Zostava na pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla

Číslo patentu: E 20320

Dátum: 19.04.2012

Autori: Bollier François, Claverie Aurore, Bacelos François

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZOSTAVA NA PRIDRŽIAVANIE PRVKU OBLOŽENIA PRI PRVKU KAROSÉRIE VOZIDLA0001 Tento vynález sa týka zostavy, ktorá umožňuje pridržiavať prvok obloženia pri prvku karosérie vozidla pri nafukovaní airbagu uloženého medzi0002 Vynález sa týka tiež vozidla vybaveného touto zostavou. Airbag je tvorený ohybným plášťom, do ktorého je v dôsledku explozívnej chemickej reakcie vstrekovaný plyn, ktorý ho nafúkne. Airbagy sú využívané predovšetkým v automobilovom priemysle na ochranu cestujúcich vozidla pri0003 Bočný airbag záclonového typu je uložený medzi prvkom karosérie vozidla tvoriacim stranu karosérie a prvkom obloženia vozidla, ktorý je pripevnený k tomuto prvku karosérie.0004 Pri detekovaní nárazu sa airbag nafúkne plynom, ktorý je do neho vstrekovaný. V niektorých prípadoch airbag po svojom rozvinutí silno namáha prvok obloženia, ktorý sa zdeformuje a môže sa uvoľniť od prvku karosérie dovnútra do kabiny. Aby prvok obloženia neporanil cestujúcich vo vozidle, musí byť pridržiavaný pri prvku karosérie, ale zároveň musí umožňovať rozvinutie airbagu.0005 Dokument EP 1 432 598 opisuje zostavu podľa úvodnej časti nároku 1, ktorá umožňuje pridržiavať prvok obloženia pri prvku karosérie pri nafukovaníairbagu vloženého medzi týmito prvkami.0006 Táto zostava obsahuje držiak príchytky namontovaný na prvkuobloženia vozidla. Držiak príchytky je tvorený niekoľkými stenami, ktoré ohraničujú dutinu, pričom jedna zo stien je opatrená zacvakávacím otvorom. Ďalej zostava obsahuje prídržné zariadenie namontované na držiaku príchytky. Toto prídržné zariadenie obsahuje- príchytku, ktorá má hlavu vytvarovanú tak, aby mohla byť zacvaknutá do prvku karosérie vozidla, a základňu vytvarovanú tak, aby mohla byť zacvaknutá do zacvakávacieho otvoru držiaka príchytky a- pripojovaciu časť vytvorenú zo syntetickej živice, ktorej jeden koniec je pripojený k príchytke a ktorej protilahlý koniec tvorí kotviaci člen.0007 Keď je airbag zložený, je základňa príchytky zacvaknutá v zacvakávacom otvore držiaku príchytky a pripojovacia časť a kotviaci člen sú uložené v dutine držiaku príchytky.0008 Ked sa rozvinie airbag, príchytka sa uvoľní zo zacvakávacieho otvoru a kotviaci člen sa oprie o obrys zacvakávacieho otvoru, pričom pridržiava prvok obloženia k prvku karosérie prostredníctvom držiaku príchytky.0009 Nevýhodou zostavy opísanej v uvedenom dokumente je to, že pripojovacia časť je vytvorená zo syntetickej živice a nemá dostatočnú pružnosť. Za týchto podmienok má dutina držiaku príchytky umožňujúce uloženie pripojovacej časti, keď je airbag zložený, veľký objem a taktiež rozmery držiaku príchytky sú značné.0010 Ďalej existujú v doterajšom stave techniky airbagy s rôznymi objemami určené pre osadenie do rôznych vozidiel. V závislosti od objemu airbagu môže byť nutné použiť prídržné zariadenie, ktorého pripojovacia časť má takú dĺžku, aby umožňovala rozvinutie airbagu v kabine.0011 Ďalšou nevýhodou prídržného zariadenia opísaného v dokumente EP 1 432 598 je to, že pripojovacia časť sa lisuje spolu s príchytkou a kotviacim členom. Výrobca preto musí mať k dispozícii rôzne formy, aby mohol vyrobiť prídržné zariadenia opatrené rôzne dlhými pripojovacimi časťami.0012 Tieto formy sú drahé, preto musia výrobcovia na ich obstaranie vynaložiť veľké finančné prostriedky, čo zvyšuje náklady na výrobu prídržných0013 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zostavu, v ktorej bude mať držiak príchytky menšiu veľkosť. Predmetom tohto vynálezu je zostava pre pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla pri nafukovaní airbagu vloženého medzi prvkom obloženia a prvkom karosérie, ktorá sa vyznačuje tým,že obsahuje- držiak príchytky určený na spojenie s prvkom obloženia a obsahujúci aspoňjednu stenu opatrenú zacvakávacim otvorom- prídržné zariadenie namontované na držiaku príchytky obsahujúce- príchytku, ktorá má hlavu vytvarovanú tak, aby mohla byť zacvaknutá do prvku karosérie vozidla, a základňu vytvarovanú tak,aby mohla byť zacvaknutá do zacvakávacieho otvoru držiaka príchytky- poddajnú textilnú šnúrku, ktorá spája príchytku s kotviacim členompričom zariadenie je pohyblivé medzi kludovou polohou, v ktorej je základňa príchytky zacvaknutá v zacvakávaoom otvore držiaku príchytky, a pridržiavacou polohou, v ktorej je základňa príchytky uvoľnená zo zacvakávacieho otvoru a o obrys zacvakávacieho otvoru sa opiera kotviaci člen, takže prvok obloženia je pridržiavaný pri prvku karosérie prostredníctvom držiaku príchytky a šnúrky.0014 Výrazom poddajná textilná šnúrka označujeme akýkoľvek súborvzájomne spletenýoh vlákien alebo Ianiek.0015 Použitie šnúrky pre spojenie príchytky s kotviacim členom je výhodné, pretože šnúrka môže byť na rozdiel od prvku vyrobeného zo syntetickej živice z doterajšieho stavu techniky umiestnená podľa potreby v akomkoľvek smere v priestore.0016 Vďaka tomuto riešeniu je možné vytvoriť držiaky príchytiek s najrôznejšími geometrickými tvarmi, okrem iných aj držiaky príchytiek, ktorýchvýška je menšia než dĺžka šnúrky. Vďaka tomu je možné vyrobiť držiakpríchytky s malými rozmermi, a tak zmenšiť vzdialenosť deliacu prvok karosérie od prvku obloženia. Tým je možné minimalizovať optický vplyv prvku obloženia a zlepšit výhľad vodiča.0017 Príchytka a kotviaci člen sú výhodne nalisované na šnúrke. Vďaka tomuto znaku je možné vyrobiť pomocou jedinej formy pridržné zariadenia,ktoré obsahujú rôzne dlhé šnúrky.0018 Dĺžku šnúrky totiž neurčuje tvar formy. Dĺžku šnúrky určuje množstvo šnúrky rozprestierajúce sa medzi dvoma náliskami, z ktorých jeden je príchytka a druhý je kotviaci člen.0019 Výrobca teda môže vyrábať niekoľko rôznych pridržných zariadení pomocou jedinej formy, ak prispôsobí odvinuté množstvo šnúrky. To umožňujeminimalizovať investičné náklady výrobcu. 0020 Vynález môže obsahovať jeden alebo viac z nasledujúcich znakov 0021 Kotviaci člen je výhodne vytvarovaný tak, aby- ked je orientovaný v prvom smere, mohol prejsť zacvakávacím otvorom držiaka príchytky, a tak umožniť namontovanie zariadenia do kludovej polohy a- ked je orientovaný v druhom smere, nemohol prejsť zacvakávacím otvorom držiaka príchytky, oprel sa o obrys zacvakávacieho otvoru a pridržiaval prvok obloženia pri prvku karosérie prostredníctvom držiaku príchytky.0022 Tento znak uľahčuje montáž prídržného zariadenia na držiak príchytky pri súčasnom zachovaní kotviacej funkcie kotviaceho členu.0023 Vjednom uskutočnení má kotviaci člen oblúkový tvar. 0024 Distálny koniec tohto kotviaceho členu je výhodne zašpicatený.0025 Tento tvar je výhodný z toho dôvodu, že uľahčuje prestrčenie kotviaceho členu zacvakávacím otvorom, na spôsob ihly, keď je orientovaný v prvom smere, a zároveň umožňuje, aby kotviaci člen pridržiaval prvok obloženia pri prvku karosérie prostredníctvom držiaku príchytky, keď je orientovaný v druhom smere.

MPK / Značky

MPK: B60R 21/216, B60R 13/02, F16B 5/06, B60R 21/213

Značky: zostava, obloženia, karosérie, vozidla, pridržiavanie, prvků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e20320-zostava-na-pridrziavanie-prvku-oblozenia-pri-prvku-karoserie-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava na pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla</a>

Podobne patenty