Spôsob poťahovania dosák z aglomerovaného dreva nášľapnou vrstvou a dosky z aglomerovaného dreva vyrobené týmto spôsobom

Číslo patentu: E 19127

Dátum: 09.11.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob poťahovania dosák z aglomerovanêho dreva nášľapnouvrstvou a dosky z aglomerovanêho dreva vyrobené týmto spôsobom0001 Vynález sa týka spôsobu výroby dosák z aglomerovanêho dreva s nášľapnou vrstvou a dosky z aglomerovaného dreva aspoňpo úsekoch potiahnutej nášľapnou vrstvou.0002 Dosky, respektíve panely z aglomerovanêho dreva, najmä podlahové panely, majú spravidla poťah, ktorý obsahuje častice veľmi tvrdého materiálu, typicky častice korundu. Častice veľmi tvrdého materiálu vytvárajú oderuvzdorný povrcha zaisťujú tým potrebnú dlhú životnosť podlahového panela. Častice veľmi tvrdého materiálu alebo korundu sú však veľmi abrazívne nielen pri neskoršom používaní panela, ale aj pri manipulácii s potiahnutým panelom a pri jeho výrobe. Predovšetkým pri vytvrdzovaní poťahu zo syntetickej živicev lise sa časticami korundu poškodzujú chúlostivê povrchy0003 Aby sa takým poškodeniam podložných plechov časticami veľmi tvrdého materiálu, respektíve časticami korundu zabránilo, navrhujú sa rôzne opatrenia. V dokumente WO 00/044 576 sa navrhuje k známej zmesi na poťahovanie podlahových panelov zo syntetickej živice, korundu a vody dodatočne primiešať celulózové vlákna, ktoré majú do istej miery pôsobiťako tlmiče medzi časticami korundu a podložnými plechmi. Ajdokumenty EP 1 697 133 a WO 02/066265 A 1 navrhujú nášľapnú vrstvu, pri ktorej sú vo vrstve syntetickej živice vmiešané Častice veľmi tvrdého materiálu a vlákna. Tieto riešenia už vedú k istému zlepšeniu, avšak ešte neriešia uspokojivo tento problém, pretože medzi časticami korundu sa nachádzajú napríklad početné vlákna, ale nenachádzajú sa medzi časticami0004 Dokument DE 195 08 797 navrhuje, aby sa na vrstvu syntetickej živice obsahujúcej korund naniesla ďalšia vrstva z papiera impregnovaného syntetickou živicou. Tu sú vlákna na správnom mieste, avšak jedná sa o technicky a ekonomicky nákladné riešenie. Po prvé teraz sa musí okrem overlaya umiestniť a vyrovnať v lise ešte ďalšia listovitá vrstva materiálu. Po druhé sa musí zaistiť celoplošné spojenie medzi overlayom a vrstvou vláken pri lisovaní sa teda nesmú tvoriť žiadne bubliny. Napokon výroba papiera impregnovanéhosyntetickou živicou je drahá a spojená s vysokými nákladmi.0005 Dokument WO 2006/013463 navrhuje potlačený overlayový papier, ktorý je na hornej strane potiahnutý vrstvou syntetickej živice a korundu a následne vrstvou syntetickej živice a vláken. Táto viacvrstvová štruktúra je časovo náročná a drahá V dôsledku nutného zmiešania syntetickej živice s vláknami pred nanášaním. Okrem toho ani týmto nie je zaistené úplné zakrytie vrstvy korundu a živice, pretože vlákna sú netriedené, a preto veľké oblasti vrstvy obsahujúcej korund nie sú úplne zakryté. Okrem toho obidve vrstvy sa nanášajú spôsobom mokrá do mokrej, takže celulózové vlákna klesajú0006 Úloha tohto vynálezu preto spočíva V tom, že sa navrhuje hospodárne riešenie na ochranu podložných plechov pri vytvrdzovaní syntetických živíc obsahujúcich korund na0007 Táto úloha sa rieši prostredníctvom spôsobu výroby dosky z aglomerovaného dreva s nášľapnou vrstvouo aspoň úsekového nanášania prvej vrstvy syntetickej živice na dosku z aglomerovaného dreva alebo na pásy papiera impregnovanê syntetickou živicou, o aspoň úsekového nanášania druhej vrstvy syntetickej živice na prvú vrstvu syntetickej živice, o lisovania a vytvrdzovania prvej a druhej vrstvy syntetickej živice na doske z aglomerovanêho dreva aleboo sušenia prvej a druhej vrstvy syntetickej živice na páse papiera, vyrovnania pása papiera na doske z aglomerovanêho dreva a následného lisovania a vytvrdzovania prvej a druhej vrstvy syntetickej živice, ako aj pása papiera na doske z aglomerovaného dreva,vyznačujúceho sa tým, že0 prvá vrstva syntetickej živice obsahuje korund a vlákna ao na druhú vrstvu syntetickej živice sa pred lisovaním na doske z aglomerovaného dreva alebo pred sušením na páse papiera nasypú vlákna, pričom aspoň časť vláken má nižšiu0008 Spôsob podľa vynálezu sa teda môže uskutočňovaťbezprostredne na povrchu dosák z aglomerovanêho dreva najmävtedy, keď tieto boli vybavené dekorom pri spôsobe priamej tlače. Alternatívne sa môže tento spôsob využiť aj na papieroch impregnovaných syntetickou živicou (overlayoch), na ktoré sa má naniesť nášľapná vrstva. Také overlaye sa po nanesení vrstiev syntetickej živice najskôr sušia, aby sa mohli prepravovať a uskladniť. Až po vyrovnaní na doskách z aglomerovaného dreva sa pomocou lisovania v lisoch s krátkym taktom nanášajú na dosky. Počas lisovania sa vrstvy syntetickej živice úplne vytvrdzujú, takže vzniká hotový panel0009 Poznatkom, ktorý je základom riešenia podľa vynálezu,je to, že ochranný účinok vláken sa vyvinie aj vtedy, keď vlákna nie sú vytvorené ako nákladne vyrábaný pás papiera, ale keď sa voľne vnášajú ako samostatné vlákno priamo do druhej vrstvy syntetickej živice. Tým sa pri lisovaní ušetrí výroba pása papiera a spracovanie osobitnej vrstvy materiálu, ktoréje potrebné podľa stavu techniky (W 0 00/044 576).0010 Použité vlákna môžu pozostávať z rôznych materiálov. Z organických vláken sú vhodné predovšetkým celulózové vlákna,najmä d-celulózové vlákna, ale aj prírodné vlákna alebo viskózové vlákna. Ak sú použiteľné vlákna, napríklad prírodné vlákna alebo viskózové vlákna, v surovom stave príliš hrubé,môžu sa rozomletím upraviť na požadované rozmery. Môžu sa použiť sklené vlákna, vlákna z plastov, keramické vlákna,anorganickê vlákna, napríklad azbest, alebo aj iné organickévlákna. Použiť sa môžu aj zmesi týchto vláken.0011 Podľa vynálezu sa používajú vlákna, ktorých nasiakavosť je nižšia ako nasiakavosť d-celulózových vláken. Obzvlášť prednostné je použitie organických vláken, ktoré majú

MPK / Značky

MPK: D21H 27/28, B32B 33/00, B44C 5/04

Značky: vyrobené, spôsob, vrstvou, nášľapnou, aglomerovaného, dřeva, spôsobom, dosky, dosák, týmto, poťahovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e19127-sposob-potahovania-dosak-z-aglomerovaneho-dreva-naslapnou-vrstvou-a-dosky-z-aglomerovaneho-dreva-vyrobene-tymto-sposobom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob poťahovania dosák z aglomerovaného dreva nášľapnou vrstvou a dosky z aglomerovaného dreva vyrobené týmto spôsobom</a>

Podobne patenty