Razený a tvarovaný zásuvkový kontakt bez objímky

Číslo patentu: E 6216

Dátum: 11.05.2006

Autori: Byford Brice, Marshall David, Reed Robin, Meyer David

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka razeného a tvarovanéhozásuvkového kontaktu bez objímky.Opis doterajšieho stavu techniky0002 Elektrické kontakty sa používajú na vzájomné spojovaniekoncov drôtov. Niektoré elektrické kontakty sú pripojenéna odkryté konce drôtov zatláčanim, kde odkrytý drôt sazasunie do časti na zatlačenie elektrického kontaktu a potom sa zatlačí člen na zatlačenie, na upevnenie drôtu vnútri. Kontakty môžu byť vnútorné (kolíky) a vonkajšie (zásuvky).0003 Dokument WO 99/31766 zverejňuje elektrický kontakt, ktorý obsahuje úsek na zatlačenie na upevnenie drôtu, ktorý má členy na zatlačenie vodiča na pripevnenie vodivej časti drôtu na elektrický kontakt, členy na zatlačenie, ktoré majú skosené bočné okraje a valcový rúrkový úsek na zachytenie kolika, kde valcový rúrkový úsek má pevné členy na záber.0004 Výrobcovia razených a tvarovaných zásuvkových kontaktov sa zaoberajú znižovaním výrobných nákladov, bez znižovania kvality výrobkov. V súčasnosti existuje potreba vylepšiť konštrukciu objímky razených a tvarovaných zásuvkových kontaktov a znížiť výrobné náklady pri výrobe súborov komponentov objímky. Razené a tvarované zásuvkové kontakty používajú antikorové oceľové objímky na zakrytie a ochranu oblasti prstového zásuvkového kontaktu. Zásuvkové objímky zvyšujú výrobné náklady na materiál a operácie prídavných-2 0005 Predložený vynález poskytuje konštrukciu bez objímky, ktora odstraňuje potrebu komponentov objímky a súborov.0006 Predložený vynález je elektrický kontakt podľa nároku l.0007 V jednom aspekte obsahuje úsek na zatlačenie izolačné členy na zatlačenie, ktoré pripevňujú izolačnú časť drôtu na elektrický kontakt. Izolačné členy na zatlačenie sa presahujú s minimálnym stretávaním, keď sa zatláčajú do polohy okolo izolačnej časti drôtu. Izolačné členy na zatlačenie obsahujú skosené okraje.N 008 Z iného hľadiska obsahuje úsek na zatlačenie členy na zatlačenie vodiča, ktoré pripevňujú odkrytú vodivú časť drôtu na elektrický kontakt. Členy na zatlačenie vodiča obsahujú aspoň jeden oblúkový bočný okraj, skosený bočný okraj a okraj so zmenšenou hrúbkou. Úsek na zatlačenie obsahuje jedno alebo niekolko rebier alebo drážok, ktoré zabraňujú kĺzavému posunu drôtu po zatlačení.0009 Ešte z iného hľadiska pevné členy na záber vystupujú dovnútra od bočnej steny rúrkového úseku. Pevné členy na záber sú predĺžené výstupky tvaru polovice valca na vnútornom povrchu rúrkového úseku a vyzerajú ako vybranie na vonkajšom povrchu rúrkového úseku. Pevné členy na záber vymedzujú predĺženú kontaktnú oblasť pozdĺž jej dĺžky a šírky. Pevné členy na záber vymedzujú aspoň dva pevné kontaktné body alebo0010 Ešte 2 iného hľadiska sa pružný konzolový člen ohýba dovnútra od bočnej steny rúrkového úseku. Rúrkový úsek obsahuje člen z plieška, ktorý obmedzuje vonkajšie vychýlenie pružného konzolového člena, keď sa kolik zachytí v rúrkovom úseku. Pružný konzolový člen vymedzuje aspoň dva posuvnékontaktné body alebo oblasti.0011 Ďalšie význaky a Výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, spolu V spojení so sprievodnými výkresmi, ktoré zobrazujú, pomocou príkladov, rôzne význaky uskutočnenia vynálezu.0012 Obr. 1 je pohľad zvrchu na zásuvkový kontakt podľa predloženého vynálezu. 0013 Obr. 2 je bokorys zásuvkového kontaktu z obr. 1.0014 Obr. 3 je pohľad zozadu na zásuvkový kontakt podľa obr. 1.0015 Obr. 4 je perspektivny pohľad na spojovací koniec zásuvkového kontaktu podľa obr. 1.0016 Obr. 5 je perspektívny pohľad na rúrkový úsek zásuvkového kontaktu podľa obr. 1.0017 Obr. 6 a 7 sú perspektívne pohľady na úsek na zatlačeniezásuvkového kontaktu podľa obr. l.0018 Teraz budú vysvetlenê odkazy na výkresy, pričom rovnakévzťahové značky sa týkajú rovnakých dielov V celom spise.0019 Obr. l je pohľad zvrchu na zasuvkový kontakt ł 00, ktorý má úsek na zatlačenie ł 0 g 7 a rúrkový úsek ł 00, ktoré sú oddelené integrálnym uzatváracím krúžkom 000. Obr. 2 je bokorys zásuvkového kontaktu ł 00. Obr. 3 je pohľad zozadu na zásuvkový kontakt ł 00.0020 V jednom vyhotovení zásuvkový kontakt 100 obsahujeelektrickú spojovaciu oblasť, ktorá je upravená na zachytenie a upevnenie odkryteho drôtu v konci 110 na zatlačenie, a je ďalej upravená na zachytenie a záber kolika alebo vidlice sospojovacím koncom 112. Úsek 102 na zatlačenie dovoľuje pevné-4 pripojenie odkrytého drôtu na koniec 1 0 na zatlačeniepripojenie kolika na spojovací koniec 112 zasuvkového kontaktuN 021 Úsek 102 na zatlačenie obsahuje izolačné členy 120 nazatačenie, ktoré vystupujú zo zakrivenej zmenšenej časti 124.Izolačné členy 12 Q na zatlačenie sú tvarované pod uhlom a vystupujú z časti 123 v ostrom uhle. To dovoľuje obalenie izolačných členov 1221 na zatlačenie okolo izolačnej časti drôtu s minimálnym. vzájomným pôsobením aby sa rušili. Z jedného hľadiska sú izolačné členy na zatlačenie dosť ohybné na uľahčenie zatláčania izolačnej časti drôtu k úseku 122 nazatlačenie elektrického kontaktu 100.0022 Úsek 1 Q 2 na zatlačenie obsahuje členy 122 na zatlačenie vodiča, ktoré vystupujú zo zakrivenej základnej časti 12 §. Členy 122 na zatlačenie vodiča sú tvarované takmer pravouhlo s poloblúkovými bočnými okrajmi 12 § na zatlačenie. V jednom hľadisku sú členy 122 na zatlačenie vodiča dosť ohybné na uľahčenie zatlačenia izolačnej časti drôtu úseku 1 Q 2 na zatlačenie elektrického kontaktu 102.N 023 zakrivená zmenšená časť 121 a zakrivená základná časť 12 § sú vytvorené ako integrálne časti úseku 122 na zatlačenie s prechodovou časťou 1221 ktorá je umiestnená medzi časťami 123, 12 §. Prechodová časť 1221 má tvar polovice kužeľa na vyrovnaný prechod priemeru zakrivenej zmenšenej časti 123 apriemeru zakrivenej základnej časti 126.0024 Mnoho elektrických drôtov všeobecne obsahuje vodivú vnútornú časť a izolačnú vonkajšiu časť. Izolačná časť drôtu môže obsahovať nevodivý materiál, ako je plast alebo živica, a vodivá časť drôtu môže obsahovať pevné jadro alebo väčšie množstvo vlákien vodivého materiálu, ako je kov. Keď sa pripravuje drôt na pripojenie k zásuvkovému kontaktu 102, časť izolácie sa stiahne z vodiča. Priemer izolácie je aspoň väčšíako priemer samotného vodiča. Preto zakrivená zmenšená časť

MPK / Značky

MPK: H01R 4/10, H01R 13/11

Značky: kontakt, zásuvkový, tvarovaný, objímky, razený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e6216-razeny-a-tvarovany-zasuvkovy-kontakt-bez-objimky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Razený a tvarovaný zásuvkový kontakt bez objímky</a>

Podobne patenty