Blokovací systém

Číslo patentu: E 18351

Dátum: 17.04.2012

Autori: Schumann Kai, Teufel Ingo

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka blokovacieho systému pre autosedačku, najmä pre autosedačku motorovéhovozidla, so znakmi úvodnej časti nároku l. Vynález sa týka tiež autosedačky so znakmiZ dokumentu W 0 20 l 0/003 587 Al je známy druhovo podobný blokovací systém na zablokovanie operadla na konštrukcii vozidla, pričom operadlo je sklopné okolo osi operadlaz približne vzpriamenej polohy do sklopenej polohy, sklonenej do smeru jazdy.Blokovací systém pritom zahŕňa V skrinke usporiadané blokovacie zariadenie, ktoré má západku, výkyvnú okolo osi západky medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou,ktorou je možne výkyvne posúvať medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou odblokovávacím prvkom, ktorý je ručne výkyvný okolo osi úchytu, rovnobežnej sosou operadla, pričom ak sa operadlo nachádza V normálnom postavení, je protiprvok, usporiadaný na konštrukcii vozidla, zablokovaný cez západku, nachádzajúcu sa v zablokovanom postaveníZ dokumentu DE 10 2009 056 155 Al je taktiež známy druhovo podobný odblokovávaci systém pre autosedačku s blokovacím zariadením, usporiadaný na operadle, prostrednictvomktorého je ovládateľná výkyvná západka, ktorá odomyká protiprvok na konštrukcii vozidla.Z dokumentu US 2009 0 008 981 Al je známy druhovo obdobný odblokovávací systém, u ktorého je možné prostrednictvom ručne výkyvného odblokovávacieho prvku ako aj prostrednictvom na konštrukcii vozidla usporiadanej ovládacej jednotky uviest západkumimo záberu s protiprvkom na konštmkcii vozidla.Ak je už skôr sklopené operadlo uvedené z jeho sklopenej polohy do normálnej polohy, môže dôjsť ku kolizii konštrukčných dielov blokovacieho zariadenia, pripevneného na operadle skonštrukčnými dielmi ovládacieho zariadenia, pripevneného na konštrukcii vozidla.Úlohou vynálezu je vylepšiť blokovaci systém pre autosedačku, najmä autosedačku motorového vozidla, na zablokovanie na konštrukcii vozidla, a pritom zabrániť najmä jedno~duchou a len niekoľko konštrukčných dielov obsahujúcou konštrukciou kolizii konštrukčnýchdielov blokovacieho zariadenia s konštrukčnými dielmi ovládacej jednotky, vedúcejTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že u blokovacieho systému pre autosedačku,najmä pre autosedačku motorového vozidla, V úvode uvedeného druhu, má ovládacie zariadenie nastavovaciu páku, pohyblivú medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou, pričom pri operadle, nachádzajúcom sa v normálnej polohe, a nastavovacej páke,nachádzajúcej sa v zablokovanej polohe je nastavovacia páka v činnom spojení s odblokovávacím prvkom, apričom posunutím nastavovacej páky zjej zablokovanej polohy do jej odblokovanej polohy je možné blokovací prvok posunúť do jeho odblokovanej polohy a že pri nastavovacej páke, nachádzajúcej sa v odblokovanej polohe a pri operadle, posunutom zo sklopenej polohy do normálnej polohy, je nastavovacia páka mimo činného spojeniaNastavovacia páka môže byt výkyvná okolo nastavovacej osi rovnobežnej sosou úchytu,alebo tiež lineárne priečne posunuteľná vzhľadom na svoje pozdĺžne rozprestretie medziVďaka rozprestretiu nastavovacej páky v smere jazdy môžu byť ovládacia jednotka a s ňou spoločne pôsobiace diely blokovacieho zariadenia vo všetkých smeroch pomerne hrubo tolerovanć, bez toho aby mohlo dôjsť ku kolizii, poškodzujúcej konštrukčné diely, ked je operadlo sklápané zjeho sklopenej polohy do normálnej polohy, a to dokonca ani vtedy, kedsa pritom nastavovacia páka nachádza vjej odblokovanej polohe.Pretože ovládacia jednotka je usporiadané na konštrukcii vozidla a blokovacie zariadenie na operadle, a sú spolu spojené len činne, ale nie pevne. sú ovládacia jednotka a blokovacie zariadenie pri sklopenej polohe operadla od seba plne oddelené. Tak žiadne diely ovládacej jednotky nemusia byť vytvárané flexibilne a pri sklápaní operadla nemusia byť brané spolus blokovacím zariadením so sebou.Stavu, v ktorom by na zadnej strane operadla vyčnievali diely von, je zabránené tým, žeskrinka má otvor, ktorým pri normálnej polohe operadla vyčnieva protiprvok do skrinky.Výhodne vyčnieva nastavovacia páka pri normálnej polohe operadla do skrinky rovnakýmTak tvorí zadná stena operadla, nachádzajúceho sa v sklopenej polohe, úplne rovnú úložnúplochu bez vyčníevajúclch častí.Vjednoduchom uskutočnení môže byt nastavovacou pákou pomocou vnútomej časti bovdenu pohybovane z nezablokovanej polohy do odblokovanej polohy, pričom bovden môže byť vedený v batožinovom priestore vozidla a jeho vnútomá časť na konci, protiľahlomk nastavovacej páke je prostredníctvom ťažného zariadenia vystaviteľná ťažnćmu pôsobeniu.Tým je možne vykonať Odblokovanie operadla ako zpríestoru pre cestujúcich, tak ajz priestoru ležiaceho za priestorom pre cestujúcich ako napr. z batožinového priestoru.Na prenos pohybu nastavovacej páky do jej odblokovanej polohy na odblokovávací prvok môže byt tlačný prvok na svojom jednom konci uložený voľne výkyvne okolo osi tlačného prvku, rovnobežnej k osi západky a na svojom konci, vzdialenom od osi tlačného prvku môžebyt vystaviteľný pôsobeniu v smere od nastavovacieho prvku k osi tlačného prvku.Tým je prenášané pôsobenie na tlačný prvok smerom na os tlačného prvku na odblokovávací prvok, zatial čo pôsobenie na tlačný prvok V inom smere ako na os tlačného prvku vediek vykývnutiu tlačného prvku okolo osi tlačného prvku a nepôsobí na odblokovávací prvok. Výhodneje pritom tlačným prvkom tlačné rameno.Pritom môže byt tlačný prvok výkyvným pohybom operadla proti pmžinovej sile zo sklopenej polohy do normálnej polohy vystavený výkyvnému pôsobeniu smerom do neaktivnej polohy, v ktorej nie je odblokovávací prvok vystavený pôsobeniu nastaviteľnej páky, takže nemôže dôjsť k žiadnej kolízii medzi konštrukčnými dielmi ovládacej jednotky aBez ďalšieho prestavovania, najmä bez sklápania operadla môže tak byt stále ešte nastavovacia páka bez kolízie s inými dielmi uvedená späť do svojej zablokovanej polohy, pričom sa tiež tlačný prvok vykývne do svojej aktívnej polohy.Výhodne je pritom tlačný prvok od čelného voľného konca nastavovacej páky vystaviteľnývýkyvnému pôsobeniu do neaktivnej polohy.Aby sa tlačný prvok dostal po takej výchylke znova do svojej normálnej aktívnej polohy, v ktorej je možný prenos pohybu od nastavovacej páky na odblokovávací prvok, môže bytsvojim jedným koncom na odblokovávacom prvku usporiadané pružinové rameno, ktore sasvojou druhou koncovou oblasťou môže vychýliť tak, že priľahne ktlačnému prvku apootočením tlačného prvku do jeho aktívnej polohy zvýši jeho pružinové napätie.Nastavovacia páka môže byť na protiprvku usporiadaná tak, že sa ušetrí konštrukčný priestorTak môže mať skrinka len jeden jediný otvor na zavádzanie nastavovacej páky a protiprvkuVýhodne je protiprvkom strmeň, ktorý je zachytávaný západkou vjej zablokovanom posta vení.Ak je ohlasovací člen, vedený medzi neohlasovacou polohou, zahĺbenou vo vedení,a ohlasovacou polohou, čiastočne vyčnievajúci z vedenia smerom von, pohyblivý pôsobením odblokovávacieho prvku, pričom sa ohlasovací člen nachádza v zablokovanej polohe odblokovávacieho prvku v neodhlasovacej polohe a v odblokovanom postavení odblokovávacieho prvku v ohlasovacej polohe, je V ohlasovacej polohe sa nachádzajúci ohlasovací členukázaný, ked sa odblokovávací prvok nachádza V odblokovanej polohe. Úlohaje vyriešená tiež dielmi autosedačky so znakmi nároku l 1. Obrázky a spôsoby uskutočnenia vynálezuV ďalšom je vynález bližšie vysvetlený na základe výhodného príkladu uskutočnenia, ukázaného na výkresoch. Vynález ale nie je na tento príklad uskutočnenia obmedzený. VýkresyObrázok l perspektívny pohľad na blokovací systém so štruktúrou operadla s blokovacím zariadením a štruktúrou vozidla s ovládacou jednotkou a strmeňom v normál nej polohe, Obrázok 2 blokovací systém podľa obrázku l so štruktúrou operadla, sklopenou z normál nej polohy do smeru jazdy, Obrázok 3 perspektívny pohľad na blokovací systém podľa obrázku l v normálnej polohe blokovacieho zariadenia bez štruktúry operadlá a štruktúry vozidla s držadlom

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36

Značky: blokovací, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e18351-blokovaci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovací systém</a>

Podobne patenty