Nožný ovládač pre mikrochirurgické systémy

Číslo patentu: E 3882

Dátum: 09.10.2003

Autor: Thoe David

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Prihlasovaný vynález všeobecne patrí k nožným ovládačom používaným v činnosti mikrochirurgických systémov. Konkrétnejšie prihlasovaný vynález sa týka zdokonalenej, chirurgom vymedziteľnej zarážke pre takéto nožné ovládače.0002 Rôzne nožné ovládače sa používajú na ovládanie mikrochirurgických systémov a zvlášť očných mikrochirurgických systémov. V priebehu očnej operácie chirurg pozoruje pacientovo oko cez operačný mikroskop. Aby sa ovládal mikrochirurgický systém a k nemu prislúchajúce ručné nástroje počas rôznych častí chirurgického postupu, chirurg musí buď inštruovať sestru, ako meniť strojové nastavenie chirurgického systému, alebo používať nožný ovládač na menenie takýchto nastavení. Kde je to možné, mnoho chirurgov uprednostňuje použitie nožného ovládača na menenie strojových nastavení na mikrochirurgickom systéme, odstraňujúce alebo obmedzujúcepotrebu konverzácie so sestrou V priebehu chirurgickéhopostupu. 0003 Množstvo konvenčných nožných ovládačov má nožný pedál, ktorý poskytuje lineárne ovládanie funkciíchirurgického systému alebo pridruženého násadca, a množstvo spínačov alebo tlačidiel, ktoré poskytujú dvojpolohové ovládanie takýchto funkcií. Príklady nožných ovládačov pre očné mikrochirurgické systémy sú uvedene V medzinárodnej publikácii číslo W 0 OO/12037 medzinárodnej publikácii číslo W 0 99/14648 medzinárodnej publikácii číslo W 0 98/08442 medzinárodnej publikácii číslo W 0 96/13845 patente USA číslo5 983 749 patente USA číslo 5 580 347 patente USA číslo4 837 857 patente USA číslo 4 983 901 patente USA číslo 5 091 056 patente USA číslo 5 268 624 patente USA číslo 5 554 894.0004 Takéto nožné ovládače majú typicky nožný pedál, ktorý má schopnosť premiestňovania podľa chirurga v danom rozsahu pohybu. Tento rozsah pohybu sa typicky rozdeľuje do niekoľkých oblastí, každá 2 nich ovláda rozdielny chirurgicky mód. Napríklad. premiestenie nožného pedálu do prvej oblasti môže poskytovať stále~ množstvo vyplachovacieho prúdu do ručného nástroja. Premiestnenie nožného pedálu do druhej oblasti môže poskytovať stály vyplachovací prúd a lineárne ovládanie odsávacieho prúdu do násadca. Premiestnenie nožného pedálu do tretej oblasti môže poskytovať stály vyplachovací prúd,lineárne ovládanie odsávacieho prúdu a lineárne ovládanie ultrazvukového pohonu do násadca. Každá z týchto oblastí sa typicky oddeľuje pomerne malým rozsahom dráhy nožného pedálu(a/alebo malým rozsahom času), V ktorom chirurg pociťuje odpor proti jeho alebo jej nohe, ako tlačí na pedál. Tieto malé rozsahy dráhy nožneho pedálu sa typicky označujú ako zádržky. Zvýšený odpor pociťovaný chirurgovou nohou, ako nožný pedál prechádza pred zádržku, sa typicky zaisťuje zvýšením krútiaceho momentu generovaného zádržkovým motorom nožného ovládača, ktorý vzdoruje sile chirurgovej nohy na možnom pedále. Akonáhle chirurg premiestni pedál cez zádržku, odpor pociťovaný chirurgovou nohou poklesne. Patent USA číslo 4 983 901 patent USA číslo 4 168 707 patent USA číslo 5 091 656 patent USA číslo 6 179 829 a európsky patent číslo 0 789 929 B 1 uvádza príklady takýchto zádržiek.0005 Avšak konvenčné nožné ovládače trpia nevýhodou, že sila nutná na prekonanie zádržky a premiestňovanie k ďalšiemu chirurgickému módu rezultuje do toho, že pedál má trochu tuhú citlivosť voči chirurgovi. Ak sa sila vyžadovaná na prekonávanie zádržky zníži V amplitúde, aby sa znížila takátuhosť, zádržka sa stáva ťažkou na detekovanie pre chirurga.Preto stále existuje potreba zdokonalenej zádržky v nožných0006 V jednom znaku je prihlasovaný vynález zdokonalený spôsobom ovládania nožného ovládača mikrochirurgického systému. Je poskytnutý mikrochirurgický systém majúci počítač a nožný ovládač pripojený k počítaču. Nožný ovládač má nožný pedál s rozsahom pohybu. Rozsah pohybu má prvú oblasť príznačnú pre prvý chirurgický mód. a druhú oblasť príznačnú pre druhý chirurgický mód mikrochirurgického systému. Prvá a druhá oblasť sú oddelené zádržkou. Počítač sa používa na modulovanie zádržky menením odporu, ako sa tlači na nožný pedál. Menenie odporu sa môže prejavovať pri danej frekvenciiod začiatku zádržky do konca zádržky.Prehľad obrázkov na výkrese0007 Kvôli úplnejšiemu pochopeniu prihlasovaného vynálezu a kvôli jeho dalším cieľom a výhodám je vyhotovený odkaz na nasledujúci opis V nadväznosti na pripojené vyobrazenia, na ktorýchObr. 1 je perspektívny pohľad na mikrochirurgický systém podľa uprednostňovaného vyhotovenia prihlasovaného vynálezuObr. 2 je bloková schéma určitých častí mikrochirurgického systému z obr. 1 a jeho pridruženého nožného ovládača podľa uprednostňovaného vyhotovenia prihlasovaného vynálezuObr. 3 je perspektívny pohľad na uprednostňované vyhotovenia nožného ovládača z obr. 1 - 2Obr. 4 je bočný, čiastočne vyrezaný pohľad na nožný ovládač z obr. 3 v úplne nestlačenej poloheobr. 5 je bočný pohľad nožného ovládača z obr. 3 v úplneObr. 6 schematicky uvádza odporovú silu pociťovanú chirurgovým chodidlom, ako sa pritláča na nožný pedál nožného ovládača 2 obr. 3, ako funkciu otočného premiestňovania nožného pedálu podľa uprednostňovaného vyhotovenia prihlasovaného vynálezuObr. 7 schematicky uvádza modulačnú zádržku nožného ovládača z obr. 3 podľa uprednostňovaného vyhotovenia prihlasovaného vynálezuObr. 8 uvádza uprednostňované vyhotovenia dotykovej zobrazovacej jednotky mikrochirurgického systému 2 obr. 1používanej na upravovanie modulačnej zádržky z obr. 5.0008 Uprednostňované uskutočnenia prihlasovaného vynálezu a ich výhody sú najlepšie pochopiteľne odkazovaním sa na obr. 1 až 8 vyobrazení, rovnaké vzťahové značky sa používajú pre podobne a odpovedajúce časti rôznych vyobrazení.0009 Obr. 1 - 2 uvádzajú mikrochirurgický system 10 podľa uprednostňovaného vyhotovenia prihlasovaného vynálezu. Ako je uvedené na obr. 1, mikrochirurgickým systémom 10 je očný mikrochirurgický systém. Avšak mikrochirurgickým systémom 10 môže byť akýkoľvek mikrochirurgický systém vrátane systému na uskutočňovanie očných, nosných, krčných alebo iných chirurgických zákrokov. Systém 10 má schopnosť dodávania ultrazvukovej sily, vyplachovacej tekutiny a odsávacieho podtlaku do ultrazvukového nástavca V začiatočnom úseku očného chirurgického postupu. Systém 10 môže mať tiež schopnosť dodávania pneumatického hnacieho tlaku a odsávacieho podtlaku do sondy na odstraňovanie obsahu komory oka. a vyplachovacej tekutiny do infúznej kanyly v neskoršom úseku očného chirurgického postupu. Systém 10 výhodne obsahuje grafické užívateľské rozhranie 12 majúce zobrazovaciu jednotku

MPK / Značky

MPK: A61B 17/00

Značky: mikrochirurgické, ovladač, systémy, nožný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e3882-nozny-ovladac-pre-mikrochirurgicke-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nožný ovládač pre mikrochirurgické systémy</a>

Podobne patenty