Pisoár a spôsob výmeny zápachovej uzávierky pisoára

Číslo patentu: E 18744

Dátum: 19.07.2012

Autori: Balkau Werner, Schmed Arthur

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pisoár a spôsob výmeny zápachovej uzávierky pisoára0001 Vynález sa týka spôsobu výmeny zápachovej uzávierky pisoára.0002 Vynález sa okrem toho týka pisoára, ktorý obsahuje vymenitelnú0003 Vsadzovacia časť vytvorená ako zápachová uzávierka je známa napríklad z DE 10 2009 008 574 A 1. Zápachová uzávierka je opatrená vtokovou plochou, ktorá obsahuje najmenej jeden výtokový otvor krytý nasadeným krytom. Obsahuje uzavieracie zariadenie, ktoré v základnej polohe uzatvára prietokové spojenie medzi odpadom a výstupným otvorom a ktoré sa v prípade vtečenia určitého množstva moču otvorí do odpadu. Uzavieracie zariadenie obsahuje najmenej dve komorové časti, obmedzujúce objem komory, pričom prvá komorová časť je membránová časť, ktorá sa pri vopred určenom množstve kvapaliny,nazhromaždenej V komore, zdvíha od druhej komorovej časti a uvoľňuje prietokové0004 Iná zápachová uzávierka pre suchý pisoár je napríklad známa z CH 694 274 A 5. Táto zápachová uzávierka obsahuje hrniec, ktorý má v hornej oblasti v strede prstencovitej vtokovej plochy otvor, ktorý je uzatvorený uzatváracím klobúčikom. Uzavierací klobúčik je driekom zdola tlačený proti okraju prstencovitej vtokovej plochy. Tento uzatvorený stav je udržiavaný magnetom, nachádzajúcim sa na dolnom konci drieka, a ďalším magnetom vsadeným v dne hrnca, ked sa magnety rovnakej polarity odpudzujú. Ked sa na uzatváracom klobúčiku zhromaždí dostatočné množstvo moču a/alebo splachovacej vody, je klobúčik tlačený dole,takže kvapalina môže odtekat.0005 Iný druh vsadzovacej časti pre pisoár, vytvorenej ako zápachová uzávierka, je tiež známy z EP 1 076 739 B 1. Pri tejto zápachovej uzávierke je miesto uzatváracieho klobúčiku použité plavákové teleso, ktoré pri použití vyplávava stavom kvapaliny a dolieha v otvore prstencovitej vtokovej plochy.0006 Také vsadzovacie časti, vytvorené ako zápachová uzávierka, sa používajú v suchých pisoároch a slúžia na to, aby uzatvárali odtok do kanalizačnej potrubnej siete tak dobre, aby sa predišlo vystupovaniu pachov z odpadových potrubí. Okrem toho majú také zápachové uzávierky zaručiť, že odvedú úplne moč do odtoku, aby v oblasti zápachovej uzávierky neostávali žiadne zvyšky. Nedochádza k splachovaniu vodou, ako pri tradičných pisoároch, čím sa šetrí čerstvou vodou. Prídavne môžu byt na vtokovú plochu zápachovej uzávierky vložené čistiace kamene, ktoré sa pôsobením moču rozpúšťajú a vyvíjajú tak dezinñkujúci0007 Z EP 1 382 758 A 2 je známy suchý pisoár s mechanickou zápachovou uzávierkou a misou bez splachovacieho okraje. Pri tomto suchom pisoáre uzatvára kvapalinotesne respektíve plynotesne membrànový ventil v prvej polohe odtok. Membránový ventil je prevoditeľný do druhej polohy, v ktorej moč môže membránovým ventilom odtekat. Aby sa zjednodušilo čistenie pisoáru prevádzkovaného ako suchý pisoár, sú pisoár a nasledujúci potrubný systém vzdialene ovládateľným splachovacím systémom preplachované vo vopred určiteľných intervaloch splachovacou vodou. Na tento účelu je misa opatrená špeciálnym rozdeľovačom splachovače vody, ktorý splachovaciu vodu cielene rozdeľuje v mise bez splachovacieho okraja. Úplne výslovne je tu poukazované na to, že pisoár nemá byt opatrený splachovacím okrajom. Je tomu tak najmä preto, aby sa dosiahlo premenlivej vzdialenosti medzi prítokom a odtokom prípojky pre0008 Pri pisoároch známych zo stavu techniky musí byt zápachová uzávierka z času na čas vymenená. Pritom dochádza často k obťažovaniu zápachom. To je zvlášť silné, ked sa pri toaletných zariadeniach s viacerými pisoármi najskôr odstránia všetky zápachové uzávierky, ktoré sa majú vymeniť, a až potom sa jednotlivo vsádzajú do jedného pisoáru po druhom nové zápachové uzávierky. Najmä sa vyvíja silný čpavkový zápach, ktorý je často vnímateľný ešte po niekoľkých hodinách.0009 Z DE 299 O 0 010 U 1 je známa zápachová uzávierka pre pisoár. Zápachová uzávierka obsahuje vymeniteľný hrniec pre vsadenie do pisoáru. Okrem toho je prítomná zápachová uzávierka v ráme hrnca ponornej steny k zadržiavaní zápachu kanalizácie pochádzajúceho z odtokového potrubia, a zápachová uzávierka,ktorá pláva v moči v hrnci, ktorý sa má zbierať. Zápachová uzávierka obsahuje0010 Z DE 10 2007 061 A 1 je známy systém pre splachovanie vákuového záchoda v lietadle. Vedľa štandardnej zápachovej uzávierky v bezprostrednom odtokovom potrubí pisoáru je použitá zápachová uzávierka pre potrubie pre vedľajší tok.0011 Z US 2006/0101565 A 1 je známe zvláštne použitie pre bezvodý pisoár. 0012 Z DE 20 2008 002 130 U 1 je známy pisoár s mechanickouzápachovou uzávierkou. Zápachová uzávierka obsahuje klapku vyváženú0013 Z US 3 460 168 A je známy odvodňovací systém pre umývadlo a záchody. Odvodňovací systém obsahuje zápachovú uzávierku a za zápachovou uzávierkou zaradený ventil proti peneniu, ktorý má zabrániť vystupovaniu peny, aká EP 2 627 835 B 1 E-423/15-Tšmôže vzniknúť zavedením penivého mycieho prostriedku do odpadného potrubného0014 Z DE 202 20 156 U 1 je známa zápachová uzávierka pre odtok. Zápachová uzávierka obsahuje uzáverový prvok majúci Výstupný otvor, ktorý môže byt otvorený odtekajúcou kvapalinou. Okrem toho má uzáverový prvok dosku držanú v odtoku s otvorom a pružný membránový prvok, ktorý je upevnený na doske a v nezaťaženom stave uzaviera otvor a ktorý je odtekajúcou kvapalinou rozťahovaný.0015 Z DE 92 O 2 902 U 1 je známe zariadenie pre dezinfekciu vody stojace v zápachových uzávierkach. Zariadenie pozostáva z odtoku, za ktorým je v smere tečenia odpadne vody umiestnená spracovávacia oblasť, v ktorej je uložené zariadenie na hubenie zárodkov, ktoré aspoň čiastočne zaťažuje stojacu vodu0016 vynález si kladie za úlohu vytvorit spôsob výmeny zápachovej uzávierky pisoáru, pri ktorom by sa v rozsiahlej miere predišlo rušivému obťažovaniu0017 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1, ktorý sa vyznačuje nasledujúcimi krokmia. uzatvorenie ďalšej zápachovej uzávierky pisoára, b. vybratie zápachovej uzávierky, ktorá sa má vymeniť, c. vloženie novej zápachovej uzávierky, ktorá nahrádza vybratú zápachovú uzávierku, ad. otvorenie uvedenej ďalšej zápachovej uzávierky, pričom táto ďalšia zápachová uzávierka sa automaticky otvára vsunutím vsadzovacej časti, ae. nová zápachová uzávierka je vytvorená ako vsadzovacia časť alebo novázápachová uzávierka vsadzovaciu časť obsahuje.

MPK / Značky

MPK: E03D 13/00, E03C 1/298, E03C 1/28

Značky: výměny, spôsob, pisoára, uzávierky, pisoár, zápachovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e18744-pisoar-a-sposob-vymeny-zapachovej-uzavierky-pisoara.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pisoár a spôsob výmeny zápachovej uzávierky pisoára</a>

Podobne patenty