Spôsob výroby vzduchového prvku pre motorové vozidlo a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu

Číslo patentu: E 1551

Dátum: 29.07.2004

Autor: Welzer Jürgen

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby vzduchového prvku pre motorové vozidloa zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobuvynález sa týka spôsobu výroby vzduchovêho prvku podľaúvodnej časti nároku J. a zariadenia na uskutočňovanie tohtospôsob vyššie uvedeného druhu je známy z JP 61 070 335 A.Pri vzduchovom prvku podľa DE 37 25 147 Al je použitá vrstva 2 penovej hmoty, ktorou. je vyložená vnútorná stena základného telesa. Vrstva z penovej hmoty a ju obklopujúca uzavretá vonkajšia vrstva sú vyrobené spoločným vytlačením a nasledujúcim vyfúknutím, pričom penová štruktúra je dosiahnutá pridaním kypriaceho prostriedku. Tento spôsob výroby je pomerne nákladný a vyžaduje presné dodržanieĎalšie vzduchové prvky s izoláciou sú známe z EP O 338 908 Al, W 0 2004/007 108 A 2 a GB 2 376 215 A. Z JP O 1 105 723 A je známy spôsob spájania dvoch umelohmotných vrstiev, pri ktorom je tabletka vo vyfukovacej forme spojená s vopred upravenou povrchovou vrstvou. Podobný spôsob spájaniaÚlohou. vynálezu je vytvorit obzvlášt hospodárny spôsobv°rob× vzduchového rvku odľa v nálezu. Y XTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakmiPri spôsobe výroby podľa vynálezu prebieha vyfúknutie tabletky do tvaru základného telesa na jednej strane a spojenie základného telesa s prídavným telesom, vytvoreným vyfukovacím procesom, na strane druhej, vo vnútri vyfukovacejJe tak vytvorený spôsob obsahujúci výhodne málo krokov. Na základe zahrievania tabletky, ktoré je na vyfukovanie potrebné, môže tabletka vniest do prídavného telesa dostatokenergie na vytvorenie zvarového spoja.Ak by táto tepelná energia nebola dostačujúca, môže byt bez veľkých nákladov uskutočnené prídavné prihrievanie. Pri výrobe podľa vynálezu je tabletka umiestená súčasnes telesom z penovej hmoty. Je to obzvlášť efektívne a časovoTaktová tepelná predúprava telesa z penovej hmoty uľahčuje vytvorenie zvarového spoja medzi základným aManipulátor podľa nároku 2 zvyšuje stupeň automatizácieÚloha penovej hmoty podľa nároku 3 umožňuje masovú výrobu vzduchového prvku.Fixácia podľa nároku 4 zlepšuje reprodukovateľnostTemperovací krok podľa nároku 5 má napriklad slúžiťna zahrievanie tabletky V prípade, keďtepelná energia privádzaná v dôsledku vyfukovacieho procesu cez tabletku bynebola dostačujúca na dosiahnutie spoľahlivêho zvarenia.Alternatívne alebo prídavne môže byt ale temperovací kroktaktiež krokom chladiacim, predovšetkým na odvádzanie tepelnejenergie, ktorá v dôsledku tvarovacích krokov bola daná doVnútorné chladenie podľa nároku 6 umožňujevyfukovacieho vzduchu. Popri tvarovacej funkcii má vyfukovacívzduch v tomto prípade súčasne funkciu chladiacu.Ďalšou úlohou vynálezu je dalej vytvorit zariadenie podľaúvodnej časti nároku 7 tak, aby bolo možné s takýmtoTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená zariadením soznakmi, uvedenými vo význakovej časti nároku 7.Výhody zariadenia podľa vynálezu zodpovedajú výhodám, vysvetleným vyššie v súvislosti so spôsobom.Výhody zariadenia podľa nárokov 8 až ll zodpovedajúvýhodám, vysvetleným vyššie v súvislosti s nárokmi 3 až 6, Podla výrobneno spôsobu je prídavné teleso umiestené zvonka na základnom telese bez toho, aby pritom došlo k za zmienku stojacim obmedzeniam izolačných vlastností prídavnéhotelesa. Prídavné teleso má ako dobré tepelne izolačné, tSpojenie prídavného telesa so základným telesom je uskutočnené umelohmotnou zvarovou spojovacou vrstvou. Takéto spojenie je spoľahlivé a nevyžaduje žiadny prídavný spojovací materiál, čo vylučuje problémy kompatibility materiálu, a čosa týka recyklácie vzduchového prvku, môže to priniesť výhody.Tým, že prídavné teleso na základe usporiadania zvonka na základnom telese nepríde do kontaktu so vzduchom,vedeným vo vzduchovom prvku, je dosiahnutá väčšia flexibilita pri voľbe materiálu. a štruktúryt prídavného telesa. Je tak vytvorený vzduchový prvok v tlakovo stabilnom uskutočnení,ktorý môže byt s pomerne malými nákladmi pripojený na susednésúčasti na vedenie vzduchu.Príslušný spoj zo základného telesa a prídavného telesa môže mat teda výhody pri pripojení k ďalej vedúcim súčastiam. Umelohmotná zvarová spojovacia vrstva môže medzi prídavným telesom a základným telesom vytvorit plochý, alternatívne aletaktiež len čiastočný spoj.Izolačné vlastnosti prídavného telesa môžu pri čiastočnom spojení prídavného telesa s hlavným telesom cielene fungovat

MPK / Značky

MPK: B29C 49/00, B60H 1/00, F24F 13/00

Značky: uskutočňovanie, tohto, vozidlo, vzduchového, prvků, spôsob, motorové, výroby, spôsobu, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e1551-sposob-vyroby-vzduchoveho-prvku-pre-motorove-vozidlo-a-zariadenia-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vzduchového prvku pre motorové vozidlo a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty