Zverejnene patenty 15.09.1984

Strana 3

Převodovka s čelními koly se šikmým ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217620

Dátum: 15.09.1984

Autor: Patočka Vladimír

Značky: ozubením, převodovka, šikmým, čelními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodových zařízení pro změnu otáček, obor 338 JK. U převodovky s čelními koly se šikmým ozubením, zejména u převodovky násuvné nebo přírubové, která má mít malé rozměry při relativně velkém přenášeném výkonu, a jejíž rychloběžný hřídel je zatížen vnější radiální silou, se řeší uložení rychloběžného hřídele. Podstatou vynálezu je, že rychloběžný hřídel je uložen ve dvou válečkových ložiskách a v mezilehlém kuličkovém ložisku,...

Plynový laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 217619

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kosyrev Felix Konstantinovič, Leonov Alexandr Petrovič, Pech Anatolij Kirilovič, Timofejev Valerij Alexandrovič

Značky: laser, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového laseru, to jest spadá do oboru zařízení pro generování stimulované emise. Vynálezem se řeší problém snížení požadavků na tolerance hodnot předřadných odporů, zjednodušení výroby a provozu plynového laseru a zvýšení jeho účinnosti. Podstata plynového laseru, v jehož krytu jsou uspořádány dvě elektrody, z nichž první má tvar desky a druhá je rozčleněna v části, které jsou jednotlivě připojeny ke kompenzačním odporům,...

Rám motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217618

Dátum: 15.09.1984

Autor: Černý František

Značky: vozidla, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Rám motorového vozidla, provedený samostatně nebo jako součást samonosné karosérie vozidla, tvořící po obvodu karosérie boční a zadní nárazník, vyznačený tím, že boční nárazníky (15, 16) tvoří vedení pro nárazníkovou konstrukci předního zákluzného nárazníku (7).

Zařízení pro přesunování mostních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217617

Dátum: 15.09.1984

Autori: Matthes Bernd, Koch Eberhard

Značky: mostních, konstrukcí, přesunování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesouvání mostních konstrukcí, vyznačené tím, že má na předním konci konstrukce (5) mostového tělesa ve směru přesouvání kotevní systém pro podpírání přesahující konstrukce (5) mostového tělesa, který je tvořen jednak dvěma pylony (2), pojízdnými podél konstrukce (5) mostového tělesa a šikmo postavenými, které jsou uloženy pohyblivě na podpěrné konstrukci (4), a jednak kotevními prostředky (1), upravenými mezi pylony (2) a...

Spojení brzdových kotoučů, zejména u kolejových vozidel, sestávající z pryžových kuželových pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 217616

Dátum: 15.09.1984

Autor: Munkow Helmut

Značky: pryžových, zejména, brzdových, kotoučů, sestávající, kuželových, kolejových, spojení, pouzder, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká spojení brzdových kotoučů, zejména u kolejových vozidel, sestávající z pryžových kuželových pouzder, jež jsou po dvou upravena mezi brzdovým kotoučem a nábojem, upevněným na brzděné ose a jsou nesena lícovaným šroubem. Vynález řeší problém, jak vytvořit při minimálním technickém nákladu spojení pryžovým kuželovým pouzdrem mezi nábojem a třecím kotoučem brzdového kotouče tak, aby brzdicí momenty byly optimálně pružně přenášeny a...

Pneumatické sestavitelné zařízení pro transformaci energie stlačeného plynu na energii mechanickou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217615

Dátum: 15.09.1984

Autori: Janoštíková Květuše, Janoštík Jaroslav

Značky: transformaci, energií, plynů, energie, zařízení, stlačeného, mechanickou, pneumatické, sestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření univerzálního zařízení pro automatizační techniku při dosažení vysokého stupně unifikace. Zařízení sestává z jednoho koncového úchytového dílu a nejméně dvou sestavitelných úchytových dílů, opatřených na jedné straně vybráním kruhového tvaru a na druhé straně osazením kruhového tvaru. V každém z nich je vytvořen průchozí otvor, do něhož je vložen tuhý člen ve tvaru kotouče a do kterého ústí přívod tlakového média.

Pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 217614

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vaněk Tomáš, Malyška Břetislav

Značky: pásový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový dopravník, zejména pro odtěžení rozpojené horniny v hornictví. Účelem vynálezu je zdokonalení konstrukce pásového dopravníku, používaného ve spolupráci s razicím kombajnem nebo nakladačem a dosažení optimální poddajnosti konstrukce dopravníku i jeho připojení ke spolupracujícímu stroji. Podstatou vynálezu je, že jednotlivé články trati dopravníku mají své horní části spojeny alespoň dvěma souosými klouby a spodní části spojeny alespoň...

Způsob okamžité úrovňové komprese pulsní modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 217613

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fenik František

Značky: úrovňové, pulsní, okamžité, způsob, modulace, komprese

Zhrnutie / Anotácia:

Komprese signálu pulsní modulace podle vynálezu je vytvářena v procesu analogově-digitálního převodu, přičemž vlastní analogově-digitální převod je realizován ve dvou krocích. Spínací signál je přitom tvarován signálem odpovídajícím kódu nejvýznamnějších bitů tak, že jeho převodní charakteristika je určena aproximací požadovaného průběhu lineárními úseky, jejichž pořadnice v koncových bodech i sklony jsou určeny pracovním bodem a ziskem...

Zařízení pro značení keramických výrobků sítotiskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217612

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hykš Milan, Švec Vladimír, Drahota Jiří

Značky: značení, výrobků, zařízení, keramických, sítotiskem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká potiskování různých keramických výrobků, zejména porcelánových výrobků, např. talířů, misek apod., na jejichž dno se nanášejí firemní značky, sítotiskem. Podstata řešení spočívá v tom, že mezi síťkou a podložkou pro výrobek určený ke značení je umístěn na dvojici protilehlých odpružených vodicích tyčí závěsný čep, nesoucí uprostřed vačku umístěnou v dutině válcového nosiče pro dvojici protilehlých misek, v nichž jsou uloženy...

Lisovací zařízení pro statorová nebo rotorová tělesa nebo segmenty svazků plechů elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217611

Dátum: 15.09.1984

Autori: Gőssel Klaus, Kalkbrenner Aribert

Značky: zařízení, strojů, segmenty, lisovací, statorová, rotorová, tělesa, elektrických, plechů, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisovacího zařízení pro statorová a rotorová tělesa nebo segmenty svazků plechů elektrických středních nebo velkých strojů pro tepelné zpracování svazků pod tlakem. Úkolem vynálezu je vytvořit lisovací zařízení, kterým se tlak tepelného zpracování mění, případně se udržuje předem zadaný tlak konstantním. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na dolní přítlačné desce 1 je upevněn nejméně jeden hydraulický válec 4, který nese...

Zařízení pro přivádění archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217610

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kűhnert Werner, Schulz Horst, Schott Alfred, Karl Reiner, Shőne Helmut, Johne Hans, Weisbach Günter

Značky: archů, zařízení, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru polygrafie a polygrafického strojírenství. Vynález řeší problém přesného soutisku archů různých tlouštěk, aniž by bylo nutno tiskový stroj seřizovat s ohledem na tloušťku archu. Problém je řešen tím, že v místě předání mezi tiskovým válcem a předávacím válcem je radiální vzdálenost rovna maximální tloušťce zpracovávaných archů a přejímací podavačové narážky přejímací podavačové lišty, umístěné na tiskovém válci, jsou...

Pružné pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 217609

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kytner Otakar

Značky: pouzdro, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné pouzdro, k přesnému středění a upínání dílců, nástrojů s vnitřní a vnější plochou ve tvaru válce nebo kužele. Podstata pružného pouzdra spočívá v tom, že alespoň jedna z ploch je opatřena alespoň jedním vybráním.

Zařízení pro udržování stálé vzdálenosti řezacího hořáku nad řezaným plechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217608

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štolcpart Václav

Značky: udržování, zařízení, řezaným, řezacího, plechem, vzdálenosti, stálé, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je možno využít hlavně pro řezání plechu a desek palivovými hořáky a pro sváření elektrickým obloukem nebo plynem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části zařízení je volná matice, která je dole opatřena oboustranným ozubením pro dvě protilehlé západky s ovládacími cívkami, v závitu matice je uložena nosná trubice s boční přívodovou trubicí pro kyslík a přívodovou trubicí pro směs plynu s kyslíkem, část nosné trubice obepíná...

Poddajná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217607

Dátum: 15.09.1984

Autor: Strachota Antonín

Značky: poddajná, hřídelová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Poddajná hřídelová spojka má hnací kotouč 1 s hnacími unášeči 2 a hnaný kotouč 3 s hnanými unášeči 4, které se do kruhu střídají, a mezi těmito unášeči jsou pružné hranoly 5 a kolem všech těchto částí je záchytná část 6, která hlavně brání tomu, aby se pružné hranoly nevymrštily odstředivou silou. Tato spojka má jednoduchou konstrukci, je výrobně levná, snáší pohyb v obou směrech otáčení i s rázy, hodí se pro těžké provozy, ale i k pohonu...

Zařízení pro interferometrické měření délek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217606

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lotze Werner, Freitag Hans-joachim

Značky: měření, délek, zařízení, interferometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro interferometrické měření, délek na zkoušených předmětech prostřednictvím světelných vln, skládající se ze světelného zdroje, zařízení pro dělení paprsků, například reflektoru uspořádaného pevně vzhledem ke světelnému zdroji, a z druhého reflektoru, posunovatelného vzhledem k reflektoru prvnímu a provedeného jako druhé trojité zrcadlo, vyznačené tím, že první reflektor je proveden jako první trojité zrcadlo (3) se dvěma částečně...

Způsob barvení nepretržitě pohyblivého chemického hedvábí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217605

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vieweger Christian, Linss Reinhard, Sperschneider Karl, Flath Hans-joachim, Taubner Dieter, Dornig Dieter

Značky: provádění, pohyblivého, hedvábí, zařízení, chemického, nepřetržité, způsob, barvení, tohoto, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení nepřetržitě pohyblivého chemického hedvábí, zejména polyamidového nebo polyesterového hedvábí, při tvarovaní zákrutem, přičemž hedvábí se provádí před udělováním zákrutu roztokem barviva, vyznačený tím, že chemické hedvábí se, při předem daném konstantním průtahu napouští barvivem a případně hydrotropně působícími difúzními urychlovači, jako benzylalkoholem a propionamidem, a potom se provádí pásmem předběžné fixace, přičemž...

Elektrobus s elektrohybridním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217604

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vykoupil Libor

Značky: elektrobus, pohonem, elektrohybridním

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrobus s elektrohybridním pohonem představuje zařízení trolejbusu, který kromě běžné trakční výzbroje je vybaven také akumulátorovou baterií o napětí blízkém napětí trolejovému. Zapojení podle vynálezu využívá tyristorového zařízení s plynulou a bezeztrátovou regulací proudu také pro nabíjení akumulátorové baterie v době jízdy vozidla setrvačností, dále v době jeho stání na zastávkách pod trolejovým vedením a umožňuje nabíjet akumulátorovou...

Způsob výroby přpravků k rozpouštění ledvinových kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217603

Dátum: 15.09.1984

Autori: Marsó Miklós, Frang Dezső, Berenyi Mihály, Szebeni Rudolf, Nemes József, Gál Gyula

Značky: výroby, ledvinových, kamenů, přpravků, rozpouštění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby přípravků k rozpouštění ledvinových kamenů se zdrojem citrónanových a hořečnatých iontů, spočívající v úpravě směsi látek do formy tablet, dražé, kapslí, granul, prášků, roztoků, suspenzí nebo emulzí, vyznačující se tím, že se smísí 70 až 98,5 hmotnostních dílů zdroje citrónanových iontů, a to kyseliny citrónové a/nebo citrónanu draselného a/nebo citrónanu sodného a/nebo citrónanu vápenatého, 4 až 15 hmotnostních dílů anorganické...

Způsob zpracování kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217602

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hrubý Jiří, Kejmar Jaroslav, Škola Vladimír

Značky: kosti, zpracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování kostí, popřípadě s přídavkem kafilerních hmot, vyznačující se tím, že se na hovězí, vepřové, skopové a jiné kosti, ke kterým je možno přidat i kafilerní hmoty, působí přímou parou o tlaku 0,3 až 0,7 MPa po dobu až 4 h, vzniklý vývar se vypustí, přičemž se kosti zbaví zbytku vývaru znovu zavedením přímé páry o tlaku 0,3 až 0,7 MPa po dobu 5 až 30 min., načež se vzniklý vývar rovněž vypustí a kosti se suší působením nepřímé páry...

Komutátorová lamela

Načítavanie...

Číslo patentu: 217601

Dátum: 15.09.1984

Autori: Keppler Christoph, Sternkopf Joachim, Lűdke Gerhadr, John Helfried, Beer Hans, Winkler Manfred

Značky: komutátorová, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdost izolační vrstvy potřebné pro sestavení rozměrově přesných komutátorů je spojena s problémem zajistit, aby také každá lamela měla vysokou rozměrovou a tvarovou přesnost. To se podle vynálezu dosáhne tím, že u komutátorové lamely s izolací z elektricky izolující vrstvy kysličníku kovu, odolné proti tlaku, zejména vrstvy korundu, uložené bezprostředně na základním tělese z mědi, je na vrstvě kysličníku kovu nanesena vrstva mědi, takže na...

Tlumič zvuku zátkového typu pro ochranu sluchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217600

Dátum: 15.09.1984

Autori: Treybal Jiří, Doubek Svetozár, Kebl Pavel

Značky: sluchu, zátkového, tlumič, zvuku, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič podle vynálezu je určen pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce pracovníků, vyskytujících se v hlučném prostředí. Je tvořen pláštěm z měkkého plastu, např. silikonového kaučuku, o tvrdosti od 30 do 40° Shore. Plášť je válcového tvaru, jehož konec, určený pro zasunutí do zvukovodu, přechází kuželovitým zúžením ve vrcholovou oblinu uzavírající v plášti dutinu tvarově geometricky podobnou s tvarem povrchu pláště. Druhý konec pláště je...

Zařízení pro manipulaci se vsázkou zpracovánou v agregátech pro chemicko-tepelné zpracování v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 217599

Dátum: 15.09.1984

Autori: Rybář Oldřich, Exner Milan Ing, Miškovský Otto, Michna Vladimír

Značky: agregátech, vsázkou, zpracování, chemicko-tepelné, manipulaci, zpracovánou, ochranné, atmosfére, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se skládá z plynotěsně uzavíratelného víka (poklopu), který je pojízdně uložen na vodítkách a konsole. Poklop má jednoduchý či dvojitý plášť, v dolní části má odsouvatelné dno, vnitřní část poklopu je při přenášení vyplněna ochrannou atmosférou. Poklop slouží ke vkládání, vyjímání a přenášení vsázky zpracovávané v agregátech. Vsázka zůstává při přenášení v ochranné atmosféře.

Způsob sýření mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217598

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Karel, Hladík Jaroslav, Plachý Bohuslav

Značky: sýření, mléka, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sýření mléka s využitím imobilizovaného enzymu na pevném porézním nosiči. Imobilizace práškového enzymu byla provedena kyselinou laurovou v poměru enzym ke kyselině laurové 1:4 a při teplotě 44 °C. Při použití imobilizovaného enzymu bylo dosaženo jeho opakovaným použitím při experimentálních teplotách 10, 15 a 20 °C celkové aktivity 160 %, 240 % a 330 % vztaženo na sílu volného syřidla, použitého jednorázově.

Kryt nístěje ohřívací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217597

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jahn Antonín, Albedinský Josef

Značky: nístěje, ohřívací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krytu nístěje ohřívací pece, zejména pece komorové. Je nutné, aby povrch nístěje, která je vystavena značnému tepelnému namáhání, byl chráněn před opotřebením a zdeformováním. Tomu zabraňuje kryt nístěje podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je sestavený z řad obrysově shodných desek ve tvaru písmene T, uložených na nístěji, na jejichž svislém konci jsou uspořádány výstupky, jejichž boční hrany jsou opatřeny...

Způsob stanovení 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu a/nebo jeho acetalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217596

Dátum: 15.09.1984

Autori: Körbl Jiří, Jančik Fedir, Havel Karel

Značky: acetalů, způsob, 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení 2-formylchinoxalin-1,4-dioxidu a/nebo jeho acetalů, například dimethylacetalů, výchozích sloučenin pro syntézu 2-substituovaných derivátů chinoxalin-1,4-dioxidů, používaných stimulátorů růstu hospodářských zvířat. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se k roztoku zkoumaného vzorku v minerální kyselině přidá přebytek hydrochloridu semikarbazidu, reakční směs se ponechá reagovat při teplotě místnosti...

Způsob analytického hodnocení benzofurazan-N-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217595

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jančik Fedir, Havel Karel, Körbl Jiří

Značky: hodnocení, způsob, benzofurazan-n-oxidu, analytického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analytického stanovení benzofurazan-N-oxidu na základě reakce s jodovodíkem, kdy uvolněný jód se analyticky změří, například titrací thiosulfátem.

Zapojení pro spínání jiskřiště vypínačů vvn

Načítavanie...

Číslo patentu: 217594

Dátum: 15.09.1984

Autor: Cihelka Jaroslav

Značky: vypínačů, jiskřiště, zapojení, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nedostatky spočívající v opožděném spínání jiskřiště vlivem složitosti řetězce připojeného k výstupu čidla přeskoku. Podle podstaty vynálezu je k výstupu čidla přeskoku zapojen laser, jehož paprsek spíná jiskřiště. Vzhledem k rychlosti funkce laseru je sepnutí jiskřiště iniciované čidlem prakticky okamžitě.

Zapojení programovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217593

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: jednotky, zapojení, programovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru uchovávání informací. Účelem vynálezu je zrychlit programování v paměťových maticích s přepalováním tavných spojek a okamžitou kontrolu provádění. Podle podstaty vynálezu se toho dosáhlo tak, že paralelně k ovládacímu obvodu programovacího zdroje je na výstupu multiplexu řízeného v rytmu generátoru zapojen porovnávací obvod s výstupem připojeným na odečítací vstup vratného čítače, na jehož sečítací vstup je zapojen...

Způsob regenerace mědi při elementární analýze látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217592

Dátum: 15.09.1984

Autori: Rezl Vlastimil, Štikarovský Jiří, Uhdeová Jitka

Značky: látek, způsob, regenerace, elementární, analýze, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerace mědi plní úlohu redukční náplně, například při stanovení uhlíku, dusíku a vodíku. Podstatou způsobu je, že se kysličníky mědi vzniklé oxidací mědi redukují v průběhu analýzy kysličníkem uhelnatým, vznikajícím reakcí kyslíku na uhelném kontaktu. Způsob je určen zejména k aplikaci automatizované instrumentace v organické elementární analýze.

Zařízení pro dávkování prachových a sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217591

Dátum: 15.09.1984

Autori: Závinský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

Značky: prachových, zařízení, dávkování, látek, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dávkování prachových a sypkých látek, zejména do ocelářských pecí, které je opatřeno ventilem s kulovým, válcovým nebo kuželovým uzavíracím tělesem, opatřeným otvorem pro průchod plynu a prachových nebo sypkých látek. Uzavírací těleso ventilu je tvořeno nejméně dvěma v sobě uspořádanými segmenty, 5 a 6 tvaru části jeho pláště s průchozími otvory rozdílných průřezů, z nichž každý má vlastní pohon.

Zařízení pro snímání informace ze štítků s magnetickými paměťovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217590

Dátum: 15.09.1984

Autori: Žižka Vladimír, Škopek Jaroslav, Borek Josef, Dubek Jaroslav, Potocký Miroslav

Značky: prvky, magnetickými, snímání, zařízení, paměťovými, štítků, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snímání informace z magnetických paměťových prvků štítků, s možností funkce ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro snímání informace ze štítků s magnetickými paměťovými prvky. Snímání informace se provádí tak, že zdroj kmitočtu je připojen na napájecí vinutí dvojitých snímacích sond a signály z jejich snímacích vinutí, odpovídající sejmuté informaci z magnetických paměťových prvků...

Přenosný přístroj pro průmyslovou defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217589

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vlček Zdeněk, Václavík Emil, Mahelka Svatoslav, Prášek Martin

Značky: defektoskopii, prenosný, průmyslovou, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosného přístroje pro průmyslovou defektoskopii, sloužícího k nedestruktivní kontrole materiálu jeho prozářením radioaktivním zářičem a pořízením snímku kontrolovaného místa. Vynález řeší problém, jak pomocí jednoho typu přístroje využít možnosti pořízení snímku podle volby buď vysunutím zářiče za použití kabelu dálkového ovládání na místo kontroly, nebo přímým přiložením přístroje na kontrolované místo. Podstata vynálezu...

Zařízení pro přípravu trnových tyčí protlačovací stolice pro výrobu bezešvých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 217588

Dátum: 15.09.1984

Autor: Běhal Miloš

Značky: přípravu, výrobu, zařízení, bezešvých, tyčí, trnových, stolice, protlačovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu trnových tyčí protlačovací stolice pro výrobu bezešvých trub, které sestává z vytahovacího ústrojí 4 trnových tyčí z lup, které navazuje na odválcovací stroj 3 a odválcovací stroj 3 na protlačovací stolici 2, kde na vytahovací ústrojí 4 dále navazuje soustava vodních sprch 10, na níž navazuje mazací ústrojí 11 upravené před pecní částí 1 pro tepelnou stabilizaci trnových tyčí. Mezi vytahovacím ústrojím 4 a...

Optoelektronický zobrazovač souřadnic s kapalným krystalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217587

Dátum: 15.09.1984

Autori: Doubek Jan, Pokorný Vladimír, Michalička Jan

Značky: souřadnic, optoelektronický, zobrazovač, kapalným, krystalem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optoelektronického zobrazovače souřadnic s kapalným krystalem zejména maticového typu, u kterého je překročen kritický počet řádků a sloupců. Pro zobrazování například souřadné soustavy je využito křížového jevu. Při připojení pracovního napětí na i-tý řádek a j-tý sloupec se zobrazí bod v průsečíku těchto elektrod a dále body v průsečících ostatních elektrod s i-tým řádkem a j-tým sloupcem tvořící ramena kříže vycházející z...

Rádioaktivní tyčový zářič

Načítavanie...

Číslo patentu: 217586

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kučera Jaromír, Stopek Kornel, Vondruška Václav, Fejtek Jan

Značky: zářič, rádioaktivní, tyčový

Zhrnutie / Anotácia:

Radioaktivní tyčový zářič podle vynálezu, je použitelný v radiační technologii, tedy ve všech oborech, v nichž se využívá radioaktivního záření, jako např. ve strojírenství, v chemii, v potravinářství, zemědělství, lékařství i jinde. Umožňuje vytvořit homogenní nebo jiné požadované pole radioaktivního záření, a to s využitím i starších částečně vymřelých zářičů, které se dosud likvidují, ačkoliv jsou drahé a dovážené ze zahraničí. Tím realizace...

Zařízení k dopravě neutrónového zdroje do reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217585

Dátum: 15.09.1984

Autor: Louda Jan

Značky: zdroje, reaktoru, dopravě, neutrónového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Z dutiny kontejneru vystupuje do prostoru pod reaktorem šikmé vedení s přestavně uspořádaným vozíkem zavěšeným na tažném lanku ovládaném navíjecím ústrojím, přičemž dráha dutiny vytvořené ve vozíku protíná dráhu pístnice pracovního válce, která zasahuje do kanálu vedoucího k atkivní zóně jaderného reaktoru a dále, na konci pístnice pracovního válce je upevněn permanentní magnet a na spodní částí neutronového zdroje je upevněna kotva.

Podavač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217584

Dátum: 15.09.1984

Autori: Glebov Vladimír Petrovič, Dančekov Jurij Vasilejevič, Šepotin Sergej Grigorjevič, Krivicov Georgij Vladimírovič

Značky: podávač, sypkých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač sypkých materiálů, zejména paliv, sestávající z dávkovače se vstupním hrdlem, pod kterým je uspořádán stírací pás se stírači a dopravník se stíracím pásem pro přívod materiálu k spotřebiči, obsahujícím nosnou větev a volnou větev, vyznačující se tím, že nejméně jeden stírač (9) je na stíracích pásech (4, 5) dávkovače (1), popřípadě dopravníku (2) opatřen po celé šířce stírače (9) nožem (10) pro vytvoření seškrabovače (8), přičemž ostrá...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217583

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Zoltán Pavel

Značky: odpadních, likvidace, způsob, dusičnanu, popouštěcích, dusitanů, obsahem, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Název vynálezu: Způsob výroby dusíkatých hnojiv z odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů. Obor, kterého se vynález týká: strojírenství, zemědělství. Technický problém, který vynález řeší: využití odpadních popouštěcích solí jako dusíkatého hnojiva. Stručný výklad podstaty vynálezu: v odpadních popouštěcích solích se v aerátoru nebo v oxidační koloně zoxidují toxické dusitany na dusičnany, případně obsažené kyanidy se...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217582

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sýkora Milan, Svoboda Karel, Nečesaný František, Kubička Rudolf, Jára Vladimír

Značky: demineralizace, sazí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká demineralizace sazí, vznikajících při parciální oxidaci ropných a dehtových zbytkových podílů, které se demineralizují extrakcí peletek těchto sazí, vzniklých při peletizaci sazí ze sazových vod nepolárními rozpouštědly, minerálními kyselinami. Dosáhne se vysoké kvality sazí a zvýší se účinnost procesu demineralizace.

Ústrojí pro středění cívek při nástrku na textilní stroje, zejména skací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217581

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fuxa Lubomír, Chlubna Blažej

Značky: ústrojí, středění, nástrku, textilní, zejména, skací, cívek, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro středění cívek při nástrku na textilní stroje, zejména skací stroje. Nevýhoda dosavadních řešení, spočívající zejména v tom, že vyžadují navíc manuální úkony obsluhy, což nutně nástrk zpomaluje, je ústrojím podle vynálezu odstraněna, přičemž jeho podstata spočívá v tom, že je tvořena naváděcím prstencem, uloženým na horních koncích vodicích kolíků, rozmístěných ve stejné obvodové vzdálenosti od trnu, jejichž spodní...