Vzduchový element pre motorové vozidlá

Číslo patentu: E 3776

Dátum: 19.06.2006

Autor: Welzer Jürgen

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vzduchový element pre motorové vozidláVynález sa týka vzduchového elementu pre motorové vozidláa z neho pozostávajúcej konštrukčnej zostavy.Zo stavu techniky sú vzduchové elementy pre motorové vozidlá celkom známe. Tieto vzduchové elementy sú napríklad používané na montáž do ventilačných systémov vnútorných priestorov motorových vozidiel. Tak napríklad DE 38 30 346 A 1 opisuje izolačný zvukotesný/zvukovo pohltivý vzduchový element z rúrkového základného prvku a s ním spojeného zvukovo pohltivého materiálu, pričom základné teleso je vo zvlnenej štrukturálnej podobe a vykazuje otvory, ako aj zvukovo pohltivú rohož z vlákniny, takže sú prostredníctvom tejto rohože z vlákniny zlepšené zvukovo pohltivé vlastnostiDE 100 26 355 A 1 opisuje zvukotesné vzduchové potrubie pre vzduchový nasávací blok spaľovacieho motora, najmä nmtorového vozidla, pozostávajúce z vnútornej rúrky s na vonkajšej strane čiastočne doliehajúcim izolačným materiálom, pričom vnútorná/vonkajšia rúrka a izolačný plášt pozostávajúDE 33 02 363 A 1 opisuje zvukovo pohltivú sústavu pre vzduchové nasávacie teleso klimatizačného zariadenia motorového vozidla, pričom pozdĺž bočných stien sú do pre nich určených pridržovacích zariadení nasadené odstrániteľné alebonasaditeľné zvukovo pohltivé prvky.Z DE 91 O 0 514 U 1 je známy vzduchový element s tvarovo stabilným, zvukovo odrazovým kanálovým telesom, ktoré pozostáva z umelej hmoty ako je propylên a obsahuje izolačné diely, ktoré sú vsadenê na rôznych miestach vzduchového elementu. Na to sú použité tvarové dielce z penovej hmoty,ktoré sú umiestnené v rôznej hrúbke a veľkosti, najmä v oblasti zakrívených miest. Tým má byt hladina zvuku vytváraná v týchto oblastiach a prenášaná nasávaným vzduchomvo vnútri vzduchového elementu lepšie absorbovaná.EP 0095 582 A 1 opisuje zvukovo tlmený prietokový kanál,pri ktorom steny pozostávajú zo spojenia termoplasticky uzavrene pörovitej penovej hmoty ako vonkajšej vrstvy a otvorene pórovitej pružnej mäkkej penovej hmoty ako vnútornej vrstvy. V EP O 286 571 A 1 je uverejnený zlepšený zvukovo pohltivý element a spôsob jeho výroby.Na tomto známom stave techniky je nevýhodné to, že použité materiály na zlepšenie zvukových vlastností vzduchových elementov pôsobia z dôvodov hustoty a nateriálověho zloženia len obmedzene akustické tlmenie vo frekvenčných oblastiach, ešte pre osoby v motorovom vozidle vnímateľných.Tiež dochádza pri súčasných vzduchových kanáloch v závislosti na mieste vystuženia - na vysoké tepelné straty. Tento problém je známy najmä pri vzduchových kanáloch zadného priestoru , ktoré sú V kontakte napríklad s chladným podlahovým plechom nwtorového vozidla. Práve v zimnom obdobi to môže preto viest na to, že cestujúci v zadnom priestore sú v štartovacej fáze vystavení nepríjemne chladnému vzduchu,skôr ako teplotná regulácia V časovom úseku až desiatich minút prevedie tento prúd chladnêho vzduchu do príjemnej a na teplotnú reguláciu zvolenej teplotnej oblasti. Pritomvzniknutý teplotný rozdiel A T (rozdiel teploty v ustálenomstave a teploty v štartovacej fáze) je hlavne určený dĺžkou vzduchového kanála a môže byt viac ako 30 °K. Podľa skúsenosti sú teplotné rozdiely tým vyššie, čím hlbšie vonkajšie teploty panujú v okolí nmtorového vozidla. Ďalej dnes majú vzduchové elementy, ktoré vnútorný priestor vozidla napríklad zásobujú v rôznych časových intervaloch klimatizovaným vzduchom, z hľadiska svojho zvukovo technického dimenzovania veľký význam a nastupujú najmä do designu a dimenzovania zásobovania vzduchom, ako aj klimatizácie vnútorných priestor motorovýchOdtiaľto vychádzajú trendy vytýčujúce si za cieľ dosiahnutie zvukovo technickej optimalizácie vzduchových elementov/systémov vzduchových dielcov/elementov vyrobený z umelej hmoty a dôležitých predpokladov na dosiahnutie zvukovo ochranných opatrení V motorovom vozidle. Na to boli uskutočnené akustické merania na kompletných vzduchových systémoch motorových vozidiel na príslušne dimenzovaných,akustických skúšobných staniciach. Základ. vzniku akustických hlukov vzduchových systémov zahŕňa rôzne akustické budiace- excitácia vzduchového elementu prostredníctvom prúdenia vzduchu,- rozšírenie zvuku šíriaceho sa telesom na vnútornú/vonkajšiu stenu vzduchového elementu,- šírenie zvuku cez usporiadané prídržné/pripevňovacie prvky,a- súhra uvedených budiacich procesov s konštrukčnými skutočnostami motorového vozidla, to znamená s akustickousúčinnostou na základe existujúcej situácie vstavby.Úlohou vynálezu je navrhnút vzduchový element pre motorové vozidlá so zlepšenými akustickými a tepelnými izolačnýmiPodľa vynálezu je táto úloha vyriešená znakmi nároku 1 pre vzduchový element a znakmi nároku 21 pre konštrukčnú zostavu. Výhodné uskutočnenia vzduchového elementu a konštrukčnézostavy podľa vynálezu sú predmetom závislých nárokov.Podľa vynálezu bolo navrhnuté, že vzduchový element pozostáva z najmenej jednej vrstvy, obsahujúcej najmenej jednu penovú vrstvu a/alebo najmenej jednu kompaktnú vrstvu, pričom priemer pórov penovej vrstvy, nastaviteľný vo výrobnom procese, leží v rozsahu 20 až 400 m a plošný a/alebo objemový podiel pórov penovej vrstvy, ktorá je usporiadaná priľahle k vnútornej a/alebo vonkajšej strane vzduchového elementu,predstavuje 25 až 90, pričom hrúbka penovej vrstvy leží v podstate v rozmedzí 2 až 4 mm a penová vrstva vykazuje prostredníctvom výrobného postupu nastavený gradient v počte pórov a/alebo vo veľkosti pórov, najmä v smere povrchuPenová vrstva a kompaktná vrstva pozostávajú z termoplastického materiálu, s výhodou polyetylénu (PE),akrylnitril~butadién-styrol-kopolyméru (ABS), polybutylênu alebo polypropylénu (PP), alebo tiež z blokových kopolymêrov skupiny polyetylénu a/alebo polypropylénu alebo tiežz polyamidu (PA), ako aj zo zmesi uvedených termoplastických materiálov. Jedna z vrstiev ~ s výhodou kompaktná vrstva, ale nie

MPK / Značky

MPK: B60H 1/00, G10K 11/00

Značky: motorové, element, vzduchový, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e3776-vzduchovy-element-pre-motorove-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vzduchový element pre motorové vozidlá</a>

Podobne patenty