Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde

Číslo patentu: E 5071

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytváraniaVynález sa týka frézovacíeho zariadenia na podzemné steny podľa predvýznakovej časti nároku 1 a spôsobu vytvárania podzemnej stenyv pôde podľa predvýznakovej časti nároku 8.Známy je spôsob, u ktorého sa najmenej jedno frézovacie koleso usporiadané na fréze na podzemné steny uvádza prostredníctvom pohonu do otáčavého pohybu, fréza na podzemné steny klesá do pôdy,pričom pôdny materiál nachádzajúci sa pod frézovacími kolesami sa odpratáva a vytvára sa frézovaná spara a frézovaná spara sa vyplňuje kvapalinou schopnou tuhnúť. Ktomu upravená fréza na podzemné steny má rám anajmenej jedno frézovacie koleso, usporiadané naFrézovacie zariadenie na podzemné steny pre vytváranie podzemnej steny podľa spôsobu podľa predvýznakovej časti nároku 8 má nosné zariadenie a frézu na podzemné steny, ktorá je na nosnom zariadeníFréza na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny sú známe zo spisu JP-A-09273150. V prvom kroku sa fréza so skriňovým rámom, zavesená na nosnom lane, zahĺbi pre vytvorenie spary do pôdy. Pre vedenie je horná oblasť spary opatrená vodiacimi stenami,aby tak bola od začiatku poskytnutá výhoda presného riadeniaskriňového rámu.Vďaka voľnému priestoru na čelných stranáchskriňového rámu sa drobný frézovaný materiál a privádzaná kvapalina dopravujú okolo rámu do zadnej oblasti spary. V druhom kroku sa môže po vyhlbeni spary zavádzať do jej koncovej hĺbky do oblasti frézovacích kolies vytvrdzovacia cementová suspenzia amiešať saprostredníctvom otáčajúcich sa frézovacích kolies.Zo spisu JP-A-07054334 je známa fréza na podzemné steny s dvomi spodnými frézovacími kolesami a s dvomi hornými miešacími kolesami. Zahĺbenie frézy sa uskutočňuje pomocou lanového navijákuna základe hmotnosti frézy, pričom fréza je vedená unášacou tyčou.Spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde je známy zo spisu DE 195 30 827 C 2. U tohto takzvaného dvojfázového spôsobu sa v prvej fáze vykopáva frézovaná spara a pritom vznikajúca vyťažená zemina z frézovacej spary sa dopravuje na povrch. Takto vzniklá frézovaná spara sa vyplňuje opernou suspenziou a tak podpiera. V druhej fáze po vyhlbení frézovanej spary sa pri zatlačovani opernej suspenzieukladá do spary vytvrdená suspenzia.U jednofázového spôsobu, známeho zo spisu DE 41 41 629 C 2 sa spara od počiatku opiera o suspenziu, ktorá sa vyrába zmiešanímvykopaného pôdneho materiálu a spojiva na povrchu.Pre uskutočnenie tohto známeho spôsobu môžu byť použité frézy na podzemné steny známe zo spisu DE 34 24 999. Tieto známe frézy na podzemné steny majú frézovací rám a frézovacie kolesá, upevnené najeho spodnej strane, ktoré je možné rotačne poháňať.Frézy na podzemné steny sa na lane spúšťajú od stavebného vozidla a prenikajú na základe svojej vlastnej hmotnosti do pôdy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frézovanej spare sa pritom uskutočňujecez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny spary. Pôdny materiálodpratávaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza k odsávaciemu zariadeniu, upevnenému na ráme frézy a dopravuje saPre výrobu zmesi spojiva a pôdneho materiálu však vyžaduje vyššie opísaný spôsob pomerne nákladné čerpacie, miešacie a skladovacieZo spisu JP-A-0830267 O vyplýva spôsob vytvárania podzemnej steny,u ktorého sa pomocou frézovacích kolies pôda rozdrti a rozdrtený pôdny materiál sa spolu s nosnou kvapalinou dopravuje cez potrubné vedenie smerom von do spracovateľského zariadenia. Po oddelení od hrubého materiálu sa kvapalina vedie späť do spary a mieša cez separátne miešacie kolesá na fréze. Fréza je umiestnená na nosníku,ktorý je zostavený zo segmentov s prierezom v tvare písmena H. Nosník sfrézou je zavesený na nosnom lane. Pre vedenie frézy v hornej oblasti je nad sparou upravená vodiaca rámová konštrukciaZo spisu JP-A-2000 160 592 je známa reťazová fréza s dvomi frézovacími nožmi, ktorá je s možnosťou vystavenia uložená na ráme. Na frézovacích nožoch s frézovacími reťazami môžu byť upravene spodné reťazové kolesá dodatkovo s frézovacími zubmi. Je upravené lineárne vodiace zariadenie s vodiacou tyčou, ktoré dovoľuje riadenýÚkolom predkladaného vynálezu je poskytnúť frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny V pôde, ktorým môže byt čo najefektívnejšie vytvorená podzemná stena.Úkol je vyriešený frézovacím zariadením na podzemné steny so znakmi nároku 1 a spôsobom so znakmi nároku 8. Prednostné formyuskutočnenia sú uvedené V závislých nárokoch.Pre vytvorenie podzemnej steny v pôde je upravené, že odpratovaním dobývaný pôdny materiál je od frézovacich kolies dopravovaný do zadnej oblasti frézovanej spary, že odpratávaný pôdny materiál sa vo frézovanej spare premiešava s kvapalinou schopnou tuhnutia, a že odpratovaný pôdny materiál sa aspoň čiastočne ponecháva vofrézovanej spare pre vytvorenie podzemnej steny.Základná myšlienka vynálezu spočíva v tom, že pôdny materiál odpratávaný frézovacími kolesami sa vo frézovanej spare zmíešava pôsobením frézovacích kolies s kvapalinou schopnou tuhnutia takrečeno na mieste a pritom sa vytvára vytvrdená zmes kvapaliny a pôdy. Tým odpadá nutnosť dopravovať všetok odpratávaný pôdny materiál pomocou čerpacích zariadeni na povrch. Odpratávaný pôdny materiál sa podľa vynálezu dopravuje od frézovacích kolies do zadnej oblasti frézovanej spary. Zadnou oblasťou je pritom oblasť, ktorá je vo frézovanej spare nad rámom. Podľa vynálezu sa odpratávaný pôdny materiál zmiešaný s kvapalinou prinajmenšom čiastočne ponecháva vo frézovanej spare, kde môže byť vytvrdený pre vytvorenie podzemnej steny. Na základe možnej zmeny objemu pôdneho materiálu pri prívodu kvapaliny schopnej tuhnutia však môže byť výhodné dopraviť časť vyťaženého pôdneho materiálu so suspenziou z frézovanej spary. K tomu môže byť na fréze na podzemné steny alebo na povrchu na okraji frézovanej spary upraveneV zásade je možné poháňat frézovacie kolesá pri hĺbení frézovanej spary zhodne. Zvlášť dobrý frézovací účinok a/alebo zvlášť dobrepremiešanie pôdneho materiálu s kvapalinou schopnou tuhnutia môže

MPK / Značky

MPK: E02D 5/18, E02D 5/34, E02F 3/18, E02D 17/00, E21B 17/02

Značky: spôsob, frézovacie, zariadenie, pôde, vytvárania, stěny, podzemné, podzemnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e5071-frezovacie-zariadenie-na-podzemne-steny-a-sposob-vytvarania-podzemnej-steny-v-pode.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde</a>

Podobne patenty