabelů elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217573

Dátum: 15.09.1984

Autori: Tománek Bohumil, Vlk Miroslav

Značky: zařízení, uspořádání, stojan, kabelů, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání kabelů ve stojanu elektrického zařízení, zejména pro telekomunikační účely. Vynález řeší vedení přívodních kabelů do stojanů bez použití přídavných zásuvek nebo zvláštních konektorových vložek při sní ženě pracnosti. Podle vynálezu jsou kabely příslušné jednotlivým kostrám pro zásuvné jednotky vedeny smyčkou tvaru ležatého písmene "C" na horní stranu každého konektorového rámu. Konektorový rám tvoří zadní oddělitelnou...

Zapojení pro automatickou ochranu sítě kamer průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217572

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: kamer, světelného, průmyslové, proti, televize, automatickou, ochranu, záření, silného, zapojení, sítě, zdrojům

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu chrání sít kamer průmyslové televize tak, že tyto jsou neustále zacloněny, teprve při volbě libovolné kamery se tato automaticky odcloní na krátký časový úsek nezbytný pro pozorování, při němž ještě nedojde k nevratnému poškození obrazové elektronky kamery. Ostatní kamery zůstávají v nezměněném stavu. Zapojení se využije k ochraně sítí kamer průmyslové televize zejména v prostředích, kde se do záběru dostávají silné...

Zapojení pro automatickou ochranu kamery průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217571

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: zdrojům, zapojení, silného, televize, ochranu, světelného, průmyslové, proti, automatickou, záření, kamery

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou ochranu kamery umožňuje její ovládání z více nezávislých ovládacích pracovišť. Během krátké doby měření nedochází k nevratnému poškození obrazové elektronky. Zapojení lze použít zejména v prostředí se silnými světelnými zdroji jako tekutý kov, osvětlovací tělesa apod. Dále může sloužit jako dálkově nebo ručně ovládaný přepínač sítě kamer průmyslové televize s více nezávislými pracovišti vždy na samostatný monitor....

Čisticí a desodorační prostředek pro sanitární zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217570

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kostelník Otakar, Šen Josef, Langer Oskar, Ječný Jiří

Značky: desodorační, prostředek, sanitární, čisticí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká čisticího a desodoračního prostředku pro sanitární zařízení. Prostředek na bázi silných anorganických kyselin a tenzidů s účinkem v kyselé oblasti obsahuje podle vynálezu 1,5 až 30 procent hmot. chloridu železitého a 1 až 20 procent hmot. dusičnanů nebo kyseliny dusičné. Je určeno k čištění WC, umyvadel, van, obkládaček apod.

Zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217569

Dátum: 15.09.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: návazných, zapojení, spřažení, úkonů, výrobních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů ve výrobních linkách a řeší automatické zabezpečení plynulosti pohybu kusových předmětů proti následkům poruch při podávání posouvacími válci. Podstata vynálezu záleží v tom, že snímač polohy v mezní úrovni na dráze odběrového elementu je spojen s řídicím vstupem hradla, výstup hradla je spojen s druhým ovládacím vstupem prvního elektromagnetické ho šoupátka spřaženého s posouvacím...

Zapojení pro ochranu vinutí rotoru synchronního stroje a řízeného usměrňovače s generátorem pulsů proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217568

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sladký Josef, Holšán Bedřich

Značky: ochranu, vinutí, generátorem, přepětí, rotoru, stroje, pulsu, synchronního, zapojení, proti, usměrňovače, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na ochranu vinutí rotoru synchronního stroje a řízeného usměrňovače s generátorem pulsů proti přepětí. Vynález se týká buzení synchronního stroje. Vynález zabraňuje možnosti vzniku přepětí v budicím obvodu synchronního stroje při odpojení napájecího zdroje řízeného usměrňovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací zařízení před vypnutím napájecího zdroje uvede v činnost generátor pulsů a pak vypne vypínač, který bez vzniku...

Nástroj pro dokalibrování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217567

Dátum: 15.09.1984

Autor: Hořák Václav

Značky: otvorů, nástroj, dokalibrování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro dokalibrování otvorů, u kterých je požadována jakost povrchu a přesný geometrický rozměr otvoru v určitých tolerancích. Nástroj je uspořádán tak, že umožňuje dokalibrování otvoru při zpětném průchodu tímto otvorem. Neodpojuje se tedy od stroje, čímž se zkracuje celkový čas operace, zjednoduší a zlevní se nástroj i stroj. Dvojím průchodem nástroje se také zkvalitní po vrch otvoru. Nástroj lze s uvedenými výhodami...

Způsob elektrolytického vylučování ternární slitiny nikl-železo-kobalt

Načítavanie...

Číslo patentu: 217566

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nejedlý Pavel, Landa Václav, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

Značky: vylučování, ternární, elektrolytického, slitiny, nikl-železo-kobalt, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu elektrolytického vylučování slitin niklu, železa a kobaltu z vodných roztoků obsahujících komplexní sulfosalicylany těchto kovů. Podstata způsobu elektrického vylučování slitiny typu nikl-železo-kobalt podle vynálezu spočívá v tom, že se elektrolýza provádí katodickým proudem sestávajícím z řady po sobě jdoucích obdélníkových proudových pulsů. Amplituda pulsů může až dvanáctinásobně převyšovat efektivní hodnotu...

Způsob snímání vad v pleteninách na dvoulůžkových zátažných pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217565

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Petar, Piškula František, Trmač Miloslav

Značky: strojích, zátažných, dvoulůžkových, snímání, pletacích, způsob, pleteninách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v pletařském průmyslu, zejména při výrobě pletenin na okrouhlých pletacích strojích. Předmětem vynálezu je způsob snímání vad ,v pleteninách na dvoulůžkových zátažných pletacích strojích, na kterých tento způsob slouží k včasnému zastavení pletací ho stroje při výskytu vady v pletenině na základě činnosti snímače a elektronické vyhodnocovací jednotky pro zpracování signálu ze snímače. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Zařízení pro indukční ohřev, zejména mezikruhových desek ferromagnetických v rozsahu teplot do Curieho bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217564

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brouček Oldřich, Schäferling Jiří

Značky: rozsahu, teplot, zejména, desek, ohrev, curieho, zařízení, indukční, mezikruhových, ferromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indukční ohřev, zejména mezikruhových desek ferromagnetických v rozsahu teplot do Curieho bodu a řeší problém předehřevu jedné nebo více mezikruhových desek, již umístěných v pískové formě. Účelu se dosahuje tak, že u zařízení pro indukční ohřev, kde směr magnetických silokřivek ježí v rovině ohřívaného předmětu, který v průběhu ohřevu rotuje v ose kolmé ke směru magnetického toku, indukční cívkou prochází...

Způsob praní textilních materálů po tisku a barvení aniontovými a disperzními barvivy nebo jejich kombinacemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217563

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jansa Jaroslav, Jansová Ivana, Marek Jan, Dvorský Drahomír, Budín Jiří, Vaníček Jiří

Značky: kombinacemi, materálů, tisku, disperzními, způsob, praní, textilních, aniontovými, jejich, barvivy, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tis ku a po barvení barvivy aniontovými, disperzními nebo jejich kombinacemi s využitím sorpčních materiálů, při kterém se praní provádí ,v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi kombinace polyesteru a polyamidu v libovolném vzájemném poměru, jejíchž měrný povrch je větší než 5 m2 . g-1 a velikost menší než 0,5 mm.

Způsob praní textilních materálů po tisku a barvení aniontovými nebo disperzními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217562

Dátum: 15.09.1984

Autori: Marek Jan, Jansa Jaroslav, Budín Jiří, Jansová Ivana, Vaníček Jiří, Dvorský Drahomír

Značky: tisku, textilních, disperzními, barvení, aniontovými, barvivy, materálů, praní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tis ku nebo po barvení aniontovými nebo disperzními barvivy s využitím sorpčních materiálů, při kterém se praní provádí při hod notě pH lázně 2 až 6 v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi polyamidu o měrném povrchu větším než 5 m2 . g-1.

Způsob praní textilních materiálů po tisku a barvení aniontovými nebo disperzními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217561

Dátum: 15.09.1984

Autori: Marek Jan, Vaníček Jiří, Budín Jiří, Jansa Jaroslav, Jansová Ivana

Značky: aniontovými, barvení, tisku, praní, disperzními, textilních, barvivy, způsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tisku a po barvení aniontovými nebo disperzními barvivy nebo jejich kombinacemi s použitím sorbentu, při kterém se praní provádí v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi polyesteru o měrném povrchu větším než 5 m2 . g-1 s velikostí částic menší než 0,5 milimetrů.

Způsob odvodu částic nevhodných pro fluidaci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217560

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vilimec Ladislav, Čech Bohumír

Značky: provádění, odvodu, zařízení, fluidaci, nevhodných, tohoto, způsob, částic, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odvodu částic nevhodných pro fluidaci a zařízení k provádění tohoto způsobu složené z otočného fluidního roštu, který je uložen a utěsněn ve skříni opatřené ve své horní části vstupním hrdlem s výstupním otvorem. Fluidní rošt, jenž je opatřen otvory, má na svém vnějším povrchu vytvořeny vynášecí komůrky. Před vstupem do podávací fluidní vrstvy prochází přiváděná hmota třídicí fluidní vrstvou, která je vytvořena nad...

Zařízení ke zkoušení radiálně axiálních valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217559

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sáblík Radoslav, Boháček František

Značky: zařízení, ložisek, zkoušení, axiálních, radiálně, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení radiálně axiálních valivých ložisek, zejména kuželíkových a kuličkových s kosoúhlým stykem. Zařízení se skládá ze tří neotočně uložených pouzder, hřídele, zatěžovacího ústrojí k vyvozování radiální zatěžné síly, náhonného ústrojí k vyvozování otáčivého pohybu a ze zatěžovacího ústrojí pro vyvozování axiální zátěžné síly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel je ve své střední části opatřen nákružkem, na...

Způsob na řízené vychlazování a tepelné zpracování vývalků z válcovací teploty a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217558

Dátum: 15.09.1984

Autori: Rauner Jaroslav, Beneš Jan

Značky: vychlazování, tepelně, teploty, způsob, řízené, provádění, zpracování, zařízení, vývalků, způsobu, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutnictví a strojírenství. Řešení spočívá v průběžném stáčení vývalků, do šroubovice, jejíž závity jsou ochlazovány nebo ohřívány podle potřeby seřízeným médiem tak, aby každý průřez prošel týmž režimem. Intenzitu přestupu tepla lze po délce šroubovice seřídit vhodným rozmístěním, druhem a rychlostí přiváděného média. Využitím vynálezu jsou vytvořeny podmínky k dosažení požadované struktury, mechanických vlastností i...

Vsazovací součástka na transportním plastovém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 217557

Dátum: 15.09.1984

Autor: Žůrek Jaroslav

Značky: nosiči, součástka, vsazovací, plastovém, transportním

Zhrnutie / Anotácia:

Vsazovací součástka na transportním plastovém nosiči s expandovanými vývody pro hybridní obvody obsahuje čip, který je připojen volnými vodiči na soubor vývodů na plastovém nosiči. Tato soustava je mechanicky zpevněna jednostranným pokrytím ochrannou látkou.

Dělená kostra cívky transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217556

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vladík František

Značky: transformátoru, kostra, delená, cívky

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená kostra cívky transformátoru, vy značná tím, že za účelem rozdělení primárního a sekundárního vinutí je mezi čelo cívky (1) a čelo cívky (3) vložen posuvný střed cívky s přepážkou (2), přičemž kostra cívky (4) je uzavřena krytem (6) a víkem (5).

Zapojení regulovaného zdroje stejnosměrného vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217555

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, stejnosměrného, zdroje, elektroodlučovačů, regulovaného, napětí, vysokého, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení regulovaného zdroje stejnosměrného vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů, jež má umožnit výhodnější výkonové přizpůsobení, a tím i optimální využití vysokonapěťového transformátoru, řídicí jednotky i vn usměrňovače a současně i co nejvýhodnější zatěžování napájecí sítě, jeli jako řídicí jednotky použito antiparalelně zapojených tyristorů. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že mezi tyristorový...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217554

Dátum: 15.09.1984

Autor: Haišman Jaroslav

Značky: řídících, kolejových, vozidel, kostra, zvláště, elektrických, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spínače řízení řídicího kontroléru pro elektrickou závislou trakci. Řeší kostru pro upevnění spínače řízení řídicího kontroléru. Kostra je složena z krajních podélníků, čtyř spojovacích příčníků a jednoho nebo dvou středních podélníků. Krajní podélníky jsou tvořeny nosičem a horním a dolním krajním opracovaným pásem. Střední podelníky jsou tvořeny nosičem a horním a dolním středním opracovaným pásem. Všechny opracované pásy mají...

Rychlootvírací bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 217553

Dátum: 15.09.1984

Autor: Panýr Josef

Značky: ventil, rychlootvírací, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen jako otvírací armatura hasicích zařízení. S výhodou ho lze využít jako rychlovypouštěcí armaturu aparatury v chemickém průmyslu. Účelem vynálezu je konstrukce jednoduchého rychlootvíracího ventilu, k jehož otevření je potřeba malé otvírací síly s využitím vlastního tlaku kapaliny. Ventil lze o vládat ručně místně i dálkově, pneumaticky i elektricky. Rychlé otevření či zavření ventilu je prováděno prostřednictvím ovládacího...

Způsob snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217552

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jerman Zdeněk

Značky: dusičnanu, horečnatého, způsob, obsahu, vápníku, roztoku, snížení, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Problém snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého se podle vynálezu řeší tak, že se ke zpracovávanému roztoku přidá uhličitan hořečnatý MgCl2/litr a 0,23 mol CaCl2/litr se přidala množství odpovídajícím stech poměru MgCO3 . x H20 : Ca2+ = 1 až 2. Srážení se provádí nejlépe při teplotě 10 až 50 °C. Vynález je upotřebitelný zejména při čištění roztoku hořečnatých solí pro výrobu technického MgO.

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 217551

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: pořadí, kombinované, podle, uvolňování, zapojení, času, signálu, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času, složené nejméně ze dvou signálních vedení, vyznačené tím, že první vstup (S1) prvního signálního vedení je spojen se záznamovým vstupem (l?1) prvního paměťového obvodu (R1), jehož výstup je spojen jednak se vstupem (lh1) prvního hradla (H1) a jednak se vstupem (tl) prvního časového členu (Tl). přičemž výstup prvního časového členu (T1) je spojen s řídicím vstupem (2h1)...

Sušiaci vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 215000

Dátum: 15.09.1984

Autor: Balák Ján

Značky: sušiaci, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález použiteľný najmä v technologickej linke pre sušenie vnútorných častí hermetických chladiacich kompresorov. Vynález rieši problém dokonalejšieho vysušenia vnútorného priestoru hermetických chladiacich kompresorov tak, aby sa pritom neznížila výrobná kapacita linky. Riešenie spočíva vo vytvorení rozvodného systému sušiaceho média priamo v ráme sušiaceho vozíka, ktorý rám je zároveň výmenníkom tepla.

Spôsob extrakcie sacharózy z rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214999

Dátum: 15.09.1984

Autor: Závodský Ladislav

Značky: sacharózy, rastlinného, spôsob, extrakcie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie sacharózy z rastlinného materiálu, najmä cukrovej repy, v extrakčnom zariadení bežného typu vyznačujúci sa tým, že ako extrakčné činidlo sa používa rozpúšťadlo nižšej kvality pri teplote extrakcie 20-60 °C, pričom rozpúšťadlo o nižšej kvalite môže byť dvojzložkové, acetón - voda, alebo viac zložkové, etanol - benzén - voda.

Měřič výkonu tepelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 214998

Dátum: 15.09.1984

Autori: Timofejev Valerij Alexandrovič, Luněv Jevgenij Ivanovič, Kononychin Alexej Sergejevič, Leonov Alexandr Petrovič, Artamov Alexej Vladimirovič, Kosyrev Felix Konstantinovič, Kosyreva Nina Pavlovna, Pech Anatolij Kirillovič

Značky: tepelného, měřič, výkonu, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič výkonu tepelného záření, obsahující čidlo umístěné v proudu tepelného záření, na něž je připojen přístroj pro registraci změn teploty čidla vlivem tepelného záření, přičemž čidlo je provedeno jako elektricky vodivé vlákno a je spojeno s výstupním hřídelem umístěným stranou od proudu tepelného záření a opatřeným otáčecím ústrojím, vyznačující se tím, že elektricky vodivé vlákno (6) je vlnovitě ohnuté a zformováno buď do plochého prstence...

Způsob protikorozní ochrany armatur potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214997

Dátum: 15.09.1984

Autori: Davidová Helena, Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: ochrany, způsob, armatur, protikorozní, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protikorozní ochrany armatur potrubí sestávající z nanášení izolační vrstvy na bázi epoxidových pryskyřic a z nanášení další ochranné vrstvy z plastické hmoty, vyznačený tím, že na izolační vrstvu se nanese za teploty 120 až 150°C ochranná vrstva o tloušťce od 0,5 do 5 cm z ataktického polypropylenu s 0,1 až 10 % inhibitoru mísitelného s ataktickým polypropylenem, a s 0,1 až 50 % sypkého minerálního plnidla.

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214996

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fiala Jaroslav

Značky: prípravok, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací prípravok vyznačujúci sa tým, že je vytvorený telesom (1), opatreným na jednom konci po obvode drážka mi (6), v ktorého osovom vybraní je uložen pryžový valec (3) pre upínanie obrobku (5), uloženého na drážkové časti telesa (1), pričom čelná plocha valca (3) je vo styku s upínkou (4) upnutou otočne v koníku obrábacieho stroja.

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214995

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fiala Jaroslav

Značky: upínací, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací prípravok vyznačujúci sa tým, že je vytvorený telesom (1), opatreným vodiacimi kolíkmi (3) a osovo spojeným skrutkou (4) s čelom (2), pričom na vodiacich kolíkoch (3) sú pre odstredivé upnutie obrobku (6) volne uložené vo svojich upravených drážkach upínacie čeľuste (5).

Prírubové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214994

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kollár Ivan

Značky: přírubové, tesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prírubové tesnenie vyznačujúce sa tým, že je tvorené armatúrou (1) predĺženou do vodiaceho čapu (2) vsuvne vloženého do otvoru pripojovaného telesa (7) resp. do armatúry (4) potrubia.

Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214993

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vasilko Karol

Značky: realizáciu, zisťovania, relatívnej, materiálov, spôsob, zariadenie, obrobiteľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka experimentálneho štúdia obrobiteľnosti materiálov, najmä ocelí, farebných a ľahkých kovov v prípadoch, keď nie je k dispozícii obrobok veľkého priemeru. Podstatou riešenia je úprava, ktorá spočíva v upnutí vzorky materiálu na čele kotúča dostatočne veľkého priemeru, kolmo na os rotácie kotúča. Pri sústružení časti obrobku, ktorá presahuje úpinku sa dosahuje stav, že po ubehnutí urči tej dráhy dôjde k otupeniu noža aj pri...

Zařízení pro výrobu oblých polotovarů tvářením kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214992

Dátum: 15.09.1984

Autori: Michajlin Ivan Vasiljevič, Bogojavlenskij Konstantin Nikolajevič, Litvinov Alexandr Grigorjevič, Lapkin Dmitrij Timofejevič, Kladovčikov Alexandr Timofejevič, Lapin Vladimir Viktorovič, Ditjatkovskij Jakov Mironovič, Chorošajlov Viktor Gavrilovič, Bocharov Nikolaj Michajlovič, Puškin Vladimir Fedorovič, Markov Igor Dmitrijevič, Vorobjev Jurij Nilovič

Značky: zařízení, výrobu, kovů, polotovarů, tvářením, oblých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro výrobu oblých polotovarů tvářením kovů s vřeteníkem uloženým ve stojanu, na němž je uložen tvářecí válec u spořádaný posuvně ve směru osy vřetena s polotovarem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně jedno vřeteno s válcem je vzhledem k vřetenu s polotovarem uspořádáno tak, že jejich osy otáčení svírají úhel o velikosti 90° až 180°. Zařízení je opatřeno opěrným prvkem pro uložení polotovaru, vytvořeným jako trn...

Blok výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214991

Dátum: 15.09.1984

Autori: Buraj Štefan, Viskup Ivan, Koyš Viktor, Slávik Ivan

Značky: polovodičových, výkonových, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši blok výkonových polovodičových súčiastok s nútenou ventiláciou, u ktorého sú chladiče polovodičových súčiastok umiestnené vo zvislom ventilačnom kanáli nad sebou Chladiče 1 zložené s rozpernými izolačnými doskami 2 tak, že výstupky 3 rozperných izolačných dosiek 2 zasahujú do drážok krajných rebier chladičov 1, sú obalené izolačným obalom 4 pritlačeným k chladičom 1 stenami ventilačného kanála 5 a stlačené maticami 6 vedenými cez...