Ochranný prostriedok proti hmyzu

Číslo patentu: E 6928

Dátum: 23.07.2002

Autor: Bencsits Franz

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblasť technig Vynález sa týka ochranného prostriedku (repelentu) proti lietavému, bodavému, hryzúcemu, štípucemu a sajúcemu hmyzu, ako aj nepríjemnému hmyzuDoterajší stav techgiky Repelenty sú chemické látky, ktoré pôsobia odpudzujúco na hmyz a Acarina.Veľký praktický význam má ich použitie v humánnej a veterinárnej hygiene, kde chránia človeka a zviera pred napadnutím krv sajúcimi, bodajúcirni, hryzúcimi a tým nielen obťažujúcinri, ale aj potenciálne choroby (malária, FSME, lymská borelióza a mnoho iných) prenášajúcimi škodcami. U repelentov, ktore sa majú nanášať bezprostredne na kožu, je potrebné, aby ich koža znášala, aby boli nejedovaté, stále proti potu a svetlu a neškodné z hľadiska kozmetického, teda zvonka kožu neovplyvňujúce (vysychanie, tvorba vrások), a farmakologicko-zdravotného(podráždenía, prenikanie do hlbších vrstiev kože a do krvného a lymfatického obehu). Okrem toho má ochrana častí kože, ktoré sa majú ošetriť, alebo ochrana človeka a zvieraťa upravenými okolitými predmetmi vydržať čo najdlhšie a šírka účinku repelentov má byť čo najväčšia, t. j. maj pôsobiť proti čo najväčšiemu počtu rozličných škodcov a nepríjemnému hmyzu.V minulosti a v menšej miere až dodnes sa ako repelenty používali a používajú éterické oleje, ako cítronelové a lemongrasové, ako aj klinčekové, levandulové a eukalyptove oleje, ako aj gáfor, ktoré všetky však vykazujú nasledujúce nevýhody- problematické komponenty, ako napríklad eugenol V klinčekovom oleji, u ktorého sa experimentálne zistílo, že je karcinogénny, mutagénny a kožu dráždiaci, alebo cineol v oleji z Eucalyptus globulus, ktorý je vstave na koži vyvolať silne svrbiace vyrážky,- len krátkodobý účinok, pretože všetky éterické oleje sa V dôsledku teploty tela rýchlo odparia z povrchu kože, a preto sú nevyhnutné časté ďalšie použitia, aby sa zaručila ochrana,- chýbajúca stálosť proti svetlu a tým permanentné nebezpečenstvo fytosenzibilizáciea zmien produktu už pred použitím.-2 V nedávnej minulosti sa preto nahradili prevažne takzvanými syntetickými repelentmi. V doterajšom stave techniky používanými syntetickýrni repelentmi sú napríklad dimetylester kyseliny ftálovej, 1,2-etylhexán-1,3-diol, n-butylester 3,4 dihydro-2,2-dimehyl-4-oxo-2 H-pyrán-6-karboxylovej kyseliny, dípropylester kyseliny jantárovej, N,N-dietyl-3-metyl-benzamid (DEET - aj NN-dietyl-m-toluamid) a di-npropylester pyrídín-2,5-dikarboxylovej kyseliny - (Ullmanns Encyclopädie der techn. Chemie (Ullmannova encyklopédia technickej chémie), 4. vydanie, zv. 13, s. 237 a vpred, 1977). V poslednej dobe sa častejšie používa hydroxyetyl-butylpiperidínkarboxylát Z-(Z-hydroxyetyn-l-metylpropylester kyseliny 1 piperidínkarboxylovej. Často však tieto syntetické repelenty nie sú stále voči potu,dráždia sliznice a rovnako sú vstave preniknúť najvrchnejšou vrstvou kože a tak sa akumulovat v tele, pričom z toho vyplývajúce vedľajšie účinky ešte nie sú úplne preskúmané, ale naznačuje sa oprávnené podozrenie na škodlivé účinky.WO-A-94/O 4029 opisuje použitie karboxylovej kyseliny ako ochranného prostriedku proti hmyzu.W 0-A-97/49830 opisuje rôzne hmyz odpudzujúce látky, napríklad aj p-metán 3,8-diol.SU-A-1544435, EP-A-216416 alnagaki, Ueda Agric. Biol. Chem., 51(5),1987, 1345 ~ 1348 zverejňujú použitie nenasýtených terpénov vo vodnej formulácii na rôzne účely, napríklad na ochranu pred nepríjemnými zápachmi alebo aj hmyzom.Podľa toho má tento vynález za úlohu dat k dispozícii zlúčeninu, ktorá je vhodná ako účinný ochranný prostriedok proti hmyzu na nanášanie priamo na kožu a/alebo na odev a/alebo iné predmety a materiály, obklopujúce užívateľa, ktorý sa chce chrániť, na báze prírodných aprírodne identických surovín sminimálnym toxikologickým nebezpečenstvom, ktorá okrem toho vykazuje Vysokú účinnosť voveľmi dlhom časovom intervale.Táto úloha je podľa tohto vynálezu vyriešená kompozíciou podľa nároku 1. Pod monoterpenoidmi sa rozumejú dimérové produkty izoprénu (2-metyl-1,3 butadién, C 5 Hg), ktoré majú Glo-základnú kostru. Monoterpenoídy môžu byťVýhodnými monoterpenoidmi sú citronelal alebo jeho izomćr ap-mentenol alebo jeho izomér. Ako p-mentenol sa Výhodne použije izopulegol alebo jeho izomér. Ďalšie prüclady p-mentenolu sú napríklad opísané V RÓMPP Lexikon Naturstoffe,1997, str. 393.Výhodné formy uskutočnenia tohto vynálezu sú definované v nárokoch 2 až 6.Nenasýtené monoterpenoidy sa dajú získať ako éterický olej destiláciou vodnou parou z listov Eucalyptus citriodora Hook (Označenie prírodný podľa INCl Eucalyptus citriodora, CAS 8000-48-4, EINECS 283-406-2, hlavne podiely 70 až 90 citronelalu a izopulegolu).Rovnako je možné použiť citronelal, synteticky vyrobený z geraniolu, nerolu, citronelolu a/alebo citralu a z neho známymi metódami priemyslu základných látok-4 Karboxylová kyselina, ktorá sa má použiť podľa tohto vynálezu, môže byť prírodná alebo syntetická, resp. ich zmesi.Zprírodných zdrojov získané karboxylové kyseliny môžu byť živočíšneho alebo rastlinného pôvodu. Výhodne sa získajú z mastných alebo éterických olejov, ako sú kokosový olej, palmový olej, silica z puškvorca, pelargóniový olej, silica zmaterinej dúšky alebo irísový olej, maslo alebo loj. Postupy, nevyhnutné na získavanie karboxylových kyselín ztýchto prírodných produktov sú odbomíkovi známe a zahrnujú štiepenie tukov pomocou zmydelnenia alebo hydrolýzy v autoklávoch podľa Twitchellovho postupu alebo čisté štiepenie tlakom svodnou parou. Ako základné látky syntetického pôvodu môžu slúžiť alkoholy a/alebo aldehydy, ako aj alifatickć, resp. acyklické uhľovodíky, ktoré sa známymi postupmi,ako sú oxosyntéza, Reppeho aKoch-Haafova syntéza, karbonylačné reakcie alebo zmydelnenie nitrilov, premenia na mastné kyseliny. Výhodnými karboxylovými kyselinami, samotné alebo V zmesiach, sú kyselina kaprónová, kyselina kaprylová,kyselina pelargónová, kyselina kaprínová, kyselina undecénová (najmä kyselina 10 undecénová), kyselina undekánová, kyselina laurová akyselina tridekánová. Ako karboxylová kyselina sa výhodne použije kyselina laurová (karboxylová kyselina C 12,kyselina dodekánová) CH 3(CH 2)1 oCOOH.Kompozícia podľa tohto vynálezu sa dá použit ako ochrarmý prostriedok proti hmyzu.Ďalej sa dá zlúčenina podľa tohto vynálezu alebo kompozícia podľa tohto vynálezu použiť v nasledujúcich hotových produktoch emulzia, disperzia, suspenzia,krém, gél alebo roztok.Na výrobu týchto hotových produktov sa dajú použiť všeobecne bežné preparačne postupy. Rovnako sa pritom dajú použiť bežné základné látky a aditíva. Tieto zahmujú bežne používané rozpúšťadlá, roztokové urýchľovače, emulgátory,urýchľovače rozpúšťania, povrchovo aktívne látky, prostriedky proti peneniu,soľotvomć látky, pufre, želatinačné prostriedky, zahusťovadlá, ñlmotvomé látky,spojivá, mastivá, prostriedky proti lepeniu, prostriedky na reguláciu tečenia,prostriedky na udržiavanie vlhkosti avysušovadlá, plnivá apomocné látky, ako sú antioxídanty, konzervačné prostriedky, látky na úpravu arómy a farbivá.Pojem emulzia zahrnuje všetky disperzné systémy z dvoch alebo viacerýchnavzájom nemiešateľných tekutín, pričom partneri vemulzii môžu pri teplote

MPK / Značky

MPK: C07C 35/00, C07C 47/20, A01N 35/00, A01N 37/02

Značky: prostriedok, ochranný, hmyzu, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e6928-ochranny-prostriedok-proti-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný prostriedok proti hmyzu</a>

Podobne patenty