Estery metronidazolu na liečbu ružovky

Číslo patentu: E 17776

Dátum: 29.06.2011

Autori: Boiteau Jean-guy, Linget Jean-michel

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zlúčeniny vzorca I a použitia tejto zlúčeniny ako lieku, hlavne pri liečbe a/alebo prevencii ružovky a pri liečbe a/alebo prevencii zápalových patológií.0002 Ružovka je bežná progresívna chronická zápalová dermatóza spojená s vaskulárnou relaxáciou. Postihuje hlavne centrálnu časť tváre a je pre ňu charakteristické sčervenanie tváre alebo návaly tepla, erytém tváre, papuly, vriedky, telangiektáza a niekedy očné Iézie známe ako okulárna ružovka. Vo vážnych prípadoch, hlavne u mužov, môže opúchať mäkké tkanivo nosa a môže sa vytvorit kupolovité zdurenie známe ako rinofýma. Ružovka sa vyvlja niekoľko rokov sepizódami, ktoré zhoršuje rad stimulov, ako napríklad zmeny teploty,alkohol, korenie, slnečné svetlo alebo emócie.0003 Ružovka je roztriedená do štyroch podtypov podľa rôznych klinických charakteristík (Wilkin J. a kol., JAAD, 2002, 46 584-587).0004 Primárne charakteristiky (histamínové návaly tepla, pretrvávajúci erytém, papuly a vriedky, a telangiektáza) a sekundárne charakteristiky (pálivé alebo bodavé pocity, plaky, suchý vzhľad kože, edém, okulárne prejavy, fymatózne zmeny) ružovky sú často pozorované v rôznych kombináciách. Najbežnejšie režimy exteriorizácie alebo kombinácie znakov sa dočasne preskupujú do špecifických podtypov, ktoré sú opísané nižšie. Každá kategória obsahuje minimálny počet znakov, ktoré postačujú k diagnóze zodpovedajúceho podtypu(hoci režimy exteriorizácie nie sú nevyhnutne obmedzené na tieto znaky) a je možné, že sa u pacientov simultánne prejavujú charakteristiky, ktoré ukazujú na viac než jeden podtyp ružovky.0005 Ružovka erytematotelangiektatická je charakterizovaná predovšetkým histamínovými návalmi tepla a pretrvávajúcim erytémom centrálnej časti tváre.Bežná je prítomnost telangiektázy, ktorá však nie je nutná kdiagnóze tohtopodtypu. Príležitostne je u tohto typu pozorovaný edém centrálnej časti tváre,pálivé a bodavé pocity a sčervenanie alebo deskvamácia. U pacientov, ktorí trpia ružovkou erytematotelangíektatickou, je bežná história samotných histamínových návalov tepla.0006 U papulopustulárnej ružovky je charakteristický pretrvávajúci erytém centrálnej časti tváre a prechodné papuly a/alebo vriedky, ktoré sa tvoria v centrálnej časti tváre. Tieto papuly a vriedky však môžu postihnút tiež perioriñciálne oblasti (tj. periorálne, perinazálne alebo periokulárne oblasti). Papulopustulárny podtyp pripomína bežné akné, ale nie sú prítomné komedóny. Ružovka a akné môžu koexistovat a niektorí pacienti môžu mat popri papuly a vriedkov. ktoré sa podobajú ružovke, aj komedóny. Pacienti, ktorí trpia papulopustulárnou ružovkou, si niekedy sťažujú na pálivé a bodavé pocity. Tento podtyp je často pozorovaný pred podtypom 1 (zahŕňa prítomnost telangiektázy) alebo v rovnakú dobu. Telangiektáza je maskovaná pretrvávajúcim erytémom a výskytom papuly alebo vriedkov.0007 Fymatózna ružovka sa prejavuje zväčšením hrúbky kože, výskytom uzIíkov s nepravidelným povrchom a opuchom. Najbežnejším prejavom je rinofýma, ale fymatózna ružovka môže postihnút aj iné oblasti, vrátane brady, čela,tvárí a uší. U pacientov trpiacich týmto podtypom ružovky je niekedy hlásená prítomnosť zväčšených a vystúpených folikulárnych otvorov v postihnutej oblasti, rovnako tak je hlásený aj výskyt telangiektázy. Tento podtyp je často pozorovaný pred podtypom 1 alebo 2 (vrátane prítomnosti pretrvávajúceho erytému,telangiektázy. papuly a vriedkov) alebo v rovnakú dobu. V prípade rinofýmy sa tieto ďalšie stigmy prejavujú zvlášť v nosnej oblasti.0008 Diagnózu okulárnej ružovky je nutné brať do úvahy v prípade, kedy pacient má jeden alebo viac okulárnych znakov a príznakov slzavý alebo skNa EP 2 588 462 35144 /Hvený vzhľad (interpalpebrálna spojivková hyperémia), pocit prítomnosti cudzieho telesa, pálivé alebo bodavé pocity, suchosť, svrbenie, fotosenzitivita, rozmazané videnie, telangiektáza spojivky a okrajov očných viečok, alebo erytém očných viečok a periokulárny erytém. Ďalšie znaky, ktoré môžu byt detegované,sú blefaritída, zápal spojiviek a nepravidelnost okrajov očných viečok. Zápal meibomských žliazok (chalazión) alebo chronická stafylokoková infekcia sa prejavujú ako zrno. Príčinou týchto prejavov je dysfunkcia meibomských žliaz, sú častým znakom okulárnej infekcie spojenej s ružovkou. Niektorí pacienti si sťažujú na zníženie ostrosti videnia, ktorá je spôsobená korneálnymi komplikáciami(čiarkovitou keratitídou, korneálnymi inñItrátmi/korneálnymi vredmi alebo okrajovou keratitidou). Samotná liečba kožnej ružovky nemusí mat účinok na redukciu poruchy ostrosti videnia spojene s okulárnou ružovkou a v takom prípade bude zrejme nutný oftalmologický prístup k riešeniu tejto komplikácie.0009 Existujú ďalšie vzácne formy ružovky (varianty), hlavne granulomatózna ružovka.0010 Diagnóza okulárne ružovky je najčastejšia, ked sú detegované tiež kožné znaky a príznaky. Avšak výskyt kožných znakov a príznakov nie je nutný,aby bolo možné uskutočniť uvedenú diagnózu. Zo štúdií uskutočnených v malom rozsahu vyplýva, že až u 20 pacientov trpiacich okulárnou ružovkou sa môžu rozvinúť okulárne znaky a priznaky pred vznikom kožných prejavov. Kožné Iézie sa objavujú ako prvé u približne polovici týchto pacientov a prejavy týchto dvoch typov sa símultánne prejavujú len u menšiny z nich.0011 Ružovka sa všeobecne vyskytuje vo veku od 25 do 70 a omnoho častejšie je u ľudí so svetlou pleťou. Zasahuje hlavne ženy, hoci u mužov má všeobecne závažnejši priebeh.0012 Patogenéza ružovky je len málo známa a môže zahŕňať niekoľko faktorov. Medzi tieto faktory patria napriklad vaskulárne faktory (abnormálna vaskulárna reaktivita), imunitné faktory alebo pripadne exogénne faktory, ako napríklad pritomnosť folikulárnych mikroorganizmov, ako sú napríklad baktérie a roztoče Demodex folliculorum (Diamantis S. a Waldorf H. A., J. Drug Dermatol., EP 2 588 462 35144 /H0013 Zo štúdií, hlavne klinických štúdií, vyplýva, že ružovka je zápalová patológia (McKeage a kol., Am. J. Clin. Dermatol. 2010 11(3) 217-22).0014 Ružovka sa obvykle lieči perorálne alebo miestne. Medzi prostriedky,ktoré majú marketingové oprávnenie na indikáciu ružovka, patria miestne podávaný metronidazol a perorálne podávaný doxycyklín (Cribier B., La rosacée,Masson-Eticom, Paris, 2002).0015 Dlhodobá perorálna liečba tetracyklínovými derivátmi je problematická z mnohých dôvodov, predovšetkým však preto, že tieto zlúčeniny majú významné vedľajšie účinky. Perorálne podávanie tetracykllnov, zvlášť doxycyklínu,môže indukovat fotosenzitivitu alebo dokonca fototoxicitu pri dávke 100 mg/deň a viac (Layton A. M., Cunliffe W. J., Phototoxic eruptions due to doxycycIine-a dose-related fenomenon. Clin. Exp. Dermatol. 1993 181425-427) alebo prípadne gastrointestinálne poruchy (Maibach H., Second-generation tetracyclines, a dermatologic overview clinical uses and pharmacology. Cutis. 1991 482411417).0016 Tieto liečebné postupy ďalej neumožňujú účinne liečiť a/alebo zabrániť všetkým príznakom spojeným s ružovkou. Z pohľadu chronickej povahy ružovky, s typickým profilom remisie a exacerbácie, ideálna liečba vyžaduje užívanie,ktoré možno predĺžiť a to bezpečným a účinným spôsobom.0017 Patentová prihláška W 0 02/74290 opisuje použitie aspoň jedného nesteroidného protizápalového lieku (NSAID) na liečbu ružovky. Táto zlúčenina môže byt zvlášť piroxikam, aspirín, ibufenak alebo naproxén. Tento liek môže byt použitý v kombinácii s nejakým nitroimidazolom. Simultánne užívanie NSAID a nejakého nitroimidazolu má však prijateľné vedľajšie účinky, hlavne gastrointestinálne a renálne účinky spojené s užlvanlm metronidazolu ako nitroimidazolu (D. l. Edwards, Br. J. Vener. Dis. 1980 56 285-290), alebo vredy

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4164, C07D 233/94, A61P 17/00

Značky: estery, ružovky, metronidazolu, liečbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e17776-estery-metronidazolu-na-liecbu-ruzovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Estery metronidazolu na liečbu ružovky</a>

Podobne patenty