Vnútorný diel obloženia pre motorové vozidlo

Číslo patentu: E 15134

Dátum: 02.12.2010

Autor: Ankele Rainer

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka tvarovaného dielu, najmä konštrukčného dielu obloženia vnútorného priestoru pre motorové vozidlo, akoaj spôsobu jeho výroby.0002 V doterajšom stave techniky je známe, že konštrukčné diely obloženia vnútorného priestoru motorových vozidiel, ako je prístrojová doska, obloženie dveri, stredová konzola, odkladacia doska za zadnými sedadlami, alebo podobné elementy, vyrábať z0003 Napríklad v spise DE 102 O 8 524 B 4 je opísaný spôsob výroby tvarovaných dielov z vláknových rún. Tvarovaný diel pozostáva z vláknového rúna, ktoré je vybavené termoplastickým spojivom, a tepelne alebo mechanicky vopred spevnené na Východiskový polotovar. Východiskový polotovar sa ohreje, až sa spojovací prostriedok stane plastickým, a v lisovacom tvarovacom nástroji sa vylisuje. Po ochladení a vytvrdnutí spojiva medzi vláknami rúna sa získa spevnený tvarovaný diel s požadovanou0004 Zo spisu DE 94 22 147 U 1 je známe viacvrstvové teleso pre diel vnútorného obloženia motorového vozidla, s nosnou vrstvou,ktorá zahrnuje jadrovú vrstvu, ktorá má prírodné vlákna, a z obidvoch strán voči nej umiestnené krycie vrstvy, ktoré majú0005 Ďalšie tvarované diely z vláknového rúna sú opísané v spisoch DE 30 O 7 343 A 1, DE 10 2008 046 770 A 1, V spise DE 10 2008 062 200 A 1, a v spise DE 20 2004 014 470 U 1.0006 Známe tvarované diely pre konštrukčné diely obloženia vnútorného priestoru motorových vozidiel, najmä tie z vláknového rúna, a najmä tie, vyrobené z prírodných vlákien, majú spravidlakrycie vrstvy, ktoré vytvárajú viditeľné povrchy. Na vytvoreniepovrchu sa používajú napríklad krycie materiály, ako sú dekoračné fólie, fólie z PVC, TPO alebo iné plastové fólie, kože alebo textílie, ktoré sa prípadne pomocou polyuretánovej peny potiahnu na tvarovaný diel. Potiahnutie tvarovaných dielov má za cieľ tieto chrániť pred vonkajšiu namáhaním, ako sú nárazy a škrabance, proti vniknutiu vlhkosti a nečistôt, proti UV žiareniu a podobným vplyvom, zlepšiť hmatový pocit z tvarovaných dielov a dosiahnuť požadovaný optický vzhľad, ako je určitéfarebné alebo iné vyhotovenie povrchu.0007 Spis DE 20 2004 014 470 U 1 navrhuje vláknitý kompozit s krycou vrstvou ako povrchom, vhodným na použitie, pričom materiál pozostáva z dvoch rúnových vrstiev, ktoré sú spolu zlisované, bez potreby ďalšej povrchovej úpravy, ako je potiahnutie alebo lakovanie. Takéto konštrukčné diely majú tú nevýhodu, že ich povrch je veľmi málo odolný proti oderu a poškriabaniu, ako aj proti vnikaniu médií, ako sú nečistoty a kvapaliny. Tvarované diely zo zlisovaného vláknového rúna majú spravidla otvorené póry, a pre použitie v oblasti automobilovéhopriemyslu nie sú vhodné.0008 Spis DE 100 52 693 Al opisuje laminát, ktorý sa môže použiť pre vnútorné konštrukčné diely vozidiel, napríklad ako krycí materiál. Tkanina z jutových vlákien a polypropylénových vlákien sa spracováva na vláknové rúno s vpichovanou väzbou, a laminuje sa na 3 mm hrubú polypropylénovú fóliu, aby sa vytvoril laminát z vláknového rúna tým, že sa kompozit 2 vláknového rúnalaminuje na povrch polypropylénovej fólie.0009 Úlohou vynálezu je uviesť tvarovaný diel a spôsob jeho výroby, ktorý sa môže vyrábať s malými nákladmi na vláknom zosilnený kompozitný materiál, a má takú kvalitu povrchu, ktorá je vhodná pre použitie ako konštrukčný diel obloženia vnútorného0010 Táto úloha sa rieši tvarovaným dielom podľa patentovéhonároku 1, ako aj spôsobom podľa patentového nároku 15.0011 Vynález poskytuje tvarovaný diel, najmä konštrukčný diel obloženia vnútorného priestoru pre motorové vozidlo, s jadrovou vrstvou, ktorá obsahuje zmes z prírodných a/alebo syntetických vlákien a termoplastických spájacích vlákien, ktorá je spracovaná na rúno a s termoplastickou krycou vrstvou. Jadrová vrstva a krycia vrstva sú spolu zlúčené, pričom krycia vrstva je navrhnutá tak, aby táto uzatvárala pohľadovú plochu tvarovaného dielu, a zároveň pomocou vlákien jadrovej vrstvy vytvárala,alebo aspoň spolu vytvárala, vzhľad pohľadovej plochy. Inými slovami, krycia vrstva je štruktúrovaná a spojená s jadrovou vrstvou tak, aby sa optický vzhľad tvarovaného dielu neovplyvnil, alebo aspoň nie výlučne, krycou vrstvou, ale tiež vláknovým kompozitom jadrovej vrstvy. Krycia vrstva zaisťuje,aby povrch tvarovaného dielu spĺňal požiadavky na konštrukčný diel obloženia, ako je odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť voči oteru, odolnosť voči UV - žiareniu a chemická odolnosť, ako ajodolnosť najmä proti nečistotám a kvapalinám, kyselinám a0012 Vo výhodnom vyhotovení jadrová vrstva obsahuje prírodné vlákna, najmä prírodné vlákna z kenafu, konope, ľanu, juty alebo sisalu. Využitie obnoviteľných surovín zabezpečí, že konečný produkt je aspoň do určitej miery trvalý. Dodatočne sa prírodné vlákna prejavujú v oživujúcom a príjemnom vzhľade hotového0013 Termoplastickými spojivovými vláknami sú vo výhodnom tvare vyhotovenia termoplastické dvojzložkové vlákna, ktoré obsahujú vnútorné jadro a vonkajší plášť. Jadro výhodne obsahujepolyolefín alebo polyester, ako je polyetyléntereftalát (PET), aplášť obsahuje polyolefín, ako je polyetylén (PE) alebo polypropylén (PP), polyamid (PA) alebo tiež modifikovaný typ polyesteru s nízkou teplotou tavenia. Jadro má zreteľne vyššiu teplotu tavenia ako plášť. To znamená, že teplota tavenia jadra z polyesteru je napríklad približne okolo 240 °C, zatiaľ čo teplota tavenia polyetylénu, ktorý sa môže použiť pre plášť, je približne okolo 110 °C.0014 Príklady dvojzložkových vlákien sú opísané V spise EP 0 340 763 A 1. Tieto vlákna majú tú výhodu, že pri ohreve a zhutnení kompozitného materiálu z prírodných vlákien a spájacích vlákien sa roztaví len. plášť spájacích vlákien a dvojzložkové vlákna teda doplnkovo na pôsobenie spojiva taveniny utvoria vnútri prepojenia rúna trojrozmernú opornú štruktúru. Navyše sa prekvapujúco ukázalo, že použitie termoplastických dvojzložkových spojivových vlákien pre tvarovaný diel má za následok, že sa tento napriek krycej vrstve z polypropylénu(PP), polyetylénu (PE) alebo podobného materiálu neleskne, alemá prirodzený matný vzhľad.0015 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je krycia vrstva vyrobená z termoplastickej fólie, napríklad z PP, PA alebo PET. Fólia môže byť transparentná, čiastočne priehľadná alebo priesvitná, alebo nepriehľadná. Môže byť číra alebo farebná v rôznych odtieňoch. Je mysliteľné aj použitie viacvrstvových fólií, napríklad pomocou kombinácie PE vrstvy alebo polyesterovej vrstvy, pričom ľahšie sa taviaca PE vrstva je0016 Fólia má hrúbku v rozsahu približne 10 m až 300 m, a to najmä asi 20 m až 200 m, a ešte konkrétnejšie približne 50 m až 100 m. Fólia tvorí kryciu vrstvu, ktorá optický vzhľad zmesi vlákien jadrovej vrstvy úplne nezakrýva alebo nepoťahuje.Výhodne je úplne transparentná, takže sa dá pod ňou rozoznať

MPK / Značky

MPK: B32B 27/00, B60R 13/02

Značky: motorové, vnútorný, obloženia, vozidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e15134-vnutorny-diel-oblozenia-pre-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vnútorný diel obloženia pre motorové vozidlo</a>

Podobne patenty