Zverejnene patenty 15.09.1984

Strana 2

Prísavná elektróda, zvlášť pre snímanie elektrokardiografických potenciálov z hrudníka detí a novorodencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218160

Dátum: 15.09.1984

Autor: Gálus Zoltán

Značky: detí, novorodencov, zvlášť, hrudníka, snímanie, potenciálov, elektroda, elektrokardiografických, prísavná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia prísavnej elektródy používanej pre elektrokardiografiu. Elektróda má prípojný vodič nerozoberateľne pripojený a tesniacu vložku medzi telesom elektródy vytvorenej dutou tyčinkou a pružným balónikom. Prísavná elektróda je vhodná najmä pre snímanie elektrokardiografických potenciálov z hrudníka detí a novorodencov.

Tovaroznalecký luminoskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 218159

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šimkovič Július, Tvarožek Vlastimil

Značky: luminoskop, tovaroznalecký

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prenosného zariadenia na rýchle kvalitatívne analýzy rôznych látok, najmä na tovaroznalecké hodnotenie poľnohospodárskych surovín a potravinárskych výrobkov. Uvedený účel sa dosiahne tovaroznaleckým luminoskopom podľa vynálezu, ktorého podstatou je výbojka s náplňou ortuti a argónu ako zdroja ultrafialového žiarenia, z jednej polovice opatrená sintračným povlakom a napojená na jednočinný tranzistorový menič. Viditeľnú časť...

Zařízení k zajištění pedálů motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218158

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šklíba Jaroslav

Značky: zařízení, motorového, zajištění, vozidla, pedálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapištění ovládacích pedálů motorového vozidla, což zvyšuje jeho zabezpečení proti odcizení. Uvedeného účelu se dosáhne použitím jednoduchého zařízeni, které se vloží mezi podlahu a ovládací pedály vozidla, čímž se znemožní jejich pohyb, a tím i ovládání vozidla. Samovolnému odstranění tohoto zařízení zabraňuje otočné rameno, které je konstruováno tak, že je čepem spojeno se spodní částí zařízeni a po obejmutí pedálů se...

Pružný kolík

Načítavanie...

Číslo patentu: 218157

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štyrand Jan

Značky: kolík, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie problému silových účinkov pružných kolíkov v zmysle sťahovania a rozšírenie ich použiteľnosti. Uvedený účel sa dosiahne úpravou vonkajšej plochy vytvorením závitu s lichobežníkovým prierezom. Závit s lichobežníkovým prierezom je upravený tak, že dlhšia základňa lichobežníka je na vonkajšom priemere. K rovnomernému pozdĺžnemu roztiahnutiu kolíka je jeho vnútorná plocha upravená do tvaru kužeľa.

Objemový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 218156

Dátum: 15.09.1984

Autori: Prokeš Jozef, Štefaňák Peter

Značky: objemový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka objemového motora, u ktorého sa rieši usporiadanie pracovnej dutiny statora a, jeho ďalších častí. Podstatou objemového motora, pozostávajúceho zo statora s dutinou, v ktorej je excentricky usporiadaný rotor opatrený lopatkou, suvne uloženou vo vybraní rotora, je, že dutina statora má v priečnych rezoch tvar konchoidnej kružnice a vybranie pre lopatku v rotore je upravené v rovine prechádzajúcej pozdĺžnou osou motora.

Zmršťovacie jadro priestorového stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218155

Dátum: 15.09.1984

Autori: Weis Jaromír, Nemec Vendelín

Značky: stavebného, priestorového, prvků, jádro, zmršťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zmršťovacieho jadra priestorového stavebného prvku v procese výroby. Podstatou riešenia, podľa vynálezu je formovanie vnútorných stien priestorového stavebného prvku oceľovými formovacími dielcami dostatočne tuhými, ktorých stykovanie v rohoch stavebného dielca sa dosiahne vhodným zošikmením plôch. Uvedené riešenie umožňuje zostavenie a odformovanie vykonávať plne mechanizovaným spôsobom, bez nároku na dodatočné spájanie stykov....

Snímač pre meranie vlhkosti vzduchu a plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218154

Dátum: 15.09.1984

Autori: Eckert Vladimír, Jančiga Jozef, Vandlíček Jozef

Značky: plynov, snímač, vzduchu, meranie, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je snímač pre meranie vlhkosti vzduchu a plynov. Vynález je založený na tom, že aktívny prvok mokrého teplomera je vložený do tehliarskeho pórovitého materiálu, ktorý je vytvorený z jednovrstvového páleného tehliarskeho črepu. Voda z rozvodu privádzaná do vnútra keramickej tvarovky sa dostáva pórami a kapilárami na jej povrch. Tu dochádza k odparovaniu vody, čím povrch a následne celý objem tvarovky bude mať teplotu nižšiu o...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218153

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hauskrecht Peter, Škrdlová Zlatica

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, přípravy, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Vynález rieši výrobu 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny z 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu alebo z 2-metylfenoxyoctovej kyseliny chloráciou chlórom a chlórňanom sodným. Roztokom alkalickej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny, vzniknutej chloráciou vodného roztoku 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu alebo suspenzie 2-metylfenoxyoctovej kyseliny a...

Článok vykurovacieho telesa s vnútorným obehom teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 218152

Dátum: 15.09.1984

Autori: Struhárik Branislav, Kekely Štefan

Značky: media, teplonosného, článok, obehom, vykurovacieho, tělesa, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Článok vykurovacieho telesa, tvorený dvoma výliskami, spojenými obvodovými plochami, je opatrený špecifikovane usporiadanými bodovými prelismi a zvislými žliabkami za účelom čo najplynulejšej prirodzenej cirkulácie teplonosného média.

Podložka pre vytváranie vnútorného zvaru najmä skrutkovicovo zváraných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218151

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lukačko Ján, Bošela Mikuláš

Značky: najmä, podložka, zváraných, skrutkovicovo, vytváranie, vnútorného, zvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pre vytváranie vnútorného zvaru najmä skrutkovicovo zváraných rúr vyznačujúca sa tým, že je vytvorená z vysokotaviteľných materiálov, s výhodou na báze wolfrámu alebo molybdénu, alebo z grafitových elektród s obsahom nad 90 % uhlíka, alebo zo zliatin železa, s výhodou sivej liatiny, alebo zo spekaných karbidov wolfrámu, vcelku alebo z jednotlivých častí je zostavená v tvare zvislého valca (10) s rovinnou dosadacou plochou (11) so...

Zapojení hydraulického systému regulace průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217650

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kalivoda Radoslav, Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch, Vlček Jiří, Beneš Michal, Štěpánek Karel

Značky: regulace, průtoku, zapojení, hydraulického, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického systému regulace průtoku, zejména průtoku palivovými kazetami jaderného reaktoru, vyznačující se tím, že k hydraulicky ovládanému regulačnímu zařízení (5) jsou připojeny dvě větve hydraulického systému, přičemž plnicí větev (4) je připojena k primárnímu okruhu (1) reaktoru pomocí otevřeného elektromagnetického ventilu (3) a pracovní větev (6), obsahující zdroj (8) tlaku pracovní kapaliny, je připojena k drenáži (10)...

Regulační ventil průtoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217649

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vavruš Jaroslav, Hajšman Vojtěch, Škába Ivan, Horák Jan, Velechovský Václav, Vlček Jiří, Šlauf František, Štěpánek Karel

Značky: regulační, tekutiny, ventil, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi kuželkou a jejím držákem je ustaven vlnovec, oddělující tlakový hydraulický prostor od vnějšího prostoru kanálu a dále, že mezi kuželkou a držákem je ustavena pružina. U tohoto zařízení se kuželka skládá z vnější části trubkovitého tvaru a z dříku, vzájemně spojenými v přední části kuželky, přičemž pružina a vlnovec jsou připojeny k zadní části dříku a tlakový prostor je na vnější straně vlnovce. K této zadní části dříku je připevněna...

Zařízení k měrění a regulaci průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217648

Dátum: 15.09.1984

Autori: Horčička Jindřich, Hajšman Vojtěch, Nágr Jaroslav, Vlček Jiří, Štěpánek Karel, Velechovský Václav

Značky: průtoku, zařízení, regulaci, tekutin, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření a regulaci průtoku tekutin, sestávající z vnějšího tělesa a vnitřního pevného držáku s přestavitelně uspořádanou kuželkou s pohybovým zařízením, vyznačující se tím, že část vnějšího povrchu škrticí kuželky (3) tvoří vnitřní povrch mezikruhové měřicí dýzy (5).

Způsob a zařízení k anaerobní kultivaci bakterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217647

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pospíšil Petr, Kopřivník Břetislav

Značky: způsob, bakterií, anaerobní, kultivaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu anaerobní kultivace bakterií v atmosféře kysličníku uhličitého a kysličníku dusného při přetlaku maximálně 70 kPa. Vzduch z kultivačního prostředí se vytěsní kysličníkem uhličitým a ten se následovně smísí s kysličníkem dusným. Zařízení pro tento způsob kultivace se skládá z tlakové nádoby s těsnicím víkem, v němž je umístěn kohout pro vypouštění plynu, ventil pro napouštění plynu, manometr, bakteriologický filtr, uvnitř...

Způsob výroby esterů alifatických karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217646

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šmidrkal Jan, Krob Václav, Lopata Václav, Novák Jan

Značky: způsob, alifatických, kyselin, výroby, karboxylových, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů alifatických karboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 8 až 22 s monosacharidy a disacharidy, vycházejíc z esterů výše uvedených kyselin, výhodně triglyceridů, a monosacharidu a/nebo disacharidu, katalyzovaný bází, výhodně bezvodým uhličitanem draselným, za přítomnosti emulgátoru, výhodně monoglyceridů a diglyceridů alifatických karboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 8 až 22 a/nebo fosforylovaných...

Způsob nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu, vzdorujících opotřebení, na výrobky ze slinutých tvrdých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217645

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zacharov Boris Vladimirovič, Tone Ella Robertovna, Pikunov Dimitrij Valentinovič, Minkevič Anatolij Nikolajevič

Značky: tvrdých, karbidu, způsob, vzdorujících, karbonitridu, nanášení, titanu, výrobky, slinutých, opotřebení, povlaků, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemicko-tepelné úpravy kovů a slitin, jež se používá ve strojírenství a obrábění kovů za účelem zvýšení životnosti kovových výrobků, zejména způsobu nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu na výrobky ze slinutých tvrdých slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v předmětném způsobu podle vynálezu upravují uvedené výrobky v uzavřeném prostor u za tlaku 133.10-2 až 133 Pa a při teplotě 1100 až 1250 °C....

Geoelektrický synchronizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217644

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bláha Jiří

Značky: geoelektrický, synchronizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového řešení geoelektrického synchronizátoru, který je určen ke snížení rušení pomalými fluktuacemi při geoelektrických měřeních. Vynález řeší zejména problém galvanického oddělení vstupu od výstupu synchronizátoru, které je při zachování potřebných jeho funkcí obtížné a musí dosahovat izolačního odporu minimálně 1012 ohmu a elektrické pevnosti 10 kV. Podstata vynálezu spočívá v tom, že synchronizátor je řešen dvěma vzájemně...

Způsob výroby kompaktů ze supertvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217643

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kaška Lubomír, Lakomý Miroslav, Havlíček Jiří

Značky: materiálů, kompaktů, způsob, supertvrdých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru práškové metalurgie a lisovací techniky. Řeší způsob výroby kompaktů ze supertvrdých materiálů na bázi diamantů, kubického nebo wurzitického nitridu boru, případně jejich vzájemných kombinací, ve vysokotlakém nástroji s elektrickým ohřevem při tlacích vyšších než 2 GPa a teplotách odpovídajících rovnovážným diagramům zpracovávaných materiálů. Podstatou vynálezu je, že ohřev náplně je proveden přímým průchodem proudu...

Způsob odstraňování kysličníku siřičitého z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217642

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hartman Miloslav, Čermák Ján, Macho Vendelín, Svoboda Karel

Značky: kysličníku, plynů, způsob, siřičitého, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odstraňování škodlivého kysličníku siřičitého z průmyslových exhalací na bázi velmi reaktivních vápenatých materiálů, při němž se částice těchto materiálů vystaví účinku kysličníku siřičitého v exhalacích při teplotě vyšší než 750 °C. Jako vápenatý materiál se používá hydroxid vápenatý nebo odpadní vápno z rozkladu karbidu vápníku vodou nebo saturační kaly odpadající při výrobě cukru. Uvedený reaktivní materiál se...

Stahovací konstrukce vinutí a magnetického obvodu elektromagnetického stroje netočivého, zvláště transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217641

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zahrádka Josef, Bureš Karel

Značky: magnetického, zvláště, netočivého, transformátoru, vinutí, stroje, stahovací, obvodů, elektromagnetického, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stahovací konstrukce vinutí a magnetického obvodu transformátoru, která umožňuje dokonalé stažení a stlačení jak vinutí, tak magnetického obvodu při minimálních rozměrech stahovacích elementů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná příruba, pevně spojená s podpěrnými nosníky vzájemně propojenými vzpěrami a opatřenými opěrami, je uložena mezi přírubou spodní části nádoby a přírubou horní části nádoby. Stahovací trámky vzájemně...

Zapojení pro generování zapalovacího impulsu na řídicí elektrodě tyristoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217640

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jelínek Richard, Cibulka Josef, Mičkal Vladimír, Kondr Milan

Značky: řídící, generování, tyristorů, zapalovacího, impulsů, elektrodě, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro generování zapalovacího impulsu na řídicí elektrodě tyristoru, vhodné pro všechny tyristorové aplikace. Toto zapojení sestává z logického členu, součtových členů, oscilátorů, koncových zesilovačů, zapalovacích bloků a tvarovacích členů. Logický člen obsahuje k skupin s výstupy, z nichž každý je spojen s odpovídajícími vstupy součtových členů. Výstupy součtových členů jsou spojeny se vstupy spouštěných...

Způsob výroby nízkomodulových uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217639

Dátum: 15.09.1984

Autori: Mityska Pavel, Fencl Miloslav, Vavreček Oto, Grégr Jan

Značky: výroby, uhlíkových, způsob, vláken, nízkomodulových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nízkomodulových uhlíkových vláken, vhodných jako výztuže do tepelně odolných kompozit, karbonizací polyakrylonitrilových vláken. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z jednotlivých vláken vytvoří svazek o 1000 až 500 000 monovláknech, který se rozloží na tepelně odolném nosníku, s nímž se zahřívá na vzduchu na teplotu 200 až 300 °C po dobu 4 až 24 hodin a poté se vlákna zahřívají v atmosféře inertního plynu na...

Zapojení obvodů pro řízení paměti obrazkového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217638

Dátum: 15.09.1984

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: obrazkového, zapojení, displeje, pamětí, obvodů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém řízení paměti obrazovkového displeje, kdy styk paměti obrazovkového displeje s procesorem je pouze v době přenosu dat mezi hlavní pamětí a pamětí obrazovkového displeje, přičemž v době zobrazování fixního obsahu dat paměti displeje jsou obvody pro řízení paměti ovládány jednoduchým časovým zdrojem. Podstatoou vynálezu je multiplexní obsloužení adresových vstupů paměti obrazovkového displeje, kdy je užito dvou registrů...

Vysoce reaktivní tvrditelné nátěrové hmoty na bázi nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217637

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hájek Karel, Hampl Oldřich, Bárta Zdeněk, Svoboda Bohumil, Drábek Jan

Značky: vysoce, nenasycených, polyesterů, nátěrové, tvrditelné, reaktivní, hmoty, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysoce reaktivních tvrditelných nátěrových hmot na bázi nenasycených polyesterů, styrenu, rozpouštědel a aditiv, které jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu dřevěných nebo celulózových podkladů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nátěrové hmoty obsahují nenasycené polyestery definovaného stupně nasycenosti, případně jejich směsi s polyestery o vyšším stupni nasycenosti, dále styren, specifikovaná inertní rozpouštědla,...

Způsob čištění paládia od mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217636

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kálalová Eliška, Doležel Pavel, Thomas Gustáv, Švec František, Kovářová Zdeňka, Kálal Jaroslav

Značky: paládia, mědi, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění paládia od mědi do vysokého stupně, zejména s cílem získání kovu pro výrobu účinných katalyzátorů. Podstatou vynálezu je způsob čištění paládia od mědi, který spočívá v tom, že se směsný roztok obou kovů o pH menším než 1 ponechá protéci sloupcem pryskyřice schopné selektivně sorbovat pouze paládium, sloupec se promyje 1M-HCl a sorbované paládium se eluuje kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 až 5 mol/l....

Úplně samočinně kontrolovaný hlídač kódu “m z n ” s pamětí a s indikátorem chyby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217635

Dátum: 15.09.1984

Autor: Golan Petr

Značky: samočinně, kontrolovaný, pamětí, hlídač, indikátorem, chyby, úplné, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Úplně samočinně kontrolovaný hlídač kódu "m z n" s pamětí a s indikátorem chyby, vyznačující se tím, že vstupní sběrnice pro signály v kódu "m z n" je připojena ke sběrnicovému vstupu (11) úplně samočinně kontrolovaného hlídače (1) zúženého kódu " (m+1) z (n+2) ", první výstup hlídače (1) je připojen na vstup (21) prvního zpožďovacího členu (2) a na první vstup (61) porovnávacího logického členu (6), druhý výstup hlídače (1) je připojen na...

Dávkovač malých dávek tekutin pro balicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217634

Dátum: 15.09.1984

Autor: Hyský Miloš

Značky: stroje, dávek, malých, tekutin, dávkovač, balicí

Zhrnutie / Anotácia:

Komora pístového dávkovače je opatřena rotačním šoupátkem, které má ve své rotační části výřez oválného tvaru. Vtokový i výtokový otvor komory jsou vzájemně protilehle posunuty mimo osu komory.

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217633

Dátum: 15.09.1984

Autori: Burešová Olga, Krejčí Ivan, Kupková Běla, Brtník František, Barth Tomislav, Škopková Jana A Jošt Karel, Hrbas Pavel

Značky: vasopresinu, způsob, výroby, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Analog vasopresinu vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady, pouze arginin je D-řady.

Sterilizátor s vlastním zdrojem páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 217632

Dátum: 15.09.1984

Autor: Filka Jan

Značky: sterilizátor, páry, zdrojem, vlastním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlaková nádoba je jednoplášťová s vložkou, kterou je oddělen prostor odparný od prostoru pracovního. V prostoru odparním jsou umístěny topné články, chladicí had a hlídací elektrody. Vložka je v horní části opatřena otvory pro přepouštění páry do pracovního prostoru. Do dna vložky je napojeno potrubí odvzdušnění s ventilem a ejektorem. Na nádobu je připojeno...

Přídavné zařízení ke kryochirurgickému nástroji pro měření teploty biologického objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217631

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zobač Ladislav, Strnad František

Značky: kryochirurgickému, zařízení, biologického, nástroji, objektu, měření, přídavné, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje rychlé zavedení vpichovacího teploměru při kryochirurgickém výkonu do předem přesně určeného místa zmrazovaného biologického objektu a je určen pro připojení ke kryochirurgickému nástroji. Podstatou vynálezu u zařízení sestávajícího ze základního tělesa nasunutého na kryochirurgický nástroj, upevněného objímkou se zajišťovacím šroubem je to, že vpichovací teploměr ohnutý do kruhového oblouku je upevněn na raménku otočném kolem...

Vrcholová svorka pro ocelohliníkové vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217630

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lohonka Miroslav, Busta Jaroslav, Šimeček František, Beneš Stanislav, John Josef

Značky: vodiče, vrcholová, ocelohliníkové, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Vrcholová svorka pro ocelohliníkové vodiče slouží pro bezpečné upevnění vodičů vedení vysokého napětí na podpěrné izolátory. V současné době se upevňování vodičů vysokého napětí na podpěrné izolátory provádí pomocí takzvaných vazů, které se provádí pomocí třmenu, který obepíná krček izolátoru a jehož volné konce jdou rovnoběžně s vodičem a vázacího drátu. Vodič se přiloží k volným koncům třmene a spolu s nimi se pevně ovine ovinovacím drátem....

Přísada do krmiv pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 217629

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ranný Mojmír, Kacerovský Otto, Motyčka Jiří, Sova Zdeněk A Výmola Jarmil, Doležálek Jiří, Kalous Jaroslav, Souček Jiří

Značky: prísada, krmiv, zvířata

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení růstové fáze krmných zvířat, při zvýšení stravitelnosti průmyslově vyráběných krmiv a zvýšení fyziologických účinků látek snižujících tření, což přispívá ke snížení spotřeby energie. Přísada je tvořena solemi fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, složených z fosfatidylového aniontu a kationtů, které jsou odvozeny z nezbytných biogenních prvků, a to vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, kobaltu, niklu, zinku,...

Zařízení k vyhodnocování a detekci vad v textiliích, zejména v pleteninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 217628

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Petar, Trmač Miloslav, Piškula František

Značky: zejména, textiliích, zařízení, pleteninách, detekci, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním, zejména v pletařském průmyslu jako zařízení na výrobních pletacích strojích. Předmětem vynálezu je zařízení k vyhodnocování a detekci vad s alespoň jedním snímačem vhodně voleného mechanicko-fyzikálního parametru textilie. Výstup z každého snímače je napojen přímo nebo přes multiplexor na analogově číslicový převodník, přičemž výstup každého z převodníku je napojen na mikropočítač. Ve výhodném provedení...

Způsob vyhodnocování vad v textiliích, zejména v pleteninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 217627

Dátum: 15.09.1984

Autori: Piškula František, Trmač Miloslav

Značky: pleteninách, způsob, textiliích, zejména, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním, zejména pletařském průmyslu, např. při výrobě pletenin na okrouhlých pletacích strojích. Předmětem vynálezu je způsob vyhodnocování vad v textiliích, zejména v pleteninách v průběhu technologického procesu. Signál získaný snímáním vhodně zvoleného mechanicko-fysikálního parametru je vyhodnocován přímo nebo po předzpracování tak, že je zpožděn o vhodně volený časový úsek, přičemž se zpožděný signál...

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217626

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: sériovou, bezkolektorový, charakteristikou, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12) opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217625

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: charakteristikou, bezkolektorový, derivační, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) k svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení, opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12), opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217624

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holzbecher Kristian

Značky: čerpadlem, tepelným, optimalizace, systému, media, způsob, užitečného, plynovým, teploty, topném

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem, vyznačující se tím, že se reguluje teplota užitečného média vstupujícího do a vystupujícího z topného systému smíšením užitečných médií využívajících teplo z odpadních spalin a z přitápění s vratným užitečným médiem vystupujícím z topného systému.

Způsob výroby aglomerovaných produktů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217623

Dátum: 15.09.1984

Autor: Teichler Gerhard

Značky: produktů, výroby, aglomerovaných, způsob, tohoto, zařízení, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru výroby stavebních hmot a stavebního strojírenství. Řeší problém zvýšení výkonu šachtových pecí a rovnoměrnosti kvality aglomerátu. Problém je řešen tím, že uvnitř šachtové pece je uspořádán ústřední sloup s rozšířenou hlavicí, která vytváří společně s boční stěnou šachtové pece profilovaný prostor pro prstencovou vrstvu materiálu. Na spodku šachtové pece je uspořádána soustava sekcionárních roštových desek, jakož i...

Pluh pro magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217622

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kremer Jiří, Shrbená Božena, Vaněk Jiří

Značky: magnetickou, úpravu, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pluhu pro magnetickou úpravu půdních vlastností s použitými běžnými plužními tělesy. Cílem magnetické úpravy je zlepšení a udržení zemědělsky vhodné půdní struktury. Magnetické pole je realizováno permanentními magnety a působí kolmo na nevyznačenou skývu ornice v prostoru mezi nemagnetickou skluzovou deskou a odhrnovačkou (viz obr. 1). Tím se dosáhne zlepšení a udržení vhodné půdní struktury, zvýšení mikrobiologické aktivity...

Zařízení pro magnetickou úpravu půdních vlastností při předseťové přípravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217621

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bucek Josef, Vinšová Milada, Vaněk Jiří, Kropáček Vladimír

Značky: zařízení, půdních, přípravě, magnetickou, předseťové, vlastností, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou úpravu půdních vlastností při předseťové přípravě vhodné zejména pro smyky a brány. Cílem magnetické úpravy je zlepšení a udržení zemědělsky vhodné půdní struktury. Magnetické pole je realizováno permanentními magnety 5 a uzavírá se skrz nemagnetickou skluzovou desku 3 přes svrchní vrstvu ornice, po které se magnetizační těleso smyká tak, že ornice magnetickým polem prochází (viz obr. 2, 3). Tím se...